Byla 2S-1995-638/2017
Dėl antstolio veiksmų v/b Nr. 0114/15/00555, suinteresuoti asmenys antstolė S. V. ir AB „Swedbank“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „B. M.“ direktoriaus S. S. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-11660-800/2017 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „B. M.“ pareiškimą dėl antstolio veiksmų v/b Nr. 0114/15/00555, suinteresuoti asmenys antstolė S. V. ir AB „Swedbank“.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Kauno apylinkės teismas 2017 m. gegužės 10 d. nutartimi atmetė pareiškėjo UAB „B. M.“ skundą dėl antstolės S. V. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0114/15/00555, o taip pat skyrė pareiškėjos UAB „B. M.“ direktoriui S. S. 500 Eur dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.
 2. Pareiškėjas 2017 m. gegužės 15 d. pateikė teismui prašymą panaikinti Kauno apylinkės teismo 2017 m. gegužės 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-11660-800/2017 S. S. paskirtą 500 Eur dydžio baudą.
 3. Pareiškėjas nurodė, kad skolininkė siekia, jog vykdymo procese skolininkės turimos teisės ir teisėti interesai nebūtų pažeidinėjami, o išieškojimo procesas vyktų teisėtai. Toks skolininkės siekis yra visiškai pagrįstas ir ginamas įstatymo. Už šio siekio įgyvendinimą nei skolininkei, nei jos vadovui S. S. negali būti taikomos sankcijos. Byloje surinkti įrodymai ir išdėstyti motyvai patvirtina, jog skolininkė, skųsdama neteisėtus antstolės veiksmus, nepiktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, dėl to skolininkės vadovui skundžiama nutartimi nepagrįstai buvo paskirta bauda.
 4. A. S. V. atsiliepime į prašymą, nurodo kad prašymas nutenkintinas, o bauda paliktina. Skolininkė UAB „B. M.“ piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, teikdama įvairius skundus siekia vilkinti vykdymo procesą, apsunkinti skolos išieškojimą bei antstolio veiksmų vykdymą, sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą įsiteisėjusio vykdomojo dokumento įvykdymą.
 5. Suinteresuotas asmuo „Swedbank“, AB atsiliepime į prašymą dėl baudos peržiūrėjimo nurodė, kad UAB „B. M.“ ne pirmą kartą skundžia antstolės S. V. veiksmus. Procesinėmis teisėmis turi būti naudojamasi sąžiningai ir tik pagal jų paskirtį - užtikrinti operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą. UAB „B. M.“ elgesys vykdymo procese patvirtina, jog skolininkė UAB „B. M.“, veikianti per savo direktorių S. S., piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, teikdama įvairius skundus siekia vilkinti vykdymo procesą, apsunkinti skolos išieškojimą bei antstolio veiksmų vykdymą, sąmoningai veikia prieš teisingą ir greitą įsiteisėjusio vykdomojo dokumento įvykdymą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

 1. Kauno apylinkės teismas 2017 m. birželio 27 d. nutartimi netenkino pareiškėjos UAB „B. M.“ direktoriaus S. S. prašymo panaikinti 500 Eur dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.
 2. Teismas nurodė, kad šioje byloje yra nustatytas pareiškėjo vadovo nesąžiningumas, nes tenkinant pareiškėjo prašymus vykdymo procese antstolė sutiko skirti pakartotinę ekspertizę, vėliau reaguodama į prašymą nušalino ekspertą, paskui atsižvelgdama į prašymus ir sutikus išieškotojui, nustatė rinkos vertę pagal didesnį įvertinimą, tačiau visi atlikti antstolės veiksmai pareiškėjo netenkino. Pareiškėjas šioje byloje per pakankamai trumpą laiką skųsdamas visus antstolės veiksmus piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, nes suvokia, jog atlikdamas procesinį veiksmą, pakartotinai pateikdamas prašymą sudaryti galimybę atlikti pakartotinę turto vertinimo ekspertizę, viršija įstatymų nustatytas savo teisės ir taip daro žalą kitiems asmenims t. y. išieškotojui, nes teismo sprendimas išieškoti skolą realiai nevykdomas.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

 1. Atskirajame skunde pareiškėjas prašo Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 27 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti Kauno apylinkės teismo 2017 m. gegužės 10 d. nutartimi S. S. paskirtą 500 Eur baudą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Skolininkė jos atžvilgiu vedamame vykdymo procese aktyviai naudojosi jai įstatymų suteiktomis teisėmis, kontroliavo vykdymo veiksmų atlikimą ir šių veiksmų teisėtumą. Būtent dėl aktyvaus skolininkės dalyvavimo išieškojimo procese visa eilė antstolės atliktų neteisėtų veiksmų buvo laiku užfiksuoti ir panaikinti. Šie faktai neabejotinai patvirtina, jog skolininkė tinkamai naudojosi įstatymų jai suteiktomis teisėmis, tam tarpe teise į teisminę gynybą. Skolininkė nepagrįstų skundų ar prašymų neteikė.
  2. Aplinkybė, kad dalis skolininkės pateiktų skundų vykdymo procese nebuvo tenkinami, nereiškia, jog šie skundai buvo akivaizdžiai nepagrįsti arba pateikti siekiant piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis. Jeigu būtų sutinkama su tokia pozicija, tektų konstatuoti, jog kiekvieną kartą teismine tvarka atmetus bet kokį asmens pareikštą reikalavimą, šiam asmeniui turėtų būti taikomos sankcijos už piktnaudžiavimą procesu.
  3. Pažymėtina, kad skolininkė antstolės neprašė jokių aktyvių veiksmų atlikimo. Priešingai, skolininkė nurodė, kad ji ketina savo lėšomis atlikti turto vertinimą ir gautus vertinimo dokumentus pateikti antstolei, kad ji galėtų užtikrinti tinkamą turto įkainojimą byloje ir realizuoti skolininkei priklausantį turtą teisės aktų nustatyta tvarka. Skolininkė prašė nurodytų veiksmų atlikimui suteikti protingą terminą.
  4. Be to, dėl skolininkės prašymo suteikti terminą turto vertinimo atlikimui jokie vykdymo veiksmai nebuvo uždelsti ar sustabdyti. Antstolei atmetus skolininkės prašymą ir skolininkei dėl to inicijavus teisminį ginčą, išieškojimas iš skolininkei priklausančio turto vyko įprasta tvarka. Šią aplinkybę patvirtina faktas, kad šiuo metu skolininkei priklausantį turtą jau yra perėmusi išieškotoja. Taigi, akivaizdu, kad gindama savo pažeistas teises skolininkė kitų asmenų teisių nepažeidė, vykdymo proceso eigai nepakenkė.

7Teismas

konstatuoja:

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 1. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).
 2. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo prašymas panaikinti jam paskirtą baudą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 3. CPK 95 straipsnyje apibrėžta, kokie šalių veiksmai laikomi piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, taip pat nustatytos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmės. Pagal formuojamą kasacinio teismo CPK 95 straipsnio normų teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos šios sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio, skundo ar kito procesinio dokumento, kuriame suformuluotas prašymas, nepagrįstumas, jį pateikiant teismui, arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Įstatyme nustatytos teisės pareikšti ieškinį ar paduoti apeliacinį skundą, remiantis kasacinio teismo pozicija, įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2014). Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra elgesys, kuris nustatomas remiantis objektyviais (išoriniais) jo pasireiškimo požymiais (pvz., ieškinio ar kito procesinio dokumento pateikimo aplinkybėmis, jų turiniu, tarp bylos šalių kilusio ginčo pobūdžiu ir jo teisminio nagrinėjimo eiga). Jeigu visuma aplinkybių suponuoja, kad dalyvaujantis byloje jam įstatymo suteikta procesine teise akivaizdžiai naudojasi ne pagal paskirtį, bet siekdamas kitų tikslų (pvz., sąmoningai sukelti nepatogumų kitai šaliai, užvilkinti įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą), toks elgesys negali būti toleruojamas ir turi būti pripažįstamas piktnaudžiavimu, kaip tai apibrėžta CPK 95 straipsnyje, kartu taikant tokio veikimo teisines pasekmes.
 4. Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad antstolės S. V. kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr. 0114/15/00555 pagal Kauno apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-627-285/2014 dėl 909 874,04 Eur skolos, palūkanų ir procesinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės UAB ,,B. M.“ kreditorės AB ,,Swedbank“ naudai (vykd. b., b. l. 21). Antstolė 2015 m. balandžio 10 d. turto arešto aktu areštavo UAB ,,B. M.“ priklausantį nekilnojamąjį turtą adresu Savanorių pr. 245, Kaunas, nurodant turto rinkos vertę pagal atliktą turto vertinimo ataskaitą – 655 410 Eur (v. b. l. 27-28, 29-112). Nagrinėjamu atveju pareiškėjai priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Kauno m., Savanorių pr. 245, vertė buvo nustatyta tris kartus: 2014 m. lapkričio 5 d. turto vertinimo ataskaitoje nurodyta, kad turto rinkos vertė yra 655 410,1 Eur (v. b. l. 27-28, 29-112), 2015 m. gegužės 19 d. ekspertizės akte nurodyta, kad turto rinkos vertė yra 710 000 Eur (v. b. l. 133, 134), 2015 m. rugpjūčio 13 d. ekspertizės akte nurodyta, kad turto rinkos vertė yra 690 000 Eur (v. b. l. 191).
 5. Nėra pagrindo sutikti su pareiškėjo atskirojo skundo argumentais, jog skolininkė nepagrįstų skundų ar prašymų neteikė, skolininkė kitų asmenų teisių nepažeidė, vykdymo proceso eigai nepakenkė. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo pareiškėjos piktnaudžiavimą teise, suponuojantį CPK 95 straipsnyje nurodytų sankcijų taikymą. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs skundžiamos nutarties, atskirojo skundo argumentus, sutinka su apylinkės teismo išvada, kad UAB „B. M.“ teikiami prašymai bei skundai vykdomojoje byloje Nr. 0114/15/00555 yra susiję su siekiu vilkinti išieškojimo procesą bei yra nepateisinamas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išsprendimą. Pažymėtina, kad priverstinio išieškojimo procesas nagrinėjamoje byloje tęsiasi nuo 2015 m. balandžio 9 d., t. y. pareiškėja daugiau kaip dvejus metus nevykdo įsiteisėjusio teismo sprendimo, keletą kartų ginčijo areštuoto jos nekilnojamojo turto nustatytą įkainojimą. Liteko duomenimis, Kauno apygardos teismas 2017 m. sausio 4 d. civilinėje byloje Nr. 2S-298-230/2017 jau yra pasisakęs, jog tokie pakartotiniai UAB „B. M.“ prašymai įvertinti nekilnojamąjį turtą, rodo skolininkės siekį vilkinti skolos išieškojimą vykdymo procese, nenorą nustatyti tikrąją ginčo turto rinkos vertę. Kauno apygardos teismas 2017 m. kovo 1 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2S-592-221/2017 yra pasisakęs, kad pareiškėjos elgesyje pastebėtini piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis požymiai.
 6. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, tenkindama pareiškėjos prašymus vykdymo procese antstolė sutiko skirti pakartotinę ekspertizę, vėliau, reaguodama į prašymą, nušalino ekspertą, paskui atsižvelgdama į prašymus ir sutikus išieškotojui, nustatė rinkos vertę pagal didesnį įvertinimą, tačiau visi atlikti antstolės veiksmai pareiškėjos netenkino.
 7. Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „B. M.“ 205 m. birželio 10 d. pateikė antstolei prieštaravimus dėl UAB „Ober-haus“ ekspertizės akto ir prašė skirti pakartotinę ekspertizę (v. b. l. 142–146), tačiau antstolė patvarkymu prašymo netenkino (v. b. l. 167-168), o UAB „B. M.“ šį antstolės patvarkymą apskundus (v. b. l. 172–175), patvarkymą panaikino ir paskyrė papildomą ekspertizę areštuoto turto vertei nustatyti (v. b. l. 183–184). Gavus UAB „B. M.“ pareiškimą dėl paskirto turto vertintojo UAB „Resolution valuations“ nušalinimo (v. b. l. 186), antstolė papildomą ekspertizę pavedė atlikti UAB „Turto vertė“ ekspertui G. J. B. (v. b. l. 188–189). UAB „B. M.“ 2015 m. rugsėjo 4 d. pateikė prieštaravimus ir dėl šio UAB „Turto vertė“ ekspertizės akto, prašydama skirti pakartotinę ekspertizę skolininkei priklausančio nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti (v. b. l. 200–202), tačiau antstolė prašymo netenkino (v. b. l. 203). Pareiškėjos skundą Kauno apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 11 d. nutartimi atmetė (v. b. l. 219–223), nutartis Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 20 d. palikta nepakeista (v. b. l. 213–218). UAB „B. M.“ 2016 m. vasario 3 d. pateikė skundą dėl antstolės veiksmų, kuriuo buvo prašoma nustatyti 710 000 Eur įkeisto ginčo turto vertę. Atsižvelgiant į šį UAB „B. M.“ prašymą ir išieškotojui AB „Swedbank“ neprieštaraujant, kad UAB „B. M.“ įkeistas turtas adresu Savanorių pr. 245, Kaune, būtų realizuojamas pirmosios ekspertizės verte, tai yra 710 000 Eur suma, antstolė S. V. 2016 m. vasario 9 d. patvarkymu atšaukė UAB „B. M.“ įkeisto turto varžytynes ir nustatė 710 000 Eur ginčo turto vertę (v. b. l. 261–266). Taigi, nors ginčo turto varžytinės buvo atšauktos, tačiau UAB „B. M.“ pateikė skundą dėl atšauktų varžytinių pripažinimo neteisėtomis. Kauno apylinkės teismas 2016 m. birželio 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-11260-151/2016 ir Kauno apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-1905-390/2016 netenkino UAB „B. M.“ skundų (v. b. l. 302–318).
 8. Taigi, kaip matyti iš bylos duomenų, antstolė siekė sudaryti sąlygas, kad būtų nustatyta reali nekilnojamojo turto, esančio Savanorių pr. 245 vertė. Nagrinėjamu atveju išieškotojas dėl pareikštų skundų ir neįvykusių varžytynių negalėjo laiku atgauti skolos iš skolininko, kas tam tikra prasme sąlygoja suinteresuoto asmens teisių pažeidimą. Tačiau, kita vertus, pažymėtina, kad piktnaudžiavimas yra ne tik tada, kai veiksmas sukelia materialinę žalą, bet ir tada, kai jis objektyviai neatitinka sąžiningo elgesio standartų. Toks elgesys negali būti toleruojamas nepriklausomai nuo juo padaromos žalos (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-12-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2740/2013).
 9. Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog šiuo atveju nėra pagrindo pripažinti Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 27 d. nutartį, kuria netenkintas pareiškėjo S. S. prašymas dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. gegužės 10 d. nutartimi paskirtos baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis panaikinimo, nepagrįsta ir neteisėta, todėl pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas.
 10. Vadovaudamasis aukščiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirojo skundų motyvais nėra pagrindo ( CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

9Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

10atskirąjį skundą atmesti.

11Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

12Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai