Byla 1A-228-462/2017
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 18 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Remigijaus Preikšaičio,

2teisėjų Daliaus Jocio ir Lino Pauliukėno,

3rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo L. P. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 18 d. nuosprendžio, kuriuo:

4L. P. pripažintas kaltu ir nubaustas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 str. 1 d. 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausme.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 str. 1 d., 2 d., nuosprendžiu paskirta 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir L. P. skirta 8 (aštuonių) mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 18 d. nuosprendžiu paskirta bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 21 d. nuosprendžiu paskirta bausme ir L. P. skirta galutinė subendrinta 1 (vienerių) metų 8 (aštuonių) mėnesių laisvės atėmimo bausmė, bausmę atliekant pataisos namuose.

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 9 d., 66 str., į paskirtos bausmės laiką įskaitytas iš dalies atliktas bausmės laikas pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 21 d. nuosprendį ir kardomajame kalinime (laikinajame sulaikyme) išbūtas laikas nuo 2016-05-23 16.31 val. iki 2016-05-24 14.50 val. (viena diena);

8M. P. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 str. 1 d. ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 93 str. 1 d. 3 p. numatytu pagrindu baudžiamoji bylą nutraukta.

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 93 str. 3 d., 82 str. 1 d. 5 p. ir 87 str. 1 d., 2 d. 1 p., 5 p., M. P. skirta auklėjamojo poveikio priemonė – 9 (devynių) mėnesių elgesio apribojimas, įpareigojant per visą šį laikotarpį būti namuose nuo 22.00 val. vakaro iki 06.00 val. ryto, jei tai nėra susiję su mokslu ar darbu, tęsti mokslą arba dirbti ir dalyvauti valstybinių ar nevalstybinių įstaigų bei organizacijų rengiamose socialinio ugdymo ar reabilitacijos priemonėse;

10A. B. pripažintas kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189 str. 1 d. ir nuteistas 9 (devynių) mėnesių laisvės apribojimo bausme, įpareigojant per visą šį laikotarpį būti namuose nuo 22.00 val. vakaro iki 07.00 val. ryto, tęsti mokslą, pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje.

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 str. 1 d., 2 d., nuosprendžiu paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir A. B. skirta 6 (šešių) mėnesių laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant per visą šį laikotarpį būti namuose nuo 22.00 val. vakaro iki 07.00 val. ryto, tęsti mokslą, pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje.

12Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 18 d. nuosprendžiu paskirta bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 13 d. teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme ir skirta galutinė subendrinta 1 (vienerių) metų laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant per visą šį laikotarpį būti namuose nuo 22.00 val. vakaro iki 07.00 val. ryto, tęsti mokslą, pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje.

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 9 d., 66 str., į paskirtos bausmės laiką įskaitytas iš dalies atliktas bausmės laikas pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 13 d. teismo baudžiamąjį įsakymą ir kardomajame kalinime (laikinajame sulaikyme) išbūtas laikas nuo 2016-05-23 16.31 val. iki 2016-05-24 12.50 val. (viena diena), vieną kardomojo kalinimo (laikinojo sulaikymo) dieną prilyginant dviem laisvės apribojimo dienoms.

14Teisėjų kolegija,

Nustatė

15L. P. nuteistas už tai, kad būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, veikdamas bendrininkų grupe su M. P., 2016-05-22 apie 02.05 val., ties ( - ) namu, Klaipėdoje, tikslu pagrobti svetimą turtą, M. P. spyrus kojos keliu gulinčiam ant žemės V. K. į galvą, tuo pat iš V. K. pagrobė 443,99 Eur vertės mobiliojo ryšio telefoną „iPhone 5S“. Tokiu būdu L. P. veikdamas bendrininkų grupe su M. P., panaudodami fizinį smurtą, pagrobė V. K. priklausantį 443,99 Eur vertės turtą.

16Nuteistasis L. P. apeliaciniu skundu prašo skirtingais nuosprendžiais paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu bei laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti.

17Apeliaciniame skunde nurodoma, kad padarytos nusikalstamos veikos nėra sunkios, be to, nuteistasis visiškai prisipažino įvykdęs šias nusikalstamas veikas ir ketina pasitaisyti. Apeliaciniame skunde taip pat nurodoma, kad nuteistasis L. P., būdamas pataisos namuose, negalės tęsti mokslų, o tai pakenks ateityje darant karjerą.

18Atsiliepime į nuteistojo L. P. apeliacinį skundą Klaipėdos vaikų globos namų ( - ) direktorė R. M. nurodo, kad atsižvelgiant į nuteistojo praeitį, sunkiai sprendžiamas elgesio problemas, neturėjimą jokios motyvacijos mokytis ar dirbti bei atsakomybės jausmo už savo poelgius bei jų pasekmes, polinkį dalyvauti nusikalstamoje veikloje, išleistas į laisvę L. P. gali greitai sugrįžti prie senų – ydingų įpročių, jam pačiam ir aplinkiniams pavojingo gyvenimo būdo.

19Apeliacinis skundas atmestinas (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.).

20Nuteistojo L. P. kaltė, padarius nusikalstamą veiką, už kurią ji nuteistas, yra įrodyta, nusikalstama veika kvalifikuota teisingai. Nuteistasis nusikalstamų veikų kvalifikacijos neginčija, prašo skirtingais nuosprendžiais paskirtas bausmes bendrinti apėmimo būdu bei laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti.

21Pagal teismų praktiką (kasacinės nutartys Nr. 2K-28/2013, 2K-91/2014, 2K-536/2014), teismui sprendžiant bausmės vykdymo atidėjimo klausimą, turi būti vertinamos visos bylos aplinkybės, susijusios ir su padaryta nusikalstama veika, ir su nuteistojo asmenybe, t. y. nusikalstamos veikos pobūdis, pavojingumo laipsnis, nuteistojo asmenybės teigiamos ir neigiamos savybės, jo elgesys šeimoje ir visuomenėje, polinkiai, nusikalstamos veikos padarymo priežastys, elgesys po nusikalstamos veikos padarymo. Teismas šią išvadą gali padaryti pagal visų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 41 str. nuostatų kontekstą, t. y. turi būti įvertinta: ar taip asmuo bus sulaikytas nuo nusikalstamų veikų darymo, pakankamai nubaustas, ar jam bus apribota galimybė daryti naujas nusikalstamas veikas, ar nuteistas asmuo laikysis įstatymų ir nebenusikals, ar bus užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas. Taikant bausmės vykdymo atidėjimą, humaniškumo principo reikalavimai turi būti derinami su teisingumo principu, pagal kurį kaltininko nubaudimas ar atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės negali paneigti baudžiamosios teisės esmės ir paskirties, formuoti nebaudžiamumo nuotaikų, nepagarbos įstatymui ar ignoruoti nukentėjusiųjų teisėtų interesų, kad iš baudžiamosios teisės kyla reikalavimas, jog kiekvienas apkaltinamasis nuosprendis turi sukurti teisines prielaidas tam, kad valstybės reakcija į kaltininko sukeltą konfliktą su baudžiamuoju įstatymu – paskirta bausmė ar kita baudžiamojo poveikio priemonė – užtikrintų ne tik specialiąją, bet ir bendrąją prevenciją.

22L. P. nors yra dar labai jauno amžiaus (gimęs 1998-12-24) skundžiamu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 18 d. nuosprendžiu nuteistas jau 4 kartą, apysunkį tyčinį nusikaltimą padarė neišnykus ankstesniam teistumui, todėl nusikalstamą veiką padarė esant nusikaltimų recidyvui. Nuteistasis L. P. nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 str. 1 d., padarė būdamas nepilnametis, todėl svarstant laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo klausimą reikėtų vadovautis ne apeliaciniame skunde nurodomu Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 str. nuostatomis, o bausmės vykdymo atidėjimą nepilnamečiui reglamentuojančiu Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 str. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 str. 1 d. numato, kad nepilnamečiui, nuteistam laisvės atėmimu už vieną ar kelis neatsargius nusikaltimus arba laisvės atėmimu ne daugiau kaip penkeriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus, teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 str. nuostatos nuteistajam L. P. buvo taikytos ir laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas jau du kartus – 2014 m. rugsėjo 30 d. ir 2016 m. spalio 21 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiais, tačiau, kaip matyti, bausmės tikslai pasiekti nebuvo. Šios aplinkybės eliminuoja galimybę nuteistajam L. P. vėl taikyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 str. nuostatas ir atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Nustatytų aplinkybių visuma suponuoja išvadą, kad su laisvės atėmimu nesusijusių bausmių ar auklėjimo poveikio priemonių taikymo nuteistojo L. P. nusikalstamiems polinkiams pakeisti nepakanka.

23Kaip minėta, skundžiamu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 18 d. nuosprendžiu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 str. 1 d. paskirta galutinė 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 21 d. nuosprendžiu paskirta galutine 1 metų 6 mėnesių bausme ir L. P. skirta galutinė subendrinta 1 metų 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Nuteistasis L. P. apeliaciniu skundu prašo skirtingais nuosprendžiais paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 5 d. numato kad bausmių apėmimą teismas taiko, kai: yra ideali nusikalstamų veikų sutaptis; padarytos nusikalstamos veikos labai skiriasi pagal pavojingumą ir priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų rūšims ar kategorijoms pagal šio kodekso 10 ar 11 straipsnius; už vieną nusikalstamą veiką paskirta dvidešimt metų laisvės atėmimo arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Akivaizdu, kad nuteistojo L. P. situacija neatitinka nei vienos iš atskleistų bausmių bendrinimo apėmimo būdu sąlygų, todėl ir šis nuteistojo L. P. apeliacinio skundo reikalavimas atmestinas.

24Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 str. 1 d., 1 p.,

Nutarė

25nuteistojo L. P. apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisėjų Daliaus Jocio ir Lino Pauliukėno,... 3. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo... 4. L. P. pripažintas kaltu ir nubaustas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 str. 1 d., 2 d.,... 6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d., 4 d., 9... 7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 9 d., 66 str.,... 8. M. P. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos... 9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 93 str. 3 d., 82 str. 1... 10. A. B. pripažintas kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 str. 1 d., 2 d.,... 12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d., 4 d., 9... 13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 9 d., 66 str.,... 14. Teisėjų kolegija,... 15. L. P. nuteistas už tai, kad būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, veikdamas... 16. Nuteistasis L. P. apeliaciniu skundu prašo skirtingais nuosprendžiais... 17. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad padarytos nusikalstamos veikos nėra... 18. Atsiliepime į nuteistojo L. P. apeliacinį skundą Klaipėdos vaikų globos... 19. Apeliacinis skundas atmestinas (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 20. Nuteistojo L. P. kaltė, padarius nusikalstamą veiką, už kurią ji... 21. Pagal teismų praktiką (kasacinės nutartys Nr. 2K-28/2013, 2K-91/2014,... 22. L. P. nors yra dar labai jauno amžiaus (gimęs 1998-12-24) skundžiamu... 23. Kaip minėta, skundžiamu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės... 24. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326... 25. nuteistojo L. P. apeliacinį skundą atmesti....