Byla 2-1486-325/2012
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Petras Kontrimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. D. ieškinį atsakovui V. M. dėl skolos ir delspinigių priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas pareiškė reikalavimą priteisti jam iš atsakovo 70000,00 Lt skolos, 7740,00 Lt delspinigių, viso 77740,00 Lt įsiskolinimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už visą priteistą sumą, skaičiuojant nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad 2011-04-15 ieškovas su atsakovas sudarė Statybos rangos sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovui neapšiltinto lengvų konstrukcijų statinio 20m/72/6m statybos darbus, o ieškovas įsipareigojo priimti atliktus statybos darbus ir sumokėti 215000,00 Lt. Statybos rangos darbus atsakovas įsipareigojo pabaigti iki 2011-07-22. Sutarties pasirašymo metu ieškovas perdavė atsakovui 70000,00 Lt avansą. Pasirašius sutartį atsakovas iki sutarties termino pabaigos jokių statybos rangos darbų neatliko, po sutarties nutraukimo atsakovas su ieškovu nebendravo, susitikti vengė, sumokėto avanso negrąžino, delspinigių už sutarties neįvykdymą nesumokėjo.

3Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai jam įteikti viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos CPK 130 str. 1 d.). Ieškovas ieškinyje pateikė prašymą, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių, todėl yra pagrindas priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d.).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

6Remiantis pateiktais rašytiniais įrodymais byloje nustatytos faktinės aplinkybės. 2011-04-15 ieškovas ir atsakovas sudarė Statybos rangos sutartį (b.l. 7-10), kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo atsakovui neapšiltinto lengvų konstrukcijų statinio 20m/72/6m statybos darbus, o ieškovas įsipareigojo priimti atliktus statybos darbus ir sumokėti 215000,00 Lt. Statybos rangos darbus atsakovas įsipareigojo pabaigti iki 2011-07-22. Sutarties pasirašymo metu ieškovas perdavė atsakovui 70000,00 Lt avansą. Pasirašius sutartį atsakovas iki sutarties termino pabaigos jokių statybos rangos darbų neatliko, todėl ieškovas 2012-05-18 raštu įspėjo atsakovą dėl statybų rangos sutarties nutraukimo ir paragino per nustatytą terminą grąžinti avansu sumokėtą sumą (b.l. 11). Po sutarties nutraukimo atsakovas su ieškovu nebendravo, susitikti vengė, sumokėto avanso negrąžino, delspinigių už sutarties neįvykdymą nesumokėjo. Duomenų apie tai, kad atsakovas įsiskolinimą būtų sumokėjęs, byloje nėra.

7Lietuvos Respublikos CK 6.681 str. 1 d. nurodyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Ieškovą ir atsakovą siejo statybos rangos teisiniai santykiai, kur ieškovas veikė kaip užsakovas, o atsakovas – kaip rangovas. Nors ieškovą ir atsakovą siejo rangos teisiniai santykiai, tačiau atsakovas pagal Sutartį jokių darbų neatliko, todėl ieškovui nuostoliai dėl Sutarties neįvykdymo priteistini vadovaujantis bendrosiomis sutarčių neįvykdymo nuostatomis.

8Sutartį šalys privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai (Lietuvos Respublikos CK 6.200 str. 1 d.). Neįvykdžius prievolės iki sutarto termino, sutartį neįvykdžiusiai šaliai kylą sutarties neįvykdymo neigiamos teisinės pasekmės (Lietuvos Respublikos CK 205 str., CK 6.217 str. 3 d.). Kadangi ieškovas tinkamai įvykdė savo pareigas pagal Sutartį, sumokėjo avansą, todėl dėl Sutarties neįvykdymo yra tik atsakovo kaltė, nes jis nesiėmė jokių priemonių, kad iki sutarto termino įvykdytu Sutarties 1.11 punkte numatytus darbus.

9Vadovaudamasis Lietuvos respublikos CK 6.218 str. 1 d. bei Sutarties 3.1.5.1 punktu ieškovas nutraukė Sutartį. Su Sutarties nutraukimu atsakovas sutiko. Po sutarties nutraukimo ieškovas turėjo teisę reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties neįvykdymo, bei netesybas. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.222 str. 1 d., kai sutartis nutraukta, šalis gali reikalauti grąžinti jai viską, ką ji yra perdavusi kitai šaliai vykdydama sutartį. Ieškovas atsakovui vykdant sutartį perdavė 70000,0 Lt avansą, todėl atsakovas privalo grąžinti visą avanso sumą ieškovui. Kadangi atsakovas, gavęs avanso sumą, jokių Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė, darbų iki sutarto termino neatliko, nutraukus sutartį avanso negrąžino, todėl iš atsakovo priteistina 70000,00 Lt avansinio mokėjimo sumą ieškovo naudai.

10Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 2 d. numatyta, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Kaip pažymėjo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2010-11-02 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010, kad netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (Lietuvos Respublikos CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (Lietuvos Respublikos CK 6.70 str., 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus.

11Aptariant sutartines netesybas, svarbu pažymėti tai, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007 -10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-07-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma.

12Sutarties 5.5. punkte numatyta, kad už Sutarties 5.1. punkte nurodytų terminų nesilaikymą, užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti 0,02 dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, nuo Sutarties 2.1. punkte nurodytos sumos. Tai reiškia, kad atsakovui neužbaigus darbų iki 2011-07-22 skaičiuotini delspinigiai nuo 215000,00 Lt sumos po 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuotini už 6 mėnesius (180 dienų). Viso delspinigiai sudaro 7740,00 Lt (21500,00 Lt x 0,02 proc. x 180 d.) ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 2 d. bei Sutarties 5.5. punktu jie yra priteistini.

13Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. reglamentuoja, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos nuo 77740,00 Lt sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

14Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovui (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 1, 2 d., 286 str., teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovo V. M., į.k. ( - ) ( - ), 70000,00 Lt skolos, 7740,00 Lt delspinigių, viso 77740,00 Lt (septyniasdešimt septynis tūkstančius septynis šimtus keturiasdešimt litų) įsiskolinimo, nuo šios sumos 5 procentus metinių palūkanų, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2012-10-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 2732,00 Lt (du tūkstančius septynis šimtus trisdešimt du litus) bylinėjimosi išlaidų (2332,00 Lt žyminis mokestis, 400,00 Lt už advokato pagalbą) ieškovo J. D., a.k. ( - ) gyv. ( - ).

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kretingos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Kretingos rajono apylinkės teismą.

Ryšiai