Byla e2YT-29654-959/2018
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Sergej Lebedev rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo S. V. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad teisę nustatantys dokumentai –1973-07-15 pradėta pildyti darbo knygelė Serijos Nr. ( - ), įrašai apie darbo laikotarpius nuo 1973-07-10 iki 1981-04-30; įdėklas į šią darbo knygelę, tuo pačiu numeriu, pradėtas pildyti 1980-02-25, įrašai apie darbo laikotarpius nuo 1980-02-18 iki 1981-04-30; įdėklas į darbo knygelę Ser. Nr( - ), pradėtas pildyti 1981-06-08, įrašai apie darbo laikotarpius nuo 1981-06-07 iki 1992-07-16; socialinio draudimo pažymėjimas SD Nr. ( - ), išduotas 1993-06-01, įrašai apie darbo laikotarpius nuo 1992-11-23 iki 2001-01-15 priklauso - pareiškėjui S. V., gim. ( - ) (e. b. l. 1-4).

4Suinteresuotas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, kad dėl pareiškėjo prašymo palieka spręsti teismo nuožiūra (e. b. l. 44-46).

5Teismas

konstatuoja:

6pareiškimas tenkintinas.

7Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Šilingės poilsio namai“ pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla 3K-3-669/2013; 2012 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjų G. D. V. ir J. B. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla Nr. 3K-3-443/2012; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal O. L. pareiškimą, byla Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje V. A. v. A. P., Klaipėdos apskrities viršininko administracija, byla Nr. 3K-3-93/2009).

8Ištyrus rašytinius įrodymus: 1973-07-15 pradėtą pildyti darbo knygelę Serijos Nr. ( - ) įdėklą į šią darbo knygelę, serijos Nr. ( - ), pradėtą pildyti 1980-02-25, įdėklą į darbo knygelę Ser. Nr. ( - ), pradėtą pildyti 1981-06-08, socialinio draudimo pažymėjimą SD Nr. ( - ), mirties liudijimus, asmens tapatybės kortelę, gimimo liudijimą (e. b. l. 9-39), teismui nekyla abejonių, kad šiuose dokumentuose nurodytas asmuo, kurio vardas ir pavardė įrašyti kaip „S. V.“ bei „S. V.“, yra pareiškėjas S. V., kadangi kiti duomenys apie jį (gimimo data bei tėvo vardas) sutampa su pareiškėjo duomenimis. Dėl tų pačių priežasčių teismui nekyla ir abejonių dėl to, kad darbo knygelėje Nr. ( - ) nurodytas knygelės turėtojo S. V. tėvo vardas „Stasys“ yra pareiškėjo tėvo Stanislovo vardas. Minėtas aplinkybes teismas laiko nustatytomis. Prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas turi įtakos pareiškėjo socialinio draudimo senatvės pensijos skyrimui. Todėl teismas daro išvadą, kad pareiškimas yra įrodytas, pagrįstas ir tenkintinas (CPK 444 str. 8 p., 448 str.).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 448 straipsniais,

Nutarė

10pareiškimą tenkinti.

11Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad teisę nustatantys dokumentai –1973-07-15 pradėta pildyti darbo knygelė Serijos Nr. ( - ), įrašai apie darbo laikotarpius nuo 1973-07-10 iki 1981-04-30; įdėklas į šią darbo knygelę, tuo pačiu numeriu, pradėtas pildyti 1980-02-25, įrašai apie darbo laikotarpius nuo 1980-02-18 iki 1981-04-30; įdėklas į darbo knygelę Ser. Nr( - ), pradėtas pildyti 1981-06-08, įrašai apie darbo laikotarpius nuo 1981-06-07 iki 1992-07-16; socialinio draudimo pažymėjimas SD Nr. ( - ), išduotas 1993-06-01, įrašai apie darbo laikotarpius nuo 1992-11-23 iki 2001-01-15 priklauso pareiškėjui S. V., a. k. ( - )

12Juridinis faktas nustatytas socialinio draudimo senatvės pensijai apskaičiuoti.

13Sprendimas per trisdešimt dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai