Byla 2-1049-264/2014
Dėl nuostolių atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei, dalyvaujant ieškovės bankrutuojančios UAB „Pereza” bankroto administratoriaus UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras" įgaliotam asmeniui G. A.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios UAB „Pereza“ ieškinį atsakovui M. S., trečiajam asmeniui P. J. dėl nuostolių atlyginimo

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai

4ieškovė patikslintu ieškiniu (3 t. b. 1. 18-23) prašo priteisti iš atsakovo M. S. 168 187, 11 Lt žalai atlyginti bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodo, kad laikotarpyje nuo 1998-10-22 iki 2010-02-23 UAB „Pereza“ direktoriumi dirbo P. J., o nuo 2010-02-23 iki bankroto bylos iškėlimo bendrovės direktoriumi ir 100 proc. akcijų savininku buvo atsakovas M. S.. Iškėlus įmonei bankroto bylą, atsakovas įmonės turto, jokių buhalterinės apskaitos dokumentų neperdavė bankroto administratoriui. Ieškovės bankroto byloje patvirtintų kreditorinių reikalavimų bendra suma - 168 187, 11 Lt. 2007m. - 2008 m. balansų duomenimis UAB „Pereza" buvo nemoki. Ieškovės direktorius P. J. 2010-02-22 pardavė M. S. UAB „Pereza" 20 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, o 2010-02-22 aktu ir akto priedu Nr. 1 perdavė atsakovui 235 bylas įmonės buhalterinės apskaitos ir kitų dokumentų, tačiau jokio turto neperdavė, nes jo jau 2010 m. pradžiai nebuvo. Nuo 2008 m. įmonės veikla buvo nuostolinga, nuo 2009m. pabaigos LTAB „Pereza" jokio materialaus turto neturėjo, mažavertis turtas buvo nurašytas kaip susidėvėjęs. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad atsakovas M. S. jokios teisėtos veiklos nevykdė, naudojo įmonę nusikalstamai veiklai vykdyti, 2010 m. sudarinėjo įvairius sandorius, neišsaugojo buhalterinės apskaitos dokumentų, dėl ko nėra galimybės nustatyti bendrovės veiklos, jos turto nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros 2010-12-11 -

52013-01-02 laikotarpiu. Jo atžvilgiu priimti apkaltinamieji nuosprendžiai. Atsakovo kaip vadovo ir vienintelio akcininko nesąžiningi ir nusikalstami veiksmai lėmė. kad juridinis asmuo negali ?vykdyti prievolių kreditoriams. Atsakovas, žinodamas, kad įmonė nemoki, nevykdė pareigos ir nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, kaip vadovas ir akcininkas veikė priešingai įmonės bei kreditorių interesams, tuo pažeidė CK 2. 50 str., 2. 87 str. 7 d.. IBI 4 str.. 8 str.. Todėl yra visos būtinos sąlygos atsakovo civilinei atsakomybei kilti dėl kreditoriams padarytos žalos atlyginimo.

6Ieškovės atstovas ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti. Nurodo, kad bendrovė jokio turto neturi, nuo 2007 m. tapo nemoki ir skolos kreditoriams susidarė iki bendrovės pardavimo atsakovui M. S..

7Atsakovas M. S. į teismo posėdį neatvyko, nes atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje. Jam apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (3 t. b. 1. 32-36). Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Jam perėmus iš P. J. įmonę, jokio turto nebuvo, už skolas kreditoriams jis nėra atsakingas.

8Trečiasis asmuo P. J. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jam pranešta tinkamai (3 t. b. 1. 29).

  1. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

9UAB „Pereza“ įsteigta nuo 1998-10-19, pagrindinė veikla pastatų statyba ir įrengimas. Atsakovas vienintelis bendrovės akcininkas ir vadovas (nuo 2010-02-23 iki bankroto bylos iškėlimo), trečiasis asmuo P. J. buvęs akcininkas ir vadovas (1998-10-22 - 2010-02-22 laikotarpiu) (1 t. b. 1. 9-10).

10Kauno apygardos teismas 2013-01-02 nutartimi ieškovei iškėlė bankroto bylą. Nutartyje konstatavo, kad UAB „Pereza“ vadovas teismui nepateikė įmonės ūkinės ir finansinės būklės duomenų, Valstybės įmonei „Registrų centras“ UAB „Pereza“ balansas pateiktas tik už 2008 metus, VĮ Registrų centro ir VĮ „Regitra“ duomenimis bendrovės vardu nėra registruoto nekilnojamojo turto, transporto priemonių, nėra lėšų banko sąskaitose, VMI duomenimis bendrovė privalomų teikti deklaracijų neteikia nuo 2010-02-26. Pagal pateiktas deklaracijas ir mokesčių apskaitos duomenis 2012-12-14 mokestinės nepriemokos valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams neturi, tačiau neįvertintos bendrovės mokestinės prievoles pagal nepateiktas deklaracijas, kurių pateikimo terminai pasibaigę. Teismo turimais duomenimis pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 114 153, 35 Lt (1 t. b. 1. 8). Kauno apygardos teismas 2013-04- 17 nutartimi taikė supaprastintą bankroto procesą (1 t.b.1.11).

11Bylos duomenys: raštai atsakovui, antstoliams, Kauno miesto apylinkės prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo ir kt. patvirtina, kad bankroto administratoriaus reikalavimu atsakovas M. S. jokio turto, bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentų bankroto administratoriui neperdavė (1 t. b. 1. 13-17, 72-76), juridinių asmenų registro duomenimis UAB „Pereza“ balansai už 2009-2012 m. nebuvo teikiami.

12Iš 2008 m. gruodžio 31 d. balanso duomenų (1 t. b. 1. 18-19) matyti, kad bendrovė 2008 m. vykdė veiklą, apskaitomo turto vertė buvo 1 093 825 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos - 1 053 460 Lt, patyrė 60 822 Lt nuostolių. Kauno apygardos prokuratūros 2014-01-06 nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad UAB „Pereza“ vykdė ūkinę, komercinę veiklą nuo 1998- 10-22 iki 2010-12-10, tačiau nepateikti apžiūrai dokumentai, kurie patvirtintų ūkinės, komercinės veiklos vykdymą 2010-12-11 - 2013-01-02 laikotarpiu, neišsaugoti pirminiai dokumentai, todėl nėra galimybės nustatyti bendrovės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros (1 t. b. 1. 72-76). Iš atsakovo ir trečiojo asmens pateiktų 2010-02-22 perduodamų dokumentų akto, sąrašo matyti, kad buvęs vadovas P. J. atsakovui perdavė buhalterinės apskaitos ir kitus dokumentus už 1999-2009 m., tačiau jokio UAB „Pereza“ turto atsakovui neperdavė (1 t. b. 1. 49-50, 97-108). VĮ nekilnojamojo turto registro, VĮ Regitra, SEB banko sąskaitų išrašų už 2008-2009 m. duomenimis bendrovė turėjo nekilnojamojo turto, transporto priemonių, kurį 2009 m. pardavė, atlikinėjo pinigines operacijas su kitais ūkio subjektais (1 t. b. 1. 153-169, 2 t. b. 1.2-23, 24-29, 140-147). VMI duomenimis UAB „Pereza" 2009-12-24 - 2010-02- 20 laikotarpiu perėmė iš trečiųjų asmenų nekilnojamojo turto mokesčio nepriemokas (2 t. b. 1.30- 37). Byloje esantys duomenys patvirtina, kad Kauno apygardos teismo 2013-03-27. 2014-05-16, 2013-09-04 nutartimis UAB „Pereza“ bankroto byloje (civ. bylos Nr. B2-601-390/2014) patvirtinti kreditoriniai reikalavimai bendrai - 168 187, 11 Lt sumai. Iš byloje esančių kreditorių reikalavimus

13pagrindžiančių dokumentų kopijų matyti, kad skolos kreditoriams VMI - 7, 50 Lt, AB „Palemono keramika“- 6579, 89 Lt skola už prekes (PVM sąskaitas faktūras UAB „Pereza“ vardu pasirašė direktoriaus pavad. T. J.), Lietuvos ir Suomijos UAB „Drūtsraigtis“ - 3900 Lt skola už prekes (pagal PVM sąskaitas-faktūras prekes priėmė P. J.), UAB „Autokausta“ - 3704, 96 Lt skola už prekes (PVM sąskaitas faktūras UAB „Pereza“ vardu pasirašė direktoriaus pavad. T. J.), UAB „Girada“ - 43 129, 21 skola už prekes (PVM sąskaitas faktūras UAB „Pereza“ vardu pasirašė direktoriaus pavad. T. J.) atsirado 2009 metų laikotarpiu ir vavimo nepadidėjo, UAB „Senukų prekybos centras“ - 1465, 15 Lt skola už įgytas prekes 2009 m. liepos mėn. ir 792 Lt delspinigiai, paskaičiuoti už 180 d. iki 2013-01-15 (bankroto bylos iškėlimo), Omnitel - 1849, 11 Lt skola ir 2233 Lt delspinigiai, prievolės įvykdymo termino pabaiga 2010 m. gegužės - 2011 m. gegužės mėn., 6203, 52 Lt skola SODRAI - 2013 m. vasario 18 dienai, Vilniaus apygardos teismo 2012-05-31 sprendimu iš UAB „Pereza“ priteista 88 117, 02 Lt skola, 10 205, 75 Lt palūkanos (už atliktus statybos darbus pagal 2008-2009 m. rangos sutartis) kreditorei UAB „Promsta“ (2 t. b. 1. 148-149, 150-173, 3 t. b. 1. 24-25).Nagrinėjamoje byloje 2014-08-21 nutartimi patvirtinta ieškovės ir atsakovo P. J. taikos sutartis, P. J. procesinė padėtis pakeista į trečiojo asmens (3 t. b. 1. 30-31).

  1. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

14Bankrutavusios bendrovės ir jos kreditorių interesus pagal ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 14 punkte ginantis administratorius pareiškė ieškinį teisme, prašydamas priteisti 168 187, 11 Lt žalai atlyginti iš bendrovės vadovo ir vienintelio akcininko M. S..

15Kaip matyti iš ieškinio, ieškovės bankrutavusios UAB „Pereza“ atstovo teisme išdėstytos pozicijos, atsakovo kaltė dėl kreditorių patirtų nuostolių pasireiškė tuo, jog jau nuo 2007-12-31 esant bendrovei nemokiai, nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos ieškovei iškėlimo, bendrovės veikla buvo nuostolinga, 2008 - 2009 m. išaugo skolos kreditoriams, bankroto administratoriui jokio turto bei finansinės atskaitomybės ir kitų dokumentų atsakovas M. S. neperdavė, dėl ko bankrutuojančios bendrovės kreditoriams liko neatlyginta 168 187, 11 Lt kreditorių reikalavimų suma, kurią prašo priteisti iš atsakovo.

16Įmonės bankroto byloje patvirtinta kreditorių reikalavimų suma civilinėje byloje dėl įmonės vadovo civilinės atsakomybės už žalą, padarytą tuo, kad, esant įmonei nemokiai, nepaduodamas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, yra vertinama kaip įmonės vadovo padaryta žala. Tokios praktikos laikosi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „ Vajalio medienos gaminiai“ v. R. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-228/2011).

17Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas įmonės vadovo M. S. įmonei vadovavusio nuo 2010-02-23 iki bankroto bylos iškėlimo civilinės atsakomybės klausimas, kai jis laiku nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo jo vadovaujamai įmonei ir tuo pačiu metu buvusiam akcininku. Įmonės vadovo ir akcininko civilinės atsakomybės pagrindai yra susiję, tačiau jie nėra tapatūs. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad skirtingas juridinio asmens dalyvių ir valdymo organų narių statusas lemia ir jų civilinę atsakomybę skirtingais pagrindais (atitinkamai pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį ir 2.87 straipsnio 7 dalį) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Panevėžio balsas“ v. UAB „Eksena", bylos Nr. 3K-3-244/2009). Kadangi įmonė įgyja civilines teises ir prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus (CK 2.81 straipsnio 1 dalis), tai atsakovo M. S. civilinės atsakomybės pagrindai ir sąlygos yra kaip bendrovės vadovo, o ne kaip akcininko. Nuo 2008 m. liepos 1 d. Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to. kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

18Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta įmonės vadovo, savininko pareiga sisteminio ĮBĮ nuostatų aiškinimo kontekste reiškia pareigą kreiptis į teismą įmonei tapus nemokia ĮBĮ prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Rita“ v. R. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-321/2014). Teisėjų kolegija, sistemiškai aiškindama ĮBĮ nuostatas, konstatavo, kad, nesant kitų ĮBĮ įtvirtintų bankroto bylos iškėlimo pagrindų, atsiradusių anksčiau nei nemokumas, įmonės vadovo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo kyla, kai įmonė pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintus kriterijus yra nemoki. Įmonės vadovas gali įvertinti, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais ir ankščiau nei atsiranda pagrindas pripažinti įmonę nemokia pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintus kriterijus, tačiau vertinant pareigos atsiradimo momentą taikytina ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis.

19Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek esamų įmonės kreditorių (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas). Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos arba nors ir vykdo, tačiau didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams. Jeigu laiku nesikreipiama dėl bankroto bylos iškėlimo, tai nepasinaudojama palankesnėmis bankroto bylos iškėlimo suteikiamomis sąlygomis, nes dėl bankroto bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles skaičiavimas, negali būti nustatoma priverstinė hipoteka (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas). Laiku nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovas prisiima riziką dėl pareigos padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsiradimo (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis). ĮBĮ nėra tiesiogiai įvardyta konkretaus termino, per kurį, atsiradus bankroto bylos iškėlimo pagrindams, įmonės vadovas privalo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pagal ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisinį reguliavimą įmonės vadovas, esant šios teisės normos dispozicijoje nurodytoms sąlygoms, privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad administracijos vadovas <...> privalo nedelsdamas veikti, jei finansinė padėtis pasikeičia taip, kad kyla įmonės nemokumo grėsmė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „ ONDUBALT“ v. T. N., bylos Nr. 3K-3-344/2014).

20Teismas konstatuoja, kad nuo 2009 m.pabaigos įmonė buvo nemoki, todėl remiantis ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalį, įmonės vadovas, esant įmonės nemokumo faktui, privalėjo nedelsdamas pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo.

21Iš UAB „Pereza“ 2007 - 2008 metų balansų ir pelno nuostolių ataskaitų, bankroto administratoriaus įgalioto asmens, atsakovo ir trečiojo asmens procesinių dokumentų turinio matyti, kad ši įmonė nuo 2009 metų pradžios tapo nemokia, šios įmonės vadovo pareigos pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo atsiradimo momentas yra P. J. vadovavimo laikotarpiu (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, 8 straipsnio 1 dalį, CPK 185 straipsnį). Atsakovas M. S. kaip įmonės vadovas nuo 2010-02-23 perėmęs nemokią įmonę nuo jos perėmimo taip pat turėjo pareigą inicijuoti įmonės pertvarką arba bankroto bylos iškėlimą, tačiau, pažeisdamas imperatyviąsias įstatymų nuostatas ir savo fiduciarines pareigas įmonei, to laiku nepadarė.

22Atsakovas byloje neginčija aplinkybės, kad jo vadovavimo laikotarpiu įmonė nevykdė ūkinės veiklos, turto neturėjo. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Kauno apylinkės teismo 2014-05-14 nuosprendžiu (baudž. byla Nr. 1-713-530/2014) atsakovas nuteistas pagal BK 222 str. 1 d., 245 str. už tai, kad būdamas UAB ..Pereza'4 direktoriumi paslėpė ir neišsaugojo 10 metų buhalterinės apskaitos dokumentų, dėl ko nėra galimybės nustatyti 1998-10-

2322-2010-12-10 laikotarpio UAB „Pereza“ veiklos, jos turto nuosavo kapitalo, ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, jų neperdavė bankroto administratoriui.

24ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalyje nustatytas specialusis įmonės vadovo civilinės atsakomybės pagrindas, skirtas apsaugoti kreditorių interesus, kai įmonė yra faktiškai nemoki, o akcininkų bei kreditorių interesai iš esmės išsiskiria. Nuo įmonės faktiško nemokumo momento jos vadovas turi pareigą prioritetiškai ginti kreditorių interesus, kad, įmonei esant nemokiai, būtų maksimaliai apsaugotos kreditorių teisės gauti maksimalų reikalavimų patenkinimą. Ši pareiga skiriasi nuo bendrosios pareigos veikti įmonės interesais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB Panevėžio spaustuvė v. R. Š. ir kt., bylos Nr. 3K-3-19/2012; 2014 m. gegužės 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB ,, Taunis-Ekspres “ v. K. N. ir kt., bylos Nr. 3K-3-283/2014; kt.).

25Pažymėtina, kad civilinei atsakomybei pagal ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalį atsirasti reikalingą kaltės formą lemia tai, jog pažeista įstatyme įtvirtinta pareiga, todėl įmonės vadovo civilinė atsakomybė atsiranda esant paprasto neatsargumo jo kaltės formai.

26Įmonės vadovui taikoma civilinė atsakomybė nėra sankcija už neteisėtus veiksmus, žalos dydis kiekvienu atveju nustatomas pagal faktines bylos aplinkybes, todėl vienais atvejais gali būti lygus bankroto byloje patvirtintų reikalavimų sumai, kitais atvejais - bankroto byloje nepatenkintų kreditorių reikalavimų daliai, arba, kai nustatoma, kad ne visa nepadengta skolų dalis atsirado dėl to, jog atsakingi asmenys laiku nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, - mažesnis už ją.

27Kai faktiško nemokumo būsenoje esančiai įmonei skirtingais laikotarpiais vadovavo skirtingi vadovai, kurie padarė žalos laiku neinicijavę bankroto bylos, tai ši žala nėra padaryta bendrais šių asmenų veiksmais, jie nelaikytini bendraskoliais, kiekvienas iš jų individualiai atsako už savo veiksmais padarytą žalą, jų atsakomybė turi būti atribota ir individualizuota, individualiai nustatant kiekvieno iš jų civilinės atsakomybės sąlygų visetą, dėl jos turi būti sprendžiama pagal faktines aplinkybes, žalos dydis dėl vėlavimo inicijuoti bankroto bylos iškėlimą turi būti skaičiuojamas kiekvieno iš jų vadovavimo laikotarpiui atskirai (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis, CK 6.246 - 6.249 straipsniai)

28Ieškovė byloje 4 kartus tikslino ieškinį (dėl ieškinio dydžio, atsakovų), tačiau ieškinio pagrindas išliko tas pats - ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis (1 t. b.1. 3-7, 62-69, 2 t. b.1. 117-132, 3 t. b.1. 18- 23). Patikslintame ieškinyje bankroto administratorius žalos dydžiu nurodo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumą, kurių bankrutuojanti įmonė negali patenkinti dėl to, kad, iškėlus bankroto bylą, paaiškėjo, jog įmonė turto neturi ir negalės atsiskaityti su kreditoriais. Kauno apygardos teismas yra patvirtinęs 168 187, 11 Lt ieškovės kreditorių reikalavimus. Įmonė 2009 m. pradžioje buvo nemoki, nuo 2010 m. pradžios nevykdė ūkinės - komercinės veiklos. Jeigu paaiškėjus, jog įmonė yra nemoki, atsakovas būtų kreipęsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, kreditorių reikalavimai nebūtų didėję ir su jais būtų buvę galima atsiskaityti iš bendrovės gautų pajamų. Teismas konstatuoja, kad yra žalos, padarytos kreditoriams, ir atsakovo M. S. veiksmų (neveikimo) priežastinis ryšys. Pažymėtina, kad atsakovui kaip įmonės savininkui ir vadovui, taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai, jis privalėjo veikti sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai ir išimtinai įmonės interesais, tačiau elgėsi nerūpestingai, nevykdė teismo nutarties per 10 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti visus įmonės dokumentus bankroto administratoriui, pažeidė Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje, 10 straipsnio 4 dalies 6 punkte nustatytas pareigas ir veikė prieš įmonės, jos kreditorių interesus. Teismas sprendžia, kad ieškovė įrodė neteisėtus atsakovo M. S. veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis); atsakovo kaltė yra preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), ji nepaneigta. Bylos duomenimis kreditoriams: AB „Palemono keramika". Lietuvos ir Suomijos UAB „Drūtsraigtis", UAB „Autokausta“, UAB „Girada" atsiskaitymo terminai buvo pradelsti daugiau nei 3 mėn. jau 2009 metų pabaigoje (bendrai 57 314, 06 Lt sumai), kai bendrovei vadovavo P. J., todėl atsakovo nesikreipimas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nebuvo priežastiniame ryšyje su pasekmėmis, kitiems kreditoriams

29įsiskolinimai padidėjo 2010 m. - 2012 m. (UAB „Senukų prekybos centras“, Omnitel, SODRA, UAB „Promsta“, perimdamas įmonę, atsakovas žinojo, kad ji nemoki, todėl savo neveikimu pats prisiėmė neigiamas pasekmes. Ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovo M. S. priteistina 110 873, 05 Lt (168 187, 11 Lt - 57 314, 06 Lt) žalai atlyginti, kitoje dalyje ieškinys atmestinas (CPK 178 str.).

30CK 6.210 straipsnis nustato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 arba 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškinio reikalavimas dėl 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo pagrįstas ir tenkintinas (CK 6. 37 str. 2 d., 6. 210 str. 1 d.)

31Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

32Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Ieškovė nepateikė tokias išlaidas patvirtinančių įrodymų.

33Ieškovė nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo valstybei atleista (CPK 83 str. 1 d. 8 p.). CPK 80 str. 1 d. numato, kad kiekvienas ieškinys yra apmokamas žyminiu mokesčiu, kuris skaičiuojamas nuo ieškinio sumos. Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinas 2 Lt žyminis mokestis ir 23 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p.).

34Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 268 str., 270 str., nusprendžia:

35Ieškinį patenkinti iš dalies.

36Priteisti iš M. S. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) 110 873, 05 Lt (vieną šimtą dešimt tūkstančių aštuonis šimtus septyniasdešimt tris litus ir 5 et) žalai atlyginti, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (110 873, 05 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (t. y. 2013 m. spalio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Pereza“ (j. a. kodas 135772393). Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

37Priteisti iš M. S. 3217 Lt (tris tūkstančius du šimtus septyniolika Lt) žyminį mokestį ir 23 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu valstybei, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, į. k. 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

38Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą. Teisėja

39Aušra Baubienė

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė,... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės... 3.
  1. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai
...
4. ieškovė patikslintu ieškiniu (3 t. b. 1. 18-23) prašo priteisti iš... 5. 2013-01-02 laikotarpiu. Jo atžvilgiu priimti apkaltinamieji nuosprendžiai.... 6. Ieškovės atstovas ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti. Nurodo, kad... 7. Atsakovas M. S. į teismo posėdį neatvyko, nes atlieka bausmę įkalinimo... 8. Trečiasis asmuo P. J. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo... 9. UAB „Pereza“ įsteigta nuo 1998-10-19, pagrindinė veikla pastatų statyba... 10. Kauno apygardos teismas 2013-01-02 nutartimi ieškovei iškėlė bankroto... 11. Bylos duomenys: raštai atsakovui, antstoliams, Kauno miesto apylinkės... 12. Iš 2008 m. gruodžio 31 d. balanso duomenų (1 t. b. 1. 18-19) matyti, kad... 13. pagrindžiančių dokumentų kopijų matyti, kad skolos kreditoriams VMI - 7,... 14. Bankrutavusios bendrovės ir jos kreditorių interesus pagal ĮBĮ 11... 15. Kaip matyti iš ieškinio, ieškovės bankrutavusios UAB „Pereza“ atstovo... 16. Įmonės bankroto byloje patvirtinta kreditorių reikalavimų suma civilinėje... 17. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas įmonės vadovo M. S. įmonei vadovavusio... 18. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje... 19. Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui... 20. Teismas konstatuoja, kad nuo 2009 m.pabaigos įmonė buvo nemoki, todėl... 21. Iš UAB „Pereza“ 2007 - 2008 metų balansų ir pelno nuostolių ataskaitų,... 22. Atsakovas byloje neginčija aplinkybės, kad jo vadovavimo laikotarpiu įmonė... 23. 22-2010-12-10 laikotarpio UAB „Pereza“ veiklos, jos turto nuosavo kapitalo,... 24. ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalyje nustatytas specialusis įmonės vadovo civilinės... 25. Pažymėtina, kad civilinei atsakomybei pagal ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalį... 26. Įmonės vadovui taikoma civilinė atsakomybė nėra sankcija už neteisėtus... 27. Kai faktiško nemokumo būsenoje esančiai įmonei skirtingais laikotarpiais... 28. Ieškovė byloje 4 kartus tikslino ieškinį (dėl ieškinio dydžio,... 29. įsiskolinimai padidėjo 2010 m. - 2012 m. (UAB „Senukų prekybos centras“,... 30. CK 6.210 straipsnis nustato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę... 31. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas... 32. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 33. Ieškovė nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo... 34. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 268 str., 270 str., nusprendžia:... 35. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 36. Priteisti iš M. S. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) 110 873, 05 Lt (vieną šimtą... 37. Priteisti iš M. S. 3217 Lt (tris tūkstančius du šimtus septyniolika Lt)... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas... 39. Aušra Baubienė...