Byla e2-37801-807/2017
Dėl žalos atlyginimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Jankienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „MAGIC fashion“, atstovaujamo bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Gribžiniai“, ieškinį atsakovui V. Š. dėl žalos atlyginimo, priimdama sprendimą už akių.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas ieškinyje nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gruodžio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-6280-567/2015 iškėlė bankroto bylą UAB „MAGIC fashion”, jos administratoriumi paskirdamas ieškovą UAB „Gribžiniai“ ir įpareigodamas bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 10 dienų terminą perduoti paskirtam bankroto administratoriui visus dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Ieškovas nurodo, kad atsakovas, būdamas bankrutuojančios įmonės vadovu nuo

42012 m. balandžio 2 d. ir vieninteliu akcininku, iki šiol nėra įvykdęs teismo įpareigojimų ir bankrutavusios įmonės turto ir dokumentų nėra perdavęs administratoriui. Teigia, kad kadangi atsakovas nevykdė pareigos Juridinių asmenų registrui teikti metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, nebuvo išviešinta bankrutuojančios įmonės finansinė padėtis, todėl sunkiau nustatyti laikotarpį, nuo kurio įmonė tapo nemokia. Tačiau iš prie ieškinio pridedamų dokumentų toks momentas galimai buvo 2010-2011 m. laikotarpiu, kadangi nuo 2010 m. bankrutuojanti įmonė nevykdė įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, o antstoliai vykdomąsias bylas dėl skolų išieškojimo iš įmonės užvedė 2011 metais. Atsižvelgdamas į tai, jog bankrutavusi įmonė neturi jokio turto, Vilniaus apygardos teismas 2017 m. balandžio 20 d. nutartimi nutarė taikyti ieškovui supaprastintą bankroto procesą, patvirtino administravimo išlaidų sąmatą bendrai 1700 Eur sumai ir patvirtino bankrutuojančios įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą bendrai 4422,65 Eur sumai. Ieškovas mano, kad jis patyrė 6122,65 Eur žalą, kuri susideda iš 1700 Eur administravimo išlaidų ir 4422,65 Eur patvirtintų kreditorių reikalavimų, dėl to, kad atsakovas, būdamas ieškovo vadovu ir akcininku, laiku nesikreipė į teismą ir neinicijavo bankroto bylos iškėlimo bei pažeidė kitus teisės aktų reikalavimus. Todėl prašo 6122,65 Eur sumą iš atsakovo,

55 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (e. b. l. 1-7).

6Atsižvelgiant į tai, kad Gyventojų registro duomenimis atsakovo deklaruota gyvenamoji vieta yra nurodyta Vilniaus miesto savivaldybė, bei į tai, kad atsakovui nepavyko įteikti procesinių dokumentų ieškinyje nurodytu adresu, teismo procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2017 m. spalio 23 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. 1 d. nustatyta tvarka. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9Iš pateiktų į bylą rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas yra ieškovo vadovu ir vieninteliu akcininku nuo 2012-04-02 (e. b. l. 8-10). Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gruodžio 20 d. nutartimi civilinėje byloje eB2-6280-567/2016 (pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą atsakovui UAB „MAGIC fashion“ dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) iškėlė ieškovui UAB „MAGIC fashion“ bankroto bylą, paskirdamas bankroto administratoriumi UAB „Gribžiniai“ ir įpareigodamas ieškovo valdymo organus per 10 dienų terminą perduoti paskirtam bankroto administratoriui visus dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis (e. b. l. 23-24). Ieškovui paskirto bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo I. L. 2017 m. kovo 7 d. sudarė ieškovo turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų balansą (e. b. l. 20). Vilniaus apygardos teismas padarė išvadą, kad ieškovas neturi pakankamai turto teismo ir administravimo išlaidoms, todėl 2017 m. balandžio 20 d. nutartimi nutarė taikyti ieškovui supaprastintą bankroto procesą, patvirtinti ieškovui paskirto bankroto administratoriaus administravimo išlaidų sąmatą bendrai 1700,00 Eur su įskaitytais mokesčiais sumai ir patvirtinti ieškovo kreditorių reikalavimus: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus – 4245,66 Eur, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – 176,99 Eur (e. b. l. 21-22). Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi pripažino ieškovą BUAB „MAGIC fashion“ bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto.

10Dėl žalos atlyginimo

11Teisinius santykius, atsirandančius iškėlus privačiam juridiniam asmeniui bankroto bylą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Seimo 2001 m. kovo 20 d. priimtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas Nr. IX-216 (toliau – ĮBĮ). Šis įstatymas be kitų dalykų reglamentuoja asmenų (bankrutuojančios įmonės valdymo organų, akcininkų, paskirtų bankroto administratorių) teises ir pareigas. Viena iš imperatyvių pareigų, nustatytų bendrovės vadovui, yra laiku kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Ši pareiga įtvirtinta ĮBĮ 8 str. 1 d. kaip įmonės vadovo pareiga pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Jeigu įmonė ir (ar) kreditoriai patyrė žalą dėl to, kad įmonės vadovas laiku nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, jis gali būti traukiamas civilinėn atsakomybėn (ĮBĮ 8 str. 4 d.).

12Ieškovas pateiktu ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti žalos atlyginimą, o tai reiškia prašo taikyti atsakovo atžvilgiu civilinę atsakomybę (CK 6.245 str.). Juridinio asmens valdymo organų (tiek vienasmenių, tiek kolegialių organų narių) civilinė atsakomybė yra deliktinė (CK 6.263 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2011). Kaip ne kartą yra nurodęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę (CK 6.246–6.249 str.). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, jog bendrovės vadovas kaltas. Paneigti kaltės prezumpciją pareiga tenka bendrovės vadovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009. Teismų praktika, 2009, Nr. 32; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011. Teismų praktika. 2011, Nr. 35).

13Kasacinio teismo praktikoje nurodyta: kad būtų galima taikyti juridinio asmens vadovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, be kitų, ir neteisėtus veiksmus. Pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas yra neteisėtas neveikimas, galintis sukelti žalos, už kurios padarymą įmonės administracijos vadovui kyla atsakomybė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2014). Tam, kad būtų konstatuotas vadovo veiksmų neteisėtumas, pirmiausiai turi būti nustatytas vadovo pareigos inicijuoti bankroto bylą atsiradimo momentas. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, nesant kitų ĮBĮ įtvirtintų bankroto bylos iškėlimo pagrindų, atsiradusių anksčiau nei nemokumas, įmonės vadovo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo kyla, kai įmonė pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintus kriterijus yra nemoki. Įmonės vadovas gali įvertinti, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais ir anksčiau, nei atsiranda pagrindas pripažinti įmonę nemokia pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintus kriterijus, tačiau vertinant pareigos atsiradimo momentą taikytina ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2014; 2014 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-567/2014; 2015 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416-469/2015)

14Nagrinėjamu atveju ieškovo nemokumas ir akivaizdus negalėjimas atsiskaityti su kreditoriais bei ketinimas nevykdyti savo įsipareigojimų buvo patvirtintas Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 20 d. nutartimi civilinėje byloje eB2-6280-567/2016. Ši nutartis įsiteisėjo 2016 m. gruodžio 31 d. Taigi oficialiai ieškovas nemokiu buvo pripažintas tik 2016 m. gruodžio

1531 d. Tačiau minėtoje nutartyje nustatytos aplinkybės leidžia teigti, kad ieškovo nemokumo požymiai ir pagrindas pareiškimui teismui dėl bankroto bylos iškėlimo pateikti atsirado dar 2010 m. pabaigoje, kai ieškovas nemokėjo įstatymų nustatytų mokesčių Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (ĮBĮ 4 str. 3 p.). Kita vertus atsakovas gali būti traukiamas atsakomybėn už neteisėtą neveikimą (nepateikimas laiku pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo) tik nuo tos dienos, kai jis šią pareigą įgijo, t. y. nuo 2012 m. balandžio 2 d., kai tapo ieškovo vadovu.

16Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad vertinant padarytą žalos dydį ir priežastinį ryšį turi būti vertinama vadovo valdymo laikotarpiu bendra įmonės skolų apimtis, išaugusi dėl bankroto bylos neinicijavimo laiku, todėl žala galėtų būti laikomas bendras išaugęs įmonės skolos dydis atsakovo įmonės valdymo laikotarpiu, nustačius ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, o ne visa kreditorių finansinių reikalavimų suma, nutartimi patvirtinta iškėlus įmonei bankroto bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014).

17Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad kai faktiško nemokumo būsenoje esančiai įmonei skirtingais laikotarpiais vadovavo skirtingi vadovai, kurie padarė žalos laiku neinicijavę bankroto bylos, žalos dydis dėl vėlavimo inicijuoti bankroto bylos iškėlimą turi būti skaičiuojamas kiekvieno iš jų vadovavimo laikotarpiui atskirai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2014).

18Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovo vadovu nuo 2010-06-11 iki 2010-06-29 buvo T. M., nuo 2010-06-29 iki 2011-06-06 – A. U., nuo 2011-06-06 iki 2012-04-02 – S. B. (e. b. l. 8-10). 2011 m. rugsėjo 26 d. skirtingiems antstoliams vykdyti buvo perduotos 10 vykdomųjų bylų, kuriuose išieškotojas yra Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, skolininkas – ieškovas), bendrai 3576,22 Eur sumai (e. b. l. 15). Darytina išvada, kad ieškovo įsiskolinimas kreditoriams 3576,22 Eur sumai esant nemokumo požymiams atsirado dar iki atsakovui 2012 m. balandžio 2 d. tampant ieškovo vadovu. Todėl žala, atsiradusi ieškovui iki 2012 m. balandžio 2 d., priežastiniu ryšiu yra nesusijusi su atsakovo neteisėtu neveikimu (nepateikimas pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo), kadangi atsakovas, nebūdamas ieškovo vadovu, negalėjo ir neturėjo teisinės pareigos inicijuoti ieškovui bankroto bylą. Vadovaudamasis pirmiau suformuota kasacinio teismo praktika teismas sprendžia, kad yra pagrindas nagrinėjamoje byloje iš atsakovo priteisti bendrą išaugusį ieškovo skolos dydį atsakovo įmonės valdymo laikotarpiu, t. y. nuo 2012 m. balandžio 2 d. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas prašo priteisti 4422,65 Eur žalos atlyginimą, tačiau nustatyta, kad už 3576,22 Eur sumos žalą atsakovas nėra atsakingas, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas išaugusios skolos dydis atsakovo valdymo laikotarpiu, t. y. skirtumas tarp Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 20 d. nutartimi patvirtintos bendros kreditorių reikalavimų sumos ir kreditorių reikalavimų sumos iki atsakovo valdymo laikotarpio pradžios, – 846,43 Eur (4422,65 Eur – 3576,22 Eur).

19Dėl administravimo išlaidų atlyginimo

20ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad kreditorius, įmokėjęs pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją dėl to, kad šis (šie), įmonei tapus nemokia, nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją kreditoriui ar administratoriui atsako solidariai.

21Teismas įvertinęs minėtą nuostatą sprendžia, jog kreiptis į teismą bankroto proceso metu ir reikalauti administravimo išlaidų iš įmonės vadovo, kad šis įmonei tapus nemokia, nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, gali ĮBĮ numatytais atvejais tik kreditorius arba bankroto administratorius. Nagrinėjamu atveju dėl administravimo išlaidų atlyginimo kreipėsi ieškovas BUAB „MAGIC fashion“ ir prašo priteisti išlaidas savo naudai. Bankroto administratorius UAB „Gribžiniai“ nagrinėjamoje byloje veikia tik kaip ieškovo atstovas ir neturi teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi (CPK 37 str. 1 d.). ĮBĮ imperatyviai nustačius subjektų, turinčių teisę į administravimo išlaidų atlyginimą, ratą, kiti asmenys neturi teisės į šio reikalavimo patenkinimą. Atsižvelgiant į tai, ieškovo prašymas atlyginti bankroto metu 1700 Eur administravimo išlaidas atmestinas kaip nepagrįstas.

22Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 846,43 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. rugpjūčio 11 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

23Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi ieškovo reikalavimo užtikrinimui buvo nuspręsta areštuoti atsakovo nekilnojamuosius daiktus, o jų nesant – atsakovo kilnojamuosius daiktus, esančius pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, iš esmės neviršijant reikalavimo sumos – 6122,65 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad bendra ieškovo naudai iš atsakovo priteistina suma yra 846,43 Eur, atitinkamai keičiama laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų apimtis sumažinant ją iki 846,43 Eur vertės (CPK 150 str. 2 d.).

24Ieškovas yra bankrutavusi įmonė, ji yra atleista nuo žyminio mokesčio (CPK 83 straipsnio

251 dalies 8 punktas). Už ieškovo ieškinio reikalavimą turėjo būti sumokėta 137,76 Eur žyminio mokesčio (6122,65 Eur * 3 proc. * 75 proc.) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.). Vadovaujantis CPK 96 str. 1 d., proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (patenkinta 13,82 proc. ieškinio reikalavimų), iš atsakovo valstybės naudai priteistinos 19,04 Eur bylinėjimosi išlaidos (137,76 Eur x 13,82 proc.).

26Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi neviršija minimalaus 3,00 Eur dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

27Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

28Ieškinį tenkinti iš dalies.

29Priteisti ieškovui BUAB „MAGIC fashion“, į. k. 302520725, iš atsakovo V. Š., a. k. ( - ) 846,43 Eur (aštuonis šimtus keturiasdešimt šešis eurus 43 ct) žalos atlyginimo ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 846,43 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. rugpjūčio 11 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

30Kitą ieškinio dalį atmesti.

31Valstybės naudai iš atsakovo V. Š., a. k. ( - ) priteisti 19,04 Eur (devyniolika eurų 04 ct) bylinėjimosi išlaidų, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank”, įmokos kodas 5660, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

32Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-37801-807/2017 taikytų laikinųjų apsaugos priemonių sąlygų apimtį atsakovui V. Š., a. k. ( - ) nurodant, kad teismo sprendimo vykdymo užtikrinimui areštuojami atsakovo V. Š., a. k. ( - ) gyv. (duomenis neskelbtini), nekilnojamieji daiktai, o jų nesant – atsakovo kilnojamieji daiktai, esantys pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, piniginės lėšos ar turtinės teisės, priklausančios atsakovui ir esančios pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, iš esmės neviršijant sprendimu priteistos sumos – 846,43 Eur.

33Sprendimo nuorašą išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui.

34Sprendimo dalį dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių sąlygų apimties pavesti vykdyti ieškovo pasirinktam antstoliui.

35Paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai, specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt tokio turinio pranešimą:

36„Vilniaus miesto apylinkės teisme 2017 m. lapkričio 20 d. priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-37801-807/2017 pagal ieškovo BUAB „MAGIC fashion“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Gribžiniai“, atsakovui V. Š. dėl žalos atlyginimo. Atsakovo V. Š. gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl atsakovui V. Š. sprendimas už akių yra įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas informuojamas, kad sprendimas už akių laikomas įteiktu pranešimo specialiame interneto tinklalapyje dieną, t. y. 2017 m. lapkričio 20 d. Informacijos teirautis tel. (8 5) 262 5073.“

37Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 str. 2 d. reikalavimus.

38Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 20 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Jankienė rašytinio proceso... 2. Teismas... 3. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gruodžio... 4. 2012 m. balandžio 2 d. ir vieninteliu akcininku, iki šiol nėra įvykdęs... 5. 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo... 6. Atsižvelgiant į tai, kad Gyventojų registro duomenimis atsakovo deklaruota... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Iš pateiktų į bylą rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas yra... 10. Dėl žalos atlyginimo... 11. Teisinius santykius, atsirandančius iškėlus privačiam juridiniam asmeniui... 12. Ieškovas pateiktu ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti žalos atlyginimą,... 13. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta: kad būtų galima taikyti juridinio... 14. Nagrinėjamu atveju ieškovo nemokumas ir akivaizdus negalėjimas atsiskaityti... 15. 31 d. Tačiau minėtoje nutartyje nustatytos aplinkybės leidžia teigti, kad... 16. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad vertinant padarytą žalos dydį ir... 17. Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad kai faktiško nemokumo... 18. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovo vadovu nuo... 19. Dėl administravimo išlaidų atlyginimo... 20. ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad kreditorius, įmokėjęs pagal... 21. Teismas įvertinęs minėtą nuostatą sprendžia, jog kreiptis į teismą... 22. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi,... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi ieškovo... 24. Ieškovas yra bankrutavusi įmonė, ji yra atleista nuo žyminio mokesčio (CPK... 25. 1 dalies 8 punktas). Už ieškovo ieškinio reikalavimą turėjo būti... 26. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos,... 27. Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais,... 28. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 29. Priteisti ieškovui BUAB „MAGIC fashion“, į. k. 302520725, iš atsakovo V.... 30. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 31. Valstybės naudai iš atsakovo V. Š., a. k. ( - ) priteisti 19,04 Eur... 32. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi... 33. Sprendimo nuorašą išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui.... 34. Sprendimo dalį dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių sąlygų apimties... 35. Paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai, specialiame interneto... 36. „Vilniaus miesto apylinkės teisme 2017 m. lapkričio 20 d. priimtas... 37. Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine... 38. Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 20 dienų nuo teismo sprendimo...