Byla 2S-213-803/2017
Dėl pažeistų akcininkų teisių gynimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Skomė“, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Baltic arms“, J. M., J. M., M. M., L. R., Č. A., R. K., S. A., V. J., Z. V., „Divine Consult Ltd“, Ellora Ltd

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Skomė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 2 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės R. V. ieškinį dėl pažeistų akcininkų teisių gynimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Skomė“, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Baltic arms“, J. M., J. M., M. M., L. R., Č. A., R. K., S. A., V. J., Z. V., „Divine Consult Ltd“, Ellora Ltd.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Apeliacinėje byloje sprendžiama dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių – draudimo atlikti numatytus veiksmus – pagrįstumo ir teisėtumo.

62. Ieškovė R. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama: 1) pripažinti, kad 2009 m. gegužės 13 d. atsakovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Skomė“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 350 000 LT iki 1000 000 LT, išleidžiant 650 000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, laikomas negaliojančiu nuo 2009 m. lapkričio 13 d.; 2) įpareigoti atsakovą pakeisti Bendrovės įstatų 3.1. punktą, nurodant, kad bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 101 367 EUR, o įstatinis kapitalas padalintas į 350 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė – 0,29 EUR; 3) priteisti ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

73. Ieškovė prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui sudaryti akcijų pasirašymo sutartis, kurios buvo bendrovės išleistos 2009 m. gegužės 13 d. pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu didinant įstatinį bendrovės kapitalą. Nurodė, kad iš atsakovo 2016 m. rugpjūčio 1 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo matyti, jog atsakovas bando įgyvendinti ieškovės prašomą pripažinti negaliojančiu 2009 m. gegužės 13 d. pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą padidinti bendrovės įstatinį kapitalą, siūlydamas kitiems asmenins sudaryti akcijų pasirašymo sutartis. Pažymėjo, jog patenkinus ieškovės reikalavimą ir pripažinus bendrovės įstatinio kapitalo padidinimą negaliojančiu, tokios sutartys taip pat turėtų būti pripažintos negaliojančiomis. Manė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių tiek teismo sprendimo įvykdymas, tiek ieškovės pažeistų teisių gynyba gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomi (b. l. 1-4).

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

94. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 2 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino, taikydamas ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

105. Įvertinęs ieškovės ieškinio reikalavimą bei prašomas taikyti laikinąsias apsaugos priemones teismas konstatavo, jog prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės tiesiogiai yra susijusios su ieškinio dalyku. Sprendė, jog ieškinio patenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas, kadangi grąžinant šalis į pradinę padėtį kiltų papildomi teisiniai ginčai. Teismo nuomone, tokia situacija prieštarautų proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principams (b. l. 53-54).

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

126. Atskiruoju skundu apeliantas (atsakovas) UAB „Skomė“ prašo panaikinti Vilniaus apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 2 d. nutartį ir ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirajame skunde išdėstyti tokie esminiai argumentai:

136.1. pirmosios instancijos teismas nevertino ieškinio reikalavimo prima facie pagrįstumo, kadangi priešingu atveju būtų susidaręs nuomonę, jog ieškovei palankus teismo sprendimas negalėtų būti priimtas. Mano, jog nagrinėjamos civilinės bylos ir Vilniaus miesto apylinkės teismo išnagrinėtoje 2011 m. vasario 18 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-240-600/2011 ieškinio dalykas sutampa, tik nagrinėjamu atveju reikalavimas išreikštas kitais žodžiais, todėl nagrinėjama civilinė byla turėtų būti nutrauktina;

146.2. taip pat ieškovės ieškinys prima facie nepagrįstas ir dėl praleisto termino ieškiniui dėl susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais pareikšti, kadangi ketina prašyti taikyti ieškinio senatį;

156.3. skundžiama nutartis nepagrįsta ir dėl to, jog prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nesusiję su ieškinio reikalavimais. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis uždrausta sudaryti akcijų pirkimo sutartis, kai tuo tarpu ginčas iš esmės kilęs dėl susirinkimo sprendimų padidinti atsakovo įstatinį kapitalą ir įregistruoti dėl padidinto įstatinio kapitalo pakeistus įstatus teisėtumo ir jis jau išspręstas įsiteisėjusiais teismų sprendimais;

166.4. ieškovė tiek konkliudentiniais veiksmais (neveikimu), tiek raštu pareiškė nenorinti pasinaudoti pirmumo teise proporcingai jos turimų akcijų skaičiui įsigyti apelianto akcijų, dėl ko vertintina, kad ieškovės tikrieji ketinimai yra ne galimai pažeistų teisių atkūrimas, tačiau apelianto veiklos trikdymas;

176.5. laikinosiomis apsaugos priemonėmis nepagrįstai apribojama apelianto teisė gauti papildomų piniginių lėšų investiciniams projektams įgyvendinti, nors toks lėšų poreikis buvo konstatuotas dar 2009 m. gegužės 13 d. apelianto visuotiniame akcininkų susirinkime (b. l. 55-60).

187. Ieškovė R. V. atsiliepime į atskirąjį skundą su juo nesutinka, prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra susijusios su turto areštu, todėl nedaro neproporcingos žalos atsakovui. Mano, jog taikytos įvertinus realią grėsmę tinkamam teismo sprendimo įvykdymui, kadangi netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas. Nurodo, jog ieškiniu keliamas visiškai naujas reikalavimas, nesiekiama revizuoti atsakovo 2009-05-13 visuotinio akcininkų sprendimo pagrįstumo, todėl atsakovo atskirojo skundo argumentai yra aiškiai nepagrįsti, deklaratyvūs ir apsimestiniai. Atsakovo argumentas dėl įstatinio kapitalo padidinimo poreikio tikslu gauti papildomas lėšas nesusijęs su taikytų laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstum, kadangi 2008 m. lapkričio mėn. įstatinis kapitalas buvo sumažintas, o po kelių mėnesių padidintas gerokai mažesniu dydžiu (b. l. 66-67).

198. Trečiasis asmuo Ellora Ltd atsiliepime su atskiruoju skundu nesutinka, atsiliepimas iš esmės grindžiamas argumentais, tapačiais ieškovės atsiliepimo argumentams (b. l. 68-70).

209. Trečiasis asmuo Z. V. atsiliepime prašo atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 2 d. nutarties atmesti. Nurodo, jog apeliantas klaidina teismą dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių formuluotės. Mano, jog siekiant užtikrinti galimo ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymą teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra būtinos (b. l. 79-81).

2110. Kiti tretieji asmenys atsiliepimų į apelianto atskirąjį skundą pagal CPK 335 straipsnio 2 dalį nepateikė. Teismas

konstatuoja:

22IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

2311. Nagrinėjamoje byloje kyla ginčas dėl atsakovo UAB „Skomė“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2009 m. gegužės 13 d. sprendimo, kuriuo nuspręsta padidinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 350 000 Lt iki 1 000 000 Lt, išleidžiant 650 000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, pripažinimo negaliojančiu nuo 2009 m. lapkričio 13 d. ir įpareigojimo atsakovą pakeisti įstatų 3.1 punktą. Ieškovė iš esmės prašė taikyti atsakovo veiksmus apribojančią priemonę – uždrausti atsakovui sudaryti 2009-05-13 pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime išleistų akcijų, didinant įstatinį bendrovės kapitalą, pasirašymo sutartis, kadangi tokia priemonė užtikrintų tinkamą sprendimo įvykdymą tuo atveju, jeigu ieškovės ieškinys būtų patenkintas.

2412. Laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai yra šios sąlygos, t. y. pirma, tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas, antra, įrodoma, kad nesiėmus prevencinių priemonių galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalis, 145 straipsnio 2 dalis). Teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad jeigu bent viena iš sąlygų neegzistuoja, atsakovo teisės ir interesai laikinųjų apsaugos priemonių forma negali būti suvaržomi (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-338/2013; 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimai ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010). Civiliniame procese vyrauja rungimosi principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Taigi ieškovui, prašančiam byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tenka pareiga įrodyti anksčiau minėtų sąlygų egzistavimą.

2513. Apeliantas, ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutartį, įrodinėja ieškovės reikalavimų prima facie nepagrįstumą, nurodydamas, jog ieškovės ieškinys preliminariai nepagrįstas keliais aspektais: dėl nagrinėjamos bylos ir išnagrinėtos Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-240-600/2011 dalykų tapatumo bei praleisto ieškinio senaties termino. Mano, jog pirmosios instancijos teismas nevertino ieškinio prima facie.

2614. Lietuvos apeliacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad tikėtino ieškinio pagrindimo sąvoka reiškia, jog, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų, o tik preliminariai nustato tikimybę, kad pateiktų įrodymų viseto pagrindu dėl pareikštų reikalavimų gali būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194-2014; 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2139/2013).

2715. Be to, pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat jau buvo ne kartą išaiškinta, kad ne tik detalių motyvų dėl ieškinio prima facie pagrįstumo neaptarimas, bet net nenurodymas nutartyje apie tai, jog teismas preliminariai įvertino ieškinio reikalavimų tikėtiną pagrįstumą, savaime nereiškia, kad teismas tokio vertinimo neatliko arba atliko netinkamai (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010 ir kt.). Aplinkybė, kad nagrinėjamoje byloje teismas, atskirai neaptardamas ieškinio preliminarus pagrįstumo, vertino antrosios sąlygos (grėsmės teismo sprendimo įvykdymui) egzistavimą, leidžia apeliacinės instancijos teismui tikėtinai teigti, jog pirmosios instancijos teismas ieškinį laikė prima facie pagrįstu, nes pirmos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos (preliminaraus ieškinio pagrįstumo) nebuvimas jau pats savaime leidžia teismui netaikyti ieškinio reikalavimų užtikrinimo priemonių, kadangi nesant ieškinio patenkinimo galimybės, nėra ir ieškovui palankaus sprendimo priėmimo galimybės bei atitinkamai tokio sprendimo neįvykdymo rizikos.

2816. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas vertino grėsmės galimo ieškovei palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju aplinkybę, todėl, pagal aukščiau nurodytą praktiką, vertintina, jog laikė ieškovės ieškinį prima facie pagrįstą. Todėl apelianto argumentai, jog teismas nevertino ieškinio preliminaraus pagrįstumo atmestini kaip nepagrįsti.

2917. Pasisakydamas dėl ieškovės R. V. ieškinio pagrįstumo, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad ieškovė, būdama atsakovo akcininke, siekia apginti savo galimai pažeistas teises, įrodinėdama, jog Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 21 d. sprendimu pripažinus atsakovo 2009 m. gegužės 20 d. akcijų pasirašymo sutartį negaliojančia nuo jos sudarymo momento, nepasirašius bendrovės akcijų pasirašymo sutarties bei jos nepateikus juridinių asmenų registrui ir per Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 49 straipsnio 7 dalyje numatytą 6 mėn. terminą nepakeitus atsakovo bendrovės įstatų (iki 2009-11-13), atsakovo 2009-05-13 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą laikomas negaliojančiu. Pažymi, jog priešingu atveju būtų pažeisti jos teisės ir turtiniai interesai, kadangi netektų didelės dalies akcininko teisių bei proporcingai sumažėtų jos pajamų dalis. Taigi nagrinėjamoje byloje ieškovė nurodė tiek faktinį ieškinio pagrindą, tiek ieškinio dalyką (CPK 135 straipsnio 1 dalis), taip tikėtinai pagrįsdama savo ieškinio reikalavimą, ir kartu įvykdydama CPK 144 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąlygą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

3018. Apeliacinio teismo vertinimu, apelianto argumentas dėl reikalavimo tapatumo su jau išnagrinėta Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civiline byla Nr. 2-240-600/2011 nagrinėjamu atveju teisinės reikšmės neturi, kadangi ieškinio priėmimo klausimas išspręstas, be to, iš kilusio ginčo faktinių aplinkybių apeliacinės instancijos teismas nenustatė akivaizdžių apelianto įrodinėjamų reikalavimų tapatumų. Taip pat neturi teisinės reikšmės ir apelianto įrodinėjamos aplinkybės dėl ieškinio senaties termino, kadangi argumentai dėl praleisto ieškinio senaties termino turėtų būti vertinami išnagrinėjus ginčą iš esmės, o ne sprendžiant išnagrinėto atskiro procesinio klausimo pagrįstumą bei teisėtumą.

3119. Atsakovas nepagrindė atskirojo skundo argumento, jog laikinosios apsaugos priemonės nesusijusios su ieškinio dalyku ir pagrindu. Pasisakydamas dėl tokio argumento apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ieškovės prašoma laikinąja apsaugos priemone siekiama uždrausti atsakovui imtis tolimesnių veiksmų, susijusių su akcijų pasirašymo sutarčių sudarymu, taip pat naujų teisinių ginčų tarp bylos šalių kilimui, todėl vertintina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai, remdamasis ieškovės prašymo motyvais bei bylos aplinkybėmis konstatavo grėsmę galimo ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

3220. Dėl kitų apelianto argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau nepasisako, kadangi pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą(nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/20019; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010, ir kt.).

3321. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, jog pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė ieškovės prašymą ir pagrįstai, nustatęs laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas taikė ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, todėl apelianto (atsakovo) atskirasis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Nutarties negaliojimo absoliučių pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis).

34Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 ir 339 straipsniais,

Nutarė

35apelianto atskirojo skundo netenkinti.

36Palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 2 d. nutartį.

37Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Apeliacinėje byloje sprendžiama dėl taikytų laikinųjų apsaugos... 6. 2. Ieškovė R. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama: 1)... 7. 3. Ieškovė prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 2 d. nutartimi... 10. 5. Įvertinęs ieškovės ieškinio reikalavimą bei prašomas taikyti... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 12. 6. Atskiruoju skundu apeliantas (atsakovas) UAB „Skomė“ prašo panaikinti... 13. 6.1. pirmosios instancijos teismas nevertino ieškinio reikalavimo prima facie... 14. 6.2. taip pat ieškovės ieškinys prima facie nepagrįstas ir dėl praleisto... 15. 6.3. skundžiama nutartis nepagrįsta ir dėl to, jog prašomos taikyti... 16. 6.4. ieškovė tiek konkliudentiniais veiksmais (neveikimu), tiek raštu... 17. 6.5. laikinosiomis apsaugos priemonėmis nepagrįstai apribojama apelianto... 18. 7. Ieškovė R. V. atsiliepime į atskirąjį skundą su juo nesutinka, prašo... 19. 8. Trečiasis asmuo Ellora Ltd atsiliepime su atskiruoju skundu nesutinka,... 20. 9. Trečiasis asmuo Z. V. atsiliepime prašo atskirąjį skundą dėl Vilniaus... 21. 10. Kiti tretieji asmenys atsiliepimų į apelianto atskirąjį skundą pagal... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 23. 11. Nagrinėjamoje byloje kyla ginčas dėl atsakovo UAB „Skomė“... 24. 12. Laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai... 25. 13. Apeliantas, ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutartį, įrodinėja... 26. 14. Lietuvos apeliacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad tikėtino... 27. 15. Be to, pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat... 28. 16. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas vertino grėsmės galimo... 29. 17. Pasisakydamas dėl ieškovės R. V. ieškinio pagrįstumo, apeliacinės... 30. 18. Apeliacinio teismo vertinimu, apelianto argumentas dėl reikalavimo... 31. 19. Atsakovas nepagrindė atskirojo skundo argumento, jog laikinosios apsaugos... 32. 20. Dėl kitų apelianto argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau... 33. 21. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, jog pirmosios... 34. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 35. apelianto atskirojo skundo netenkinti.... 36. Palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 2 d.... 37. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos....