Byla 2K-28/2013
Dėl ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 27 d. nuosprendžio

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Rimanto Baumilo, Alvydo Pikelio ir pranešėjo Vytauto Greičiaus, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. G. gynėjo advokato Daniaus Svirinavičiaus kasacinį skundą dėl ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 27 d. nuosprendžio.

2Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 28 d. nuosprendžiu A. G. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 284 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu šešiems mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 9 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos su Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 24 d. nuosprendžiu paskirta bausme, jas iš dalies sudedant, ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas trejiems metams. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1, 2 dalimis, laisvės atėmimo bausmės vykdymas A. G. atidėtas trejiems metams, paskiriant BK 69 straipsnyje numatytą baudžiamojo poveikio priemonę – per metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo atlyginti nusikaltimu padarytą turtinę žalą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui ir Kauno teritorinei ligonių kasai, taip pat paskiriant BK 70 straipsnyje numatytą baudžiamojo poveikio priemonę – per vienerius metus šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlikti 100 valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse organizacijose ir įpareigojant per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip 7 paroms. Bausmės vykdymo atveju bausmę paskirta atlikti pataisos namuose. Iš A. G. priteista Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui 274,66 Lt, Kauno teritorinės ligonių kasai 86,78 Lt turtinei, M. V. 5000 Lt neturtinei žalai atlyginti.

3Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 27 d. nuosprendžiu Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 28 d. nuosprendis pakeistas: A. G. pagal BK 284 straipsnio 1 dalį paskirtas laisvės atėmimas vieneriems metams; vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 9 dalimis, paskirta bausmė subendrinta su Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 24 d. nuosprendžiu paskirta dvejų metų aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausme, prie jos pridedant dalį paskirtos bausmės, ir paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas trejiems metams dviem mėnesiams. Bausmę paskirta atlikti pataisos namuose. Panaikinta Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 28 d. nuosprendžio dalis, kuria, vadovaujantis BK 75 straipsnio 1, 2 dalimis, laisvės atėmimo bausmės vykdymas A. G. atidėtas trejiems metams, paskiriant BK 69 ir 70 straipsniuose numatytas baudžiamojo poveikio priemones. Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

4Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo Vytauto Greičiaus pranešimą ir susipažinusi su baudžiamosios bylos medžiaga,

Nustatė

5A. G. nuteistas už tai, kad 2011 m. vasario 19 d., apie 23.30 val., viešoje vietoje Kaune, prie prekybos centro „Express Market“, Smėlio g. 7, veikdamas bendrininkų grupe su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, aplinkinių akivaizdoje necenzūriniais žodžiais išplūdo M. V., sudavė ne mažiau kaip penkis smūgius į įvairias kūno vietas, padarydamas sužalojimus, vertinamus kaip nežymus sveikatos sutrikdymas; taip įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

6Kasaciniu skundu nuteistojo A. G. gynėjas advokatas Danius Svirinavičius prašo panaikinti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 27 d. nuosprendį ir palikti galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 28 d. nuosprendį be pakeitimų.

7Kasatorius teigia, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai pritaikė BK 41 straipsnio 2 dalies, 54 straipsnio 2 dalies, 75 straipsnio 1, 2 dalių nuostatas, reglamentuojančias bausmės skyrimo bendruosius pradmenis, dėl to nuteistajam paskirta per griežta bausmė.

8Bylos aplinkybės, kad A. G. iš esmės buvo išprovokuotas nukentėjusiojo ne visai tinkamo elgesio, reikšmingos sprendžiant bausmės A. G. klausimą. Apeliacinės instancijos teismas išskyrė tik vieną iš BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodytų bausmės skyrimo kriterijų, kad nusikalstamą veiką padaręs A. G. buvo ne kartą teistas, o kitų kriterijų nevertino, įgyvendino iš esmės tik vieną bausmės tikslą – asmens nubaudimą (BK 41 straipsnio 2 dalies 2 punktas), o teisingumo principo įgyvendinimo užtikrinimas (BK 41 straipsnio 2 dalies 5 punktas) lieka abejotinas.

9Kasatorius pažymi, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai nuteistajam taikė BK 75 straipsnio nuostatas ir atidėjo bausmės vykdymą. Byloje nustatyta nuteistojo A. G. atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad prisipažino ir nuoširdžiai gailisi nusikaltęs. Be to, šioje byloje nagrinėjamą nusikalstamą veiką A. G. padarė prieš Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 24 d. nuosprendžiu paskirtą bausmės vykdymo atidėjimą, nuosprendis už veiką šioje byloje paskelbtas praėjus beveik pusantrų metų po jos padarymo ir per visą laiką iki šiol A. G. daugiau nenusikalto. Apeliacinės instancijos teismas nenurodė aiškių argumentų ir teisinių pagrindų, kodėl buvo būtina panaikinti bausmės vykdymo A. G. atidėjimą, šį sprendimą priėmė, skirtingai nei pirmosios instancijos teismas, nematydamas ir neišklausęs nuteistojo, remdamasis vien bendrojo pobūdžio normomis (BK 41, 54 straipsniu) ir bylos dokumentais. Šio teismo išvados, kad A. G. po ankstesnių teistumų toliau nusikalsta ir nėra jokio objektyvaus pagrindo manyti, kad jis ateityje vėl nenusikals, kad bausmės tikslai jam gali būti pasiekti be realaus bausmės atlikimo, yra nepagrįsta prielaida. Apeliacinės instancijos teismas neįvertino tų aplinkybių, kad pirmosios instancijos teismas buvo nustatęs nuteistajam A. G. maksimalų – net trejų metų – bausmės vykdymo atidėjimo terminą ir dar skyrė BK 69 ir 70 straipsniuose numatytas baudžiamojo poveikio priemones, o tai tikrai rimti ir pakankami apribojimai, kad būtų pasiekti bausmės nuteistajam A. G., kuris yra dar pakankamai jaunas žmogus, tikslai. Be to, būdamas laisvas ir dirbdamas A. G. realiai galėtų atlyginti žalą, nes laisvės atėmimo vietose nuteistiesiems trūksta darbo, o jei ir atsiranda, jų uždarbiai yra nedideli. Apibendrindamas gynėjas pažymi, kad Lietuvos Respublikos Prezidentė yra išreiškusi apgailestavimą, jog Lietuva pagal kalinių gausą yra antra tarp Europos valstybių, ir teigusi, kad būtina įkalinimą keisti alternatyviomis bausmėmis.

10Atsiliepime į nuteistojo kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras Rimvydas Valentukevičius prašo kasacinį skundą atmesti.

11Prokuroras sutinka su apeliacinės instancijos teismo išvadomis, kad A. G. turi būti skiriama laisvės atėmimo bausmė. Iš baudžiamosios bylos procesinių dokumentų ir apeliacinės instancijos teismo 2012 m. birželio 6 d. posėdžio protokolo matyti, kad teismas ėmėsi visų priemonių surasti nuteistąjį, tačiau nesant galimybių nustatyti, kur jis yra, byla buvo išnagrinėta jam nedalyvaujant, o teismo posėdyje dalyvavo gynėjas, todėl nuteistojo procesinės teisės ir rungtyniškumo principo įgyvendinimas apeliacinės instancijos teisme nebuvo pažeisti.

12Apeliacinės instancijos teismas, skirdamas nuteistajam griežtesnę bausmę už BK 284 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikalstamą veiką, tinkamą bausmės rūšį ir jos dydį parinko ir paskyrė, pagrįsdamas motyvuotais teisiniais argumentais, taigi laikėsi bendrųjų bausmės skyrimo pagrindų, įtvirtintų BK 61 straipsnio 2 dalyje, 54 straipsnio 2 dalyje, 27 straipsnio 1 dalyje. Teismas neišskyrė ir neakcentavo kurios nors vienos aplinkybės, o vertino visas, įskaitant ir kasatoriaus nutylėtą nuteistojo baudžiamąją atsakomybę sunkinančią aplinkybę, kad nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupe, tinkamai įvertino nuteistojo A. G. asmenybės pavojingumą visuomenei ir nenorą gyventi pagal joje pripažintas normas, atsižvelgė į jo neišnykusius teistumus už tyčines nusikalstamas veikas, nusikalstamos veikos padarymą bausmės vykdymo atidėjimo metu, dėl to jis laikomas recidyvistu, ir kad nusikalstama veika, dėl kurios jis nuteistas, buvo nuoseklus jo gyvenimo būdo ir ankstesnio elgesio padarinys. Apeliacinės instancijos teismas paskirtą bausmę tinkamai motyvavo ir visų BK 41 straipsnyje numatytų bausmės tikslų ir jos paskirties užtikrinimo prasme. Prokuroro manymu, paskiriant griežtesnę bausmę iš esmės užtikrinamas ir BK 41 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatyto vieno bausmės tikslų - teisingumo principo įgyvendinimas.

13Apeliacinės instancijos teismas sprendimą netaikyti nuteistajam A. G. bausmės vykdymo atidėjimo tinkamai motyvavo, teisingai įvertinęs, kad byloje yra pakankamai daug nepalankių nuteistajam aplinkybių, neleidžiančių taikyti jam BK 75 straipsnio nuostatų.

14Kasacinis skundas atmestinas.

15Dėl paskirtos bausmės

16BK 41 straipsnio 2 dalis nustato, kad bausmės paskirtis yra 1) sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo; 2) nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, 3) atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas; 4) paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų; 5) užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą.

17Bendruosius bausmės skyrimo pagrindus nustato BK 54 straipsnis. Teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų (BK 54 straipsnio 1 dalis). Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: 1) padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; 2) kaltės formą ir rūšį; 3) padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; 4) nusikalstamos veikos stadiją; 5) kaltininko asmenybę; 6) asmens, kaip bendrininko, dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; 7) atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 2 dalis). BK 61 straipsnio 2 dalis nustato teismui pareigą skiriant bausmę įvertinti ne tik atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, bet ir kitas BK 54 straipsnio 2 dalyje numatytas aplinkybes.

18A. G. nuteistas už nusikaltimą, numatytą BK 284 straipsnio 1 dalyje, kurios sankcijoje numatytos bausmės: viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.

19Apeliacinės instancijos teismas, pagriežtindamas pagal BK 284 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo paskirtą laisvės atėmimo bausmę nuo šešių mėnesių iki vienerių metų, išsamiai ir pagrįstai motyvavo nurodydamas, kad nors A. G. padarė nesunkų nusikaltimą, bet iki šios nusikalstamos veikos padarymo buvo teistas net tris kartus, nusikalstamą veiką, už kurią nuteistas šioje byloje, padarė bausmės vykdymo atidėjimo metu, A. G. anksčiau teistas už tyčinius nusikaltimus, teistumai neišnykę, todėl laikomas recidyvistu, ne kartą yra baustas ir administracinėmis nuobaudomis, nustatyta jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, bet nustatyta ir sunkinanti aplinkybė, kad nusikalstamą veiką padarė veikdamas bendrininkų grupe. Teismas, įvertinęs šių aplinkybių visumą ir neigiamą nuteistojo asmenybę, padarė pagrįstą išvadą, kad A. G. turi būti paskirta griežtesnė – vienerių metų laisvės atėmimo bausmė, nes tik tokia bausmė gali užtikrinti BK 41 straipsnyje nustatytus tikslus nubausti asmenį, padariusį nusikaltimą, apriboti jam galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, siekti, kad ateityje nuteistasis daugiau nebedarytų nusikalstamų veikų.

20Apeliacinės instancijos teismo paskirta bausmė labiau individualizuota ir užtikrinanti BK 41 straipsnyje nustatytų bausmės tikslų siekį, bausmių skyrimą reglamentuojančios baudžiamojo įstatymo nuostatos nepažeistos, pritaikytos teisingai.

21Dėl BK 75 straipsnio nuostatų taikymo

22Bausmės vykdymo atidėjimą reglamentuojančio BK 75 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu už vieną ar kelis nesunkius ar apysunkius tyčinius nusikaltimus ne daugiau kaip ketveriems metams arba ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad, net ir esant formaliems pagrindams pagal nusikalstamos veikos kategoriją, esminė BK 75 straipsnio nuostatų taikymo sąlyga yra teismo išvada, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Nuosprendžio aprašomojoje dalyje turi būti motyvuojamas ne tik bausmės skyrimas, bet ir sprendimas dėl paskirtos bausmės vykdymo atidėjimo, nurodant BK 75 straipsnio taikymo sąlygas bei pagrindžiant išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti atidedant bausmės vykdymą (BPK 305 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

23Teismui sprendžiant bausmės vykdymo atidėjimo klausimą, turi būti vertinamos visos bylos aplinkybės, susijusios ir su padaryta nusikalstama veika, ir su nuteistojo asmenybe, t. y. nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdis, laipsnis, nuteistojo asmenybės teigiamos ir neigiamos savybės, jo elgesys šeimoje ir visuomenėje, polinkiai, nusikalstamos veikos padarymo priežastys, elgesys po nusikalstamos veikos padarymo, pavyzdžiui: ar jis supranta padarytų nusikalstamų veikų pavojingumą ir kritiškai vertina savo elgesį, pripažįsta kaltę ir neneigė jos ikiteisminio tyrimo metu, nesistengė išvengti atsakomybės, savo elgesiu po nusikalstamos veikos padarymo siekė įrodyti, jog ateityje nedarys naujų pavojingų veikų, kad padaryti nusikaltimai yra daugiau atsitiktinio pobūdžio, kad jis nuoširdžiai gailisi dėl padarytų veikų, atsiprašo nukentėjusiųjų, atlygina padarytą žalą. Taigi, šie ir kiti duomenys turi sudaryti pagrindą išvadai, kad nuteistojo resocializacija galima be realaus laisvės atėmimo ir kad pakanka tokiu atveju nuteistajam paskirti baudžiamojo poveikio priemonę ir (ar) vieną ar kelis įpareigojimus, ribojančius nuteistojo elgesį ir kartu turinčius auklėjamąjį, pataisomąjį poveikį.

24Pirmosios instancijos teismo argumentai, kad A. G. dėl padaryto nusikaltimo gailisi, psichikos sveikatos centre ir priklausomybės ligų centre neregistruotas, nusikalstamą veiką padarė prieš Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 24 d. nuosprendžiu paskirtą bausmės vykdymo atidėjimą, nepakankami tam, kad būtų vertinami kaip sudarantys pagrindą taikyti BK 75 straipsnio nuostatas. Kuo remdamasis sprendžia, kad yra pagrindas manyti, jog A. G. padarys teigiamas išvadas ir bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, taikant bausmės vykdymo atidėjimą, pirmosios instancijos teismas nenurodė.

25Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio pagrįstumą ir teisėtumą tikrinęs apeliacinės instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, jog A. G. teisiamas jau penktą kartą, iki šios nusikalstamos veikos buvo teistas tris kartus už tyčinius nusikaltimus, šią nusikalstamą veiką padarė bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu, yra baustas administracinėmis nuobaudomis, tarp jų ir už girto pasirodymą viešoje vietoje bei narkotinių medžiagų vartojimą. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad nuteistasis išvadų po ankstesnių teistumų nepadarė, toliau nusikalsta, yra pavojingas visuomenei asmuo, nenorintis gyventi pagal visuomenėje pripažintas ir nusistovėjusias normas, todėl nėra jokio objektyvaus pagrindo manyti, kad jis ateityje vėl nenusikals. Atidėjus laisvės atėmimo bausmės vykdymą A. G., nebus apribota galimybė jam toliau daryti nusikaltimus, jis nebus sulaikytas nuo nusikalstamų veikų darymo ateityje, todėl nėra pagrindo išvadai, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

26Apeliacinės instancijos teismo sprendimas netaikyti nuteistajam A. G. BK 75 straipsnio nuostatų ir paskirtos bausmės vykdymo neatidėti tinkamai motyvuotas, teisingai įvertinus nustatytas bylos aplinkybes, todėl baudžiamais įstatymas pritaikytas tinkamai.

27Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

28Nuteistojo A. G. gynėjo advokato Daniaus Svirinavičiaus kasacinį skundą atmesti.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 28 d. nuosprendžiu A. G.... 3. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012... 4. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo Vytauto Greičiaus pranešimą ir... 5. A. G. nuteistas už tai, kad 2011 m. vasario 19 d., apie 23.30 val., viešoje... 6. Kasaciniu skundu nuteistojo A. G. gynėjas advokatas Danius Svirinavičius... 7. Kasatorius teigia, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai pritaikė BK... 8. Bylos aplinkybės, kad A. G. iš esmės buvo išprovokuotas nukentėjusiojo ne... 9. Kasatorius pažymi, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai... 10. Atsiliepime į nuteistojo kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės... 11. Prokuroras sutinka su apeliacinės instancijos teismo išvadomis, kad A. G.... 12. Apeliacinės instancijos teismas, skirdamas nuteistajam griežtesnę bausmę... 13. Apeliacinės instancijos teismas sprendimą netaikyti nuteistajam A. G.... 14. Kasacinis skundas atmestinas.... 15. Dėl paskirtos bausmės ... 16. BK 41 straipsnio 2 dalis nustato, kad bausmės paskirtis yra 1) sulaikyti... 17. Bendruosius bausmės skyrimo pagrindus nustato BK 54 straipsnis. Teismas skiria... 18. A. G. nuteistas už nusikaltimą, numatytą BK 284 straipsnio 1 dalyje, kurios... 19. Apeliacinės instancijos teismas, pagriežtindamas pagal BK 284 straipsnio 1... 20. Apeliacinės instancijos teismo paskirta bausmė labiau individualizuota ir... 21. Dėl BK 75 straipsnio nuostatų taikymo... 22. Bausmės vykdymo atidėjimą reglamentuojančio BK 75 straipsnio 1 dalyje... 23. Teismui sprendžiant bausmės vykdymo atidėjimo klausimą, turi būti... 24. Pirmosios instancijos teismo argumentai, kad A. G. dėl padaryto nusikaltimo... 25. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio pagrįstumą ir teisėtumą... 26. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas netaikyti nuteistajam A. G. BK 75... 27. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasi... 28. Nuteistojo A. G. gynėjo advokato Daniaus Svirinavičiaus kasacinį skundą...