Byla e2-581-302/2018
Dėl sprendimų panaikinimo, išvadą teikianti institucija biudžetinė įstaiga Viešųjų pirkimų tarnyba

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „JK technika“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-2865-345/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „JK technika“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“ dėl sprendimų panaikinimo, išvadą teikianti institucija biudžetinė įstaiga Viešųjų pirkimų tarnyba,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė UAB „JK technika“ patikslintu ieškiniu prašė panaikinti AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2017-12-22 atsakymą į pretenziją Nr. 2(PC)-3844 „Dėl UAB „JK technika pretenzijos Nr. 17-12/165“, kuriuo buvo atmesta UAB „JK technika“ 2017-12-14 pretenzija Nr. 17-122/165; tenkinti 2017-12-14 pretenziją Nr. 17-12/165 ir panaikinti AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2017-11-29 rašte Nr. 2(PC) 3593 „Dėl atviro konkurso (supaprastintas pirkimas) PCSR-4-7 geležinkelio linijos Radviliškis-Pakruojis-Petrašiūnai 12+875 km geležinkelio gelžbetoninio tilto rekonstravimo darbų pirkimas sąlygų paaiškinimo“ pateiktą nepagrįstą ir neteisėtą pirkimo sąlygų paaiškinimą; panaikinti AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2018-01-10 atsakymą į pretenziją Nr. 2(PC)-64 „Dėl UAB „JK technika“ pretenzijos 17-12/168“, kuriuo buvo atmesta UAB „JK technika“ 2017-12-30 pretenzija Nr. 17-12/175; tenkinti 2017-12-30 UAB „JK technika“ pretenziją Nr. 17-12/175; panaikinti AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2018-01-10 atsakymą į pretenziją Nr. 2(PC)-74 „Dėl UAB „JK technika“ pretenzijos Nr. 18-01/02“, kuriuo buvo nenagrinėta UAB „JK technika“ 2018-01-08 pretenzija Nr. 18-01/02; tenkinti UAB „JK technika“ 2018-01-08 pretenziją Nr. 18-01/02; priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė nurodė, kad atsakovė 2017-11-29 raštu Nr. 2(PC) 3593 „Dėl atviro konkurso (supaprastintas pirkimas) PCSR-4-7 geležinkelio linijos Radviliškis-Pakruojis-Petrašiūnai 12+875 km geležinkelio gelžbetoninio tilto rekonstravimo darbų pirkimas sąlygų paaiškinimo“ pateikė pirkimo sąlygų patikslinimą ir paaiškinimą, o 2017-12-14 raštu Nr. 2(PC) 3875 patikslino 2017-11-29 pateiktą pirkimo sąlygų paaiškinimą. Perkančioji organizacija patikslino, kad: „<...> vadovaujantis ES Komisijos reglamento Nr. 1299/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos 5.1 punktu ir 5.2 punkto 3 papunkčio reikalavimais bėgio tvirtinimo elementų, naudojamų netradicinės konstrukcijos trumpoms specialios paskirties kelio atkarpoms, šiuo atveju specialiuose inžineriniuose statiniuose, nelaikomi sąveikos dalimis. Todėl EB atitikties deklaracijos integruotai bėgių sistemai (g/b perdangos plokštei, bėgių tvirtinimo sistemai ant g/b perdangos) atskirai pateikti nereikia. Tačiau EB atitikties deklaraciją bėgiams, sąvaržoms naudojamoms ant g/b pabėgių ir g/b pabėgiams pateikti privaloma.“. Ieškovės teigimu, atsakovės viešųjų pirkimų komisija nepagrįstai vienašališkai išaiškino, kas laikytina sąveikos sudedamosiomis dalimis, o kas ne, taip pat savavališkai praplėtė teisės aktuose nustatytą konkretų šių dalių sąrašą.
 3. Patikslinto ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - įpareigoti perkančiąją organizaciją sustabdyti supaprastintą atvirą konkursą Nr. PCSR-4-7 „Geležinkelio linijos Radviliškis-Pakruojis-Petrašiūnai 12-875 km geležinkelio gelžbetonio tilto rekonstravimo darbų pirkimas“ (pirkimas Nr. 354955) (toliau – Pirkimas, Konkursas) procedūras ir nesudaryti viešojo pirkimo sutarties. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė patikslinto ieškinio pagrįstumu, grėsme būsimo teismo sprendimo įvykdymui, ieškovės interesų apsauga bei viešojo intereso užtikrinimu. Be to, pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju nėra ypatingos skubos užbaigti Konkursą.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. sausio 16 d. nutartimi ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkino.
 2. Teismas nurodė, kad Pirkimo dalykas - geležinkelio linijos Radviliškis-Pakruojis-Petrašiūnai 12+875 km geležinkelio gelžbetoninio tilto rekonstravimo darbai, yra susijęs su tam tikrų viešą interesą turinčių, visuomenei aktualių ir svarbių poreikių tenkinimu, siekiant užtikrinti nepertraukiamą AB „Lietuvos geležinkeliai“ paslaugų teikimą visuomenei bei geležinkelio linijos modernizavimą. Teismas nurodė, kad, pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeistas viešasis interesas, trukdant atsakovei tinkamai ir efektyviai teikti savo paslaugas.
 3. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymu padaryta žala visuomenei gali būti didesnė už ieškovės vien ekonominį suinteresuotumą sudaryti ir vykdyti Pirkime viešojo pirkimo sutartį.
 4. Teismas pažymėjo, kad ieškovė savo ekonominį interesą galėtų patenkinti ir reikalaudama žalos atlyginimo tuo atveju, jeigu viešojo pirkimo sutartį įvykdytų neteisėtai atrinktas tiekėjas.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Ieškovė UAB „JK technika“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 16 d. nutartį ir tenkinti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Su atskiruoju skundu pateikia naują rašytinį įrodymą – „Techninį darbo projektas. Bendroji dalis (BD), I tomas, Nr. SP (IF-3)-81/PS-16.2016 GEL“. Nurodo šiuos esminius nesutikimo su pirmosios instancijos teismo nutartimi argumentus:
  1. Vien faktas, kad atsakovė yra geležinkelio paslaugų tiekėja, pats savaime nereiškia, kad, sustabdžius Pirkimo procedūras, šų geležinkelio paslaugų atsakovė nebegalės teikti ar bus apribotos atsakovės galimybės paslaugas teikti tinkamai ir efektyviai. Pirkimo dokumentuose nurodyto tilto techninė būklė nėra bloga, tiltas iki šiol yra eksploatuojamas. Tai, kad atsakovė neturi ir niekada neturėjo poreikio šį tiltą remontuoti skubos tvarka, patvirtina ir ilgas Pirkimo organizavimo laikotarpis. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos raštas dėl techninių sąlygų išdavimo Nr. S-1211-(8.12) buvo parengtas beveik prieš tris metus, Techninis darbo projektas – 2016 m. birželio 27 d., o pats Pirkimas paskelbtas praėjus daugiau nei pusantrų metų nuo šio projekto parengimo. Taigi ginčo Pirkimu siekiami įsigyti darbai nėra itin reikšmingi viešajam interesui ir jokio poreikio šiuos darbus įsigyti itin skubiai atsakovė neturi, todėl perkami darbai neatitinka ypatingos skubos atvejo. Tuo tarpu pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų ginamas visuomenės inetersas, kad viešųjų pirkimų procedūros vyktų skaidriai ir teisėtai.
  2. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nurodo, kad ieškovė savo ekonominį interesą galėtų patenkinti reikalaudama žalos atlyginimo ieškinio tenkinimo atveju. Nesustabdžius Pirkimo procedūrų, vėliau atstatyti teisingumą ir išspręsti susidariusią situaciją gali būti sudėtinga, kadangi atsakovė gali sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas neatitiks Pirkimo sąlygų reikalavimų. Ginčijamais perkančiosios organizacijos sprendimais yra paneigiamos ieškovės galimybės laimėti Pirkimą ir gauti atitinkamą finansinę naudą. Tokios faktinės aplinkybės yra pakankamos išvadai, kad, nesustabdžius Pirkimo procedūrų, ieškovės reikalavimų tenkinimas siekiamų teisinių pasekmių nesukels. Nors ieškinio tenkinimo atveju ieškovė įgytų teisę reikalauti žalos atlyginimo, tačiau toks pažeistų teisių gynimo būdas yra mažiau operatyvus ir efektyvus.
  3. Atsižvelgiant į pakankamai trumpus maksimalius civilinio proceso viešųjų pirkimų bylose terminus, į tai, kad laikinosios apsaugos priemonės nepažeistų viešojo intereso, o ieškinio tenkinimas sąlygotų reikšmingus pasikeitimus tolesnėje viešojo pirkimo procedūrų eigoje ir turėtų esminės įtakos realiam ieškovei galbūtų palankaus teismo sprendimo vykdymui, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas keliems mėnesiams neturės realios žalos viešajam interesui.
 2. Atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsiliepime į ieškovės atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Nurodo šiuos esminius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:
  1. Ginčo Pirkimu siekiama užtikrinti nepertraukiamą AB „Lietuvos geležinkeliai“ paslaugų teikimą visuomenei bei geležinkelio linijos modernizavimą. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pakenktų viešajam interesui ir pažeistų krovinių vežėjų, vežimo užsakovų ir gavėjų teisėtus lūkesčius dėl negautų pajamų už pavėluotą krovinių pristatymą bei saugumo neužtikrinimą. Siekiant nepažeisti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015-03-06 įsakymu Nr. 3-88(1.5 E) patvirtintų Geležinkelio statinių techninės priežiūros taisyklėse įtvirtintų reikalavimų, būtina kuo greičiau atlikti geležinkelio linijos Radviliškis-Pakruojis-Petrašiūnai 12-875 km geležinkelio gelžbetonio tilto rekonstravimo darbus. Nenupirkus laiku Tilto rekonstravimo darbų, atsakovė privalės sumažinti traukinių greitį per šį tiltą, o ateityje išvis nutraukti traukinių eismą, o tai sąlygos nuostolius tiek atsakovei, tiek krovinių vežėjams, vežimo užsakovams ir gavėjams.
  2. Kadangi be statybos leidimo tilto rekonstravimo darbų pirkimo procedūrų nebuvo galima pradėti (statybos leidimas išduotas tik 2017-08-11), visiškai nepagrįstas ieškovės teiginys, kad atsakovė neturi poreikio skubiai remontuoti/rekonstruoti tiltą. Tiltas netenkina reikalavimų pagrindiniam tilto konstrukciniam elementui (perdangai), kuri perima eismo apkrovas. Siekiant užtikrinti, kad valstybės atsakovei patikėtas turtas būtų valdomas tinkamai, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme įtvirtintų principų, būtina kuo greičiau įsigyti tilto rekonstrukcijos darbus.
  3. Vertinant ieškovės interesų veiksmingos teisminės gynybos galimybes, turi būti atsižvelgiama ir į tai, kad be pirkimo procedūrų sustabdymo viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai numato ir kitus ieškovės interesų gynybos būdus – ieškovė neigiamas finansines pasekmes galės pašalinti ir kitu savo teisių gynybos būdu – ieškiniu dėl žalos atlyginimo. Atsakovės teisinis statusas ir turtinė padėtis leidžia garantuoti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir be jokių papildomų jo teises varžančių priemonių taikymo.
  4. Atsižvelgiant į atsakovės specialųjų teisinį statusą – viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, išimtinai privatų ieškovės interesą – pelno siekimą, ir išimtinai viešą valstybės bei visuomenės – krovinių siuntėjų, gavėjų bei kitų su geležinkelio transporto veikla susijusių ūkio subjektų, interesą, akivaizdu, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ginčo Pirkimui neatitiktų ekonomiškumo, proporcingumo reikalavimų ir galėtų sukelti neproporcingus teisinius ir faktinius padarinius.

4Teismas

konstatuoja:

5IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.). Nagrinėjamu atveju, absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 16 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

6Dėl naujų rašytinių įrodymų

 1. Ieškovė su atskiruoju skundu pateikė naują rašytinį įrodymą – Pirkimo dokumentų sudėtinę dalį: „Techninis darbo projektas. Konstrukcijų/Susisiekimo. Geležinkelių (SK), II tomas, Nr. (IF-3)-81/PS-16.2016GEL“, kuris, apeliantės teigimu, patvirtina, jog perkami darbai neatitinka ypatingos skubos atvejo.
 2. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.
 3. Atsižvelgiant į tai, kad minėtas rašytinis įrodymas yra susijęs su sprendžiamu klausimu, ir įvertinus tai, jog ieškovės teikiamo rašytinio įrodymo, pateikto kartu su atskiruoju skundu, prijungimas prie bylos neužvilkins bylos nagrinėjimo, kadangi atsakovė, teikdama atsiliepimą į skundą su šiuo dokumentu susipažino ir savo poziciją dėl jo reikšmės nagrinėjamam klausimui pateikė atsiliepime į atskirąjį skundą, minėtas dokumentas prijungtinas prie bylos ir vertintinas visų rašytinių įrodymų kontekste.

7Dėl rašytinių paaiškinimų

 1. Prieš teismo posėdį ieškovė pateikė rašytinius paaiškinimus ir juos pagrindžiančius rašytinius įrodymus, kuriuos prašo prijungti prie bylos. Minėti duomenys, ieškovės teigimu, patvirtina, jog ieškinys yra preliminariai pagrįstas.
 2. CPK 323 straipsnyje nustatyta, kad pasibaigus apeliacinio (atskirojo) skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį (atskirąjį) skundą yra draudžiama. Šia įstatymo nuostata siekiama įgyvendinti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principą (CPK 7 str.). Kadangi pateikiamais rašytiniais paaiškinimais ir juos pagrindžiančiais rašytiniais įrodymais ieškovė iš esmės papildo atskirojo skundo argumentus, paaiškinimus ir su jais pateiktus įrodymus, kurie bet kuriuo atveju neturi esminės reikšmės sprendžiamam klausimui, atsisakoma priimti (CPK 323 str.).

8Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo/neteisėtumo

 1. CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimus ir, nesiėmus šių priemonių, būsimo, galbūt, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 4237straipsnis nustato specialiąsias taisykles, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso.
 2. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ viešojo pirkimo atviro konkurso būdu siekia įsigyti geležinkelio linijos Radviliškis-Pakruojis-Petrašiūnai 12-875 geležinkelio gelžbetonio tilto rekonstravimo darbus. Ieškovė, nesutikdama su atsakovės pirkimo sąlygų aiškinimu, patikslintu ieškiniu prašo panaikinti AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2017-12-22 atsakymą į pretenziją Nr. 2(PC)-3844 „Dėl UAB „JK technika pretenzijos Nr. 17-12/165“, kuriuo buvo atmesta UAB „JK technika“ 2017-12-14 pretenzija Nr. 17-122/165; tenkinti 2017-12-14 pretenziją Nr. 17-12/165 ir panaikinti AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2017-11-29 rašte Nr. 2(PC) 3593 „Dėl atviro konkurso (supaprastintas pirkimas) PCSR-4-7 geležinkelio linijos Radviliškis-Pakruojis-Petrašiūnai 12+875 km geležinkelio gelžbetoninio tilto rekonstravimo darbų pirkimas sąlygų paaiškinimo“ pateiktą nepagrįstą ir neteisėtą pirkimo sąlygų paaiškinimą; panaikinti AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2018-01-10 atsakymą į pretenziją Nr. 2(PC)-64 „Dėl UAB „JK technika“ pretenzijos 17-12/168“, kuriuo buvo atmesta UAB „JK technika“ 2017-12-30 pretenzija Nr. 17-12/175; tenkinti 2017-12-30 UAB „JK technika“ pretenziją Nr. 17-12/175; panaikinti AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2018-01-10 atsakymą į pretenziją Nr. 2(PC)-74 „Dėl UAB „JK technika“ pretenzijos Nr. 18-01/02“, kuriuo buvo nenagrinėta UAB „JK technika“ 2018-01-08 pretenzija Nr. 18-01/02; tenkinti UAB „JK technika“ 2018-01-08 pretenziją Nr. 18-01/02. Taip pat patikslino ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - įpareigoti perkančiąją organizaciją sustabdyti Pirkimo procedūras ir nesudaryti viešojo pirkimo sutarties. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. sausio 16 d. nutartimi, nustatęs, kad atsakovės vykdomas viešasis pirkimas neabejotinai susijęs su viešuoju interesu, o ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neužtikrina šalių interesų pusiausvyros ir yra neproporcingos siekiamiems tikslams, netenkino ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovės su tokia pirmosios instancijos teismo nutartimi nesutinka.
 3. Kadangi nutartis, kuria atmestas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nebuvo grindžiama tuo argumentu, kad ieškinys prima facie (preliminariai) yra nepagrįstas, be to, ir šalys šio klausimo nekelia, šiuo aspektu nepasisakytina.
 4. Iš atskirojo skundo turinio matyti, kad ieškovė atskirąjį skundą iš esmės grindžia aiškindama dviejų viešųjų interesų santykį bei vyraujančio intereso tinkamą parinkimą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju.
 5. Kaip žinoma, viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014).
 6. Viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to būti padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių/paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, įprastai turi būti ginama pastaroji (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-466-180-2017 ir kt.).
 7. Valstybė viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo teises yra delegavusi atsakovei. Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniams saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 4 punktu viešojo naudojimo geležinkeliai yra priskiriami prie strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių valstybei nuosavybės teise priklausančių įrenginių, o AB „Lietuvos geležinkeliai“ pripažinta turinti strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui (4 str. 1 d. 2 p.).
 8. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas turi įgyvendinti viešosios geležinkelių infrastruktūros modernizavimo ir plėtros programas ir kitus projektus bei užtikrinti viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūrą (Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 24 str. 1 ir 4 p.). Taip pat atsakovė privalo užtikrinti saugų traukinių eismą (Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo 7 str.). Taigi atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ vykdoma veikla yra itin svarbi valstybei bei jos ekonominiams interesams bei visai visuomenei.
 9. Atsakovė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015-03-06 įsakymu Nr. 3-88 (1.5 E) patvirtintomis Geležinkelio statinių techninės priežiūros taisyklėmis yra įpareigota organizuoti statinio (tilto) techninę priežiūrą, kurios tikslas užtikrinti 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/016/EEB (OL 2011 L 88, p. 5), nustatytus geležinkelio statinio esminius reikalavimus per visą geležinkelio statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę pagal jo naudojimo paskirtį. Kaip jau buvo minėta, nagrinėjamu atveju atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai” ginčo Pirkimu siekia įsigyti geležinkelio linijos Radviliškis-Pakruojis- Petrašiūnai 12-875 geležinkelio gelžbetonio tilto, kuris nuo 2013 m. yra įtrauktas į statinių, turinčių defektų, sąrašą, rekonstravimo darbus.
 10. Sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad saugių sąlygų geležinkelių eismo dalyviams sudarymu bei kokybiškų gabenimo paslaugų geležinkelių transportu teikimas yra neabejotinai susijęs su viešuoju interesu, t. y. su svarbių visuomenės poreikių užtikrinimu, taip pat ir su valstybės ekonominės plėtros perspektyvomis. Atsižvelgiant į tai, kad geležinkelių transportas yra ūkio dalis, skirta viešiesiems ir ūkio subjektų poreikiams tenkinti, o atsakovė turi užtikrinti saugų eismą, darytina išvada, jog ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nagrinėjamu atveju sukeltų didesnę žalą nei jų netaikymas.
 11. Ieškovė teisingai pastebėjo, kad nuo Techninio projekto parengimo 2016-06-27 iki ginčo Pirkimo paskelbimo 2017-11-22 praėjo pusantrų metų, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad techniniam darbo projektui ekspertizės aktas buvo išduotas tik 2017-06-05, o statybos leidimą Radviliškio rajono savivaldybės administracija išdavė tik 2017-08-11. Taigi nuo statybos leidimo išdavimo iki Pirkimo paskelbimo praėjo tik šiek tiek daugiau nei 3 mėnesiai. Kadangi be statybos leidimo tilto rekonstrukcijos darbų pirkimo procedūrų nebuvo galima pradėti, kaip nepagrįstas vertintinas apeliantės teiginys, kad atsakovė neturi jokio poreikio remontuoti tiltą ir rekonstruoti jį skubos tvarka.
 12. Aplinkybės, kad įstatymas nustato pakankamai trumpus bylų dėl viešųjų pirkimų nagrinėjimo terminus, nereiškia, kad dėl to pirkimo procedūros turi būti stabdomos. Ši procesinė priemonė taikoma esant įstatyme nustatytoms sąlygoms (CPK 144 str., 4237 str. 1 d.).
 13. Nors ir sutiktina su apeliante, kad ieškinio dėl žalos atlyginimo pareiškimas atsakovei jai palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju būtų mažiau efektyvus ir operatyvus pažeistų interesų gynimo būdas, nei laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje. Kita vertus, anksčiau nurodyti motyvai leidžia teigtu, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmės šiuo atveju viršytų jų teikiamą naudą, todėl vien apeliantės interesų užtikrinimas nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą procesinį sprendimą.
 14. Nurodytų argumentų kontekste apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino prioritetiškai gintinas vertybes, nagrinėjamu atveju prioritetas teiktinas operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, nes laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtų neproporcingas ir neekonomiškas bei pažeistų viešąjį interesą, o jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

9Dėl bylos procesinės baigties

 1. Remiantis išdėstytais argumentais, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą viešųjų pirkimų bylose, todėl ieškovės atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 16 d. nutartis paliktina nepakeista.

10Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

11Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai