Byla eAS-757-662/2017
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Arūnas Dirvonas ir Veslavos Ruskan,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Romovita“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 28 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Romovita“ skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybės tarybai dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Romovita“ (toliau – ir pareiškėjas, Bendrovė) 2017 m. liepos 24 d. teismui pateikė skundą, prašydamas panaikinti atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba) 2017 m. liepos 11 d. sprendimą Nr. T-422 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Romovita“ priklausančiose viešojo maitinimo vietose ( - )“.

6Pareiškėjas prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai, iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje, sustabdyti ginčijamo sprendimo galiojimą, nes kitaip Bendrovei gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Bendrovė, neturėdama galimybės po 14 val. prekiauti alkoholiniais gėrimais, atsižvelgiant į tai, kad Kauno mieste buvo daugybė kitų viešojo maitinimo įstaigų, kuriose po 14 val. leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, galėjo neišsilaikyti konkurencinėje aplinkoje, prarasti klientus, kurie kartu su maistu vartoja alkoholį. Tai sąlygotų pareiškėjo pajamų sumažėjimą, neigiamas pasekmes jo kreditoriams, o, pareiškėjui nutraukus viešojo maitinimo veiklą, turėtų būti atleidžiami darbuotojai.

7II.

8Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. liepos 28 d. nutartimi netenkino pareiškėjo UAB „Romovita“ prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

9Teismas nustatė, kad Taryba ginčijamu 2017 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. T-422 apribojo mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiką pareiškėjui priklausančiose viešojo maitinimo vietose ( - ), uždraudžiant prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 14 val. iki 10 val. Pareiškėjas nurodė, kad minėtu adresu jam priklausančiame bare ir cukrainėje vykdomas klientų viešasis maitinimas, prekiaujama maisto patiekalais, užkandžiais, dienos pietumis ir alkoholiniais gėrimais. Duomenų, patvirtinančių, jog skundžiamo sprendimo galiojimas Bendrovei sukels neatitaisomą arba sunkiai atitaisomą didelę žalą, pareiškėjas nepateikė. Teismo vertinimu, dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo pareiškėjas neprivalės visiškai nutraukti viešojo maitinimo veiklos ar atleisti darbuotojus. Pareiškėjui išliko kitos verslo alternatyvos nurodytu adresu esančiuose bare ir cukrainėje. Be to, nagrinėjamoje byloje įrodžius atsakovo veiksmų neteisėtumą, pareiškėjas turėtų galimybę išsireikalauti žalos atlyginimą.

10Teismas nenustatė prima facie (lot. – iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto neteisėtumo ar nepagrįstumo, o visi pareiškėjo argumentai dėl ginčijamo sprendimo galimo neteisėtumo bus įvertinti bylos nagrinėjimo metu. Pareiškėjo nurodyta teismų praktika neturėjo lemiamos reikšmės sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, nes kiekvienu atveju vertinamos tuo metu ir toje konkrečioje situacijoje susiklosčiusios aplinkybės. Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas analogiško pobūdžio bylose ne kartą atsisakė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Teismas darė išvadą, jog pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nebuvo tikslingas, proporcingas bei neatitiko šalių ir viešojo interesų pusiausvyros, todėl reikalavimo užtikrinimo priemonės netaikytos.

11III.

12Pareiškėjas UAB „Romovita“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 28 d. nutartį ir išnagrinėti jo skundą iš esmės.

13Pareiškėjo nuomone, akivaizdu, kad Bendrovė dėl skundžiamu sprendimu nustatyto apribojimo patirs neatitaisomą arba sunkiai atitaisomą didelę žalą. Neįmanoma pateikti tai pagrindžiančius konkrečius įrodymus, nes tai susiję su ateities prognozėmis. Teismas, remdamasis prielaidomis, padarė išvadą, kad dėl apribojimo Bendrovė neturės visiškai nutraukti viešojo maitinimo veiklos ar atleisti darbuotojus. Tačiau didelė dalis baro ir cukrainės lankytojų kartu su maistu užsisako alkoholinių gėrimų, todėl po 14 val. ir pareiškėjui nebegalint tiekti alkoholinių gėrimų dauguma lankytojų rinksis kitas viešojo maitinimo įstaigas, o pareiškėjas galbūt taps nebepajėgus atsiskaityti su kreditoriais ir bankrutuos. Be to, teismas nepagrįstai nesvarstė galimybės pareiškėjo prašymą tenkinti iš dalies ir sudaryti pareiškėjui sąlygas alkoholiniais gėrimais prekiauti bent nuo 8 val. iki 22 val.

14Pareiškėjas teigia, kad teismas, nenustatęs prima facie argumentų dėl skundžiamo Tarybos sprendimo neteisėtumo, iš esmės neišsakė jokių argumentų, kuriais vadovaudamasis priėjo prima facie išvadas dėl Tarybos sprendimo teisėtumo. Taryba, priimdama sprendimą, rėmėsi Dainavos seniūnijos ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato raštais, tačiau šie raštai nei teismui, nei pareiškėjui nebuvo pateikti. Pareiškėjui išvis neaišku, kuo remiantis Taryba jam uždraudė nuo 14 val. iki 10 val. prekiauti alkoholiniais gėrimais, t. y. kodėl pasirinktas būtent toks laiko tarpas, o ne nuo 22 val. iki 8 val., kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 13 punkte. Pareiškėjas pažymi, kad teismo nurodytose bylose prekybos alkoholiniais gėrimais laikas taip pat buvo ribotas tik nuo 22 val. iki 8 val.

15Kauno miesto savivaldybės meras (toliau – ir Meras) atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo jį atmesti.

16Meras pažymi, kad skundžiamame Tarybos sprendime nurodytos tiek teisės normos, kuriomis vadovautasi, tiek faktiniai duomenys, kuriais remtasi, t. y. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Dainavos seniūnijos pateikta informacija. Nustatyta, kad dėl Bendrovei priklausančių viešojo maitinimo vietų ir jų prieigų laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 20 d. policijoje buvo užregistruoti 23 iškvietimai, 6 iš jų – dėl įvykių, susijusių su prekybos veikla: girtų, neadekvačiai besielgiančių asmenų, vagystės, triukšmo, muštynių, 3 iškvietimai buvo nakties metu, 3 – dienos metu. Policija, įvykdžiusi prevencinius patikrinimus kartu su Kauno valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba bei Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu, Bendrovei priklausančiose viešojo maitinimo įstaigose nustatė pažeidimus, todėl prašė imtis priemonių dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijų ribojimo ar panaikinimo. Dainavos seniūnija, atsižvelgdama į policijos pateiktą informaciją ir gyventojų nusiskundimus, prašė pareiškėjui riboti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką. Meras pabrėžia, kad Bendrovė, prisidengdama viešojo maitinimo įstaigos statusu, faktiškai dažniausiai prekiauja alkoholiniais gėrimais išsinešimui, jos patalpos pritaikytos greito vartojimo kultūrai, jose beveik nevyksta maisto gamyba.

17Meras, atsakydamas į pareiškėjo argumentus dėl skundžiamu sprendimu daromų sunkių neigiamų pasekmių jo veiklai, akcentuoja, kad ūkinės veiklos laisvė nėra absoliuti. Be to, skundžiamu sprendimu nėra apribojama jokia kita Bendrovės veikla, darbo laikas ar pan., todėl tai, kad vien dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimo žymiai sumažės Bendrovės pajamos ar viešojo maitinimo veikla net turės būti nutraukta, patvirtina anksčiau atsiliepime išdėstytas aplinkybes, jog pareiškėjas faktiškai užsiima ne maitinimo veikla, o vykdo alkoholinių gėrimų prekybą visą parą. Meras taip pat pažymi, kad pareiškėjas jokiais įrodymais nepagrindė savo deklaratyvių teiginių apie dėl skundžiamu sprendimu nustatytų apribojimų žlugsiantį verslą. Tai, kad pareiškėjas gali prarasti dalį pelno, patirti nepatogumus, nėra aplinkybė, dėl kurios būtų neįmanoma atkurti padėties, buvusios iki skundžiamo akto priėmimo.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „Romovita“ siekė, kad būtų taikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo nagrinėjamoje byloje būtų sustabdytas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-422 galiojimas.

21Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymo netenkino, nustatęs, kad šiuo atveju nebuvo pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

22Pareiškėjas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nesutinka ir pabrėžia, kad dėl ginčijamo Tarybos sprendimo vykdymo jo verslui bus padaryta neatitaisoma ar sunkiai atitaisoma didelė žala.

23Teisėjų kolegija pirmiausiai atkreipia dėmesį į tai, kad, nors pagal nuo 2016 m. liepos 1 d. galiojančios Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) redakcijos (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija) 70 straipsnio 1 dalį reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas siejamas su aplinkybe, ar proceso dalyvis tikėtinai pagrindė reikalavimo pagrįstumą ir, nesiėmus užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, kai kurios bendrosios taisyklės, suformuotos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje iki 2016 m. liepos 1 d., išliko aktualios sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

24Teisėjų kolegija pažymi, kad, pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartį administracinėje byloje

25Nr. AS858-702/2010, 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016).

26Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog, netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., Lietuvos

27vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje

28Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010, 2016 m. gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-986-520/2016).

29Nagrinėjamu atveju pareiškėjas teigė, kad, apribojus prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, jis patirs neatitaisomą ar sunkiai atitaisomą didelę žalą, kadangi didelė dalis lankytojų, Bendrovės bare ar cukrainėje užsisakiusių maisto patiekalų ar užkandžių, kartu užsisako ir alkoholinių gėrimų. Nuo 14 val. iki 10 val. negalėdami užsisakyti alkoholinių gėrimų Bendrovėje, potencialūs lankytojai rinksis kitas viešojo maitinimo vietas ir dėl to sumažės pareiškėjo prekybos maistu apimtys, jis turės atleisti dalį darbuotojų, galbūt taps nepajėgus atsiskaityti su kreditoriais ir bankrutuos. Pareiškėjo nuomone, šios neigiamos skundžiamo Tarybos sprendimo pasekmės yra akivaizdžios ir neįmanoma jų pagrįsti jokiais konkrečiais įrodymais. Teisėjų kolegija su tokia pareiškėjo pozicija nesutinka. Akcentuotina, jog pareiškėjas, pateikdamas argumentus apie numanomą pelno sumažėjimą ir galinčias kilti kliūtis siekiant atsiskaityti su kreditoriais, nepateikė jokių duomenų apie iki skundžiamu sprendimu taikyto apribojimo gautą pelną iš alkoholinių gėrimų prekybos, jo procentinę dalį lyginant su visu gautu pelnu, tiksliau nei „didelė dalis“ neapibrėžė klientų, kartu su maistu užsisakančių alkoholinių gėrimų, skaičiaus, bei nenurodė jokių faktų apie savo įsipareigojimus kreditoriams ar apskritai kokių nors kreditorinių įsipareigojimų egzistavimą, juos patvirtinančių įrodymų. Be to, iš pareiškėjo pateikto jo veiklos apibūdinimo matyti, kad pagrindinė Bendrovės veikla yra maisto ruošimas ir tiekimas, o alkoholiniai gėrimai tik kartais (nenurodytu dažnumu) užsisakomi kartu su patiekalais. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones yra grįstas tik abstrakčiais samprotavimais ir jokiais įrodymais nepatvirtintomis prielaidomis.

30Taigi, nors pareiškėjo samprotavimai apie dėl skundžiamu Tarybos sprendimu jam pritaikytų apribojimų patirsiamus finansinius nuostolius nėra visiškai nepagrįsti, teisėjų kolegija neturi pakankamai duomenų, kad galėtų šiuos numanomus nuostolius įvertinti, be kita ko, vertinti kaip didelę žalą, kuri gali būti neatitaisoma ar sunkiai atitaisoma ABTĮ 70 straipsnio taikymo atžvilgiu. Nekonstatavus, jog dėl skundžiamo Tarybos sprendimo pareiškėjui kils neatitaisoma ar sunkiai atitaisoma didelė žala, reikalavimo užtikrinimo priemonės, inter alia (lot. – įskaitant) apribojimų sušvelninimas nustatant draudimą prekiauti alkoholiniais gėrimais tik nuo 22 val. iki 8 val., negali būti taikomos. Akcentuotina ir tai, kad pareiškėjo patirta žala nustačius, jog minėti apribojimai Bendrovei buvo taikyti neteisėtai ir nepagrįstai, galės būti atlyginta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatyta tvarka.

31Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai aiškino ir taikė materialiosios ir proceso teisės normas, todėl priėmė teisingą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti ar keisti nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

33Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Romovita“ atskirąjį skundą atmesti.

34Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Romovita“... 6. Pareiškėjas prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai,... 7. II.... 8. Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. liepos 28 d. nutartimi... 9. Teismas nustatė, kad Taryba ginčijamu 2017 m. liepos 11 d. sprendimu Nr.... 10. Teismas nenustatė prima facie (lot. – iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl... 11. III.... 12. Pareiškėjas UAB „Romovita“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno... 13. Pareiškėjo nuomone, akivaizdu, kad Bendrovė dėl skundžiamu sprendimu... 14. Pareiškėjas teigia, kad teismas, nenustatęs prima facie argumentų dėl... 15. Kauno miesto savivaldybės meras (toliau – ir Meras) atsiliepimu į... 16. Meras pažymi, kad skundžiamame Tarybos sprendime nurodytos tiek teisės... 17. Meras, atsakydamas į pareiškėjo argumentus dėl skundžiamu sprendimu... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „Romovita“ siekė, kad būtų taikyta... 21. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymo netenkino, nustatęs, kad... 22. Pareiškėjas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nesutinka ir... 23. Teisėjų kolegija pirmiausiai atkreipia dėmesį į tai, kad, nors pagal nuo... 24. Teisėjų kolegija pažymi, kad, pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį, teismas... 25. Nr. AS858-702/2010, 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr.... 26. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota,... 27. vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartį... 28. Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr.... 29. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas teigė, kad, apribojus prekybos alkoholiniais... 30. Taigi, nors pareiškėjo samprotavimai apie dėl skundžiamu Tarybos sprendimu... 31. Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 33. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Romovita“ atskirąjį skundą... 34. Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 28 d. nutartį palikti... 35. Nutartis neskundžiama....