Byla e2-1384-163/2016
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė,

2sekretoriaujant Sigitai Moncevičienei,

3dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui E. G.,

4žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Sartas“ ieškinį atsakovui A. M. dėl žalos atlyginimo priteisimo, ir

Nustatė

5

 1. Ieškovė ieškiniu ir pateiktu pareiškimu dėl ieškinio dalyko pakeitimo, prašo priteisti 86 744,87 Eur žalos padarytos įmonei iš atsakovo. Nurodo, kad atsakovo padarytos žalos įmonei bei šios kreditoriams dydis yra lygus teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumai 100 934,25 Eur. Tačiau atsižvelgiant į tai, jog įmonės kasoje ir banko sąskaitoje yra nepaskirstyta 14 189,38 Eur suma, todėl šia suma mažinami kreditiniai (pirmosios ir antrosios eilės) reikalavimai, taigi likusi nepatenkina kreditinių reikalavimų suma bus 86 744,87 Eur. Kadangi įmonėje jokio kito turto nėra, todėl akivaizdu, jog kreditorių reikalavimai 86 744,87 Eur sumai nebus patenkinti. Ieškovas pareiškė reikalavimus priteisti iš atsakovo ieškovės naudai 5 proc. dydžio metines palūkanas, t.y. procesines palūkanas. Ieškovė nurodo, kad įsiteisėjusiu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-05-19 baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 1-510-659/2016, atsakovas, kaip buvęs UAB Sartas vadovas pripažintas kaltu pagal BK 223 str. l d. už aplaidų UAB „Sartas“ buhalterinės apskaitos tvarkymą dėl ko iš dalies negalima nustatyta šios įmonės veiklos, jos turto ir įsipareigojimų dydžio bei nuteistas bauda. Iš baudžiamojo teismo įsakymo išvadų galima pamatyti, jog A. M. dėl šiam inkriminuotos nusikalstamos veiklos aplaidžiai tvarkant įmonės buhalterinę apskaitą prisipažinimo visiškai, todėl tokia aplinkybė, įskaitant ir baudžiamojo įsakymo priėmimą, reiškia, jog įmonės nemokumą neišsaugojus įmonės turto, taip pat šio turto neperdavus bankroto administratoriui bei dėl to atsiradusią žalą sąlygojo neteisėti bei nusikalstami atsakovo veiksmai.
 2. Atsakovas A. M. pateikė atsiliepimą į ieškinį, jame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Atsakovas nurodė, kad įmonės bankroto administravimo išlaidų suma negali būti laikoma ieškovei padaryta žala. Atsakovas nurodė ir tai, kad nėra nustatytas momentas, nuo kada ieškovė tapo nemoki ir atsakovas įgijo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl ieškovės reikalavimas dėl žalos atlyginimo yra nepagrįstas. Atsakovas teigė, kad iki bankroto bylos iškėlimo įmonė buvo moki, todėl atsakovas neprivalėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas nurodė ir tai, kad įmonės kreditoriams padaryta žala sudaro tik 207,34 Eur suma.
 3. Ieškovė BUAB „Sartas“ pateikė dubliką ir nurodė, kad įmonės bankroto byloje patvirtinta administravimo išlaidų suma sudaro bankrutuojančiai įmonei padarytos žalos dalį, kurią privalo atlyginti atsakovas. Ieškovė nurodė ir tai, kad įmonė buvo nemoki jau 2012 metais ir šios aplinkybės yra konstatuotos Klaipėdos apygardos teismo 2014-04-28 nutartyje. Dublike nurodoma ir tai, kad atsakovas neperdavė administratorei įmonės turto ir dėl to privalo atlyginti ieškovei padarytą žalą.
 4. Atsakovas A. M. pateikė tripliką ir nurodė, kad įmonės dokumentai sudegė, todėl nebuvo perduoti administratorei. Atsakovas nurodė ir tai, kad įmonės ilgalaikį turtą sudarė lizingo būdu įgytas krautuvas Bobcat S650 ir automobilis Audi A6. Atsakovas paaiškino, jog šis turtas už likutinę vertę 2013-09-18 buvo perleistas UAB „Noksas“, kuri perėmė UAB „Sartas“ pareigą mokėti lizingo įmokas. Atsakovas teigė, kad šios aplinkybės administratorei yra žinomos. Atsakovo įsitikinimu administravimo išlaidos negali būti laikomos įmonei padarytos žalos dalimi.
 5. Atsakovas atsiliepimo į pareiškimą dėl ieškinio dalyko pakeitimo nepateikė.
 6. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metų ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti.

6Ieškinys tenkintinas.

 1. Ieškovė byloje įrodinėja tai, kad atsakovas netinkamai vykdė vadovo pareigas, neišsaugojo įmonės turto, dokumentų ir tuo padarė ieškovei žalą. Atsakovui neperdavus visų įmonės dokumentų, bankroto administratorius negali nustatyti tikslios kreditorių struktūros ir dydžio. Administratoriui nėra žinoma įmonės turto sudėtis, kurį atsakovas privalėjo perduoti BUAB „Sartas“ iškėlus bankroto bylą. Bankroto administratorius turi tik 2014-05-08 finansinės atskaitomybės dokumentus. Taip pat nėra jokių duomenų apie įmonės turto buvimo vietą.
 2. Vadovo, kaip bendrovės valdymo organo, teisinį statusą reglamentuoja civilinės teisės normos, taikomos akcinių bendrovių organų veiklai reglamentuoti (Akcinių bendrovių įstatymo (toliau –ABĮ) 19 straipsnio 1, 4, 6, 8 dalys, CK 2.81 straipsnio 1 dalis, 2.82 straipsnio 1-3 dalys, 2.87 straipsnis. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad įmonės vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, jog įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai santykiai, nuo pat tapimo įmonės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Vadovo atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas, tiek fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas. Atsižvelgiant į subjektą, kuriam padaryta žalos, civilinė atsakomybė galima tiek prieš pačią įmonę, tiek prieš jos kreditorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).
 3. Įstatyme nustatyta, kad tuo atvejų, kai įmonės vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, jis privalo atlyginti padarytą žalą. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala, be kita ko, yra turto netekimas, negautos pajamos, o 2 dalyje – jeigu atsakingas asmuo iš neteisėtų veiksmų gavo naudos, tai gauta nauda kreditoriaus reikalavimu gali būti pripažinta nuostoliais. Pažymėtina, kad už civilinio teisinio pobūdžio pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą bendrovės vadovui, kaip bendrovės valdymo organui, kyla pareiga atlyginti jo neteisėtais veiksmais, nesilaikant įstatymuose įtvirtintų pareigų, padarytą žalą. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246-6.249 str.).
 4. Teismui iškėlus bankroto bylą įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, tačiau jie turi pareigą perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą ir dokumentus. Taip pat jiems lieka pareiga įstatymų nustatyta tvarka atsakyti už įmonei padarytą žalą. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą (toliau - ĮBĮ) nuostatas, administratorius perima įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Nustačius, kad turtas buvo prarastas ar neperduotas dėl juridinio asmens valdymo organo (nagrinėjamu atveju direktoriaus) kaltės ir pareigų nevykdymo, direktorius turi atlyginti bendrovei dėl prarasto turto atsiradusią žalą, kuri lygi prarasto turto vertei, nurodytai bendrovės finansiniuose dokumentuose (CK 2.87, 6.245-6.249, 6.263 str.).
 5. Byloje yra pateikti duomenys, kad 2014-04-28 ieškovei buvo iškelta bankroto byla. Pagal teismo nutarties nuostatas atsakovas privalėjo per 10 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui ieškovės turtą bei dokumentus. Bylos dokumentai patvirtina, kad 2014-12-19 atsakovui paskirta bauda už vengimą perduoti ieškovės turtą bei dokumentus. Byloje nėra ginčo dėl to, kad ir po šios nutarties priėmimo ieškovės turtas bei dokumentai administratoriui nebuvo perduoti. Taigi byloje surinkti įrodymai patvirtina, jog atsakovas neteisėtai neperdavė administratoriui ieškovės turto bei buhalterinės apskaitos dokumentų.
 6. Iš viešojo juridinių asmenų registro išrašo matyti, jog UAB „Sartas“ vadovas ir vienintelis akcininkas buvo A. M., kuris ir turėjo teismo nutartyje nurodytu laiku įvykdyti minėtą nutarties dalį, t.y. per 10 dienų nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus, tačiau iki šiol buvęs vadovas nėra perdavęs bankroto administratoriui jokio BUAB Sartas turto, dalies dokumentų.
 7. Bendra patvirtintų BUAB „Sartas“ kreditinių reikalavimų suma 2016-10-18 dienai yra 100 934,25 Eur. Pinigų likutis BUAB „Sartas“ kasoje ir banko sąskaitoje 2016-10-18 dienai yra 14 189,38 Eur, kuri atlikus visas bankroto procedūras bus paskirstyta pirmosios ir antrosios eilės kreditoriams.
 8. Byla jau buvo nagrinėta Klaipėdos apygardos teisme ir 2015-12-07 sprendimu ieškinys buvo tenkintas iš dalies, priteisiant iš atsakovo A. M. ieškovei BUAB „Sartas“ 70 191,70 Eur žalai atlyginti bei 5 procentų dydžio metines palūkanas, apskaičiuotas pagal priteistą žalos dydį nuo ieškinio pateikimo teismui 2015-04-01 iki sprendimo įvykdymo, kitą ieškinio dalį dėl administravimo išlaidų priteisimo. Atsakovui pateikus apeliacinį skundą, Lietuvos apeliacinis teismas 2016-07-05 nutartimi skundą tenkino ir panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2015-12-07 sprendimą, nurodydamas, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė atsakovo prašymą išreikalauti papildomus įrodymus iš ikiteisminio tyrimo pareigūnų, kurie tikėtinai galėtų paneigti atsakovo kaltės dėl visų dokumentų administratoriui perdavimo buvimą ir kitas bylai svarbias aplinkybes. Taip pat nurodė, kad pirmosios instancijos teismas priteisdamas ieškovei iš UAB „Perdanga“ 32 159,08 Eur taikydamas restituciją, nenustatė, ar minėta įmonė yra pareiškusi finansinį reikalavimą ieškovės bankroto byloje ir (ar) pastarasis yra (ne) patvirtintas.
 9. Klaipėdos apygardos teismas, iš naujo nagrinėdamas bylą, išsireikalavo ikiteisminio tyrimo medžiagą. Klaipėdos apygardos teismo prokuratūros 2-asis baudžiamojo persekiojimo skyrius 2016-04-29 priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 01-1-22925-15 dalyje dėl BUAB „Sartas“ piniginių lėšų pasisavinimo ir iššvaistymo pagal LRBK 183 str., 184 str., nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių bei nustatė, kad A. M., būdamas UAB „Sartas“ direktoriumi, aplaidžiai tvarkė įmonės buhalterinę apskaitą, nes neišsaugojo įmonės buhalterinės apskaitos ir kitų išlaidas patvirtinančių dokumentų, dėl to šis asmuo patrauktinas baudžiamojon atsakomybėn pagal LRCK 223 straipsnio 1 dalį. Taip pat įsiteisėjusiu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-05-19 baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 1-510-659/2016, atsakovas, kaip buvęs UAB „Sartas“ vadovas pripažintas kaltu pagal BK 223 str. l d. už aplaidų UAB „Sartas“ buhalterinės apskaitos tvarkymą dėl ko iš dalies negalima nustatyti šios įmonės veiklos, jos turto ir įsipareigojimų dydžio bei nuteistas bauda. Iš baudžiamojo teismo įsakymo išvadų galima pamatyti, jog A. M. dėl šiam inkriminuotos nusikalstamos veiklos aplaidžiai tvarkant įmonės buhalterinę apskaitą prisipažinimo visiškai, todėl tokia aplinkybė, įskaitant ir baudžiamojo įsakymo priėmimą, reiškia, jog įmonės nemokumą neišsaugojus įmonės turto, taip pat šio turto neperdavus bankroto administratoriui bei dėl to atsiradusią žalą sąlygojo neteisėti bei nusikalstami atsakovo veiksmai.
 10. Ieškinį buvusiam įmonės vadovui A. M. dėl žalos atlyginimo pareiškė bankroto administratorius, kuris įmonei padarytą žalą sieja su vadovo neteisėtu neveikimu, t. y. įmonės turto ir dokumentų neperdavimu bankroto administratoriui po to, kai įmonei buvo iškelta bankroto byla. Baudžiamojoje byloje nustatytos aplinkybės turi prejudicinę reikšmę nagrinėjamojoje byloje, todėl teismas jų plačiau nenagrinėja, tik konstatuoja, kad bankroto administratoriaus nurodytos aplinkybės, kad turtas buvo prarastas ar neperduotas dėl juridinio asmens valdymo organo (nagrinėjamu atveju direktoriaus) kaltės ir pareigų nevykdymo, direktorius turi atlyginti bendrovei dėl prarasto turto atsiradusią žalą, kuri lygi prarasto turto vertei, nurodytai bendrovės finansiniuose dokumentuose, yra pagrįstos.
 11. Be to ieškovės atstovas į bylą pateikė papildomus įrodymus ir paaiškinimus dėl restitucijos taikymo ieškovei priteisiant iš UAB „Perdanga“ 32 159,08 Eur, bei nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismas 2016-02-29 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2A-81-460/2016 (pagal ieškovės BUAB „Sartas" ieškinį atsakovei UAB „Perdanga“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, ir ieškovės BUAB „Sartas“ (apeliantė) apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimo) nusprendė pripažinti negaliojančiu uždarosios akcinės bendrovės „Sartas“ 2014-04-14 atliktą 20 000 Lt (5 792,40 Eur) pinigų sumos išmokėjimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Perdanga“, įformintą 2014-04-14 kasos pajamų orderio kvitu Nr. KPVL 13001037; pripažinti negaliojančiu uždarosios akcinės bendrovės „Sartas" 2014-04-15 atliktą 45 000 Lt (13 032,90 Eur) pinigų sumos išmokėjimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Perdanga", įformintą 2014-04-15 kasos pajamų orderio kvitu Nr. KPVL13001080; pripažinti negaliojančiu uždarosios akcinės bendrovės „Sartas" 2014-04-18 atliktą 46 038,87 Lt (13 333,78 Eur) pinigų sumos išmokėjimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Perdanga", įformintą 2014-04-18 kasos pajamų orderio kvitu Nr. KPVL13001081. Taikyti restituciją ir ieškovei UAB „Sartas“ priteisti iš atsakovės UAB „Perdanga“ 32 159,08 Eur (111 038,87 Lt) sumą. Priteisti ieškovei metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-02-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodyto teismo sprendimo pagrindu ieškovei - išieškotojai BUAB „Sartas“, buvo išduotas vykdomasis raštas, kuris jį pateikus priverstiniam vykdymui antstoliui J. P., buvo visiškai įvykdytas. Pagal šį vykdomąjį raštą BUAB „Sartas“ naudai iš skolininkės UAB „Perdanga“ išieškota 32 159,08 Eur skolos, 2 125,14 Eur palūkanų. Atsižvelgiant į tai, jog anksčiau nurodytas teismo sprendimas buvo įvykdytas, todėl UAB „Perdanga“ pareiškė savo finansinį 32 159,08 Eur reikalavimą BUAB „Sartas“, kurį Klaipėdos apygardos teismo 2016-04-09 nutartimi patvirtino. Po teismo sprendimo įvykdymo gautų sumų, pirmiausia buvo sumokėtos visos faktinės išlaidos, patirtos bankroto procese, todėl likusi nepaskirstyta suma 2016-10-18 dienai yra 14 189,38 Eur, viso patvirtinti kreditiniai reikalavimai yra 100 934,25 Eur.
 12. Lietuvos apeliacinis teismas taip pat pasisakė dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015-12-07 motyvų dėl UAB „LitCon“ skolos ieškovei bei nurodė, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus – liudytojų parodymus, kurie galėjo turėti esminės reikšmės nustatant finansinių įsipareigojimų dydį UAB „LitCon“. Ieškovės atsakovas į bylą pateikė rašytinius įrodymus, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad UAB „Litcon“ nėra pilnai atsiskaičiusi su ieškove, ir tai gali turėti įtakos žalos priteistinos žalos dydžiui, kurie paneigia šiuos atsakovo argumentus. Ieškovė pateikė UAB „LitCon“ paaiškinimus, įrodančius, kad pagal 2014-03-26 Baigiamąjį darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 1 išrašytos PVM sąskaitos faktūros yra apmokėtos visiškai.
 13. Liudytoju apklaustas V. R., dirbęs UAB „Sartas“ projektu vadovu, o direktoriui A. M. išėjus tėvystės atostogų, paskirtas į direktoriaus pareigas. Liudytojas teismui parodė, kad su juo materialinės atsakomybės sutartis pasirašyta nebuvo. Jo žinioje buvo įmonės banko kortelė, į kurią buhalterė pervesdavo pinigus, o jis pirkdavo medžiagas ir mokėjo darbo užmokestį darbuotojams. Už viską mokėjo grynais pinigais, avansinių pinigų niekada neėmė. Visus dokumentus, patvirtinančius išleistas sumas, jis atiduodavo buhalterei, niekada jokių pretenzijų nesulaukė. Sprendimus įmonėje, net ir būdamas tėvystės atostogose, priiminėjo direktorius A. M.. Direktoriaus nurodymu buvo nutraukti darbai ir išvažiuota iš paskutinio objekto, palikus ten susandėliuotas statybines medžiagas. Už panaudotus įmonės pinigus jis yra pilnai atsiskaitęs, jokių skolų įmonei neturi. Derybose su UAB „LitCon“ jis nedalyvavo, jose dalyvavo direktorius,
 14. Taip pat byloje buvo apklausta liudytoja D. G., kuri iki 2013 m. lapkričio mėn. tvarkė UAB „Sartas“ buhalterinę apskaitą. Liudytoja paaiškino, kad direktorius A. M. liepdavo pervesti atitinkamą sumą į kortelę, kuria disponavo V. R.. V. R. pristatydavo dokumentus apie panaudotus pinigus, tačiau visų dokumentų nepristatė, sakė, kad dalis dokumentų liko objekte. Kokia konkreti suma liko skoloje ji neatsimena, galėjo būti apie 10 000 Lt (2 896 Eur), visus buhalterinius dokumentus priėmimo-perdavimo aktu ji perdavė A. M.. Buvo padidintas įmonės įstatinis kapitalas, tačiau realiai pinigai įnešti nebuvo, balanse buvo nurodyta kaip A. M. skola įmonei.
 15. Taigi, apklausti liudytojai patvirtino, kad įmonėje sprendimus, net ir būdamas tėvystės atostogose, priiminėjo A. M., kad jam buvo perduoti visi buhalteriniai įmonės dokumentai. Jeigu V. R. kiek tai ir yra skolingas BUAB „Sartas“ (D. G. teigimu apie 2 896 Eur, pats V. R. tai neigia), tačiau atsakovui neišsaugojus dokumentų to nustatyti nėra galimybių. Taip pat buhalterė patvirtino, kad įmonei padidinus įstatinį kapitalą, realiai pinigai įnešti nebuvo, todėl ji šią A. M. skolą įmonei balanse nurodydavo kaip gautinas sumas.
 16. Nurodytos aplinkybės patvirtina tai, kad atsakovas neįvykdė LR bankroto įstatymo nuostatų, neperdavė bankroto administratoriui įmonės buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodyto turto ir ieškovė pagrįstai reikalauja kreditoriams padarytą žalą atlyginti (LR CK 6. 249 str.).
 17. CK 6.37 str. 2 d. numato pareigą skolininkui mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. nustatytos penkių procentų dydžio metinės palūkanos. Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo 86 159,07 Eur sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
 18. CPK 93 straipsnis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo A. M. į valstybės biudžetą. proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimo daliai (CPK 96 str. 1 d.). Ieškovė šioje byloje atleista nuo 1 518 Eur žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 8 p.). Byloje iš atsakovo A. M. priteista visa reikalaujama žala, todėl iš jo priteistina valstybei 1 518 Eur žyminio mokesčio.
 19. Taip pat ieškovė pateikė prašymą priteisti 2 236,33 Eur bylinėjimosi išlaidų už bylinėjimosi laikotarpį. Kadangi duomenys apie patirtas bylinėjimosi išlaidas pateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės ir jos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatyto maksimalaus dydžio (2015 m. kovo 19 d. redakcija), todėl yra pagrindas jas priteisti. Taigi ieškovei BUAB „Sartas“ priteistina 2 236,33 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų per visą bylinėjimosi laikotarpį tiek pirmosios, tie apeliacinės instancijos teismuose, iš atsakovo A. M..

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263?270 straipsniais,

Nutarė

8ieškinį tenkinti visiškai.

9Priteisti iš ieškovo A. M., a.k. ( - ) BUAB „Sartas“, įmonės kodas ( - ), 86 744,87 Eur žalos atlyginimą.

10Priteisti iš A. M. BUAB „Sartas“ 5 procentų dydžio metinės palūkanas nuo 86 744,87 Eur sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos 2015 m. balandžio 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Priteisti iš A. M. 1 518 Eur žyminio mokesčio valstybei.

12Priteisti 2 236,33 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei BUAB „Sartas“ iš atsakovo A. M..

13Sprendimas per 30 d. nuo teismo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai