Byla e2-466-180/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės valstybės įmonės Lietuvos oro uostų atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 20 d. nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. e2-6843-345/2016 pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Darbasta“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kelvista“ ieškinį atsakovei valstybės įmonei Lietuvos oro uostams dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovės UAB „Darbasta“ ir UAB „Kelvista“ kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti atsakovės VĮ Lietuvos oro uostų sprendimą dėl ekonominių balų skyrimo jų pasiūlymui viešajame pirkime ,,Vilniaus filialo kilimo ir tūpimo tako bei signalinių žiburių sistemos rekonstravimo techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus priežiūros paslaugų pirkimas”.
 2. Ieškiniui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras iki bus priimtas galutinis teismo sprendimas, nes tai yra vienintelė efektyvi priemonė ieškovėms pasinaudoti teise į veiksmingą ir efektyvią jo teisių ir teisėtų interesų gynybą.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gruodžio 20 d. nutartimi prašymą patenkino – sustabdė atsakovės vykdomo viešojo pirkimo procedūras.
 2. Teismas sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje stadijoje neprieštarautų viešajam interesui, atitiktų proporcingumo ir efektyvumo principus. Byloje nėra duomenų apie tai, kad dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių gali atsirasti reali ar realiai numatoma žala visuomenei ar jos daliai, neigiama įtaka žmonių gerovei, nes rekonstrukcijos darbai planuojami tik 2017 m. liepos 14 d. – rugpjūčio 18 dienomis. Šiuo metu atsakovės veikla nėra nutraukta ir vykdoma sklandžiai, nėra neabejotino neatidėliotino pagrindo kuo skubiau užbaigti pirkimą ir įgyti minėtas paslaugas. Šiuo atveju būtų užtikrinta sąžininga tiekėjų konkurencija.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Atsakovė VĮ Lietuvos oro uostai atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 20 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti ieškovių prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovė taip pat prašo ieškovėms skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. Ieškinys yra nepagrįstas, be to, pateiktas praleidus ieškinio senaties terminą.
  2. Ieškovės nenurodė jokių faktų ar aplinkybių, patvirtinančių, kad nesustabdžius pirkimo procedūrų būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas, o tik pateikė bendrą teiginį, kad atsakovei sudarius pirkimo sutartį bei vėliau patenkinus ieškovių reikalavimą, tai padarys patenkintų reikalavimų įvykdymą objektyviai neįmanomu arba labai sunkiai įgyvendinamu.
  3. Statybos rangos darbai bus vykdomi Vilniaus oro uoste ne tik 2017 m. liepos 14 d. – rugpjūčio 18 d., kaip ieškovės klaidingai nurodė teismui. Tuo laikotarpiu bus vykdoma tik ta statybos darbų dalis, dėl kurios reikės visiškai sustabdyti Vilniaus oro uosto aviacinę veiklą ir ją perkelti į Kauno oro uostą. Tačiau iš Techninės specifikacijos 3.2 punkto matyti, kad statybos darbai (įskaitant pasiruošimą jiems) neuždarant Vilniaus oro uosto, bus pradedami vykdyti jau 2017 metais: I ketvirtį bus rengiamas ir derinamas statybos technologinis ir darbo projektas, o II ketvirtį – faktiškai pradedami vykdyti statybos darbai, neuždarant Vilniaus oro uosto. Visi šie etapai yra tarpusavyje neatsiejamai susiję, dėl to pirkimo procedūras būtina užbaigti kuo skubiau.
  4. Atsakovė – VĮ Lietuvos oro uostai, yra strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinti įmonė, o jos valdomi aerodromai – strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčiais objektais. Vilniaus oro uosto kilimo tūpimo tako rekonstrukcija yra esminis strateginis ne tik atsakovės, bet valstybinis tikslas bei viešasis interesas.
 3. Atsiliepime ieškovės UAB „Darbasta“ ir UAB „Kelvista“ prašo atskirąjį skundą atmesti.
 4. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad ieškinys yra nepagrįstas ar pateiktas praleidus įstatyme nustatytą terminą.
  2. Laikinas pirkimo procedūrų sustabdymas nesutrukdys įgyvendinti projektą ir nesukels reikšmingo vėlavimo, nes viešojo pirkimo bylos yra nagrinėjamos operatyviai.
  3. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atitinka viešąjį interesą, ekonomiškumo, proporcingumo ir efektyvumo principus, galimos neigiamos pasekmės neviršija teikiamos naudos.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4Atskirasis skundas tenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui privalomos sąlygos. Pirma, ieškinys turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, teismas turi konstatuoti, jog nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.
 3. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus viešųjų pirkimų bylose, be bendrųjų laikinąsias apsaugos priemones reglamentuojančių teisės normų, taikomų tokių bylų nagrinėjimui, CPK 4237 straipsnyje yra įtvirtintos specialiosios nuostatos. Pagal šio straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose taiko vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Iš paminėto reglamentavimo sprendžiama, kad iš pradžių paprastai yra nustatinėjama ar ieškinys tikėtinai pagrįstas ir ar egzistuoja grėsmė, kad teismo sprendimas nebus įvykdytas, o nustačius šių sąlygų egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels dar didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.
 4. Viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to būti padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Kai konkuruoja kelios teisinės vertybės, pirmiausia turi būti ginama ta vertybė, kurios neapginus atsirastų didesnė žala. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių/paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, turi būti ginama pastaroji.
 5. Apeliantė (atsakovė) vykdo ,,Vilniaus filialo kilimo ir tūpimo tako bei signalinių žiburių sistemos rekonstravimo techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus priežiūros paslaugų” pirkimą. Įvertinus atsakovės veiklos profilį, specifiką, t. y. kad atsakovė yra valstybės, strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinti įmonė, o jos valdomi aerodromai – strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turintys objektai, Vilniaus oro uosto kilimo tūpimo tako rekonstrukcija yra esminis strateginis ne tik atsakovės, bet valstybinis tikslas bei viešasis interesas, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad viešojo pirkimo rezultatas neabejotinai yra susijęs su viešuoju interesu. Akivaizdu, kad civilinės aviacijos infrastruktūros rekonstrukcija turi būti vykdoma laiku ir tinkamai. Tinkamas atsakovės funkcijų vykdymas, visuomenės saugumas yra tos vertybės, kurios pateisina ieškinio užtikrinimo priemonių netaikymą. Patenkinus ieškovių prašymą ir pritaikius laikinąsias apsaugos priemones – sustabdžius pirkimo procedūras, bus neproporcingai pažeistas viešasis interesas, t. y. ne tik perkančiosios organizacijos, vykdančios paminėtą pirkimą, interesai, bet ir visuomenės teisės ir teisėti interesai.
 6. Aplinkybės, kad įstatymas nustato pakankamai trumpus bylų dėl viešųjų pirkimų nagrinėjimo terminus, nereiškia, kad dėl to pirkimo procedūros turi būti stabdomos. Ši procesinė priemonė taikoma esant įstatyme nustatytoms sąlygoms (CPK 144 str., 4237 str. 1 d.). Nustačius, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą naudą, stabdyti pirkimo procedūras netikslinga – laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukeltų kur kas didesnę žalą, nei jų netaikymas.
 7. Skundžiama teismo nutartis sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, naikinama, o ieškovių prašymas stabdyti viešojo pirkimo procedūras atmetamas, nes teismas, netinkamai taikė ir aiškino teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą viešojo pirkimo bylose, neteisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, susijusias su poreikiu taikyti (netaikyti) tokias laikinas apsaugos priemones (CPK 329 str. 1 d.).
 8. Į esminius atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus atsakyta. Kiti nėra reikšmingi. Ar ieškinys pagrįstas, spręs teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės

5Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, remdamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

6Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 20 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

7Ieškovų – uždarosios akcinės bendrovės „Darbasta“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kelvista“, prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai