Byla B2-695-524/2017
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB ,,Taudova“ bei ieškovės AB Šiaulių banko ieškinį atsakovei UAB „Taudova“ dėl bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys VSDFV Mažeikių skyrius, AB Šiaulių bankas

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Erika Misiūnienė, sekretoriaujant Jolantai Dryžienei, dalyvaujant ieškovui UAB ,,Taudova“ direktoriui S. B., ieškovo ir trečiojo asmens AB Šiaulių banko atstovei advokatei V. M., atsakovės UAB ,,Taudova“ atstovui advokatui T. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Taudova“ direktoriaus S. B. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB ,,Taudova“ bei ieškovės AB Šiaulių banko ieškinį atsakovei UAB „Taudova“ dėl bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys VSDFV Mažeikių skyrius, AB Šiaulių bankas, ir

Nustatė

21. Ieškovas UAB ,,Taudova“ direktorius S. B. teismo prašo iškelti atsakovei restruktūrizavimo bylą. Nurodo, kad įmonė turi laikinų finansinių sunkumų. Dalis skolų yra pradelsta, sudaro 31,6 proc. į įmonės balansą įrašyto turto vertės, įmonė nėra pajėgi tinkamai vykdyti visus prisiimtus įsipareigojimus, nenutraukdama veiklos. Teigia, kad įmonės finansinius sunkumus lėmė įmonės atliktos investicijos į turimą ir veikloje naudojamą turtą, kritusios naftos žaliavos kainos, paveikusios įmonės gaunamų pajamų dydį. Atkreipia dėmesį, kad įmonė deda pastangas atgaivinti savo finansinę padėtį, plečia teikiamų paslaugų spektrą, atnaujina esamą veiklą.

32. Tretieji asmenys AB Šiaulių bankas ir VSDFV Mažeikių skyrius pateikė atsiliepimus į ieškovo UAB ,,Taudova“ direktoriaus S. B. pareiškimą, juo su pareiškimu nesutinka, prašo atmesti. Nurodo, kad atsakovei anksčiau buvo iškelta restruktūrizavimo byla, buvo patvirtintas restruktūrizavimo planas, bet dėl to, kad atsakovė nevykdė minėto plano, restruktūrizavimo byla buvo nutraukta.Todėl mano, kad nagrinėjamu atveju kelti atsakovei restruktūrizavimo bylą nėra tikslinga. Pabrėžia, kad įmonės restruktūrizavimo metmenyse nurodyti duomenys neatspindi tikrosios įmonės finansinės padėties, jie nėra įgyvendinami.

43. Be to, AB Šiaulių bankas pateikė ieškinį atsakovei UAB „Taudova“ dėl bankroto bylos iškėlimo, jame nurodo, kad atsakovė skolinga bankui 586 570,71 Eur. Teigia, kad atsakovė buvo raginama vykdyti kreditinius įsipareigojimus, bet į minėtus raginimus nereagavo. Nurodo, kad atsakovės įsiskolinimas bankui viršija pusę į atsakovės turto balansą įrašyto turto vertės, atsakovė nevykdo tokios veiklos, kuri leistų padengti minėto dydžio skolą. Mano, kad atsakovė yra nemoki, todėl yra pagrindas jai kelti bankroto bylą, esami atsakovės finansiniai sunkumai nėra laikino pobūdžio.

54. 2016-10-19 nutartimi šios bylos buvo sujungtos į vieną civilinę bylą, paliekant bylos Nr. B2-1535-524/2016.

65. Ieškovas UAB ,,Taudova“ direktorius S. B. teismo posėdyje palaikė prašymą iškelti atsakovei restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad įmonės veikla plečiasi, priimami nauji darbuotojai, pradėta baldų gaminimo veikla, gauta užsakymų už 20 000 Eur sumą. Teigė, kad dėl skolos AB Šiaulių bankui ginčo nėra, yra abejonių dėl minėto banko apskaičiuotų delspinigių ir palūkanų sumos. Pažymėjo, kad minėtam bankui skolos nemokama ilgiau kaip metus, bet įmonė veiklos nestabdo, tariasi su tiekėjais dėl mokėjimų atidėjimo.

7Ieškovo ir trečiojo asmens AB Šiaulių banko atstovė teismo posėdžio metu su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nesutiko. Teigė, kad yra pagrindas atsakovei kelti bankroto bylą. Mano, kad atsakovė nepajėgi vykdyti veiklos, įmonė neturi ilgalaikės strategijos, yra nemoki. Atstovė paaiškino, jog jos klientė turi darbo su restruktūrizuojamomis įmonėmis patirties, remia tokią veiklą, tačiau atsakovė yra nemoki, neturės apyvartinių lėšų savo veiklai. Jau vieną kartą atsakovė nesugebėjo įvykdyti restruktūrizavimo plano, skolos bankui nemoka nuo 2014-12-05.

8Prašymas iškelti restruktūrizavimo bylą atmestinas, iškeltina bankroto byla.

96. Byloje nustatyta, jog atsakovei 2016-03-14 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi buvo nutraukta iškelta restruktūrizavimo byla dėl restruktūrizavimo plano nevykdymo. Iš 2016-04-30 atsakovės balanso nustatyta, jog įmonės balanse įrašyto turto vertė yra 974 585,97 EUR, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 893 666 EUR, balanse nurodoma, jog per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro 303 709 EUR, o finansinės skolos – 470 699 EUR. Tačiau iš AB Šiaulių banko pozicijos nustatyta, jog pagal 3 sutartis atsakovė 2016-10-11 dieną AB Šiaulių bankui yra skolinga 586 571,71 EUR. Iš įmonės vadovo pozicijos nustatyta, jog įmonė nežino, kokią reikalavimo dalį AB Šiaulių bankas perėmė pagal kredito sutartį, sudarytą su AB Ūkio banku dėl delspinigių ir palūkanų. Be to, įmonės vadovas teismo posėdyje paaiškino, jog jis nežino, kiek bankui turi mokėti kiekvieną mėnesį, jokių įmokų bankui nemoka, ginčo dėl delspinigių ir palūkanų nėra iškėlęs, paaiškino, jog su šiuo banku santykiai yra konfliktiški dėl degalinės pardavimo, nes bankas nuolat trukdo ją parduoti, reikalauja iš būsimų pirkėjų įrodymų dėl galimybės sumokėti pirkimo kainą. Įvertinus paminėtą paaiškinimą darytina išvada, jog atsakovės administracijos vadovo pozicija dėl didžiausios kreditorės neatitinka restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygų.

107. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai formuojama pozicija dėl kreditorių pritarimo reikšmės sprendžiant restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-970/2011). Nors 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojusioje Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ir ĮRĮ) redakcijoje nebeliko formalaus reikalavimo, kad restruktūrizavimo plano metmenims pritartų pagrindiniai įmonės kreditoriai, tačiau kreditorių pozicija bylos iškėlimo stadijoje yra itin reikšminga, nes parodo galimas įmonės restruktūrizavimo perspektyvas – neturint didžiųjų bendrovės kreditorių paramos tokio proceso pradėjimas būtų iš esmės formalus ir pasmerktas žlugti (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

118. Teismų praktikoje taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, jog restruktūrizavimo paskirtis nėra išvengti skolų, palūkanų ir delspinigių mokėjimo kreditoriams. Siekdama restruktūrizavimo, bendrovė turi turėti aiškų ir konkretų planą bei priemones, kaip pasiekti restruktūrizavimo tikslus – atkurti ilgalaikį įmonės mokumą ir galimybę įvykdyti įsipareigojimus kreditoriams. Nors kreditorių prieštaravimas nėra besąlyginė aplinkybė, dėl kurios restruktūrizavimas negalėtų būti pradėtas, siekianti restruktūrizuotis bendrovė turi imtis reikiamų priemonių jau prieš restruktūrizavimo proceso pradžią užsitikrinti kreditorių paramą abipusėmis nuolaidomis, siekti restruktūrizavimo proceso tikslų. Teismas, įvertinęs atsakovės atstovo paaiškinimą, daro išvadą, kad bendrovė iki šiol nesiėmė aktyvių ir konstruktyvių veiksmų, siekdama užsitikrinti AB Šiaulių banko palaikymą. Atkreiptinas dėmesys, jog bylos nagrinėjimas buvo atidedamas ne vieną kartą, kad įmonė turėtų galimybę realizuoti paminėtą nuostatą, t. y. gautų pagrindinės kreditorės pritarimą.

129. Šioje byloje nustatyta, kad atsakovė neturi didžiųjų kreditorių pritarimo restruktūrizavimo procesui, nors būtent kreditorių dauguma turi pritarti restruktūrizavimo planui (ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalis). Atkreiptinas dėmesys, jog VSDFV Mažeikių skyrius pritaria AB Šiaulių banko pozicijai dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Nurodo, jog įmonė yra skolinga 6 241,97 EUR valstybinio socialinio draudimo įmokų 2016-11-30, jas moka nereguliariai, restruktūrizavimo metmenyse pateikė senus buhalterinės apskaitos duomenis.

1310. Kadangi atsakovė iš esmės neturi nė vieno iš pagrindinių kreditorių palaikymo, tai neabejotinai apsunkina patį restruktūrizavimo įgyvendinimą ir reikšmingai mažina jo perspektyvas.

1411. Be to, atsakovės pateiktas restruktūrizavimo planas yra tik deklaratyvaus pobūdžio dokumentas. ĮRĮ 5 straipsnio 2 dalyje yra detalizuojama, kokia informacija turi būti pateikta restruktūrizavimo plano metmenyse. Iš minėtų nuostatų matyti, kad įmonės restruktūrizavimo plano metmenys nėra tik deklaratyvaus pobūdžio dokumentas. Tačiau kartu tai nėra ir išsamus esamos bei būsimos įmonės būklės pristatymas. Restruktūrizavimo plano metmenyse įmonės esamos būklės trumpas apibūdinimas turi padėti atskleisti įmonės finansinių sunkumų priežastis bei sunkumų pobūdį, o būsimos būklės aprašymas susijęs su galimybe preliminariai įvertinti restruktūrizavimo proceso realumą bei sėkmę. Tai reiškia, kad plano metmenis galima apibūdinti kaip tam tikras restruktūrizavimo plano gaires, kuriomis remiantis vėliau restruktūrizavimo plane detalizuojami atskiri rodikliai (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-09-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012), tačiau įmonės esamos finansinės būklės apibūdinimas turi būti tikslus.

1512. Ieškovo pateiktame restruktūrizavimo metmenų plane nurodyta, jog įmonė vykdo palūkanų mokėjimus AB Šiaulių bankui (t. 1, b. l. 49), tačiau iš įmonės vadovo paaiškinimo nustatyta, jog įmonė šių įmokų nemoka, nežino, kokia suma turi būti mokama kas mėnesį. Šį paaiškinimą patvirtino ir AB Šiaulių banko atstovė, nurodydama, jog įmonė nuo 2014 m. gruodžio mėnesio įmokų nemoka. Todėl darytina išvada, kad restruktūrizavimo metmenų plane pateiktas netikslus įmonės finansinės būklės apibūdinimas. Tai – esminė aplinkybė, nes nėra tiksliai suskaičiuoti visi mokami įmonės finansiniai įsipareigojimai, o svarbiausia – apyvartinės lėšos, reikalingos įmonės veiklai atgaivinti. Iš bylos medžiagos, ieškovo paaiškinimo nustatyta, jog įmonė aktyviai siekia parduoti pastatą – degalinę, nurodo, jog ją ketina pirkti kita degalinių tinklo įmonė, tačiau bankas nesutinka. Šį paaiškinimą patvirtina ir 2016-12-16 pareiškimas, rašytas AB Šiaulių bankui, įrodantis, jog įmonė ketina parduoti degalinę per 6 mėn. laikotarpį. Todėl šioje byloje darytina išvada, jog įmonės vadovo paaiškinimas ir įmonės veiksmai prieštarauja restruktūrizavimo metmenų planui, kurio 8.6 p. numatyta, jog degalinę planuojama parduoti 3–4 restruktūrizavimo plano įgyvendinimo metais ir tik susiklosčius palankiai ekonominei situacijai – ir anksčiau. Šis plano punktas įpareigoja įmonę pertvarkyti savo gamybą taip, kad pirmus dvejus metus įmonė apyvartinių lėšų gautų iš kitos veiklos ir kito turto pardavimo, tačiau realiai šios bylos iškėlimo metu įmonė siekia degalinės pardavimo. Atkreiptinas dėmesys, jog paminėtame plane nurodytas 45 094 EUR metinis pelnas iš baldų gamybos yra neparemtas realiai vykdomomis ar numatomomis realiai vykdyti sutartimis, dėl kurių vykdymo įmonė būtų gavusi avansines įmokas.

1613. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad esminę reikšmę teismui sprendžiant dėl ieškinio pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą faktinio ir teisinio pagrįstumo turi ne tik įmonės turtinės padėties, turto ir skolų santykio, struktūros nustatymas, bet ir pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų išsamus įvertinimas, siekiant atsakyti į esminį klausimą – ar įmonė turi realių perspektyvų sėkmingai pasiekti restruktūrizavimu siekiamus tikslus, t. y. atkurti mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą ir šios veiklos perspektyvas. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, patikrina ne vien tai, kaip metmenyse nurodytos priemonės atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytus bendrovės mokumo, veiklos atkūrimo ir atsiskaitymo su kreditoriais tikslus, tačiau įvertina, ar numatomos priemonės yra realios, galinčios bendrovės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti bendrovės mokumą, normalią veiklą ir tiek sumažinti įsiskolinimus, tiek išsaugoti bendrovės konkurencingumą. Tik ekonomiškai pagrįstų priemonių visuma (kompleksas) ir jų įgyvendinimo realumas gali įtikinti dėl restruktūrizavimo tikslų pasiekimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010).

1714. Dėl atsakovės nemokumo

18ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkte įtvirtinta, kad teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki, ir jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) nustatyta tvarka. ĮBĮ 2 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

1915. Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki, tai yra kai pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

20Iš 2016-04-30 sudaryto balanso (t. 1, b. l. 27) matyti, kad įmonė 2015, 2016 metais nurodo 974 585 EUR vertės turtą, o per vienerius metus mokėtiną sumą nurodo 303 709 EUR, iš kurių skolą tiekėjams nurodo 13 514 EUR, tačiau restruktūrizavimo plano metmenų 4.1 p. nurodo, jog skolos tiekėjams yra 112 498 EUR ir jos susidarė iki 2012 metų (t. 1, b. l. 47). Byloje nustatyta, jog

212016-10-11 dieną AB Šiaulių bankui yra skolinga 586 571,71 EUR, nors įmonė kreditorių lentelėje metmenyse nurodo 458 469 EUR skolą bankui, todėl sudėjus pačios įmonės nurodytus skolų dydžius, kurių mokėjimo terminai suėjo, t. y. 458 469 EUR skolą bankui ir 112 498 EUR skolą tiekėjams, įrodyti 570 967 EUR kreditiniai reikalavimai, kurių mokėjimų terminai yra suėję, o tai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Atkreiptinas dėmesys, jog įmonės kreditiniai įsiskolinimai restruktūrizavimo byloje yra nurodyti 656 183 EUR (t. 1, b. l. 49).

22Remiantis paminėtoms aplinkybėms konstatuotina, jog UAB ,,Taudova“ yra nemoki (Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d.), todėl ieškinys tenkintinas ir atsakovei keltina bankroto byla (Įmonių bankroto įstatymo 10 str.).

23Administratorių atrankos sistema atrinko UAB ,,Kitoks sprendimas“, todėl ši įmonė skirtina bankrutuojančios UAB ,,Taudova“ administratore (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 2 d.).

24Vadovaudamasis CPK 290, 291 str., teismas

Nutarė

25Prašymą iškelti UAB ,,Taudova“ restruktūrizavimo bylą atmesti.

26Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei ,,Taudova“, juridinio asmens kodas ( - ), adresas ( - ), dėl nemokumo.

27Paskirti bankrutuojančios įmonės administratore UAB ,,Kitoks sprendimas“, sąrašo eilės Nr. B-FA 404, įpareigoti administratorę Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka paskirti savo įgaliotą asmenį ir apie tai informuoti bankroto bylą nagrinėjantį teismą.

28Taikyti laikinąsias apsaugos priemones: areštuoti UAB ,,Taudova“ nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotą turtą perleisti kitiems asmenims, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę, sustabdyti išieškojimą iš atsakovės turto vykdymo procese. Areštuoto turto saugotojais skiriami teisėti turto valdytojai. Laikinosios apsaugos priemonės galioja iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

29Neįsiteisėjusios nutarties kopiją išsiųsti Juridinių asmenų ir Turto arešto aktų registrams.

30Kitus veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p. ir 7 d. 8 p., pavesti atlikti paskirtam administratoriui, kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 9 p.

31Nustatyti, kad įmonės kreditoriai turi teisę per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai įmonei, o pirmąjį kreditorių susirinkimą administratoriui pavesti sušaukti per 15 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

32Įpareigoti bankrutuojančios įmonės vadovą per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, visus dokumentus ir antspaudą. Asmeniui už nustatyto nurodymo nevykdymą gali būti skirta bauda iki 2 896 EUR.

33Nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtajam bankroto administratoriui.

34Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėja Erika Misiūnienė, sekretoriaujant... 2. 1. Ieškovas UAB ,,Taudova“ direktorius S. B. teismo... 3. 2. Tretieji asmenys AB Šiaulių bankas ir VSDFV Mažeikių skyrius pateikė... 4. 3. Be to, AB Šiaulių bankas pateikė ieškinį atsakovei UAB „Taudova“... 5. 4. 2016-10-19 nutartimi šios bylos buvo sujungtos į vieną civilinę bylą,... 6. 5. Ieškovas UAB ,,Taudova“ direktorius S. B. teismo... 7. Ieškovo ir trečiojo asmens AB Šiaulių banko atstovė teismo posėdžio metu... 8. Prašymas iškelti restruktūrizavimo bylą atmestinas, iškeltina bankroto... 9. 6. Byloje nustatyta, jog atsakovei 2016-03-14 Klaipėdos apygardos teismo... 10. 7. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai formuojama pozicija dėl... 11. 8. Teismų praktikoje taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, jog... 12. 9. Šioje byloje nustatyta, kad atsakovė neturi didžiųjų kreditorių... 13. 10. Kadangi atsakovė iš esmės neturi nė vieno iš pagrindinių kreditorių... 14. 11. Be to, atsakovės pateiktas restruktūrizavimo planas yra tik deklaratyvaus... 15. 12. Ieškovo pateiktame restruktūrizavimo metmenų plane nurodyta, jog įmonė... 16. 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad esminę reikšmę... 17. 14. Dėl atsakovės nemokumo 18. ĮRĮ 19. 15. Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju,... 20. Iš 2016-04-30 sudaryto balanso (t. 1, b. l. 27) matyti, kad įmonė 2015, 2016... 21. 2016-10-11 dieną AB Šiaulių bankui yra skolinga 586 571,71 EUR, nors įmonė... 22. Remiantis paminėtoms aplinkybėms konstatuotina, jog UAB ,,Taudova“ yra... 23. Administratorių atrankos sistema atrinko UAB ,,Kitoks sprendimas“, todėl... 24. Vadovaudamasis CPK 290, 291 str., teismas... 25. Prašymą iškelti UAB ,,Taudova“ restruktūrizavimo bylą atmesti.... 26. Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei ,,Taudova“, juridinio... 27. Paskirti bankrutuojančios įmonės administratore UAB ,,Kitoks sprendimas“,... 28. Taikyti laikinąsias apsaugos priemones: areštuoti UAB ,,Taudova“... 29. Neįsiteisėjusios nutarties kopiją išsiųsti Juridinių asmenų ir Turto... 30. Kitus veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p. ir 7 d.... 31. Nustatyti, kad įmonės kreditoriai turi teisę per 30 dienų nuo teismo... 32. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės vadovą per 15 dienų nuo nutarties... 33. Nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtajam bankroto administratoriui.... 34. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...