Byla e2A-1856-390/2017
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedant iš teisėjų Algimanto Kukalio (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Rūtos Palubinskaitės ir Arūno Rudzinsko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 14 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės AB „Lietuvos draudimas‘ ieškinį atsakovei A. R. M., tretieji asmenys – DNSB „Svaja“, A. D. paslaugų įmonė, A. K., UAB „Euroliuksas“, UAB „Pigu-vežu“, V. A. dėl turtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės A. R. M. 2271,20 Eur turtinės žalos atlyginimą, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodė, kad 2014-12-08 draudžiamojo įvykio metu buvo užpiltas vandeniu ir sugadintas butas, esantis adresu ( - ) , Marijampolėje, kurio savininkui A. K. išmokėtas 2271,20 Eur žalos atlyginimas. Ieškovė nustatė, kad buto užpylimo židinys buvo bute ( - ), Marijampolėje. Šis butas nuosavybės teise priklauso atsakovei. Atsakovė nerūpestingai ir neatsakingai naudojosi savo turtu, todėl buvo sugadintas kitas butas ir atsirado žala, kurią privalo atlyginti.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2017 m. balandžio 14 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovės AB “Lietuvos draudimas“ 1200 Eur advokato pagalbos išlaidas, 22,86 Eur išlaidas liudytojo kelionei apmokėti, 326,91 Eur ekspertizės atlikimo išlaidas atsakovei A. R. M., 200 Eur advokato pagalbos išlaidas, 120 Eur ekspertizės atlikimo išlaidas trečiajam asmeniui A. D. paslaugų įmonei, 350 Eur advokato pagalbos išlaidas, 120 Eur ekspertizės atlikimo išlaidas trečiajam asmeniui DNSB „Svaja“, 100 Eur advokato pagalbos išlaidas trečiajam asmeniui V. A..
 2. Teismas nurodė, kad DNSB “Svaja“ 2014-06-25 sudariusi su A. D. paslaugų įmone pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) sutartį Nr. ŠSP-42. Trūkęs ventilis priklauso bendrąja daline visų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybe visiems bendrijos nariams, o jo priežiūra ir eksploatacija pagal 2014-06-25 sudarytą sutartį pavesta A. D. paslaugų įmonei.
 3. Atsakovė A. R. M., nepažeisdama sutarties reikalavimų, dėl karšto vandens ventilio pakeitimo, kreipėsi į A. D. paslaugų įmonę, kurios darbuotojas A. N. iškvietė santechniką V. A., kuris ir pakeitė ventilį nauju. Teismas nenustatė atsakovės A. R. M. veiksmų neteisėtumo.
 4. Teismas sprendė, kad avarija įvyko daugiabučio gyvenamojo namo karšto vandens sistemoje, atsakovei nuosavybės teise priklausančiame bute, ribose, už kurios priežiūrą ir eksploatavimą pagal Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 20 str. nuostatas ir LR Energetikos ministro 2009-11-26 įsakymu Nr.I-229 patvirtinto Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašu nustatytas ribas buvo ir yra atsakinga A. D. paslaugų įmonė.
 5. Teismas padarė išvadą, kad ieškinys pareikštas ne tam asmeniui, kuris yra atsakingas už bendrojo naudojimo sistemų priežiūrą, tame tarpe ir ventilio trūkimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-01-06 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-101/2014).
 6. Atmetęs ieškinį, teismas bylinėjimosi išlaidas priteisė iš ieškovės.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai
 1. Apeliaciniu skundu ieškovė AB „Lietuvos draudimas“, kurios interesams atstovauja advokatas T. D., prašo panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas įvertino bylos įrodymus formaliai ir nusprendė, kad atsakovės bute trūkęs ventilis yra bendrosios inžinerinės įrangos dalis. Šiuo atveju už trūkusio ventilio padarytą žalą yra atsakinga būtent atsakovė (CK 6.266 straipsnio 1 dalis).
  2. Teismas nepagrįstai konstatavo ribą tarp bendrosios ir vartotojo inžinerinės sistemos. Jei sistemoje yra įrengtas ir skaitiklis ir įtaisas galintis nutraukti vandens pratekėjimą (uždaromasis įtaisas), tai būtent pastarasis laikomas nustatantis ribą tarp bendrosios ir vartotojo inžinerinės sistemos (Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1237-450/2014).
  3. Teismas visiškai nevertino aplinkybės, kad tarp atsakovės ir V. A. susiklostė rangos teisiniai santykiai. Atsakovė priėmė V. A. atliktų darbų rezultatą, o trūkus ventiliui nepareiškė pretenzijų jį keitusiam asmeniui, taigi tokiais savo veiksmais ji prisiėmė atsakomybę už atsiradusią žalą.
  4. Teismas pažeidė materialinės teisės normas bei nukrypo nuo teismų praktikos, kas turėjo esminės įtakos neteisėto ir neteisingo sprendimo priėmimui.
 1. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė A. R. M., kurios interesams atstovauja advokatas M. S., prašo apeliacinio skundo netenkinti, priteisti iš ieškovės 500 Eur bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Defektas, dėl kurio atsirado žala ir vėliau buvo išmokėta draudimo išmoka, įvyko daugiabučio namo, esančio ( - ), Marijampolėje, karšto vandens sistemoje, kuri yra šiame name butus turinčių asmenų bendroji dalinė nuosavybė. Todėl nagrinėjamoje situacijoje CK 6.266 straipsnio nuostatos netaikytinos ir žalos atlyginimo ieškovė turėjo siekti bendraisiais žalos atlyginimo pagrindais, t. y. remdamasi CK 6.263, 6.246-6.249 straipsniais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-123/2009 ir Nr. 3K-3-80-611/2016).
  2. Nagrinėjamoje situacijoje žala buvo padaryta dėl karšto vandens sistemos, už kurios priežiūrą ir eksploatavimą pagal sutartį ir imperatyvias teisės aktų nuostatas buvo atsakinga būtent A. D. paslaugų įmonė. Teismo išvada dėl asmens, kuris yra atsakingas už bendrojo naudojimo sistemų priežiūrą, tame tarpe ir ventilio trūkimą, yra visiškai teisinga.
  3. Apeliaciniame skunde nurodytos Vilniaus apygardos teismo bylos ginčo esmė ir faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo nagrinėjamos bylos, todėl šie sprendimai negali būti laikomi precedentais.
  4. Byloje gautame ekspertizės akte pateikta išvada, kad uždaromojo ventilio atsidalijimo priežastis buvo jo srieginės dalies perveržimas, dėl ko išsivystė eksploatacinis įtrūkimas. Tokia išvada paneigia atsakovės kaltę dėl žalos atsiradimo nagrinėjamu atveju.
  5. Ieškovė teiginio, kad tarp atsakovės ir V. A. susiklostė rangos teisiniai santykiai nepagrindė, todėl jis laikytinas deklaratyviu pareiškimu.

4Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2014 m. gruodžio 8 d. buvo vandeniu užpiltas ir sugadintas butas, esantis adresu ( - ), Marijampolėje, kurio savininkui ieškovė išmokėjo 2271,20 Eur žalos atlyginimą. Kaip rodo bylos duomenys, kad atsakovei nuosavybės teise priklausančiame bute įvyko karšto vandens sistemos avarija – trūko karšto vandens ventilis. Name ( - ) R. Juknevičiaus g. 64, Marijampolėje veikia daugiabučių namų savininkų bendrija „Svaja“. DNSB “Svaja“ 2014 m. birželio 25 d. sudarė su A. D. paslaugų įmone pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) sutartį, šildymo ir karšto vandens sistemų nuosavybės bei priežiūros atsakomybės ribos yra nustatytos sutarties priede Nr. 1. Atsakovė dėl karšto vandens ventilio pakeitimo kreipėsi į A. D. paslaugų įmonę. Įmonės darbuotojas A. N. pasiūlė kreiptis į V. A., kuris ir pakeitė ventilį, dėl kurio gedimo buvo padaryta žala.
 3. Vadovaujantis CK 6.1015 straipsnio 1 dalimi draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita. Nagrinėjamu atveju ginčas iš esmės kilo dėl subjekto, atsakingo už padarytą žalą.
 4. Pirmosios instancijos pagrįstai nustatė, kad daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai savo teises įgyvendina per name veikiančią DNSB „Svaja“. Bendrijos „Svaja“ 2014 m. birželio 25 d. sudaryta sutartis Nr. ŠSP-42 su A. D. paslaugų įmone dėl daugiabučio gyvenamojo namo šilumos mazgo, ir pastato šildymo, bei karšto vandens sistemų priežiūros. Pagal sutarties 4.1.2 punktą A. D. PĮ prižiūri objekto šildymo ir karšto vandens sistemas iki priežiūros atsakomybės ribos. Sutarties 2 ir 7 punktuose nurodyta, kad „objekto“ šildymo ir karšto vandens sistemų nuosavybės bei priežiūros atsakomybės ribos šalių susitarimu yra nustatomos sutarties priede Nr. 1, kuriame matyti, kad sutarties šalių atsakomybės riba C2 praeina tarp butuose esančių karšto vandens apskaitos prietaisų ir prieš juos sumontuotų uždaromųjų ventilių. Kad trūkęs uždaromasis ventilis yra A. D. PĮ atsakomybės ribose bylos nagrinėjimo metu patvirtino Bendrijos „Svaja“ atstovas ir A. D. PĮ atstovai bei kiti byloje esantys įrodymai: 2015 m. balandžio 1 d. UAB „Litesko“ filialas Marijampolės šiluma informacinis raštas, liudytojų K. V., L. M., A. N. parodymai.
 5. Nesant byloje ginčo, kad žala buvo padaryta dėl trūkusio ventilio, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad žala buvo padaryta dėl karšto vandens sistemos, už kurios priežiūrą ir eksploatavimą pagal sutartį ir imperatyvias teisės aktų nuostatas atsakinga A. D. paslaugų įmonė, gedimo.
 6. Apeliacinio skundo argumentams dėl atsakomybės ribų nustatymo pagrįsti apeliantė rėmėsi Vilniaus apygardos teismo 2014-05-22 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1237-450/2014. Pažymėtina, kad šios bylos ginčo esmė ir faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo nagrinėjamos bylos, todėl šis teismo sprendimas negali būti laikomas precedentu. Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad karšto vandens sistemoje įvykusi avarija įvyko dėl atsakovės vykdytų buto rekonstrukcijos darbų ar savo iniciatyva keičiant konstrukcijas ir pan.
 7. Apeliantė tvirtina, kad atsakovė už padarytą žalą atsakinga CK 6.266 straipsnio 1 dalies pagrindu.
 8. CK 6.266 straipsnio, reglamentuojančio statinio savininko (valdytojo) atsakomybę be kaltės, 1 dalyje nustatyta, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje nustatytos aplinkybės. Atsakingu skolininku pagal CK 6.266 straipsnį gali būti ne tik objekto savininkas, bet ir jo valdytojas. Statinio, pastato ar kitokios konstrukcijos valdymas pagal šį straipsnį suprantamas kaip objekto turėjimas savo žinioje ir teisė daryti jam ūkinį bei fizinį poveikį. Valdytoju turi būti laikomas asmuo, kuriam daiktinės ar prievolinės teisės pagrindu pavesta eksploatuoti, prižiūrėti ar tvarkyti objektą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 17 d. nutartis c. b. Nr.3K-3-123/2009).
 9. Nagrinėjamu atveju svarbu tai, kad sprendžiama ne objekto valdymo kaip daiktinės teisės klausimas, o valdymas daugiabučio namo karšto vandens sistemos eksploatavimo, priežiūros ir tvarkymo prasme. Kaip nurodyta nutarties 14 punkte, DNSB „Svaja“ sutartimi yra pavedusi A. D. paslaugų įmonei prižiūrėti namo šildymo ir karšto vandens sistemas iki priežiūros atsakomybės ribos ir trūkęs ventilis yra A. D. paslaugų įmonės atsakomybės ribose. Tai reiškia, kad A. D. paslaugų įmonė turėjo galimybes valdyti namo inžinierinius įrenginius (CK 4.22 straipsnio 1 dalis) bei galėjo be bendrijos narių sutikimo ar tiesioginio nurodymo šiems objektams daryti ūkinį ar fizinį poveikį (CK 4.30 straipsnis) kas sudaro valdymo teisės esmę. Kadangi objekto, su kuriuo siejama padaryta žala, valdytojas buvo A. D. paslaugų įmonė, todėl atsakovės A. R. M. atžvilgiu CK 6.266 straipsnio nuostatos negali būti taikomos.
 10. Dėl kitų apeliacinio skundų argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą.
 11. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė faktines aplinkybes ir įvertino įrodymus, padarė pagrįstą išvadą dėl atsakingo už žalos atsiradimą asmens, todėl nėra pagrindo skundžiamo teismo sprendimo naikinti apeliaciniame skunde nurodytais argumentais. Teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

5Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

 1. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies ir 98 straipsnio nuostatas išlaidos advokato pagalbai apmokėti atlyginamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas. Netenkinus ieškovės apeliacinio skundo, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos atsiliepimą į apeliacinį skundą pateikusiai šaliai. Atsakovė buvo sudariusi atstovavimo sutartį su advokatu ir prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas – advokatui sumokėtus 500 Eur už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą. Atsakovės prašomas priteisti išlaidų atlyginimas neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (redakcija nuo 2015 m. kovo 20 d. ) 8. 11 punkte nustatytos sumos už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą, todėl atsakovei priteistina 500 Eur iš ieškovės už advokato pagalbą surašant atsiliepimą į apeliacinį skundą.

6Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

7Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

8Priteisti iš ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ (kodas 110051834) atsakovei A. R. M. (a. k. ( - ) 500 Eur (penki šimtai eurų) turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme.

9Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai