Byla e2-381-881/2020
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Irteka statyba“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Irteka statyba“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. gruodžio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-1002-924/2020 pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Irteka statyba“.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius (toliau – VSDFV Panevėžio skyrius) kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Irteka statyba“. Ieškovas nurodė, kad atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 4 107,31 Eur, įmonėje darbuotojų nėra. Atsakovei nuo 2016 m. kovo mėn. buvo teikiami debeto mokėjimo nurodymai, siunčiami raginimai sumokėti skolą, tačiau skolos išieškoti nepavyko. Atsakovė registruoto nekilnojamojo turto neturi, tačiau jos vardu yra registruotos dvi transporto priemonės, kurių dalyvavimas viešajame eisme draudžiamas, taikomi apribojimai. Nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovė yra nemoki ir jai turi būti iškelta bankroto byla.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

102.

11Kauno apygardos teismas 2019 m. gruodžio 30 d. nutartimi iškėlė UAB „Irteka statyba“ bankroto bylą.

123.

13Teismas nustatė, kad 2019 m. gruodžio 3 d. nutartimi atsakovės vadovas buvo įpareigotas per 7 dienas nuo nutarties įteikimo dienos pateikti teismui dokumentus, reikalingus įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę; teismo procesiniai dokumentai, siųsti įmonės registracijos adresu, grįžo neįteikti, nes jų neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą; teismas 2019 m. gruodžio 18 d. pakartotinai procesinius dokumentus išsiuntė atsakovės buveinės adresu, todėl sprendė, kad pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį procesiniai dokumentai laikomi įteikti tinkamai. Teismas taip pat nustatė, kad procesiniai dokumentai įmonės vadovui (jo tėvui) buvo įteikti 2019 m. gruodžio 5 d., tačiau jis atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.

144.

15Įvertinęs, kad UAB „Irteka statyba“ įregistruota 2014 m. vasario 24 d.; vadovo pareigas nuo 2018 m. balandžio 10 d. ėjo D. M.; pagal 2018 m. gruodžio 31 d. balanso duomenis įmonės trumpalaikio turto vertė sudarė 88 202 Eur (atsargos – 201 Eur, kitas trumpalaikis turtas – 88 001 Eur), ilgalaikio turto įmonė neturėjo, per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė

1649 052 Eur; atsakovės skola VSDFV Panevėžio skyriui sudarė 4 107,31 Eur, įmonėje apdraustų asmenų nėra; Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM (toliau – VMI) skola sudarė 2 018,53 Eur; atsakovė nekilnojamojo turto neturi; VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovės vardu registruotos dvi transporto priemonės, kurių dalyvavimas viešame eisme draudžiamas ir kurioms taikomas areštas, teismas sprendė, kad atsakovė UAB „Irteka statyba“ yra nemoki.

17III.

18Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

195.

20Atskiruoju skundu UAB „Irteka statyba“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. gruodžio 30 d. nutartį. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

215.1.

22Byloje nėra įrodymų, kad ieškovas siuntė atsakovei pranešimą dėl susidariusio įsiskonimo ir ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įspėdamas atsakovę prieš 30 dienų. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė buvo tinkamai informuota.

235.2.

24Skundžiamoje nutartyje nurodytas nepagrįstas įsiskolino dydis, nes byloje nėra objektyvių duomenų įmonę laikyti nemokia. Atsakovė turi trumpalaikio turto, kurio vertė ne mažesnė nei 88 001 Eur, be to, įmonei nuosavybės teise priklauso dvi transporto priemonės, todėl įmonės įsipareigojimai neviršija daugiau nei pusės įmonės turto.

255.3.

26Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad dokumentus įteikė atsakovės atstovo tėvui. Tokiu būdu įteikti dokumentai negali būti laikomi tinkamu įteikimu įmonės direktoriui, nes jis bylos nagrinėjimo laikotarpiu buvo išvykęs į užsienį, todėl nebuvo objektyvių galimybių pateikti teismui atsiliepimą ar kitus dokumentus.

275.4.

28Nuo pareiškimo pateikimo iki nutarties iškelti bankroto bylą praėjo itin trumpas laiko tarpas, pirmosios instancijos teismas tinkamai neįsitikino ar pranešta atsakovei, taip pat neišreikalavo bylai svarbių dokumentų, neatsižvelgė į tai, kad byla pradėta šventiniu laikotarpiu, kai susižinojimas yra objektyviai apsunkintas, ieškovas žinomais kontaktiniais duomenimis atsakovės atstovui apie pradėtą bylą nepranešė.

296.

30Ieškovas VSDFV Panevėžio skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos argumentus:

316.1.

32VSDFV Panevėžio skyrius 2019 m. kovo 8 d. raštu Nr. (8.1)DV_S-7816 prašė UAB „Irteka statyba“ pateikti dokumentus, siekiant nustatyti įmonės mokumą, pinigų judėjimą kasoje ir banko sąskaitose. Raštas įmonei buvo išsiųstas registruotu paštu ir elektroniniu paštu adresu irtekastatyba@gmail.com, apie rašto gavimą įmonė informavo elektroniniu paštu, tačiau dokumentai patikrinimui nebuvo pateikti. Nuo 2016 m. kovo mėn. atsakovei taikytos priverstinio poveikio priemonės – debeto mokėjimo nurodymas, kai valstybinio socialinio draudimo įmokos ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos nurašomos nuo įmonės sąskaitos, nes įmonė nevykdė įstatymuose numatytų draudėjo pareigų. Minėtų priemonių taikymas įmonei daugiau nei vienerius metus leidžia daryti prielaidą, kad įmonės finansiniai sunkumai nėra trumpalaikiai, o kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo buvo kraštutinė priemonė, siekiant išieškoti susidariusią skolą.

336.2.

34Ieškovas 2019 m. rugsėjo 13 d. ir 2019 m. spalio 25 d. registruota pašto siunta UAB „Irteka statyba“ buveinės adresu siuntė raštus apie susidariusią valstybinio socialinio draudimo įmokų už samdomus darbuotojus skolą bei informavo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo, jei skola per rašte nurodytą terminą nebus apmokėta. Minėti raštai nebuvo įteikti, tačiau ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalis numato, kad pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. 2019 m. lapkričio 15 d. raštas Nr. (8.2)DV_S-33524 „Dėl pareiškimo siuntimo“ buvo išsiųstas registruota pašto siunta įmonės buveinės adresu ir vadovo D. M. deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Šis raštas 2019 m. lapkričio 20 d. buvo įteiktas D. M. deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Pirmosios instancijos teismas du kartus siuntė procesinius dokumentus įmonės adresu bei vadovo D. M. deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, kurie 2019 m. gruodžio 5 d. buvo įteikti D. M. tėvui. Nustatytos aplinkybės paneigia apeliantės teiginius dėl netinkamo informavimo apie ieškovo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

356.3.

36Atsakovės įsiskolinimas VSDF biudžetui 2019 m. lapkričio 14 d. buvo 4 107,31 Eur, tačiau atsakovės finansinėje ataskaitoje už 2018 metus nurodyta per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų suma sudaro 49 052 Eur, kuri yra didesnė nei pusė įmonės nurodyto turto vertės. Be to, atsakovė atsiliepimo ir dokumentų, kuriuos įpareigojo pateikti pirmosios instancijos teismas, nepateikė, savo pozicijos dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei neišreiškė ir neatliko jokių veiksmų, kuriais gintų įmonės interesus bei patvirtintų įmonės veiklą ir mokumą.

376.4.

38Ieškovas pateikė pirmosios instancijos teismui dokumentus, įrodančius, kad iki kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo išnaudojo visas teisėtas galimybes, siekiant išieškoti susidariusią skolą. Apeliantė neatliko jokių veiksmų, siekiant likviduoti susidariusią skolą, neįvykdė teismo įpareigojimo pateikti reikalaujamus dokumentus, teikdama atskirąjį skundą taip pat nepateikė jokių dokumentų, pagrindžiančių skundo teiginius.

397.

40Atsakovė UAB „Irteka statyba“ pateikė prašymą dėl papildomo įrodymo prijungimo, prašydama prijungti prie bylos 2019 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitą. Nurodė, kad įmonė 2018 m. gavo 229 377 Eur pelno, o 2019 m. – 11 530 Eur pelno, taigi ši aplinkybė paneigia įmonės nemokumą. Taip pat nurodė, kad kreipėsi į ieškovą dėl taikos sutarties sudarymo.

418.

42Ieškovas VSDFV Panevėžio skyrius pateikė atsiliepimą į atsakovės prašymą, nurodydamas, kad pateikta ataskaita nėra vienintelis dokumentas, pagrindžiantis įmonės finansinę būklę ir jos mokumą. Apeliantė teigdama, kad gavo pelną, nenurodė kodėl nevykdė prievolių ieškovui. Be to, pagal pateiktą ataskaitą yra akivaizdu, kad 2018-2019 metais įmonėje sumažėjo pardavimo pajamos, grynojo pelno nebuvo gauta ir patirti 74 044 Eur nuostoliai. Nuo 2019 m. liepos 31 d. įmonėje nėra darbuotojų, veikla nėra vykdoma, skolos valstybės biudžetams nėra mokamos. 2020 m. vasario 6 d. atsakovė kreipėsi į ieškovą dėl galimybės sudaryti taikos sutartį, tačiau ieškovas, įvertinęs skolininkės galimybes apmokėti įsiskolinimą ir laikytis sutartų sąlygų, taip pat skolininkei nepateikus įrodymų apie gaunamas pajamas, nesutiko sudaryti taikos sutarties. Atsakovės vadovas, žinodamas apie įmonės finansinę padėtį, neatliko jokių veiksmų, siekdamas sumažinti įsiskolinimą, pateikti dokumentus, įrodančius galimybes vykdyti veiklą ir gauti pajamas, sudaryti susitarimą dėl įmokų mokėjimo atidėjimo.

43Teismas

konstatuoja:

44IV.

45Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

469.

47Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsakovei UAB „Irteka statyba“ iškelta bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta, byloje taip pat nėra pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas.

4810.

49Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos, o tik pradelstos įmonės skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę.

5011.

51Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nepaisant to, jog bankroto bylos turi viešąjį interesą, sprendžiant pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, yra taikomas ir civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Tais atvejais, kai įmonės vadovas pirmosios instancijos ar apeliacinės instancijos teismui neteikia duomenų, reikalingų išspręsti bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, teismas apie įmonės mokumą gali spręsti iš paties teismo surinktų duomenų, net jeigu jie nėra pakankamai išsamūs, o išsamesnių į bylą nepateikta (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2635/2013, 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1526-943/2015 ir kt.). Tais atvejais, kai kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo teismui nepateikiami arba teismui savo iniciatyva nepavyksta gauti naujausių duomenų apie įmonės turtinę padėtį, teismas turi pagrindą mokumą ar nemokumą nustatyti pagal vėliausius prieinamus duomenis apie įmonės turtinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1877/2011).

5212.

53Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nutarė iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Irteka statyba“ nustatęs, kad bendrovė yra nemoki. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5413.

55Atskirajame skunde apeliantė skundžiamos nutarties neteisėtumą grindžia šiais argumentais: byloje nėra įrodymų, kad ieškovas informavo atsakovę dėl susidariusio įsiskonimo ir ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įspėdamas prieš 30 dienų; atsakovė turi trumpalaikio turto, kurio vertė ne mažesnė nei 88 001 Eur bei įmonei nuosavybės teise priklauso dvi transporto priemones, todėl jos įsipareigojimai neviršija daugiau nei pusę įmonės turto; teismo procesinių dokumentų įteikimas atsakovės atstovo tėvui nėra tinkamas dokumentų įteikimo būdas. Be to, pagal 2019 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitą įmonė 2018 m. gavo 229 377 Eur bendrojo pelno, o 2019 m. – 11 530 Eur bendrojo pelno, todėl yra moki. Apeliacinės instancijos teismas su šiais argumentais nesutinka.

5614.

57Pagal CPK 123 straipsnio 1 dalį, jeigu, dalyvaujantis byloje asmuo yra fizinis asmuo, procesiniai dokumentai įteikiami jam asmeniškai, o jeigu jis neturi civilinio procesinio veiksnumo, – atstovui pagal įstatymą. CPK 123 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad tais atvejais, kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato jo gyvenamosios vietos ar kitu nurodytu procesinių dokumentų įteikimo adresu ar darbo vietoje, procesinis dokumentas yra įteikiamas kuriam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių (vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), sutuoktiniui ir pan.), išskyrus atvejus, kai byloje šeimos nariai turi priešingą teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, o jeigu ir jų nėra, – darbovietės administracijai. Jeigu procesinis dokumentas negali būti fiziniam asmeniui įteiktas jo nurodytos gyvenamosios vietos ar kitu jo nurodytu procesinių dokumentų įteikimo adresu, procesinį dokumentą pristatantis asmuo jį įteikia fizinio asmens deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Tais atvejais, kai fizinio asmens gyvenamosios vietos ar kitas nurodytas procesinių dokumentų įteikimo adresas sutampa su fizinio asmens deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, procesiniai dokumentai įteikiami vieną kartą. Jeigu procesinis dokumentas negali būti fiziniam asmeniui įteiktas šioje dalyje nustatyta tvarka, jį pristatantis asmuo pranešimą apie įteiktinus procesinius dokumentus palieka adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje ir tai nurodo teismui grąžintinoje pažymoje. Procesinis dokumentas šiuo atveju laikomas įteiktu praėjus trisdešimt dienų nuo pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje.

5815.

59Byloje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas 2019 m. gruodžio 3 d. nutartį, kuria įpareigojo atsakovės vadovą per 7 dienas nuo nutarties įteikimo dienos pateikti teismui dokumentus, reikalingus įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę siuntė vadovui D. M. gyvenamosios vietos adresu (Sodų g. 3, Skirsnemunės k., Jurbarko r.), kuri 2019 m. gruodžio 5 d. buvo įteikta J. M. (atsakovės vadovo tėvui). Esant nurodytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atsakovės vadovui D. M. teismo procesiniai dokumentai buvo įteikti tinkamai, nes jo tėvas privalėjo informuoti jį apie jam siunčiamą korespondenciją.

6016.

61Apeliantė nurodo, kad byloje neįrodyta, jog ieškovas VSDFV Panevėžio skyrius siuntė atsakovei pranešimą dėl susidariusio įsiskonimo ir ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įspėdamas prieš 30 dienų. Šių argumentų atsakovė nepagrindė jokiais įrodymais (CPK 179 straipsnis). Be to, šiuos atsakovės teiginius paneigia byloje kartu su pareiškimu dėl UAB „Irteka statyba“ bankroto bylos iškėlimo pateikti VSDFV Panevėžio skyriaus 2019 m. rugsėjo 13 d. raštas Nr. (8.1)DV_S-27056 „Dėl pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl UAB „Irteka statyba“ bankroto bylos iškėlimo“ ir 2019 m. spalio 25 d. raštas Nr. (8.1)DV_S-31615 „Dėl pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl UAB „Irteka statyba“ bankroto bylos iškėlimo“, kurie buvo siųsti įmonės adresu, informuojant apie turimą įsiskolinimą, kurio nesumokėjus per 30 dienų bus kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

6217.

63Atskirajame skunde teigiama, kad apeliantė yra mokus juridinis asmuo, nes jai priklauso 88 001 Eur vertės trumpalaikis turtas, taip pat apeliantė nuosavybės teise turi dvi transporto priemones, todėl jos įsipareigojimai neviršija daugiau nei pusę įmonės turto. Taigi, apeliantei tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kad UAB „Irteka statyba“ yra moki bei turi realias galimybes toliau vykdyti ūkinę komercinę veiklą bei atsiskaityti su kreditoriais (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis).

6418.

65Pirmosios instancijos teismas 2019 m. gruodžio 3 d. nutartimi įpareigojo atsakovės vadovą per 7 dienas nuo nutarties įteikimo dienos pateikti Kauno apygardos teismui nutartyje nurodytus dokumentus, reikalingus įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę. Atsakovė tik nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme pateikė 2019 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitą. Kitų įmonės buhalterinės apskaitos dokumentų (bankroto bylos iškėlimo dienai aktualaus balanso, įmonės kreditorių ir debitorių sąrašų ir kt.), kurių pagrindų būtų galima nustatyti įmonės turimo turto bei įsipareigojimų santykį, kaip svarbiausią bendrovės mokumo įrodymą, nepateikė.

6619.

67Pagal byloje esantį 2018 m. gruodžio 31 d. balansą nustatyta, kad įmonės trumpalaikis turtas sudarė 88 202 Eur, ilgalaikio turto įmonė neturėjo, o per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 49 052 Eur. Atsakovės skola ieškovui VSDFV Panevėžio skyriui sudaro 4 107,31 Eur, o skola VMI – 2 018,53 Eur, t. y. apeliantė nemoka privalomųjų įmokų į valstybės biudžetą. VĮ „Registrų centras“ duomenimis apeliantė nekilnojamojo turto neturi, o VĮ „Regitra“ duomenimis jai priklauso dvi transporto priemonės, kurių dalyvavimas viešame eisme draudžiamas ir kurioms taikomas areštas. 2019 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta, kad 2018 m. atsakovės pardavimo pajamos sudarė 230 278 Eur, o 2019 m. – 12 960 Eur, t. y. pardavimo pajamos ženkliai sumažėjo. Be to, atsakovė 2019 m. negavo grynojo pelno, nes patyrė 74 044 Eur nuostolių.

6820.

69Apeliantė teigdama, kad yra moki, turėjo pateikti tai patvirtinančius įrodymus, tačiau to nepadarė. Vien aplinkybės nurodymas, kad įmonė turi trumpalaikio turto ir dvi transporto priemones, kurių vertė nėra žinoma, nes nepateikti jokie duomenys, pagrindžiantys transporto priemonių vertę, nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų dėl įmonės nemokumo. Taip pat atsakovės nemokumo nepatvirtina ir tai, kad 2019 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta, kad ji 2019 m. gavo 11 530 Eur bendrojo pelno, nes kaip matyti iš minėtos ataskaitos atsakovės nuostolis sudaro 74 044 Eur. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantė nepasinaudojo savo procesine teise įrodyti, kad yra moki, o pagal byloje esančius duomenis pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė atsakovės nemokumą (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

7021.

71Apeliantė atskirajame skunde nenurodė kitų pirmosios instancijos teismo padarytų materialiosios teisės ar proceso teisės normų pažeidimų, nepateikė duomenų, kurie galėtų paneigti skundžiamoje nutartyje teismo nurodytus faktinius ir teisinius argumentus dėl įmonės nemokumo ir pagrindo iškelti jai bankroto bylą egzistavimo. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino visus byloje esančius duomenis apie atsakovės turimą turtą bei skolas ir teisingai nustatė, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, kad atsakovė negali vykdyti prisiimtų įpareigojimų ir yra nemoki (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis), todėl pagrįstai ir teisėtai nusprendė dėl bankroto bylos jai iškėlimo.

7222.

73Pažymėtina, kad pagal ĮBĮ 27 straipsnį, jei bankrutuojanti įmonė atsiskaito su savo kreditoriais, visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas priima nutartį priimti atsisakymus, pasirašoma taikos sutartis ir teismas ją patvirtina, bankroto byla yra nutraukiama. Taigi, pasikeitus aplinkybėms ir atsiradus vienai iš ĮBĮ 27 straipsnio 1 dalyje numatytų sąlygų, atsakovei UAB „Irteka statyba“ iškelta bankroto byla galės būti nutraukta.

7423.

75Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

76Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

77Kauno apygardos teismo 2019 m. gruodžio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 2.... 11. Kauno apygardos teismas 2019 m. gruodžio 30 d. nutartimi iškėlė UAB... 12. 3.... 13. Teismas nustatė, kad 2019 m. gruodžio 3 d. nutartimi atsakovės vadovas buvo... 14. 4.... 15. Įvertinęs, kad UAB „Irteka statyba“ įregistruota 2014 m. vasario 24 d.;... 16. 49 052 Eur; atsakovės skola VSDFV Panevėžio skyriui sudarė 4 107,31 Eur,... 17. III.... 18. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 19. 5.... 20. Atskiruoju skundu UAB „Irteka statyba“ prašo panaikinti Kauno apygardos... 21. 5.1.... 22. Byloje nėra įrodymų, kad ieškovas siuntė atsakovei pranešimą dėl... 23. 5.2.... 24. Skundžiamoje nutartyje nurodytas nepagrįstas įsiskolino dydis, nes byloje... 25. 5.3.... 26. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad dokumentus įteikė... 27. 5.4.... 28. Nuo pareiškimo pateikimo iki nutarties iškelti bankroto bylą praėjo itin... 29. 6.... 30. Ieškovas VSDFV Panevėžio skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 31. 6.1.... 32. VSDFV Panevėžio skyrius 2019 m. kovo 8 d. raštu Nr. (8.1)DV_S-7816 prašė... 33. 6.2.... 34. Ieškovas 2019 m. rugsėjo 13 d. ir 2019 m. spalio 25 d. registruota pašto... 35. 6.3.... 36. Atsakovės įsiskolinimas VSDF biudžetui 2019 m. lapkričio 14 d. buvo 4... 37. 6.4.... 38. Ieškovas pateikė pirmosios instancijos teismui dokumentus, įrodančius, kad... 39. 7.... 40. Atsakovė UAB „Irteka statyba“ pateikė prašymą dėl papildomo įrodymo... 41. 8.... 42. Ieškovas VSDFV Panevėžio skyrius pateikė atsiliepimą į atsakovės... 43. Teismas... 44. IV.... 45. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 46. 9.... 47. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsakovei UAB „Irteka... 48. 10.... 49. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7... 50. 11.... 51. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nepaisant to, jog bankroto bylos... 52. 12.... 53. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nutarė iškelti bankroto... 54. 13.... 55. Atskirajame skunde apeliantė skundžiamos nutarties neteisėtumą grindžia... 56. 14.... 57. Pagal CPK 123 straipsnio 1 dalį, jeigu, dalyvaujantis byloje asmuo yra fizinis... 58. 15.... 59. Byloje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas 2019 m. gruodžio 3 d.... 60. 16.... 61. Apeliantė nurodo, kad byloje neįrodyta, jog ieškovas VSDFV Panevėžio... 62. 17.... 63. Atskirajame skunde teigiama, kad apeliantė yra mokus juridinis asmuo, nes jai... 64. 18.... 65. Pirmosios instancijos teismas 2019 m. gruodžio 3 d. nutartimi įpareigojo... 66. 19.... 67. Pagal byloje esantį 2018 m. gruodžio 31 d. balansą nustatyta, kad įmonės... 68. 20.... 69. Apeliantė teigdama, kad yra moki, turėjo pateikti tai patvirtinančius... 70. 21.... 71. Apeliantė atskirajame skunde nenurodė kitų pirmosios instancijos teismo... 72. 22.... 73. Pažymėtina, kad pagal ĮBĮ 27 straipsnį, jei bankrutuojanti įmonė... 74. 23.... 75. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 76. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasis... 77. Kauno apygardos teismo 2019 m. gruodžio 30 d. nutartį palikti nepakeistą....