Byla 2-220/2013
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutarties panaikinimo (civilinė byla Nr. 2-1329-159/2012)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „INDOVOX“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 5 d. nutarties, priimtos pagal atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos juodasis katinas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutarties panaikinimo (civilinė byla Nr. 2-1329-159/2012),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 20 d. nutartimi iškelta atsakovo UAB „Klaipėdos juodasis katinas“ bankroto byla Nr. B2-147-159/2013 (buvęs Nr. B2-284-159/2012), įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Verslo administravimo kompanija“ (toliau – bankroto administratorius).

42010 m. rugpjūčio 9 d. nurodyto teismo nutartimi buvo patvirtinti bankrutuojančio asmens kreditorių finansiniai reikalavimai, tarp jų – 64 238,48 Lt kreditoriaus UAB „INDOVOX“ (pareiškėjo) finansinis reikalavimas ir 110 229,90 Lt kreditoriaus R. G. finansinis reikalavimas, o 2010 m. rugsėjo 23 d. teismo nutartimi atsakovas UAB „Klaipėdos juodasis katinas“ pripažintas bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto (3-4 b. l.; CPK 179 str. 3 d.).

5Klaipėdos apygardos teisme 2012 m. balandžio 5 d. buvo gautas pareiškėjo UAB „INDOVOX“ (BUAB „Klaipėdos juodasis katinas“ kreditorius) skundas „Dėl nepagrįsto R. G. įtraukimo į bankrutuojančios UAB „Klaipėdos juodasis katinas“ kreditorių sąrašą“, kuriuo pareiškėjas prašė atnaujinti terminą paduoti skundui dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutarties, kuria patvirtinti atsakovo kreditorių reikalavimai, pripažinti nepagrįstu R. G. finansinį reikalavimą BUAB „Klaipėdos juodasis katinas“ bankroto byloje, patikslinti šios įmonės kreditorių sąrašą, išbraukiant R. G. iš nurodyto kreditorių sąrašo, remdamasis ĮBĮ 26 straipsniu (toliau – 2012 m. balandžio 5 d. skundas; 5-9 b. l.). Klaipėdos apygardos teismo teisėja 2012 m. gegužės 15 d. rezoliucija atnaujino terminą paduoti skundui dėl aukščiau nurodytos apygardos teismo nutarties.

6Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutartimi buvo priimtas ir iš dalies patenkintas pareiškėjo 2012 m. balandžio 5 d. skundas (kurį teismas laikė atskiruoju skundu) dėl apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutarties, panaikinant nurodytos teismo nutarties dalį, kuria į BUAB „Klaipėdos juodasis katinas“ kreditorių sąrašą buvo įrašytas kreditorius R. G. ir patvirtintas jo 110 299,90 Lt dydžio finansinis reikalavimas, o civilinę bylą pagal pareiškėjo skundą dėl kreditoriaus R. G. finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Klaipėdos juodasis katinas“ bankroto byloje išskiriant į atskirą civilinę bylą ir pridedant prie šios įmonės bankroto bylos Nr. B2-284-159/2012 (1-2 b. l.).

72012 m. gegužės 29 d. apygardos teisme gautas atsakovo bankroto administratoriaus atskirasis skundas dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutarties, kuriuo jis prašė panaikinti apygardos teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutartį bei nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutarties (41-42 b. l.). Skunde atsakovas nurodė, kad pareiškėjas UAB „Indovox“, kaip BUAB „Klaipėdos juodasis katinas“ kreditorius, balsavo 2010 m. rugsėjo 2 d. bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkime, kuriame, be kita ko, dalyvavo bei balsavo ir kreditorius R. G., todėl pareiškėjui nuo 2010 m. rugsėjo 2 d. buvo žinoma, jog R. G. yra įrašytas į atsakovo kreditorių sąrašą. Be to, pažymėjo, kad pareiškėjas praleido CPK 307 straipsnio 3 dalyje nustatytą naikinamąjį (3 mėnesių) terminą atskirojo skundo dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutarties padavimui.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. liepos 5 d. nutartimi patenkino atsakovo bankroto administratoriaus atskirąjį skundą: 1) panaikino nurodyto teismo teisėjos 2012 m. gegužės 15 d. rezoliuciją, kuria pareiškėjui buvo atnaujintas terminas paduoti skundui dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutarties; 2) panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutarties dalį, kuria priimtas ir iš dalies patenkintas pareiškėjo skundas – panaikinta Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutarties dalis, kuria į atsakovo kreditorių sąrašą įrašytas kreditorius R. G. ir patvirtintas jo 110 299,90 Lt finansinis reikalavimas; 3) atsisakė priimti pareiškėjo 2012 m. balandžio 5 d. skundą dėl kreditoriaus R. G. nepagrįsto įrašymo į BUAB „Klaipėdos juodasis katinas“ kreditorių sąrašą ir grąžino šį skundą jį padavusiam asmeniui; 4) nutraukė civilinę bylą Nr. 2-1329-159/2012 (90-92 b. l.).

10Teismas nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutarties kopija nebuvo išsiųsta pareiškėjui, tačiau, įvertinus bankroto administratoriaus kartu su atskiruoju skundu pateiktus įrodymus, nuo 2010 m. rugsėjo 2 d. kreditorių susirinkimo pareiškėjui buvo (turėjo būti) žinoma apie tai, kad R. G. finansinis reikalavimas yra patvirtintas BUAB „Klaipėdos juodasis katinas“ bankroto byloje. Teismas konstatavo, jog atskirojo skundo dėl apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutarties padavimo terminas (7 dienų) pareiškėjui skaičiuotinas nuo 2010 m. rugsėjo 2 d.

11Be to, teismo teigimu, pareiškėjo skundas (paduotas 2012 m. balandžio 5 d.), kuriame jis prašė atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą, buvo paduotas pasibaigus naikinamajam terminui, nustatytam CPK 307 straipsnio 3 dalyje, dėl ko nebuvo pagrindo atnaujinti termino atskirajam skundui paduoti ir jį priimti (CPK 315 str. 2 d. 1 p., 338 str.).

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartį ir perduoti klausimą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (98-103 b. l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141) Pirmosios instancijos teismas 2012 m. gegužės 16 d. nutartyje nepagrįstai nustatė, kad pareiškėjo skundas (teisme užregistruotas 2012 m. balandžio 5 d.) pripažintinas atskiruoju skundu, dėl ko neteisinga ir teismo išvada skundžiamoje teismo nutartyje, jog nurodyto skundo priėmimui taikytinas naikinamasis terminas, nustatytas CPK 307 straipsnio 3 dalyje. Nurodytu skundu pareiškėjas neprašė pakeisti arba panaikinti apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutartį, o pareiškė reikalavimą patikslinti BUAB „Klaipėdos juodasis katinas“ kreditorių sąrašą, iš jo išbraukiant kreditorių R. G. (ĮBĮ 26 str. 1, 5 d.).

152) Pareiškėjo skundas buvo pateiktas, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, dėl R. G. nepagrįsto įrašymo į BUAB „Klaipėdos juodasis katinas“ kreditorių sąrašą, po to, kai iš bankroto administratoriaus 2012 m. kovo 7 d. buvo gauti dokumentai, kuriais buvo grindžiamas nurodyto kreditoriaus finansinis reikalavimas.

163) Apygardos teismas skundžiamoje nutartyje neįvertino pareiškėjo argumento dėl R. G. nepagrįsto įrašymo į BUAB „Klaipėdos juodasis katinas“ kreditorių sąrašą.

17Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovo bankroto administratorius prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą skundžiamą teismo nutartį (106-107 b. l.).

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas tenkintinas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

21Pagal įstatymą, kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad CPK 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta suinteresuoto asmens (suinteresuotumas – tai savarankiškas teisinis interesas ir poreikis jį ginti) teisė kreiptis į teismą reiškia galimybę kreiptis į teismą dėl to, jog būtų apginta jo subjektinė teisė arba įstatymų saugomas interesas, kad teisminė gynyba taikoma tiems asmenims, kurie įrodo, jog jų teisės ir teisėti interesai pažeidžiami (CPK 2 str., 5 str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009, 2006 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2006). Be to, Kasacinis teismas yra ne kartą konstatavęs, kad kiekvieno bankrutuojančios įmonės kreditoriaus finansinių reikalavimų patvirtinimas bankroto byloje turi tiesioginę įtaką kitų šios įmonės kreditorių teisėms, jų įgyvendinimo galimybei ir apimčiai, todėl kreditoriams, nesutinkantiems su kito kreditoriaus reikalavimu, yra suteikta galimybė jį ginčyti, be to, jie turi teisę prašyti patikslinti teismo jau patvirtintus kitų kreditorių finansinius reikalavimus, kurie gali būti tikslinami iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 26 str..; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012, 2012 m. balandžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-104/2012).

22Civilinio proceso įstatymas numato, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti apeliacinės instancijos teismui atskiruoju skundu tuo atveju, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolimesnei bylos eigai, arba kai apskundimo apeliacine tvarka galimybę nustato CPK normos, kurios taikomos ir nagrinėjant bankroto bylas, išskyrus išimtis, numatytas ĮBĮ (CPK 1 str. 1 d., 334 str. 1 d.; ĮBĮ 10 str. 1 d., 26 str. 6 d.).

23Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimų tvirtinimo procesas, nors pagal savo teisinę prigimtį ir yra panašus į pareikšto ieškinio nagrinėjimą, tačiau procesiniu požiūriu šių reikalavimų tvirtinimui netaikomos tos pačios taisyklės kaip nagrinėjant civilinę bylą ginčo teisena, todėl teismas, gavęs bankrutuojančios įmonės kreditoriaus atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria be nagrinėjimo iš esmės teisme buvo patvirtinti šios įmonės kreditoriaus finansiniai reikalavimai, ir nustatęs, kad yra pagrindo sutikti su atskiruoju skundu, pats gali panaikinti skundžiamą nutartį ar jos dalį; be to, atskirojo skundo priėmimo klausimas gali būti sprendžiamas vieną kartą ir, nusprendus jį priimti, nėra teisinio pagrindo pakartotinai vertinti jo priėmimą bei vėlesniu teismo procesiniu sprendimu atsisakyti priimti tokį atskirąjį skundą (CPK 334 str. 2 d. 1 p.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012).

24Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad kreditoriaus R. G. finansinis reikalavimas BUAB „Klaipėdos juodasis katinas“ bankroto byloje buvo patvirtintas rašytinio proceso tvarka 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi, be kreditoriaus reikalavimo esmės nagrinėjimo, t. y. nesant ginčo dėl šio finansinio reikalavimo, ir teismas, gavęs bei priėmęs pareiškėjo 2012 m. balandžio 5 d. skundą „Dėl nepagrįsto R. G. įtraukimo į bankrutuojančios UAB „Klaipėdos juodasis katinas“ kreditorių sąrašą“ (kuriame, be kita ko, buvo prašoma patikslinti kreditorių sąrašą, išbraukiant paminėto kreditoriaus finansinį reikalavimą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių), laikydamas jį atskiruoju skundu dėl 2010 m. rugpjūčio 9 d. teismo nutarties, ir nurodęs, kad yra pagrindo sutikti su šiuo skundu, 2012 m. gegužės 16 d. teismo nutartimi, panaikindamas 2010 m. rugpjūčio 9 d. teismo nutarties dalį dėl kreditoriaus R. G. 110 299,90 Lt finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Klaipėdos juodasis katinas“ bankroto byloje, šio kreditoriaus finansinio reikalavimo tvirtinimo nagrinėjimą išskyrė į atskirą civilinę bylą, kuri pridėta prie šios įmonės bankroto bylos (CPK 334 str. 1 d., 2 d. 1 p.; ĮBĮ 26 str. 1 d.). Taigi 2012 m. gegužės 16 d. teismo nutartimi nebuvo užkirsta galimybė tolimesniam nagrinėjimui ginčo dėl kreditoriaus R. G. finansinio reikalavimo UAB „Klaipėdos juodasis katinas“ bankroto byloje pagrįstumo (CPK 334 str. 1 d.).

25Pažymėtina, kad nei ĮBĮ, nei CPK nėra numatytos galimybės paduoti atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria šis teismas, sutikdamas su atskiruoju skundu, panaikina skundžiamą teismo nutartį, juolab, jeigu, kilus ginčui, perduodamas nagrinėti iš esmės klausimas dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus finansinio reikalavimo pagrįstumo. Be to, minėta, kad Kasacinio teismo išaiškinimu, atskirojo skundo priėmimo klausimas gali būti sprendžiamas vieną kartą ir, nusprendus jį priimti, nėra teisinio pagrindo pakartotinai vertinti jo priėmimą bei vėlesniu teismo procesiniu sprendimu atsisakyti priimti tokį atskirąjį skundą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012). Beje, bankroto administratorius yra ypatingą teisinę padėtį bankroto procese turintis šio proceso dalyvis, kurio veiksmai turi būti nukreipti į tikslą, kaip galima operatyviau užbaigti bankroto procedūras ir patenkinti kreditorių reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).

26Dėl nurodyto apygardos teismas, neatsisakęs priimti atsakovo bankroto administratoriaus atskirojo skundo dėl 2012 m. gegužės 16 d. teismo nutarties, o priimdamas skundžiamą 2012 m. liepos 5 d. nutartį, kuria priėmė ir išsprendė atsakovo bankroto administratoriaus skundą dėl neskundžiamos 2012 m. gegužės 16 d. teismo nutarties, t. y. skundžiama nutartimi panaikinęs šią teismo nutartį bei išsprendęs kitus su tuo susijusius klausimus, netinkamai taikė įstatymą, dėl ko skundžiama teismo nutartis negali būti pripažinta teisėta ar pagrįsta (CPK 3 str. 6 d., 334 str. 1 d., 315 str. 2 d. 3 p., 338 str.).

27Atkreiptinas dėmesys, kad, be kita ko, nagrinėjamu atveju pareiškėjas 2012 m. balandžio 5 d. skunde (kurį įvardijo „Dėl nepagrįsto R. G. įtraukimo į bankrutuojančios UAB „Klaipėdos juodasis katinas“ kreditorių sąrašą“) buvo prašęs ne tik atnaujinti terminą paduoti skundui dėl paminėtos teismo nutarties, bet ir patikslinti BUAB „Klaipėdos juodasis katinas“ kreditorių sąrašą, išbraukiant paminėto kreditoriaus finansinį reikalavimą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, kurį grindė ĮBĮ 26 straipsniu, nurodydamas, kad yra pagrindo CPK nustatyta tvarka atnaujinti procesą dėl įsiteisėjusios teismo nutarties, kuria patvirtintas kreditoriaus R. G. finansinis reikalavimas, tačiau teismas, nenustatęs šio procesinio dokumento trūkumų pašalinimo termino, jį išsprendė kaip atskirąjį skundą (CPK 316 str. 1 d., 338 str.). Juo labiau kad, minėta, jog pagal įstatymą ir teismų praktiką bankroto byloje teismas gali spręsti klausimą dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus finansinio reikalavimo (kuris buvo patvirtintas neginčo tvarka) patikslinimo (ĮBĮ 26 str.), be to, viešojo intereso įgyvendinimas bankroto byloje gali būti užtikrinamas tuo atveju, kai bankrutuojančios įmonės kreditoriais pripažįstami teisėtą reikalavimo teisę turintys asmenys, o bankroto administratorius turi veikti, siekdamas užtikrinti bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės ir jos visų kreditorių interesus (ĮBĮ 11 str. 3 d. 14 p.).

28Dėl pasakyto panaikintina skundžiama apygardos teismo nutartis ir nutrauktinas procesas, pradėtas pagal nurodytą atsakovo bankroto administratoriaus atskirąjį skundą (CPK 3 str. 7 d., 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 329 str. 1 d., 338 str.).

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

30Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartį.

31Nutraukti procesą, pradėtą pagal atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos juodasis katinas“ bankroto administratoriaus atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-284-159/2012 (dabartinis Nr. B2-147-159/2013).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 20 d. nutartimi iškelta... 4. 2010 m. rugpjūčio 9 d. nurodyto teismo nutartimi buvo patvirtinti... 5. Klaipėdos apygardos teisme 2012 m. balandžio 5 d. buvo gautas pareiškėjo... 6. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutartimi buvo priimtas ir... 7. 2012 m. gegužės 29 d. apygardos teisme gautas atsakovo bankroto... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. liepos 5 d. nutartimi patenkino atsakovo... 10. Teismas nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 9 d.... 11. Be to, teismo teigimu, pareiškėjo skundas (paduotas 2012 m. balandžio 5 d.),... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo... 14. 1) Pirmosios instancijos teismas 2012 m. gegužės 16 d. nutartyje nepagrįstai... 15. 2) Pareiškėjo skundas buvo pateiktas, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, dėl... 16. 3) Apygardos teismas skundžiamoje nutartyje neįvertino pareiškėjo argumento... 17. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovo bankroto administratorius prašo... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 19. Atskirasis skundas tenkintinas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Pagal įstatymą, kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų... 22. Civilinio proceso įstatymas numato, kad pirmosios instancijos teismo nutartis... 23. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, bankrutuojančios... 24. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad kreditoriaus R. G. finansinis reikalavimas... 25. Pažymėtina, kad nei ĮBĮ, nei CPK nėra numatytos galimybės paduoti... 26. Dėl nurodyto apygardos teismas, neatsisakęs priimti atsakovo bankroto... 27. Atkreiptinas dėmesys, kad, be kita ko, nagrinėjamu atveju pareiškėjas 2012... 28. Dėl pasakyto panaikintina skundžiama apygardos teismo nutartis ir... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 30. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartį.... 31. Nutraukti procesą, pradėtą pagal atsakovo bankrutavusios uždarosios...