Byla 2-1364/2013
Dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 19 d. nutarties, kuria patvirtinti neginčijami restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių statyba“ kreditorių finansiniai reikalavimai

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiųjų asmenų A. S. ir K. S. atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 19 d. nutarties, kuria patvirtinti neginčijami restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių statyba“ kreditorių finansiniai reikalavimai.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismas 2011 m. spalio 14 d. nutartimi UAB „Kaišiadorių statyba“ iškėlė restruktūrizavimo bylą. Minėta nutartimi teismas nustatė 45 dienų terminą nuo nutarties priėmimo dienos kreditorių reikalavimams pareikšti. Pasibaigus terminui kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti, įmonės administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus sudarė ir pateikė teismui tvirtinti įmonės pirmosios, antrosios bei trečiosios eilės neginčijamų kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 19 d. nutartimi patvirtino neginčijamus RUAB „Kaišiadorių statyba“ kreditorių finansinius reikalavimus.

7Teismas nurodė, kad kadangi kilo ginčas dėl kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo, iš kurių ginčijama kreditorių finansinių reikalavimų suma sudarė 2 149 007,51 Lt, t. y. suma didesnė nei neginčijama visų kitų kreditorių reikalavimų suma, Kauno apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi pratęsė RUAB „Kaišiadorių statyba“ restruktūrizavimo plano svarstymo ir tvirtinimo procedūras iki kol įsiteisės teismo nutartis dėl kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo.

8Atsižvelgiant į tai, kad užsitęsė ginčijamų kreditorių finansinių reikalavimų nagrinėjimas, teismas sprendė, kad yra pagrindas patvirtintini neginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus pagal UAB „Kaišiadorių statyba“ restruktūrizavimo administratoriaus pateiktą sąrašą (ĮRĮ 23 straipsnio 5 dalis).

9III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į jį argumentai

10Tretieji asmenys A. S. ir K. S. atskirtaisiais skundais prašo Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 19 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskiruosius skundus grindžia šiais argumentais:

111. Priėmus skundžiamą nutartį restruktūrizavimo byloje liko nepatvirtinti ginčijami 2 149 007,51 Lt finansiniai reikalavimai, kurie yra išskirti į atskirą bylą bei kurių bendra suma didesnė nei patvirtintų kreditorinių reikalavimų.

122. Kreditoriai, kurių kreditoriniai reikalavimai yra ginčijami, būdami didžiausiais restruktūrizuojamos įmonės kreditoriais, neįgijo kreditoriaus teisinio statuso ir neturi galimybės dalyvauti tvirtinant įmonės restruktūrizavimo planą.

133. RUAB „Kaišiadorių statyba“ restruktūrizavimo eiga bus sąlygojama kreditorių, neturinčių finansinių reikalavimų daugumos. Kadangi administratorius teismui teikia tvirtinti tik kreditorių pritartą restruktūrizavimo planą. Tuo tarpu patvirtinus ginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus, pastarieji neturės galimybės nei skųsti patvirtinto plano, nei skųsti kreditorių atsisakymą patvirtinti planą.

14Trečiasis asmuo (kreditorius) AB DNB bankas atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutiko, prašė jį kaip nepagrįstą atmesti, pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Kreditorius nurodė, kad teisės normos nenumato draudimų teismui tvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus iki tol, kol bus patvirtinti ginčijami kreditorių finansiniai reikalavimai. Be to, teisės normos nenumato, kad kilus ginčui dėl vienų kreditorių reikalavimų pagrįstumo, turi būti stabdomas visas restruktūrizavimo procesas ir neginčijamų kreditorių reikalavimų tvirtinimas. Kreditorius pažymėjo, kad teisės normos nesieja neginčijamų kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo galimybės su ginčijamų kreditorinių reikalavimų suma. Kreditorius pažymėjo, kad esamas teisinis reglamentavimas ir teisės normos (ĮRĮ 23 str. 6 d.), imperatyviai numatančios, kad netgi nutarties dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti apskundimas nestabdo įmonės restruktūrizavimo, suponuoja išvadą, kad kilęs ginčas dėl vienų kreditorių reikalavimų pagrįstumo, nesudaro pagrindo netvirtinti neginčijamų kreditorių reikalavimų ir stabdyti restruktūrizavimo procesą ir jog neginčijamų kreditorių reikalavimų patvirtinimas nagrinėjamu atveju, praėjus vieniems metams po restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir jų pateikimo teismui tvirtinti, reiškia šių kreditorių teisių ir interesų pažeidimą bei grubius ĮRĮ pažeidimus. Šiuo atveju faktinė situacija yra tokia, kad daugiau negu vienus metus nuo restruktūrizavimo bylos atsakovui iškėlimo nebuvo patvirtinti (ir šiai dienai įsiteisėjusia nutartimi nėra patvirtinti) neginčijami 53 kreditorių finansiniai reikalavimai, nors jie administratoriui ir teismui tvirtinti buvo pareikšti nustatytais terminais. Kreditorius pažymėjo, kad skundžiama nutartimi taip pat yra patvirtinti neginčijami apelianto A. S. ir R. S. kreditoriniai reikalavimai, t. y. A. S. – 13 155,62 Lt sumai, R. S. – 1 038,56 Lt sumai. Kreditorius pažymėjo, kad nors apskųstąja nutartimi jie yra patvirtinti atsakovo kreditoriais, tačiau apeliantai pareikštais atskiraisias skundais patys prašo panaikinti netgi jų pačių teismo patvirtintus neginčijamus kreditorinius reikalavimus. Kreditorius atkreipė dėmesį į tai, kad neginčijamų kreditorių reikalavimų patvirtinimu niekaip nėra pažeistos apeliantų teisės, kadangi nutartimi yra patvirtintos neginčijamos pačių apeliantų kreditorinių reikalavimų dalys, kas suteikia jiems teisę balsuoti, skųsti sprendimus dėl restruktūrizavimo plano, be to, nėra užkertama ginčijamų reikalavimų įtraukimo į kreditorių sąrašą galimybė ateityje, tuo labiau, kad ginčijamų kreditorinių reikalavimų tvirtinimo klausimas yra išspręstas teismo 2013 m. vasario 27 d. nutartimi, kurią apeliantai taip pat apskundė. Kreditorius pažymėjo, kad teisminis ginčas dėl apeliantų pareikštų kreditorinių reikalavimų tvirtinimo, kuris išspręstas teismo 2013 m. vasario 27 d. nutartimi, teisės normų nenumatytas kaip pagrindas atidėti (stabdyti) imperatyvių ĮRĮ numatytų restruktūrizavimo procedūrų atlikimo. Kreditorius taip pat nurodė, kad kilus teisme ginčui dėl šių apeliantų reikalavimų pagrįstumo, restruktūrizavimo procedūros ĮRĮ numatyta tvarka turėjo būti vykdomos imperatyviai įstatyme nustatytais terminais, tačiau praėjus daugiau negu 1 metams nuo restruktūrizavimo bylos atsakovui Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 14 d. nutartimi iškėlimo, jokios restruktūrizavimo planui rengti ir tvirtinti numatytos procedūros nėra pradėtos ir atliktos, nėra parengta ir kreditoriams nėra pateikta jokiu restruktūrizavimo plano preliminariu projektu.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirieji skundai netenkintini, Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 19 d. nutartis paliktina nepakeista.

17Byloje nagrinėjamas ginčas dėl neginčijamų restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo teisėtumo ir pagrįstumo.

18Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2011 m. spalio 14 d. nutartimi UAB „Kaišiadorių statyba“ iškėlė restruktūrizavimo bylą. Minėta nutartimi teismas nustatė 45 dienų terminą nuo nutarties priėmimo dienos kreditorių reikalavimams pareikšti. Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 12 d. minėta teismo nutartis palikta nepakeista. Pasibaigus terminui kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti, įmonės administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus sudarė ir pateikė teismui tvirtinti įmonės pirmosios, antrosios bei trečiosios eilės neginčijamų kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą. Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 19 d. nutartimi patvirtino neginčijamų RUAB „Kaišiadorių statyba“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą. Dėl minėtos teismo nutarties apeliantai pateikė atskiruosius skundus. Taip pat Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 27 d. nutartimi patvirtinti kreditorių A. S. 104 310,72 Lt finansinis reikalavimas bei K. S. 128 755,52 Lt finansinis reikalavimas RUAB „Kaišiadorių statyba“ byloje.

19Apeliantai atskiruosius skundus grindžia tuo argumentu, kad kreditoriai, kurių kreditoriniai reikalavimai yra ginčijami, būdami didžiausiais restruktūrizuojamos įmonės kreditoriais, neįgijo kreditoriaus teisinio statuso ir neturi galimybės dalyvauti tvirtinant įmonės restruktūrizavimo planą. Be to, RUAB „Kaišiadorių statyba“ restruktūrizavimo eiga bus sąlygojama kreditorių, neturinčių finansinių reikalavimų daugumos. Administratorius teismui teikia tvirtinti tik kreditorių pritartą restruktūrizavimo planą, tuo tarpu patvirtinus ginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus, pastarieji neturės galimybės nei skųsti patvirtinto plano, nei skųsti kreditorių atsisakymą patvirtinti planą. Su tokiais argumentais apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nesutinka.

20Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad restruktūrizavimo bylos yra susijusios su viešuoju interesu. Restruktūrizavimo proceso paskirtis yra įstatymuose įtvirtintomis priemonėmis išsaugoti ir plėtoti įmonės, kuri turi laikinų finansinių sunkumų, veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d.). Restruktūrizavimo procese siekiama apsaugoti tiek finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių, darbuotojų, tiek pačios restruktūrizuojamos įmonės interesus, todėl teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, turi būti aktyvus, nes tinkamu restruktūrizavimo procesą nustatančių teisės normų aiškinimu ir taikymu iš esmės grindžiamas būtinumas apginti viešąjį interesą – garantuoti restruktūrizavimo teisinių santykių stabilumą ir užtikrinti pažeistų subjektinių teisių apsaugą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-264/2010).

21Viešasis interesas, o tuo pačiu ir teismo pareiga būti aktyviu, neišnyksta ir įmonei iškėlus restruktūrizavimo bylą, todėl teismui tvirtinant kreditorių finansinius reikalavimus, išlieka pareiga ex officio įvertinti jų pagrįstumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-69/2006). Restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas tvirtina reikalavimą, jeigu iš pateiktų duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2597/2011). Tinkamas kreditorių finansinių reikalavimų dydžio nustatymas yra svarbus ne tik restruktūrizavimo bylos iškėlimui, bet ir tolimesniam restruktūrizavimo proceso vykdymui bei kreditorių tarpusavio santykiams.

22Nagrinėjamu atveju UAB „Kaišiadorių statyba“ iškėlus restruktūrizavimo bylą, restruktūrizavimo administratorius pateikė teismui tvirtinti kreditorių sąrašą, dėl kurių ginčo nekilo. Pirmosios instancijos teismas 2013 m. vasario 19 d. nutartimi restruktūrizavimo administratoriaus prašymą tenkino ir patvirtinto kreditorių reikalavimus pagal administratorius pateiktą sąrašą (b. l. 10 – 11, t. 4). Tarp neginčytinų reikalavimų buvo patvirtinti ir apelianto A. S. 13 155,62 Lt finansinis reikalavimas. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad kaip teisingai atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė kreditorius AB DNB bankas, įmonių restruktūrizavimo procesą bei restukrtūrizuojamos įmonės kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo klausimus reglamentuojantys teisės aktai nenumato galimybės, kilus ginčui dėl tam tikrų kreditorių finansinių reikalavimų pagrįstumo, restruktūrizavimo proceso sustabdymo iki kol bus išspręsta byla dėl ginčijamų kreditorinių reikalavimų. Be to, ĮRĮ 23 straipsnio 6 dalis numato, jog nutartis dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti atskiruoju skundu gali būti skundžiama teisės aktų nustatyta tvarka, jos apskundimas įmonės restruktūrizavimo nestabdo. Taip pat teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad minėtos teisės normos nesieja neginčijamų kreditorinių reikalavimų tvirtinimo galimybės su ginčijamų kreditorinių reikalavimų suma. Vien ta apeliantų nurodoma aplinkybė, jog jų kaip galimai didžiausių restruktūrizuojamos įmonės kreditorių, teisės yra pažeidžiamos, apribojant jiems galimybę dalyvauti svarstant įmonės restruktūrizavimo plano patvirtinimo klausimą, nesudaro pagrindo padaryti išvadai, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai patvirtino neginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad skundžiama nutartimi taip pat yra patvirtintas neginčijamas apelianto A. S. finansinis reikalavimas 13 155,62 Lt sumai, todėl nėra pagrindo padaryti išvadai, jog minėtas kreditorius negali įgyvendinti savo teisių restruktūrizavimo proceso eigoje. Be to, Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 27 d. nutartimi yra išspręstas apeliantų ginčijamų reikalavimų patvirtinimo klausimas ir minėta nutartimi patvirtintas A. S. finansinis reikalavimas 104 310,72 Lt sumai, o K. S. finansinis reikalavimas 128 755,52 Lt sumai.

23Kaip minėta aukščiau, įmonių restruktūrizavimo proceso paskirtis – įstatymuose įtvirtintomis priemonėmis išsaugoti ir plėtoti įmonės, kuri turi laikinų finansinių sunkumų, veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto. Tam, kad nurodyti tikslai būtų pasiekti, ĮRĮ numato imperatyvius terminus atitinkamiems restruktūrizavimo proceso veiksmams atlikti, sukuriančius prielaidas operatyviai restruktūrizavimo proceso eigai. Teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju pažymi, kad ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalis numato, kad restruktūrizavimo plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos. Teismas restruktūrizavimo administratoriaus arba įmonės valdymo organo prašymu turi teisę pratęsti šioje dalyje nustatytą terminą, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad nagrinėjamu atveju restruktūrizuojamos įmonės kreditorių neginčijami finansiniai reikalavimai dar nėra patvirtinti įsiteisėjusia teismo nutartimi, tuo tarpu jau praėjo beveik pusantrų metų nuo teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, todėl toks uždelsimas sąlygoja lėtą ir neoperatyvią restruktūrizavimo proceso eigą bei atitinkamai restruktūrizuojamos įmonės kreditorių teisių ir jų teisėtų interesų pažeidimus.

24Teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo atveju apeliantai nenurodė argumentų bei nepateikė duomenų, pagrindžiančių galimą jų teisių ir teisėtų interesų įmonės restruktūrizavimo proceso eigoje pažeidimą bei pirmosios instancijos teismo nutarties nepagrįstumą ar neteisėtumą (CPK 178 str.). Teisėjų kolegija taip pat nurodo, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi nėra užkertamas kelias kreditoriams, kurių reikalavimai nėra patvirtinti minėta nutartimi, būti įtrauktiems į kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą ir aktyviai dalyvauti įmonės restruktūrizavimo proceso eigoje.

25Kiti atskirųjų skundų argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

26Dėl nurodytų motyvų, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, naikinti ją atskiruosiuose skunduose nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl atskirieji skundai atmestini, skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismas 2011 m. spalio 14 d. nutartimi UAB „Kaišiadorių... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 19 d. nutartimi patvirtino... 7. Teismas nurodė, kad kadangi kilo ginčas dėl kreditorių finansinių... 8. Atsižvelgiant į tai, kad užsitęsė ginčijamų kreditorių finansinių... 9. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Tretieji asmenys A. S. ir K. S. atskirtaisiais skundais prašo Kauno apygardos... 11. 1. Priėmus skundžiamą nutartį restruktūrizavimo byloje liko nepatvirtinti... 12. 2. Kreditoriai, kurių kreditoriniai reikalavimai yra ginčijami, būdami... 13. 3. RUAB „Kaišiadorių statyba“ restruktūrizavimo eiga bus sąlygojama... 14. Trečiasis asmuo (kreditorius) AB DNB bankas atsiliepimu su atskiruoju skundu... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirieji skundai netenkintini, Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 19 d.... 17. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl neginčijamų restruktūrizuojamos... 18. Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2011 m. spalio 14 d. nutartimi... 19. Apeliantai atskiruosius skundus grindžia tuo argumentu, kad kreditoriai,... 20. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad restruktūrizavimo... 21. Viešasis interesas, o tuo pačiu ir teismo pareiga būti aktyviu, neišnyksta... 22. Nagrinėjamu atveju UAB „Kaišiadorių statyba“ iškėlus... 23. Kaip minėta aukščiau, įmonių restruktūrizavimo proceso paskirtis –... 24. Teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo atveju apeliantai nenurodė argumentų... 25. Kiti atskirųjų skundų argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo... 26. Dėl nurodytų motyvų, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 19 d. nutartį palikti nepakeistą....