Byla e2-1104-302/2019
Dėl perkančio subjekto sprendimo pripažinimo neteisėtu ir panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 6 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Axioma servisas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Litesko“ dėl perkančio subjekto sprendimo pripažinimo neteisėtu ir panaikinimo,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Axioma servisas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti

7atsakovės 2019 m. gegužės 3 d. sprendimą nutraukti pirkimo procedūras ir įpareigoti atsakovę atnaujinti pirkimą ir priteisti iš atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovė nurodė, kad atsakovė paskelbė tarptautinį pirkimą („Elektroninių karšto vandens skaitiklių apskaitos duomenų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose surinkimo paslaugos“ Pirkimo Nr. 400787 (toliau – pirkimas). Pirkimo objektas – elektroninių karšto vandens skaitiklių apskaitos duomenų objektuose surinkimas, apdorojimas ir pateikimas užsakovui bei esant būtinybei, paslaugų teikėjo įrangos ir/arba užsakovo įrangos remonto paslaugos.

103.

11Ieškovė pateikė pasiūlymą atsakovei 2019 m. vasario 11 d., tačiau 2019 m. gegužės 3 d. gavo atsakovės sprendimą dėl Pirkimo nutraukimo. Ieškovė teikiant pasiūlymą Pirkimui, pagrįstai tikėjosi būti pripažinta Pirkimo laimėtoja, tačiau Pirkimas, nenurodžius realių nutraukimo priežasčių, buvo nutrauktas, siekiant apginti savo, kaip suinteresuoto tiekėjo interesus.

124.

13Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovei paskelbti naują pirkimą dėl elektroninių karšto vandens skaitiklių apskaitos duomenų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose surinkimo paslaugų Druskininkų, Marijampolės, Vilkaviškio r., Biržų r., Kelmės r. ir Telšių rajono savivaldybėse ir paslaugų teikėjo įrangos ir/arba užsakovo įrangos remonto paslaugų.

145.

15Ieškovė nurodė, kad nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių ieškovė negalėtų įgyvendinti savo interesų gynybos. Atsakovė turėtų teisę paskelbti naują pirkimą be jokių neteisėtai priimto sprendimo padarinių, dėl ko būtų pažeisti viešųjų pirkimų principai, teisėti tiekėjų, dalyvaujančių pirkime, lūkesčiai. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir teismui byloje vėliau nustačius, kad atsakovė neteisėtai nutraukė pirkimą, būtų pažeisti tiek šiame pirkime dalyvavusių, tiek naujame pirkime dalyvausiančių tiekėjų interesai. Pripažinus, kad sprendimas nutraukti pirkimą buvo neteisėtas, šalys būtų grąžintos į padėtį, buvusią iki pažeidimo, atsakovė turėtų atnaujinti pirkimą ir vertinti tiek ieškovės, tiek kitų tiekėjų pasiūlymus. Tokiu atveju, susiklostytų situacija, kai atsakovė vykdytų du tokius pat pirkimus dėl to paties objekto. Naujam pirkimui įvykus ir atsakovei sudarius sutartį su laimėjusiu tiekėju, teismo sprendimas šioje byloje ieškovei prarastų prasmę

16II.

17Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė

186.

19Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 6 d. nutartimi patenkino ieškovės UAB „Axioma servisas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

207.

21Teismas nustatė, kad ieškinys yra preliminariai pagrįstas, nes įvertinus ieškinio reikalavimų pobūdį, ieškinio faktinio ir teisinio pagrindo turinį bei pridėtų rašytinių įrodymų visetą, sprendė, jog nėra pagrindo išvadai, kad ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas.

228.

23Teismas nustatė, kad atsakovė viešojo pirkimo metu perka Elektroninių karšto vandens skaitiklių apskaitos duomenų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose surinkimo paslaugas. Duomenų, kad nurodytas paslaugas būtina įsigyti kuo greičiau, byloje nėra.

249.

25Teismo vertinimu atsakovė planuoja inicijuoti naują pirkimą, o inicijavus naują pirkimą dėl to paties objekto, ieškovei teismo sprendimas šioje civilinėje byloje tikėtinai prarastų prasmę ir taptų netikslingas. Teismui ieškinį tenkinus ir atsakovę įpareigojus atnaujinti pirkimą Nr. 400787, galėtų susidaryti tokia situacija, kai pirkimo objektas, dėl kurio vyko pirkimas Nr. 400787, jau būtų nupirktas naujai paskelbtame pirkime. Tokiu atveju būtų apribotos ieškinio patenkinimo ieškinyje nurodytu būdu galimybės, iš esmės apsunkintos galimybės apginti ieškovės galimai pažeistą interesą. Esant neišspręstam ginčui šioje civilinėje byloje ir sudarius galimybę atsakovei inicijuoti pirkimą dėl to paties pirkimo objekto, būtų sudarytos sąlygos atsakovės lėšų neracionaliam naudojimui.

26III.

27Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

2810.

29Atskirajame skunde atsakovė UAB „Litesko“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 6 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

3010.1.

31Teismas neįvertino ar ieškinys yra preliminariai pagrįstas, t. y. nevertino ar yra prielaidų preziumuoti, kad atsakovė, nutraukdama Elektroninių karšto vandens skaitiklių apskaitos duomenų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose surinkimo paslaugų pirkimo procedūras, nesilaikė imperatyvių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, o išimtinai rėmėsi ieškovės teiginiais.

3210.2.

33Teismas neįvertino ieškinyje ir prašyme nurodytų akivaizdžiai nepagrįstų argumentų. Ieškovė klaidingai interpretuoja faktines aplinkybes, teigdama, kad atsakovės pirkimo komisijos sprendimas visiškai nepagrįstas jokiomis faktinėmis aplinkybėmis. Taip pat nepagrįstai teigia, kad pasikeitus pirkimo objekto apimčiai pirkimo procedūros gali būti tęsiamos, nes sutarties objekto apimčių pasikeitimo galimybę numato sutarties nuostatos.

3410.3.

35Teismas preliminariai nevertino ieškovės argumentų, kad pirkimo objektas jau būtų nupirktas naujai paskelbtame pirkime.

3610.4.

37Teismas laikinąsias apsaugos priemones pritaikė neatsižvelgęs į visas faktines aplinkybes, todėl byloje nėra pagrindo daryti išvadą, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pirkimo objektas nebuvo skaidomas į atskiras dalis, todėl nesant poreikio atsakovei įsigyti paslaugų Alytaus miesto savivaldybėje, nėra galimybės, nepakeitus pirkimo objekto, įsigyti likusių paslaugų pirkime. Nors pagal suformuotą teismų praktiką pasikeitus esminėms pirkimo sąlygoms, pirkimą reikia nutraukti ir pradėti naują pirkimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus 2016 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177-916/2016).

3810.5.

39Nepriklausomai nuo civilinės bylos baigties, pirkimo užbaigimas sudarant sandorį su tiekėju nebus galimas, nes iš esmės yra pasikeitęs pirkimo objektas.

4010.6.

41Naujojo pirkimo vykdymą įpareigoja 2014 m. gruodžio 18 d. sudaryta taikos sutartis civilinėje byloje Nr. 2-2419-431/2014 tarp atsakovės, Viešųjų pirkimo tarnybos ir UAB „Axis industrines“. Taikos sutarties nuostatos įpareigoja atsakovę vykdyti elektroninių karšto vandens skaitiklių apskaitos duomenų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose surinkimo paslaugų pirkimą.

4210.7.

43Atsakovės vykdomas pirkimas yra tiesiogiai susijęs su viešojo intereso tenkinimu, nes atsakovė vykdo šilumos tiekimo veiklą, t. y. suteikia viešąją paslaugą. Uždraudus atsakovei vykdyti pirkimą būtų užkirstas kelias tinkamai vykdyti šilumos surinkimo ir pateikimo fiziniams, juridiniams asmenims paslaugų vykdymui.

4411.

45Ieškovė UAB „Axioma servisas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

4611.1.

47Atsakovė nenurodo argumentų, patvirtinančių, kad teismas padarė esminius procesinių normų pažeidimus. Teismas vertindamas preliminarų ieškinio pagrįstumą nesprendžia bylos iš esmės ir nepasisako dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo.

4811.2.

49Atsakovė klaidina teismą nurodydama, kad byloje yra viešasis interesas. 2014 m. gruodžio 18 d. taikos sutartis civilinėje byloje Nr. 2-2419-431/2014 įpareigoja atsakovę vykdyti elektroninių karšto vandens skaitiklių apskaitos duomenų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose surinkimo paslaugų pirkimą, tačiau, iki tol, kol pirkimas bus įvykdytas, paslaugų teikimas nėra sustabdytas – paslaugos teikiamos, fiziniams ir juridiniams asmenimis, todėl viešas interesas nėra pažeidžiamas.

5011.3.

51Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovei naują pirkimą, bet vėliau teismui nustačius, kad pirmasis pirkimas neturėjo būti nutrauktas, atsakovė be reikalo patirtų papildomus kaštus, susijusius su naujo pirkimo organizavimu, paskelbimu, procedūrų vykdymu, o jeigu pirkimas būtų užbaigtas nustačius laimėtoją, atsakovei grėstų civilinė atsakomybė dėl pažeistų tiekėjų turtinių ir neturinių interesų. Pritaikytomis laikinosiomis priemonėmis atsakovė nepatiria jokių nuostolių – jų atsiradimo tikimybė yra gerokai didesnė, jeigu laikinosios apsaugos priemonės būtų panaikintos.

5211.4.

53Neuždraudus atsakovei vykdyti pakartotinio pirkimo, tačiau teismui vėliau nustačius, kad sprendimas nutraukti pirkimo procedūras buvo neteisėtas, nebūtų įmanoma gražinti ieškovės, kaip nukentėjusios šalies, į prieš pažeidimą buvusią padėtį.

54Teismas

konstatuoja:

55IV.

56Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5712.

58Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

5913.

60Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria viešųjų pirkimų byloje taikytos laikinosios apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta.

6114.

62CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimus ir, nesiėmus šių priemonių, būsimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 4237 straipsnis nustato specialiąsias taisykles, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso.

6315.

64Nagrinėjamu atveju ieškovės pateikto ieškinio forma ir turinys nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo metu atitiko įstatyme keliamus reikalavimus, prie ieškinio buvo pridėti, ieškovės įsitikinimu, jame išdėstytus reikalavimus pagrindžiantys rašytiniai įrodymai, todėl ieškinys teismo pagrįstai vertintas kaip preliminariai pagrįstas, o apeliantės nurodytos aplinkybės šios išvados nepaneigia. Taip pat ieškinio preliminaraus pagrįstumo vertinimo aspektu, svarbi ir ta aplinkybė, kad Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 16 d. sprendimu ieškovės ieškinys tenkintas visiškai ir nors sprendimas nėra įsiteisėjęs, apeliacinis skundas dėl jo neišnagrinėtas (Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys, CPK 179 straipsnio 3 dalis), tačiau tai pagrindžia pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – ieškinio prima facie pagrįstumo – egzistavimą.

6516.

66Iš atskirojo skundo turinio matyti, kad apeliantė atskirąjį skundą iš esmės grindžia aiškindama sunkių padarinių atsiradimą viešajam interesui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, kurios pažeidžia ne tik atsakovės, bet ir atskirų visuomenės grupių interesus.

6717.

68Kaip žinoma, viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014).

6918.

70Viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to būtų padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių / paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, įprastai turi būti ginama pastaroji (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-466-180/2017; 2018 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-581-302/2018 ir kt.).

7119.

72Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, nesuteikė prioriteto operatyviam Pirkimo procedūrų vykdymui. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su tokia teismo pozicija.

7320.

74Ginčo viešojo pirkimo objektas – „Elektroninių karšto vandens skaitiklių apskaitos duomenų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose surinkimo paslaugos“. Pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad pirmumas taikytinas viešajam interesui, susijusiam su viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimu, nes nenustatė aplinkybių, sąlygojančių skubų ir neatidėliotiną perkamų paslaugų įsigijimą, taip pat nustatė, kad egzistuoja reali galimybė apeliantei inicijuoti naują pirkimą, todėl būtų sudarytos sąlygos apeliantės lėšų neracionaliam naudojimui.

7521.

76Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju prioritetas turi būti teikiamas viešojo intereso, sietino su pirkimo procedūrų teisėtumu, užtikrinimu. Nors sutiktina ir su apeliante, kad nemažiau reikšmingas ir kitas viešasis interesas, sietinas su apeliantės vykdoma šilumos tiekimo veikla, tačiau šiame kontekste pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, be kita ko, yra susijęs su proporcingumo principu. Spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas kiekvienu atveju turi įvertinti, ar prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos siekiamiems tikslams ir nevaržo asmens teisių akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti, ar yra išlaikoma pusiausvyra tarp būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo ir apeliantės teisių apsaugos.

7722.

78Šiuo atveju byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, jog pirkimo objektas yra ypatingos valstybinės svarbos, kad taikius laikinąsias apsaugos priemones bus sustabdytas šilumos teikimas vartotojams. Taip pat apeliantė nepateikė duomenų, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ji patiria ar ateityje patirs finansinius nuostolius.

7923.

80Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, netaikius byloje laikinųjų apsaugos priemonių, tačiau palankiam ieškovei sprendimui įsiteisėjus, žala jos atžvilgiu yra labai tikėtina, kadangi ieškovės pagrindinis tikslas yra dalyvauti viešajame pirkime, jį laimėjus, vykdyti sutartus darbus. Galimybė ieškovei ginti savo teises, pareiškiant ieškinį dėl žalos atlyginimo, negalėtų būti laikytina lygiaverte priemone ieškovės siekiamiems tikslams šioje byloje, taip pat tokia situacija suponuotų neracionalų viešųjų lėšų eikvojimą.

8124.

82Atsižvelgiant į pakankamai trumpus maksimalius civilinio proceso viešųjų pirkimų bylose terminus (CPK 4238 straipsnio 4 dalis ir 4239 straipsnis), bei tai, jog ieškinio tenkinimas turėtų esminės įtakos realiai ieškovės galimai pažeistų teisių gynybai, darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju yra teisėtas bei pagrįstas, kadangi tokiu būdu bus užtikrinama, jog, atliekant viešojo pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

8325.

84Kiti atskirojo skundo argumentai vertintini kaip teisiškai nereikšmingi sprendžiamos klausimo baigčiai, todėl dėl jų atskirai nepasisakytina. Dėl bylinėjimosi išlaidų

8526.

86CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

8727.

88Kadangi ieškovė UAB „Axioma servisas“ nors ir prašė priteisti jos patirtas bylinėjimosi išlaidas, šių išlaidų patyrimo faktą bei dydį pagrindžiančių dokumentų į bylą nepateikė, apeliacinės instancijos teisme patirtų išlaidų atlyginimas jai iš apeliantės nepriteisiamas (CPK 93, 98 straipsniai). Dėl bylos procesinės baigties

8928.

90Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje tinkamai įvertino susiklosčiusią situaciją ir pritaikė teisės aktų nuostatas, o ieškovės atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. Atsižvelgiant į tai, atskirasis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

91Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, remdamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

92Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Axioma servisas“... 7. atsakovės 2019 m. gegužės 3 d. sprendimą nutraukti pirkimo procedūras ir... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad atsakovė paskelbė tarptautinį pirkimą... 10. 3.... 11. Ieškovė pateikė pasiūlymą atsakovei 2019 m. vasario 11 d., tačiau 2019 m.... 12. 4.... 13. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 14. 5.... 15. Ieškovė nurodė, kad nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių... 16. II.... 17. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė... 18. 6.... 19. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 6 d. nutartimi patenkino... 20. 7.... 21. Teismas nustatė, kad ieškinys yra preliminariai pagrįstas, nes įvertinus... 22. 8.... 23. Teismas nustatė, kad atsakovė viešojo pirkimo metu perka Elektroninių... 24. 9.... 25. Teismo vertinimu atsakovė planuoja inicijuoti naują pirkimą, o inicijavus... 26. III.... 27. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 28. 10.... 29. Atskirajame skunde atsakovė UAB „Litesko“ prašo panaikinti Vilniaus... 30. 10.1.... 31. Teismas neįvertino ar ieškinys yra preliminariai pagrįstas, t. y. nevertino... 32. 10.2.... 33. Teismas neįvertino ieškinyje ir prašyme nurodytų akivaizdžiai nepagrįstų... 34. 10.3.... 35. Teismas preliminariai nevertino ieškovės argumentų, kad pirkimo objektas jau... 36. 10.4.... 37. Teismas laikinąsias apsaugos priemones pritaikė neatsižvelgęs į visas... 38. 10.5.... 39. Nepriklausomai nuo civilinės bylos baigties, pirkimo užbaigimas sudarant... 40. 10.6.... 41. Naujojo pirkimo vykdymą įpareigoja 2014 m. gruodžio 18 d. sudaryta taikos... 42. 10.7.... 43. Atsakovės vykdomas pirkimas yra tiesiogiai susijęs su viešojo intereso... 44. 11.... 45. Ieškovė UAB „Axioma servisas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 46. 11.1.... 47. Atsakovė nenurodo argumentų, patvirtinančių, kad teismas padarė esminius... 48. 11.2.... 49. Atsakovė klaidina teismą nurodydama, kad byloje yra viešasis interesas. 2014... 50. 11.3.... 51. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovei naują pirkimą, bet... 52. 11.4.... 53. Neuždraudus atsakovei vykdyti pakartotinio pirkimo, tačiau teismui vėliau... 54. Teismas... 55. IV.... 56. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 57. 12.... 58. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 59. 13.... 60. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 61. 14.... 62. CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 63. 15.... 64. Nagrinėjamu atveju ieškovės pateikto ieškinio forma ir turinys nutarties... 65. 16.... 66. Iš atskirojo skundo turinio matyti, kad apeliantė atskirąjį skundą iš... 67. 17.... 68. Kaip žinoma, viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas... 69. 18.... 70. Viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių... 71. 19.... 72. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų... 73. 20.... 74. Ginčo viešojo pirkimo objektas – „Elektroninių karšto vandens... 75. 21.... 76. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 77. 22.... 78. Šiuo atveju byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, jog pirkimo objektas... 79. 23.... 80. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, netaikius byloje laikinųjų... 81. 24.... 82. Atsižvelgiant į pakankamai trumpus maksimalius civilinio proceso viešųjų... 83. 25.... 84. Kiti atskirojo skundo argumentai vertintini kaip teisiškai nereikšmingi... 85. 26.... 86. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 87. 27.... 88. Kadangi ieškovė UAB „Axioma servisas“ nors ir prašė priteisti jos... 89. 28.... 90. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 91. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, remdamasi... 92. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 6 d. nutartį palikti nepakeistą....