Byla 2-17281-587/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Lina Žemaitienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vičiūnai ir Ko“, įmonės kodas 135571967, ieškinį atsakovui IĮ „Sushi2Go“, įmonės kodas 302639672, dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 1070,18 Lt skolos, 2 313,73 Lt delspinigių, 138,56 Lt sumą kaip išieškojimo išlaidų kompensavimą, 8,75 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir kitas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti CPK 123 str. 4 d. nustatyta tvarka 2014-09-26. Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2011-07-08 pasirašė prekių tiekimo – pardavimo sutartį Nr. 11/2802, kurios pagrindu ieškovas atsakovui parduoda, o atsakovas perka ieškovo tiekiamas prekes pagal atsakovo pateiktus užsakymus. Atsakovas už prekes įsipareigojo sumokėti per 14 dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros išrašymo dienos. Ieškovas atsakovui 2011-07-12 išrašė ir apmokėjimui pateikė PVM sąskaitą – faktūrą 1070,18 Lt sumai. Atsakovas šios sumos ieškovui nesumokėjo, todėl ieškovas atsakovui paskaičiavo delspinigius už 1081 dieną, kurie sudaro 2313,73 Lt.

6Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – 2011-07-08 prekių tiekimo – pardavimo sutarties Nr. 11/2802 (b. l.8-9), 2011-07-12 PVM sąskaitos – faktūros (b. l. 10), delspinigių paskaičiavimo (b. l. 11), mokėjimo nurodymo apie žyminio mokesčio sumokėjimą (b. l. 7) - vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą, ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti skolą. Ieškinys dalyje dėl skolos priteisimo pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl šioje dalyje tenkintinas visiškai – ieškovui iš atsakovo priteistina 1070,18 Lt skolos (CK 6.38 str. 2d., 6.63 str. 1 d. 2 p.).

7Nustačius, kad atsakovas sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, jam, vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Tarp šalių sudarytos sutarties 5.4 p. numato, kad atsakovas už kiekvieną pavėluotą apmokėti dieną, ieškovui pareikalavus, privalo sumokėti 0,2 procento dydžio delspinigius. Delspinigių skaičiavimo lentelėje nurodyta, kad delspinigiai paskaičiuoti už 1081 dieną, ieškovas nurodė, kad skaičiuojamų delspinigių dydis – 0,2 procento už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiems atvejams teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-7-409/2010 civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A.D.individuali įmonė „Aujama“).

9Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo jis patyrė prašomų priteisti delspinigių dydžio sumos nuostolių, ieškovas savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Konstatuotina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai sudaro 216,20 procentų prašomos priteisti skolos sumos. Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą teismas atsižvelgia į ieškovo elgesį. PVM sąskaita – faktūra, kurią atsakovas turėjo apmokėti per 14 dienų, išrašyta 2011-07-12 (b. l. 10). Ieškovas nurodė, kad civilinėje byloje Nr. L2-15028-475/2012 skolininkui nepavyko įteikti jo atžvilgiu priimto teismo įsakymo, tačiau po šio teismo įsakymo panaikinimo iš karto su ieškiniu į teismą nesikreipė. Ieškovas su šiuo ieškiniu į teismą kreipėsi tik 2014-07-15. Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad ieškovas delspinigius paskaičiavo nuo prievolės pažeidimo momento iki ieškinio surašymo dienos. Teismo vertinimu, šioje situacijoje sprendimas dėl kreipimosi į teismą momento išskirtinai priklauso nuo ieškovo valios, todėl jam tenka pareiga savo teises realizuoti kuo ekonomiškiau (CK 6.38 str.). Aplinkybė, kad atsakovas nevykdo savo prievolės sumokėti už įsigytas prekes, negali būti įvertinta kaip aplinkybė, atleidžianti ieškovą nuo pareigos savo teises ginti kuo ekonomiškesniu būdu, nesukuriant situacijos, leidžiančios piktnaudžiauti sutartimi nustatytomis sąlygomis, nepagrįstai delsiant kreiptis į teismą ginti pažeistą teisę. Taip pat atsižvelgiama į sutarties sudarymo aplinkybes, į tai, kad atsakovas sutartį sudarė prisijungdamas prie ieškovo paruoštų standartinių sutarties sąlygų ir turėjo ribotas galimybes dėl jų derėtis, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Įvertinus šias aplinkybes konstatuotina, kad ieškovo prašomi jo naudai priteisti delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai.

10Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovo sąskaita, todėl reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, netesybos mažintinos tris kartus iki 771,24 Lt ir šis dydis, įvertinus paminėtus motyvus, laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius. Ieškovo delsimas kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynybos po sutarties termino pabaigos sudaro prielaidas ieškovui nepagrįstai praturtėti atsakovo sąskaitą, todėl likusi dalis ieškinio dėl delspinigių priteisimo atmestina kaip nepagrįsta (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011; Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

11Ieškovas prašo priteisti 8,75 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 138,56 Lt sumą kaip išieškojimo išlaidų kompensavimą. Ieškovas savo reikalavimą grindžia šiuo metu galiojančiu Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymu (toliau – Mokėjimų vėlavimo įstatymas). Tačiau Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymo 2 str. numato, kad šiuo metu galiojanti Mokėjimų vėlavimo įstatymo redakcija įsigalioja 2013-03-01 ir yra taikoma sutartims, sudarytoms po šio įstatymo įsigaliojimo. Prekių tiekimo – pardavimo sutartis Nr. 11/2802 sudaryta 2011-07-08, t. y. iki šios įstatymo redakcijos įsigaliojimo, todėl ieškovo reikalavimui priteisti procesines palūkanas taikytina sutarties sudarymo metu galiojusio Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo redakcija. Ieškovo reikalavimas priteisti 8,75 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos tenkintinas iš dalies, ieškovui iš atsakovo priteistina 7,75 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str., 6.261 str., Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d., 3 str. 4 d.). Prašymas priteisti 138,56 Lt sumą kaip išieškojimo išlaidų kompensavimą, atmestinas, kadangi sutarties sudarymo metu galiojusi Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo redakcija tokios galimybės nenumatė.

12Ieškovas už ieškinį sumokėjo 102,00 Lt žyminį mokestį. Iš dalies patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, proporcingos tenkintų reikalavimų daliai, t.y. 55,00 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str.). Valstybei iš atsakovo priteistinos pašto išlaidos – 19,60 Lt (CPK 96 str. 1d.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo IĮ „Sushi2Go“, įmonės kodas 302639672, ieškovui UAB „Vičiūnai ir Ko“, įmonės kodas 135571967, 1070,18 Lt (vieną tūkstantį septyniasdešimt Lt 18 ct) skolos, 771,24 Lt (septynis šimtus septyniasdešimt vieną Lt 24 ct) delspinigių, 7,75 (septynių ir septyniasdešimt penkių dešimtųjų) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1 842,04 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-07-18) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 55,00 Lt (penkiasdešimt penkis Lt 00 ct) žyminio mokesčio.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Priteisti iš atsakovo IĮ „Sushi2Go“, įmonės kodas 302639672, valstybei 19,60 Lt (devyniolika Lt 60 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, mokamų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, į.k. 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

18Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už kių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas turi teisę per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai