Byla 2-2139/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių, susijusių su nagrinėjama arbitražo byla, taikymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė Bukavinienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų A. S. ir uždarosios akcinės bendrovės ,,3 RILL“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4800-823/2013 pagal atsakovų A. S. ir uždarosios akcinės bendrovės ,,3 RILL“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, susijusių su nagrinėjama arbitražo byla, taikymo.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atsakovai A. S. ir UAB „3 RILL“ kreipėsi į teismą, prašydami užtikrinti atsakovų arbitražo teisme nagrinėjamoje byloje pareikšto priešieškinio ieškovui KŪB „Litcapital I“ reikalavimus, 6 000 000 Lt sumai areštuojant KŪB „Litcapital I“ nuosavybės teise priklausančias UAB „Putokšnis“ paprastąsias vardines akcijas, jų nepakankant, areštuoti KŪB „Litcapital I“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o šio turto nepakankant, likusiai sumai areštuoti KŪB „Litcapital I“ banko sąskaitose esančias lėšas ar turtines teises, priklausančias KŪB „Litcapital I“ ir/ar esančius pas KŪB „Litcapital I“ arba trečiuosius asmenis, įskaitant ir KŪB „Litcapital I“ turtą ir lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis, uždraudžiant atlikti bet kokius veiksmus susijusius su šiuo turtu ir turtinėmis teisėmis ir uždraudžiant vykdyti 2011 m. gegužės 30 d. akcininkų sutartį (toliau – ir Akcininkų sutartis) iki tol, kol arbitražo byloje Nr. 257 bus priimtas galutinis sprendimas.

5Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

61) Vilniaus komercinio arbitražo teisme yra nagrinėjama arbitražinė byla Nr. 257 pagal ieškovo KŪB „Litcapital I“ ieškinį atsakovams A. S. ir UAB „3 RILL“. Ieškovo prašymu Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 23 d. taikė laikinąsias apsaugos priemones, areštuodamas atsakovų turtą. Atsakovai arbitražo byloje Nr. 257 2013 m. birželio 13 d. pareiškė priešieškinį, kuriuo prašo 2011 m. gegužės 30 d. akcininkų sutartį nutraukti. Priešieškinis arbitražo teismo nutartimi Nr. 8 buvo priimtas. Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo (toliau – KAĮ) 8 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad arbitražo šalių procesinės teisės yra lygios. Šio straipsnio 6 dalyje pažymėta, kad arbitražo procese laikomasi šalių autonomiškumo, rungimosi, ekonomiškumo, kooperacijos ir operatyvumo principų. Šalių lygiateisiškumo principas yra įtvirtintas ir CPK 17 straipsnio nuostatose. Įvertinus nurodytas teisės normas darytina išvada, kad vienos šalies atžvilgiu negali būti priimami mažiau palankūs sprendimai nei kitos šalies atžvilgiu. Vadinasi, ieškovo naudai arbitražo byloje Nr. 257 taikius laikinąsias apsaugos priemones, tokios priemonės turėtų būti taikomos ir atsakovų naudai, esant pagrįstam jų prašymui. Ieškovas, kurio naudai laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos, ir atsakovai yra vienodose situacijose - abi šalys pareiškė reikalavimus dėl 2011 m. gegužės 30 d. akcininkų sutarties nuostatų vykdymo ir baudų priteisimo; nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovų naudai, ieškovo pozicija byloje taptų geresnė, nei atsakovų, o tai prieštarautų šalių lygiateisiškumo principui;

72) laikinosios apsaugos priemonės atsakovų atžvilgiu buvo pritaikytos vadovaujantis šiais motyvais bei argumentais: laikinosios apsaugos priemonės taikomos, kai reikalavimo suma yra didelė; reikalavimų suma 1 000 000 Lt yra laikoma didele tiek fiziniam, tiek juridiniam asmeniui, todėl esant didelei reikalavimo sumai laikinosios apsaugos priemonės taikomos; reikalavimai turi būti tikėtinai pagrįsti, t. y. turi egzistuoti tikimybė, kad jie galėtų būti tenkinami; kiekviena ginčijama teisė gali būti tinkamai apginta tik tada, kai laikinųjų apsaugos priemonių pagalba yra užtikrinama teismo procesinio dokumento įvykdymo galimybė. Traktuojant 1 000 000 Lt sumą kaip didelę ir suponuojančią sąlygas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, 6 000 000 Lt suma yra neabejotinai didelė. Atsakovų pareikštas priešieškinis yra tikėtinai pagrįstas, t. y. egzistuoja reali galimybė tenkinti priešieškinio reikalavimus. Priešieškinyje atsakovai nurodė kokiais veiksmais ieškovas pažeidė Akcininkų sutartį, kokias Akcininkų sutarties normas pažeidė, Akcininkų sutartyje nustatytais terminas ir tvarka pateikė ieškovui pranešimą dėl Akcininkų sutarties pažeidimų, tačiau ieškovas pažeidimų neištaisė. Dėl šios priežasties atsakovai įgijo teisę, vadovaudamiesi Akcininkų sutarties 9.1 straipsnio normomis, kreiptis į arbitražo teismą su priešieškiniu dėl baudos priteisimo ir prašyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo;

83) atsakovų turima informacija, ieškovas siekia parduoti savo turimas UAB „Putokšnis“ akcijas ir dėl pardavimo derasi su potencialiais pirkėjais. Akcininkų sutarties 6.4.1. straipsnyje įtvirtinta, kad atsakovai privalo kartu su ieškovu parduoti savo akcijas, jeigu ieškovas nusprendžia akcijas parduoti. Vadinasi, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, iškyla grėsmė, kad ieškovas parduos savo akcijas ir to paties pareikalaus iš atsakovų;

94) 6 000 000 Lt suma ieškovui yra didelė ir nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių iškyla grėsmė, kad galimai palankus sprendimas nebus įvykdytas. Ieškovas neturi jokio nekilnojamojo turto, remiantis naujausia viešajame registre esančia ieškovo 2011 m. pelno (nuostolių) ataskaita, ieškovas 2010 m. patyrė 364 484 Lt nuostolio, 2011 m. patyrė 301 469 Lt nuostolį ir negauna pelno. Remiantis 2011 m. balanso duomenimis, ieškovas turi trumpalaikių įsipareigojimų 340 388 Lt sumai, turi tik 448 041 Lt lėšų, o likusį ieškovo turtą sudaro UAB „Putokšnis“ akcijos. Ieškovo nepaskirstytas nuostolis sudaro 3 256 444 Lt. Ieškovas nėra pateikęs finansinės atskaitomybės už 2012 metus apskritai - tai įrodo, kad ieškovo finansinė padėtis nėra stabili, o ieškovas vengia viešinti savo finansinius rodiklius;

105) pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, UAB „Putokšnis“ būtų valdoma pagal įstatymo nuostatas ir procedūras, o ne pagal Akcininkų sutarties nuostatomis primestą atsakovų pareigą visais atvejais pritarti ieškovui. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir neuždraudus vykdyti Akcininkų sutarties, nors atsakovai prašo ją nutraukti ir pripažinti Akcininkų sutarties nuostatas negaliojančiomis nuo sudarymo momento, susidarys situacija, kai ieškovas ir toliau galės šiomis normomis vadovautis, pažeidinėti atsakovų interesus, teikti naujus reikalavimus, nepagrįstai prašyti skirti baudas ir kt. Prašymas uždrausti vykdyti Akcininkų sutartį iki arbitražinės bylos išnagrinėjimo nereiškia, kad bus išspręstas atsakovo reikalavimas, kadangi UAB „Putokšnis“ ir toliau bus valdoma visų akcininkų, tik vadovaujantis teisės aktais, pagal kuriuos ieškovas negalės daryti neigiamos įtakos ir spaudimo atsakovams.

11Ieškovas KŪB „Litcapital I“ atsiliepimu į prašymą prašė jį atmesti. Nurodė, kad arbitražo teismas 2013 m. birželio 26 d. nutartimi atmetė atsakovų prašymą taikyti laikinąją apsaugos priemonę – Akcininkų sutarties vykdymo sustabdymą, ir išaiškino atsakovams teisę kreiptis į teismą dėl turto arešto, kadangi arbitražo teismas neturi kompetencijos taikyti šią laikinąją apsaugos priemonę. Pareiškėjai sąmoningai nepateikė teismui arbitražo teismo nutarties, taip pat Investavimo sutarties, kuri yra reikšminga sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą. Ieškovo manymu, arbitražo teismui atmetus prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas negali šio klausimo nagrinėti de novo. Teismo funkcija taikant laikinąsias apsaugos priemones arbitražo procese yra pagalbinė – šios priemonės teismo gali būti taikomos tik tais atvejais, kai arbitražo teismas jų taikyti negali. Priešingas aiškinimas iškreiptų teismo pagalbos institutą ir rodytų nepagarbą tiek arbitražo teismui, tiek proceso šalims, pasirinkusioms arbitražinį bylos nagrinėjimą. Nei KAĮ nei CPK nesuteikia teismui teisės peržiūrėti arbitražinio teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadinasi, toks peržiūros efektas negali būti pasiektas ir kitu būdu, t.y. taikant laikinąsias apsaugos priemones, kurias arbitražo teismas atsisakė taikyti kaip nepagrįstas ir neproporcingas. Atsakovų prašymas taikyti 6 000 000 Lt baudą yra prima facie nepagrįstas, nes Akcininkų sutarties 9.1 punktas numato 1 000 000 Lt maksimalią baudą už visus galimus sutarties pažeidimus. Be to, baudos dydžio nustatymas yra arbitražinio teismo, o ne teismo prerogatyva. Pritaikius akcijų areštą, ieškovas negalėtų jų parduoti ir dėl to galimai patirtų 2 423 520 Lt žalos.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 2 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies: atsakovų A. S. ir UAB „3 RILL“ priešieškinio arbitražinėje byloje Nr. 257 užtikrinimui areštavo ieškovui KŪB „Litcapital I“ priklausantį kilnojamąjį ir/ar nekilnojamąjį turtą, esantį pas ieškovą ir/ar trečiuosius asmenis bendrai 1 000 000 Lt sumai, uždraudžiant areštuotą turtą parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitokiu būdu perleisti tretiesiems asmenims; nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto nesant ar esant nepakankamai atsakovų reikalavimui užtikrinti, areštavo likusiai sumai atsakovo pinigines lėšas, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, priklausančias ieškovui ir esančias pas jį ar trečiuosius asmenis, paliekant teisę iš areštuotų lėšų mokėti su darbo santykiais susijusias išmokas, privalomuosius mokesčius į valstybės, savivaldybės bei socialinio draudimo biudžetus.; kitą prašymo dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas nurodė, kad KAĮ 27 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog šalis turi teisę prašyti Vilniaus apygardos teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki arbitražinio nagrinėjimo pradžios arba iki arbitražo teismo sudarymo. Teismas šalies prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir po arbitražo teismo sudarymo. Vadovaujantis KAĮ 20 straipsniu, laikinosios apsaugos priemonės šalių prašymu gali būti taikomos arbitražinio teismo. Taigi, įstatymas įvirtina tiek Vilniaus apygardos teismo, tiek arbitražinio teismo jurisdikciją sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus. Įstatymas nereglamentuoja, ar šalis, pareiškusi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo arbitražo teismui, turi teisę analogišką prašymą pareikšti Vilniaus apygardos teismui. Teismas sprendė, kad vadovaujantis KAĮ 4 straipsnio 6 dalimi, šio įstatymo reguliuojami, tačiau išsamiai nereglamentuoti klausimai turi būti sprendžiami vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo ir kitais bendraisiais teisės principais. Teismas nurodė, kad arbitražinio teismo sprendimai jo kompetencijai priskirtais klausimais savo teisine galia prilyginami teismo sprendimui, tokiu būdu, arbitražinio teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo/atsisakymo jas taikyti savo teisine galia prilygsta teismo nutarčiai analogišku klausimu. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendus arbitražo teismo nutartimi, ir suinteresuotai šaliai vėliau pareiškus analogišką prašymą teismui, teismas negali atsisakyti nagrinėti šio prašymo vien tuo pagrindu, kad jis jau yra išspręstas arbitražo teismo sprendimu, tačiau šiuo klausimu priimtas arbitražo teismo sprendimas teismo gali ir turi būti įvertinamas sprendžiant dėl pareikšto prašymo pagrįstumo. Teismo teigimu, iš į bylą pateiktos Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2013 m. birželio 26 d. nutarties Nr. 9 matyti, kad atsakovai buvo pareiškę analogišką prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo arbitražo teismui, arbitražo teismas atmetė atsakovų prašymą sustabdyti Akcininkų sutarties vykdymą, motyvuodamas tuo, kad Akcininkų sutarties teisėtumo vertinimas arbitražo teismo negali būti atliekamas šioje bylos nagrinėjimo stadijoje, sustabdžius Akcininkų sutarties vykdymą būtų sukeliama neproporcinga žala ieškovui ir trečiajam asmeniui, t. y. tokios laikinosios apsaugos priemonės taikymas būtų neproporcingas. Atsakovai, pateikdami prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismui, jokių naujų, arbitražinio teismo nenagrinėtų, reikšmingų aplinkybių nenurodė, todėl teismo vertinimu, KAĮ nuostatos negali būti aiškinamos tokiu būdu, kad arbitražo teismo sprendimo jam priskirtais kompetencijos klausimais teisinė galia būtų ignoruojama ar apeinama suinteresuotai šaliai pareiškus identišką prašymą teisme, dėl to atsakovų prašymas taikyti laikinąją apsaugos priemonę – Akcininkų sutarties vykdymo sustabdymą, atmestinas kaip nepagrįstas.

14Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2013 m. birželio 26 d. nutartimi Nr. 9 atsakovų prašymas taikyti laikinąją apsaugos priemonę – ieškovo turto areštą, atmestas arbitražo teismui sprendus, kad jis neturi jurisdikcijos spręsti dėl turto arešto taikymo. Esant tokioms aplinkybėms, teismas nurodė, kad atsakovų argumentai dėl šios laikinosios apsaugos priemonės taikymo būtinybės teismo nagrinėjami iš esmės. Atsakovai priešieškinio reikalavimą priteisti iš ieškovo

156 000 000 Lt baudą grindė Akcininkų sutarties 9.1 punktu, skaičiuodami šią baudą kaip 3 baudas po 1 000 000 Lt kiekvienam iš atsakovų. Teismas pažymėjo, kad tikslus Akcininkų sutarties turinio vertinimas yra arbitražinio nagrinėjimo dalykas, todėl pareikštą reikalavimą jo prima facie pagrįstumo aspektu vertina tik atsižvelgdamas į Akcininkų sutarties lingvistines formuluotes, netaikydamas kitų sutarties aiškinimo metodų. Teismas sutiko su ieškovo ir trečiojo asmens argumentu, kad pagal Akcininkų sutarties preambulę abu atsakovai nurodyti viena sutarties šalimi, o iš sutarties 9.1 a punkto lingvistinės formuluotės nėra pagrindo teigti, kad 1 000 000 Lt bauda turėtų būti mokama už kiekvieną iš sutarties pažeidimų. Be to, Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2013 m. birželio 26 d. nutartimi konstatuota, kad atsakovai nepateikė įrodymų, jog ieškovui būtų kilusi pareiga atlikti papildomą investiciją. Šią arbitražinio teismo išvadą teismas vertino kaip prima facie patvirtinančią atsakovų reikalavimo nepagrįstumą dėl vieno iš jų nurodomų Akcininkų sutarties pažeidimų, kurių pagrindu reikalaujama baudos priteisimo. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad atsakovų priešieškinio reikalavimas gali būti vertinamas kaip prima facie pagrįstas tik 1 000 000 Lt reikalavimo dalyje ir šioje dalyje atsakovų pareikštą reikalavimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

17Atsakovai A. S. ir UAB „3 RILL“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 2 d. nutarties dalį, kuria atsakovų prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo atmestas, panaikinti ir šioje dalyje klausimą išspręsti iš esmės – visiškai tenkinti atsakovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skundą grindžia šiais argumentais:

181. Teismas nepagrįstai iš esmės nenagrinėjo atsakovų prašymo uždrausti vykdyti Akcininkų sutarties normas. Arbitražo teismo nutartis neturi res judicata galios teismo sprendimams dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Be to, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių bus pažeidžiami atsakovų interesai ir pasunkės Arbitražo teismo sprendimo byloje Nr. 257 įvykdymas. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones sustabdant Akcininkų sutarties nuostatų vykdymą, visi sprendimai bendrovėje bus priimami vadovaujantis ABĮ nuostatomis visų akcininkų ieškovo ir atsakovų balsavimu.

192. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovui negali būti taikomas 6 000 000 Lt vertės areštas, o gali būti taikomas tik maksimalus 1 000 000 Lt vertės turto areštas. Atsakovai A. S. ir UAB ,,3 RILL“ nėra viena Akcininkų sutarties šalis, kaip neteisingai nurodė teismas, lingvistiniu metodu aiškinęs Akcininkų sutarties nuostatas. A. S. ir UAB ,,3 RILL“ įkūrė bendrovę ir kaip matyti iš Akcininkų sutarties preambulės, jie yra laikomi bendrovės savininkais. Ieškovas, pažeisdamas Akcininkų sutartį ir bendrovės ,,Putokšnis“ interesus, daro kiekvienam iš atsakovų žalą – tiek akcininkui A. S., tiek akcininkui UAB ,,3 RILL“, kadangi mažėja kiekvieno iš atsakovo akcijų vertė, atsakovai negauna pelno iš bendrovės veiklos. Bauda pagal Akcininkų sutarties 9 straipsnio normas privalo būti mokama atskirai už kiekvieną atliktą pažeidimą.

203. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovų reikalavimas priteisti baudą iš ieškovo dėl pareigos atlikti papildomą investiciją pažeidimo prima facie nepagrįstas, kadangi neva atsakovai nepateikė įrodymų, kad ieškovui kiltų pareiga atlikti papildomą investiciją. Ieškovas pažeidė įsipareigojimus dėl papildomo investavimo pagal Akcininkų sutarties 5 straipsnio normas, t. y. ieškovas neinvestavo 4 999 000 Lt, nors buvo įsipareigojęs tai padaryti. Dėl šios priežasties ieškovui kyla sutartinė atsakomybė dėl prievolės neįvykdymo.

21Ieškovas KŪB „Litcapital I“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 2 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo šiuos nesutikimo su skundu argumentus:

221. Arbitražo teismas atsisakė sustabdyti Akcininkų sutarties nuostatų galiojimą, o kadangi atsakovai nepateikė naujų įrodymų ar argumentų, kodėl bendrosios kompetencijos teismai turėtų nuspręsti priešingai, pakeisti arbitražo teismo sprendimą nėra teisinio pagrindo.

232. Atsakovų reikalavimas sustabdyti Akcininkų sutarties vykdymą yra nepagrįstas per se. Šis reikalavimas turinio prasme sutampa su atsakovų reikalavimu arbitražo byloje nutraukti Akcininkų sutartį, todėl, pagal formuojamą teismų praktiką, negali būti tenkinamas.

243. Akcininkų sutarties sustabdymu nebūtų pasiektas pagrindinis laikinųjų apsaugos priemonių tikslas – galutinio sprendimo įvykdymo užtikrinimas. Be to, Akcininkų sutarties sustabdymas būtų išimtinai palankus atsakovams, todėl būtų pažeistas lygiateisiškumo principas.

254. Atsakovų reikalavimas ieškovų turtui taikyti 6 000 000 Lt areštą yra nepagrįstas. Akcininkų sutarties 9.1 (a) p. numato tik 1 000 000 Lt baudos mokėjimą už Akcininkų sutarties pažeidimus. Atsakovai dėl šios nuostatos sutiko, jos neginčijo arbitražo procese, todėl ji šalims privaloma.

265. Atsakovai Akcininkų sutarties kontekste turi būti suprantami kaip viena šalis, todėl

271 000 000 Lt baudos jie gali reikalauti tik solidariai. Sudarant Akcininkų sutartį, atsakovai buvo įvardyti kaip viena šalis, be to, ieškovui investuojant į UAB ,,Putokšnis“, atsakovai buvo vieninteliai jos akcininkai, todėl natūralu, jog jie laikomi viena Akcininkų sutarties šalimi.

286. Atsakovų reikalavimas taikyti 6 000 000 Lt areštą yra prima facie nepagrįstas.

29Trečiasis asmuo UAB ,,Putokšnis“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 2 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad:

301. Arbitražo teismas jau pasisakė dėl atsakovų prašymo sustabdyti Akcininkų sutarties vykdymą, o atsakovai nepateikė naujų pagrindų, patvirtinančių poreikį taikyti šias priemones, todėl teismas pagrįstai atmetė atsakovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

312. Akcininkų sutarties vykdymo sustabdymas iš esmės reikštų dalies atsakovų priešieškinio reikalavimų patenkinimą neišnagrinėjus arbitražo bylos.

323. Akcininkų sutarties vykdymo sustabdymas trečiajam asmeniui sukeltų reikšmingą žalą bei sudarytų atsakovams galimybę nesąžiningai perimti UAB ,,Putokšnis“ valdymą, todėl tokios laikinosios apsaugos priemonės būtų neproporcingos.

334. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis atsakovai siekia nesąžiningų tikslų, inter alia apriboti ieškovo arbitražo byloje atsakovams pareikšto reikalavimo nagrinėjimą.

34IV. Apeliacinio teismo argumentai

35Atskirasis skundas netenkintinas.

36Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

37Dėl Akcininkų sutarties vykdymo sustabdymo

38Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog jeigu šalys nesusitarė kitaip, bet kurios iš šalių prašymu arbitražo teismas, pranešęs kitoms šalims, gali nutartimi taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurių tikslas – užtikrinti, kad šalies reikalavimai bus įvykdyti. Taip pat pagal KAĮ 27 straipsnio 1 dalį šalis turi teisę prašyti Vilniaus apygardos teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ar užtikrinti įrodymus iki arbitražinio nagrinėjimo pradžios arba iki arbitražo teismo sudarymo. Teismas šalies prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones ar įrodymų užtikrinimą ir po arbitražo teismo sudarymo.

39Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus komercinio arbitražo teismas, išnagrinėjęs atsakovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, 2013 m. birželio 26 d. nutartimi Nr. 9 (b. l. 196) atmetė atsakovų prašymą sustabdyti Akcininkų sutarties vykdymą, nurodydamas, kad sustabdžius Akcininkų sutarties vykdymą būtų sukeliama neproporcinga žala ieškovui ir trečiajam asmeniui, t. y. tokios laikinosios apsaugos priemonės taikymas būtų neproporcingas (t. 1, b. l. 196-198). Atsakovai 2013 m. birželio 27 d. tokį pat prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pateikė Vilniaus apygardos teismui. Pirmosios instancijos teismas išaiškinęs, kad arbitražinio teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ar atsisakymo jas taikyti savo teisine galia prilygsta teismo nutarčiai analogišku klausimu, bei nustatęs, kad atsakovų teisme pareikštas prašymas dėl Akcininkų sutarties vykdymo sustabdymo yra analogiškas minėtame Vilniaus komercinio arbitražo teisme išnagrinėtam atsakovų prašymui, pagrįstai šį prašymą atmetė.

40Pagal teismų praktiką, ieškovas, kurio prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių teismo buvo atmestas, nepraranda teisės reikšti tokį prašymą pakartotinai, jei atsiranda papildomų aplinkybių, dėl kurių teismas galėtų konstatuoti byloje atsiradus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą arba išnykus pagrindą, dėl kurių laikinąsias apsaugos priemones taikyti buvo atsisakyta (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1841/2011; 2011 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-266/2011). Taigi, teismui atmetus prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, su tokiu prašymu galima kreiptis į teismą dar kartą, tačiau tuomet teismas vertina, ar ieškovas nurodė naujas aplinkybes ar pateikė naujus įrodymus, pagrindžiančius tai, kad atsirado naujos aplinkybės, kurios sąlygotų būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba išnyko pagrindai, kuriems esant laikinosios apsaugos priemonės nebuvo taikytos. Ieškovui pareiškus analogišką prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuris jau buvo išspręstas įsiteisėjusia teismo nutartimi, teismui nėra pagrindo iš naujo nagrinėti tokį ieškovo prašymą.

41Iš bylos duomenų matyti, kad Vilniaus komercinio arbitražo teismui 2013 m. birželio 26 d. nutartimi atmetus atsakovų prašymą sustabdyti Akcininkų sutarties vykdymą, atsakovai jau kitą dieną, t. y. 2013 m. birželio 27 d., kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su analogišku prašymu, tačiau nepateikė jokių argumentų, kurie pagrįstų, kad situacija iš esmės pasikeitė ir yra pagrindas sustabdyti Akcininkų sutarties vykdymą. Dėl nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą atmesti šį atsakovų prašymą.

42Dėl turto arešto taikymo

43Atsakovai taip pat prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – ieškovo KŪB „Litcapital I“ turto areštą 6 000 000 Lt sumai.

44Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių – turto arešto taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas. Tuo tarpu, jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus turtinius reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

45Atsakovai priešieškinio reikalavimą priteisti iš ieškovo 6 000 000 Lt baudą grindžia Akcininkų sutarties 9.1 a punktu, kuriame numatyta, kad jeigu kuri nors šalis iš esmės pažeidžia arba netinkamai įvykdo kurį nors iš savo įsipareigojimų, įtvirtintų sutarties 4, 5 ir/arba 6 straipsnyje, privalo sumokėti nukentėjusiai šaliai baudą lygią 1 000 000 Lt. Atsakovų teigimu, ieškovas, įvykdęs 3 esminius Akcininkų sutarties pažeidimus, privalo sumokėti kiekvienam iš atsakovų po

463 000 000 Lt baudą: už tai, kad neinvestavo į bendrovę ir taip pažeidė Akcininkų sutarties 5 straipsnio nuostatas; už tai, kad savo paskirtu vadovu veikia prieš atsakovų interesus ir taip pažeidė Akcininkų sutarties 4.3.3 straipsnio nuostatas; už tai, kad nesiima veiksmų pakeisti netinkamai veikiantį bendrovės vadovą ir taip pažeidė Akcininkų sutarties 4.1.4, 4.1.5 straipsnių nuostatas. Teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad įvertinus Akcininkų sutarties 9.1 a punkto lingvistinę formuluotę nėra pagrindo teigti, jog 1 000 000 Lt bauda turėtų būti mokama už kiekvieną iš sutarties pažeidimų.

47Atmestinas ir apeliantų argumentas, kad pirmosios instancijos teismas, lingvistiniu metodu aiškinęs Akcininkų sutarties nuostatas, neteisingai nurodė, jog atsakovai A. S. ir UAB ,,3 RILL“ yra viena Akcininkų sutarties šalis. Iš bylos duomenų matyti, kad Akcininkų sutarties preambulėje abu atsakovai įvardijami kaip savininkai ir visose Akcininkų sutarties nuostatose jie minimi tik kartu. Tarp šalių buvo sudaryta ir Investavimo sutartis, kurioje atsakovai taip pat įvardijami savininkais ir laikomi viena šios sutarties šalimi. Vilniaus komercinio arbitražo teismas 2013 m. birželio 26 d. nutartyje konstatavo, kad Akcininkų sutartis ir Investavimo sutartis turi būti aiškinamos neatskiriamai, nes juose nurodytos teisės ir pareigos yra susijusios. Sisteminis tarp šalių sudarytų sutarčių aiškinimas leidžia daryti išvadą, jog atsakovai Akcininkų sutarties kontekste turi būti suprantami kaip viena šalis.

48Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovų priešieškinio reikalavimas gali būti vertinamas kaip prima facie pagrįstas tik

491 000 000 Lt reikalavimo dalyje ir šioje dalyje taikė laikinąsias apsaugos priemones.

50Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, teismas sprendžia, kad apelianto atskirojo skundo motyvais skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl ji paliekama nepakeista.

51Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

52Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atsakovai A. S. ir UAB „3 RILL“ kreipėsi į teismą, prašydami... 5. Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindžiamas šiais... 6. 1) Vilniaus komercinio arbitražo teisme yra nagrinėjama arbitražinė byla... 7. 2) laikinosios apsaugos priemonės atsakovų atžvilgiu buvo pritaikytos... 8. 3) atsakovų turima informacija, ieškovas siekia parduoti savo turimas UAB... 9. 4) 6 000 000 Lt suma ieškovui yra didelė ir nepritaikius laikinųjų apsaugos... 10. 5) pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, UAB „Putokšnis“ būtų... 11. Ieškovas KŪB „Litcapital I“ atsiliepimu į prašymą prašė jį atmesti.... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 2 d. nutartimi prašymą dėl... 14. Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2013 m. birželio 26 d. nutartimi Nr. 9... 15. 6 000 000 Lt baudą grindė Akcininkų sutarties 9.1 punktu, skaičiuodami... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 17. Atsakovai A. S. ir UAB „3 RILL“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos... 18. 1. Teismas nepagrįstai iš esmės nenagrinėjo atsakovų prašymo uždrausti... 19. 2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovui negali būti taikomas 6 000 000... 20. 3. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovų reikalavimas priteisti baudą... 21. Ieškovas KŪB „Litcapital I“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 22. 1. Arbitražo teismas atsisakė sustabdyti Akcininkų sutarties nuostatų... 23. 2. Atsakovų reikalavimas sustabdyti Akcininkų sutarties vykdymą yra... 24. 3. Akcininkų sutarties sustabdymu nebūtų pasiektas pagrindinis laikinųjų... 25. 4. Atsakovų reikalavimas ieškovų turtui taikyti 6 000 000 Lt areštą yra... 26. 5. Atsakovai Akcininkų sutarties kontekste turi būti suprantami kaip viena... 27. 1 000 000 Lt baudos jie gali reikalauti tik solidariai. Sudarant Akcininkų... 28. 6. Atsakovų reikalavimas taikyti 6 000 000 Lt areštą yra prima facie... 29. Trečiasis asmuo UAB ,,Putokšnis“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 30. 1. Arbitražo teismas jau pasisakė dėl atsakovų prašymo sustabdyti... 31. 2. Akcininkų sutarties vykdymo sustabdymas iš esmės reikštų dalies... 32. 3. Akcininkų sutarties vykdymo sustabdymas trečiajam asmeniui sukeltų... 33. 4. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis atsakovai siekia nesąžiningų tikslų,... 34. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 35. Atskirasis skundas netenkintinas.... 36. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 37. Dėl Akcininkų sutarties vykdymo sustabdymo... 38. Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje... 39. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus komercinio arbitražo teismas,... 40. Pagal teismų praktiką, ieškovas, kurio prašymas dėl laikinųjų apsaugos... 41. Iš bylos duomenų matyti, kad Vilniaus komercinio arbitražo teismui 2013 m.... 42. Dėl turto arešto taikymo... 43. Atsakovai taip pat prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – ieškovo... 44. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje... 45. Atsakovai priešieškinio reikalavimą priteisti iš ieškovo 6 000 000 Lt... 46. 3 000 000 Lt baudą: už tai, kad neinvestavo į bendrovę ir taip pažeidė... 47. Atmestinas ir apeliantų argumentas, kad pirmosios instancijos teismas,... 48. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas padarė... 49. 1 000 000 Lt reikalavimo dalyje ir šioje dalyje taikė laikinąsias apsaugos... 50. Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, teismas sprendžia, kad... 51. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios... 52. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 2 d. nutartį palikti nepakeistą....