Byla AS-404-492/2018
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alinėja“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 11 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alinėja“ skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas UAB „Alinėja“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – ir atsakovas) 2018 m. vasario 7 d. sprendimą Nr. 1-1353 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Alinėja“ priklausančiame bare ( - )“ (toliau – ir ginčijamas sprendimas).

6Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti ginčijamo sprendimo galiojimą, kol įsiteisės teismo sprendimas šioje administracinėje byloje. Šiuo aspektu pareiškėjas pažymėjo, kad apribojus mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, bendrovė patiria didelius finansinius nuostolius, ginčijamas sprendimas priimtas nepagrįstai ir nemotyvuotai. Pareiškėjas patiria daug išlaidų patalpų nuomai, darbuotojų samdymui. Prekybos alkoholiu laiko sutrumpinimas turės pareiškėjui neigiamų finansinių pasekmių.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. balandžio 11 d. nutartimi pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę atmetė.

9Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo argumentai, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, yra nepagrįsti. Teismo įsitikinimu, vien ta aplinkybė, kad pareiškėjui buvo apribotas licencijoje nurodytas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, uždraudžiant prekiauti nuo 20.00 val. iki 10.00 val., nesudaro pagrindo teigti, jog dėl tokių apribojimų pareiškėjas galėjo patirti esmines neigiamas finansines pasekmes, juo labiau negalima teigti, kad dėl to pareiškėjas patyrė neatitaisomą ar sunkiai atitaisomą didelę žalą, nes pareiškėjui ginčijamu sprendimu nebuvo visiškai uždrausta prekiauti alkoholiniais gėrimais, suteikta licencija nebuvo panaikinta. Pareiškėjo prašymas sustabdyti ginčijamo sprendimo vykdymą negali būti tenkinamas, nes jokia sunkiai atitaisoma didelė žala pareiškėjui negali kilti.

10Teismas, atsižvelgęs į pareiškėjo išdėstytų argumentų visumą ir įvertinęs pateiktus įrodymus, sprendė, kad šiuo atveju pareiškėjas, kuriam tenka pareiga pagrįsti reikalavimo užtikrinimo būtinybę, nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, jog šiuo konkrečiu nagrinėjamu atveju šioje bylos nagrinėjimo stadijoje egzistuoja pagrindas taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nagrinėjamu atveju būtų adekvatus ir proporcingas, atitiktų šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą.

11III.

12Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos teismo 2018 m. balandžio 11 d. nutartį panaikinti, jo prašymą pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę patenkinti, taip pat prie bylos prijungti ir įvertinti naujai pateiktus įrodymus.

13Pareiškėjas akcentuoja, jog jis, pradėdamas vykdyti baro veiklą, turėjo tikslą prekiauti alkoholiniais gėrimais visą parą. Šiuo tikslu jis išsinuomojo tam tinkamas patalpas, investavo į jų įrengimą, pasamdė darbuotojus ir 2017 m. vasario 13 d. išduotos licencijos Nr. A425‑20/17(2.17.2.20-TR3) pagrindu pradėjo veiklą. Priėmus ginčijamą sprendimą, pareiškėjui nebeliko pagrindinio pajamų šaltinio, nes nuo 10.00 val. iki 20.00 val. beveik niekas neperka alkoholio. Pareiškėjas praktiškai visada (išskyrus 2 atvejus) užtikrina tvarką, skundų dėl triukšmo ar kitų viešosios tvarkos pažeidimų iš aplinkinių namų gyventojų nėra gauta. Dėl priimto ginčijamo sprendimo pareiškėjui reikės atleisti visus darbuotojus, iškilo bankroto grėsmė. Pareiškėjas 2017 m. baigė pelningai, už 2018 m. sausį gavo 4 407,81 Eur pelno, už vasarį – 2 031,55 Eur pelno, o už kovą patyrė 2 762,53 Eur nuostolių.

14Pareiškėjas pažymi, kad Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus 2017 m. liepos 21 d. rašte Nr. SD‑01‑8850, Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2017 m. liepos 26 d. rašte Nr. (7.1 E)46-MPD-8558, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Šnipiškių seniūnijos 2017 m. liepos 31 d. elektroniniame pranešime tarnybinės veiklos klausimais Nr. A121‑16956/17(2.1.19-S16), Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2017 m. spalio 16 d. rašte Nr. 69D1-(69.5)-1525, Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijos 2017 m. spalio 10 d. protokole Nr. A16-788/17(2.1.33-SM3) nėra jokios informacijos apie pareiškėjo padarytus pažeidimus ir jam priklausančio baro grėsmę visuomenės interesams.

15Pareiškėjo vertinimu, išanalizavus jo teiktų procesinių dokumentų bei įrodymų visumą, darytina išvada, jog ginčijamas sprendimas yra diskriminacinio pobūdžio, šiurkščiai pažeidžia sąžiningos konkurencijos ir kitus esminius teisės principus, pareiškėjo teises bei teisėtus interesus, jis yra neadekvatus ir neproporcingas, neatitinka pareiškėjo ir viešojo intereso pusiausvyros.

16Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo jo netenkinti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

17Atsakovas pažymi, kad prekybos alkoholiu laiko ribojimai yra taikomi ne remiantis geografiniu ar vietos kriterijumi, tačiau atsižvelgiant į konkretaus subjekto veiklą bei į konkretų Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme nustatytos tvarkos pažeidimą. Atsakovas, prieš įvykdydamas jam įstatyme numatytą teisę ir priimdamas ginčijamą sprendimą, įvertino visas šiam sprendimui priimti reikšmingas aplinkybes. Atsakovas pagrįstai ir teisėtai ėmėsi priemonių pareiškėjo vykdomai veiklai riboti. Pareiškėjo ekonominiam interesui negali būti skiriama didesnė reikšmė nei viešajam interesui.

18Atsakovas nurodo, kad ginčijamą sprendimą priėmė atsižvelgęs į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2017 m. liepos 17 d. raštą su siūlymu apriboti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką nuo 22 val. iki 8 val., nes nustatyta, jog bendrovė po 22 val. prekiavo alkoholiniais gėrimais išsinešimui. Taigi ginčijamas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, o priešingi pareiškėjo argumentai neturi jokio pagrindo.

19Atsakovas nesutinka su pareiškėjo teiginiais, jog teismas, atsisakydamas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, turėjo atsižvelgti į institucijų raštus, kuriuose nėra jokios informacijos apie pareiškėjo pažeidimus ir jam priklausančio baro grėsmę visuomenės interesams. Pareiškėjo padarytas prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių pažeidimas, kurį nustatė ir apie kurį atsakovui pranešė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, yra pakankamas pagrindas riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 11 d. nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas netenkino pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje, sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. 1-1353 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Alinėja“ priklausančiame bare ( - )“ galiojimą, teisėtumas ir pagrįstumas.

23Teisėjų kolegija pirmiausiai atkreipia dėmesį į tai, kad, nors pagal 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojusios Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) redakcijos (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija) 70 straipsnio 1 dalį reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas siejamas su aplinkybe, ar proceso dalyvis tikėtinai pagrindė reikalavimo pagrįstumą ir, nesiėmus užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, kai kurios bendrosios taisyklės, suformuotos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje iki 2016 m. liepos 1 d., išliko aktualios sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

24Teisėjų kolegija pažymi, kad, pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-702/2010; 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016).

25Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog, netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (lot. iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858‑602/2010; 2016 m. gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-986-520/2016).

26Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo pritaikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte įtvirtintą reikalavimo užtikrinimo priemonę – ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikiną sustabdymą.

27Ginčijamu sprendimu (b. l. 10) atsakovas nusprendė „apriboti mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiką uždarajai akcinei bendrovei „Alinėja“ priklausančiame bare, esančiame ( - ), uždraudžiant prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 20 val. iki 10 val.“

28Kaip jau buvo nurodyta prieš tai, asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo, be kita ko, nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus.

29Teisėjų kolegijos vertinimu, nors pareiškėjas nagrinėjamu atveju ir nurodė, kad nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, su atskiruoju skundu pateikė duomenis, jog 2018 m. kovo mėn. buvo nuostolingas (b. l. 154), tačiau savo pozicijos, jog būtent šioje proceso stadijoje ginčijamas sprendimas sukels tokią didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas / prisiteisimas) būtų labai sudėtingas, iš esmės įrodymais nepagrindė. Kita vertus pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje įrodžius atsakovo veiksmų neteisėtumą, pareiškėjas turėtų galimybę išsireikalauti galimus materialius nuostolius jo patirtai žalai atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Atsakovas visuomet bus pajėgus atlyginti su ginčijamo sprendimo vykdymu galimai susijusią žalą. Taigi nagrinėjamoje byloje nesant įrodymų, kad nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, tokios priemonės taikymas yra negalimas.

30Teisėjų kolegija, įvertinusi nagrinėjamos bylos aplinkybes, pareiškėjo pateiktus įrodymus, taip pat konstatuoja, kad šiuo atveju galimi pareiškėjo finansiniai sunkumai, prielaida, jog bus atleisti darbuotojai ir pan., atsižvelgiant į interesų pusiausvyros principą, negali būti laikomi svaresniais už viešuosius interesus – visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ir kt. Atsakovo pateikti argumentai, taip pat byloje esanti kita medžiaga, susijusi su pareiškėjo veikla, kuria grindžiami padaryti prekybos alkoholiniais gėrimais tvarkos pažeidimai, leidžia abejoti dėl saugios aplinkos nebuvimo pareiškėjo prekybos vietoje ir šalia jos. Pareiškėjo turtiniai interesai šiuo atveju visuomeninio intereso nenusveria. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat suformuota pozicija, kad pareiškėjo interesai dėl jo verslo negali būti iškeliami aukščiau už atsakovo siekį ginčijamu sprendimu užtikrinti viešąją tvarką (žr., pvz., 2017 m. lapkričio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS‑951-822/2017). Taigi ir dėl nurodytos priežasties pripažintina, kad nagrinėjamu atveju šioje proceso stadijoje negali būti taikoma pareiškėjo prašoma reikalavimo užtikrinimo priemonė.

31Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

33pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alinėja“ atskirąjį skundą atmesti.

34Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas UAB „Alinėja“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į... 6. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę –... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. balandžio 11 d. nutartimi... 9. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo argumentai, jog nepritaikius prašomos... 10. Teismas, atsižvelgęs į pareiškėjo išdėstytų argumentų visumą ir... 11. III.... 12. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos teismo 2018 m.... 13. Pareiškėjas akcentuoja, jog jis, pradėdamas vykdyti baro veiklą, turėjo... 14. Pareiškėjas pažymi, kad Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos... 15. Pareiškėjo vertinimu, išanalizavus jo teiktų procesinių dokumentų bei... 16. Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo jo netenkinti,... 17. Atsakovas pažymi, kad prekybos alkoholiu laiko ribojimai yra taikomi ne... 18. Atsakovas nurodo, kad ginčijamą sprendimą priėmė atsižvelgęs į... 19. Atsakovas nesutinka su pareiškėjo teiginiais, jog teismas, atsisakydamas... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Vilniaus apygardos... 23. Teisėjų kolegija pirmiausiai atkreipia dėmesį į tai, kad, nors pagal 2016... 24. Teisėjų kolegija pažymi, kad, pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį, teismas... 25. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota,... 26. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo pritaikyti ABTĮ 70 straipsnio 3... 27. Ginčijamu sprendimu (b. l. 10) atsakovas nusprendė „apriboti mažmeninės... 28. Kaip jau buvo nurodyta prieš tai, asmenys, prašantys taikyti reikalavimo... 29. Teisėjų kolegijos vertinimu, nors pareiškėjas nagrinėjamu atveju ir... 30. Teisėjų kolegija, įvertinusi nagrinėjamos bylos aplinkybes, pareiškėjo... 31. Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 33. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alinėja“ atskirąjį skundą... 34. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 11 d. nutartį... 35. Nutartis neskundžiama....