Byla e2-1729-798/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Dahlgera“, akcinės bendrovės SEB bankas, uždarosios akcinės bendrovės „VĖSA IR PARTNERIAI“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 28 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų valstybės įmonės Lietuvos oro uostai, viešosios įstaigos Kauno klinikinė ligoninė, akcinės bendrovės SEB bankas, uždarųjų akcinių bendrovių „VĖSA IR PARTNERIAI“ ir „Dahlgera“ prašymus įtraukti trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, į bylą pagal ieškovės Active Construction Management uždarosios akcinės bendrovės (buvusi uždaroji akcinė bendrovė „Irdaiva“) generalinio direktoriaus V. L. ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei Active Construction Management uždarajai akcinei bendrovei.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėjos Active Construction Management uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) generalinis direktorius V. L. kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei Active Construction Management UAB. Pareiškėjai valstybės įmonė (toliau – VĮ) Lietuvos oro uostai, akcinės bendrovės (toliau – AB) SEB bankas, viešoji įstaiga (toliau – VšĮ) Kauno klinikinė ligoninė, UAB „VĖSA IR PARTNERIAI“, UAB „Dahlgera“ pateikė teismui prašymus įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

92.

10Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 28 d. nutartimi pareiškėjų VĮ Lietuvos oro uostai, SEB bankas, VĮ Kauno klinikinė ligoninė, UAB „VĖSA IR PARTNERIAI“, UAB „Dahlgera“ prašymus įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, atmetė.

113.

12Teismas konstatavo, jog sprendžiant bankroto bylos iškėlimo atsakovei klausimą nėra tikslinga pareiškėjus traukti į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų. Pareiškėjai savo suinteresuotumą grindė finansiniais reikalavimais atsakovei Active Construction Management UAB. Bankroto teisiniuose santykiuose galimos teismo sprendimo iškelti bankroto bylą pasekmės trečiojo asmens teisėms ir pareigoms yra realizuojamos bankroto proceso metu.

13III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai

144.

15Atskirajame skunde pareiškėja UAB „Dahlgera“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 28 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – įtraukti UAB „Dahlgera“ į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.

165.

17Paaiškino, jog UAB „Dahlgera“ ir Active Construction Management UAB siejo sutartiniai teisiniai santykiai, kurių pagrindu atsakovė liko skolinga kreditorei UAB „Dahlgera“ 14 254,37 Eur už pateiktas medžiagas. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 47 straipsniu bei Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 9 straipsnio 5 dalimi UAB „Dahlgera“ turi teisę būti įtraukta į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Tai, kad UAB „Dahlgera“ kreipėsi į teismą dėl įtraukimo į bylą 2019 m. spalio 8 d., o jos prašymas buvo atmestas 2019 m. spalio 28 d., nutartis atsiųsta 2019 m. spalio 29 d., teismui jau išnagrinėjus klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo Active Construction Management UAB iš esmės, akivaizdžiai prieštarauja greitam bylos ir atskirų prašymų, išnagrinėjimui. Teismas, atmesdamas UAB „Dahlgera“ prašymą dėl įtraukimo į bylą, užkirto kelią kreditorei įgyti proceso dalyvio teises, taip pat susipažinti su bylos medžiaga, apskųsti nutartį ar pareikalauti papildomų įrodymų. Tokiu būdu buvo pažeistas teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos principas.

186.

19Atskirajame skunde pareiškėja AB SEB bankas prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 28 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti AB SEB bankas prašymą įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.

207.

21AB SEB bankas nesutinka su skundžiama nutartimi ir mano, jog ji priimta pažeidžiant ĮBĮ suteikiamas teises bankrutuojančios ar potencialiai bankrutuojančios bendrovės kreditoriams, užkerta kelią bankui pasinaudoti jam kaip kreditoriui suteikiamomis teisėmis jau bankroto bylos iškėlimo ir pareiškimo dėl bankroto bylos nagrinėjimo stadijoje (ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalies 5 punktas; 3 dalis), o taip pat yra priešinga Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimams ginčo klausimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012, 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2012). Šo praktika nuo 2012 m. nėra pakeista.

228.

23Atskirajame skunde pareiškėja UAB „VĖSA IR PARTNERIAI“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 28 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – įtraukti UAB „VĖSA IR PARTNERIAI“ į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.

249.

25Nurodo, jog pareiškėja UAB „VĖSA IR PARTNERIAI“ į teismą su prašymu įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, kreipėsi 2019 m. spalio 15 d. ir su prašymu pateikė 2019 m. balandžio 5 d. tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, patvirtinantį, jog atsakovė liko skolinga kreditorei UAB „VĖSA IR PARTNERIAI“ 158 630,08 Eur. Taigi, kreditorė pateikė teismui įrodymus, patvirtinančius reikalavimo teisės turėjimą į atsakovę Active Construction Management UAB, todėl prašymas dl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu turėjo būti teismo tenkintas. Skundžiamojoje nutartyje išdėstyti argumentai nesusiję su prašymo įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, dalyku. Šiuo atveju buvo apribota apeliantės galimybė dalyvauti bankroto bylos iškėlimo procesinėje stadijoje.

2610.

27Atsiliepime į atskiruosius skundus atsakovė Active Construction Management UAB prašo skundus atmesti. Nesutikimas su atskiraisiais skundais grindžiamas šiais argumentais:

2810.1.

29Apeliančių prašymai įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, buvo grindžiami vien tik turimais finansiniais reikalavimais, kas laikytina ne materialiniu, o procesiniu suinteresuotumu. Atsakovė turi iš viso apie 182 kreditorius, kurių įtraukimas į bankroto bylą nereikalingas ir apsunkintų tolimesnių bankroto procedūrų vykdymą.

3010.2.

312019 m. spalio 28 d. teismo nutartis, kuria iškelta bankroto byla atsakovei Active Construction Management UAB, yra įsiteisėjusi. Taigi klausimas, kurio nagrinėjimo kreditoriai siekė, būti įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, jau yra išnagrinėtas. Kreditoriai į bankroto procesą bus įtraukti, kai teismas patvirtins jų reikalavimus.

3210.3.

33Apeliančių pateiktų atskirųjų skundų nagrinėjimas yra netikslingas, nes priimtas teismo procesinis sprendimas nebeturės jokios teisinės reikšmės nei šių asmenų įtraukimui į bankroto bylą, nei bankroto bylos iškėlimo bendrovei klausimui.

34Teismas

konstatuoja:

35IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

36Dėl bylos nagrinėjimo ribų

3711.

38Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta. Dėl atskirųjų skundų netenkinimo

3912.

40CPK 47 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą ieškovo arba atsakovo pusėje iki baigiamųjų kalbų pradžios, jeigu bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms arba pareigoms; jie gali būti įtraukiami dalyvauti byloje taip pat motyvuotu šalių prašymu arba teismo iniciatyva. Pareiškime dėl įstojimo į procesą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, turi būti nurodytas įstojimo į procesą pagrindas ir kurios iš šalių pusėje siekiama įstoti (CPK 47 straipsnio 3 dalis). Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises (įskaitant teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą) ir procesines pareigas, išskyrus teisę pakeisti ieškinio pagrindą ir dalyką, padidinti arba sumažinti ieškinio reikalavimus, atsisakyti ieškinio, pripažinti ieškinį arba sudaryti taikos sutartį (CPK 47 straionio2 dalis).

4113.

42ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, jog nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo dienos įmonės skolininkės kreditoriai laikomi turinčiais teisinį suinteresuotumą ir turi teisę kreiptis į teismą su prašymu įtraukti juos į bylą trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, teisėmis. Teismui kartu su prašymu turi būti pateikiami kreditoriaus reikalavimo teisę įmonei skolininkei patvirtinantys įrodymai.

4314.

44Civilinėje byloje Nr. eB2-4307-431/2019 gauti: i) 2019 m. spalio 8 d. UAB „Dahlgera“ prašymas dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, prie kurio pridėti reikalavimo teisę patvirtinantys įrodymai; ii) 2019 m. spalio 15 d. UAB „VĖSA IR PARTNERIAI“ prašymas įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, taip pat pateikti reikalavimo teisę patvirtinantys įrodymai; iii) 2019 m. spalio 28 d. AB SEB bankas prašymas dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.

4515.

46Dėl trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, teisės įstoti į bankroto bylą kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia bylą nagrinėjantis teismas pagal tai, ar šis asmuo turi įstatymo pripažįstamą teisinį ryšį su bylos dalyku. Teismų praktika pažymėta, kad tam, jog asmuo galėtų dalyvauti bankroto byloje trečiuoju asmeniu, būtina įrodyti pakankamą asmens teisinį suinteresuotumą bankroto bylos baigtimi, neapsiribojant vien teisinio (turtinio) reikalavimo bankroto byloje turėjimu. Į bankroto bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, teismui konstatavus pakankamą teisinį suinteresuotumą, gali būti įtraukiami įmonės savininkai, akcininkai, laiduotojai ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2008; 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-21/2010). Trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, dalyvavimas byloje turi būti grindžiamas bylos baigties nors ir netiesiogine, bet svarbia įtaka asmens teisinei padėčiai (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje. Nr. 2-1066/2012), t. y. būtinas pakankamas nagrinėjamos bylos teisinis ryšys su trečiojo asmens materialiosiomis teisėmis ir pareigomis (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1034/2014).

4716.

48Nagrinėjamu atveju, apeliantės savo suinteresuotumą grindžia finansinių reikalavimų turėjimu atsakovės Active Construction Management UAB bankroto byloje. Atskiruosiuose skunduose nėra nurodytas materialinis teisinis suinteresuotumas Active Construction Management UAB bankroto bylos baigtimi. Byloje nenustatyta aplinkybių, kurios lemtų poreikį apeliantėms tiesiogiai dalyvauti atsakovės bankroto bylos iškėlimo procesinėje stadijoje. Apeliančių kaip kreditorių procesinių teisių ir pareigų teisinis ryšys su atsakove (finansinių reikalavimų turėjimas) yra nepakankamas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė kreditores įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų.

4917.

50CPK 47 straipsnyje, reglamentuojančiame klausimus, susijusius su trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, tiesiogiai nenumatyta teisė atskiruoju skundu skųsti teismo nutartis dėl atsisakymo įtraukti asmenį į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Įstatyme numatyta tik galimybė skųsti teismo sprendimą pašalinti trečiąjį asmenį iš bylos (CPK 47 straipsnio 5 dalis).

5118.

52Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį atskirai nuo teismo sprendimo galima skųsti pirmosios instancijos teismo nutartis CPK numatytais atvejais (CPK 334 straipsnio 1 dalies 1 punktas) bei tuomet, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai (CPK 334 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 straipsnio 3 dalis).

5319.

54Paprastai nutartis laikoma užkertančia kelią proceso eigai, kai dėl jos priėmimo procesas byloje apskritai negali prasidėti, yra užbaigiamas arba dėl tokios nutarties priėmimo nebegalimas procesas aukštesnės instancijos teisme. Tačiau pirmosios instancijos teismo nutartis vertintina kaip užkertanti kelią tolesnei proceso eigai ne tik tada, kai ja apskritai užbaigiamas procesas, bet ir tada, kai jos priėmimas užkerta kelią dalyvauti procese konkrečiam asmeniui ir jis negali savo interesų ginti, pateikdamas atitinkamą pareiškimą. Trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų negali pradėti savarankiško proceso (skirtingai nei trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais), todėl jo įstojimas į procesą yra vienintelė efektyvi jo teisių ir interesų gynimo forma, o atsisakymas įtraukti tokį asmenį į procesą vertinamas kaip užkertantis kelią bylos eigai to asmens atžvilgiu (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2391/2012).

5520. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 28 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovei Active Construction Management UAB; bankroto administratoriumi paskirtas V. K.. Ši nutartis įsiteisėjo 2019 m. lapkričio 8 d. Bankroto bylos procedūrų pradžia laikytinas bankroto bylos iškėlimas, t. y. momentas, kai įsiteisėja teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2010; 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-587/2008). Kreditoriaus galimybei įstoti į bylą ir jo procesinei padėčiai bankroto bylos iškėlimo stadijoje esminiu laikytinas nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo momentas. Po nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo kreditorius byloje dalyvaujančiu asmeniu tampa tik teismui patvirtinus kreditoriaus reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2012).

5621.

57Atsižvelgus į tai, kad nutarties, kuria atsisakoma įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, apskundimo apeliacine tvarka galimybės nenumato konkreti CPK norma ir skundžiama tarpine teismo nutartimi nėra užkertama galimybė tolesnei atsakovės Active Construction Management UAB bankroto bylos eigai bei apeliančių teisė į teisminę gynybą nėra pažeista, nes UAB „Dahlgera“, AB SEB bankas ir UAB „VĖSA IR PARTNERIAI“ dalyvaujančiais byloje asmenimis taps nuo nutarties, kuria bus patvirtinti jų finansiniai reikalavimai, įsiteisėjimo momento ir nuo tada įgis visas dalyvaujančio byloje asmens teises (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 47 straipsnio 2 dalis), taip pat teisę susipažinti su bylos medžiaga bei CPK nustatyta tvarka apskųsti nutartis, spręstina, jog apeliacinis procesas pradėtas nepagrįstai, todėl nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas ir 5 dalis, 338 straipsnis).

58Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

59nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Dahlgera“, akcinės bendrovės SEB bankas ir uždarosios akcinės bendrovės „VĖSA IR PARTNERIAI“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 28 d. nutarties.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėjos Active Construction Management uždarosios akcinės bendrovės... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 2.... 10. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 28 d. nutartimi pareiškėjų VĮ... 11. 3.... 12. Teismas konstatavo, jog sprendžiant bankroto bylos iškėlimo atsakovei... 13. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai... 14. 4.... 15. Atskirajame skunde pareiškėja UAB „Dahlgera“ prašo Vilniaus apygardos... 16. 5.... 17. Paaiškino, jog UAB „Dahlgera“ ir Active Construction Management UAB siejo... 18. 6.... 19. Atskirajame skunde pareiškėja AB SEB bankas prašo Vilniaus apygardos teismo... 20. 7.... 21. AB SEB bankas nesutinka su skundžiama nutartimi ir mano, jog ji priimta... 22. 8.... 23. Atskirajame skunde pareiškėja UAB „VĖSA IR PARTNERIAI“ prašo Vilniaus... 24. 9.... 25. Nurodo, jog pareiškėja UAB „VĖSA IR PARTNERIAI“ į teismą su prašymu... 26. 10.... 27. Atsiliepime į atskiruosius skundus atsakovė Active Construction Management... 28. 10.1.... 29. Apeliančių prašymai įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis,... 30. 10.2.... 31. 2019 m. spalio 28 d. teismo nutartis, kuria iškelta bankroto byla atsakovei... 32. 10.3.... 33. Apeliančių pateiktų atskirųjų skundų nagrinėjimas yra netikslingas, nes... 34. Teismas... 35. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 36. Dėl bylos nagrinėjimo ribų ... 37. 11.... 38. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 39. 12.... 40. CPK 47 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog tretieji asmenys, nepareiškiantys... 41. 13.... 42. ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, jog nuo pareiškimo dėl bankroto... 43. 14.... 44. Civilinėje byloje Nr. eB2-4307-431/2019 gauti: i) 2019 m. spalio 8 d. UAB... 45. 15.... 46. Dėl trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, teisės... 47. 16.... 48. Nagrinėjamu atveju, apeliantės savo suinteresuotumą grindžia finansinių... 49. 17.... 50. CPK 47 straipsnyje, reglamentuojančiame klausimus, susijusius su trečiaisiais... 51. 18.... 52. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį atskirai nuo teismo sprendimo galima skųsti... 53. 19.... 54. Paprastai nutartis laikoma užkertančia kelią proceso eigai, kai dėl jos... 55. 20. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 28 d. nutartimi iškėlė... 56. 21.... 57. Atsižvelgus į tai, kad nutarties, kuria atsisakoma įtraukti į bylą... 58. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 59. nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjų uždarosios...