Byla B2-531-413/2014
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais L. K. individualios įmonės „Talka“ bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Miglei Lukoševičiūtei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokato padėjėjui A. B., suinteresuoto asmens bankrutavusios L. K. individualios įmonės „Talka“ įgaliotam asmeniui K. B.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo teismo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės finansų maklerio įmonės „Orion securities“ skundą suinteresuotiems asmenims: bankrutavusiai L. K. individualiai įmonei „Talka“, bankrutavusios L. K. individualiai įmonės „Talka“ kreditorių susirinkimo pirmininkui uždarajai akcinei bendrovei „Skirnuva“ dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais L. K. individualios įmonės „Talka“ bankroto byloje,

Nustatė

3pareiškėjas (kreditorius) UAB FMĮ „Orion securities“ kreipėsi su skundu į bankroto bylą nagrinėjantį teismą prašydamas pripažinti negaliojančiais suinteresuoto asmens bankrutavusios L. K. IĮ „Talka“ 2012 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus darbotvarkės pirmuoju (pakartotinis 2012 m. kovo 23 d. bankrutavusios L. K. individualios įmonės „Talka“ kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimas/patvirtinimas) ir ketvirtuoju (naujojo bankrutavusios L. K. individualios įmonės „Talka“ kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimas) klausimais.

4Skundas buvo grindžiamas tuo, jog 2012 m. rugpjūčio 7 d. įmonės kreditorių susirinkime buvo balsuota už 2012 m. kovo 23 d. kreditorių susirinkimo nutarimus, kurie 2012 m. birželio 21 d. Kauno apygardos teismo nutartimi buvo pripažinti negaliojančiais nuo jų priėmimo momento. Todėl teismui pripažinus 2012 m. kovo 23 d. bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimus negaliojančiais nuo jų priėmimo momento, buvo išspręstas kilęs ginčas dėl balsavimo 2012 m. kovo 23 d. kreditorių susirinkime bei jo metu priimtų nutarimų. Taigi Kauno apygardos teismui priėmus 2012 m. birželio 21 d. nutartį, kuria 2012 m. kovo 23 d. kreditorių susirinkimo nutarimai buvo pripažinti negaliojančiais nuo jų priėmimo momento, teismas ištyrė ir įvertino visus įrodymus, esančius byloje, taip pat įvertino pareikštų reikalavimų pagrįstumo klausimą. Šios teismo nutarties kreditorių susirinkimo pirmininkas ir kiti kreditoriai neskundė, nutartis įsiteisėjo ir įgijo galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią. Nurodytų argumentų pagrindu pareiškėjas mano, kad 2012 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių susirinkime negalėjo būti balsuojama už 2012 m. kovo 23 d. kreditorių susirinkimo nutarimus, kadangi įsiteisėjusia 2012 m. birželio 21d. teismo nutartimi šie nutarimai buvo pripažinti negaliojančiais.

5Be to, 2012 m. rugpjūčio 7 d. bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkime išrinkus kreditorių susirinkimo pirmininku S. P., buvo pažeisti didžiosios dalies mažųjų bankrutavusios L. K. individualios įmonės „Talka“ kreditorių interesai, kadangi tiek pareiškėjas, tiek ir daugelis kitų kreditorių nesutiko su S. P. kandidatūra, kadangi S. P. yra šališkas bankrutavusios L. K. individualios įmonės „Talka“ savininkui L. K. asmuo. Pareiškėjo nuomone, nurodomą faktą patvirtina šios aplinkybės: kreditorius J. K., turintis 2 500 000,00 Lt reikalavimo teisę į bankrutavusią įmonę, yra jos savininko L. K. sūnus; L. K. sūnui J. K. priklausiusi įmonė UAB „Talka – 1“, siekiant išvengti nesąžiningumo prezumpcijos, buvo perleista D. P., kuri šiuo metu turi 1 400 000,00 Lt reikalavimo teisę, o S. P., asmeniškai turintis 3 552,92 Lt reikalavimo teisę į bankrutavusią L. K. individualią įmonę „Talka“, yra UAB „Talka – 1“ direktorius. UAB „Skirnuva“, kurios 22,82 % akcijų valdo J. K. ir J. K., ir kuri šiuo metu turi 43 718,60 Lt reikalavimo teisę į L. K. individualią įmonę „Talka“. Be to, bankrutavusios įmonės „Talka“ savininkas L. K. turi į šią įmonę 30 505,55 Lt reikalavimo teisę. Taigi nurodytų asmenų reikalavimai suinteresuotam asmeniui L. K. BIĮ „Talka“ sudaro daugiau kaip 63,45 proc. visų kreditorių reikalavimo sumos ir bankrutavusios įmonės savininkas L. K. kartu su jam pavaldžiais asmenimis yra didžiausi šios įmonės kreditoriai, atitinkamai jų balsai yra lemiami sprendžiant klausimus kreditorių susirinkimuose, o kitų kreditorių balsai iš esmės neturi įtakos priimamiems sprendimams. Dėl nurodytų priežasčių pareiškėjas pasiūlė L. K. BIĮ „Talka“ kreditorių susirinkimo pirmininku išrinkti „Swedbank“, AB atstovą, o ne S. P., tačiau kreditorių susirinkime net nebuvo atsižvelgta į šią siūlomą kreditorių susirinkimo pirmininko kandidatūrą, taip pat nebuvo įvertinta UAB FMĮ „Orion securities“ pateikta pretenzija bei prašymas. Todėl teismas, nepriklausomai nuo to, ar kreditorių komiteto nutarimui pritarė dauguma narių, nagrinėdamas kreditoriaus skundą privalo, visų pirma, patikrinti, ar ginčijamas nutarimas nepažeidžia kreditorių teisių ir interesų atsižvelgiant į bendruosius teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2281/2011).

6Suinteresuotas asmuo bankrutavusios L. K. IĮ „Talka“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo prašė pareiškėjo skundą tenkinti jame nurodytais motyvais.

7Atsiliepimu į pareiškėjo skundą suinteresuotas asmuo RUAB „Skirnuva“ prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad 2012 m. birželio 21 d. nutartimi Kauno apygardos teismas pripažino 2012 m. kovo 23 d. kreditorių susirinkimo nutarimus negaliojančiais tik dėl procedūrinių pažeidimų (susirinkime dalyvavo mažiau nei pusė visų turinčių teisę balsuoti ir teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų suma). Tačiau nei ĮBĮ, nei kitų įstatymų normos nevaržo kreditorių susirinkimo teisių pakartotinai spręsti klausimus, nepriimtus kreditorių susirinkimo nutarimais arba teismo pripažintus negaliojančiais dėl aukščiau paminėtų priežasčių. Toks draudimas nenurodytas ir Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartyje. Vienas iš 2012 m. kovo 23 d. kreditorių susirinkimo klausimų (taip pat svarstytas ir 2012 m. rugpjūčio 7 d. vykusiame kreditorių susirinkime kaip pareiškėjo skundžiamo darbotvarkės pirmojo klausimo dalis) – bankrutavusios IĮ „Talka“ ieškinio prieš UAB FMĮ „Orion securities“ atsiėmimas. UAB „Skirnuva“ nuomone, tai yra vienintelė priežastis, dėl kurios pareiškėjas iniciavo šį skundą, siekdamas vien asmeninės naudos, tuo pačiu sumažindamas hipotetines kitų kreditorių reikalavimų patenkinimo galimybes. Suinteresuoto asmens nuomone, skundo dalį dėl darbotvarkės ketvirtojo klausimo pareiškėjas grindžia asmenine savo nuomone ir jai pagrįsti nepateikia jokių įrodymų (CPK 178 str.). Be to, 2012 m. kovo 27 d. įmonės kreditorių susirinkime pareiškėjas UAB FMĮ „Orion securities“ balsavo už tai, kad S. P. būtų išrinktas bankrutavusios L. K. individualios įmonės „Talka“ kreditorių komiteto nariu. Tikras ar menamas asmens šališkumas vieno ar kito kreditoriaus ar bankrutavusios įmonės savininko atžvilgiu nėra ir negali būti pagrindas pripažinti tokio asmens išrinkimą kreditorių susirinkimo pirmininku negaliojančiu. Be to, pareiškėjas visada gali pasinaudoti teise skųsti S. P., kaip kreditorių susirinkimo pirmininko, veiksmus, jeigu pastarasis nesilaikytų Įmonių bankroto įstatymo normų. Nurodė, jog visus ĮBĮ numatytus veiksmus kreditorių susirinkimo pirmininkas turi teisę atlikti tik kreditorių susirinkimo pritarimu, išskyrus teisę šaukti kreditorių susirinkimą. Tačiau kreditorių susirinkimus šaukia ne tik kreditorių susirinkimo pirmininkas, bet ir teismas bei administratorius. Reikalauti sušaukti kreditorių susirinkimą turi teisę kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų šio įstatymo nustatyta tvarka teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos. Todėl mažieji kreditoriai visada turi galimybę inicijuoti kreditorių susirinkimo sušaukimą. Suinteresuoto asmens nuomone, akivaizdu, kad S. P. išrinkimas kreditorių susirinkimo pirmininku neturi jokios įtakos mažųjų kreditorių interesų gynimo galimybėms. Nors pareiškėjas prašo teismo kreditorių susirinkimo pirmininku paskirti „Swedbank“, AB atstovą, tačiau, suinteresuoto asmens nuomone, šis prašymas yra teisiškai nepagrįstas ir nemotyvuotas, kadangi Įmonių bankroto įstatymas nenumato tokios teisės teismui, nes tai yra išimtinė kreditorių susirinkimo kompetencija.

8Skundas tenkintinas iš dalies

9Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi buvo iškelta L. K. IĮ „Talka“ bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas V. K.. 2010 m. birželio 16 d. apygardos teismo nutartimi bankrutuojanti L. K. IĮ „Talka“ (toliau – BIĮ „Talka“) pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 2011 m. sausio 14 d. nutartimi atstatydintas ieškovo bankroto administratorius V. K. ir paskirtas kitas administratorius L. S..

10Kauno apygardos teismas 2012 m. kovo 22 d. priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1744-413/2012, kuria L. K. individualios įmonės „Talka“ reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė įmonės kreditoriams UAB „Skirnuva“, J. K. ir UAB „Talkai – 1“ balsuoti bankrutuojančios L. K. individualios įmonės „Talka“ kreditorių susirinkimuose su ieškiniu ginčijamomis kreditorinių reikalavimų sumomis (UAB „Skirnuva“ – 39 720,00 Lt kreditorinis reikalavimas, UAB „Talkai - 1“ – 1 000 000,00 Lt dydžio kreditorinis reikalavimas, J. K. – 2 500 000,00 Lt kreditorinis reikalavimas). UAB „Skirnuva“ iniciatyva buvo sušauktas kreditorių susirinkimas, kuris įvyko 2012 m. kovo 23 d. Priimant nutarimus buvo leista balsuoti ir kreditoriams, kurių atžvilgiu buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Bankroto administratoriui apskundus 2012 m. kovo 23 d. kreditorių susirinkimo nutarimus, Kauno apygardos teismas 2012 m. birželio 21 d. nutartimi administratoriaus skundą tenkino ir pripažino negaliojančiais 2012 m. kovo 23 d. kreditorių susirinkimo nutarimus nuo jų priėmimo dienos. Bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimo pirmininkas UAB „Skirnuva“ 2012 m. rugpjūčio 7 d. sušaukė dar vieną įmonės kreditorių susirinkimą, į kurio darbotvarkę įtraukė šiuos klausimus: 1) 2012 m. kovo 23 d. bankrutavusios L. K. individualios įmonės „Talka“ kreditorių susirinkimo nutarimų pakartotinis priėmimas; 2) administratoriaus ataskaitos (jeigu pateiks) tvirtinimas; 3) UAB „Skirnuva“ atstatydinimas iš kreditorių susirinkimo pirmininko pareigų; 4) naujojo bankrutavusios L. K. individualios įmonės „Talka“ kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimas; 5) bankrutavusios L. K. IĮ „Talka“ bankroto administratoriaus parinkimas ir teikimas teismui jį tvirtinti. Pareiškėjo nuomone, kreditorių susirinkime pakartotinai balsavus ir priėmus nutarimus dėl 2012 m. kovo 23 d. bankrutavusios L. K. IĮ „Talka“ kreditorių susirinkimo nutarimų ir išrinkus S. P. kreditorių susirinkimo pirmininku, buvo pažeistos bankrutavusios L. K. IĮ „Talka“ kreditorių teisės ir teisėti interesai, todėl, pareiškėjo nuomone, minėti nutarimai pirmuoju ir ketvirtuoju darbotvarkės klausimais turi būti panaikinti.

11Teismo vaidmuo, nagrinėjant kreditorių skundus dėl kreditorių nutarimų teisėtumo, yra orientuotas į Įmonių bankroto įstatyme (toliau ir ĮBĮ) bei kituose teisės aktuose įtvirtintą proceso teisėtumo įvertinimą. Sprendžiant ginčus dėl kreditorių susirinkimų nutarimų, visų pirma, turi būti vertinama, ar priimti kreditorių nutarimai neprieštarauja teisės aktams, ar jie buvo priimti nustatyta tvarka, o jeigu ši tvarka buvo pažeista, ar pažeidimai buvo tokio pobūdžio, kad galėtų lemti atskirų kreditorių susirinkimų nutarimų kaip kreditorių sprendimų bankroto proceso eigoje neteisėtumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1692/2010).

12Dėl pirmojo dienotvarkės klausimo – 2012 m. kovo 23 d. bankrutavusios L. K. individualios įmonės „Talka“ kreditorių susirinkimo nutarimų pakartotinio priėmimo

13Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. liepos 11 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartį, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – draudimas balsuoti kreditoriams UAB „Skirnuva“, J. K. ir UAB „Talkai – 1“ bankrutuojančios L. K. individualios įmonės „Talka“ kreditorių susirinkimuose. Nagrinėjam atveju ginčijami nutarimai, kurie buvo priimti 2012 m. rugpjūčio 7 d. įvykusiame kreditorių susirinkime. Pažymėtina, jog kreditorių susirinkimas įvyko po nutarties, kuria buvo panaikintos minėtos laikinosios apsaugos priemonės, įsiteisėjimo. Be to, 2012 m. birželio 21 d. nutartimi Kauno apygardos teismas pripažino 2012 m. kovo 23 d. kreditorių susirinkimo nutarimus negaliojančiais tik dėl procedūrinių pažeidimų, kadangi susirinkime dalyvavo mažiau nei pusė visų turinčių teisę balsuoti ir teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų suma. Sutiktina su suinteresuoto asmens UAB „Skirnuva“ argumentu, jog nei Įmonių bankroto įstatymas, nei kitų įstatymų normos nevaržo kreditorių susirinkimo teisių pakartotinai spręsti klausimus, nepriimtus kreditorių susirinkimo nutarimais arba teismo pripažintus negaliojančiais dėl procedūrinių pažeidimų. Toks draudimas nenurodytas ir Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartyje. Todėl atmestinas kaip nepagrįstas pareiškėjo argumentas, jog 2012 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių susirinkime negalėjo būti balsuojama už 2012 m. kovo 23 d. kreditorių susirinkimo nutarimus, kadangi įsiteisėjusia 2012 m. birželio 21d. teismo nutartimi šie nutarimai buvo pripažinti negaliojančiais.

14Dėl ketvirtojo dienotvarkės klausimo – naujojo bankrutavusios L. K. individualios įmonės „Talka“ kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimo

15Bankroto procesas yra kolektyvinis procesas, kuris, nors ir prasideda kaip procesas dėl skolininko nemokumo fakto nustatymo, vėliau tampa kolektyviniu kreditorių reikalavimų tenkinimo iš skolininko turto mechanizmu. Bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių kreditorių, žinančių apie sunkią skolininko finansinę padėtį, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo teises. Taip sujungiami ir atstovaujami visų kreditorių interesai, nes įmonių bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o kreditorių visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip antai, tęs ar nutrauks įmonė savo ūkinę komercinę veiklą, įmonė bus likviduojama ar bus sudaryta taikos sutartis ir pan. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė yra įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises.

16ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, - kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Tokios išimtys nustatytos atskirose ĮBĮ normose, kaip antai ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje, kuri reglamentuoja kreditorių susirinkimo pirmininko išrinkimo tvarką ir nustato, kad kai kreditorių susirinkimo pirmininkas renkamas iš kelių asmenų, kreditorių susirinkimo pirmininku laikomas išrinktas asmuo, už kurį balsavusių kreditorių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma yra didžiausia, palyginti su balsavusių už kitas kandidatūras kreditorių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma.

17Nagrinėjamu atveju 2012 m. rugpjūčio 7 d. vykusio kreditorių susirinkimo ketvirtuoju dienotvarkės klausimu buvo svarstyta dėl naujojo kreditorių susirinkimo pirmininko išrikimo. Svarstyta tik darbuotojų atstovo – S. P. kandidatūra. Balsų dauguma pateiktam siūlymui buvo pritarta, vadinasi Įmonių bankroto įstatymo nustatyta kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarka formaliai nebuvo pažeista (ĮBĮ 24 straipsnis). Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad susirinkimo pirmininkas buvo renkamas iš vienos kandidatūros, kurią pasiūlė didieji įmonės kreditoriai, nors pareiškėjas buvo pateikęs ir alternatyvią susirinkimo pirmininko kandidatūrą - „Swedbank“, AB atstovą. Tačiau dėl šios pirmininko kandidatūros balsuota nebuvo. Vertinant pareiškėjo argumentus dėl išrinkto susirinkimo pirmininko galimo šališkumo, bylos duomenys patvirtina, kad kreditorius J. K. yra bankrutavusios L. K. individualios įmonės „Talka“ savininko L. K. sūnus, kuriam priklausiusi įmonė UAB „Talka – 1“ buvo perleista D. P.. S. P., turintis reikalavimo teisę į bankrutavusią L. K. individualią įmonę „Talka“, buvo UAB „Talka – 1“ direktorius (šiuo metu ši įmonė turi bankrutuojančios įmonės statusą). UAB „Skirnuva“, kurios 22,82 % akcijų valdo J. K. ir J. K., taip pat turi reikalavimo teisę į L. K. individualią įmonę „Talka“. Be to, bankrutavusios įmonės „Talka“ savininkas L. K. iki šiol yra ne tik šios įmonės kreditorius, bet ir dabartiniu metu restruktūrizuojamos UAB „Skirnuva“ generalinis direktorius. Todėl pagrįstais pripažintini pareiškėjo argumentai, kad naujai išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininkas ir susirinkimo metu buvę didieji įmonės kreditoriai yra susiję asmenys. Pažymėtina, jog nutarimų teisėtumą bankroto bylose būtina vertinti ne tik pagal jų atitikimą nustatytai kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarkai, bet ir pagal jų turinį ir esmę, kurie negali prieštarauti Įmonių bankroto įstatymo tikslams ir kreditorių interesams. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą nurodęs, kad iš esmės visos bankroto įstatymo nuostatos nukreiptos į tikslą – kaip galima operatyviau užbaigti bankroto procedūras ir patenkinti kreditorių reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-580/2010, 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2008).

18Apibendrinant tai, kas nurodyta, ir siekiant išvengti tolimesnių bankroto procedūrų nestabilumo bei mažųjų ir didžiųjų įmonės kreditorių interesų pusiausvyros pažeidimų, teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju yra pagrindas panaikinti skundžiamą nutarimą ketvirtuoju dienotvarkės klausimu ir perduoti kreditorių susirinkimo pirmininko išrinkimo klausimą pakartotinai spręsti kreditorių susirinkimui (ĮBĮ 23 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 1 straipsnio 1 dalimi, ĮBĮ 24 straipsniu, teismas

Nutarė

20skundą tenkinti iš dalies.

21Atmesti pareiškėjo skundo dalį dėl L. K. individualios įmonės „Talka“ 2012 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 1-uoju dienotvarkės klausimu „Dėl 2012 m. kovo 23 d. bankrutavusios L. K. individualios įmonės „Talka“ kreditorių susirinkimo nutarimų pakartotinio priėmimo“ panaikinimo.

22Panaikinti bankrutavusios L. K. individualios įmonės „Talka“ 2012 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimą 4-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl naujojo bankrutavusios L. K. individualios įmonės „Talka“ kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimo“ ir perduoti šį klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

23Įpareigoti bankroto administratoriaus įgaliotą asmenį supažindinti su šia nutartimi kreditorius.

24Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Miglei... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo teismo civilinę bylą pagal... 3. pareiškėjas (kreditorius) UAB FMĮ „Orion securities“ kreipėsi su skundu... 4. Skundas buvo grindžiamas tuo, jog 2012 m. rugpjūčio 7 d. įmonės... 5. Be to, 2012 m. rugpjūčio 7 d. bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkime... 6. Suinteresuotas asmuo bankrutavusios L. K. IĮ „Talka“ bankroto... 7. Atsiliepimu į pareiškėjo skundą suinteresuotas asmuo RUAB „Skirnuva“... 8. Skundas tenkintinas iš dalies... 9. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Kauno apygardos teismo 2009... 10. Kauno apygardos teismas 2012 m. kovo 22 d. priėmė nutartį civilinėje byloje... 11. Teismo vaidmuo, nagrinėjant kreditorių skundus dėl kreditorių nutarimų... 12. Dėl pirmojo dienotvarkės klausimo – 2012 m. kovo 23 d. bankrutavusios L. K.... 13. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. liepos 11 d. nutartimi panaikino Kauno... 14. Dėl ketvirtojo dienotvarkės klausimo – naujojo bankrutavusios L. K.... 15. Bankroto procesas yra kolektyvinis procesas, kuris, nors ir prasideda kaip... 16. ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kreditorių susirinkimo nutarimas... 17. Nagrinėjamu atveju 2012 m. rugpjūčio 7 d. vykusio kreditorių susirinkimo... 18. Apibendrinant tai, kas nurodyta, ir siekiant išvengti tolimesnių bankroto... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 1 straipsnio 1 dalimi, ĮBĮ 24... 20. skundą tenkinti iš dalies.... 21. Atmesti pareiškėjo skundo dalį dėl L. K. individualios įmonės „Talka“... 22. Panaikinti bankrutavusios L. K. individualios įmonės „Talka“ 2012 m.... 23. Įpareigoti bankroto administratoriaus įgaliotą asmenį supažindinti su šia... 24. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju...