Byla 1-223-1010/2019

1Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų teismo teisėja Lina Šakarnienė, sekretoriaujant Rimai Jašinskienei, dalyvaujant Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūros (Šilalė) prokurorui Egidijui Žyliui, kaltinamajam R. K., jo gynėjui advokatui Valdui Raudoniui,

2viešame teisiamajame posėdyje sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3R. K., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), gyvenantis ( - ), vidurinio išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, teistas:

41)

5Šilalės rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 19 d. baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 1, 2 dalis 6 mėnesių viešųjų darbų bausme, įpareigojant neatlygintinai dirbti 30 val. per mėnesį visuomenės labui;

62)

7Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų 2018 m. lapkričio 19 d. teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 140 straipsnio 2 dalį laisvės apribojimu 6 mėnesiams, įpareigojant nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos per tris mėnesius neatlygintinai išdirbti 30 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. Bausmės neatlikęs, teistumas neišnykęs,

8kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 235 straipsnio 1 dalyje.

9Teismas

Nustatė

10R. K. davė melagingus parodymus apklausiamas kaip liudytojas.

11Jis, 2019 m. vasario 12 d. laikotarpyje nuo 11 val. 14 min. iki 11 val. 48 min., Šilalės m., Struikų g. 5, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato patalpose, būdamas pasirašytinai įspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės už žinomai melagingų parodymų davimą, sutikęs duoti parodymus ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 01-1-05851-19 dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo, liudytojo apklausos metu davė žinomai melagingus parodymus apie savo sužalojimo aplinkybes, t. y. kad 2019 m. vasario 11 d., vakare, jį einantį ( - ) netoli autobusų sustojimo aikštelės sumušė du nepažįstami asmenys, kurie išlipę iš šalia jo sustojusios tamsios mašinos, sudavė smūgius rankomis į galvą ir jam parvirtus ant žemės sudavė smūgius kojomis į įvairias kūno vietas, nors byloje nustatyti priešingi duomenys, iš kurių matyti, kad jį 2019 m. vasario 11 d., apie 19 val. ( - ), A. ir D. D. gyvenamojo namo miegamajame kambaryje sumušė A. D..

12Kaltinamasis R. K. kaltu teisiamajame posėdyje prisipažino visiškai, patvirtino savo duotus parodymus ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 55-56) ir paaiškino, kad nenorėjo „įkišti“ A. D., kuris turi šeimą. Jis pamelavo ir tiek, pats kaltas, nors tyrėjas buvo jį įspėjęs dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą ir jis buvo pasirašęs. Gailisi dėl to, jog melavo.

13Teismas

konstatuoja:

14Kadangi kaltinamasis po pareiškimo dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto proceso tvarka paskelbimo savo kaltę pripažino visiškai ir pageidavo tuoj pat duoti parodymus bei sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami, teismas, įvykdęs Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 291 straipsnio reikalavimus ir apklausęs kaltinamąjį, vadovaudamasis BPK 273 straipsniu, su tokiu sutrumpintu įrodymų tyrimu sutinkant prokurorui, gynėjui įrodymų tyrimą nutraukė.

15Be kaltinamojo R. K. prisipažinimo, byloje surinkti ir ištirti kiti duomenys, kurie buvo išnagrinėti sutrumpinto proceso tvarka, vadovaujantis BPK 273, 291 straipsniais.

162019 m. vasario 12 d. ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. ( - ) liudytoju apklaustas R. K. parodė, jog 2019 m. vasario mėn. 11 d. apie 17 val. iš savo namų, esančių ( - ), atėjo į ( - ). Nuėjęs į miestelį, nuėjo į ( - )gatvėje esančią parduotuvę, priklausančią R. R. ir joje nusipirko 0,5 ltr. talpos butelį degtinės ir du 1 ltr. talpos butelius alaus. Nusipirktą butelį degtinės, išėjęs iš parduotuvės, atidavė savo draugui, kuriam buvo skolingas, jo tapatybę atskleisti atsisakė. Nusipirktą alų, kartu su jo pažįstama mergina, kurios tapatybę taip pat atsisakė atskleisti, nuėję į prie ( - ) miestelio kapinių esančią aikštelę išgėrė. Baigus gerti alų, kiek tuo metu buvo valandų negali pasakyti, su savo pažįstama išsiskyrė, ji nuėjo į namus. Jis eidamas nuo ( - ) miestelio kapinių ( - ) gatve užėjo į V. D. priklausančią parduotuvę, esančią ( - ) miestelio ( - ) gatvėje. Joje nusipirko 0,5 ltr. talpos butelį degtinės „Kvietinė“. Nusipirktą butelį degtinės įsikišo į striukės rankovę ir išėjo į namus. Išėjęs iš V. D. priklausančios parduotuvės jis perėjo ( - ) gatvę ir ėjo link ( - ) plento. Jam kiek paėjus ( - ) gatve už miestelio centre esančio žiedo, netoli ( - ) gatvėje esančios autobusų sustojimo aikštelės, pastebėjo jam iš paskos atvažiuojantį tamsios spalvos automobilį, nei automobilio markės, nei jo valstybinių numerių neįsidėmėjo. Privažiavęs iki jo minėtas automobilis sustojo. Iš jo priekinės keleivio ir galinės sėdynės išlipo du jam nepažįstami vaikinai, tamsiais rūbais, jokių jų ypatingų bruožų neįsidėmėjo. Vienas iš vaikinų jo paklausė ar jis yra ( - ). Jam atsakius, kad yra iš ( - ) abu iš automobilio išlipę vaikinai pripuolę prie jo sudavė smūgius rankomis į galvą. Nuo suduotų smūgių jis prarado orientaciją ir nugriuvo ant žemės. Jam pargriuvus nepažįstamieji jam sudavė smūgius kojomis į įvairias kūno vietas. Kiek jam buvo suduota smūgių jis pasakyti tiksliai negali, nes kaip minėjo buvo praradęs orientaciją. Po kurio laiko jis atsipeikėjo ir jautė stiprų galvos, veido, kairiojo šono skausmą. Atsipeikėjęs jis apžiūrėjo su savimi turėtus daiktus ir įsitikino, kad nei vienas jo daiktas nebuvo pagrobtas. Iš su savimi turėto mobilaus ryšio telefono paskambino bendruoju pagalbos telefonu ir pranešė apie savo sumušimą. Netrukus į įvykio vietą atvyko Greitoji medicinos pagalba ir jis buvo pristatytas į Šilalės ligoninės Priėmimo skyrių. Ten jam buvo diagnozuotas nosies ir šonkaulio lūžimas. Suteikus medicininę pagalbą jis buvo išleistas į namus. Jį sumušusių asmenų jis nepažinojo ir nežino dėl kokių priežasčių jis buvo sumuštas. Pas teismo ekspertą nusistatyti jam padaryto sveikatos sutrikdymo masto vykti atsisako, civilinio ieškinio nereiškia. Tuo metu kai jis buvo sumuštas, jokių pašalinių asmenų aplink nebuvo (b. l. 21-23).

172019 m. kovo 7 d. vykusios papildomos liudytojo R. K. apklausos metu, jis parodė, kad pirmos apklausos metu (2019 m. vasario 12 d.) jo duoti parodymai yra neteisingi, kadangi tada jis melavo apie tai, kad buvo sužalotas nepažįstamų žmonių prie ( - ) esančio žiedo. Jis iš tikro buvo sumuštas A. D., kuris tada užsipuolė jį, nes buvo nuėjęs pas A. D. žmonos ir A. D. grįžo į namus. Jis tada buvau gėręs, buvo dar pas D. D. nusinešęs sidro ir degtinės, galvojo su ja išgers ir tada grįžo A. ir pamatęs jį pasiuto. Jis puolė į miegamąjį ir tada A. pripuolęs prie jo sudavė du kartus jam kumščiu į veidą, tada jam atrodo nuvirto ant žemės ir ką tada darė, nelabai atsimena, bet kai jis atsikėlė, skaudėjo šonus. Jis tada pasiėmė degtinę ir išėjo į ( - ). Parėjo į ( - ) plentu, tada pasisuko link ( - ) centro. Jam žiauriai skaudėjo šonus, ausį, tai jis paskambino greitajai. Kai atvažiavo greitoji jis pasakė, kad buvo sumuštas prie žiedo nepažįstamų žmonių. Jis nenorėjo sakyti, kad jį sumušė A. D. ir tiek. Buvo supažindintas, kad negali meluoti, bet melavo, nes nenorėjo sakyti teisybės. A. D. jo atsiprašė, jis A. jokių pretenzijų neturi, civilinio ieškinio nereiškia. Prašo ikiteisminį tyrimą nutraukti kaip jam ir A. D. susitaikius (b. l. 27-29).

182019 m. vasario 12 d. ir 2019 m. kovo 7 d. teisių ir pareigų liudytojui (nukentėjusiajam) išaiškinimo protokolais nustatyta, jog R. K. pasirašytinai buvo įspėtas dėl atsakomybės pagal BK 235 straipsnį už melagingų parodymų davimą (b. l. 19-20, 25-26).

19Vertindamas baudžiamojoje byloje surinktus ir teisme ištirtus įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, teismas nustatė, kad įrodymų visuma pakankama R. K. padarytai nusikalstamai veikai atskleisti ir jo kaltei įrodyti.

20Pagal BK 235 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas pateikė melagingą skundą, pareiškimą, pranešimą apie nusikalstamą veiką arba davė melagingus parodymus apklausiamas kaip liudytojas ar nukentėjęs asmuo, arba būdamas ekspertu ar specialistu pateikė melagingą išvadą ar paaiškinimą, arba būdamas vertėju melagingai ar žinomai neteisingai išvertė ikiteisminio tyrimo metu ir (ar) teisme arba Tarptautiniame baudžiamajame teisme ar kitoje tarptautinėje teisminėje institucijoje, t. y. atsakomybei kilti pakanka bet kurio alternatyvaus veiksmo nustatymo. Šiuo atveju R. K. yra inkriminuotas melagingų parodymų davimas, jį apklausiant kaip liudytoją.

21Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad melagingi parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, paprastai trukdo atlikti ikiteisminį tyrimą ir nustatyti tiesą baudžiamojoje byloje. Jie gali pakreipti tyrimą ir baudžiamosios bylos nagrinėjimą neteisinga kryptimi ir būti viena esminių prielaidų priimti nepagrįstą ir neteisėtą nuosprendį ar kitą baigiamąjį teismo sprendimą. Tokiais kaltininko veiksmais sutrikdoma normali ikiteisminio tyrimo institucijos veikla ir iš esmės teismo veikla (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-335-895/2015, 2K-566-895/2015). BK 235 straipsnio prasme melagingais laikomi parodymai, kai jie visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės, ji iškraipoma arba neigiami realūs egzistuojantys faktai ir nurodomi išgalvoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-586/2013). Kvalifikuojant kaltininko veiką pagal BK 235 straipsnio 1 dalį, svarbus pats melagingų parodymų davimo faktas, o ne tai, kokią įtaką tie melagingi parodymai padarė ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, teismo procesinio sprendimo turiniui. BK 235 straipsnio 1 dalyje numatyta nusikalstamos veikos sudėtis yra formali. Šis nusikaltimas laikomas baigtu nuo melagingų parodymų davimo momento, nepriklausomai nuo to, ar tai sukėlė kokius nors padarinius. BK 235 straipsnio 1 dalyje numatyta veika – melagingų parodymų davimas – yra padaroma tiesiogine tyčia. Darydamas šį nusikaltimą, kaltininkas supranta savo procesinę padėtį, žino teisinę pareigą padėti vykdyti teisingumą ir duoti tikrovę atitinkančius parodymus. Tai, kad kaltininkas suvokia pareigą duoti teisingus parodymus ir žino apie atsakomybę už melagingų parodymų davimą, ikiteisminio tyrimo metu jis patvirtina savo parašu liudytojo apklausos protokole. Šiuo atveju kaltininko tiesioginė tyčia pasireiškia ir tuo, kad jis suvokia, jog duoda tikrovės neatitinkančius parodymus, supranta tai ir nori, kad tokia informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose ir panaudota byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-305-788/2015)

22Teismas, išanalizavęs ir įvertinęs byloje surinktus ir ištirtus įrodymus, jų visumą, pripažįsta esant neabejotinai įrodyta, kad kaltinamasis R. K. 2019 m. vasario 12 d. laikotarpyje nuo 11 val. 14 min. iki 11 val. 48 min., Šilalės m., Struikų g. 5, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato patalpose, būdamas pasirašytinai įspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės už žinomai melagingų parodymų davimą, sutikęs duoti parodymus ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. ( - ) dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo, liudytojo apklausos metu davė žinomai melagingus parodymus apie savo sužalojimo aplinkybes, t. y. kad 2019 m. vasario 11 d., vakare, jį einantį ( - ) gatvėje netoli autobusų sustojimo aikštelės sumušė du nepažįstami asmenys, kurie išlipę iš šalia jo sustojusios tamsios mašinos, sudavė smūgius rankomis į galvą ir jam parvirtus ant žemės sudavė smūgius kojomis į įvairias kūno vietas, nors byloje nustatyti priešingi duomenys, iš kurių matyti, kad jį 2019 m. vasario 11 d., apie 19 val. ( - ), A. ir D. D. gyvenamojo namo miegamajame kambaryje sumušė A. D.. Kaltinamojo kaltę patvirtina paties kaltinamojo teisme duoti parodymai, kuriais jis visiškai prisipažino padaręs nusikalstamą veiką. Teismas neturi pagrindo netikėti kaltinamojo nuoširdžiu prisipažinimu teisme, jo prisipažinimą patvirtino kiti teismo posėdžio metu ištirti įrodymai. R. K. apklausiamas liudytoju ikiteisminiame tyrime davė melagingus parodymus. Kaltinamojo R. K. kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką tokiu būdu laikytina įrodyta visiškai. Kaltinamojo R. K. nusikalstami veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal BK 235 straipsnio 1 dalį.

23Nusikalstamą veiką kaltinamasis padarė tiesiogine tyčia, t. y. apklausiamas liudytoju, kaltinamasis suvokė pareigą duoti teisingus parodymus ir žinojo apie atsakomybę už melagingų parodymų davimą, tačiau davė tikrovės neatitinkančius parodymus ir norėjo, kad tokia informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose ir panaudota byloje.

24Skiriant bausmę, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais ir atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį ir pobūdį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, kaltininko asmenybę, į atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių buvimą ar nebuvimą.

25Kaltinamasis R. K., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu ir bylą nagrinėjant teisme, laisva valia prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, parodė visas esmines įvykio aplinkybes, kritiškai vertina savo elgesį ir nuoširdžiai gailisi. Ši aplinkybė pripažįstama jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra tai, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas recidyvistas (BK 60 straipsnio 1 dalies 13 punktas).

26Kaltinamasis R. K. padarė vieną nesunkų tyčinį nusikaltimą, numatytą BK 235 straipsnio 1 dalyje. Administracine tvarka baustas, anksčiau teistas du kartus už tyčinius nusikaltimus. Šią nusikalstamą veiką padarė ankstesnės bausmės neatlikęs, turėdamas neišnykusį teistumą, kas leidžia manyti, jog ankstesniais teismo baudžiamaisiais įsakymais paskirtos švelnesnės bausmės jo neatgrasė nuo nusikalstamų veikų darymo ir apibūdina jį kaip asmenį, linkusį nusikalsti. R. K. yra nedirbantis, įrašytas į psichikos sveikatos centro įskaitą. Tačiau iš specialisto išvados Nr. 95TPK-95 matyti, kad R. K. teismo psichiatrijos ekspertizę skirti netikslinga (b. l. 85-86). Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, siekiant įgyvendinti bausmės paskirtį, kad atlikus bausmę laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinant teisingumo principo įgyvendinimą, kad tarp siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti, tarp nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdžio ir už šią veiką numatytos bausmės turi būti teisinga pusiausvyra, todėl kaltinamajam už BK 235 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymą skirtina griežčiausia sankcijose numatyta laisvės atėmimo bausmė.

27BK 75 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus labai sunkius nusikaltimus), teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

28Byloje esantys duomenys, patvirtina, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas manyti, jog bausmės tikslai R. K. atžvilgiu gali būti pasiekti be realaus bausmės atlikimo, todėl vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, R. K. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidedamas. Siekiant padėti kaltinamajam pakeisti gyvenimo būdą ir elgesį, sulaikyti nuo naujų nusikalstamų veikų padarymo, vadovaujantis BK 75 straipsnio 2 dalies 7 ir 8 punktais jam skiriami įpareigojimai: laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo ir du mėnesius, nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val. ryto, jei tai nesusiję su darbu arba mokymusi.

29Pažymėtina, kad per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį nuteistasis visą laiką bus kontroliuojamas bei prižiūrimas kompetentingos institucijos bei privalės vykdyti teismo paskirtus įpareigojimus ir baudžiamojo poveikio priemones, o tuo atveju, jeigu R. K. nepateisintų teismo parodyto pasitikėjimo juo ir nevykdytų įpareigojimų, baudžiamojo poveikio priemonių ar darytų teisės pažeidimus, šio asmens priežiūrą vykdanti institucija su teikimu privalės kreiptis į teismą, prašydamas panaikinti nuteistajam bausmės vykdymo atidėjimą ir pasiųsti atlikti nuosprendžiu paskirtą laisvės atėmimo bausmę.

30Vadovaujantis BK 641 straipsnio 1 dalimi, baudžiamąją bylą išnagrinėjus pagreitinto proceso tvarka R. K. skiriama bausmė mažintina vienu trečdaliu.

31Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis šiuo nuosprendžiu R. K. paskirta laisvės atėmimo bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrintina su Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų 2018 m. lapkričio 19 d. baudžiamuoju įsakymu paskirta ir neatlikta laisvės apribojimo bausme, remiantis BK 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčiu laisvės apribojimo bausmę keičiant į laisvės atėmimą.

32Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, iki bausmės vykdymo pradžios, paliktina nepakeista. Daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti - kompaktinis diskas su vaizdo įrašu, nuosprendžiui įsiteisėjus, paliktinas saugoti byloje.

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

34R. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnio 1 dalyje ir paskirti 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

35Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64¹ straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir R. K. paskirti 4 (keturių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

36Taikyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1, 3 dalį ir prie šiuo nuosprendžiu skirtos bausmės pridėti dalį Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų 2018 m. lapkričio 19 d. baudžiamuoju įsakymu paskirtos ir neatliktos bausmės, ir R. K. paskirti galutinę subendrintą bausmę – 4 (keturių) mėnesių ir 10 (dešimties) dienų laisvės atėmimo bausmę.

37Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 2 dalies 7 ir 8 punktais, įpareigoti R. K. laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo ir du mėnesius, nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val. ryto, jei tai nesusiję su darbu arba mokymusi.

38Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, iki bausmės vykdymo pradžios, palikti nepakeistą.

39Daiktą, turėjusį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – kompaktinį diską su vaizdo įrašu, nuosprendžiui įsiteisėjus, palikti saugoti byloje.

40Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų teismo teisėja Lina... 2. viešame teisiamajame posėdyje sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka... 3. R. K., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), gyvenantis ( - ), vidurinio... 4. 1)... 5. Šilalės rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 19 d. baudžiamuoju... 6. 2)... 7. Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų 2018 m. lapkričio 19 d. teismo... 8. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 235 straipsnio 1 dalyje.... 9. Teismas... 10. R. K. davė melagingus parodymus apklausiamas kaip liudytojas.... 11. Jis, 2019 m. vasario 12 d. laikotarpyje nuo 11 val. 14 min. iki 11 val. 48... 12. Kaltinamasis R. K. kaltu teisiamajame posėdyje prisipažino visiškai,... 13. Teismas... 14. Kadangi kaltinamasis po pareiškimo dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto proceso... 15. Be kaltinamojo R. K. prisipažinimo, byloje surinkti ir ištirti kiti duomenys,... 16. 2019 m. vasario 12 d. ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. ( - ) liudytoju... 17. 2019 m. kovo 7 d. vykusios papildomos liudytojo R. K. apklausos metu, jis... 18. 2019 m. vasario 12 d. ir 2019 m. kovo 7 d. teisių ir pareigų liudytojui... 19. Vertindamas baudžiamojoje byloje surinktus ir teisme ištirtus įrodymus pagal... 20. Pagal BK 235 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas pateikė melagingą skundą,... 21. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad melagingi... 22. Teismas, išanalizavęs ir įvertinęs byloje surinktus ir ištirtus įrodymus,... 23. Nusikalstamą veiką kaltinamasis padarė tiesiogine tyčia, t. y. apklausiamas... 24. Skiriant bausmę, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais... 25. Kaltinamasis R. K., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu ir bylą nagrinėjant... 26. Kaltinamasis R. K. padarė vieną nesunkų tyčinį nusikaltimą, numatytą BK... 27. BK 75 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu... 28. Byloje esantys duomenys, patvirtina, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas... 29. Pažymėtina, kad per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį nuteistasis visą... 30. Vadovaujantis BK 641 straipsnio 1 dalimi, baudžiamąją bylą išnagrinėjus... 31. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis šiuo nuosprendžiu R. K. paskirta... 32. Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, iki bausmės... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303... 34. R. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64¹ straipsniu,... 36. Taikyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1, 3 dalį ir... 37. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi... 38. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, iki bausmės... 39. Daiktą, turėjusį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 40. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos...