Byla 2-225-886/2014
Dėl skolos priteisimo ir pagal atsakovo priešieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant Irenai Griškevičiūtei, dalyvaujant ieškovui A. K. J. ir jo atstovui advokatui Povilui Jegorovui, atsakovo V. J. atstovui advokatui J. K., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo A. K. J. ieškinį atsakovui V. J. dėl skolos priteisimo ir pagal atsakovo priešieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2Ieškovas A. K. J. ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo V. J. 40 000 Lt skolos pagal 2003-06-13 paskolos sutartį, 800 Lt infliaciniam nuvertėjimui padengti, 5 procentų dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ieškinyje (3 b.l.) nurodo, kad pagal 2003 m. birželio 13 d. paskolos sutartį paskolino atsakovui 40 000 Lt iki 2004 m. gegužės 1 d. Sutartyje šalys susitarė dėl 2 procentų dydžio nuo bendros paskolos sumos infliaciniam nuvertėjimui padengti ir 0,2 procentų dydžio delspinigių mokėjimo nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną. Atsakovas prievolės grąžinti skolą nevykdė, į raginimus nereagavo, vengė bendrauti ir aptarti skolos grąžinimo klausimą.

4Teismo posėdžiuose ieškovas patvirtino ieškinyje nurodytas aplinkybes, prašė ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti. Teismo posėdžiuose 2014-09-03 ir 2014-11-13 ieškovas paaiškino, keletą metų vertėsi nekilnojamuoju turtu, visada turėjo grynų pinigų. Su atsakovu susipažino per jo tėvą, dirbusį draudimo įmonėje filialo vadovu. Ieškovas gerai pažinojo atsakovą, jų santykiai buvo draugiški, atsakovas vairavo ieškovo automobilį. Teigė, kad atsakovas prašė jo pagalbos, buvo patekęs į bėdą, prašė paskolinti pinigų. Pinigus atsakovui perdavė savo namuose, ( - ), Kaune, sutarties pasirašymo metu. Dėl sutarties teksto konsultavosi su advokatais. Atsakovas savo ranka įrašė paskolintą sumą, grąžinimo terminą ir procentų dydį infliaciniam nuvertėjimui padengti. Dėl pinigų grąžinimo ieškovas buvo atvykęs ieškoti atsakovo į jo namus, bet nerado. Atsakovas buvo dingęs, keletą metų buvo išvykęs iš Lietuvos į Londoną, į Airiją. Su atsakovo priešieškiniu nesutinka, prašo atmesti. Atsakovo argumentus dėl smurto laiko prasimanymu. Dėl tariamai panaudoto smurto ar grasinimo atsakovas galėjo kreiptis į policiją, bet nesikreipė nei po sandorio sudarymo, nei iškėlus bylą teisme dėl skolos priteisimo.

5Atsakovas V. J. atsiliepime (39 b.l.) nurodo, kad su ieškiniu nesutinka. Tvirtino, kad iš ieškovo nesiskolino 40 000 Lt sumos ir šių pinigų negavo. Atsakovui buvo grasinta smurtu ir reikalauta pinigų, kurių atsakovas negalėjo duoti, nes neturėjo. Dėl grasinimų į policiją nesikreipė, nes negalvojo, kad tokie veiksmai turės pasekmių. Ieškovas nenurodė aplinkybių, patvirtinančių reiškiamą reikalavimą ir nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovas paskolos sutarties sudarymo metu turėjo reikalaujamą 40 000 Lt sumą.

6Atsakovas V. J. priešieškiniu prašo pripažinti 2003-06-13 paskolos sutartį negaliojančia (78-79 b.l.). Atsakovas priešieškinyje nurodė ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad parašas ant ginčijamos paskolos sutarties išgautas grasinant, pinigų atsakovas negavo. Ieškovas sumanė apdrausti automobilį ir inscenizuoti vagystę ir gautus iš draudimo pinigus pasidalinti, t. y. 10 proc. atsakovui, o likusieji ieškovui. Automobilis Mercedez Benz E300, valst. Nr. ( - ) įregistruotas atsakovo draugės I. A. vardu. Šis automobilis apdraustas ir inscenizuota jo vagystė, dėl ko atsakovas buvo nuteistas. Ieškovas, negavęs naudos, pradėjo reikalauti jos iš atsakovo, todėl atsakovas vengė susitikti su ieškovu. Ieškovas kartu su nepažįstamu asmeniu liepė sėsti į jų automobilį pasikalbėti, buvo nuvežtas į Šančių traukinių remonto depą (dirbtuves). Ieškovas grasindamas ir panaudodamas smurtą privertė pasirašyti paskolos sutartį, todėl ši sutartis pripažintina negaliojančia.

7Atsakovas V. J. 2014-09-03 teismo posėdyje paaiškino, kad ieškovas su juo bendravo tik dėl naudos - dėl draudiminių reikalų, nes atsakovo tėvas tuo metu dirbo vadovaujantį darbą Sampo draudimo Kaune filiale. Atsakovas teigė, kad ne už jo pinigus buvo nupirktas automobilis, užrašytas atsakovo draugės I. A. vardu, ieškovas jį be dokumentų pardavė Rusijoje, Panevėžyje išaiškinta nusikalstama veika, atsakovas nuteistas. Ieškovas liepė užrašyti automobilį atsakovo draugės vardu, po to apdrausti, suorganizuoti fiktyvią automobilio vagystę. Ieškovas tikėjosi gauti iš draudimo naudos - 40 000 Lt. Baudžiamojoje byloje tai neužfiksuota, nes atsakovas buvo prigąsdintas. Ieškovas negavo naudos ir nuo tada pradėjo atsakovą persekioti, įsitempė automobilį, grasino, liepė paskolos sutartyje įrašyti datą, vardą, pavardę asmens kodą, sumą, netesybas. Atsakovas buvo labai išsigandęs. Atsakovas paaiškino, kad psichologinio ir fizinio smurto įtakoje užpildė 2003-06-13 paskolos sutarties tekstą drebančiomis rankomis tose vietose, kur jam liepė ieškovas. Grįžęs namo apie pasirašytą sutartį papasakojo tėvams, bet primygtinai prašė nesakyti policijai. Į policiją nesikreipė, nes patikėjo ieškovo žodiniu patvirtinimu, kad sutartis bus sunaikinta.

8Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.

9Pagal CK 6.870 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas paskolos sutartis priskiriama realinių sutarčių kategorijai. Įstatyme paskolos sutartis apibrėžiama kaip sutartis, kuria viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų ir mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 straipsnio 1 dalis). Realine ji laikoma todėl, kad paskolos teisiniams santykiams atsirasti vien šalių susitarimo dėl paskolos neužtenka. Tai reiškia, kad teisiniai paskolos santykiai tarp sutarties šalių atsiranda, kai šalys susitaria dėl atitinkamo pinigų kiekio perdavimo pinigų gavėjo nuosavybėn ir kai pinigų gavėjas įsipareigoja paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą grąžinti paskolos davėjui. Esminės paskolos sutarties sąlygos yra paskolos dalyko perdavimas paskolos gavėjo nuosavybėn ir paskolos gavėjo įsipareigojimas grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą. Tik esant šioms sąlygoms laikoma, kad tarp šalių atsirado paskolos teisiniai santykiai. Be to, pinigų perdavimas yra valinis veiksmas ir, kaip ir bet kuris sandoris, negali būti veikiamas kitų asmenų nesąžiningų veiksmų, todėl šis veiksmas turi būti atliekamas ir teismų aiškinamas taip, kad nekiltų abejonių dėl sandorio šalies valios gauti pinigus ir juos grąžinti pagal susitarimą suvaržymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2008, 2011 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2011).

10Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad šalys 2003 m. birželio 13 d. sudarė paskolos sutartį, pagal kurią ieškovas A. K. J. paskolino atsakovui V. J. 40 000 Lt sumą iki 2004 m. gegužės 1 d. Sutarties 2.3 punktu atsakovas įsipareigojo už naudojimąsi pinigais mokėti 2 proc. nuo paskolos sumos infliaciniam nuvertėjimui padengti. Sutarties 5.1 punktu atsakovas įsipareigojo už praleistą skolos grąžinimo terminą mokėti po 0,2 proc. delspinigių nuo laiku negrąžinamos sumos už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną. Sutarties 3.2 punkte nurodyta, kad paskola suteikiama sutarties sudarymo metu grynais pinigais (5 b.l.). Ieškovo vardu surašytas raginimas/įspėjimas dėl prievolės vykdymo, kuriame nenurodyta dokumento data, adresuotas V. J., adresu Vaidoto g. 132-2, Kaunas, ir pridėtas AB Lietuvos pašto 2013-04-25 kvitas, patvirtinantis korespondencijos išsiuntimą V. J. (6 b.l.).

11Panevėžio miesto apylinkės prokuratūros 2003 m. gruodžio 12 d. pareiškime dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto proceso tvarka Nr. 4040 nurodyta, kad V. J. įtariamas tuo, kad 2003 m. gruodžio 8, 9 dienomis Kauno ir Panevėžio miestuose, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su bendravykdytoju A. G., organizavo nebūtą nusikaltimą, apgaule, savo ir kitų naudai, pasikėsino įgyti svetimą turtą, t. y. pranešė melagingą pranešimą dėl I. A. priklausančios transporto priemonės Mercedez Benz E300, valst. Nr. ( - ) vagystės, tikslu iš UAB „IF draudimas“ gauti 30 000 Lt dydžio draudimo išmoką. Nusikaltimo nebaigė dėl priežasčių nepriklausančių nuo jo valios, nes aplinkybes išaiškino ir užkardino policijos pareigūnai (82-83 b.l., baudž.b. Nr. 1-142-14/2004 132-134 b.l.). Panevėžio miesto apylinkės teismas 2004 m. kovo 17 d. nuosprendžiu pripažino V. J. kaltu padarius nusikaltimą numatytą Lietuvos Respublikos BK 22 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio, 1 dalyje, ir nubaudė 40 parų areštu, bausmės vykdymą atidedant vieneriems metams, įpareigojant tęsti mokslą ir be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo nekeisti gyvenamosios vietos (baudž. bylos 162-164 b.l.).

12Paskolai, kaip realinei sutarčiai, pinigų arba daiktų perdavimas yra reikšmingas sandorio sudarymo faktui konstatuoti, nes toks sandoris pripažįstamas sudarytu tik nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento (CK 6.870 straipsnio 2 dalis). CK 6.871 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad fizinių asmenų sudaryta paskolos sutartis, jeigu paskolos suma viršija 2000 Lt, turi būti rašytinė. Rašytinės formos reikalavimus atitinka paskolos gavėjo pasirašytas paskolos raštelis arba kitoks skolos dokumentas, patvirtinantis paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui (CK 6.871 straipsnio 3 dalis). Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad tiek rašytinei paskolos sutarčiai, tiek ir rašytinės paskolos sutarties reikalavimus atitinkančiam dokumentui keliami tapatūs turinio reikalavimai, t. y. jų turinys turi patvirtinti paskolos teisinių santykių egzistavimą. Paprastai šiuose dokumentuose turėtų būti atskirai, padarant atitinkamą įrašą, užfiksuotas paskolos sutarties dalyko perdavimo paskolos gavėjui faktas (pavyzdžiui, „<...> pinigus gavau <...>“, „<...>ši sutartis yra pinigų perdavimo-priėmimo aktas“), nes tai sudaro prielaidas sutarties šalims išvengti su tuo susijusių ginčų ateityje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-430/2013). Įrodymų naštos paskirstymo taisyklė iš paskolos sutarties kilusiuose ginčuose yra tokia, kad kreditorius turi įrodyti, jog paskolą suteikė, o skolininkas – kad paskolą grąžino (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-187/2008).

13Įrodinėjimo dalyką bylose dėl paskolos grąžinimo sudaro paskolos sudarymo aplinkybės, t. y. esminių jos sąlygų egzistavimo – paskolos dalyko perdavimo paskolos gavėjo nuosavybėn ir paskolos gavėjo įsipareigojimo grąžinti pinigus – konstatavimas. Šios aplinkybės gali būti nustatytos teismui vadovaujantis sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklėmis, aiškinant rašytinės sutarties sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2004; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2005; 2006 m. sausio 11 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis priimta civilinėje Nr. 3K-3-203/2007; 2011 m. kovo 14 d. nutartis priimta civilinėje Nr. 3K-3-107/2011). Aplinkybė, kad rašytinėje paskolos sutartyje atskirai, padarant atitinkamą įrašą nėra užfiksuotas paskolos sutarties dalyko perdavimo paskolos gavėjui faktas (tiesiogiai tai patvirtinančio įrašo nėra), nėra kliūtis teismui konstatuoti tokio fakto egzistavimą. Bylose dėl paskolos grąžinimo teismas negali susiaurinti įrodinėjimo dalyko vien tik iki aplinkybės, ar sutartyje įrašytas paskolos dalyko perdavimo faktas, nustatinėjimo. Šalių tikroji valia dėl sutarties dalyko perdavimo turi būti aiškinama ne vien tik pagal tai, ar yra konkretus įrašas apie pinigų ar daikto perdavimą. Sprendžiant apie paskolos sutarties sudarymą, jos dalyko perdavimą reikšmingas sutarties lingvistinis aiškinimas, pavartoti terminai, gramatinės išraiškos formos, taip pat reikšmingos sutarties sąlygos dėl skolos grąžinimo užtikrinimo priemonių taikymo, įsipareigojimo grąžinti pinigus ar daiktą, reikšmingos ir aplinkybės dėl sutarties originalo buvimo pas kreditorių ar skolininką, įrašai ar kiti įrodymai apie sutarties vykdymą (grąžinimas dalimis, mokėjimas palūkanų, derybos dėl grąžinimo terminų pakeitimo ar kitokio atsiskaitymo būdų ir kt.). Aplinkybę dėl paskolos sutarties sudarymo, kaip ir bet kurią kitą, teismas konstatuoja pagal įrodymų vertinimo taisykles, įvertinęs visus byloje surinktus įrodymus ir iš jų viseto duomenų padaręs išvadas, kai susiformuoja teismo įsitikinimas, kad tokia aplinkybė egzistuoja arba neegzistuoja. Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK numatytas išimtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 31 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-430/2013).

14Teismas pažymi, kad nors sutartyje nėra atsakovo ranka įrašytas tekstas „pinigus gavau“, tačiau pačiame sutarties spausdintame tekste nurodyta, kad: 1) „šios sutarties objektu yra šalių santykiai, paskolos davėjui perduodant Paskolos gavėjui nuosavybėn pinigų sumą (Sutarties 1.1 punktas), 2) „Paskola suteikiama sutarties sudarymo metu grynais pinigais“ (Sutarties 3.2 punktas). Byloje nustatyta (šios aplinkybės atsakovas neginčija), kad paskolos sutarties spausdintą tekstą paruošė ieškovas, sutartį pasirašė ir sutartyje ranka įrašus darė abi šalys. Abi šalys pripažino, kad atsakovas savo ranka įrašė sutarties datą, savo kaip paskolos gavėjo vardą, pavardę ir asmens kodą ir visus Sutarties 2 punkte „Sutarties dalykas“ ranka darytus įrašus: skolinamos pinigų sumos dydį „40,000- Lt (keturiasdešimt tūkstančių)“ (Sutarties 2.1 punktas), paskolos grąžinimo terminą „2004 05 01“ (Sutarties 2.4 punktas) ir procentų infliaciniam nuvertėjimui padengti dydį „2“ (Sutarties 2.3 punktas). Ieškovas nurodė, kad savo ranka įrašė savo kaip paskolos davėjo vardą, pavardę ir asmens kodą, paskolos suteikimo ir grąžinimo vietą „Kęstučio g. 83-13, Kaunas“ ir paskolos grąžinimo formą „grynaisiais“ (Sutarties 3.1, 4.4 ir 4.3 punktai). Teismas pažymi, kad sutartyje vartojamos sąvokos būdingos paskolos sutarčiai, pareiga pagal šią sutartį nustatyta tik paskolos gavėjui (atsakovui), Sutartyje nėra nustatytos paskolos davėjo pareigos perduoti pinigus atsakovui, nes pačiame sutarties tekste nurodyta, kad paskola suteikiama sutarties sudarymo metu grynais pinigais (3.2 punktas). Šalys susitarė ne tik dėl paskolos dydžio, bet ir nustatė terminą paskolai grąžinti, paskolos grąžinimo formą (grynais) ir netesybas. Paskolos sutarties originalas buvo pas ieškovą, kuris ją pateikė, kreipdamasis į teismą.

15Byloje nustatyta ir tai, kad ieškovas vertėsi nekilnojamojo turto prekyba, tai matyti iš pirkimo-pardavimo sutarčių ir NTR išrašo duomenų (55, 56, 163 b.l.), todėl nėra pagrindo abejoti, kad ieškovas 2003 m. buvo finansiškai pajėgus paskolinti 40 000 Lt sumą.

16Atsakovas teismo posėdžių metu patvirtino pasirašęs paskolos sutartį ir supratęs jos turinį, tačiau pinigų gavimo faktą ginčijo savo nenuosekliais paaiškinimais, jog sutartį pasirašė įtakotas ieškovo grasinimų, naudojant smurtą pavojingą sveikatai ar net gyvybei. Ginčydamas paskolos sutartį, atsakovas priešieškinyje teigė, kad automobilį Mercedes Benz E300 gavo ar nupirko ieškovas. Tačiau iš baudžiamosios bylos Nr. 1-141-14/2004 medžiagos matyti, kad V. J. 2004-01-07 teismo posėdyje nurodė kitokias aplinkybes: kad šio automobilio pirkimui skolinosi 20 000 Lt, tikėjosi suremontuoti automobilį ir pardavus jį uždirbti, tačiau nesitikėjo, kad tokios brangios automobilio dalys. Pirminiame 2003-12-19 paaiškinime (53 baudž. b. l.), 2003-12-09 įtariamojo apklausos protokole (62 baudž. b. l. antra pusė) V. J. nurodė, kad įsigijo automobilį už 3 200 Eur, tačiau 2004-01-07 teisiamajame posėdyje jau nurodė 5 500 Eur sumą (148 baudž. b. l.). Automobilis 2003 m. rugsėjo pradžioje be dokumentų parduotas, pardavimo sumą atsakovas taip pat negalėjo tiksliai įvardinti: 2003-12-09 įtariamojo apklausos protokole (62 baudž. b. l. antra pusė) nurodė, kad pardavė už 2 000 Eur, o 2004-01-07 teisiamajame posėdyje jau nurodė 3 000 Eur sumą (148 baudž. b. l. antra pusė). Tokie prieštaringi atsakovo teiginiai leidžia daryti prielaidą, kad atsakovas galėjo skolintis pinigus automobilio pirkimui ir/ar remontui ar kitiems tikslams.

17Aplinkybę dėl paskolos sutartinių santykių, kaip ir bet kurią kitą aplinkybę, teismas konstatuoja pagal įrodymų vertinimo taisykles įvertinęs visus byloje surinktus įrodymus ir iš jų viseto duomenų padaręs išvadas, kai susiformuoja teismo įsitikinimas, kad tokia aplinkybė egzistuoja arba neegzistuoja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-430/2013; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. vasario 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-37/2014). Šiuo konkrečiu atveju aplinkybė, jog sutartyje atsakovo ranka nėra įrašytas patvirtinimas, jog pinigai jam perduoti, nereiškia, kad šalių nesiejo paskolos sutartiniai teisiniai santykiai, ir nepatvirtina atsakovo teiginių, kad pinigų jis negavo. Teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes, ieškovo ir atsakovo argumentus, daro išvadą, jog labiau tikėtina, kad paskolos sutartimi pinigai buvo perduoti. Atsižvelgiant į nustatytų aplinkybių visumą, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, sprendžia, jog paskolos sutartis įrodo joje nurodytų pinigų perdavimą atsakovui faktą, dėl ko yra pagrindas pripažinti tarp šalių atsiradusius paskolos teisnius santykius (CPK 176, 177, 185 straipsniai). Atsakovas, remdamasis pinigų negavimo aplinkybe, jam tenkančios įrodinėjimo pareigos neįvykdė ir nurodytos aplinkybės neįrodė (CPK 176, 177, 185 straipsniai).

18Dėl priešieškinio

19Atsakovas V. J. nurodo, jog jokių pinigų ieškovas A. K. J. jam neskolino ir nėra gavęs, ginčo paskolos sutartį pasirašė dėl grasinimo, smurto pavojingo sveikatai ar net gyvybei, tačiau byloje nėra jokių rašytinių įrodymų sandorio negaliojimo pagrindui, nurodytam CK 1.91 straipsnio 1 dalyje, nustatyti, o liudytojų parodymai nepakankami patvirtinti atsakovo priešieškinio faktinį pagrindą.

20Atsakovas privalo įrodyti, jog sandorio sudarymo metu jo valia formavosi ydingai dėl ieškovo realaus grasinimo. CK 1.91 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti sandorio negaliojimo dėl vienos šalies valios trūkumo pagrindai, inter alia nustatyta, kad dėl apgaulės, smurto ar realaus grasinimo arba dėl vienos šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąja šalimi, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal nukentėjusiojo ieškinį. Šios normos prasme „realus grasinimas“ reiškia kitos sandorio šalies ar trečiojo asmens nepateisinamus ir neteisėtus veiksmus, kurie duoda pagrindą manyti, kad gali būti padaryta žalos šiems asmenims, jų turtui ar reputacijai, ir šaliai nelieka kitos protingumo kriterijus atitinkančios alternatyvos, kaip tik sudaryti sandorį. Realiu grasinimu taip pat laikoma kitos sandorio šalies ar trečiojo asmens grasinimas panaudoti ekonominio spaudimo priemones, ekonomiškai silpnesnę ar iš esmės ekonomiškai priklausomą sandorio šalį priversti, kad ši sudarytų jai ypač ekonomiškai nenaudingą sandorį. Nustatydamas, ar buvo, ar ne realus grasinimas, teismas turi atsižvelgti į sandorio šalies, kuriai buvo grasinta, amžių, finansinę ir ekonominę būklę, lytį, veiksmų pobūdį ir kitas reikšmingas bylai aplinkybes. Kiekvienoje konkrečioje byloje aptariamu pagrindu ginčijamo sandorio vertinimas priklauso nuo individualių byloje nustatytų jo sudarymo aplinkybių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-281/2011).

21Atsakovas nurodo, kad ieškovas A. K. J. sumanė apdrausti automobilį Mercedez Benz E300, valst. Nr. ( - ) inscenizuoti jo vagystę ir gautus iš draudimo pinigus pasidalinti, t.y. 10 proc. atsakovui, o likusieji ieškovui. Šis automobilis buvo apdraustas ir inscenizuota jo vagystė, tačiau atsakovas dėl šios veikos nuteistas, todėl, atsakovo teigimu, ieškovas A. K. J. reikalauja negautos naudos nepavykus ieškovo sumanymui inscenizuoti vagystę ir gauti draudimo išmoką. Atsakovas nenurodė ir teismo posėdyje negalėjo paaiškinti šiuos teiginius patvirtinančių aplinkybių, t. y. kada, kokiomis aplinkybėmis, kaip ieškovas sugalvojo dėl inscenizuotos automobilio vagystės ir draudimo išmokos gavimo, kaip, kada šalys susitarė planuojamą draudimo išmoką gauti ir kokiomis dalimis. Atsakovas negalėjo nurodyti šiuos teiginius patvirtinančių įrodymų, byloje tokių įrodymų taip pat nėra. Teismas pažymi, kad byloje nėra neginčijamų įrodymų, jog atsakovas paskolos sutartį pasirašė įtakotas ieškovo grasinimų, smurto ir pan. Teismas pažymi, kad atsakovas tik patyręs grasinimus ar smurtą turėjo galimybę kreiptis į teisėsaugos institucijas.

22Pagal CPK 178 straipsnio nustatytas įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykles atsakovas privalo įrodyti, jog sandorio sudarymo metu jo valia formavosi ydingai dėl ieškovo realaus grasinimo. Pagal civilinių įstatymų galiojimo laike taisyklę ginčo sandorio teisėtumas turi būti nustatytas pagal jo sudarymo metu galiojusias teisės normas, t. y. būtina nustatyti, ar sandorio turinys, jo subjektų veiksnumas, valia ir forma atitiko jo sudarymo metu galiojusių įstatymų reikalavimus. Atsakovas pareiškęs priešieškinį šiuo pagrindu, jokių įrodymų savo nurodytoms faktinėms aplinkybėms pagrįsti nepateikė. Iš baudžiamosios bylos Nr. 1-142-14/2004 medžiagos nustatyta, kad 2003 m. gruodžio 8, 9 dienomis atsakovas veikdamas bendrininkų grupėje organizavo nebūtą nusikaltimą, apgaule, savo ir kitų naudai, pasikėsino įgyti svetimą turtą, t. y. melagingu pranešimu pranešė apie I. A. priklausančios transporto priemonės Mercedez Benz E300, valst. Nr. ( - ) vagystę. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2004 m. kovo 17 d. nuosprendžiu pripažino V. J. kaltu padarius nusikaltimą numatytą BK 22 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio, 1 dalyje, ir nubaudė 40 parų areštu, bausmės vykdymą atidedant vieneriems metams, įpareigojant tęsti mokslą ir nekeisti gyvenamosios vietos (162-164 b.l.). Šio nuosprendžio atsakovas neskundė. Teismas pažymi, kad ginčydamas paskolos sandorį, atsakovas automobilio įsigijimo, vagystės inscenizavimo aplinkybes sieja su ieškovo neteisėtais veiksmais, tačiau jo teiginius pagrindžiančių įrodymų nėra nei civilinėje byloje, nei prijungtoje baudžiamojoje byloje, kurioje ieškovas visai nėra minimas. Be to, pats atsakovas 2004-01-07 teismo posėdyje (baudž. b. Nr. 1-141-14/2004) nurodė, kad automobilio pirkimui skolinosi 20 000 Lt, kurį įsigijo už 3 200 Eur ar 5 500 Eur (b.b. 53, 148 b.l.), sumos tiksliai neįvardino.

23Teisės doktrinoje ir kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad sandorių negaliojimo instituto paskirtis – siekti civilinių santykių teisėtumo užtikrinimo. Įstatymų leidėjas, nustatydamas sandorių negaliojimo pagrindus, siekia užtikrinti sandorių ir jų pagrindu susiklosčiusių civilinių teisinių santykių stabilumą, apginti civilinių teisinių santykių subjektų teises, įgytas sandorių pagrindu. Dėl to sandorio pripažinimas negaliojančiu be pakankamo teisinio pagrindo šiam stabilumo tikslui prieštarautų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-472/2006; 2008 m. kovo 26 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2008; 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-317/2008.). CK 1.80 straipsnio 1 dalyje reglamentuojamas imperatyviosioms teisės normoms prieštaraujančio sandorio negaliojimas.

24Atsakovas savo argumentus dėl smurto sandorio sudarymo metu įrodinėjo liudytojų parodymais. Teismo posėdžiuose buvo apklausti liudytojai J. J. (atsakovo mama), A. K. (kaimynas), V. J. (atsakovo tėvas). Atsakovas teigė, kad šių liudytojai parodymai patvirtina smurto naudojimą sandorio sudarymo metu.

25Teismo posėdyje 2014-09-03 apklausta liudytoja J. J. (atsakovo motina, gyv. ( - ), Kaune, kartu su atsakovu) paaiškino mačiusi, kaip prieš keletą metų, pavasarį, į kiemą įėjęs iš matymo pažįstamas žmogus, kalbėjosi su sūnumi V. J. ir jį jėga išsitempė iš kiemo. Maždaug po valandos sūnus grįžo susinervinęs, rankos drebėjo, papasakojo, kad jį privertė pasirašyti skolos lapelį 40 000 Lt. Sūnaus veidas buvo paraudęs nuo susinervinimo ar nuo sumušimo. Sūnus sakė, kad susitvarkys, prašė į policiją nesikreipti.

26Teismo posėdyje 2014-09-03 apklaustas liudytojas A. K. (atsakovo kaimynas, gyv. ( - ), Kaune) paaiškino, kad gyvena 1 metro atstumu nuo V. J. įvažiavimo į kiemą. Prieš 11 metų, pavasarį, matė juodą automobilį prie kaimynų. Matė, kaip už Vaidotą du kart stambesnis vyras įkišo jį į automobilį.

27Teismo posėdyje 2014-10-06 apklaustas liudytojas V. J. (atsakovo tėvas, gyv. ( - ), Kaune, kartu su atsakovu) paaiškino, kad 2003 m. ir anksčiau dirbo „If“ draudimo bendrovėje ekspertu, filialo vadovo pavaduotoju. Tą dieną ar kitą, Vaidotas pasakė, kad jis buvo paimtas, buvo gąsdintas, jis turėjo pasirašyti sutartį dėl skolos už automobilį Mercedes Benz, kurį ieškovas pardavė, po to norėjo gauti draudimo išmoką. Liudytojas liepė sūnui kreiptis į prokuratūrą, sūnus prašė nesikreipti, sakė viską sutvarkys.

28Teismas pažymi, kad nei vienas iš apklaustų liudytojų nepatvirtino, tiesiogiai matęs sandorio sudarymo aplinkybių. Liudytoja J. J. teigė mačiusi iš kiemo išvedamą sūnų. Liudytojas A. K. teigė, matęs į automobilį sodinamą atsakovą. Liudytojui V. J. aplinkybės apie paskolos sandorio sudarymą žinomos tik iš jo sūnaus V. J. paaiškinimų. Sandoris sudarytas prieš daugiau nei 10 metų. Apie galimą smurtą neužfiksuota nei minėtoje baudžiamojoje byloje, nei jokiuose kituose rašytiniuose įrodymuose. Nėra jokių duomenų, kad dėl smurto ir grasinimų atsakovas būtų kreipęsis į policiją. Nei vienas liudytojas nepaaiškino aplinkybių dėl buvusio realaus grasinimo/smurto, taip pat to, kad būtent dėl atvykusių ieškovo ir jo draugo neteisėtų veiksmų (turinčių grasinamąjį pobūdį) atsakovas pasirašė ginčijamą sutartį. Nei vienas liudytojas atsakovo ir ieškovo pokalbyje tiesiogiai nedalyvavo. Esant šioms aplinkybėms, liudytojų parodymai negali būti vertinami kaip realaus grasinimo ar smurto, dėl kurio atsakovas būtų priverstas pasirašyti ginčijamą paskolos sutartį, patvirtinimas. Be to, liudytojai J. J. ir V. J. gali būti suinteresuoti bylos baigtimi, nes yra artimi atsakovo giminaičiai (motina ir tėvas).

29Atsakovo nurodytos aplinkybės taip pat negali būti vertinamos kaip realaus grasinimo ir/ar fizinio smurto patvirtinimas. Pažymėtina, jog konkrečių aplinkybių dėl grasinimo ir/ar smurto atsakovas nenurodė nei atsiliepime į ieškinį, nei priešieškinyje. Teismas daro išvadą, kad nei atsakovo paaiškinimai, nei liudytojų parodymai nėra pakankami įrodymai patvirtinti atsakovo nurodytas aplinkybes, kad atsakovui buvo grasinama, kad grasinimas buvo realus ir ginčijamą paskolos sutartį atsakovas sudarė konkretaus grasinimo įtakoje ar panaudojant smurtą.

30Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, apibendrinus išdėstytus argumentus ir remiantis kasacinio teismo suformuota praktika, teismas konstatuoja, kad ieškovas įrodė ieškinio faktinį pagrindą sudarančias aplinkybes, jog atsakovas sudarė su ieškovu paskolos sutartį ir perdavė paskolos sutarties dalyką – pinigus atsakovui (CPK 178 straipsnis). Atsakovui sudarius paskolos sutartį, jam kyla pareiga grąžinti skolą, sumokėti netesybas ir palūkanas (CK 6.870 straipsnio 1 dalis, 6.261 straipsnis, 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

31Atsakovas neįrodė aplinkybių sudarančių pagrindą daryti išvadą, kad 2003-06-13 paskolos sutartį sudarė smurto ar konkretaus grasinimo įtakoje, todėl priešieškinis pripažinti paskolos sutartį negaliojančia CK 1.91 straipsnio pagrindu, atmetamas (CPK 185 straipsnis).

32Esant nurodytoms aplinkybėms ieškinys tenkinamas visa apimtimi, ieškovui iš atsakovo priteisiant 40 000 Lt skolą ir 800 Lt infliaciniam nuvertėjimui padengti ir 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2013-09-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

33Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistina 1 224 Lt žyminio mokesčio (4, 18 b.l.) (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 93 straipsnio 1 dalis). Iš atsakovo valstybei priteistinos 36,95 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 263-270 straipsniais, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

35ieškinį tenkinti. Priešieškinį atmesti.

36Priteisti iš atsakovo V. J. (asmens kodas ( - ) ieškovui A. K. J. (asmens kodas ( - ) 40 000 Lt (keturiasdešimt tūkstančių Lt) skolos, 800 Lt (aštuonis šimtus Lt) infliaciniam nuvertėjimui padengti, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (40 800 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2013-09-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 1 224 Lt (vieną tūkstantį du šimtus dvidešimt keturis Lt) žyminio mokesčio.

37Priteisti valstybei iš atsakovo V. J. (asmens kodas ( - ) 36,95 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąsk. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, įmokos kodas 5660.

38Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant Irenai... 2. Ieškovas A. K. J. ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo V. J. 40 000 Lt... 3. Ieškovas ieškinyje (3 b.l.) nurodo, kad pagal 2003 m. birželio 13 d.... 4. Teismo posėdžiuose ieškovas patvirtino ieškinyje nurodytas aplinkybes,... 5. Atsakovas V. J. atsiliepime (39 b.l.) nurodo, kad su ieškiniu nesutinka.... 6. Atsakovas V. J. priešieškiniu prašo pripažinti 2003-06-13 paskolos sutartį... 7. Atsakovas V. J. 2014-09-03 teismo posėdyje paaiškino, kad ieškovas su juo... 8. Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.... 9. Pagal CK 6.870 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas paskolos sutartis priskiriama... 10. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad šalys 2003 m.... 11. Panevėžio miesto apylinkės prokuratūros 2003 m. gruodžio 12 d. pareiškime... 12. Paskolai, kaip realinei sutarčiai, pinigų arba daiktų perdavimas yra... 13. Įrodinėjimo dalyką bylose dėl paskolos grąžinimo sudaro paskolos sudarymo... 14. Teismas pažymi, kad nors sutartyje nėra atsakovo ranka įrašytas tekstas... 15. Byloje nustatyta ir tai, kad ieškovas vertėsi nekilnojamojo turto prekyba,... 16. Atsakovas teismo posėdžių metu patvirtino pasirašęs paskolos sutartį ir... 17. Aplinkybę dėl paskolos sutartinių santykių, kaip ir bet kurią kitą... 18. Dėl priešieškinio ... 19. Atsakovas V. J. nurodo, jog jokių pinigų ieškovas A. K. J. jam neskolino ir... 20. Atsakovas privalo įrodyti, jog sandorio sudarymo metu jo valia formavosi... 21. Atsakovas nurodo, kad ieškovas A. K. J. sumanė apdrausti automobilį Mercedez... 22. Pagal CPK 178 straipsnio nustatytas įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykles... 23. Teisės doktrinoje ir kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad sandorių... 24. Atsakovas savo argumentus dėl smurto sandorio sudarymo metu įrodinėjo... 25. Teismo posėdyje 2014-09-03 apklausta liudytoja J. J. (atsakovo motina, gyv. (... 26. Teismo posėdyje 2014-09-03 apklaustas liudytojas A. K. (atsakovo kaimynas,... 27. Teismo posėdyje 2014-10-06 apklaustas liudytojas V. J. (atsakovo tėvas, gyv.... 28. Teismas pažymi, kad nei vienas iš apklaustų liudytojų nepatvirtino,... 29. Atsakovo nurodytos aplinkybės taip pat negali būti vertinamos kaip realaus... 30. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, apibendrinus išdėstytus argumentus... 31. Atsakovas neįrodė aplinkybių sudarančių pagrindą daryti išvadą, kad... 32. Esant nurodytoms aplinkybėms ieškinys tenkinamas visa apimtimi, ieškovui iš... 33. Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistina 1 224 Lt žyminio... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 35. ieškinį tenkinti. Priešieškinį atmesti.... 36. Priteisti iš atsakovo V. J. (asmens kodas ( - ) ieškovui A. K. J. (asmens... 37. Priteisti valstybei iš atsakovo V. J. (asmens kodas ( - ) 36,95 Lt procesinių... 38. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...