Byla e2A-956-236/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Alna Business Solutions“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Antano Rudzinsko ir Egidijos Tamošiūnienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės InnoForce apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-3790-345/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės InnoForce ieškinį atsakovei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Alna Business Solutions“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB InnoForce kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, prašydama panaikinti atsakovės sprendimus, įformintus 2016-12-09 pranešimu dėl Pirkime dalyvaujančių tiekėjų pateiktų pasiūlymų patikrinimo ir pasiūlymų techninių duomenų įvertinimo rezultatų ir grąžinti Pirkimą į iki pažeidimo buvusią stadiją, pripažinti tiekėjo UAB „Alna Business Solutions“ pasiūlymą neatitinkančiu Pirkimo sąlygose keliamų minimalių kvalifikacinių reikalavimų.
 2. Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad dalyvavo atsakovės vykdomame viešajame pirkime „Finansų valdymo sistemos (toliau - FVS) priežiūros ir vystymo paslaugų pirkimas“ (toliau – Pirkimas, Konkursas). Atsakovė sprendimu, įformintu 2016-12-09 pranešimu, informavo ieškovę, jog atlikus Pirkime dalyvavusių tiekėjų pasiūlymų patikrinimą ir įvertinus tiekėjų techninius pasiūlymus, ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu Konkurso dalyviu skelbiamas dalyvis UAB „Alna Business Solutions“, antroje vietoje – ieškovė.
 3. Ieškovė pažymėjo, kad nors perkančioji organizacija turėjo teisę nusistatyti jos nuomone tinkamiausius ekonominio naudingumo kriterijus, tačiau nepriklausomai nuo to, kokius kriterijus ši nusistatė, šie privalo padėti perkančiajai organizacijai išsiaiškinti, kuris tiekėjas yra labiau kvalifikuotas atlikti perkamus darbus bei kurio pasiūlymas yra ekonomiškai priimtinesnis. Tačiau kaip matyti iš atsakovės pateiktų paaiškinimų, ginčo situacijoje nutiko priešingai ir atsakovės nustatyti neapibrėžti, abstraktūs ir neaiškūs kriterijai, tiekėjų pasiūlymų vertinimo metu buvo taikomi įvertinti ne tiekėjų kvalifikaciją, bet tiekėjų pateiktus dokumentus, šiuose dokumentuose pateiktos informacijos formą, turinį ar net gi stilių.
 4. Ieškovė UAB InnoForce teigė, kad atsakovė, aiškindama Konkursą laimėjusio tiekėjo pranašumus, nurodė, kad pateiktas personalizuotas ekspertų sąrašas rodo, kad visi ekspertai priklauso tiekėjo vidiniams ištekliams. Ieškovės teigimu, tokia atsakovės pozicija prieštaravo VPĮ įtvirtintai tiekėjų teisei remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai. Perkančiosios organizacijos vertinimas, jog tiekėjas, kurio ekspertai yra jo darbuotojai, turėtų gauti daugiau balų nei tas tiekėjas, kuris pasitelkė trečiuosius asmenis kaip ekspertus, tiesiogiai pažeidžia draudimą riboti tiekėjų galimybes kooperuotis.
 5. Ieškovės teigimu, perkančiosios organizacijos argumentai, dėl ko ieškovei buvo skirtas mažesnis konkursinių balų kiekis yra absurdiški ir visiškai nesusiję su tiekėjo kvalifikacija įvykdyti prisiimamus įsipareigojimus ar su pasiūlymo ekonomiškumu.
 6. Ieškovė UAB InnoForce pažymėjo, kad susipažinusi su daline perkančiosios organizacijos pateikta informacija, kreipėsi į ją su pretenzija, kurioje nurodė, kad trečiojo asmens UAB „Alna Business Solutions“ pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygų, kadangi jis nėra pateikęs savo kvalifikaciją patvirtinančių įrodymų, o dalis pateiktų dokumentų nepatvirtina šio tiekėjo kvalifikacijos. Perkančioji organizacija pretenzijos netenkino.
 7. Ieškovė nurodė, kad UAB „Alna Business Solutions“ neatitiko Pirkimo sąlygų 3.1.15.3 punkto reikalavimo, kadangi jos pateiktas Oracle PL/SQL Developer Certified Associate sertifikatas neįrodo, kad jos pasitelktas ekspertas turi reikalaujamą Oracle DBVS kvalifikaciją. Ieškovės teigimu, pradedančiojo lygį programavime įgijęs asmuo negalėtų būti laikomas Oracle DBVS administravimo specialistu, todėl sprendė, kad ekspertas neatiko Konkurso sąlygų 3.1.15.3 p. reikalavimų. UAB „Alna Business Solutions“ taip pat pateikė ne Oracle duomenų bazių sistemos administratoriaus kvalifikaciją patvirtinantį sertifikatą, o Oracle PL/SQL Developer (programuotojo) Certified Associate sertifikatą, kuris skirtas specialistams, kurie kuria programinę įrangą naudodami Oracle PL/SQL programavimo kalbą, tai yra programavimo žinias įrodantį sertifikatą, o ne duomenų bazių administravimo žinias patvirtinantį sertifikatą. Ieškovė pažymėjo, kad Oracle sistemų programavimas ir administravimas yra atskiros, skirtingų žinių ir sugebėjimų reikalaujančios veiklos, kurios sertifikuotos skirtingais sertifikatais.
 8. Ieškovė UAB InnoForce pažymėjo, kad atsakovė neįvykdė pareigos ir neišviešino trečiojo asmens UAB „Alna Business Solutions“ pasitelkto tiekėjo N. Š. Oracle PL/SQL Developer Certified Associate sertifikato, kadangi informacija, kurios pagrindu yra nustatomas dalyvio atitikimas Konkurse keliamiems reikalavimams negali būti laikoma konfidencialia informacija.
 9. Ieškovės teigimu, atsakovė galimai proteguoja trečiąjį asmenį ir siekia, jog jis taptų Konkurso laimėtoju, kadangi 2016 m. Specialiųjų tyrimų tarnyba pareiškė įtarimus atsakovės Informacinės sistemos plėtros skyriaus vedėjui ir trečiąjį asmenį valdančios UAB „Alna Group“ generaliniam direktoriui, tiriant galimą piktnaudžiavimą vykdant viešiuosius pirkimus. Perkančioji organizacija nepagrįstai ir neskaidriai daugelį kartų keitė/tikslino Pirkimo sąlygas.
 1. Ieškovė UAB InnoForce pažymėjo, kad terminas pateikti pretenziją ar ieškinį atnaujinamas kiekvienu atveju, kai Konkurso dalyviui pateikiama jo prašoma informacija. Kadangi atsakovė piktnaudžiavo savo teisėmis, o ieškovei kelis kartus teko prašyti išviešinti trečiojo asmens pasiūlymo dokumentus ar komisijos dokumentus, po kiekvieno naujo tokių dokumentų išviešinimo pretenzijos ar ieškinio pateikimo terminai atnaujinami.
 1. Atsakovė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.
 2. Atsakovė nurodė, kad ieškovė praleido VPĮ 94 str. 1 d. įtvirtintus apskundimo terminus tiek dėl nustatytų ekonominio naudingumo kriterijų, tiek dėl atsakovės suteiktų ekonominio naudingumo balų. Pirkimas buvo paskelbtas 2016-01-04, todėl ieškovė UAB InnoForce Pirkimo sąlygas galėjo skųsti ne vėliau kaip iki 2016-01-14. Ieškovė klausimą dėl ekonominio naudingumo kriterijų iškėlė tik 2017-01-16 pretenzijoje, t. y. tik sužinojusi, kad kitas tiekėjas surenka daugiau ekonominio naudingumo balų ir pretenduoja būti Pirkimo laimėtoju.
 3. Atsakovė pažymėjo, kad vertinant pasiūlymus buvo pasirinktas ekspertinis vertinimas ir tai atitinka Viešųjų pirkimų tarybos (toliau – VPT) rekomendacijas. Pirkimo sąlygose nustatydama T1 ir T2 kriterijus perkančioji organizacija siekė išrinkti tiekėją, kurio teikiamos paslaugos turės didžiausią pridėtinę vertę perkančiajai organizacijai, nes tokiu būdu įvertinamas tiekėjo suvokimas apie sutartį, įsipareigojimus atlikti darbus, įvertinamas jų planavimas, organizavimas, siūlomos taikyti priemonės, jų suderinamumas tarpusavyje ir pan. Vertinami aspektai buvo neatsiejamai susiję su planuojamų vykdyti paslaugų kokybe.
 4. Atsakovės teigimu, ieškovė nepagrįstai sutapatino kvalifikacijos vertinimą su ekonominio naudingumo vertinimu, kadangi tai iš esmės skirtingos Pirkimo procedūros stadijos, kurių atžvilgiu taikomi skirtingi reikalavimai.
 5. Atsakovė pažymėjo, kad 2016-12-09 atlikusi tiekėjų ekonominio naudingumo vertinimą paskelbė tiekėjams paskirtus balus, vokų atplėšimo procedūra įvyko 2016-12-20, kuriame dalyvavo ieškovės atstovė. Ieškovė prašymą dėl suteiktų ekonominio naudingumo balų, kurį nepagrįstai pavadino pretenzija, pateikė tik 2016-12-22, t.y. tik po vokų atplėšimo sužinojusi Pirkime dalyvavusių tiekėjų kainas ir neabejotinai suvokusi, kad kitas pasiūlymą pateikęs tiekėjas surinks daugiau ekonominio naudingumo balų. 2016-01-16 ieškovė pateikė pretenziją dėl pasiūlymų vertinimo, kurią atsakovė 2017-01-23 paliko nenagrinėtą. Ieškovė turėjo 15 dienų terminą apskųsti sprendimą/paaiškinimą dėl suteiktų ekonominio naudingumo balų pateikdama ieškinį, tačiau to nepadarė, todėl šioje apimtyje ieškinys nenagrinėtinas dėl praleisto termino. Pirkime ekspertiniam vertinimui buvo pasitelkti nepriklausomi šios srities ekspertai iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Vilniaus universiteto, kurių vertinimo rezultatai yra logiškai panašūs, ekspertų kvalifikacija yra tinkama, nėra pagrindo abejoti vertinimo rezultatų objektyvumu.
 6. Atsakovė nurodė, kad Pirkimo sąlygų 3.1.15.3 punkte nustatyta, kad būtina pateikti Oracle Certification Program Oracle Certified Associate sertifikatą arba lygiavertį dokumentą. Tiekėjo UAB „Alna Business Solutions“ pateiktas pasitelkto specialisto kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas yra tinkamas grindžiant Pirkimo sąlygų 3.1.15.3 p. nurodyto eksperto kompetenciją. Atsakovės teigimu, nėra pagrindo reikalauti ieškovės nurodyto specifinio sertifikato.
 7. Atsakovė pažymėjo, kad be deklaratyvių samprotavimų ieškovė nepateikė konkrečių paaiškinimų, kurie pagrįstų neleistiną Konkurso sąlygų koregavimą.
 8. Atsakovės teigimu, ieškovė UAB InnoForce nenurodė, kokios konkrečiai informacijos neišviešinimas yra skundžiamas, todėl negalėdama nustatyti šios ieškinio dalies apimties, objektyviai negalėjo pateikti paaiškinimų ar atsikirtimų.
 9. Trečiasis asmuo UAB „Alna Business Solutions“ prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 10. Trečiasis asmuo UAB „Alna Business Solutions“ nurodė, kad ieškovė iš pradžių sutikdama su Konkurso sąlygomis, akivaizdžiai praleido pretenzijos padavimo terminus, nes ginčydama Konkurso sąlygų 10.6 p., 10.9 p., 10.10 p., 10.11 p. aprašytas parametro vertinimo reikšmes balais pretenziją turėjo pateikti iki 2016-01-14, o 2017-01-23 jos netenkinus iki 2017-02-07 kreiptis į teismą. Trečiasis asmuo sutiko su atsakove, kad ieškovė teikė pakartotinę pretenziją dėl konfidencialios trečiojo asmens pasiūlymo informacijos neatskleidimo. Ieškovė praleido Konkurso sąlygų apskundimo terminą, kreipimosi į teismą terminą.
 11. Trečiasis asmuo laikė ieškovės argumentus dėl jo pasiūlymo neatitikimo Konkurso 3.1.15.3 punkto reikalavimui nepagrįstais, kadangi ieškovė šio punkto reikalavimą tapatino su Konkurso 3.1.15.10 punkto reikalavimu. Trečiasis asmuo pažymėjo, kad Konkurso sąlygų 3.1.15.3 punkto reikalavimas yra skirtas ne duomenų bazių administravimui, kadangi duomenų bazių administravimui yra numatytas duomenų bazių specialistas ir jam keliami reikalavimai Konkurso sąlygų 3.1.15.10 punkte. Būtent duomenų bazių administravimui trečiasis asmuo pasiūlęs kitą specialistą, kuris turi reikiamą sertifikatą.
 12. Trečiasis asmuo UAB „Alna Business Solutions“ nurodė, kad komercine paslaptimi laikė duomenis apie kontrahentus, verslo partnerius, verslo planus, verslo partnerių kompetencijas, gebėjimus, jų turimą know-how, finansinę būklę, patikimumą ir pan. Jungtinės veiklos yra trečiojo asmens komercinių paslapčių išraiška, t.y. apima bendradarbiavimo su partneriu verslo sąlygas, konkrečių darbų/paslaugų pasidalijimą, partnerio kompetencijas ir kitus konfidencialius aspektus. Dokumentuose nurodyti duomenys iš partnerystės yra konfidencialūs.
 13. Trečiojo asmens teigimu, ieškovės argumentai dėl UAB „Alna Group“ generalinio direktoriaus padėties neturi teisinės reikšmės byloje, kadangi tokios aplinkybės, kaip skaidrumo principo nesilaikymo pagrindas, neginčytos privaloma ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka ir šie argumentai nurodomi siekiant sudaryti teismui negatyvų įspūdį apie trečiąjį asmenį ir atsakovę.
 14. Trečiasis asmuo UAB „Alna Business Solutions“ pažymėjo, kad ieškovė neįrodė, kodėl Konkurso sąlygų keitimas yra neskaidrus.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017-05-23 sprendimu nusprendė ieškovės UAB InnoForce ieškinį atsakovei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl viešojo pirkimo rezultatų panaikinimo, trečiasis UAB „Alna Business Solutions“, atmesti, priteisti trečiajam asmeniui UAB „Alna Business Solutions“ iš ieškovės UAB InnoForce 2 413,95 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 2. Teismas nurodė, kad ieškovės teigimu, jos pasiūlymui skirtas mažesnis balų kiekis yra absurdiškas, nesusijęs su tiekėjo kvalifikacija įvykdyti prisiimamus įsipareigojimus ar su pasiūlymo ekonomiškumu, balų skyrimo kriterijai prieštarauja VPĮ normoms. Tuo tarpu, atsakovės teigimu, ieškovė klausimą dėl nustatytų ekonominio naudingumo kriterijų iškėlė tik 2017-01-16 pretenzijoje, kurią atsakovė paliko nenagrinėtą, todėl atsakovė laikė, kad ieškovė praleido VPĮ įtvirtintą terminą skųsti nustatytus ekonominio naudingumo kriterijus.
 1. Teismas pažymėjo, kad VPĮ) 93-941 straipsniuose numatyta teisė ir terminai ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus. Analogiškos nuostatos dėl terminų pateikti pretenzijas įtvirtintos atsakovės paskelbtų Pirkimo sąlygų 11.2 punkte.
 1. Teismas nustatė, kad ieškovė 2017-01-16 perkančiajai organizacijai pateiktoje pretenzijoje nesutiko su atsakovės Pirkimo sąlygose nustatytais ekonominio naudingumo vertinimo kriterijais, nurodydama, kad Pirkimo sąlygų 10.6 p., 10.9 p., 10.10 p., 10.11 p. perkančioji organizacija neišsamiai ir nedetaliai aprašė ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, taip sudarydama prielaidas neobjektyviam tiekėjų pasiūlymų vertinimui ir VPĮ pažeidimams, dėl ko atitinkamai perkančiosios organizacijos pasirinkti ekspertai netinkamai įvertino tiekėjų pasiūlymus. Perkančioji organizacija 2017-01-23 pretenziją paliko nenagrinėtą. Ieškovės teigimu, atsakovė nusistatė neapibrėžtus, abstrakčius ir neaiškius ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus. Iki minėtos pretenzijos ieškovė Pirkimo sąlygų, susijusių su ekonominio naudingumo vertinimo kriterijais, neginčijo, klausimų dėl jų perkančiajai organizacijai taip pat neteikė. Perkančiajai organizacijai 2017-01-23 išsiuntus priimtą sprendimą nenagrinėti 2017-01-01-16 ieškovės pretenzijos, terminas pareikšti ieškinį teismui baigėsi 2017-02-07. Dėl to teismas konstatavo, kad ieškovė, pateikusi 2017-03-20 ieškinį, praleido VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą terminą.
 1. Teismas nesutiko su ieškovės pozicija, kad perkančiajai organizacijai išnagrinėjus pretenziją, praleistas terminas atnaujinamas, tokią poziciją grindžiant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-02-09 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2009. Teismas pažymėjo, kad perkančioji organizacija, palikdama 2017-01-23 nenagrinėtą ieškovės 2017-01-16 pretenziją, nurodė, kad pateikia tam tikrus aspektus dėl ieškovės argumentų nepagrįstumo. Pagal naujesnę kasacinio teismo praktiką perkančiosios organizacijos valia atnaujinti praleistą pretenzijos pateikimo terminą turi būti aiškiai nustatyta. Aplinkybė, kad perkančioji organizacija atsakyme į pretenziją, kurią atmeta dėl praleistų terminų, pasisako dėl tiekėjo pavėluotai skundžiamų savo veiksmų, per se nekvalifikuotina kaip procedūrinių terminų atnaujinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-12 nutartis c.b. 3K-3-544/2014). Dėl to teismas sprendė, kad perkančiosios organizacijos pasisakymas dėl tam tikrų ieškovės pretenzijoje keliamų aspektų, prieš tai remiantis kasacinio teismo praktika padarius išvadą, jog pretenzija paliekama nenagrinėta, nėra termino pretenzijai paduoti termino atnaujinimas. Teismas pažymėjo, kad teismų praktika nėra statiškas dalykas ir ji gali būti vystoma, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina, šį būtinumą tinkamai motyvuojant (Konstitucinio Teismo 2006-03-28 nutarimas), todėl sprendė vadovautis ne ieškovės nurodyta kasacinio teismo praktika civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2009, o prieš tai nurodytu ir aptartu kasacinio teismo išaiškinimu civilinėje byloje Nr. 3K-3-544/2014.
 1. Teismas nurodė, kad ieškovės teigimu, trečiasis asmuo Pirkimo sąlygų 3.1.15 punkte nustatytam reikalavimui pasitelkė ekspertą N. Š., neturintį Pirkimo sąlygose reikalaujamo sertifikato, perkančioji organizacija Pirkimo sąlygose iškėlė reikalavimą tiekėjui turėti techninį konsultantą, turintį Oracle DBVS specialisto kvalifikaciją ne mažiau kaip Professional lygį.
 1. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad perkančioji organizacija Pirkimo sąlygose aiškiai nurodė, kokį sertifikatą reikia pateikti Pirkimo sąlygų 3.1.15.3 p. reikalavimų atitikimui. Dėl to teismas sutiko su atsakove, kad perkančioji organizacija, priešingai nei nurodė ieškovė, nenustatė, kad šiam reikalavimui pagrįsti reikia pateikti Oracle Database Administrator Certified Associate ir tai taip pat nurodė 2017-03-07 atsakyme į ieškovės pretenziją.
 1. Teismas nurodė, kad atsakovė laikė tinkamu trečiojo asmens pasitelkto N. Š. kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą. Teismas sprendė, kad minėtas dokumentas atitiko Pirkimo sąlygų 3.1.15.3 punkte nustatytą reikalavimą, todėl ieškovės argumentus dėl Pirkimo sąlygų 3.1.15.3 punkto pažeidimo laikė nepagrįstais ir atmestinais.
 1. Teismas sutiko su atsakove, kad ieškovė praleido terminą ginčyti teisme atsakovės sprendimą neatskleisti trečiojo asmens konfidencialios informacijos. Teismas nustatė, kad 2016-12-09 nustačius tiekėjų naudingumo balus ir 2016-12-20 atplėšus vokus su pasiūlymų kainomis, ieškovė 2016-12-22 pateikė pretenziją, kuria reikalavo išviešinti Pirkime dalyvavusių tiekėjų su pasiūlymų vertinimu susijusią informaciją. 2016-12-30 perkančioji organizacija pretenziją atmetė, tačiau dalį reikalaujamos informacijos ieškovei pateikė. Susipažinusi su pateiktais dokumentais, 2017-01-13 ieškovė kreipėsi su prašymu susipažinti su Pirkimą laimėjusiu pasiūlymu ir susipažinusi su dalimi pateiktų dokumentų, 2017-02-08 vėl pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, kuria reikalavo pateikti visus dokumentus, patvirtinančius Pirkimą laimėjusio tiekėjo atitikimą Pirkimo sąlygoms. Atsakovė 2017-02-15 tenkindama pretenziją iš dalies, pateikė paaiškinimus, likusių reikalautų tiekėjo dokumentų neišviešino, o ieškovė 2017-02-28 pateikė pretenziją, kurią 2017-03-07 atsakovė atmetė.
 1. Teismas pripažino, kad ieškovė turėjo teisę pateikti ieškinį nuo 2017-02-15, kai atsakovė pateikė dalį reikalaujamų dokumentų, o kitą dalį atsisakė išviešinti, tačiau ieškinį dėl atsisakymo išviešinti likusią tiekėjo konfidencialią informaciją pateikė 2017-03-20, t. y. praleidusi įstatymo numatytą terminą kreiptis į teismą (VPĮ 94 str.).
 1. Teismas pažymėjo, kad terminai kreiptis į teismą pakankamai trumpi ir tai nulemia viešojo pirkimo procedūrų operatyvumas. Kartu tai įpareigoja tiekėjus elgtis apdairiai ir laikytis terminų. Nagrinėjamu atveju pačios ieškovės neatidumas ar nepakankamas rūpestingumas įgyvendinant savo teises negali paneigti viešųjų pirkimų tikslų ir šio proceso operatyvumo reikalavimo bei bonus pater familias standarto, atitinkamai ir nesudaro teisės reikšti pakartotines pretenzijas dėl tų pačių reikalavimų, ar tikslinant juos, atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos teikiamus pretenzijos atmetimo motyvus. Dėl aukščiau išdėstyto, teismas sprendė, kad ieškovė galimai pažeistas savo teises gynė neoperatyviai bei nesilaikydama VPĮ nustatytų reikalavimų.
 1. Teismas nurodė, kad perkančioji organizacija, vertindama trečiojo asmens pateiktos informacijos konfidencialumą, pagrįstai ieškovei neatskleidė absoliučiai visos trečiojo asmens kartu su pasiūlymu pateiktos informacijos. Teismas pažymėjo, kad trečiasis asmuo pateikė detalius pagrindimus (dėl jungtinės veiklos sutarčių kaip komercinių paslapčių išraiškos, įvykdytų sutarčių, ekspertų sąrašo, gyvenimo aprašymo, kainos sudėtinių dalių ir kt.), kodėl ieškovės prašoma atskleisti informacija laikytina konfidencialia, t.y. trečiasis asmuo prašomą atskleisti informacija saugo protingomis pastangomis. Bylos duomenys tvirtina, kad atsakovė pateikė didžiąją dalį trečiojo asmens pasiūlymo dokumentacijos, o atsisakydama išviešinti likusius konkrečius dokumentus nepažeidė VPĮ 6 str. 1 d. nuostatų, įtvirtintų skaidrumo bei lygiateisiškumo principų (VPĮ 3 str.).
 1. Teismas ieškovės argumentus dėl trečiojo asmens protegavimo Pirkime, dėl atsakovės Informacinės sistemos plėtros skyriaus vedėjo ir trečiojo asmens valdančios UAB „Alna Group“ atžvilgiu pareikštų įtarimų, dėl to lengvinamų Pirkimo sąlygų reikalavimų laikė deklaratyviais, paremtais spėlionėmis. Teismo nuomone, tai, kad ieškovės nurodomų asmenų atžvilgiu galimai vykdomas tyrimas, neįrodo, kad perkančioji organizacija ginčo Pirkimo sąlygomis protegavo trečiąjį asmenį.
 1. Teismas nesutiko su ieškove, kad garantuojant viešojo intereso apsaugą teismas privalėjo savo iniciatyva įvertinti Pirkimo sąlygas ir, ar galutinis sprendimų rezultatas tenkina viešąjį interesą, neapriboja tiekėjų teisių. Teismas pažymėjo viešojo pirkimo ginčų bylose teismas turi teisę peržengti ieškinio ribas, veikti ex officio dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių bei atlikti kitus veiksmus, būtinus ginant viešąjį interesą. Sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindu. Tačiau tokie pagrindai aiškinami ir taikomi siauriai ir apima tik tam tikras išskirtines situacijas.
 1. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju pirkimo objektas – Valstybinio socialinio draudimo fondo prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansų valdymo sistemos priežiūros ir vystymo paslaugos. Teismas taip pat nurodė, kad ieškovė neginčijo Pirkimo sąlygų, susijusių su ekonominiu naudingumo vertinimo kriterijais, ginčijo tik laimėjusio Pirkimo tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų pagrindimą, iš to išplaukiančiu reikalavimu susipažinti su trečiojo asmens konfidencialia informacija. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju Pirkimo objektas nėra viršesnis už visuomenės suinteresuotumą sąžininga tiekėjų konkurencija, visuomenei nekilo akivaizdžios ir neištaisomos žalos, susijusios su svarbiausių konstitucinių gėrių apsauga.
 1. Teismas pažymėjo, kad kiti ieškovės procesinių dokumentų argumentai neturi teisinės reikšmės, todėl teismas dėl jų nepasisakė. Be to, nurodė, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).
 1. Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą, darė išvadą, kad perkančioji organizacija, vertindama tiekėjų pasiūlymus, nepažeidė skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų (VPĮ 3 str. 1 d.), neapribojo tiekėjų konkurencijos (VPĮ 32 str.) bei nepažeidė VPĮ tikslo. Dėl to teismas sprendė, kad ieškovės ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 str., 185 str.).
 1. Teismas sprendė, kad trečiajam asmeniui iš ieškovės priteistinos 2 413,95 Eur bylinėjimosi išlaidos.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB InnoForce prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017-05-23 sprendimą ir priimti naują sprendimą – patenkinti ieškinį visa apimtimi, priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovė netinkamai pasinaudojo įstatyme numatyta perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų apskundimo teise, kadangi laiku neapskundė perkančiosios organizacijos nustatytų Pirkimų sąlygų dėl tiekėjų ekonominio naudingumo vertinimo. Teismas neįsigilino į bylos esmę, kadangi buvo nustatytas klaidingas ieškovės pateiktų pretenzijų ir ieškinio pagrindas. Bylos esmė yra ne Pirkimo sąlygų 10.6 p., 10.9 p., 10.10 p., 10.11 p. esančių ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų teisėtumas kaip tokių. Ginčo esmė - atsakovės veiksmai, vertinant Konkurse dalyvavusių tiekėjų pasiūlymus ekonominio naudingumo kriterijų apimtyje, t. y. išeinant iš ekonominio naudingumo kriterijų ribų ar šiuos taikant ne taip, kaip buvo galima numatyti perskaičius Pirkimo sąlygas.
  1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino bylos aplinkybes ir ieškinyje nurodytą aktualią kasacinio teismo praktiką (Lietuvos Aukščiausio Teismo 2013-10-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2013). Nagrinėjamoje byloje, ginčas kilo dėl to, jog atsakovė vertino tiekėjų pasiūlymus pagal nenuspėjamus kriterijus, kurių nebuvo galima aiškiai suprasti perskaičius ir išanalizavus Pirkimo sąlygas. Ekonominio naudingumo kriterijai, kuriais remiantis renkamas Konkurso laimėtojas, Pirkimo sąlygose pateikti bendriniais teiginiais, t. y. nekeliant aiškių ir nedviprasmių reikalavimų, o tiesiog nurodant abstrakčius teiginius. Atsakovė, nustatydamas abstrakčias Pirkimo sąlygas, pasiliko sau plačias galimybes interpretuoti tokius kriterijus be apribojimų.
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad trečiojo asmens UAB „Alna Business Solutions“ pateiktas N. Š. kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas patvirtina šio asmens kvalifikacijos atitikimą Pirkimo sąlygų 3.1.15.3 punkte nustatytiems reikalavimams. Trečiojo asmens pasitelktas ekspertas neturi Konkurso sąlygų 3.1.15.3. punkte reikalaujamo Oracle DBVS administravimo specialisto kvalifikaciją įrodančio sertifikato.
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovė praleido ieškinio pateikimo terminus, kadangi faktinės ginčo aplinkybės lėmė tokių terminų atnaujinimą. Teismas taip pat nepagrįstai nesutiko su ieškove, kad perkančiajai organizacijai išnagrinėjus pretenziją, praleistas terminas atnaujinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-02-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2009). Terminas pateikti pretenziją ar ieškinį atsinaujina kiekvienu atveju, kai konkurso dalyviui pateikiama jo prašoma informacija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-03-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177-916/2016). Atsakovė piktnaudžiavo savo teisėmis, o ieškovei kelis kartus teko reikalauti išviešinti trečiojo asmens pasiūlymo dokumentus ar komisijos dokumentus, po kiekvieno naujo tokių dokumentų išviešinimo pretenzijos ar ieškinio pateikimo terminai atnaujinami. Jei teisėtai pritaikytos peržiūros procedūros nuostatos konkrečiu atveju lemia neveiksmingą, pernelyg suvaržytą pažeistų teisių gynybą, teismai materialiosios ir proceso teisės normas ex officio aiškina ir taiko taip, kad tiekėjui būtų leista efektyviai įgyvendinti teisę į pažeistų teisių gynybą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-04-06 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-237-415/2016). Be to, atsakovė priėmė ir išnagrinėjo tiekėjo pretenziją, kuri jai buvo pateikta praleidus pretenzijos pateikimo terminą, todėl šį terminą perkančioji organizacija atnaujino (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-02-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2009).
  2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovė pateikė didžiąją dalį trečiojo asmens UAB „Alna Business Solutions“ pasiūlymo dokumentacijos, o atsisakydama išviešinti likusius konkrečius dokumentus nepažeidė VPĮ 6 str. 1 d. nuostatų, įtvirtintų skaidrumo bei lygiateisiškumo principų (VPĮ 3 str.).
 1. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo:
  1. Apeliantė praleido VPĮ įtvirtintą terminą skųsti nustatytus ekonominio naudingumo kriterijus, todėl šia apimtimi prarado teisę teikti ieškinį teismui.
  1. Apeliantė nepateikė objektyvių argumentų, įrodančių atlikto pasiūlymų vertinimo netinkamumą ar nepagrįstumą, todėl apeliantės motyvai laikytini deklaratyviais ir akivaizdžiai nepagrįstais.
  1. Apeliantė apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodo teismų praktiką, susijusią su laimėtojo nustatymo (ekonominio naudingumo) kriterijais, nors aptariamas ginčo objektas yra susijęs su kvalifikacijos vertinimu, t. y. susijęs su kitu pasiūlymų vertinimo etapu, kurio atžvilgiu skiriasi tiek teisinis reglamentavimas, tiek teismų praktika.
  1. Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino reikšmingas aplinkybes dėl Pirkimo sąlygų 3.1.15.3 p. reikalavimo ir priėmė pagrįstą sprendimą. Oracle DBVS specialisto kvalifikaciją patvirtinantis Oracle PL/SQL Developer Certified Associate sertifikatas yra tinkamas grindžiant Pirkimo sąlygų 3.1.15.3 p. nurodyto eksperto kompetenciją ir nėra pagrindo reikalauti apeliantės nurodyto specifinio sertifikato.
  1. Nagrinėjamoje byloje nėra jokio objektyvaus pagrindo nukrypti nuo ikiteisminėje stadijoje apibrėžtų ginčo ribų ir ex officio pasisakyti tiek dėl ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų teisėtumo, tiek dėl pasiūlymų vertinimo metu suteiktų balų pagrįstumo, tiek dėl dalies trečiojo asmens UAB „Alna Business Solutions“ kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų pripažinimo konfidencialiais. Nėra teisinio pagrindo nagrinėti apeliacinio skundo reikalavimų, kurių pareiškimo terminas (VPĮ 94 str. 1 d.) dėl apeliantės kaltės yra akivaizdžiai praleistas.
  1. Apeliantės elgesys, teikiant visiškai nemotyvuotą ieškinio/ apeliacinio skundo reikalavimą, peržengia socialiai atsakingos ieškovės/ apeliantės veiksmų ribas nesudaro galimybių atsakovei pateikti atsiliepimo šioje apeliacinio skundo dalyje. Vien tai, kad apeliantė ieškinyje ir apeliaciniame skunde nenurodė, kokios konkrečiai informacijos neišviešinimas yra skundžiamas, yra pagrindas apeliacinio skundo šia apimtimi nenagrinėti.
  1. Pirmosios instancijos teismo išvada dėl pagrįstai neatskleistos konfidencialios informacijos bei praleisto termino ginčyti teisme atsakovės sprendimą neatskleisti trečiojo asmens UAB „Alna Business Solutions“ konfidencialios informacijos yra pagrįsta aktualia teismų praktika bei teisėta.
 1. Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Alna Business Solutions“ prašo apeliacinį skundą atmesti, palikti Vilniaus apygardos teismo 2017-05-23 sprendimą nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo:
  1. Pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, jog ieškovė praleido Konkurso sąlygų apskundimo terminą.
  1. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad teisė teikti ieškinį ginčo dalyje dėl trečiojo asmens konfidencialios informacijos atsirado nuo 2017-02-15, todėl ieškovė, pateikdama ieškinį 2017-03-20, praleido 15 dienų terminą.
  1. Apeliantė praleido Konkurso sąlygų (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų) apskundimo terminą, todėl pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai nevertino šių ieškovės keliamų reikalavimų.
  1. Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė dėl apeliantės argumentų, susijusių su trečiojo asmens pasiūlymo atitikties Konkurso sąlygų 3.1.15.3 punktui, nepagrįstumu. Ieškovė tapatina Konkurso sąlygų 3.1.15.3 ir 3.1.15.10 punktus. Ieškovės argumentai dėl trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimo Konkurso sąlygų 3.1.15.3. punkto reikalavimui yra nepagrįsti. Ieškovė savaip interpretuoja minėtą reikalavimą, jį tapatina su Konkurso 3.1.15.10 punkto reikalavimu.
  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl trečiojo asmens pasiūlymo konfidencialios informacijos pagrįsto neatskleidimo yra teisėta ir pagrįsta.
 1. Lietuvos apeliaciniame teisme 2017-07-04 gautas ieškovės prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

5Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.
 2. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl ieškovės pasiūlymo vertinimo ir iš to išplaukiančio Konkurso sąlygų teisėtumo, dėl trečiojo asmens UAB „Alna Business Solutions“ pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų kvalifikacijos reikalavimams, Pirkimo informacijos nekonfidencialumo, perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime ginčijimo terminų.

6Dėl faktinių bylos aplinkybių

 1. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdo Finansų valdymo sistemos priežiūros ir vystymo paslaugų viešąjį pirkimą, pirkimo Nr. 259028. Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus atitinkantys pasiūlymai vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijų (Pirkimo sąlygų 10.1 p.). Atsakovė 2016-12-09 nustatė tiekėjų naudingumo balus pagal pasiūlymų techninius duomenis neįvertinus ekonominio naudingumo pagal pasiūlymo kainą kriterijaus balo ir UAB „Alna Business Solutions“ skyrė 50 balų, UAB InnoForce - 44,12 balus. Atsakovė 2016-12-20 atplėšė vokus, kuriuose nurodytos pasiūlymų kainos. Ieškovė 2016-12-22 pateikė pretenziją ir prašė pateikti detalią informaciją apie ekspertinį tiekėjų pasiūlymų techninių duomenų vertinimą. Atsakovė 2016-12-30 atsakyme į pretenziją pateikė ieškovės reikalaujamą informaciją. 2017-01-10 perkančioji organizacija informavo Pirkime dalyvaujančius tiekėjus apie pateiktų pasiūlymų ekonominio naudingumo bendrą balų sumą, nustatytą pasiūlymų eilę ir Pirkimo laimėtoją - UAB „Alna Business Solutions“. Ieškovė 2017-01-13 pateikė atsakovei prašymą leisti susipažinti su tiekėjo UAB „Alna Business Solutions“ pasiūlymo nekonfidencialia informacija, įskaitant, bei neapsiribojant, tiekėjo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus. Susipažinusi su pateiktais dokumentais, ieškovė 2017-01-16 pateikė pretenziją, prašydama panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pasiūlymų įvertinimo, tinkamai įvertinti pateiktus pasiūlymus ir apie vertinimo rezultatus informuoti Pirkime dalyvaujančius pirkėjus. Atsakovė 2017-01-23 pretenziją paliko nenagrinėtą. Ieškovė susipažinusi su Pirkimo laimėtojo nekonfidencialiais dokumentais, 2017-02-08 pateikė pretenziją dėl dokumentų pateikimo, kurią atsakovė 2017-02-15 tenkino iš dalies. Ieškovė 2017-02-28 pateikė pretenziją, kuria prašė panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo UAB „Alna Business Solutions“ pasiūlymas pripažintas atitinkantis Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo buvo sudaryta eilė ir UAB „Alna Business Solutions“ pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Atsakovė šią pretenziją 2017-03-07 taip pat atmetė.

7Dėl perkančiosios organizacijos vertinimo pasiūlymų pagal ekonominio naudingumo kriterijus, Pirkimo sąlygų ir termino kreiptis į teismą

 1. Apeliantė, nesutikdama su ginčijamu sprendimu, apeliaciniame skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovė netinkamai pasinaudojo įstatyme numatyta perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų apskundimo teise, kadangi laiku neapskundė perkančiosios organizacijos nustatytų Pirkimų sąlygų dėl tiekėjų ekonominio naudingumo vertinimo. Apeliantės teigimu, teismas neįsigilino į bylos esmę, kadangi buvo nustatytas klaidingas ieškovės pateiktų pretenzijų ir ieškinio pagrindas. Teisėjų kolegija atmeta šiuos argumentus kaip nepagrįstus.
 2. Pirkimo metu galioję VPĮ 93 - 941 straipsniai reglamentavo teisę ir terminus ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai šiame skyriuje nustatyta tvarka (VPĮ 93 str. 3 d.). Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu): 1) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos; 2) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus (VPĮ 94 str. 1 d.).
 3. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė 2017-01-16 pretenzija Nr. SD-17-008 prašė panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pasiūlymų įvertinimo, tinkamai įvertinti pateiktus pasiūlymus ir apie vertinimo rezultatus informuoti Pirkime dalyvaujančius pirkėjus. Pretenzijos turinys patvirtina, kad pretenzija buvo ginčijamas tiek perkančiosios organizacijos atliktas pasiūlymų vertinimas, tiek Pirkimo sąlygų 10.6., 10.9., 10.10 ir 10.11 punktai. Perkančioji organizacija 2017-01-23 pretenziją paliko nenagrinėtą. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, vertindamas minėtos pretenzijos pateikimą ir pavėluotu jos pateikimu sukeltus teisinius padarinius, teisingai nustatė šios pretenzijos ir ieškinio dalies dėl šios pretenzijos atmetimo pagrindus.
 4. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog perkančiajai organizacijai 2017-01-23 išsiuntus priimtą sprendimą nenagrinėti 2017-01-16 ieškovės pretenzijos, terminas pareikšti ieškinį teismui baigėsi 2017-02-07, todėl ieškovė, 2017-03-20 pateikusi ieškinį, praleido VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą terminą. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovė ilgiau nei mėnesį praleido terminą kreiptis į teismą. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis taip pat konstatuoja, kad nėra pagrindo šiam terminui atnaujinti. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantė neteisingai aiškina perkančiosios organizacijos sprendimų ginčijimo terminus ir jų atnaujinimą.
 5. Apeliantė nurodo, kad nagrinėjamoje byloje, ginčas kilo dėl to, jog atsakovė vertino tiekėjų pasiūlymus pagal nenuspėjamus kriterijus, kurių nebuvo galima aiškiai suprasti perskaičius ir išanalizavus Pirkimo sąlygas. Apeliantės teigimu, ekonominio naudingumo kriterijai, kuriais remiantis renkamas Konkurso nugalėtojas, Pirkimo sąlygose pateikti bendriniais teiginiais, t. y. nekeliant aiškių ir nedviprasmių reikalavimų, o tiesiog nurodant abstrakčius teiginius. Atsakovė, nustatydama abstrakčias Pirkimo sąlygas, pasiliko sau plačias galimybes interpretuoti tokius kriterijus be apribojimų.
 6. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantė praleido Konkurso sąlygų (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų) apskundimo terminą, dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai nevertino šių apeliantės keliamų reikalavimų.
 7. Teisėjų kolegija papildomai pasisako, kad pagal bylos duomenis nėra pagrindo ex officio pripažinti negaliojančiais Pirkimo sąlygų 10.6., 10.9., 10.10 ir 10.11 punktus ir perkančiosios organizacijos pasiūlymų vertinimą pagal ekonominio naudingumo kriterijus.
 8. Pirkimo sąlygų 10.6., 10.9., 10.10 ir 10.11 punktuose nustatyti reikalavimai atitinka VPT rekomendacijas. Minėtų punktų turinys, Pirkimo objektas ir tikslas paneigia apeliantės argumentus, kad ginčo situacijoje atsakovės nustatyti neapibrėžti, abstraktūs ir neaiškūs kriterijai.
 9. Bylos duomenys patvirtina, kad Pirkime ekspertiniam vertinimui buvo pasitelkti nepriklausomi šios srities ekspertai iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Vilniaus universiteto, ekspertų kvalifikacija yra tinkama, nėra pagrindo abejoti vertinimo rezultatų objektyvumu. Teisėjų kolegija pagal į bylą pateiktus įrodymus sprendžia, kad nėra pagrindo abejoti nurodytų ekspertų ir tuo pačiu perkančiosios organizacijos vertinimu pasiūlymų pagal ekonominio naudingumo kriterijus. Teisėjų kolegija sutinka su minėtų ekspertų vertinimu ir šio vertinimo neatkartoja.

8Dėl trečiojo asmens atitikimo Konkurso sąlygų 3.1.15.3 punkto

 1. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliantės argumentus, kad trečiasis asmuo UAB „Alna Business Solutions“ neatitiko Pirkimo sąlygų 3.1.15.3 punkte nustatytus reikalavimus.
 2. VPĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.
 3. Teisėjų kolegija pažymi, kad minimalūs reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai - tai, perkančiosios organizacijos nuomone, būtini reikalavimai, kuriuos ji nustato, įvertinusi visas būsimos pirkimo sutarties sėkmingo vykdymo aplinkybes, siekiant užtikrinti tokį sutarties įvykdymą. VPĮ apibrėžia tiekėjo kvalifikaciją kaip jo pajėgumą ir pasiruošimą tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kuri apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla, ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-06-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2012-09-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012).
 4. Konkurso sąlygų 3.1.15.3 punkte nustatyta, kad pagrindinis techninis konsultantas (ne mažiau kaip vienas asmuo) turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba lygiavertį informacinių technologijų, inžinerijos, matematikos, taikomųjų mokslų, ekonomikos arba vadybos srityje;

  9ne trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;

  10bent 1 (vienos) sistemos, sukurtos Fondo valdybos turimos SAP ir Oracle DBVS ar lygiaverčių technologijų pagrindu ir skirtos daugiau kaip 1500 (tūkstantis penki šimtai) naudotojų kūrimo, projektavimo, konstravimo ar priežiūros ir vystymo patirtį; fondo valdybos turimos SAP programinės įrangos techninio aptarnavimo specialisto kvalifikaciją; sertifikuoto Fondo valdybos turimos Oracle DBVS specialisto kvalifikaciją.

 5. Bylos duomenys patvirtina, kad trečiojo asmens pasitelktas ekspertas N. Š. buvo pasiūlytas kaip pagrindinis techninis specialistas (pagal Konkursų sąlygų 3.1.15.3 punktą), jo pareigos ir funkcijos projekte pasiūlyti šiems darbams, kur jo turimos Oracle PL/SQL žinios skirtos darbui su duomenų baze ir reikalingos techninėje specifikacijoje žemiau nurodytiems darbams, t. y. FVS SAP sistemos ir Oracle DBVS kūrimo, projektavimo, konstravimo, priežiūros ir vystymo darbų atlikimas; architektūrinio sprendimo atitikimo keliamiems reikalavimams ir tinkamo pakeitimų įgyvendinimo užtikrinimas; darbų kontrolė ir atlikimas, užtikrinant technologinių / programinių komponenčių nenutrūkstamą veikimą. N. Š. turimas kitas pateiktas sertifikatas (Oracle PL/SQL Developer Certified Associate) taip pat pavirtina jo Oracle ir SAP architektūros žinias. Konkurso sąlygų 3.1.15.3 punktas nenustatė, kokį konkretų Oracle Certified Associate sertifikatą reikia pateikti. Be to, N. Š. turimas SAP sertifikatas SAP Global Certification SAP Certified Technology Associate - System Administration (Oracle DB) with SAP NetWeawer taip pat patvirtina ir Oracle administravimo žinias.
 6. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą sprendžia, kad pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog trečiojo asmens pateiktas pasitelkto N. Š. kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas patvirtina jo atitiktį Pirkimo sąlygų 3.1.15.3 punkte nustatytam reikalavimui.

11Dėl konfidencialios informacijos ir termino kreiptis į teismą

 1. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė 2017-01-13 pateikė atsakovei prašymą leisti susipažinti su tiekėjo UAB „Alna Business Solutions“ pasiūlymo nekonfidencialia informacija, įskaitant, bei neapsiribojant, tiekėjo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus. Ieškovė, susipažinusi su Pirkimo laimėtojo nekonfidencialiais dokumentais, 2017-02-08 pateikė pretenziją, kurią atsakovė 2017-02-15 tenkino iš dalies. Atsakovė 2017-02-15 atsakymu į pretenziją pateikė ieškovei duomenis apie trečiojo asmens specialistų sutikimus, sąrašus, sertifikatus, diplomus. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovė turėjo teisę pateikti ieškinį nuo 2017-02-15, kai atsakovė pateikė dalį reikalaujamų dokumentų, o kita dalį atsisakė išviešinti, tačiau ieškinį dėl atsisakymo išviešinti likusią tiekėjo konfidencialią informaciją pateikė 2017-03-20, t. y. praleidusi įstatymo numatytą terminą kreiptis į teismą (VPĮ 94 str.). Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovė ilgiau nei mėnesį praleido terminą kreiptis į teismą. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis taip pat konstatuoja, kad nėra pagrindo šiam terminui atnaujinti. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantė neteisingai aiškina perkančiosios organizacijos sprendimų ginčijimo terminus ir jų atnaujinimą.
 2. Teisėjų kolegija pagal byloje nustatytas aplinkybes sprendžia, kad pačios ieškovės neatidumas ar nepakankamas rūpestingumas įgyvendinant savo teises, negali paneigti viešųjų pirkimų tikslų ir šio proceso operatyvumo reikalavimo bei bonus pater familias standarto, nesudaro teisės reikšti pakartotines pretenzijas dėl tų pačių reikalavimų, ar tikslinant juos, atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos teikiamus pretenzijos atmetimo motyvus. Dėl to teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog apeliantė dėl savo teisių gynybos kreipėsi neoperatyviai bei nesilaikydama VPĮ nustatytų reikalavimų, o perkančiajai organizacijai išnagrinėjus pretenziją, praleistas terminas nėra atnaujinamas, kadangi perkančiosios organizacijos valia atnaujinti praleistą pretenzijos pateikimo terminą turi būti aiškiai nustatyta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-12 nutartis civilinėje byloje 3K-3-544/2014).
 3. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovė pateikė didžiąją dalį trečiojo asmens UAB „Alna Business Solutions“ pasiūlymo dokumentacijos, o atsisakydama išviešinti likusius konkrečius dokumentus nepažeidė VPĮ 6 str. 1 d. nuostatų, įtvirtintų skaidrumo bei lygiateisiškumo principų. Teisėjų kolegija atmeta šiuos argumentus kaip nepagrįstus.
 4. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad ieškovė praleido terminą kreiptis į teismą dėl konfidencialios informacijos išviešinimo, taip pat pasisakė ir dėl tokios informacijos išviešinimo.
 5. Pagal bylos duomenis teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog perkančioji organizacija ieškovei pateikė trečiojo asmens ekspertų sąrašą, diplomus, sertifikatus, kurie, teisėjų kolegijos vertinimu, leido apeliantei tinkamai pasinaudoti teise į teisminę gynybą. Trečiasis asmuo pateikė detalius pagrindimus (dėl jungtinės veiklos sutarčių kaip komercinių paslapčių išraiškos, įvykdytų sutarčių, ekspertų sąrašo, gyvenimo aprašymo, kainos sudėtinių dalių ir kt.), kodėl ieškovo prašoma atskleisti informacija laikytina konfidencialia, t.y. trečiasis asmuo prašomą atskleisti informacija saugo protingomis pastangomis. Dėl to sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad perkančioji organizacija, vertindama trečiojo asmens pateiktos informacijos konfidencialumą, pagrįstai ieškovei neatskleidė absoliučiai visos trečiojo asmens kartu su pasiūlymu pateiktos informacijos, nepažeidė VPĮ 6 str. 1 d. nuostatų, įtvirtintų skaidrumo bei lygiateisiškumo principų (VPĮ 3 str.).

12Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentų

 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimų į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

13Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

 1. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje pagal ieškovės UAB InnoForce ieškinį atsakovei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, priešingai nei teigia apeliantė, tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, teisingai aiškino ir taikė teisės normas ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą dėl ginčo esmės (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).
 2. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad Vilniaus apygardos teismo 2017-05-23 sprendimas paliktinas nepakeistu, apeliacinis skundas atmestinas.

14Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).
 2. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantei UAB InnoForce nepriteistinas (CPK 93, 98 str.).
 3. Trečiasis asmuo UAB „Alna Business Solutions“ prašė priteisti iš ieškovės 968 Eur bylinėjimosi išlaidų. Bylos duomenys patvirtina trečiojo asmens patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį ir pagrįstumą, šios išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 „Dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistų ir išdėstytų nauja redakcija rekomendacijų nustatytų civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalių dydžių, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad trečiojo asmens prašymas tenkintinas (CPK 93, 98 str.).

15Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

16Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

17Priteisti iš ieškovės UAB InnoForce, j. a. k. 302676496, trečiajam asmeniui UAB „Alna Business Solutions“, j. a. k. 300067906, devynis šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus (968 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai