Byla e2-2084-302/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „INOVECA MEDTECHNA“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 26 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. e2-2804-601/2017 pagal uždarosios akcinės bendrovės „INOVECA MEDTECHNA“ ieškinį atsakovėms Lietuvos kariuomenei ir Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „MARDENTAS“, uždaroji akcinė bendrovė „BaltMed“ ir uždaroji akcinė bendrovė „SK IMPEX SERVICE CENTER“,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „INOVECA MEDTECHNA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama: 1) pripažinti neteisėtais bei panaikinti atsakovės Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos 2017 m. rugpjūčio 28 d. sprendimą Nr. TP4-IS-35 bei 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimą Nr. TP4-IS-49; 2) grąžinti šalis į iki pažeidimo buvusią padėtį, t. y. į iki 2017 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. TP4-IS-35 bei 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TP4-IS-49 priėmimo buvusią padėtį; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovės Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos (toliau – ir Perkančioji organizacija) viešojo pirkimo „Medicinos prietaisų pirkimas“ (Pirkimo Nr. 189482) (toliau - Pirkimas) procedūras ir įpareigoti atsakovę nesudaryti preliminariųjų sutarčių su Pirkimą laimėjusiais dalyviais. Ieškovės teigimu, Pirkimo procedūrų sustabdymas yra vienintelė efektyvi priemonė apginti ieškovės pažeistas teises ir teisėtus interesus. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų itin apsunkintas teismo sprendimo vykdymas. Šalių grąžinimas į iki pažeidimo buvusią padėtį taptų neįmanomas, nes Pirkimo objektas yra nedalus. Be to, ieškovė nurodė, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, Perkančioji organizacija gali sukelti žalą neracionaliai išnaudodama Pirkimui skirtas lėšas. Atsakovė prarastų galimybę gauti pajamas, kurias ji būtų gavusi, jeigu nebūtų pažeidusi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) normų. Tuo atveju, kai viešasis pirkimas vykdomas pažeidžiant VPĮ reikalavimus ir perkančioji organizacija sudaro preliminariąsias, o vėliau ir pagrindines sutartis su dalyviais, kurių pasiūlytos prekės neatitinka pirkimo techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, yra pažeidžiamos ne tik ieškovės teisės ir interesai, bet ir visos visuomenės interesai.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Kauno apygardos teismas 2017 m. spalio 26 d. nutartimi ieškovės prašymą atmetė.
 2. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog Pirkimas vykdomas dėl medicinos prietaisų ir yra suskirstytas į 7 pirkimo dalis: 1) odontologinės įrangos (odontologinio įrenginio, gydytojo odontologo kėdės, sodasrovės, vakuuminio siurblio ir kompresoriaus); 2) apeksolokatoriaus; 3) skaitmeninės dantų viziografijos sistemos; 4) defibriliatoriaus; 5) šviestuvo ant galvos paciento apžiūrai; 6) ultragarsinio inhaliatoriaus; 7) priemonių elektrostimuliacijai. Ieškovė kvestionuoja tiekėjų teiktų pasiūlymų atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams 1 pirkimų dalyje, todėl sustabdžius 1 dalies pirkimą ir įvykus kitų dalių pirkimui, pastarųjų įgyvendinimas tam tikra apimtimi galimai būtų apsunkintas. Teismas, preliminariai įvertinęs ieškinio pagrįstumą, akivaizdžių duomenų dėl UAB „INOVECA MEDTECHNA“ ieškinio nepagrįstumo nenustatė. Nepaisant to, įvertinęs viešųjų pirkimų subjektą ir jo veiklos apimtį, darė išvadą, kad Lietuvos kariuomenės narių sveikata yra svarbesnis visuomenės interesas, kadangi, sustabdžius ginčo Pirkimą neapibrėžtam laikui, galimai iškiltų reali grėsmė atsakovės vykdomų darbų įgyvendinimui ir tokiu būdu būtų pažeistas viešasis interesas. Pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, būtų pripažįstami vien tik ieškovės interesai ir paneigti Lietuvos kariuomenės narių interesai. Teismo vertinimu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju atsakovės ir visuomenės patiriami nuostoliai būtų žymiai didesni negu ieškovės galimi nuostoliai. Be to, teismas pažymėjo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų proporcingumo ir ekonomiškumo principus.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Ieškovė UAB „INOVECA MEDTECHNA“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 26 d. nutartį bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Pirkimo procedūras ir įpareigoti atsakovę nesudaryti preliminarios sutarties. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino viešuosius interesus Pirkimo objektu bei skaidriu viešųjų pirkimų procesu. Nepagrįstai nurodė, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas užtikrina tik ieškovės privatų interesą, nepagrįstą prioritetą suteikė viešajam interesui Pirkimo objektu. Šiuo atveju laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama užtikrinti ne tik ieškovės interesus, tačiau ir viešąjį interesą sąžiningu konkurso dalyvių varžymusi bei Perkančiosios organizacijos tikslą racionaliai panaudoti tam skirtas lėšas. Preliminariųjų sutarčių, o vėliau ir pagrindinių sutarčių sudarymas su dalyviais, kurių prekės neatitinka Pirkimo techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, pažeis visuomenės interesus.
  2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų ekonomiškumo ir proporcingumo principus, kadangi Perkančioji organizacija neturi intereso skubiai įsigyti šias prekes. Pirkimas skirtas atnaujinti odontologinės įrangos komplektus. Taip pat ginčo procedūrų terminai neturėtų lemiamos įtakos sutarčių vykdymo terminui.
  3. Perkančioji organizacija nepatirs jokios žalos dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Anaiptol, jų nepritaikius, ji gali patirti žalos dėl nekokybiškų prekių įsigijimo. Ieškovė savo ruožtu prarastų galimybę gauti pajamas, kurias ji būtų gavusi, jeigu Perkančioji organizacija nebūtų pažeidusi VPĮ normų ir su ieškove būtų sudaryta preliminarioji sutartis. Taip pat Perkančioji organizacija įsigytų brangesnes prekes, nei siūlo ieškovė.
  4. Jeigu būtų patenkintas ieškovės ieškinys, Perkančioji organizacija turėtų nutraukti sudarytas preliminariąsias sutartis su tiekėjais, todėl būtų patiriami papildomi kaštai dėl pirkimo procedūrų tolesnio vykdymo.
 2. Atsakovė Lietuvos kariuomenė atsiliepime su pateiktu atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:
  1. Pirkimo procedūrų sustabdymas būtų neproporcingas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslams bei nepagrįstai labiau suvaržytų atsakovės padėtį negu yra būtina ieškovės interesų apsaugai.
  2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų viešųjų pirkimų tikslą sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti Lietuvos kariuomenei reikalingas prekes ir paslaugas, racionaliai panaudojant tam skirtas lėšas, t. y. pritaikius laikinąsias apsaugos priemones Lietuvos kariuomenė negalėtų įsigyti prekių, skirtų karių sveikatai užtikrinti. Atsakovė neapibrėžtą laikotarpį negalėtų užtikrinti odontologinių paslaugų teikimo kariams, todėl būtų pažeidžiamas viešasis interesas.
  3. Ieškinio patenkinimo atveju ieškovei išliktų teisė į nuostolių atlyginimą, todėl jos interesai nenukentėtų, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sutrikdytų tinkamą Lietuvos kariuomenės funkcijų vykdymą, nepagrįstai apsunkintų atsakovės padėtį lyginant su ieškove.
 3. Trečiasis asmuo UAB „MARDENTAS“ atsiliepime su pateiktu atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:
  1. Ieškovė savo privatų ekonominį interesą viešajame pirkime galėtų apginti reikalaudama atlyginti žalą, kurią sukelia pažeidimai viešajame konkurse, jeigu tokie pažeidimai išnagrinėjus bylą būtų nustatyti. Vadinasi, ieškovės ekonominis interesas gali būti apgintas ir nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių.
  2. Sustabdžius Pirkimo procedūras žala visuomenei būtų kur kas didesnė, nei dėl ieškovės nurodomų tariamų pažeidimų.
  3. Sustabdžius ginčo pirkimą neapibrėžtam laikui iškiltų grėsmė viešajam interesui Pirkimo objektu.
  4. Lietuvos kariuomenė turi turėti medicinines priemones karių gydymui ne tik esamiems poreikiams tenkinti, tačiau turi užtikrinti ir pakankamą šių priemonių rezervą, jog bet kuriuo metu ir bet kuriomis sąlygomis galėtų užtikrinti karių sveikatos priežiūrą. Atsižvelgiant į tai, galimybė užtikrinti operatyvią ir nepertraukiamą karių sveikatos priežiūrą negali sumažėti vien dėl ieškovės asmeninio ekonominio intereso parduoti prekes.
  5. Ieškovės ieškinys nėra prima facie pagrįstas, kadangi ieškovė praleido ieškinio senaties terminą ir neprašė jo atnaujinti.

3Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis).
 2. Apeliacijos dalyką sudaro Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 26 d. nutarties, kuria prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamų nutarčių negaliojimo pagrindų nenustatyta.

4Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo / neteisėtumo

 1. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 4237 straipsnio, reglamentuojančio laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ypatumus viešųjų pirkimų bylose, 1 dalį teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu, be to, teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.
 2. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovė Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba vykdo atvirą konkursą „Medicinos prietaisų pirkimas“ (Pirkimo Nr. 189482). Atsakovė 2017 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. TP4-IS-35 atmetė apeliantės pasiūlymą dėl neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams 1 Pirkimo dalyje bei sudarė pasiūlymų eilę. Atsižvelgiant į tai, apeliantė atsakovei pateikė pretenziją, kuria prašė grąžinti ją į preliminarią pasiūlymų eilę. 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. TP4-IS-49 atsakovė atmetė apeliantės pretenziją. Ieškovė, nesutikdama su Perkančiosios organizacijos 2017 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. TP4-IS-35 atmesti jos pasiūlymą bei su nustatyta pasiūlymų eile, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti neteisėtais bei panaikinti Perkančiosios organizacijos 2017 m. rugpjūčio 28 d. sprendimą Nr. TP4-IS-35 bei 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimą Nr. TP4-IS-49, grąžinti šalis į iki pažeidimo buvusią padėtį bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Be to, ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – Pirkimo procedūrų stabdymą. Kauno apygardos teismas 2017 m. spalio 26 d. nutartimi atmetė ieškovės prašymą. Ieškovė su tokia pirmosios instancijos teismo nutartimi nesutinka, atskiruoju skundu prašo ją panaikinti ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkinti.
 3. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, jog dėl kokių nors antrosios ginčo šalies veiksmų arba neveikimo būsimu teismo sprendimu galimai patenkinti ieškinio reikalavimai gali būti neįvykdyti, todėl teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, pirmiausiai turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jeigu preliminariai įvertinus pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismui susiformuoja nuomonė, kad toks palankus sprendimas galėtų būti priimtas, tik tada turi būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, t. y. ar yra grėsmė, kad galimai palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 4. Pakartotinai vertinant preliminarų ieškinio pagrįstumą, atkreiptinas dėmesys į tai, kad, išnagrinėjęs bylą iš esmės, Kauno apygardos teismas 2017 m. gruodžio 12 d. sprendimu ieškovės UAB „INOVECA MEDTECHNA“ ieškinį atmetė kaip nepagrįstą.
 5. Teismų praktikoje laikoma, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu priėmimo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2232/2013; 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-713-381/2016; 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1294-302/2016; 2017 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1012-302/2017 ir kt.).
 6. Nors minėtas Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 12 d. sprendimas šiuo metu ir nėra įsiteisėjęs, tačiau, kaip jau minėta, ta aplinkybė, kad, bylą išnagrinėjus iš esmės, ieškinys buvo atmestas, nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suteikia pakankamą pagrindą išvadai dėl ieškovės ieškinio reikalavimų preliminaraus nepagrįstumo.
 7. Konstatavus, kad nagrinėjamu atveju nėra vienos iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos, kiti atskirajame skunde ir atsiliepimuose į juos nurodyti argumentai vertintini kaip neturintys esminės reikšmės galutiniam sprendžiamo klausimo rezultatui, tačiau bet kuriuo atveju nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių (ne) taikymo, būtina įvertinti dviejų viešųjų interesų - visuomenės intereso pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės intereso užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi, santykį ir kiekvienu konkrečiu atveju spręsti, kuriam viešajam interesui suteikti prioritetą.
 8. Viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to būti padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Kai pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių/paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, turi būti ginama pastaroji (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-466-180-2017).
 9. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog šiuo atveju svarbesnis yra tam tikros visuomenės dalies (Lietuvos kariuomenės narių) interesas Pirkimo objektu ir būtent dėl šios priežasties nutarė netaikyti ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių. Apeliacinės instancijos teismas su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija neįžvelgia pagrindo nesutikti.
 10. Nagrinėjamu atveju Pirkimo objektas – medicinos prietaisai, būtini vykdant karių sveikatos priežiūrą. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo pagrindu valstybė yra įsipareigojusi užtikrinti karių socialines garantijas, įskaitant ir karių sveikatos priežiūrą (KASOKTĮ 65 straipsnis). Akivaizdu, kad karių sveikata ir jų parengtumas ginti valstybę yra prioritetinės reikšmės. Taigi šiuo atveju Pirkimo svarbą apsprendžia valstybės įgyvendinama nacionalinio saugumo ir gynybos politika, o ne tik siauri pačios Perkančiosios organizacijos interesai.
 11. Vien aplinkybė, jog laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas gali sukelti tam tikras neigiamas finansines pasekmes apeliantei, savaime neteikia pagrindo jas taikyti. Akivaizdu, kad apeliantė nagrinėjamu atveju iš esmės siekia apginti tik savo privačius turtinius interesus, kurie ieškinio tenkinimo atveju galėtų būti apginti ir pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, paduodant ieškinį dėl žalos atlyginimo, jeigu tokia žala realiai būtų patirta (CPK 5 straipsnis, VPĮ 96 straipsnis).
 12. Konstatavus, kad nėra nei vienos iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos, spręstina, jog nagrinėjamu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo.

5Dėl bylos procesinės baigties

 1. Nurodytų argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti, vadovaujantis ieškovės atskirojo skundo argumentais, nėra jokio teisinio pagrindo, todėl ieškovės atskirasis skundas atmestinas, o Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 26 d. nutartis paliktina nepakeista.

6Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Trečiasis asmuo UAB „MARDENTAS“ pateikė prašymą priteisti už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą 1 016,40 Eur. Prašymas grindžiamas PVM sąskaita faktūra serija PKP Nr. 2017/0194 su atliktų darbų išklotine ir mokėjimo nurodymu.
 2. Atsižvelgiant į tai, kad tiek ieškinys, tiek ieškovės atskirasis skundas buvo atmesti, o bylą išnagrinėjus iš esmės bylinėjimosi išlaidos, patirtos nagrinėjant ieškovės UAB „INOVECA MEDTECHNA“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 26 d. nutarties, priteistos nebuvo, spręstinas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant šią bylą, trečiajam asmeniui atlyginimo (CPK 93 straipsnio 1 dalis).
 3. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.
 4. Lietuvos advokatūros 2015 m. kovo 16 d. raštu Nr. 141 ir Lietuvos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) 8.16 punkte nustatytas maksimalus už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą užmokesčio dydis – 335,48 Eur (0,4 koeficientas dauginamas iš Lietuvos statistikos departamento skelbiamo už praėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (atsiliepimas į atskirąjį skundą surašytas 2017 m. lapkričio 20 d., o už praėjusio ketvirčio, t. y. 2017 m. II ketv., vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje buvo 838,70 Eur).
 5. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, trečiojo asmens prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos, vertintinos kaip pernelyg didelės, nebūtinos ir akivaizdžiai viršijančios Rekomendacijų nustatytus dydžius, todėl mažintinos iki 300 Eur.

7Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

8Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

9Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „INOVECA MEDTECHNA“ (j. a. k. 123549952) trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „MARDENTAS“ (j. a. k. 225863550) 300 Eur (tris šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai