Byla eAS-986-520/2016
Dėl leidimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Stasio Gagio ir Dalios Višinskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 17 d. nutarties administracinėje byloje pagal Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, pareiškimą atsakovui Aplinkos apsaugos agentūrai (trečiasis suinteresuotas asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Vespila“) dėl leidimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį interesą, (toliau – ir pareiškėjas) Vilniaus apygardos administraciniam teismui padavė pareiškimą, prašydamas panaikinti atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – ir atsakovas, Agentūra) 2016 m. liepos 28 d. Taršos leidimą Nr. TL-U.5-14/2016 (toliau – ir Leidimas), išduotą trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Vespila“ (toliau – ir trečiasis suinteresuotas asmuo).

6Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir uždrausti UAB „Vespila“ iki administracinės bylos išnagrinėjimo teisme vykdyti atliekų sandėliavimo veiklą gamybinės paskirties pastate, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ), Visagino sav. Pareiškėjas nurodė, kad pagal prašomą panaikinti Leidimą UAB „Vespila“ vykdoma atliekų sandėliavimo veikla dėl netinkamo sandėliuojamų atliekų tolesnio apdorojimo ir sutvarkymo būdo kelia pavojų aplinkai bei pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 54 straipsnį, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 9 straipsnį, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 41 straipsnio reikalavimus, kuriais nustatyta kiekvieno asmens pareiga saugoti aplinką. Pareiškėjas pažymėjo, kad UAB „Vespila“ nėra įregistravusi atliekų tvarkymo veiklos Atliekų tvarkytojų registre, tačiau yra aktyviai pradėjusi vykdyti atliekų sandėliavimą. Už tai įmonei yra išduoti 2016 m. rugpjūčio 16 d. privalomasis nurodymas Nr. (17-KE)-11 ir 2016 m. rugpjūčio 30 d. privalomasis nurodymas Nr. 09-KE-28/2016 dėl ( - ), Visagino sav., pastate laikomų atliekų pristatymo į šalinimo įrenginius, tačiau šie nurodymai nėra įvykdyti.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 17 d. nutartimi pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę atmetė.

8Teismas nustatė, kad UAB „Vespila“ turi Agentūros išduotą Leidimą, kuriuo remdamasi vykdo atliekų sandėliavimo veiklą. Teismas pažymėjo, kad nors viešasis interesas reikalauja užtikrinti asmenų teises į švarią ir saugią aplinką, todėl atliekų tvarkymui, kaip specifinei veiklai, yra keliami aukštesni kriterijai, tačiau ne kiekviena atliekų tvarkymo veikla kelia vienodą riziką aplinkai. Iš UAB „Vespila“ atsakovui kartu su paraiška išduoti taršos leidimą pateiktų priedų teismas nustatė, kad įmonėje naudojamos ir šalinamos atliekos yra nepavojingos ir įmonė neplanuoja atliekų tvarkymo aikštelėje laikyti pavojingų atliekų. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes ir į tai, kad UAB „Vespila“ išduotas Leidimas yra nepanaikintas, t. y. vis dar galioja, teismas darė išvadą, jog trečiojo suinteresuoto asmens vykdoma atliekų sandėliavimo veikla nėra itin kenksminga aplinkai, todėl šalių interesų pusiausvyros ir proporcingumo principo neatitiktų šios veiklos apribojimas. Teismo vertinimu, pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad UAB „Vespila“ vykdoma veikla kelia realias neigiamas pasekmes aplinkai, kurios negalės būti pašalintos ateityje, taip pat pareiškėjas neargumentavo ir nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, būsimo teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar taps neįmanomu.

9II.

10Pareiškėjas Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį interesą, atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 17 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, nustatytą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija) 70 straipsnio 3 dalies 1 punkte – draudimą iki administracinės bylos išnagrinėjimo teisme UAB „Vespila“ vykdyti atliekų sandėliavimo veiklą gamybinės paskirties pastate, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ), Visagino sav.

11Pareiškėjas paaiškina, kad pagal naujos redakcijos ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį reikalavimas gali būti užtikrinamas, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais, t. y. reikalavimo užtikrinimo priemonė pagal naują teisinį reglamentavimą taikoma ne tuo atveju, kai manoma, jog teismo sprendimas jos netaikius pasunkėtų arba taptų neįmanomu, kaip teigiama skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje. Todėl pirmosios instancijos teismo argumentai, jog pareiškėjas nepateikė argumentų ir įrodymų, kad netaikius šios priemonės teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų neįmanomu, yra nepagrįsti.

12Pareiškėjas pažymi, kad byloje buvo prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, nustatytą ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 1 punkte – draudimą atlikti tam tikrus veiksmus, o teisinis pagrindas tokiai reikalavimo užtikrinimo priemonei taikyti buvo grindžiamas ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje nustatytomis sąlygomis, jog nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, nes šiuo metu UAB „Vespila“ vykdoma atliekų sandėliavimo veikla pagal galiojantį ir nepanaikintą Leidimą dėl savo pobūdžio, t. y. netinkamo sandėliuojamų atliekų tolesnio apdorojimo ir sutvarkymo būdo, kelia akivaizdų pavojų aplinkai. Pareiškėjas nurodo, kad jis neturi galimybių apskaičiuoti ir konkrečiais dydžiais įvardyti ateityje galbūt kilsiančios žalos dydžio, tačiau, pareiškėjo teigimu, remiantis objektyviomis faktinėmis aplinkybėmis apie UAB „Vespila“ vykdomos veiklos pobūdį, t. y. kad sandėliuojamos degiosios atliekos, kad bendrovė, nors ir turėdama ginčijamą Leidimą, vis dar nėra įregistravusi atliekų saugojimo veiklos Atliekų tvarkytojų registre ir taip pažeidžia teisės aktų reikalavimus, kad šiuo metu įmonė, neturėdama visų būtinų leidimų, yra pradėjusi vykdyti atliekų sandėliavimą pastate, esančiame ( - ), Visagino sav., kad už šią neteisėtą veiklą (neturint leidimo saugoti atliekas ilgiau nei tris dienas), įmonė Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2016 m. rugpjūčio 16 d. privalomuoju nurodymu Nr. (17-KE)-11 ir 2016 m. rugpjūčio 30 d. privalomuoju nurodymu Nr. 09-KE-28/2016 yra įpareigota atliekas, laikomas ( - ), Visagino sav., gamybinės paskirties pastate, unikalus Nr. ( - ), pristatyti į atliekų šalinimo įrenginius, kad šių privalomųjų nurodymų iki pareiškimo padavimo teismui dienos bendrovė nebuvo įvykdžiusi, galima padaryti tikėtiną išvadą apie galimą didelę potencialią grėsmę aplinkai, jeigu ir toliau tokia veikla, pažeidžianti teisės aktų reikalavimus, bus tęsiama, saugomų atliekų kiekiai didės, o įmonė nereaguos į aplinkosaugos institucijų teisėtus reikalavimus.

13Pareiškėjas laikosi pozicijos, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinybę pagrindžia ir papildomi įrodymai, kurie buvo gauti po pareiškimo pirmosios instancijos teismui padavimo, t. y. dokumentai, patvirtinantys, kad UAB „Vespila“ nėra įtraukta į Visagino savivaldybės atliekų tvarkymo sistemą, kad gamybinės paskirties pastatas, esantis ( - ), Visagino sav., unikalus Nr. ( - ), yra naudojamas ne pagal paskirtį, ir kad pastatas, kuriame šiuo metu laikomos degiosios atliekos, neatitinka priešgaisrinių reikalavimų. Pareiškėjo teigimu, sandėliuojamų atliekų kiekiai didėja, tačiau Panevėžio apygardos teisme 2015 metais UAB „Vespila“ buvo iškelta restruktūrizavimo byla (civilinė byla Nr. B2-486-755/2016), įmonės finansinė padėtis išlieka neprognozuojama ir dėl to ateityje įmonei susidūrus su finansiniais sunkumais saugomų atliekų ji gali nepajėgti utilizuoti, todėl būtina imtis priemonių ir sustabdyti įmonės veiklą – atliekų sandėliavimą pastate, esančiame ( - ), Visagino sav., unikalus Nr. ( - ).

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15III.

16Atskiruoju skundu skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 17 d. nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis ABTĮ 70 straipsniu, netenkino pareiškėjo Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

17Nustatyta, kad Agentūra 2016 m. liepos 28 d. išdavė UAB „Vespila“ Taršos leidimą Nr. TL-U.5-14/2016, kuriuo leido UAB „Vespila“ atliekų laikymo aikštelėje ( - ), Visagino sav., vienu metu laikyti iki 40 000 t degiųjų atliekų (iš atliekų gautą kurą) ir iki 0,6 t mišrių komunalinių atliekų (laikymo veiklos kodas – R13). Specialiojoje Leidimo dalyje nurodyta, kad tai nepavojingosios, kietos atliekos, kurios bus tik laikomos (sandėlyje), jokia perdirbimo veikla nebus vykdoma. Agentūra 2016 m. rugsėjo 13 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą su prašymu ginti viešąjį interesą – panaikinti Leidimą. Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį interesą, kreipėsi į pirmosios instancijos teismą, prašydamas panaikinti Leidimą ir taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – uždrausti UAB „Vespila“ iki administracinės bylos išnagrinėjimo teisme vykdyti atliekų sandėliavimo veiklą gamybinės paskirties pastate, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ), Visagino sav. Pareiškėjas nurodė, kad jis šioje byloje siekia, jog atliekų tvarkymo subjektai ir šiame procese dalyvaujantys asmenys laikytųsi teisės aktų reikalavimų, užtikrinančių, kad atliekos būtų tvarkomos atsižvelgiant į aplinkosauginius reikalavimus. Pareiškėjas būtinybę taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę grindė tuo, kad pagal prašomą panaikinti Leidimą UAB „Vespila“ vykdoma atliekų sandėliavimo veikla dėl netinkamo sandėliuojamų atliekų tolesnio apdorojimo ir sutvarkymo būdo kelia pavojų aplinkai.

18Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjo prašymą užtikrinti reikalavimą, pažymėjo, kad trečiojo suinteresuoto asmens vykdoma atliekų sandėliavimo veikla nėra itin kenksminga aplinkai, todėl šalių interesų pusiausvyros ir proporcingumo principo neatitiktų šios veiklos apribojimas. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad UAB „Vespila“ vykdoma veikla kelia realias neigiamas pasekmes aplinkai, kurios negalės būti pašalintos ateityje. Pareiškėjas atskirajame skunde tvirtina, kad jis neturi galimybių apskaičiuoti ir konkrečiais dydžiais įvardyti ateityje galbūt kilsiančios žalos dydžio, tačiau, pareiškėjo teigimu, remiantis objektyviomis faktinėmis aplinkybėmis apie UAB „Vespila“ vykdomos veiklos pobūdį galima padaryti tikėtiną išvadą apie galimą didelę potencialią grėsmę aplinkai, jeigu ir toliau tokia veikla, pažeidžianti teisės aktų reikalavimus, bus tęsiama, saugomų atliekų kiekiai didės, o įmonė nereaguos į aplinkosaugos institucijų teisėtus reikalavimus. Pareiškėjas papildomai paaiškina, kad UAB „Vespila“ nėra įtraukta į Visagino savivaldybės atliekų tvarkymo sistemą, kad gamybinės paskirties pastatas, esantis ( - ), Visagino sav., unikalus Nr. ( - ), yra naudojamas ne pagal paskirtį, kad pastatas, kuriame šiuo metu laikomos degiosios atliekos, neatitinka priešgaisrinių reikalavimų, o įmonės finansinė padėtis išlieka neprognozuojama, nes jai yra iškelta restruktūrizavimo byla, ir dėl to ji ateityje gali nepajėgti utilizuoti atliekų.

19Teisėjų kolegija, tikrindama skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, pagrįstumą ir teisėtumą, pirmiausia akcentuoja, kad pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.).

20Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr. 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016).

21Teisėjų kolegija primena, kad iki 2016 m. liepos 1 d. galiojusios redakcijos ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis nustatė, jog reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, tačiau nuo 2016 m. liepos 1 d. galiojančioje ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Taigi pagal nagrinėjamo ginčo metu galiojančią ABTĮ redakciją nereikalaujama sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo nagrinėti aplinkybę, ar, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016).

22Iš pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir atskirojo skundo argumentų matyti, kad jie neatitaisomą arba sunkiai atitaisomą didelę žalą sieja su žala gamtai. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad pagal Konstituciją, inter alia valstybės rūpinimosi žmonių sveikata principą, natūralios gamtinės aplinkos apsaugos, aplinkos apsaugos nuo kenksmingų poveikių imperatyvus, atliekų tvarkymo užtikrinimas laikytinas viešuoju interesu, valstybės ir savivaldybių priederme (žr., pvz., 2015 m. kovo 5 d. nutarimą). Kaip jau minėta, pagal šioje byloje ginčijamą Leidimą trečiasis suinteresuotas asmuo atliekų laikymo aikštelėje turi teisę vykdyti degiųjų atliekų (iš atliekų gauto kuro) ir mišrių komunalinių atliekų laikymo veiklą. Nors pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad pagal Leidimą šios atliekos yra nepavojingosios atliekos, tačiau pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 8 straipsnį atliekos turi būti laikomos taip, kad neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai; atliekų laikymo priemonės, įrenginiai ir vietos, atsižvelgiant į juose laikomų atliekų savybes, turi atitikti teisės aktų nustatytus aplinkos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Taigi tiek nepavojingosios, tiek ir pavojingosios atliekos turi būti laikomos taip, kad neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai. Aplinkos apsaugai, kaip viešajam interesui, pavojų gali sukelti neatsakingas atliekų laikymas.

23Nors, kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, UAB „Vespila“ išduotas Leidimas yra nepanaikintas, t. y. pareiškėjas formaliai veiklą vykdo turėdamas tam reikalingus dokumentus, tačiau jis (Leidimas) kaip tik ir yra šios administracinės bylos dalykas. Iš pareiškimo turinio matyti, kad pareiškėjas šioje byloje prašo Leidimą panaikinti iš esmės dėl to, kad jis neatitinka teisės aktų reikalavimų, t. y. kad trečiajam suinteresuotam asmeniui Leidimas išduotas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Pats atsakovas kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą su prašymu ginti viešąjį interesą, teigdamas, kad pats negali panaikinti išduoto Leidimo, ir atsiliepime į pareiškimą prašo pareiškimą tenkinti ir Leidimą panaikinti.

24Pareiškėjo teigimu, sandėliuojamų atliekų kiekiai didėja, o veikla, kurią UAB „Vespila“ leidžiama vykdyti Leidime nurodytomis sąlygomis ir tvarka, iš tikrųjų tokiomis sąlygomis yra negalima. Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, atlikusi operatyvinį priešgaisrinį techninį patikrinimą, nustatė, kad pastatas, kuriame laikomos ginčijamos degiosios atliekos, neatitinka bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių. Teisėjų kolegija nustatė, kad Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas 2016 m. rugpjūčio 16 d. surašė privalomąjį nurodymą Nr. (17-KE)-11 ir 2016 m. rugpjūčio 30 d. – privalomąjį nurodymą Nr. 09-KE-28/2016 dėl ( - ), Visagino sav., pastate laikomų degiųjų atliekų pristatymo į šalinimo įrenginius. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad Visagino miesto apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1701-758/2016 įpareigojo UAB „Vespila“ per 3 dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos degiąsias atliekas kodu 19 12 10, kurios nuo šių atliekų paėmimo iš atliekų turėtojo (t. y. nuo 2016 m. rugpjūčio 3 d.) yra laikomos ilgiau nei 3 dienas įmonės pastate, kurio unikalus Nr. ( - ), pristatyti į šių atliekų apdorojimo įrenginius.

25Pareiškėjas nagrinėjamu atveju prašo taikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę (draudimą atlikti tam tikrus veiksmus) ir uždrausti trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Vespila“ vykdyti atliekų sandėliavimo veiklą gamybinės paskirties pastate, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ), Visagino sav. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo pateikti argumentai ir įrodymai leidžia daryti pagrįstą prielaidą, kad dėl teisės aktų reikalavimų neatitinkančio atliekų (nors ir nepavojingųjų), įskaitant ir degiąsias atliekas, laikymo gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala aplinkai, kuri negalės būti pašalinta ateityje. Trečiojo suinteresuoto asmens vykdoma atliekų sandėliavimo (laikymo) veikla kelia realią grėsmę aplinkai, todėl nesutiktina su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad šalių interesų pusiausvyros ir proporcingumo principo neatitiktų šios veiklos apribojimas ir prevencinio pobūdžio priemonių taikymas.

26Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje yra pagrindas imtis priemonių reikalavimui užtikrinti, nes būtina imtis prevencinių priemonių ir laikinai sureguliuoti padėtį, kad į ginčijamas patalpas nebebūtų vežamos laikyti naujos atliekos, t. y. kad iki šiol ginčijamose patalpose sukaupti atliekų kiekiai nedidėtų. Todėl trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Vespila“ šia nutartimi uždraudžiama vykdyti atliekų sandėliavimo veiklą gamybinės paskirties pastate, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ), Visagino sav., o tai iš esmės reiškia draudimą UAB „Vespila“ atliekų laikymo aikštelėje, esančioje ( - ), Visagino sav., priimti laikyti naujas atliekas, kurios iki tol čia nebuvo sukauptos.

27Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo nurodytas aplinkybes dėl būtinybės užtikrinti pareiškimo reikalavimą, taip pat teismui pateiktus įrodymus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, nepripažintina pagrįsta ir teisėta, todėl naikintina, o pareiškėjo atskirasis skundas tenkinamas.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 154 straipsnio 3 punktu (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija), teisėjų kolegija

Nutarė

29Pareiškėjo Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, atskirąjį skundą tenkinti.

30Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 17 d. nutartį, kuria pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę atmestas, panaikinti ir pareiškėjo Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą patenkinti – iki teismo sprendimo šioje administracinėje byloje įsiteisėjimo uždrausti uždarajai akcinei bendrovei „Vespila“ vykdyti atliekų sandėliavimo veiklą gamybinės paskirties pastate, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ), Visagino sav.

31Nutartis neskundžiama.

1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį... 6. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 17 d. nutartimi... 8. Teismas nustatė, kad UAB „Vespila“ turi Agentūros išduotą Leidimą,... 9. II.... 10. Pareiškėjas Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį... 11. Pareiškėjas paaiškina, kad pagal naujos redakcijos ABTĮ 70 straipsnio 1... 12. Pareiškėjas pažymi, kad byloje buvo prašoma taikyti reikalavimo... 13. Pareiškėjas laikosi pozicijos, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės... 14. Teisėjų kolegija... 15. III.... 16. Atskiruoju skundu skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m.... 17. Nustatyta, kad Agentūra 2016 m. liepos 28 d. išdavė UAB „Vespila“... 18. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjo prašymą užtikrinti... 19. Teisėjų kolegija, tikrindama skundžiamos pirmosios instancijos teismo... 20. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 21. Teisėjų kolegija primena, kad iki 2016 m. liepos 1 d. galiojusios redakcijos... 22. Iš pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir... 23. Nors, kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, UAB „Vespila“ išduotas... 24. Pareiškėjo teigimu, sandėliuojamų atliekų kiekiai didėja, o veikla,... 25. Pareiškėjas nagrinėjamu atveju prašo taikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 1... 26. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje bylos... 27. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo nurodytas aplinkybes dėl... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70... 29. Pareiškėjo Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį... 30. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 17 d. nutartį, kuria... 31. Nutartis neskundžiama....