Byla e2A-583-585/2019
Dėl baudos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno, Egidijos Tamošiūnienės ir Vytauto Zeliankos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Robmona“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 16 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Robmona“ dėl baudos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė akcinė bendrovė (toliau – ir AB) „Šiaulių energija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Robmona“, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės 392 202,06 Eur sumą, 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovė paaiškino, kad su atsakove per energijos išteklių biržą, kurios priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka vykdo biržos operatorius BALTPOOL, UAB (toliau – ir Operatorius), 2017 m. rugsėjo 5 d. sudarė ilgalaikę Kuro pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SU022118 (toliau – ir Sutartis), pagal kurią atsakovė įsipareigojo tiekti ieškovei susitartą biokuro kiekį ir biokuro pristatymo laikotarpiu pristatyti jį ieškovei, o ieškovė įsipareigojo biokurą priimti ir sumokėti už jį nustatyta tvarka ir sąlygomis. Šalys pagal Sutarties 1 priedą detalizavo kuro tiekimo grafiką ir jame nustatė vienodą kuro tiekimą 26 kalendorinių savaičių laikotarpiu – po 180 tne (tonų naftos ekvivalento) per savaitę (nuo 2017 m. 42 savaitės). Atsakovė sutarties pirmosiomis savaitėmis tiekė ieškovei biokurą, tačiau 2017 m. spalio 31 d. raštu informavo ieškovę apie atsiradusias kliūtis, kurias vertino kaip force majeure (nenugalimos jėgos) aplinkybes toliau tinkamai vykdyti prisiimtas sutartines prievoles. Atsakovė, remdamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 781 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ nurodė, jog dėl esamų oro sąlygų, t. y. ilgalaikio lietaus užmirkus biržėms, dalyje 2017 metams suplanuotų kirsti medynų bei neįvažiuojamų miško kelių miškų savininkai stabdo medienos žaliavos tiekimą atsakovei pagal jų pasirašytas sutartis. Atsakovė 2018 m. sausio 9 d. raštu informavo ieškovę, jog nuo kitos dienos nutraukia Sutartį dėl nenugalimos jėgos aplinkybių ir pateikė ieškovei Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų 2017 m. gruodžio 27 d. išduotą pažymą (toliau – ir Pažyma), liudijančią nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą, 2018 m. sausio 22 d. rašte pateikė papildomus penkių valstybės valdomų institucijų raštus, kuriais grindė savo poziciją dėl nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo.

103.

11Ieškovė taip pat nurodė, kad 2018 m. vasario 21 d. kreipėsi į Operatorių dėl biržoje kilusio ginčo tarp šalių išsprendimo ir išvados priėmimo. Operatorius, išnagrinėjęs ginčą tarp šalių, 2018 m. kovo 15 d. priėmė išvadą, kuria pripažino, jog atsakovė nepagrįstai nutraukė sutartį dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, sutartiniai santykiai tarp šalių nėra pasibaigę, o už nepatiektą biokurą ginčo laikotarpiu atsakovė turi sumokėti ieškovei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinto BALTPOOL, UAB energijos išteklių biržos reglamento (toliau – ir Reglamentas), kuriuo pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.3 straipsnį šalys vadovaujasi tiekiant biokurą nuostatose nustatytą baudą. Ieškovė 2018 m. kovo 16 d. nutraukė sutartinius santykius su atsakove nuo 2018 m. kovo 26 d. pagal Reglamento 13.3.1, 13.3.4 papunkčius ir pateikė raginimą atsakovei sumokėti 392 202,06 Eur dydžio baudą, tačiau atsakovė 2018 m. kovo 20 d. paaiškinimuose nurodė, jog Operatorius neturi įgaliojimų spręsti tarp biržos dalyvių kilusių sutartinių ginčų, todėl minėta išvada nesukelia jokių teisinių padarinių. Operatorius 2018 m. kovo 27 d. pateikė ieškovei informaciją apie baudos apskaičiavimą ir patikslino duomenis pagal biržos elektroninėje prekybos sistemoje esančią informaciją, pagal kurią atsakovė sutarties galiojimo laikotarpiu (nuo 2017 m. 49 savaitės iki 2018 m. 15 savaitės) iš viso patiekė ieškovei tik 350,670 tne sutarto biokuro, o 3 069,33 tne sutarto biokuro nepatiekė.

124.

13Atsakovė UAB „Robmona“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog sutarties sudarymo momentą ir biokuro tiekimo pagal grafiką pradžią skyrė ilgesnis nei vieno mėnesio tarpas. Faktinis biokuro tiekimas pagal sutartį ieškovės prašymu buvo pradėtas vykdyti anksčiau nei tai buvo numatyta tiekimo grafike, nes šildymo sezonas Šiaulių mieste prasidėjo 2017 m. spalio 3 d. Atsakovė, susidūrusi su nenugalimos jėgos aplinkybėmis, nedelsiant, kaip tai numatyta Sutarties bendrųjų sąlygų 12.2 punkte, 2017 m. spalio 31 d. raštu informavo ieškovę, kad dėl esamų oro sąlygų Valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Miškų urėdijos ir privačių miškų savininkai stabdo medienos žaliavos tiekimą pagal pasirašytas Apvalios medienos ir (ar) miško kirtimo atliekų pirkimo-pardavimo sutartis, todėl yra neužtikrinamas pakankamas žaliavos kiekis nepertraukiamam biokuro gamybos procesui. Aplinkybėms nepasikeitus, negaunant medienos biokuro gamybai ir išnaudojusi visą rezervą, atsakovė 2018 m. sausio 9 d. raštu informavo ieškovę, kad, remdamasi Sutarties bendrųjų sąlygų 12.2 punktu, nuo 2018 m. sausio 10 d. nutraukia Sutartį dėl daugiau nei du mėnesius besitęsiančių nenugalimos jėgos aplinkybių. Atsakovė ieškovei pateikė ne tik kompetentingos institucijos Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų 2017 m. gruodžio 27 d. pažymą, patvirtinančią nenugalimos jėgos aplinkybes, bet vykdydama šalių kooperavimosi ir bendradarbiavimo principus pateikė ir kitus dokumentus. Ieškovė, nors tai neprivaloma, kreipėsi į Operatorių, kuris, remiantis Reglamento 9.3.1 punktu, turi teisę pateikti savo išvadą, jei tarp dalyvių kyla ginčas dėl biržoje sudarytų sandorių vykdymo, bet ne dėl sandorių nutraukimo, todėl Operatorius šiuo atveju neturėjo kompetencijos spręsti tarp šalių kilusio ginčo. Atsakovė Sutartį nutraukė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, todėl visiškai nepagrįstai ieškovė iš pradžių konstatavo, kad Sutartis nutraukta kitu pagrindu, o po to pati nutraukė jau nutrauktą Sutartį. Ieškovei nesutinkant dėl Sutarties nutraukimo dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, visų pirma teisme turi būti reiškiamas reikalavimas Sutarties nutraukimą pripažinti neteisėtu, įrodant, kad nenugalimos jėgos aplinkybės neegzistavo. Atsakovė pažymėjo, kad ieškovė netinkamai apskaičiavo baudą, kadangi rėmėsi ne tik po sutarties nutraukimo atsiradusiu nepatiekto biokuro kiekiu, bet ir įtraukė 2017 m. 49, 50, 51 ir 52 savaitėmis nepatiektą kuro kiekį. Reglamento 16.2.4 papunktyje nurodyta, kad pretenzijas ir (ar) reikalavimą sumokėti baudą pirkėjas turi pareikšti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo per konkrečią pristatymo savaitę pristatyto biokuro kiekio ir kokybės rodiklių ataskaitos suderinimo tarp šalių. Praleidus šį terminą pirkėjas praranda teisę reikšti pretenzijas pardavėjui dėl pristatyto biokuro kiekio. Todėl į baudos apskaičiavimą ieškovė nepagrįstai įtraukė praėjusių metų laikotarpius, kai dėl jų nebuvo pateikta pretenzija. Nepaisant to, kad baudos apskaičiavimo formulė yra įtvirtinta Reglamente ir apskaičiuota bauda laikoma minimaliais nukentėjusios šalies nuotoliais, bet šiuo atveju nepagrįstai didelė suma tikrai gerokai viršija ieškovės patirtus nuostolius, todėl, net jei ir būtų taikoma bauda, ji, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.73 straipsnio 2 dalimi, turėtų būti sumažinta.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

165.

17Šiaulių apygardos teismas 2018 m. lapkričio 16 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovės UAB „Robmona“ ieškovei AB „Šiaulių energija“ 383 096,64 Eur baudą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 10 718,58 Eur bylinėjimosi išlaidų.

186.

19Teismas pažymėjo, kad iš Pažymos, kuria grindžiamas nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimas, matyti, jog aplinkybės, kuriomis atsakovė grindžia Sutarties nutraukimą, jau egzistavo iki Sutarties sudarymo ir Sutarties sudarymo metu.

207.

21Iš atsakovės ir ieškovės susirašinėjimų, tiek iš teismo posėdžio metu atsakovės vadovo duotų paaiškinimų teismas nustatė, jog Sutartis iš esmės nebuvo vykdoma dėl to, kad žaliavos biokuro gamybai tiekimą dėl ilgalaikio lietaus sustabdė VĮ miškų urėdijos ir privačių miškų savininkai, su kuriais atsakovė buvo pasirašiusi sutartis dėl šios žaliavos tiekimo. Teismo posėdžio metu atsakovės vadovas pripažino, jog visi šie žaliavos tiekėjai yra Žemaitijos regione veikiantys asmenys, o dėl galimybės atsivežti žaliavą iš kitų Lietuvos Respublikos regionų ar iš kaimyninių valstybių atsakovės vadovas nurodė, jog tai buvo finansiškai nenaudinga. Teismas pažymėjo, kad tiek pagal ginčo Sutarties nuostatas, tiek pagal įstatyminį reglamentavimą aplinkybės, jog rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles, nelaikomos nenugalimos jėgos aplinkybėmis.

228.

23Teismas nustatė, kad Sutartimi šalys buvo sutarusios, jog atsakovė turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis, tačiau jų pasitelkimas neatleidžia atsakovės nuo atsakomybės už įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo. Teismas sprendė, jog nagrinėjamu atveju nebuvo ir nėra jokio pagrindo pripažinti, jog atsakovė negalėjo vykdyti prisiimtų įsipareigojimų pagal Sutartį esant nenugalimos jėgos aplinkybėms.

249.

25Teismas sprendė, kad atsakovė, sudarydama sutartį, turėjo numatyti, jog dėl ilgalaikio lietaus ji negalės įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, kadangi šios aplinkybės tęsėsi tiek iki Sutarties sudarymo, tiek jos sudarymo metu, įmonė (verslininkas), sudarydamas sutartį, tai privalo žinoti bei prisiima riziką dėl tokių aplinkybių atsiradimo. Teismas padarė išvadą, jog Sutarties nutraukimas, remiantis minėtomis aplinkybėmis, buvo neteisėtas, o visos atsakovės nurodomos aplinkybės pagal CK 6.212 straipsnio 1 dalies nuostatas nelaikomos nenugalimos jėgos aplinkybėmis.

2610.

27Teismas sprendė, kad Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų pažyma negali patvirtinti aplinkybių, sudarančių pagrindą atleisti atsakovę nuo civilinės atsakomybės už sutartinių prievolių, prisiimtų tarp šalių sudaryta Sutartimi, neįvykdymą, kadangi nenustatyta būtinos sąlygų pripažinti, kad sutarties ieškovė neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, visuma.

2811.

29Teismas konstatavo, kad atsakovei vienašališkai nutraukus Sutartį, ji privalo sumokėti ieškovei Reglamente nustatyto dydžio baudą. Nors atsakovė nesutiko su ieškovės nurodyta biržos kaina (221,37 Eur/tne), kurią ieškovė grindė biržos operatoriaus pateiktais duomenimis, įrodymų, paneigiančių šiuos duomenis, nepateikė.

3012.

31Teismas nustatė, kad pagal biržos elektroninėje prekybos sistemoje pateiktų Kuro kiekio ir kokybės ataskaitų duomenis atsakovė ieškovei patiekė 1 681,928 tne biokuro. Pagal Sutartį atsakovė buvo įsipareigojusi pateikti ieškovei per visą laikotarpį 4 680 tne biokuro. Taigi, neįvykdytas biokuro kiekis pagal Sutartį yra 2 998,072 tne, o ne 3069,33 tne, kaip nurodo ieškovė (4 680 – 1 681,928). Taigi, priteistinos baudos dydis tikslintinas, tikslinant neįvykdyto biokuro kiekį ir priteisiant ieškovei iš atsakovės 383 096,64 Eur dydžio baudą.

32III.

33Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3413.

35Apeliaciniame skunde atsakovė prašo Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 16 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti; panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. balandžio 16 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

3613.1.

37Pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiųjų teisių ir pareigų ir į bylą neįtraukė trečiųjų asmenų – atsakovės kontrahentų, nepatiekusių žaliavos atsakovei, kurie turėtų atlyginti žalą atsakovei dėl atitinkamų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo.

3813.2.

39Pirmosios instancijos teismas visiškai neįvertino to fakto, kad nenugalimos jėgos įrodinėjimo pareigos būdo (t. y. pažymos apie nenugalimos jėgos aplinkybes pateikimo) iniciatyva kilo iš pačios ieškovės. Atsakovė įvykdė ieškovės keliamą reikalavimą. Be to, atsakovė pateikė ir kitus nenugalimos jėgos aplinkybes patvirtinančius dokumentus, tačiau pirmosios instancijos teismas jų nevertino. Pirmosios instancijos teismas nelaikė Pažymoje užfiksuotų faktinių duomenų prima facie įrodymu, skundžiamame sprendime visiškai neanalizavo ir nesuteikė jokios reikšmės Pažymoje užfiksuotiems faktiniams duomenims, kurie aiškiai patvirtina nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą ginčo atveju.

4013.3.

41Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad ir sutarties su ieškove sudarymo metu atsakovė neturėjo jokių objektyvių galimybių numatyti, kad nenugalimos jėgos aplinkybės egzistuos tokį ilgą laiką ir tokiu mastu (tai buvo galima įvertinti tik vėliau, vertinant retrospektyviai).

4213.4.

43Pirmosios instancijos teismas, sutikdamas su ieškovės pateiktu baudos ir nuostolių paskaičiavimu, padarė aiškią teisės taikymo klaidą ir sudarė galimybę ieškovei nepagrįstai praturtėti atsakovės sąskaita. Jei ieškovė ir būtų patyrusi nuostolių, nepatiekto biokuro kaina galėjo būti skaičiuojama tik konkrečiu nepatiekimo laikotarpiu, o ne Sutarties nutraukimo momentu. Konkretaus nepatiekto kiekio baudos dydis turėtų būti skaičiuojamas, vertinant kiekvieną savaitę pagal Sutartį trūkstamo patiekti biokuro kiekį pagal savaitės trukmės vidutinę biržos kainą, susiformavusią iki pažeidimo savaitės.

4413.5.

45Ieškovė pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 178 straipsnyje įtvirtintą įrodinėjimo pareigą, pagal kurią būtent ieškovė turėjo aiškiai nurodyti tikslų ir konkretų nuostolių dydį bei jo pagrindimą.

4613.6.

47Pirmosios instancijos teismas neįvertino atsakovės reikalavimo taikyti ieškinio senatį ir tokiu būdu pažeidė civilinės teisės normas. Ieškovė aiškiai praleido Reglamento 16.2.4 punkte nurodytą ieškinio senaties terminą ir būtent tuo pagrindu teismas privalėjo ieškinį atmesti.

4813.7.

49Pirmosios instancijos teismas neįvertino, jog ieškovė iš pradžių nutraukė jau nutrauktą Sutartį, o vėliau reikalavo nuostolių atlyginimo (nors Sutarties nutraukimo neginčijo, jis šiuo metu yra teisėtas ir galiojantis). Skundžiamame sprendime konstatuodamas, kad atsakovės inicijuotas Sutarties nutraukimas buvo neteisėtas, pirmosios instancijos teismas išsprendė byloje nepareikštą reikalavimą dėl atsakovės įvykdyto Sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ar neteisėtu, išėjo už ieškinio, bylos nagrinėjimo ir teismo kompetencijos ribų.

5013.8.

51Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas atsakovės prašymą iš energijos išteklių biržos operatoriaus išreikalauti duomenis apie kitų biokuro tiekėjų prievolių vykdymą ieškovei pažeidė šalių rungimosi ir lygiateisiškumo principus, netinkamai įvertino byloje pateiktus įrodymus.

5213.9.

53Pirmosios instancijos teismas netinkamai kvalifikavo byloje pateiktą energijos išteklių biržos operatoriaus išvadą ir tokiu būdu padarė teisės taikymo klaidą, kadangi ne energijos išteklių biržos operatorius, o tik teismas gali spręsti sutartinus ginčus ir konstatuoti atitinkamos sutarties nutraukimo teisėtumą arba neteisėtumą (jei toks ginčas tarp šalių būtų) bei klausimą dėl su tuo susijusių pasekmių taikymo.

5414.

55Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo skundo netenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi tokie atsikirtimai:

5614.1.

57Teismas skundžiamame sprendime nepadarė jokių išvadų, kurios turėtų įtakos atsakovės kontrahentų teisinei padėčiai. Nagrinėjamoje byloje teisiškai reikšmingu aspektu nepasisakyta dėl šių asmenų teisių, pareigų ar teisinio statuso. Be to, šie asmenys nėra tarp ginčo šalių susiklosčiusių sutartinių teisinių santykių dalyviai, todėl jiems jokios teisės ar pareigos iš sutarties, dėl kurios vykdymo šioje byloje kilo ginčas, negali atsirasti.

5814.2.

59Apeliantės pateikti kartu su apeliaciniu skundu nauji įrodymai neatitinka CPK 314 straipsnyje nustatytų reikalavimų naujiems įrodymams, kurie turėtų ir galėtų būti prijungti prie apeliacinės bylos, nes jie nebuvo teikti pirmosios instancijos teisme, neatsirado po bylos išnagrinėjimo, be to, nesusiję su nagrinėjamais reikalavimais, todėl yra pagrindas juos atsisakyti priimti ir dėl jų turinio apeliacine tvarka plačiau nepasisakyti bei jų teisiškai nevertinti.

6014.3.

61Atsakovė, remdamasi Pažyma ir ieškovės, o ne jos pačios pateiktais penkių regioninio pobūdžio institucijų paaiškinimais neįrodė, jog dėl gamtos reiškinių objektyviai negalėjo įvykdyti savanoriškai prisiimtų sutartinių prievolių.

6214.4.

63Apeliantės skundo argumentas, jog teismas neatliko Pažymoje esančių faktinių duomenų vertinimo yra nepagrįstas. Pažymoje nurodoma, kad minėtos aplinkybės egzistavo sudarant sutartį (nuo 2017 m. rugsėjo 5 d.). Būtent šį faktą teisiškai tinkamai Sprendime ir įvertino teismas, nurodęs, jog šioje Pažymoje pateikti duomenys, kad nurodytos aplinkybės egzistavo Sutarties sudarymo metu.

6414.5.

65Sutarties šalys nesusitarė dėl lietuviškos medienos tiekimo, todėl net atsakovės nurodyti gamtos reiškiniai nesudarė kliūčių atsakovei iš kitų teisės subjektų ar kitų teritorijų įsigyti reikiamą žaliavą ir ją patiekti ieškovei.

6614.6.

67Ieškovės kartu su atsiliepimu pateikiami įrodymai patvirtina, kad visų tiekėjų vienintelė atsakovė nevykdė sutartinių prievolių remdamasi nenugalimos jėgos aplinkybėmis.

6814.7.

69Atsakovė nei savo nuosekliais veiksmais tiekdama produkciją (nors ir ne visa sutarta apimtimi), nei vėliau per susijusį asmenį vykdydama analogiškas prievoles, nei kreipimosi į atitinkamą instituciją dėl Pažymos gavimo metu neįrodė, kad negalėjo numatyti tokių aplinkybių, kurios jau egzistavo sudarant, o juo labiau vykdant sutartį, jog negalėjo objektyviai vykdyti prievolių, kurias sėkmingai ieškovei vykdė visi kiti tiekėjai.

7014.8.

71Ieškovė iš atsakovės įsigijo atitinkamą biokuro kiekį 6 mėn. laikotarpiui, t. y. buvo sudarytas pusmečio sandoris (ne savaitės sandoris). 2017 m. atsakovei pristatant dalį sutartyje nustatyto kiekio, ieškovė pagrįstai tikėjosi, kad atsakovė patieks trūkstamą biokuro kiekį artimiausiu metu. Tačiau, kai atsakovė informavo, kad biokuro nebeketina tiekti, tapo aišku, kad ji savo įsipareigojimų pagal biržoje sudarytą sutartį įvykdyti neketina. Todėl buvo fiksuotas pažeidimo momentas, ir paskaičiuota bauda pagal Reglamento nuostatas, t. y. už visą pagal sutartį nepatiektą kiekį. Reglamentas nenumato baudos perskaičiavimo kas savaitę.

7214.9.

73Vien atsakovės 2018 m. sausio 9 d. rašto dėl sutarties nutraukimo pateikimas, nesilaikant nei galiojančios tvarkos, nei sąlygų, nei terminų vienašališkai nutraukti Sutartį, savaime nesukėlė ieškovei teisinių padarinių. Todėl atitinkamai ir reikšti civilinio proceso tvarka savarankiško reikalavimo dėl tokio veiksmo pripažinimo neteisėtu nagrinėjamu atveju nebuvo teisinio pagrindo.

7414.10.

75Reglamento 16.2.4 papunktyje nurodytas 10 darbo dienų terminas pretenzijai pateikti pagal savo teisinę prigimtį ir paskirtį laikytinas ne ieškinio senaties terminu. Be to, terminas pretenzijai pateikti įtvirtintas ne įstatyme ir jau vien šis teisinis faktas savaime lemia tokio termino teisinę paskirtį – reikšti pretenziją tiesiogiai kitai sutarties šaliai.

76Teisėjų kolegija

konstatuoja:

77IV.

78Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7915.

80Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

81Dėl naujų įrodymų priėmimo

8216.

83Atsakovė kartu su apeliaciniu pateikė naujus įrodymus – atsakovės sudarytas sutartis su VĮ Mažeikių miškų urėdija, VĮ Šiaulių miškų urėdija, VĮ Tytuvėnų miškų urėdija, N. K. PĮ, UAB „Žalmedis“, UAB „Gilinis“, S. D. įmone, UAB „Gilinis“ 2017 m. gruodžio 5 d. raštą Dėl kirtimo atliekų ir malkinės medienos kiekių, UAB „Žalmedis“ 2017 m. gruodžio 15 d. raštą Dėl nepaprastų aplinkybių miškuose, S. D. įmonės 2017 m. lapkričio 30 d. pranešimą Dėl tiekiamų medienos atliekų, N. K. PĮ 2017 m. gruodžio 20 d. raštą Dėl nepatiektos medienos. Ieškovė kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikė naujus įrodymus – ieškovės 2019 m. sausio 4 d. raštą Dėl kuro (biokuro) pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymo, UAB „Kietasis biokuras“ krovinių gabenimo važtaraščius, ieškovės 2018 m. rugpjūčio 30 d. raštą Dėl patvirtinimo apie teismo priteistos biokuro tiekėjo sumokėtos baudos grąžinimo šilumos vartotojams pagrįstumo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos raštą Dėl AB „Šiaulių energija“ prašymo nagrinėjimo.

8417.

85Remiantis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

8618.

87Pridėdamos nurodytus dokumentus, nei ieškovė, nei atsakovė ne tik nesuformulavo prašymų priimti naujus įrodymus, tačiau ir nenurodė jokių argumentų, paaiškinančių, kodėl šie dokumentai nebuvo pateikti į bylą pirmosios instancijos teismui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 314 straipsniu, atsisako priimti naujus įrodymus ir nevertina jų kartu su kita bylos medžiaga. Nors ieškovės kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateiktas AB „Šiaulių energija“ 2019 m. sausio 4 d. raštas Dėl kuro (biokuro) pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymo buvo surašytas jau po skundžiamo sprendimo priėmimo, tačiau jį surašė pati ieškovė, o iš jo turinio matyti, kad jame nurodyti duomenys, susiję su ieškovės sudarytų kuro (biokuro) pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymu iki skundžiamo sprendimo priėmimo, todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, minėtame rašte nurodyti duomenys galėjo būti pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

88Dėl trečiųjų asmenų neįtraukimo į procesą

8919.

90Atsakovė apeliaciniame skunde nurodo, kad šioje civilinėje byloje išsprendus klausimą dėl atsakovės civilinės atsakomybės prieš ieškovę, tai turėjo tiesioginės įtakos ir atsakovės kontrahentų, kurie į bylą įtraukti nebuvo ir jos nagrinėjime nedalyvavo, teisėms ir pareigoms, todėl egzistuoja absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktą.

9120.

92Kasacinis teismas šiuo klausimu yra išaiškinęs, kad absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas, kai pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų (CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktas), konstatuojamas ne visais atvejais, kai į procesą neįtraukiami visi teisinį suinteresuotumą turintys asmenys, o tik tais, kai tai susiję su įstatymo nurodytais padariniais – sprendimu turi būti nuspręsta ir dėl tokių asmenų. Pagal kasacinio teismo praktiką „nusprendė“ turinys suprantamas kaip teisių ir pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-391/2009; 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2009; kt.). Taigi, skundžiamas teismo sprendimas CPK 329 straipsnio 2 dalyje 2 punkte nurodytu pagrindu gali būti panaikintas tik nustačius ir įvardijus, kaip konkrečiai šiuo teismo sprendimu buvo paveikta neįtraukto į procesą asmens teisinė padėtis ir kokius įstatymo nustatytus teisinius padarinius teismo sprendimas jam sukėlė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-391/2009; 2013 m. spalio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-480/2013; 2014 m. gegužės 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2014).

9321.

94Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga ir vadovaudamasi nurodytais kasacinio teismo išaiškinimais, sprendžia, kad priešingai nei tvirtina apeliantė, pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl apeliantės kontrahentų, nepatiekusių žaliavos apeliantei, teisių bei pareigų. Byloje nagrinėjamas ginčas, kilęs iš ieškovės ir atsakovės sudarytos Sutarties. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas šį ginčą, nenagrinėjo ir nepasisakė dėl atsakovės ir apeliaciniame skunde nurodomų jos kontrahentų sudarytų sutarčių tinkamo vykdymo, todėl šis sprendimas nepaveikė jų teisinės padėties ir nesukėlė jiems jokių įstatymo nustatytų teisinių padarinių. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo spręsti dėl CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkto taikymo.

95Dėl nenugalimos jėgos aplinkybių

9622.

97Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalys 2017 m. rugsėjo 5 d. sudarė Sutartį, pagal kurią atsakovė įsipareigojo parduoti, o ieškovė – nupirkti 4 680 tne biokuro (180 tne per savaitę). Šalys susitarė, kad kuro kaina – 160 Eur/tne be PVM, bendra sandorio vertė – 748 800 Eur be PVM. Sutarties 1 priede pateiktas kuro tiekimo grafikas, kuriame nustatytas 180 tne kas savaitę kuro tiekimas 26 kalendorinių savaičių laikotarpiui, pradedant nuo 2017 metų 42 savaitės ir baigiant 2018 metų 15 savaite. Atsakovė 2017 m. spalio 31 d. raštu informavo ieškovę, jog dėl esamų oro sąlygų, t. y. ilgalaikio lietaus užmirkus biržėms dalyje 2017 metams suplanuotų kirsti medynų bei neįvažiuojamų miško kelių, VĮ miškų urėdijos ir privačių miškų savininkai stabdo medienos žaliavos tiekimą atsakovei pagal jų pasirašytas sutartis, ko pasėkoje yra neužtikrinamas pakankamas žaliavos kiekis nepertraukiamam biokuro gamybos procesui, UAB „Robmona“ didžiąją dalį biokuro galima iš anksčiau sukaupto apvalios medienos rezervo, kuris drastiškai mažėja, todėl, dabartinėmis sąlygomis tikimybė patiekti visą Sutartyje numatytą biokuro kiekį yra maža. Atsakovė 2018 m. sausio 9 d. raštu informavo ieškovę, jog dėl ilgiau nei du mėnesius besitęsiančių nenugalimos jėgos aplinkybių bei vadovaudamasi Sutarties 12.2. punktu, nuo 2018 m. sausio 10 d. nutraukia Sutartį. Ieškovė 2018 m. kovo 16 d. raštu informavo atsakovę, jog pastarajai nevykdant sutartinių įsipareigojimų, ieškovė, vadovaudamasi Reglamento 13.3.1., 13.3.4. punktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka, nuo 2018 m. kovo 26 d. nutraukia kuro pirkimo-pardavimo sutartį bei vadovaujantis Reglamento 16.1.1. punkte nustatyta tvarka, sąlygomis bei terminais, reikalauja sumokėti 392 202,06 Eur baudą.

9823.

99Tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar aplinkybės, dėl kurių atsakovė neįvykdė su ieškove sudarytos Sutarties, sudaro įstatymo nustatytą pagrindą netaikyti jai sutartinės atsakomybės. Atsakovė teigia, kad Sutartis nebuvo įvykdyta laiku dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, todėl ji 2018 m. sausio 9 d. raštu ji informavo ieškovę, kad nutraukia Sutartį.

10024.

101Nenugalimos jėgos institutas, įtvirtintas CK šeštosios knygos XVII skyriuje „Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės“, nustato pagrindą atleisti sutarties neįvykdžiusią šalį nuo atsakomybės esant aplinkybėms, kurios pripažįstamos nenugalimos jėgos aplinkybėmis. Nenugalimos jėgos atveju šalies atleidimas nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą reiškia, kad sutartinių prievolių nevykdymas yra pateisinamas ir negali sutartį pažeidusiai šaliai sukelti įprastinių sutarties nevykdymo padarinių, nustatytų CK 6.205–6.216 straipsniuose, jam negali būti taikoma sutartinė civilinė atsakomybė (CK šeštosios knygos XXII skyrius), atitinkamai apribojama kreditoriaus (nukentėjusiosios sutarties šalies) teisė į sutarties nevykdymu pažeistų teisių gynimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-273/2006; 2012 m. birželio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-268/2012; kt.).

10225.

103Kaip teisingai nurodė ir pirmosios instancijos teismas, tam, jog pagal CK 6.212 straipsnį būtų pripažintos nenugalimos jėgos aplinkybės, būtina šių sąlygų visuma (kumuliatyvios sąlygos): 1) tokių aplinkybių nebuvo sudarant sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima protingai numatyti; 2) dėl susidariusių aplinkybių sutarties objektyviai negalima įvykdyti; 3) šalis, neįvykdžiusi sutarties, tų aplinkybių negalėjo kontroliuoti ar negalėjo užkirsti joms kelio; 4) šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo rizikos. Nesant šių sąlygų visumos, faktinės aplinkybės negali būti pripažintos nenugalima jėga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-931/2003; 2010 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-370/2010; 2012 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-268/2012). Nenugalimos jėgos aplinkybę, kaip sutarties neįvykdymo priežastį, privalo įrodyti ja besiremianti šalis (CK 6.256 straipsnio 4 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-268/2012).

10426.

105Sutarties nutraukimą esant nenugalimos jėgos aplinkybėms atsakovė grindė Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų pažyma. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad pagal kasacinio teismo praktiką, Prekybos, pramonės ir amatų rūmų išduota nenugalimos jėgos aplinkybes liudijanti pažyma, kaip tokia, nesukuria materialinių teisinių padarinių. Materialinius teisinius padarinius, t. y. atleidimą nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, civilinės atsakomybės netaikymą (CK 6.212, 6.253 straipsniai) lemia nenugalimos jėgos aplinkybių buvimas, bet ne jas liudijančios pažymos išdavimas. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijanti pažyma turi tik procesinę teisinę reikšmę, nes vertintina tik kaip įrodymas civilinėje byloje dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar civilinės atsakomybės taikymo (CPK 177 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-69/2013). Taigi, minėta atsakovės pateikta pažyma vertintina tik kaip vienas įrodymų, kuriais atsakovė grindžia nenugalimos jėgos aplinkybių buvimą, kaip pagrindą atleisti ją nuo atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą.

10627.

107Apeliantės teigimu, pati ieškovė 2017 m. lapkričio 8 d. rašte aiškiai nurodė, kad tinkamu įrodymu apie esamas nenugalimos jėgos aplinkybes, bus laikomas nenugalimos jėgos aplinkybes patvirtinančios pažymos (išduotos teisės aktų nustatyta tvarka) pateikimas, todėl apeliantė, pateikdama minėtą pažymą, tinkamai įrodė nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą. Su tokiais apeliantės teiginiais teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti. Vien aplinkybė, kad atsakovė ieškovės nurodymu pateikė Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų išduotą pažymą, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog ji pati savaime patvirtinta nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą atsakovei vykdant su ieškove sudarytą sutartį. Kaip teisingai pažymėjo ir pirmosios instancijos teismas, iš minėtos pažymos matyti, kad aplinkybės, kuriomis atsakovė grindžia Sutarties nutraukimą, jau egzistavo Sutarties sudarymo metu. Sutartis tarp ginčo šalių sudaryta 2017 m. rugsėjo 5 d. Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų pažymoje nurodyta, jog rūmai liudija nenugalimos jėgos aplinkybes nuo 2017 m. rugsėjo 5 d. iki 2017 m. lapkričio 30 d. įskaitytinai, bet neapsiribojant. Kadangi minėtos aplinkybės egzistavo sudarant Sutartį, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovė, būdama verslininke ir šios srities profesionale, turėjo numatyti, jog lietingas sezonas gali nesibaigti, įvertinti savo galimybes tiekti biokurą ieškovei pagal Sutartimi prisiimtą kiekį, o to nepadariusi turi prisiimti ir visą riziką dėl kilusių padarinių.

10828.

109Atsakovė laikosi pozicijos, jog sutartinių įsipareigojimų ieškovei neįvykdė dėl to, jog jos kontrahentai (VĮ miškų urėdijos ir privačių miškų savininkai), pagal apvalios medienos ir (ar) miško kirtimo atliekų pirkimo – pardavimo sutartis privalėję patiekti biokurą atsakovei, sustabdė medienos žaliavos tiekimą dėl nepalankių oro sąlygų, t. y. dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Teisėjų kolegija pažymi, jog pagal CK 6.212 straipsnio 1 dalį, nenugalima jėga nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nenugalima jėga nelaikomos aplinkybės, kai skolininko kontrahentai neįvykdo savo prievolių, net ir tuo atveju, jei vienas iš kontrahentų neįvykdo prievolės dėl nenugalimos jėgos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-10-421/2015). Minėta CK nuostata ir kasacinio teismo praktika taip pat paneigia apeliantės argumentus dėl sutartinės atsakomybės jai netaikymo dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

110Dėl baudos dydžio

11129.

112Nagrinėjamos bylos atveju šalys biokuro pirkimo–pardavimo sandorį sudarė BALTPOOL, UAB energijos išteklių biržoje. Šalių sudarytos Sutarties 11.1 punkte nurodyta, kad šalims taikomos atsakomybės už netinkamą sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą sąlygas nustato Reglamentas ir Biokuro tiekimo tipinės sąlygos. Reglamento 16.1 punkte įtvirtinta Reglamente nustatytais atvejais dalyvių mokamos baudos apskaičiavimo formulės. Remiantis šiuo punktu, pardavėjui bauda apskaičiuojama pagal formulę B = (1,3 x BK - SK) x NBK, kur B – baudos dydis; BK – biržos kaina; SK – biokuro pirkimo-pardavimo sandorio kaina, Eur/tne be PVM; NBK – neįvykdyto biokuro kiekis, už kurį pagal Reglamento nuostatas taikoma bauda. Biržos kaina – operatoriaus skelbiama to konkretaus produkto savaitės trukmės sandorių vidutinė svertinė kaina (Eur/tne be PVM), susiformavusi vėliausiame prieš pažeidimo padarymo momentą vykusiame prekybos aukcione.

11330.

114Pirmosios instancijos teismas, apskaičiuodamas atsakovei taikytinos baudos dydį, rėmėsi ieškovės nurodyta biržos kaina (BK – 221,37 Eur/tne), kurią ieškovė grindė biržos operatoriaus pateiktais duomenimis (vėliausiame prieš Pardavėjo įvykdyto Sutarties pažeidimo padarymo momentą biržoje vykusiame prekybos aukcione (2018 m. sausio 3 d.) susiformavusi biokuro produkto SM2 savaitės trukmės sandorių vidutinė svertinė kaina (be PVM) yra 221,37 Eur/tne). Apeliantė su tokia nustatyta biržos kaina nesutinka ir nurodo, kad baudos dydis turėtų būti skaičiuojamas, vertinant kiekvieną savaitę pagal Sutartį trūkstamo patiekti biokuro kiekį pagal savaitės trukmės vidutinę biržos kainą. Teisėjų kolegija tokiems apeliantės argumentams nepritaria. Apeliantė neginčija aplinkybės, kad nuo 2018 m. sausio 10 d. nebevykdė Sutarties (laikė, kad sutartis nutraukta). Apeliantė po 2018 m. sausio 10 d. nepatiekė net dalies biokuro ieškovei pagal Sutartį, todėl nėra pagrindo teigti, kad bauda turėjo būti skaičiuojama, įvertinant kiekvienos savaitės biokuro kainą. Sutiktina su ieškove, kad atsakovei 2018 m. sausio 9 d. raštu informavus, jog biokuro ieškovei pagal Sutartį nebetieks, ieškovė pagrįstai šio rašto pateikimo dieną fiksavo Sutarties pažeidimo momentą ir apskaičiavo baudą už visą pagal sutartį nepatiektą kiekį.

115Dėl ieškovės pasirinktų teisių gynimo

11631.

117Atsakovė apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino ieškovės pasirinkto tariamai pažeistų teisių gynimo būdo tinkamumo, kadangi ieškovė iš pradžių nutraukė jau nutrauktą Sutartį, o vėliau reikalavo nuostolių atlyginimo (nors Sutarties nutraukimo (kurį inicijavo atsakovė) neginčijo, jis šiuo metu yra teisėtas ir galiojantis). Su tokiais apeliantės argumentais teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti.

11832.

119Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, kai viena iš sutarties šalių nutraukia sutartį, o kita siekia ją išsaugoti ir vykdyti, ši turi reikšti savarankišką reikalavimą pripažinti sutarties nutraukimą neteisėtu. Tais atvejais, kai abi šalys nesiekia tęsti sutarties ir ginčas kyla tik dėl sutarties nutraukimo padarinių (restitucijos, nuostolių atlyginimo) taikymo, nėra būtina, kad su ieškovo reikalaujamų padarinių taikymu nesutinkanti šalis reikštų savarankišką reikalavimą dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu. Bylą nagrinėjantis teismas privalo iš esmės įvertinti šalies argumentus, kuriais ji įrodinėja, kad sutarties nepažeidė, nepriklausomai nuo to, ar tokie argumentai pateikiami atsiliepimo į ieškinį ar priešieškinio forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-196-915/2015; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-414-706/2016).

12033.

121Iš šalių susirašinėjimo matyti, kad ieškovė nesutiko su atsakovės sutarties nutraukimu dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, tačiau nesiekė tolimesnio sutarties vykdymo ir 2018 m. kovo 16 d. raštu informavo atsakovę, jog pastarajai nevykdant sutartinių įsipareigojimų, nuo 2018 m. kovo 26 d. nutraukia kuro pirkimo-pardavimo sutartį bei reikalauja sumokėti 392 202,06 Eur baudą. Taigi, nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas tik dėl sutarties nutraukimo padarinių, todėl, remiantis šios nutarties 32 punkte nurodyta kasacinio teismo praktika, nėra pagrindo sutikti su apeliantės argumentais dėl ieškovės netinkamai pasirinkto pažeistų teisių gynimo būdo.

12234.

123Teisėjų kolegija taip pat neturi pagrindo konstatuoti ieškinio ribų peržengimą, pirmosios instancijos teismui skundžiamame sprendime konstatavus, jog Sutarties nutraukimas iš atsakovės pusės buvo neteisėtas. Šioje byloje ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės baudą už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Atsakovė, nesutikimą su tokiu reikalavimu grindė aplinkybe, kad nuo 2018 m. sausio 9 d. nutraukė Sutartį dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, todėl jai nekyla sutartinė atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Taigi, nagrinėjamoje byloje ieškovės reikalavimo bei atsakovės argumentų pagrįstumo klausimas yra tiesiogiai susijęs su atsakovės nurodytu Sutarties nutraukimo teisėtumu. Todėl, siekdamas išspręsti nagrinėjamoje byloje pareikštą reikalavimą, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą įvertinti faktines bylos aplinkybes bei šalių argumentus pagrindžiančius įrodymus, susijusius su atsakovės inicijuotu sutarties nutraukimu, ir tai, priešingai nei tvirtinama apeliaciniame skunde, buvo padaryta visiškai pagrįstai. Kita vertus, pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nėra priimtas joks teismo procesinis sprendimas dėl atsakovės sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, todėl plačiau nagrinėti šį apeliacinio skundo argumentą nėra teisinio pagrindo.

124Dėl įrodymų išreikalavimo ir jų vertinimo

12535.

126Įrodinėjimo, įrodymų tyrimo ir vertinimo taisyklės įtvirtintos CPK 176–185 straipsnių nuostatose bei gausioje kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2011, 2013-02-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2013, 2015-06-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-411-611/2015 ir kt.).

12736.

128Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas, atmesdamas atsakovės prašymą iš energijos išteklių biržos Operatoriaus išreikalauti duomenis apie kitų biokuro tiekėjų prievolių vykdymą ieškovei pažeidė šalių rungimosi ir lygiateisiškumo principus, netinkamai įvertino byloje pateiktus įrodymus. Su tokiais apeliantės argumentais teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti.

12937.

130Vertindamas šalių pateiktus įrodymus, teismas remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismo funkcija – tirti ir vertinti šalių pateiktus įrodymus ir padaryti išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktinių aplinkybių buvimą ar nebuvimą.

13138.

132Nagrinėjamu atveju apeliantė apeliaciniame skunde nenurodo pagrįstų argumentų dėl duomenų apie kitų biokuro tiekėjų prievolių vykdymą ieškovei išreikalavimo būtinumo. Teisėjų kolegijos vertinimu, minėti duomenys nėra susiję su nagrinėjamu ginču ir yra pertekliniai. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas vertino byloje esančius įrodymus pagal CPK 176–185 straipsniuose nustatytas ir teismų praktikos suformuotas įrodymų vertinimo taisykles, o apeliantės apeliacinio skundo teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas apeliantės prašymą išreikalauti duomenis apie kitų biokuro tiekėjų prievolių vykdymą ieškovei, pažeidė rungimosi (CPK 12 str.), dispozityvumo (CPK 13 str.) ir kt. civilinio proceso principus, laikytini nepagrįstais.

13339.

134Teisėjų kolegija neturi pagrindo pritarti apeliantės argumentams, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai kvalifikavo byloje pateiktą BALTPOOL, UAB išvadą. Iš skundžiamo sprendimo turinio matyti, kad minėtą išvadą pirmosios instancijos tyrė ir vertino tik kaip vieną iš įrodymų kartu su kitais byloje esančiais įrodymais.

13540.

136Teisėjų kolegija atskirai pažymi, kad, kaip matyti iš bylos duomenų, apeliaciniame skunde iš esmės pakartojami argumentai dėl sutartinės atsakomybės netaikymo atsakovei dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurie buvo nurodyti pirmosios instancijos teismui. Šiuos argumentus pirmosios instancijos teismas išsamiai, remdamasis bylos duomenimis, išnagrinėjo, o jokių kitų argumentų, kurie paneigtų pirmosios instancijos teismo padarytas išvadas, apeliantė nepateikė. Įrodymų vertinimas yra teismo (teisėjo) nepriklausomumo išraiška. Nesant duomenų, kad teismas pažeidė įrodymų vertinimą reguliuojančias nuostatas (to neįrodžius), kitokia apeliantės nuomonė dėl tam tikrų įrodymų turinio nesudaro pagrindo abejoti teismo išvadomis, pagrįstomis ne tik apeliantės nurodytais įrodymais, bet ir visa bylos medžiaga (CPK 176, 177, 178, 185 straipsniai).

137Dėl ieškinio senaties

13841.

139Reglamento 16.2.4. punkte yra numatyta, kad pretenzijas ir (ar) reikalavimą sumokėti baudą dėl 16.2 papunktyje nustatytų pažeidimų pirkėjas turi pareikšti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo per konkrečią pristatymo savaitę pristatyto biokuro kiekio ir kokybės rodiklių ataskaitos suderinimo tarp šalių. Atsakovė apeliaciniame skunde teigia, kad ieškovė praleido Reglamento 16.2.4 punkte nurodytą ieškinio senaties terminą ir būtent tuo pagrindu teismas privalėjo ieškinį atmesti. Teisėjų kolegija sutinka su ieškovės atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentais, kad minėtas 10 darbo dienų terminas pretenzijai pateikti pagal savo teisinę prigimtį ir paskirtį laikytinas ne ieškinio senaties terminu, t. y. terminu kreiptis į teismą teisminės gynybos, o pretenziniu terminu. Bendrasis ieškinio senaties terminas byloje nėra praleistas, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo atmesti ieškovės ieškinį dėl ieškinio senaties praleidimo.

140Dėl bylos procesinės baigties

14142.

142Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovės apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuris priimtas nepažeidžiant nei procesinių, nei materialinių teisės normų, todėl atsakovės apeliacinis skundas atmestinas, o Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 16 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

143Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

144Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė akcinė bendrovė (toliau – ir AB) „Šiaulių energija“... 8. 2.... 9. Ieškovė paaiškino, kad su atsakove per energijos išteklių biržą, kurios... 10. 3.... 11. Ieškovė taip pat nurodė, kad 2018 m. vasario 21 d. kreipėsi į Operatorių... 12. 4.... 13. Atsakovė UAB „Robmona“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. 5.... 17. Šiaulių apygardos teismas 2018 m. lapkričio 16 d. sprendimu ieškinį... 18. 6.... 19. Teismas pažymėjo, kad iš Pažymos, kuria grindžiamas nenugalimos jėgos... 20. 7.... 21. Iš atsakovės ir ieškovės susirašinėjimų, tiek iš teismo posėdžio metu... 22. 8.... 23. Teismas nustatė, kad Sutartimi šalys buvo sutarusios, jog atsakovė turi... 24. 9.... 25. Teismas sprendė, kad atsakovė, sudarydama sutartį, turėjo numatyti, jog... 26. 10.... 27. Teismas sprendė, kad Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų pažyma... 28. 11.... 29. Teismas konstatavo, kad atsakovei vienašališkai nutraukus Sutartį, ji... 30. 12.... 31. Teismas nustatė, kad pagal biržos elektroninėje prekybos sistemoje pateiktų... 32. III.... 33. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 34. 13.... 35. Apeliaciniame skunde atsakovė prašo Šiaulių apygardos teismo 2018 m.... 36. 13.1.... 37. Pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje... 38. 13.2.... 39. Pirmosios instancijos teismas visiškai neįvertino to fakto, kad nenugalimos... 40. 13.3.... 41. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad ir sutarties su... 42. 13.4.... 43. Pirmosios instancijos teismas, sutikdamas su ieškovės pateiktu baudos ir... 44. 13.5.... 45. Ieškovė pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau –... 46. 13.6.... 47. Pirmosios instancijos teismas neįvertino atsakovės reikalavimo taikyti... 48. 13.7.... 49. Pirmosios instancijos teismas neįvertino, jog ieškovė iš pradžių... 50. 13.8.... 51. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas atsakovės prašymą iš energijos... 52. 13.9.... 53. Pirmosios instancijos teismas netinkamai kvalifikavo byloje pateiktą energijos... 54. 14.... 55. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo skundo netenkinti ir... 56. 14.1.... 57. Teismas skundžiamame sprendime nepadarė jokių išvadų, kurios turėtų... 58. 14.2.... 59. Apeliantės pateikti kartu su apeliaciniu skundu nauji įrodymai neatitinka CPK... 60. 14.3.... 61. Atsakovė, remdamasi Pažyma ir ieškovės, o ne jos pačios pateiktais penkių... 62. 14.4.... 63. Apeliantės skundo argumentas, jog teismas neatliko Pažymoje esančių... 64. 14.5.... 65. Sutarties šalys nesusitarė dėl lietuviškos medienos tiekimo, todėl net... 66. 14.6.... 67. Ieškovės kartu su atsiliepimu pateikiami įrodymai patvirtina, kad visų... 68. 14.7.... 69. Atsakovė nei savo nuosekliais veiksmais tiekdama produkciją (nors ir ne visa... 70. 14.8.... 71. Ieškovė iš atsakovės įsigijo atitinkamą biokuro kiekį 6 mėn.... 72. 14.9.... 73. Vien atsakovės 2018 m. sausio 9 d. rašto dėl sutarties nutraukimo... 74. 14.10.... 75. Reglamento 16.2.4 papunktyje nurodytas 10 darbo dienų terminas pretenzijai... 76. Teisėjų kolegija... 77. IV.... 78. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 79. 15.... 80. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 81. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 82. 16.... 83. Atsakovė kartu su apeliaciniu pateikė naujus įrodymus – atsakovės... 84. 17.... 85. Remiantis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 86. 18.... 87. Pridėdamos nurodytus dokumentus, nei ieškovė, nei atsakovė ne tik... 88. Dėl trečiųjų asmenų neįtraukimo į procesą... 89. 19.... 90. Atsakovė apeliaciniame skunde nurodo, kad šioje civilinėje byloje... 91. 20.... 92. Kasacinis teismas šiuo klausimu yra išaiškinęs, kad absoliutus teismo... 93. 21.... 94. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga ir vadovaudamasi nurodytais... 95. Dėl nenugalimos jėgos aplinkybių... 96. 22.... 97. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalys 2017 m. rugsėjo 5 d. sudarė... 98. 23.... 99. Tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar aplinkybės, dėl kurių atsakovė... 100. 24.... 101. Nenugalimos jėgos institutas, įtvirtintas CK šeštosios knygos XVII skyriuje... 102. 25.... 103. Kaip teisingai nurodė ir pirmosios instancijos teismas, tam, jog pagal CK... 104. 26.... 105. Sutarties nutraukimą esant nenugalimos jėgos aplinkybėms atsakovė grindė... 106. 27.... 107. Apeliantės teigimu, pati ieškovė 2017 m. lapkričio 8 d. rašte aiškiai... 108. 28.... 109. Atsakovė laikosi pozicijos, jog sutartinių įsipareigojimų ieškovei... 110. Dėl baudos dydžio... 111. 29.... 112. Nagrinėjamos bylos atveju šalys biokuro pirkimo–pardavimo sandorį sudarė... 113. 30.... 114. Pirmosios instancijos teismas, apskaičiuodamas atsakovei taikytinos baudos... 115. Dėl ieškovės pasirinktų teisių gynimo ... 116. 31.... 117. Atsakovė apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 118. 32.... 119. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, kai viena iš sutarties... 120. 33.... 121. Iš šalių susirašinėjimo matyti, kad ieškovė nesutiko su atsakovės... 122. 34.... 123. Teisėjų kolegija taip pat neturi pagrindo konstatuoti ieškinio ribų... 124. Dėl įrodymų išreikalavimo ir jų vertinimo... 125. 35.... 126. Įrodinėjimo, įrodymų tyrimo ir vertinimo taisyklės įtvirtintos CPK... 127. 36.... 128. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas, atmesdamas atsakovės... 129. 37.... 130. Vertindamas šalių pateiktus įrodymus, teismas remiasi įrodymų pakankamumo... 131. 38.... 132. Nagrinėjamu atveju apeliantė apeliaciniame skunde nenurodo pagrįstų... 133. 39.... 134. Teisėjų kolegija neturi pagrindo pritarti apeliantės argumentams, kad... 135. 40.... 136. Teisėjų kolegija atskirai pažymi, kad, kaip matyti iš bylos duomenų,... 137. Dėl ieškinio senaties... 138. 41.... 139. Reglamento 16.2.4. punkte yra numatyta, kad pretenzijas ir (ar) reikalavimą... 140. Dėl bylos procesinės baigties... 141. 42.... 142. Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 143. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 144. Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 16 d. sprendimą palikti...