Byla 2A-581-516/2011

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Romualdos Janovičienės ir Andžej Maciejevski, sekretoriaujant Vaidai Čistiakovienei

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UADB „Ergo Lietuva“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. birželio 9 d. sprendimo, civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui UADB „Ergo Lietuva“ dėl žalos atlyginimo. Tretieji asmenys UAB „Bennet Distributors“, R. L. .

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UADB „Ergo Lietuva“ 8141,31 Lt žalos atlyginimo, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 244 Lt.

6Nurodė, kad 2007-08-03 ( - ) sankryžoje įvykusio eismo įvykio metu buvo apgadintas ieškovo draudėjui UAB „Bennet Distributors“ priklausantis automobilis RENAULT Clio, v/n ( - ) apdraustas pas ieškovą. Dėl šio įvykio metu padarytos žalos ieškovas išmokėjo 8141,31Lt dydžio draudimo išmoką. Eismo įvykio kaltininko automobilio Audi 80 v/n ( - ) civilinė atsakomybė buvo drausta privalomuoju draudimu pas atsakovą. 2009-05-28 ieškovas pateikė atsakovui pretenziją atlyginti 8141,31Lt draudimo išmoką, tačiau atsakovas atsisakė atlyginti žalą. Ieškovas žalos byloje dėl 2007-08-03 eismo įvykio paskutinį dokumentą – UAB „Sostena“ PVM sąskaitą-faktūrą Nr.67144 gavo 2008-06-17, draudimo išmoką išmokėjo 2008-06-28, t.y. nepažeisdamas nustatytų terminų. Paskutinė data pateikti pretenziją atsakovui buvo 2009-06-29, šio termino ieškovas nepraleido. Ieškovo teigimu, atsakovas nepagrįstai ir neteisėtai atsisako atlyginti žalą. Atsižvelgiant į naujai suformuotą teismų praktiką, subrogacijos atveju, įstojęs į jau egzistuojančią prievolę, draudikas perima visas savo nukentėjusiojo draudėjo teises ir pareigas. Draudėjas UAB „Bennet Distributors“ dėl eismo įvykio metu padarytos žalos turėjo 2 alternatyvas: reikalauti žalos atlyginimo (pateikti pretenziją) pagal jam priklausančios transporto priemonės savanoriško draudimo sutartį atsakingam draudikui arba pagal eismo įvykio kaltininko civilinės atsakomybės draudiko sutartį. UAB „Bennet Distributors“ pretenziją pareiškė ieškovui, todėl toks pretenzijos pateikimas turėtų būti traktuojamas kaip tinkamas ir savalaikis pretenzijos pateikimo būdas dėl kalto asmens padarytų nuostolių, neatsižvelgiant į pasirinktą žalos atlyginimo pobūdį. Ieškovas, perėmęs draudėjo teises ir pareigas, perima ir teisiškai reikšmingą aplinkybę, jog nukentėjusio asmens pretenzija dėl žalos atlyginimo jau buvo pareikšta. Tuo atveju, jeigu teismas spręs, jog ieškovas praleido 1m. senaties terminą, ieškovas prašė teismo šį terminą atnaujinti.

7II.Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. birželio 9 d. sprendimu ieškovo ieškinį patenkino. Teismas priteisė iš UADB „Ergo Lietuva“ ieškovui 8141,31 Lt žalai atlyginti bei 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo šios sumos, pradedant nuo 2009 09 01 ir iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 244 Lt žyminio mokesčio.

9Teismas nustatė, jog draudimo išmoka buvo sumokėta, nepažeidus įstatymo nustatytų terminų. Remiantis CK1.125 str.7 d. sutrumpintas 1 m. ieškinio senaties terminas taikomas iš draudimo teisinių santykių atsirandantiems reikalavimams. Pagrindinis iš jų yra draudėjo pareikštas draudikui reikalavimas išmokėti įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką įvykus įstatyme ar draudimo sutartyje nurodytam draudiminiam įvykiui. Tačiau sutrumpintas vienų metų ieškinio senaties terminas netaikomas subrogacijos atveju draudikui išieškant iš už žalą atsakingo asmens draudėjui išmokėtas sumas, nes CK 6.1015 str. 2 d. nurodyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama pagal taisykles, nustatančias draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Tarp draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens nėra draudimo teisinių santykių, o subrogacijos būdu draudikui pereina būtent draudėjo teisės į žalos atlyginimą. Taigi, teismo nuomone, ieškovas nepraleido 3 m. ieškinio senaties termino kreiptis dėl žalos atlyginimo iš atsakovo. Draudimo išmokos sumokėjimo faktas reiškia subrogacijos teisės atsiradimą – draudikas subrogacijos teisę įgyja nuo to momento, kai jis sumoka savo draudėjui draudimo išmoką pagal jų sudarytą draudimo sutartį. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas laikė, jog ieškovo reikalavimas dėl žalos atlyginimo yra pagrįstas ir pilnai tenkintinas.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Apeliaciniu skundu atsakovas UADB „Ergo Lietuva“ prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-06-09 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti.

12Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. dėl LR TPVCAPD įstatyme numatyto vienų metų termino pretenziniam reikalavimui pareikšti taikymo nurodo, jog teismas neatsižvelgė į apelianto argumentus dėl TPVCAPD įstatymo 16 str. 4 d. numatyto 1 metų pretenzinio termino taikymo, taip pat sprendime nemotyvavo, kodėl šis 1 metų pretenzinis terminas sprendžiant šį ginčą taikytas nebuvo. Teigia, jog atsakovas savo atsisakymą atlyginti ieškovo patirtą žalą grindė ne CK įtvirtinto ieškinio senaties termino pasibaigimu, tačiau specialaus TPVCAPD įstatymo 16 str. 4 d. numatyto 1 metų pretenzinio termino, skaičiuojamo nuo žalos atsiradimo dienos arba dienos, kurią nukentėjęs trečiasis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie padarytą žalą, pasibaigimu. Be to, ieškovas pirmosios instancijos teismui pateiktame ieškinyje taip pat sutiko, kad aptariamo ginčo sprendimui turi būti taikomas TPVCAPD įstatymo 16 str. 4 d. nuostatos, tačiau tik neteisingai nurodė šiame įstatymo straipsnyje numatytų terminų eigos pradžią;
  2. Dėl LR TPVCAPD įstatyme numatyto vienų metų termino pretenziniam reikalavimui pareikšti eigos pradžios pažymi, kad pirminiam kreditoriui, t.y. UAB „Bennet Distributors“ pagal TPVCAPD įstatymo 16 str. 4 d. turint metų laiko terminą nuo žalos atsiradimo ar sužinojimo apie žalą, pareikšti reikalavimą dėl žalos atlyginimo atsakingo už žalą asmens draudikui, t.y. atsakovui, o ieškovui atlyginus UAB „Bennet Distributors“ patirtą žalą, tokiu būdu ieškovas toje pačioje prievolėje perima pirminio kreditoriaus reikalavimo į atsakovą teisę. Ieškovo subrogacine tvarka įgyta reikalavimo teisė į atsakovą negali būti laikoma nauja prievolė, o yra ta pati pirminė prievolė tik su pasikeitusiomis prievolės šalimis, todėl ir vienerių metų pretenzinio reikalavimo terminas negali būti pradedamas skaičiuoti iš naujo, t.y. nuo momento, kada ieškovas išmokėjo draudimo išmoką UAB „Bennet Distributors“, o yra skaičiuotinas nuo to momento, kai draudėjas patyrė žalą, t.y. nuo eismo įvykio dienos. Apelianto nuomone, kitu gi atveju, apgadintą transporto priemonę apdraudusiam draudikui, šiuo atveju ieškovui, išmokėjus draudimo išmoką nukentėjusiam asmeniui ir subrogacijos tvarka įgijusiam reikalavimo teisę į atsakingo asmens draudiką, šiuo atveju atsakovą, terminą pretenziniam reikalavimui pareikšti pradedant skaičiuoti iš naujo, t.y. nuo draudimo išmokos išmokėjimo dienos, reikalavimo teisę subrogacijos tvarka perėmusiam draudikui – ieškovui – būtų suteikiama daugiau teisių nei jų turėjo nukentėjusysis asmuo, o atsakingo draudiko – atsakovo – teisės ir teisėti interesai būtų pažeidžiami. Apelianto teigimu, tokiu būdu būtų paneigiami subrogacinio reikalavimo įgyvendinimo principai, pati subrogacijos esmė. Be to, TPVCAPD įstatymo 16 str. 4 d numatytas terminas – ne vėliau kaip 4 metai nuo eismo įvykio dienos yra reikšmingas tokiu atveju, kai nesutampa žalos atsiradimo ir sužinojimo apie žalą momentai. Kadangi šiuo atveju šie momentai sutampa, įstatyme numatytas 4 metų terminas šio ginčo kontekste nėra teisiškai reikšmingas;
  3. Dėl ieškovo pareigos išmokėti draudimo išmoką pagal savanoriškojo automobilio draudimo sutartį atsiradimo momento nurodo, jog momentu, kuomet aptariamu atveju ieškovo buvo surinkta informacija, reikšminga nustatant draudimo išmokos dydį, laikytinas ieškovo atliktas automobilio apžiūros momentas. Nuo šio momento per 30 dienų, t.y. laikantis LR Draudimo įstatymo 82 str. 2 d. reikalavimų, draudikui iš draudėjo negavus faktinių automobilio remontą patvirtinančių dokumentų, draudikas pats privalo apskaičiuoti nuostolių dydį bei išmokėti draudimo išmoką. Taigi visiškai nesuprantami ieškovo veiksmai, draudimo išmoką išmokant ne per 30 dienų nuo tada, kai buvo surinkta reikšminga informacija nustatant draudimo išmokos dydį, t.y. nuo 2007-08-03, o tik 2008-06-28, tokiu būdu pažeidžiant LR Draudimo įstatymo reikalavimus.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-06-09 sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

14Teigia, kad LAT praktika, pakeičianti taikytą teisės aiškinimo praktiką dėl draudiko subrogacijos reikalavimams taikomos ieškinio senaties termino skaičiavimo pradžios, dėl taisyklių, jog ieškovo subrogacine tvarka įgyta reikalavimo teisė į atsakovą negali būti laikoma nauja prievole, o yra ta pati egzistuojanti pirminė prievolė, tik su pasikeitusiomis prievolės šalimis, kurioje terminai negali būti skaičiuojami iš naujo, turi būti taikoma remiantis LR CK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 10 str. nustatyta taisykle, t.y. negali būti taikoma iki pakeistos praktikos suformavimo atsiradusiems teisiniams santykiams. Tačiau ir tuo atveju, jei teismas remtųsi naujai suformuota praktika dėl subrogacijos instituto aiškinimo, TPVCAPD įstatymo 16 str. 4 d. numato, jog pretenzija turi būti pareikšta per 1 metus nuo žalos atsiradimo dienos, bet nevėliau kaip per 4 metus nuo eismo įvykio dienos. Teigia, kad apeliantas nepagrįstai tapatina eismo įvykio dieną su žalos nustatymo diena. Draudikas neturi teisės išmokėti draudimo išmokos neištyręs visų draudiminio įvykio aplinkybių, tame tarpe, ir nenustatęs žalos dydžio.

15Apelianto nuoroda į 1 metų terminą, kaip galutinį terminą pateikti pretenziją atsakingam draudikui, yra nepagrįsta nagrinėjant TPVCAPD įstatymo 16 str. 4 d. numatytų terminų teisinę prigimtį – šie terminai yra skirti siekiant užtikrinti atsakingo draudiko mokumą, užtikrinti jiems galimybę formuoti techninius atidėjimus. Aiškinant 1 metų pretenzinį terminą kaip naikinamąjį ir galutinį pretenzinį terminą, būtų pažeista ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo esmė.

16Pažymi, kad draudėjas UAB „Bennet Distributors“ dėl eismo įvykio metu padarytos žalos turėjo 2 alternatyvas: reikalauti žalos atlyginimo pagal jam priklausančios transporto priemonės savanoriško draudimo sutartį atsakingam draudikui arba atsakingas draudikui pagal eismo įvykio kaltininko privalomos civilinės atsakomybės draudimo sutartį. Todėl pretenzijos pateikimas turėtų būti traktuojamas kaip tinkamas ir savalaikis pretenzijos pateikimas dėl kalto asmens padarytų nuostolių, neatsižvelgiant į pasirinktą draudiką. Subrogacijos atveju, įstojęs į jau egzistuojančią prievolę vietoj draudėjo, draudikas perima ir teisiškai reikšmingą aplinkybę, jog nukentėjusiojo asmens pretenzija dėl žalos atlyginimo jau buvo pareikšta. Ieškovo teigimu, pretenzijos pateikimas už žalą asmeniui nėra privaloma ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka. Nukentėjęs asmuo turi teisę dėl žalos atlyginimo kreiptis tiesiogiai į teismą, šią jo teisę subrogacijos atveju perima ir draudikas. Be to, tiek ieškovas, tiek jo draudėjas nepažeidė įstatyme numatytų reikalavimų – draudėjas pateikė nedelsiant po įvykio pretenziją, ieškovas 2008-06-17 gavęs sąskaitą, iš karto ją apmokėjo.

17Apeliacinis skundas tenkintinas.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai.

19Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškinį, sprendime konstatavo, kad nagrinėjamam ginčo teisiniam santykiui Civilinio kodekso 1.125 str. 7 d. nustatytas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas netaikomas, o Civilinio kodekso 1.125 str. 8 d. nustatyto sutrumpinto trejų metų ieškinio senaties termino ieškovas nėra praleidęs. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu apeliacinio skundo argumentą, kad pirmosios instancijos teismas sprendime visiškai nepasisakė, nevertino Lietuvos Respublikos Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau tekste- TPVCAPD įstatymo) 16 str. 4 d. nustatyto termino pretenzijai pareikšti reikšmės bei šio termino skaičiavimo tvarkos ir praleidimo teisnių pasekmių, nors būtent šio pretenzinio termino praleidimu buvo grindžiamas atsakovo atsisakymas atlyginti eismo įvykio metu padarytą žalą. Dėl to skundžiamas teismo sprendimas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu.

20TPVCAPD įstatymo 16 str. 4 d. numatytas pretenzijos pareiškimo terminas nėra ieškinio senaties terminas: šioje teisės normoje nurodyta, kad atsakingas draudikas sumoka išmoką, jeigu pretenzija dėl padarytos žalos pareikšta per vienerius metus nuo žalos atsiradimo dienos arba per vienerius metus nuo dienos, kurią nukentėjęs trečiasis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie padarytą žalą, bet ne vėliau kaip per ketverius metus nuo eismo įvykio dienos. Šio termino reikšmė ir jo praleidimo teisinės pasekmės yra išaiškintos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-86/2008.

21Būtent, tais atvejais, kai žalą patyręs asmuo yra apsidraudęs savo turtinį interesą, tai draudikas, išmokėjęs išmoką, įgyja reikalavimo teisę į žalą padariusį asmenį, o jei jis apsidraudęs – į jo draudiką. Subrogacija yra asmenų pasikeitimas deliktinėje arba sutartinėje prievolėje ir draudikui išmokėjus draudimo išmoką, žalos atlyginimo prievolė, siejanti nukentėjusį draudėją ir žalą padariusį asmenį, nepasibaigia; šioje prievolėje keičiasi tik šalys: draudikas, išmokėjęs išmoką, įgyja draudėjo teises ir pareigas žalos atlyginimo prievolėje, t.y. egzistuojančioje prievolėje (2009-02-10 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2009).

22Todėl TPVCAPD įstatymo 16 str. 4 d. numatyto vienų metų termino pretenziniam reikalavimui pareikšti eigos pradžia pirminiam kreditoriui, t.y. UAB „Bennet Distributors“ atsakingo už žalą asmens draudikui, t.y. atsakovui yra vieneri metai nuo žalos atsiradimo ar sužinojimo apie žalą, o ieškovui atlyginus UAB „Bennet Distributors“ patirtą žalą, ieškovas toje pačioje prievolėje perima pirminio kreditoriaus reikalavimo į atsakovą teisę. Vienerių metų pretenzinio reikalavimo terminas ieškovui negali būti pradedamas skaičiuoti iš naujo, t.y. nuo momento, kada ieškovas išmokėjo draudimo išmoką UAB „Bennet Distributors“, nes šiuo atveju reiškiamas ne regresinis reikalavimas. Ieškovo atsiliepime į apeliacinį skundą nurodomas argumentas, esą jo draudėjas, patyręs žalą, turėjo pasirinkimo galimybę: reikšti reikalavimą savo draudikui (ieškovui) arba reikalavimą atsakingo už žalą asmens draudikui (atsakovui) nepakeičia subrogacinės prievolės pobūdžio: bet kuriuo atveju, tiek draudėjui pareiškus reikalavimą savo draudikui (ieškovui), tiek jį reiškiant atsakingo už žalą asmens draudikui, pretenzija pastarajam turi būti pareiškiama per vienerius metus nuo žalos atsiradimo ar sužinojimo apie žalą; ieškovo nurodytos alternatyvos atveju skirtųsi tik pretenziją reiškiantis asmuo (pats žalą patyręs subjektas, t.y. UAB „Bennet Distributors“ arba jo draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką, t.y. ieškovas). Priešingu atveju, apgadintą transporto priemonę apdraudusiam draudikui, išmokėjus draudimo išmoką nukentėjusiam asmeniui ir subrogacijos tvarka įgijusiam reikalavimo teisę į atsakingo asmens draudiką (atsakovą), terminą pretenziniam reikalavimui pareikšti pradedant skaičiuoti iš naujo, t.y. nuo draudimo išmokos išmokėjimo dienos, reikalavimo teisę subrogacijos tvarka perėmusiam draudikui – ieškovui – būtų suteikiama daugiau teisių nei jų turėjo nukentėjusysis asmuo.

23Teisėjų kolegija pastebi, kad ieškovas draudimo išmoką sumokėjo 2008-06-28, t.y. iki vienerių metų termino pretenzijai pareikšti pabaigos likus dar daugiau negu mėnesiui, skaičiuojant nuo žalos atsiradimo momento, todėl ieškovo atveju nėra pagrindo taikyti TPVCAPD įstatymo 16 str. 4 d numatytą naikinamąjį terminą – ne vėliau kaip 4 metai nuo eismo įvykio dienos: šis terminas yra reikšmingas tik tokiu atveju, kai per vienerių metų terminą nėra galimybės pareikšti pretenziją už žalą atsakingo asmens draudikui dėl objektyvaus pobūdžio priežasčių (pvz., nesutampa žalos atsiradimo ir sužinojimo apie žalą momentai, kai nėra aiškus kaltas asmuo ir dėl to ilgiau negu vienerius metus vyksta tyrimas ir pan.). Kadangi šiuo atveju aplinkybių, dėl kurių pretenziją nebuvo galima pareikšti per vienerių metų terminą, nėra, įstatyme numatytas ketverių metų terminas šio ginčo kontekste nėra teisiškai reikšmingas.

24Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu ir ieškovo atsiliepime į apeliacinį skundą išdėstytų argumentų, esą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl TPVCAPD įstatymo 16 str. 4 d. nustatyto termino skaičiavimo tvarkos, jo eigos pradžios turi būti taikoma tik nuo šios praktikos keitimo momento (ieškovas nurodo 2009-02-10 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2009), kai tuo tarpu reguliuojant žalą dėl 2007-08-03 įvykio buvo vadovaujamasi ankstesniąja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, nes, visų pirma, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimai, formuojant teismų praktiką, nėra teisės normos, jos nesukuria, nekeičia ir nepanaikina teisinių santykių, todėl jiems negali būti taikomi civilinių įstatymų įsigaliojimą reglamentuojantys principai; antra, ieškovas neteisingai nurodo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, reikšmingos TPVCAPD įstatymo 16 str. 4 d. taikymui, šios normos numatyto termino skaičiavimui ir jo teisinei reikšmei, suformavimo momentą: jau 2008 m. vasario 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-76/2008 buvo aiškiai ir nedviprasmiškai pasisakyta dėl šio termino eigos pradžios bei šio termino praleidimo teisnių pasekmių. Ši nutartis buvo priimta bei paskelbta, kai iki termino pretenzijai dėl 2007-08-03 įvykio pareikšti buvo likę daugiau vos keletu dienų mažiau negu pusė metų, be to, pažymėtina, jog toje byloje dalyvaujančiu asmeniu taip pat buvo AB ,,Lietuvos draudimas“, t.y. draudikas (ieškovas), reguliuodamas dėl nagrinėjamo įvykio padarytą žalą, neturėjo pagrindo tikėtis, jog termino pretenzijai pareikšti eiga turėtų būti skaičiuojama nuo draudimo išmokos išmokėjimo momento, o ne nuo žalos atsiradimo ar sužinojimo apie ją momento.

25Nagrinėjamoje byloje aktualus ir AB ,,Lietuvos draudimas“ sužinojimo apie žalos atsiradimą momentas, nes ieškovas nurodo, esą tik 2008-06-17 jis gavo sąskaitą iš UAB ,,Sostena“, o draudimo išmoką, nepažeisdamas įstatymo nustatytų terminų, išmokėjo 2008-06-28.

26Draudikas, turintis subrogacinį reikalavimą, privalo laikytis teisinio reguliavimo, nustatančio tvarką ir sąlygas, kuriomis naudos gavėjas (žalą patyręs asmuo) būtų reikalavęs iš žalą padariusio asmens (apdraustojo) draudiko. Atsakingo asmens draudiko prievolė gali būti pasibaigusi, jeigu draudikas, reiškiantis subrogacinį reikalavimą, dėl savo kaltės pažeidė terminus pretenzijoms ir ieškiniams pareikšti, jeigu dėl jo kaltės pavėluotai nustatomas žalos dydis, įvykio kaltininkai, neišmokama laiku draudimo išmoka ir kita. Nagrinėjamoje byloje nukentėjusiojo draudikas (AB ,,Lietuvos draudimas“) sumokėjo draudimo išmoką, tokiu būdu įstojo į prievolinį teisinį santykį vietoje savo draudėjo (naudos gavėjo) su kaltojo asmens civilinės atsakomybės draudiku (UADB ,,Ergo Lietuva“).

27Byloje nustatyta, kad žala buvo padaryta 2007 m. rugpjūčio 3 d. įvykusio eismo įvykio metu. Remiantis Lietuvos Respublikos Draudimo įstatymo 82 str. 2 d., draudikas privalo išmokėti draudimo išmoką per 30 dienų nuo tos dienos, kai yra gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes, draudimo išmokos dydį.

28Visų pirma, pažymėtina, jog UAB ,,Sostena“ PVM sąskaita- faktūra už automobilio remontą buvo išrašyta dar 2007-09-03 (b.l. 19-21). Sąskaitos kopijoje (b.l. 19) yra žyma ,,gauta 2007-09-05“. Nors iš šios žymos nėra aišku, ar tai sąskaitos gavimo UAB ,,Bennet Distributors“ ar AB ,,Lietuvos draudimas“ data, ši aplinkybė nagrinėjamu atveju nėra reikšminga: remiantis Lietuvos Respublikos Draudimo įstatymo 82 str. 1 d., draudėjas, naudos gavėjas ir (ar) nukentėjęs trečiasis asmuo privalo pateikti draudikui visus turimus dokumentus ir informaciją apie draudžiamojo įvykio aplinkybes ir pasekmes, būtinus nustatant draudimo išmokos dydį. Draudiko reikalavimu minėti asmenys taip pat privalo pateikti būtinus nustatant draudimo išmokos dydį dokumentus apie draudžiamojo įvykio aplinkybes ir pasekmes, kuriuos jie turi teisę gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Taigi, nuo sąskaitos gavimo, patvirtinančio žalos dydį, UAB ,,Bennet Distributors“ atsirado pareiga pateikti ją draudikui.

29Tuo atveju, jeigu draudėjas remonto išlaidų sąskaitos nepateikia, remiantis AB ,,Lietuvos draudimas“ Transporto priemonių draudimo taisyklių Nr. 021 (b.l. 42-64) 11.1.2.1 punktu, draudimo išmoka apskaičiuojama pagal draudiko sudarytą atkūrimo išlaidų sąmatą. Tokiu būdu, pripažįstamas pagrįstu apeliacinio skundo argumentas, jog informacijos, reikšmingos nustatant draudimo išmokos dydį, surinkimo momentu laikytinas ieškovo atliktas automobilio apžiūros momentas. Nuo šio momento per 30 dienų, t.y. laikantis LR Draudimo įstatymo 82 str. 2 d. reikalavimų, draudikui iš draudėjo negavus faktinių automobilio remontą patvirtinančių dokumentų, draudikas pats privalėjo apskaičiuoti nuostolių dydį bei išmokėti draudimo išmoką. Taigi, ir šiuo aspektu negalima sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad draudikas (ieškovas) draudimo išmoką sumokėjo, nepažeisdamas įstatymo nustatytų terminų.

30Ieškovas draudimo išmoką išmokėjo 2008 m. birželio 28 d., o pretenziją pareiškė 2009 m. gegužės 28 d., t. y. kai atsakovo prievolė pasibaigė. Ieškovas praleido draudimo išmokos mokėjimo, pretenzijų pareiškimo terminus, subrogacinį reikalavimą pareiškė pasibaigus kito draudiko prievolei (Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 16 straipsnio 4 dalis). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nustatę subrogacijos atvejį tarp draudimo bendrovių, ieškovui taikė ne tas prievolinių santykių reguliavimą nustatančias taisykles, o bendrą regresiniams reikalavimams taikomą ieškinio senatį. Teismas šiuo atveju nukentėjusiojo draudikui sukūrė daugiau teisių nei jų turėjo pats nukentėjusysis į žalą padariusio asmens draudiką pagal tos draudimo rūšies teisės aktus ir draudimo sutartį. CK 6.1015 straipsnio 1 dalies nuostata, kad reikalavimo teisė pereina išmokėjusiam draudimo išmoką draudėjui, nesuteikia jam galimybės šią išmoką mokėti nesilaikant nustatytų terminų draudimo išmokai išmokėti, nes tokių terminų nesilaikymo pasekmė yra žalą padariusio asmens draudiko prievolės pasibaigimas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 16 straipsnio 4 dalies prasme. Draudikui, įgijusiam teisę reikšti subrogacinį reikalavimą, ši reikalavimo teisė į žalą padariusio asmens draudiką, atsiradusi po draudimo išmokos išmokėjimo, negali būti patenkinta, jeigu subrogacinį reikalavimą reiškiantis draudikas neišmokėjo draudimo išmokos įstatyme nustatytais terminais, juos praleido ir tokiu būdu baigėsi žalą padariusio asmens draudiko prievolė atsakyti pagal jų draudimo sutartis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-02-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-76/2008).

31Teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą nagrinėjęs teismas netinkamai taikė CK 6.1015 straipsnio 1 ir 2 dalis ir neteisingai nustatė kreditoriaus pasikeitimo atveju jo subrogacinio reikalavimo tenkinimo pradžią, t. y. ne kada nukentėjusio asmens draudikas išmokėjo, o kada jis turėjo išmokėti draudimo išmoką pagal tos rūšies draudimo teisės aktus ir taisykles. Laiku ir tinkamai pareikšti pretenziją ir ieškinį žalą padariusio asmens draudikui reiškia, kad tai turi būti padaryta tol, kol nepasibaigė žalą padariusios asmens draudiko prievolė tenkinti tokius reikalavimus. Nagrinėjamoje byloje draudikas, pavėluotai pareiškęs subrogacinį reikalavimą žalą padariusio asmens draudikui, prarado teisę į šį jo reikalavimo patenkinimą, nes atsakovo prievolė atlyginti žalą per vienerius metus nuo jos padarymo baigėsi (CK 6.1015 straipsnio 2 dalis, Draudimo įstatymo 81, 82 straipsniai, Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 16 straipsnio 4 dalis).

32Teisėjų kolegija konstatuoja, kad netinkamas materialinės teisės normų aiškinimas bei taikymas yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą (Civilinio proceso kodekso 330 str.) ir atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, pripažįsta, jog yra pagrindas priimti byloje naują sprendimą- ieškinį atmesti (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

33Kadangi atsakovo apeliacinis skundas tenkinamas, jam iš ieškovo priteisiamas už apeliacinį skundą sumokėtas žyminis mokestis (Civilinio proceso kodekso 93 str.), taip pat iš ieškovo priteisiamos procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme išlaidos į valstybės biudžetą (Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p., 92, 96 str.).

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str., teismas

Nutarė

35Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. birželio 9d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą- AB ,,Lietuvos draudimas“ ieškinį atmesti.

36Priteisti iš ieškovo AB ,,Lietuvos draudimas“ atsakovui UADB ,,Ergo Lietuva“ 244 Lt žyminio mokesčio, sumokėto paduodant apeliacinį skundą.

37Priteisti iš AB ,,Lietuvos draudimas“ į valstybės biudžetą 11,40 Lt procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme (pašto) išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.Ginčo esmė... 5. Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 6. Nurodė, kad 2007-08-03 ( - ) sankryžoje įvykusio eismo įvykio metu buvo... 7. II.Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. birželio 9 d. sprendimu ieškovo... 9. Teismas nustatė, jog draudimo išmoka buvo sumokėta, nepažeidus įstatymo... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Apeliaciniu skundu atsakovas UADB „Ergo Lietuva“ prašo Vilniaus miesto 2... 12. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. dėl LR... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ prašo... 14. Teigia, kad LAT praktika, pakeičianti taikytą teisės aiškinimo praktiką... 15. Apelianto nuoroda į 1 metų terminą, kaip galutinį terminą pateikti... 16. Pažymi, kad draudėjas UAB „Bennet Distributors“ dėl eismo įvykio metu... 17. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai.... 19. Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškinį, sprendime konstatavo, kad... 20. TPVCAPD įstatymo 16 str. 4 d. numatytas pretenzijos pareiškimo terminas nėra... 21. Būtent, tais atvejais, kai žalą patyręs asmuo yra apsidraudęs savo... 22. Todėl TPVCAPD įstatymo 16 str. 4 d. numatyto vienų metų termino... 23. Teisėjų kolegija pastebi, kad ieškovas draudimo išmoką sumokėjo... 24. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu ir ieškovo atsiliepime į... 25. Nagrinėjamoje byloje aktualus ir AB ,,Lietuvos draudimas“ sužinojimo apie... 26. Draudikas, turintis subrogacinį reikalavimą, privalo laikytis teisinio... 27. Byloje nustatyta, kad žala buvo padaryta 2007 m. rugpjūčio 3 d. įvykusio... 28. Visų pirma, pažymėtina, jog UAB ,,Sostena“ PVM sąskaita- faktūra už... 29. Tuo atveju, jeigu draudėjas remonto išlaidų sąskaitos nepateikia, remiantis... 30. Ieškovas draudimo išmoką išmokėjo 2008 m. birželio 28 d., o pretenziją... 31. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą nagrinėjęs teismas netinkamai... 32. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad netinkamas materialinės teisės normų... 33. Kadangi atsakovo apeliacinis skundas tenkinamas, jam iš ieškovo priteisiamas... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str.,... 35. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. birželio 9d. sprendimą panaikinti... 36. Priteisti iš ieškovo AB ,,Lietuvos draudimas“ atsakovui UADB ,,Ergo... 37. Priteisti iš AB ,,Lietuvos draudimas“ į valstybės biudžetą 11,40 Lt...