Byla 2A-3281-577/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jadvygos Mardosevič, kolegijos teisėjų Zitos Smirnovienės ir Henricho Jaglinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo G. J. S. apeliacinį skunda dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. O. ieškinį atsakovui G. J. S. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas V. O. patikslintame ieškinyje nurodo, kad jis ir atsakovas yra statomų vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų, esančių Skatulės g. Vilniuje, savininkai. Statydami šiuos namus susitarė, kad atsakovas už tam tikrą atlygį organizuos jo gyvenamojo namo statybą – už jo pinigus pirks reikalingas namo statybai statybines medžiagas bei atsiskaitys su statybininkais. Tam tikslui perdavė atsakovui 39 517 Lt, iš kurių dalį mokėjo grynais pinigais, o dalį mokėjo pavedimu. Atsakovo prievolės dalį įformino 2011-06-03 ir 2011-08-02 paskolos rašteliais. Pagal paskolos raštelius atsakovas gavo iš viso 24 000 Lt. Atsakovas, piktnaudžiaudamas jo pasitikėjimu ir pažeisdamas LR CK 6.63 str. 1 d. 2 p., dalį pinigų nuslėpė, pasisavino bei liko skolingas 19 567 Lt. Atsakovas atsisako grąžinti skolą. Ieškovas nurodė, kad ne kartą yra prašęs atsakovo pateikti išsamią ataskaitą, tačiau atsakovas, vengdamas ją pateikti, pateisindavo savo tokį elgesį laiko trūkumu. Ieškovas iš atsakovo prašė priteisti 19 567 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas G. J. S. atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodo, kad su ieškiniu nesutinka, nes jis visus jam patikėtus pinigus, t. y. 39 517 Lt, panaudojo ieškovo sublokuoto gyvenamojo namo statybai. Nurodo, kad statė gyvenamąjį namą ieškovui pro bono, o patikėtus namo statybai pinigus panaudojo tik pagal paskirtį. Atsakovas, siekdamas patvirtinti savo teiginius, į bylą pateikė šiuos rašytinius įrodymus, kurie eliminuoja jo įsiskolinimo ieškovui buvimą: sutartį Nr. 2011-18 tarp ieškovo ir UAB „Pamatukai“, pagal kurią buvo įrengiami ieškovo namo pamatai bei buvo mokamos pinigų sumos dalimis UAB „Pamatukai“ direktoriui G. D.. Atsakovas paaiškino, kad nors šios sutarties kitoje pusėje yra parašyta, kad pinigai buvo gaunami iš V. O., t. y. ieškovo, iš tikrųjų ieškovo tuo metu Lietuvoje nebuvo ir pinigus ieškovo pavedimu UAB „Pamatukai“ direktoriui mokėjo atsakovas būtent iš jam paliktų ieškovo lėšų. Bendra atsakovo sumokėtų UAB „Pamatukai“ direktoriui G. D. pinigų suma yra 15 510 Lt. Atsakovas taip pat pirko ieškovui statybines medžiagas – blokus, tai įrodantys dokumentai yra 2011-08-19 išrašyta PVM sąskaita – faktūra Serija BLA Nr. 00010085 5 231,44 Lt sumai bei 2011-09-13 išrašyta PVM sąskaita – faktūra Serija BLA Nr. 00010272 6 103 Lt sumai. Minėtos sąskaitos yra atsakovo apmokėtos, priešingu atveju prekių pardavėjas reikalautų įsiskolinimo padengimo iš ieškovo, nes sąskaitos buvo išrašytos ieškovui. Taip pat atsakovas nurodo, kad mokėjo statybų vykdytojui J. G., kuris savo 2011-09-07 rašteliu patvirtino, kad gavo ieškovo „reikmėm“ 4 400 Lt, ši suma atsakovo buvo sumokėta jam už statybos darbus. Atsakovas mokėjo AB „Vilniaus gelžbetoninių konstrukcijų gamykla Nr. 3“ už produkciją 4 282,51 Lt pagal 2011-08-25 sutartį Nr. 72823. Atsakovas taip pat mokėjo už ieškovą už elektros abonentinę sutartį, už vamzdžius tvorai, bendra suma sudaro daugiau kaip 3 000 Lt. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovas prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. birželio 20 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priteisė iš atsakovo ieškovui 12 982,56 Lt skolos, penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 12 982,56 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-02-01 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, o kitoje dalyje ieškinį atmetė. Pirmos instancijos teismas nustatė, kad tarp šalių nėra ginčo dėl atsakovo panaudotų 19 950 Lt teisėtumo, šias išlaidas patvirtina teismui pateikti rašytiniai įrodymai (b. l. 18, 25). Nurodė, kad ginčas tarp šalių kilo dėl likusių 19 567 Lt panaudojimo. Įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, teismas padarė išvadą, kad atsakovas iš jam perduotų 39 517 Lt vykdydamas pavedimą panaudojo 26 534,44 Lt, o likusios 12 982,56 Lt sumos panaudojimą tinkamais įrodymais pagrįsti negali.

6Atsakovas G. J. S. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 20 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliantas tvirtina, kad gyvenamasis namas, priklausantis ieškovui, yra pastatytas, statybininkai ir statybinių medžiagų pardavėjai jokių pretenzijų nei atsakovui, nei ieškovui nereiškė, su jais buvo atsiskaityta. Apelianto nuomone, iš į bylą pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovo ieškinys yra nepagrįstas, todėl jis turi būti visiškai atmestas.

7Ieškovas V. O. atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka, todėl prašo jį atmesti, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Ieškovas pažymi, kad bylos nagrinėjimo metu buvo pateikti tik dalies pinigų panaudojimą pagrindžiantys įrodymai, kuriuos teismas pripažino pagrįstais ir teisėtais, o ta dalis pinigų, kurių panaudojimo atsakovas nesugebėjo pagrįsti, teisėtai buvo iš atsakovo priteista ieškovo naudai. Nurodo, kad atsakovas jokių naujų motyvų ar aplinkybių, kurie leistų suabejoti pirmos instancijos teismo sprendimu, nepateikė, tiesiog atkartojo aplinkybes, dėl kurių jau yra pasisakyta pirmos instancijos teismo sprendime.

8Apeliacinis skundas atmestinas.

9Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

10Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas V. O. pavedė atsakovui G. J. S. organizuoti jo gyvenamojo namo statybą, o būtent, už ieškovo pinigus pirkti reikalingas namo statybai statybines medžiagas bei atsiskaityti su statybininkais. Šiam tikslui ieškovas perdavė atsakovui 39 517 Lt (b. l. 6-7, 37-40). Ginčo tarp šalių dėl šių aplinkybių nėra. Iš atsakovui perduotų 39 517 Lt, vykdydamas pavedimą, atsakovas pagrįstai panaudojo 26 534,44 Lt (b. l. 18, 25, 50-51, 54). Atsakovas nepateikė įrodymų, kur buvo panaudota likusi 12 982,56 Lt suma, todėl būtent tokia suma ieškovo naudai iš atsakovo ir buvo priteista. Apeliantas su tokiu pirmos instancijos teismo sprendimu nesutinka ir prašo minėtą sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti visiškai.

11Visų pirma, nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad remiantis CPK 12 str. civilinės bylos visuose teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo. Kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 str.). Rungimosi principo esmė yra ta, kad nešališkas teismas nagrinėja privačių šalių privatų ginčą, todėl būtent šalims tenka įrodinėjimo pareiga. Įrodymai civilinėje byloje yra su įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje susiję faktiniai duomenys, gauti įstatymo nustatytomis įrodinėjimo priemonėmis ir tvarka, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus arba atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 str.). Įrodinėjimo tikslas yra teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1d.). Kaip ne kartą pasisakyta kasacinio teismo praktikoje, vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2011, 2008 m. vasario 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2008; ir kt.).

12Remiantis CPK 185 str. teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais, o jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus numatytas išimtis. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 str. 7 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

13Iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad atsakovas savo apeliaciniame skunde tik dėsto tas faktines aplinkybes, dėl kurių iš esmės ginčo nėra, ir kurios jau buvo nurodytos pirmos instancijos teismui teiktuose šalių procesiniuose dokumentuose, bei pirmos instancijos teismo buvo įvertintos ir dėl jų jau motyvuotai buvo pasisakyta skundžiamame pirmos instancijos teismo sprendime. Atkreiptinas apelianto dėmesys, kad apeliaciniame skunde nėra pateikta jokių konkrečių motyvų dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 20 d. sprendimo neteisėtumo ar nepagrįstumo. Atsakovas tik remiasi deklaracijomis, kad gyvenamasis namas, priklausantis ieškovui, yra pastatytas, kad statybininkai ir statybinių medžiagų pardavėjai jokių pretenzijų dėl įsiskolinimo ieškovui ar atsakovui niekada nereiškė, kad visi pinigai buvo panaudoti pagal paskirtį.

14Kaip matyti iš bylos medžiagos, iš esmės ginčo dėl tarp šalių susiklosčiusių teisinių santykių nėra, taip pat nėra ginčo dėl to, kad atsakovas iš ieškovo gavo 39 517 Lt statybos darbams atlikti, be to, ieškovas sutinka su atsakovo teiginiais, kuriuos atsakovas pagrindė rašytiniais įrodymais, kad 26 534,44 Lt suma buvo pagrįstai panaudota gyvenamojo namo statybai. Pažymėtina, kad apeliaciniu skundu ginčijama tik 12 982,56 Lt skolos suma, kurios panaudojimo pagrįstumui įrodyti atsakovas nei pirmos instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kurie pagrįstų, jog minėta pinigų suma buvo panaudota pagal paskirtį.

15Pakartotinai atkreiptinas apelianto dėmesys, kad šioje byloje teismas nėra įstatymo įpareigotas veikti aktyviai rinkdamas įrodymus, nes ginčas yra privataus pobūdžio, taigi, įrodinėjimo procese, galiojant rungimosi principui (CPK 12 str.) ir bendrajai įrodinėjimo pareigos taisyklei (CPK 178 str.), kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų bei atsikirtimų pagrindu, o teismas, remdamasis į bylą pateiktų įrodymų visuma, priima tam tikrą procesinį sprendimą.

16Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantui neįrodžius 12 982,56 Lt sumos panaudojimo pagrįstumo, pirmos instancijos teismas, tinkamai įvertinęs į bylą pateiktus įrodymus ir šalių paaiškinimus, ieškovo ieškinį tenkino iš dalies ir iš atsakovo ieškovo naudai priteisė įrodymais nepagrįstą 12 982,56 Lt sumą.

17Taip pat pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

18Atmetus apeliacinį skundą, nėra teisinio pagrindo priteisti apeliantui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau atsakovui kyla pareiga padengti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas patyrė 800 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme (b.l. 100-101). Pažymėtina, kad CPK 88 straipsnyje nustatyta, kad išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, gali būti pripažintos teismo išlaidomis, jeigu jos yra realios, būtinos ir pagrįstos. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytus dydžius 8.11. papunktyje nustatyta, kad už atsiliepimą į apeliacinį skundą taikytinas koeficientas 1,5. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo priteisti 800 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme. Pastebėtina, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-533/2008). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovo prašomos priteisti išlaidos yra per didelės, todėl prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas yra tikslinga mažinti, nes nagrinėjama byla nėra didelės apimties, joje nebuvo keliami nauji teisės taikymo ir aiškinimo klausimai, nebuvo reikalaujama specialių žinių ar didelio pasiruošimo, todėl atsakovo naudai iš ieškovo priteistina 500 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

19Vadovaudamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo. Taigi, šiuo procesiniu sprendimu apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 20 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1p.).

20Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teismas

Nutarė

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

22Priteisti iš atsakovo G. J. S. (a. k. ( - ) ieškovui V. O. ( - ) 500 Lt (penkis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. ieškovas V. O. patikslintame ieškinyje nurodo, kad jis ir atsakovas yra... 4. Atsakovas G. J. S. atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodo, kad su... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. birželio 20 d. sprendimu ieškinį... 6. Atsakovas G. J. S. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 7. Ieškovas V. O. atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su apeliaciniu skundu... 8. Apeliacinis skundas atmestinas.... 9. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 10. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas V. O. pavedė atsakovui G. J. S.... 11. Visų pirma, nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad remiantis CPK 12... 12. Remiantis CPK 185 str. teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal... 13. Iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad atsakovas savo apeliaciniame skunde... 14. Kaip matyti iš bylos medžiagos, iš esmės ginčo dėl tarp šalių... 15. Pakartotinai atkreiptinas apelianto dėmesys, kad šioje byloje teismas nėra... 16. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantui neįrodžius 12 982,56 Lt sumos... 17. Taip pat pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad... 18. Atmetus apeliacinį skundą, nėra teisinio pagrindo priteisti apeliantui jo... 19. Vadovaudamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 20. Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teismas... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 20 d. sprendimą palikti... 22. Priteisti iš atsakovo G. J. S. (a. k. ( - ) ieškovui V. O. ( - ) 500 Lt...