Byla 1A-57-312-2014

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Pakalnytės-Tamošiūnaitės, teisėjų Arūno Kisieliaus, Daivos Pranytės-Zalieckienės, sekretoriaujant Agnei Čižienei, Editai Bekerytei, dalyvaujant prokurorei Indrei Kupcikevičiūtei, gynėjoms advokatėms Birutei Paukštienei, Elenai Žilėnienei, nuteistajai I. S., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistųjų B. S. ir I. S. apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 14 d. nuosprendžio, kuriuo B. S. pripažintas kaltu ir nubaustas - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau tekste - BK) BK 203 str. 1 d. laisvės atėmimu vieneriems metams; - pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (netikrų dokumentų, susijusių su UAB „L.“ pirkimu-pardavimu, pagaminimas) laisvės atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiams; - pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (netikrų dokumentų pagaminimas ir panaudojimas, susijęs su fiktyvių asmenų įdarbinimu ir atleidimu) laisvės atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiam;. - pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d. 300 str. 1 d. laisvės atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiams; - pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d. 182 str. 2 d. laisvės atėmimu dvejiems metams šešiems mėnesiams.

2Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 6 d., paskirtos bausmės subendrintos apėmimo bei dalinio sudėjimo būdu ir B. S. paskirta galutinė subendrinta bausmė –laisvės atėmimas trejiems metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

3Tuo pačiu nuosprendžiu I. S. pripažinta kalta ir nubausta - pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. laisvės atėmimu šešiems mėnesiams; - pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d. laisvės atėmimu devyniems mėnesiams.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 5 d., paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu ir I. S. paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas devyniems mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

5Nukentėjusiųjų civilinių ieškovų pareikšti civiliniai ieškiniai dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai ir iš B. S. ir I. S. solidariai priteista: R. P. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų); D. Š. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų); K. Š. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų); V. P. 900,00 Lt (devyni šimtai litų); R. K. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų); P. L. 658,15 Lt (šeši šimtai penkiasdešimt aštuoni litai penkiolika centų); A. K. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų); D. U. 1020,00 Lt (vienas tūkstantis dvidešimt litų); L. K. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų); M. J. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų); S. N. 875,00 Lt (aštuoni šimtai septyniasdešimt penki litai); R. R. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų); I. K. 1000,00 Lt (vienas tūkstantis litų); S. P. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų); V. M. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų); N. N. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų); A. P. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų); M. K. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų); N. J. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų); M. N. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų); D. Z. 500,00 Lt (penki šimtai litų); J. J. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų); A. P. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų); V. K. 1000,00 Lt (vienas tūkstantis litų); E. U. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų); V. K. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų); P. K. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų) dydžio; I. B. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų); R. Č. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų); L. L. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų); R. V. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų); A. S. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų); J. Š. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų); J. L. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų); A. S. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų); A. Z. 700,00 Lt (septyni šimtai litų); R. V. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų); V. P. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų); P. B. 1000,00 Lt (vienas tūkstantis litų).

6Nukentėjusiojo civilinio ieškovo V. P. civilinis ieškinys tenkintas visiškai ir iš B. S. ir I. S. solidariai priteista 500,00 Lt (penki šimtai litų) turtinei ir 500,00 Lt (penki šimtai litų) neturtinei žalai atlyginti.

7Nukentėjusiųjų civilinių ieškovų N. Ž., Ž. N., P. S. ir A. J. pareikšti civiliniai ieškiniai tenkinti iš dalies, iš B. S. ir I. S. solidariai priteista: N. Ž. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų) turtinės ir 1000,00 Lt (vienas tūkstantis litų) neturtinės žalos; Ž. N. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų) turtinės ir 1000,00 Lt (vienas tūkstantis litų) neturtinės žalos; P. S. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų) turtinės ir 1000,00 Lt (vienas tūkstantis litų) neturtinės žalos; A. J. 800,00 Lt (aštuoni šimtai litų) turtinės ir 1000,00 Lt (vienas tūkstantis litų) neturtinės žalos.

8Tuo pačiu nuosprendžiu nuteista ir A. M., tačiau jos apeliacinis skundas dėl pirmosios instancijos teismo nuosprendžio negautas.

9Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

10B. S. nuteistas už tai, kad laikotarpiu nuo 2010 m. rugpjūčio mėnesio iki 2010 m. spalio 29 d., tyčia, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su A. M., taip pat su I. S. (buvusi pavardė – A.), bendram nusikalstamam tikslui įvykdyti parengė nusikalstamos veikos planą kaip apgaule savo ir bendrininkės I. S. naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą, kurį įgyvendinant organizavo netikrų dokumentų pagaminimą ir žinomai netikrų dokumentų panaudojimą, vadovavimą juridiniam asmeniui, naudojamam nusikalstamai veikai nuslėpti ir didelės vertės svetimo turto įgijimą apgaule, bei vadovavo šioms nusikalstamoms veikoms ir jas vykdė, o būtent:

11jis, turėdamas tikslą savo ir bendrininko naudai apgaule įgyti svetimą turtą, t. y. už tariamas įdarbinimo Norvegijoje paslaugas iš asmenų įgyti pinigus, tyčia, žinodamas, kad UAB „L.“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), Vilniuje, realiai jokios veiklos nevykdys, o bus įgyta siekiant nusikalstamai veiklai suteikti tariamą teisėtumo įvaizdį, 2010 m. rugpjūčio mėnesį, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytą datą, iš anksto susitarė su A. M., kad ji savo vardu įsigis 100 procentų UAB „L.“ akcijų ir fiktyviai vadovaus šiam juridiniam asmeniui, bei žinodamas, kad realiai A. M. UAB „L.“ akcijų neįgys ir UAB „L.“ direktorės pareigų nevykdys, šiuos žinomai neteisingus duomenis pateikė UAB „L.“ pardavėjui UAB „L. L.“,

12po to, A. M. veikiant pagal išankstinį susitarimą ir vykdant jo nurodymus, 2010 m. rugpjūčio 26 d. įsigijus UAB „L.“ akcijas bei paskyrus save šios įmonės direktore, jis, B. S., veikdamas per fiktyviai paskirtą UAB „L.“ direktorę A. M., pats realiai vadovaudamas šiai įmonei, A. M. jo nurodymu išduotų įgaliojimų pagrindu turėdamas galimybę veikti UAB „L.“ vardu ir turėdamas tikslą sudaryti tariamai veikiančios UAB „L.“ įvaizdį, 2010 m. rugpjūčio 27 d. pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui žinomai netikrus dokumentus apie 11 asmenų, tame tarpe jo paties, A. M. ir I. S., įdarbinimą UAB „L.“,

13po to jis, tęsdamas nusikalstamą veiką, surado UAB „L.“ patalpas, esančias adresu ( - ), Vilniuje, ir nurodė I. S. A. M. išduoto įgaliojimo pagrindu pasirašyti 2010 m. spalio 1 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. ( - ) su priedu Nr. 1 su UAB „G.“ ir 2010 m. spalio 1 d. turto priėmimo – perdavimo aktą Nr. ( - ), pagal kuriuos išnuomojo tariamai įmonės veiklai patalpas,

14bei žinodamas, kad UAB „L.“ jokios realios ūkinės komercinės veiklos nevykdo ir įdarbinimo Norvegijoje paslaugų nesuteiks, organizavo tikrovės neatitinkančios reklamos internetinėje erdvėje ir spaudoje paskelbimą.

15Tokiu būdu jis, laikotarpiu nuo 2010 m. rugpjūčio mėnesio 2010 m. spalio 29 d., sudarydamas sąlygas UAB „L.“ veikti, organizavo vadovavimą juridiniam asmeniui, kuris buvo naudojamas nuslėpti nusikalstamai veikai - apgaule už tariamas įdarbinimo Norvegijoje paslaugas iš asmenų įgyti pinigus, ir veikdamas per UAB „L.“ direktorę A. M. pats šiam juridiniam asmeniui vadovavo.

16Taip pat B. S. ir A. M. nuteisti už tai, kad veikdami bendrininkų grupėje pagamino netikrą dokumentą, t. y. B. S., turėdamas tikslą savo ir bendrininkų naudai apgaule įgyti svetimą turtą, t. y. už tariamas įdarbinimo Norvegijoje paslaugas iš asmenų įgyti pinigus, tyčia, žinodamas, kad UAB „L.“, į. k. ( - ), įregistruota adresu ( - ), Vilniuje, realiai jokios veiklos nevykdys, o bus įgyta siekiant nusikalstamai veiklai suteikti tariamą teisėtumo įvaizdį, 2010 m. rugpjūčio mėnesį, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytą datą iš anksto susitarė su A. M., kad ji savo vardu įsigis 100 procentų UAB „L.“ akcijų ir fiktyviai vadovaus šiam juridiniam asmeniui, bei žinodami, kad realiai A. M. UAB „L.“ akcijų neįsigijo ir neįgys bei pinigų už jas nemokėjo ir nemokės, šios įmonės vardu A. M. jokios veiklos ir UAB „L.“ direktorės pareigų nevykdys, o realiai UAB „L.“ vadovaus B. S., A. M. sutiko su B. S. siūlymu būti UAB „L.“, į. k. ( - ), įregistruota adresu ( - ), Vilniuje, vienintele akcininke ir direktore, po ko B. S. šiuos žinomai neteisingus duomenis pateikus UAB „L.“ pardavėjui UAB „L. L.“, A. M. 2010 m. rugpjūčio 26 d., UAB „L. L.“, į. k. ( - ), patalpose, esančiose adresu ( - ), Vilniuje, pasirašė žinomai netikrus dokumentus: 2010 m. rugpjūčio 26 d. akcijų pirkimo – pardavimo sutartį, kurioje įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie tai, kad A. M. iš UAB „L. L.“ įsigijo 100 paprastųjų vardinių nematerialiųjų UAB „L.“ akcijų ir už jas sumokėjo 10000,00 Lt, 2010 m. rugpjūčio 26 d. UAB „L.“ akcininko sąrašą, pagal kurį A. M. yra vienintelė UAB „L.“ akcininkė, 2010 m. rugpjūčio 26 d. vienintelio akcininko sprendimą, pagal kurį A. M. tariamai paskiriama UAB „L.“ direktore, 2010 m. rugpjūčio 26 d. dokumentų ir turto perdavimo – priėmimo aktą, pagal kurį A. M. tariamai priima UAB „L.“ dokumentus ir turtą, tokiu būdu jie veikdami kartu, B. S. organizuojant ir vykdant netikrų dokumentų pagaminimą, pagamino žinomai netikrus dokumentus.

17Taip pat B. S. nuteistas už tai, kad fiktyviai paskirtos UAB „L.“ direktorės A. M. įgaliojimo pagrindu turėdamas galimybę veikti UAB „L.“ vardu, tyčia, siekdamas sudaryti tariamai veikiančios UAB „L.“ įvaizdį, pagamino netikrus dokumentus, susijusius su asmenų įdarbinimu UAB „L.“ ir atleidimu iš darbo, ir juos panaudojo, o būtent:

18jis, 2010 m. rugpjūčio mėnesį, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, nurodė A. M. pasirašyti įgaliojimą, suteikiantį jam teisę pasirašyti socialinio draudimo pranešimus UAB „L.“ vardu, bei žinodamas, jog su G. B., V. K., J. V., V. J., A. J., R. D., T. V., R. Ž. darbo sutartys sudarytos nebuvo ir realiai šie asmenys UAB „L.“ nebuvo įdarbinti, o jis, A. M. ir I. S. UAB „L.“ įdarbinti tik siekiant savo vykdomai nusikalstamai veikai suteikti klaidingą teisėtumo įvaizdį,

192010 m. rugpjūčio mėnesį, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, pagamino žinomai netikrus dokumentus - 11 vnt. panešimų apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią, nurodydamas juose žinomai netikrus duomenis apie B. S., I. A., A. M., G. B., V. K., J. V., V. J., A. J., R. D., T. V., R. Ž. įdarbinimą UAB „L.“,

20ir veikdamas pagal 2010 m. rugpjūčio 27 d. A. M. vykdant jo nurodymus pasirašytą įgaliojimą Nr. 1, šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudojo, t. y. 2010 m. rugpjūčio 27 d. ir 2010 m. rugsėjo 3 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus patalpose, esančiose Laisvės pr. 28, Vilniuje, juos pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus darbuotojams,

21be to jis, fiktyviai paskirtos UAB „L.“ direktorės A. M. įgaliojimo pagrindu turėdamas galimybę veikti UAB „L.“ vardu, tyčia, 2010 m. rugsėjo mėnesį, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, nurodė A. M. pasirašyti įgaliojimą, suteikiantį jam teisę pasirašyti socialinio draudimo pranešimus UAB „L.“ vardu, bei žinodamas, jog T. V., A. J., R. D., V. K. ir V. J. UAB „L.“ realiai įdarbinti nebuvo, 2010 m. rugsėjo mėnesį, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, pagamino žinomai netikrą dokumentą – 2010 m. rugsėjo 30 d. panešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą, nurodydamas juose žinomai netikrus duomenis apie T. V., A. J., R. D., V. K. ir V. J. atleidimą iš darbo UAB „L.“,

22ir veikdamas pagal 2010 m. rugsėjo 30 d. A. M. vykdant jo nurodymus pasirašytą įgaliojimą, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo, t. y. 2010 m. rugsėjo 30 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus patalpose, esančiose Laisvės pr. 28, Vilniuje, jį pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus darbuotojams.

23Taip pat B. S. ir I. S. nuteisti už tai, kad laikotarpiu nuo 2010 m. rugpjūčio mėnesio iki 2010 m. spalio 29 d., tyčia, iš anksto susitarę ir veikdami bendrininkų grupėje, pagal bendram nusikalstamam tikslui įvykdyti parengtą nusikalstamos veikos planą kaip apgaule savo ir bendrininko naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą, pagaminimo netikrus dokumentus ir apgaule įgijo didelės vertės svetimą turtą, o būtent:

24B. S. ir I. S. tyčia, turėdami tikslą savo naudai apgaule įgyti svetimą turtą, t. y. už tariamas įdarbinimo Norvegijoje paslaugas iš asmenų įgyti pinigus, žinodami, kad UAB „L.“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), Vilniuje, realiai jokios veiklos nevykdo ir su asmenimis sudarytų sutarčių sąlygų nevykdys bei jokių įdarbinimo Norvegijoje paslaugų nesuteiks, I. S. žinant, kad pagal pinigų priėmimo kvitus gauti pinigai įdarbinimo tarpininkavimo paslaugoms suteikti panaudoti ir į UAB „L.“ kasą įnešti nebus, B. S. nurodė I. S., veikiančiai kaip UAB „L.“ administratorei, pasirašyti žinomai netikras sutartis dėl tariamo tarpininkavimo įdarbinant Norvegijoje bei pasirašyti žinomai netikrus pinigų priėmimo kvitus dėl už tariamą tarpininkavimą gautų pinigų,

25po to, I. S., iš anksto susitarusi ir vykdydama B. S. nurodymus, laikotarpiu nuo 2010 m. rugsėjo 30 d. iki 2010 m. spalio 29 d. UAB „L.“ patalpose, esančiose ( - ), Vilniuje, apgaule – pateikdama asmenims žinomai netikrą informaciją apie būsimą įdarbinimą Norvegijoje, pagamino netikrus dokumentus, t. y. pasirašė žinomai netikras sutartis dėl įdarbinimo teikimo paslaugų bei išrašė žinomai netikrus pinigų priėmimo kvitus dėl už tariamas įdarbinimo tarpininkavimo paslaugas, pagal kuriuos įgijo svetimus pinigus: - 2010 m. rugsėjo 30 d. su A. M. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš A. M. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 1 d. su D. Š. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš D. Š. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 4 d. su M. N. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš M. N. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 4 d. su A. M. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš A. M. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 4 d. su D. F. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš D. F. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 5 d. su A. P. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš A. P. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 6 d. su K. Š. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš K. Š. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 6 d. su V. P. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš V. P. įgijo 800 Lt; - 2010 m. spalio 6 d. su V. P. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš V. P. įgijo 800 Lt; - 2010 m. spalio 7 d. su R. V. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš R. V. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 7 d. su E. U. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš E. U. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 7 d. su R. R. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš R. R. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 7 d. su J. Ž. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš J. Ž. įgijo 700,00 Lt; - 2010 m. spalio 8 d. su A. Z. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš A. Z. įgijo 700,00 Lt; - 2010 m. spalio 9 d. su D. Z. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kurios iš D. Z. įgijo 500,00 Lt; - 2010 m. spalio 11 d. su R. K. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš R. K. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 11 d. su R. Č. pasirašė sutartį bei pinigų priėmimo kvitą, pagal kuriuos iš R. Č. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 12 d. su R. P. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš R. P. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 12 d. su N. Ž. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš N. Ž. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 12 d. su A. Ž. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš A. Ž. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 12 d. su D. U. pasirašė sutartį Nr. ( - ), pagal kurią D. U. paprastosios pašto perlaidos būdu 2010 m. spalio 13 d. perleido I. S. (buvusi pavardė – A.) 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 12 d. su V. K. pasirašė sutartį Nr. ( - ), pagal kurią V. K. paprastosios pašto perlaidos būdu 2010 m. spalio 13 d. perleido I. S. (buvusi pavardė – A.) 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 12 d. su P. S. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir kasos priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš P. S. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 12 d. su P. K. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš P. K. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 12 d. su A. J. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš A. J. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 12 d. su A. S. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš A. S. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 12 d. su A. S. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš A. S. įgijo 700,00 Lt; - 2010 m. spalio 12 d. su A. S. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš A. S. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 13 d. su S. N. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš S. N. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 13 d. su A. P. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš A. P. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 13 d. su L. L. pasirašė sutartį Nr. ( - ), ir pinigų priėmimo kvitą, pagal kuriuos iš L. L. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 13 d. su J. Š. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš J. Š. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 14 d. su N. N. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš N. N. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 14 d. su Ž. N. pasirašė sutartį Nr. ( - ), pagal kurią Ž. N. 2010 m. spalio 21 d. mokėjimo nurodymu pervedė 800,00 Lt į UAB „L.“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „( - )“ banke, iš kurios 2010 m. spalio 22 d. pagal čekį Nr. 146227 buvo išimti 774,00 Lt grynais pinigais; - 2010 m. spalio 14 d. su R. V. pasirašė sutartį Nr. ( - )ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš R. V. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 15 d. su L. K. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš L. K. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 16 d. su V. M. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš V. M. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 18 d. su M. J. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš M. J. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 18 d. su D. Č. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš D. Č. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 18 d. su T. S. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš T. S. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 18 d. su V. K. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš V. K. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 18 d. su I. B. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš I. B. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 19 d. su S. P. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija UID Nr. ( - ), pagal kuriuos iš S. P. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 19 d. su M. U. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija UID Nr. ( - ), pagal kuriuos iš M. U. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 19 d. su N. J. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija UID Nr. ( - ), pagal kuriuos iš N. J. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 19 d. su J. J. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš J. J. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 19 d. su G. A. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija UID Nr. ( - ), pagal kurios iš G. A. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 20 d. su G. M. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija UID Nr. ( - ), pagal kuriuos iš G. M. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 21 d. su I. K. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija UID Nr. ( - ), pagal kuriuos iš I. K. įgijo 600,00 Lt; - 2010 m. spalio 21 d. su A. K. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija UID Nr. ( - ), pagal kuriuos iš A. K. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 21 d. su T. K. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija UID Nr. ( - ), pagal kuriuos iš T. K. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 21 d. su V. R. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija UID Nr. ( - ), pagal kuriuos iš V. R. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 21 d. su V. B. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija UID Nr. ( - ), pagal kuriuos iš V. B. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 22 d. su P. B. pasirašė sutartį Nr. ( - ), pagal kurią P. B. paprastosios pašto perlaidos būdu 2010 m. spalio 23 d. perleido I. S. (buvusi pavardė – A.) 500,00 Lt; - 2010 m. spalio 22 d. su A. K. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija UID Nr. ( - ), pagal kuriuos iš A. K. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 22 d. su G. Š. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija UID Nr. ( - ), pagal kuriuos iš G. Š. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 22 d. su V. P. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija UID Nr. ( - ), pagal kuriuos iš V. P. įgijo 100,00 Lt, taip pat paprastosios pašto perlaidos būdu V. P. perleido I. S. (buvusi pavardė – A.) 400,00 Lt; - 2010 m. spalio 22 d. su P. L. pasirašė sutartį Nr. ( - ), pagal kurią P. L. paprastosios pašto perlaidos būdu 2010 m. spalio 23 d. perleido I. S. (buvusi pavardė – A.) 500,00 Lt; - 2010 m. spalio 22 d. su J. L. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija UID Nr. ( - ), pagal kuriuos iš J. L. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 25 d. nurodė D. P., kuri nežinojo apie daromą nusikalstamą veiką, su M. K. pasirašyti sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija UID Nr. ( - ), pagal kuriuos iš M. K. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 25 d. nurodė D. P., kuri nežinojo apie daromą nusikalstamą veiką, su A. R. pasirašyti sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija UID Nr. ( - ), pagal kuriuos iš A. R. įgijo 800,00 Lt; - 2010 m. spalio 29 d. su R. Š. pasirašė sutartį Nr. ( - ) ir pinigų priėmimo kvitą serija KPO Nr. ( - ), pagal kuriuos iš R. Š. įgijo 800,00 Lt,

26tačiau po sutarčių pasirašymo UAB „L.“ įdarbinimo Norvegijoje neorganizavo ir jokių įdarbinimo paslaugų nesuteikė, tokiu būdu per tęstinį laikotarpį nuo 2010 m. rugsėjo 30 d. iki 2010 m. spalio 29 d. B. S. nurodymu, I. S. sudarius žinomai netikras sutartis su

2762 asmenimis bei netikrų dokumentų pagrindu už tariamas paslaugas savo naudai įgijus pinigus, B. S. kartu su bendrininke I. S. įgijo didelės vertės svetimą turtą – iš viso 47 900,00 Lt, tokiu būdu, B. S. organizavo netikrų dokumentų pagaminimą, o I. S. pagamino netikrus dokumentus, kurių pagrindu iš asmenų savo naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą.

28Apeliaciniu skundu nuteistoji I. S. prašo peržiūrėti jos bylą ir skirti švelnesnę bausmę.

29Nurodo, kad jai paskirta bausmė yra per griežta, nes ji praeityje neteista, administracine tvarka nebausta, pilnai pripažino savo kaltę ir nuoširdžiai gailisi dėl padaryto nusikaltimo. Teigia, kad iš karto nesuvokė nusikaltimo esmės, nes manė, kad veikla, kuria verčiasi UAB „L.“ yra teisėta. Nurodo, kad turi du mažamečius vaikus, yra jų vienintelė maitintoja ir išlaikytoja, kadangi jos vyras B. S. šiuo metu atlieka bausmę. Jeigu bus pasiųsta atlikti realios laisvės atėmimo bausmės, vaikai liks vieni. Ji pati socializuojasi, dirba „( - )“. Galėtų palaipsniui atlyginti žalą, tačiau jeigu bus pasiųsta į pataisos namus, to daryti negalės.

30Apeliaciniu skundu B. S. prašo patikrinti bylą, įvertinti surinktus įrodymus ir pakeisti jo nusikaltimo kvalifikaciją į padėjimą darant nusikaltimą, taip pat sušvelninti bausmę. Nuteistasis taip pat prašo subendrinti jam paskirtą bausmę su Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 18 d. nuosprendžiu, kuris yra įsiteisėjęs. Taip pat mano, kad pirmosios instancijos teismas turėjo jam paskirtas bausmes bendrinti apėmimo būdu, kaip tą darė Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 18 d. nuosprendyje.

31Apeliantas skunde nurodo, kad apkaltinamajame nuosprendyje nepaneigti nuteistojo atsakomybę šalinantys įrodymai, nemotyvuotai atmesti gynybos argumentai ir be motyvų remtasi vien tik kaltinimo įrodymais ir prielaidomis. A. M., duodama parodymus nurodė, kad nuteistasis nuo pat įmonės įsigijimo pradžios neplanavo apgaudinėti žmonių ir verstis įdarbinimu, o norėjo užsiimti transporto pergabenimu arba statybomis (t. 9, b. l. 23). Tai patvirtino ir bendrovę pardavusi N. S. (t. 1, b. l. 168-170). Pirmosios instancijos teismas jokiais įrodymais nepatvirtino, kad būtent apeliantas vadovavo bendrovei, nes visus bendrovės dokumentus jis buvo atidavęs I. S., o pats įmonės nevaldė ir neturėjo jokių reikalų, bendrovės vardu neprisistatinėjo ir neveikė. Tai darė I. S., ką patvirtina apelianto bei nukentėjusiųjų asmenų ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai.

32Apeliaciniame skunde nuteistasis teigia, kad visiškai nesuprasdamas jam pareikšto kaitinimo, prisipažino esąs kaltas dėl netikrų dokumentų pagaminimo, nors jokių dokumentų nepagamino ir neklastojo. Teigia nesuprantąs, ką pagamino, nes viskas buvo legalu, oficialu. Nuteistasis nurodo vėliau norėjęs įmonę perrašyti savo vardu, bet kai I. S. paėmė visus bendrovės dokumentus, atsisakė tai daryti. Teigia, kad bendrovę norėjo valdyti per prokūros sutartį arba įgaliojimus, ir tai nėra nusikaltimas, nes taip ir buvo sutarta su A. M..

33Toliau apeliaciniame skunde nuteistasis pripažįsta, kad pagamino netikrą dokumentą, t. y pranešimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui apie įdarbintus asmenis. To negalėjo daryti prieš tai nesudaręs darbo sutarties. Tai darė, nes norėjo gauti darbo užsakymų statybose, kadangi dauguma bendrovių, prieš sudarant rangos sutartis, prašo pateikti darbuotojų, kurie dirba sąrašą. Tai jis nurodė ir ikiteisminio tyrimo metu (t. 8, b. l. 95-100). Liudytojas V. J. nurodė, kad per radijo stotį išgirdo darbo statybose pasiūlymą ir paskambinęs skelbime nurodytu telefono numeriu, kalbėjo dėl darbo su A., pats davė savo duomenis su tikslu ateityje gauti darbą statybose (t. 1, b. l., 32-33). Apeliantas atkreipia teismo dėmesį, kad minėti asmenys buvo įdarbinti 2010 m. rugsėjo 3 d., o I. S. pradėjo apgaudinėti asmenis tik po mėnesio, t. y 2010 m. rugsėjo 30 d. Apeliantas taip pat nurodo, kad negavęs darbo statybose, o vėliau negavęs kredito, kad galėtų verstis krovinių pervežimu, 2010 m. rugsėjo 30 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pateikė pranešimą dėl minėtų asmenų atleidimo. Pranešimas buvo priimtas, o jis nežinojo, kad buvo netiksliai apskaičiuotos įmokos „Sodrai“ ir todėl asmenys nebuvo atleisti. Apelianto įsitikinimu, tai patvirtina liudytoja V. P. (t. 1, b. l. 102-104).

34Apeliantas skunde nurodo, kad teismas nepateikė įrodymų, jog įmonė buvo įsigyta su tikslu sukčiauti. Teiginys, neva apeliantas žinojo, kad įmonė jokios veiklos nevykdo ir nevykdys, neatitinka tikrovės. Nurodo, jog stengėsi gauti užsakymų statybų versle, vėliau bandė gauti kreditą įmonėje „( - )“, teikė paraiškas bendrovės vardu, o atsakymą davė darbuotoja J. O.. Pasinaudoti įmonės dokumentais ir apgauti žmones jį įkalbėjo I. S. ir tik dėl sunkios materialinės padėties. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino visų nukentėjusių parodymų, jo padarytos išvados neparemtos jokiais įrodymais, o tik prielaidomis, taip pat remiantis tuo, kad apeliantas anksčiau teistas už panašią veiklą. Nurodo, kad savo kaltę pilnai pripažįsta ir gailisi, tačiau pirmosios instancijos teismas turėjo atsižvelgti, kad jis tik padėjo darant nusikaltimą. Nurodo davęs nuoseklius parodymus bei prašo atsižvelgti į I. S. ikiteisminio tyrimo metu duotus nenuoseklius parodymus, kuriais teismas tikėjo, nors ikiteisminio tyrimo metu jos parodymai buvo vertinami kritiškai (I. S. 2011 m. sausio 18 d., 2012 m. rugsėjo14 d., 2012 m. spalio 11 d., 2012 m. lapkričio 14 d., 2012 m. lapkričio 15 d. apklausos). Svarbiausia, I. S., 2012 m. lapkričio 15 d. apklausos pabaigoje, nurodė, kad pakeitė ankstesnius parodymus, nes apeliantas buvo jai neištikimas. Apelianto įsitikinimu, akivaizdu, kad I. S. pakeitė parodymus, kai sužinojo kad jis artimai bendrauja su A. M. ir atsisako su ja gyventi. Nurodo gailėjęs I. ir nedavęs prieš ją parodymų teisme, nes ji augina jo du mažamečius vaikus. Teigia tikėjęsis, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinės ikiteisminio tyrimo medžiagą ir jo, kaip bendrininko forma bus tik padėjimas padaryti nusikaltimą. Apeliantas nurodo, kad gailisi, prieš nusikaltimo padarymą buvo ką tik išėjęs iš pataisos namų, todėl tikrai nenorėjo dalyvauti nusikaltime.

35Nurodo, kad I. S. tuo metu paskutines savaites gyveno Vaiko ir motinos pensionate, lėšų gyvenimui nebuvo, ji laukėsi, pati pasiūlė apgauti žmones, pasinaudojant apelianto turimos UAB „L.“ dokumentais. I. buvo įsitikinusi kad jos, besilaukiančios, niekas į kalėjimą nesodins. Jis atidavė visus bendrovės dokumentus I. Pastaroji meluoja kad su apeliantu nuo 2010 m. spalio 25 d. negyveno, ne ji ne tik gyveno, bet pati nuomojo butą Karoliniškėse, Asanavičiūtės gatvėje, vėliau Pilaitės mikrorajone bei Medeinos gatvėje. Vėliau, ji jam siųsdavo pinigus į pataisos namus. Siuntė dideles pinigų sumas, kad jis jos neišduotų ir visą kaltę suverstų A.. Tai patvirtina ir pažyma iš Alytaus pataisos namų, kur I. S., per dukters G. banko sąskaitą, dėdavo pinigus apeliantui. I. S. jam pinigų neduodavo, o laikydavo pas kažkokią draugę, nes bijojo, kad jis paims pinigus ir ją paliks. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nevertino jo pateikto pinigų apskaitos žiniaraščio išrašo, iš kurio matyti, jog I. S. meluoja, jog pinigus atidavė jam.

36Toliau skunde apeliantas nurodo, kad I. S. parodymus pakeitė, kai būdamas kalėjime jis pareiškė norą nutraukti santuoką, ko iki šiol negali padaryti, nes sutuoktinė grasina, jog neleis matytis su sūnumi. Ji taip pat pavogė jam priklausantį automobilį ir jį pardavė. Prašo atsižvelgti į N. Ž. bei kitų nukentėjusiųjų parodymus, kuriuose nurodyta, kad I. S. prisistatė kaip A. sesuo (t. 2, b. l. 68-70, t. 4, b. l. 120, 150-151, 154, 168-169, t. 5, b. l. 196 -198). Apeliantas taip pat prašo sušvelninti jam bausmę, nes jis turi du mažamečius vaikus, kurie jį myli ir laukia sugrįžtant. Prašo pripažinti lengvinančia aplinkybe tai, kad nusikaltimas padarytas dėl itin sunkios materialinės padėties.

37Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistoji I. S. prašė tenkinti jos apeliacinį skundą ir taikyti bausmės vykdymo atidėjimą, nuteistųjų gynėjos prašė I. S. ir B. S. apeliacinius skundus tenkinti, prokurorė prašė nuteistųjų apeliacinius skundus atmesti.

38B. S. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, I. S. apeliacinis skundas tenkintinas visiškai.

39Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau tekste BPK) 320 str. 3 d. nuostatas, teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, ir tik dėl tų asmenų, kurie padavė apeliacinius skundus ar dėl kurių tokie skundai buvo paduoti. Kaip matyti iš B. S. apeliacinio skundo turinio, jame apeliantas iš dalies ginčija kaltę, bando sumenkinti savo, kaip Lietuvos Respublikos BK 182 str., 300 str. 1 d. numatytų nusikalstamų veikų organizatoriaus vaidmenį, nesutinka su jam paskirta bausme.

40Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos BPK 20 str. įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų nustatyta tvarka gauti, BPK numatytais proceso veiksmais patikrinti, teisiamajame posėdyje išnagrinėti ir teismo pripažinti duomenys, kuriais vadovaujantis teismas daro išvadas dėl nusikalstamos veikos buvimo ar nebuvimo, šią veiką padariusio asmens kaltumo ar nekaltumo ir kitų aplinkybių, turinčių reikšmės bylai išspręsti teisingai. Pagrindines įrodymų vertinimo taisykles nustato Lietuvos Respublikos BPK 20 str. 5 d. Pagal ją teismai įrodymus vertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Teisėjų kolegija, susipažinusi su baudžiamosios bylos medžiaga, neturi pagrindo pripažinti, kad šie baudžiamojo proceso įstatymo reikalavimai buvo pažeisti. Nuosprendis, kuriuo B. S. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 203 str. 2 d, 300 str. 1 d., 24 str. 4 d., 182 str. 2 d. pagrįstas byloje ištirtų įrodymų visuma ir apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo jų vertinti kitaip.

41Dėl Lietuvos Respublikos BK 203 str. 2 d. numatytos nusikalstamos veikos

42Pagal Lietuvos Respublikos BK 203 str. 2 d. atsako tas, kas įsteigė ar vadovavo juridiniam asmeniui, naudojamam neteisėtai veiklai nuslėpti. Nors apeliantas teigia, kad nuo įmonės įsigijimo neplanavo apgaudinėti žmonių ir verstis įdarbinimu, šie jo teiginiai nešalina jo kaltės dėl Lietuvos Respublikos BK 203 str. 2 d. numatytos veikos padarymo. Kaip matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos bei paties nuteistojo parodymų, sumanymas įsteigti tariamai legalią bendrovę, t. y. UAB „L.“ kilo būtent jam, nuteistasis pats aktyviai tvarkė visus įmonės įsigijimo reikalus. Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos išvadai, kad liudytojų N. S., M. J., kaltinamosios A. M. parodymais, iš dalies paties nuteistojo parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu, nustatyta, kad B. S. UAB „L.“ tyčia registravo ne savo vardu, A. M. paaiškino, jog turi skolų ir neva nenori prarasti socialinių išmokų, dėl to negali būti bendrovės direktoriumi ir akcininku ir tokiu būdu siekė išvengti galimos atsakomybės. Akcentuotina ir tai, kad A. M. B. S. nurodė, jog jai tapus bendrovės direktore, viskuo rūpinsis pats, o jai reikės pasirašyti tik įgaliojimus. A. M. sutikus ir tapus bendrovės direktore bei akcininke, nuteistasis veikė per UAB „L.“ direktorę A. M.. Akcentuotina, kad tokiu būdu, būtent B. S. tapo faktiniu UAB „L.“ vadovu. A. M. patvirtino, kad bendrovės antspaudas buvo pas nuteistąjį, būtent jis pateikdavo jai pasirašyti parengtus dokumentus. Veikdamas kaip UAB „L.“ įgaliotas asmuo, B. S. 2010 m. rugpjūčio 27 d. pateikė VSDFV Vilniaus skyriui 1-SD pranešimus apie I. A., G. B., A. M. valstybinio socialinio draudimo pradžią. 2010 m. rugsėjo 3 d. buvo pateikti ir kitų asmenų pranešimai – V. K., (draudimo pradžia 2010 m. rugsėjo 1 d.), R. D., A. J., V. J., B. S., J. V., T. V., R. Ž. (draudimo pradžia 2010 m. rugsėjo 3 d.). Akcentuotina, kad jokios darbo sutartys su minėtais asmenimis nebuvo pasirašytos, jų asmens duomenys panaudoti be sutikimo ir žinios, realiai šie asmenys UAB „L.“ niekada nedirbo, nors pranešimus apie minėtų asmenų įdarbinimą teikė būtent B. S.. Pažymėtina, kad tai B. S., surado patalpas įsigytai bendrovei. Kaip nurodė liudytojas M. J., 2010 m. spalio 1 d. jam paskambino vyras, prisistatęs vardu „T.“, kuris pasiteiravo dėl patalpų, esančių adresu ( - ), Vilniuje, nuomos. Sutarė susitikti ir 2010 m. spalio 1 d. vyras, prisistatęs vardu „T.“, kartu su UAB „L.“ administratore I. A., atvyko apžiūrėti patalpų. Minėtas vyras neminėjo, kad jis yra UAB „L.“ darbuotojas. I. A. jam pateikė UAB „L.“ direktorės A. M. jai išrašytą 2010 m. spalio 1 d. įgaliojimą sudaryti bendrovės vardu patalpų nuomos sutartį bei sumokėti nuomos mokestį. Jam buvo paaiškinta, kad patalpos reikalingos vykdyti žmonių įdarbinimo paslaugas. Be to, minėtas liudytojas atpažino B. S. kaip asmenį, atvykusį tartis dėl patalpų ir prisistačiusį „Tomo“ vardu. Teisme apklausta liudytoja D. O. P. nurodė, kad B. S. vieno pokalbio metu pasakė jai, kad yra vienos bendrovės savininkas, todėl skubiai reikia administratorės ir, kad jai reikės dirbti su I. Todėl pritartina pirmosios instancijos teismo išvadai, kad byloje esančiais ir teisme ištirtais įrodymais nustatyta, jog faktiškai UAB „L.“ veikloje viską sprendė B. S., A. M. tik formaliai jo nurodymu pasirašydavo pateiktus įgaliojimus, todėl A. M. laikytina statytine UAB „L.“ direktore ir akcininke, o faktiniu jos vadovu buvo B. S.. Jo veika tinkamai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 203 str. 2 d., jis pagrįstai pripažintas kaltu padarius minėtą veiką, o apeliacinio skundo argumentai atmetami.

43Dėl Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. numatytos nusikalstamos veikos, įgyjant UAB „L.“

44Akcentuotina, kad dėl nurodytos veikos apeliantas pirmosios instancijos teisme visiškai pripažino savo kaltę, tačiau apeliaciniame skunde jau teigia, kad prisipažino nesuprasdamas jam pareikšto kaltinimo, teigia, kad jokių dokumentų negamino ir neklastojo. Pažymėtina, kad pagal teismų praktiką dokumentu Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. prasme, laikytinas kiekvienas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymas (kasacinės nutartys 2K-426/2006, 2K-16/2010, 2K-263/2010, 2K-401/2011, 2K-139/2012). Teismų praktikoje dokumentu laikytinas bet koks rašytinis aktas, kuriuo asmuo liudija faktą, turintį teisinę reikšmę. Rašytinio akto teisinė reikšmė pasireiškia tuo, kad jis suteikia tam tikras teises ir pareigas. Dokumento suklastojimas bendra prasme – tai veiksmai sukeliantys dokumento netikrumą arba jo turinio neteisingumą. Suklastojimas gali būti materialus (dokumento turinio pakeitimas veikiant jo materialinę formą, pvz. nuotraukos pakeitimas) ir intelektualinis (melagingos informacijos įrašymas į tikrą dokumentą).

45Liudytoja N. S. (I.), duodama parodymus pirmosios instancijos teisme nurodė, kad nupirkus iš jų bendrovę ir norint toliau vystyti veiklą, būtina pateikti pranešimą Valstybinei mokesčių inspekcijai apie konkrečią veiklą – formą FR0791. Steigiant bendrovę „L.“, UAB „L. L.“ suformavo įstatinį kapitalą, t. y. atidarė UAB „L.“ kaupiamąją sąskaitą bei apmokėjo 10 000,00 litų įstatinį kapitalą. UAB „L.“ direktoriumi laikinai buvo paskirtas M. S.. UAB „L. L.“ parduodamos bendrovės būdavo reklamuojamos internetiniuose puslapiuose. Pagal internete esančias nuorodas prie skelbimų, paskambino vyriškis, kuris prisistatė B. S.. Jis pasakė, kad nori skubiai pirkti bendrovę ir neturi laiko steigti pats. Jam buvo pasiūlyta jau paruošta pardavimui bendrovė UAB „L.“. Ji pati asmeniškai bendravo ir vedė derybas su B. S.. B. S. telefonu buvo nurodyta pateikti būsimo akcininko bei būsimo direktoriaus asmens duomenis, jis šiuos duomenis atsiuntė SMS žinute 2010 m. rugpjūčio 24 d. ar 25 d., tiksliai nepamena. Pagal pateiktus duomenis ji pradėjo ruošti akcijų pirkimo – pardavimo sutartį ir dokumentų priėmimo – perdavimo aktą. Žinutėje buvo nurodyta, kad akcininkė ir direktorė bus A. M.. 2010 m. rugpjūčio 26 d. B. S. ir A. M. atvyko į jos bendrovės nuomojamą ofisą, adresu ( - ), Vilniuje. Jie jai pateikė savo asmens dokumentus ir ji pasidarė tų dokumentų kopijas. Sutikrinus dokumentus, buvo pasirašyti UAB „L.“ akcijų perleidimo dokumentai, t. y. akcijų pirkimo – pardavimo sutartis, dokumentų priėmimo – perdavimo aktas. Šiuos dokumentus jos akivaizdoje pasirašė A. M.. Ji akcijų pirkimo – pardavimo sutartyje, dokumentų priėmimo – perdavimo akte pasirašė kaip įgaliotas UAB „L. L.“ direktoriaus atstovas. B. S. paprašė atidėti mokėjimą už paslaugas, kadangi mokėtojas buvo B. S., o ne A. M.. Jie pasirašė vekselį, kurį savo ranka surašė ir pasirašė B. S.. Po to, A. M. buvo į rankas perduoti visi UAB „L.“ dokumentai, bendrovės atspaudas. Taip pat tą pačią dieną jos akivaizdoje A. M. pasirašė vienintelio akcininko sprendimą apie M. S. atleidimą iš direktoriaus pareigų. A. M. ir B. S. ėjo į „Registrų centrą“ bei į banką. Kiek jai žinoma, banke buvo patvirtintas naujojo direktoriaus - A. M., parašas.

46Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad tiek paties B. S., A. M., liudytojos N. S. (I.) parodymais, tiek rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog B. S. susitarė su A. M., kad ji savo vardu įsigis 100 procentų UAB „L.“ akcijų ir tokiu būdu taps šios įmonės formalia direktore bei akcininke. Realiai A. M. UAB „L.“ akcijų neįgijo bei pinigų už jas nemokėjo ir šios įmonės direktorės pareigų nevykdė, nes realiai UAB „L.“ išduotų įgaliojimų pagrindu įmonei vadovo B. S.. Akcentuotina, kad nurodytos aplinkybės tiek A. M., tiek B. S. buvo žinomos įmonės įsigijimo metu, tačiau B. S. vis tiek pateikė UAB „L.“ pardavėjui UAB „L. L.“ tikrovės neatitinkančius duomenis, kad įmonės akcininkė ir direktorė bus A. M., o A. M. pasirašė žinomai netikrus dokumentus, t. y. 2010 m. rugpjūčio 26 d. akcijų pirkimo – pardavimo sutartį, kurioje įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie tai, kad A. M. iš UAB „L. L.“ įsigijo 100 paprastųjų vardinių nematerialiųjų UAB „L.“ akcijų ir už jas sumokėjo 10 000,00 Lt, kai, tuo tarpu, realiai už akcijas mokėjo B. S., 2010 m. rugpjūčio 26 d. UAB „L.“ akcininko sąrašą, pagal kurį A. M. yra vienintelė UAB „L.“ akcininkė, 2010 m. rugpjūčio 26 d. vienintelio akcininko sprendimą, pagal kurį A. M. tariamai paskiriama UAB „L.“ direktore, nors abu nuteistieji žinojo, kad A. M. bus tik statytinė įmonės direktorė, 2010 m. rugpjūčio 26 d. dokumentų ir turto perdavimo – priėmimo aktą, pagal kurį A. M. tariamai priima UAB „L.“ dokumentus ir turtą, nors minėtus dokumentus ir turtą A. M. perdavė B. S.. Nagrinėjamu atveju, dokumentai buvo klastojami juose nurodant tikrovės neatitinkančius duomenis, t. y. įvykdant intelektualųjį dokumentų klastojimą. Taigi, pritartina pirmosios instancijos teismo išvadai, kad B. S. ir A. M. padarė jiems inkriminuotą, Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. numatytą nusikalstamą veiką. Akcentuotina, kad savo kaltės dėl kito jam inkriminuoto Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. numatyto nusikalstamos veikos epizodo (netikrų dokumentų pagaminimo ir panaudojimo, susijusių su fiktyvių asmenų įdarbinimu ir atleidimu) B. S. neginčija.

47Dėl Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d. , 300 str. 1 d., 182 str. 2 d. numatytų nusikalstamų veikų padarytų su I. S.

48Kaip matyti iš apeliacinio skundo argumentų, apeliantas iš dalies pripažįsta savo kaltę dėl sukčiavimo epizodo, tačiau nesutinka, kad klastojo dokumentus, nes tai darė I. S., taip pat savo vaidmenį nusikalstamos veikos padaryme įvardija kaip padėjėjo.

49Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d. nustatyta, kad organizatorius yra asmuo, subūręs organizuotą grupę ar nusikalstamą susivienijimą, jiems vadovavęs ar koordinavęs jų narių veiklą arba parengęs nusikalstamą veiką ar jai vadovavęs. Esminis tokio bendrininko požymis yra tai, kad jis suvienija ir nukreipia kitų bendrininkų pastangas, sukuria sistemą, organizuotumą bendrai nusikalstamai veikai – ar išankstinėse jos stadijose, ar jau nusikalstamos veikos darymo metu. Nors apeliantas įvardija save kaip padėjėją darant Lietuvos Respublikos 300 str. 1 d., BK 182 str. 2 d. numatytas nusikalstamas veikas, tačiau bylos duomenimis, nuteistųjų bei liudytojų parodymais patvirtinta, kad UAB „L.“ įsigijimo iniciatoriumi ir organizatoriumi buvo B. S.. Jis rado skelbimą apie parduodamą UAB „L.“, telefonu su skelbimo autoriumi sutarė dėl įmonės pirkimo, susitarė su A. M., kad bendrovė būtų registruota jos vardu ir ji fiktyviai paskirta įmonės direktore. Kartu nuvykę į UAB „L. L.“ UAB „L.“ pardavėjams pasakė, jog nori pirkti UAB „L.“ akcijas. B. S. savo vardu bendrovės patalpose pasirašė paprastąjį vekselį, jog perka UAB „L.“ akcijas kaip fizinis asmuo, nors akcininke tapo A. M.. Byloje esantys 2010 m. rugpjūčio 27 d. pranešimai VSDFV Vilniaus skyriui 1-SD apie I. A. (S.), G. B., A. M. valstybinio socialinio draudimo pradžią leidžia daryti išvadą, kad B. S. iš anksto žinojo, jog UAB „L.“ bus panaudota nusikalstamoms veikoms daryti. I. S. savo parodymuose, duotuose ikiteisminio tyrimo metu, patvirtino, kad būtent B. S. pasiūlė jai, kaip tariamai administratorei, pasirašyti sutartis su žmonėmis bei rinkti iš jų pinigus. Paties nuteistojo, liudytojų parodymais bei bylos medžiaga nustatyta, kad jis surado nuomojamas patalpas tariamai UAB „L.“ veiklai, t. y. privilioti žmones, vyko apžiūrėti patalpų ir dėl jų bendravo su liudytoju M. J., kuriam prisistatė netikru vardu, jau tada nurodė, kad įmonė vykdys įdarbinimo užsienyje veiklą, po ko I. S. pagal A. M. išduotą įgaliojimą pasirašė patalpų nuomos sutartį. Nors apeliantas savo skunde bando sumenkinti I. S. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų vertę, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo jais abejoti. Nuteistoji, apklausiama pirmosios instancijos teisme, patvirtino būtent vėliau ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų teisingumą, šiuos jos parodymus taip pat iš dalies patvirtina kita baudžiamosios bylos medžiaga. Nuteistoji, duodama parodymus ikiteisminio tyrimo metu, nurodė, kad B. S., prieš pradedant nusikalstamą veiklą, jai nurodė internete pasiskaityti apie Norvegiją, kad ieškotų apie 50 žmonių, t. y. kad reikia sudaryti apie

5050 sutarčių. Būtent jis į išnuomotą ofisą atvežė kompiuterį ir reikalingus dokumentus, t. y. įgaliojimą, išrašytą jos (I. S.) vardu, jog ji gali sudaryti sutartis UAB „L.“ vardu, sutarčių bei kvitų blankus, antspaudą, teikė informaciją ką sakyti žmonėms. Gautus grynuosius pinigus - apie

5140 000,00 Lt ji į rankas atidavė B. S., kuris ateidavo prie ( - )-ojo, namo, jai paskambindavo, ji išeidavo į lauką su pinigais ir jam juos atiduodavo. Be to, nukentėjusiojo J. Š. parodymais nustatyta, kad 2010 m. spalio 11 d., apie 8.30 val., jam atvykus dėl įdarbinimo prie kontoros, kurios durys buvo uždarytos, jį sutikęs vyras patikino, jog jis pats ankščiau per UAB „L.“ buvo išvykęs dirbti į Norvegiją, aiškino, jog pažįsta direktorių, pavardės neminėdamas. Asmens parodymo atpažinti metu nukentėjusysis atpažino B. S. kaip vyrą, kurį sutiko prie UAB „L.“ kontoros, adresu ( - ), Vilniuje, kuris aiškino, kad per tą įmonę buvo išvykęs dirbti ir pažįsta įmonės direktorių. Paminėtini ir D. O. P. parodymai, kuriuose ji teigė, kad būtent B. S. pasiūlė jai dirbti administratorės darbą kartu su I. S., taip pat jai nurodė, kad yra tos įmonės savininkas. Nurodytų aplinkybių visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog būtent B. S. parengė svetimo turto įgijimo apgaule planą, vadovavo šiai veiklai, žinojo nusikalstamos veikos mechanizmą, koordinavo savo bendrininkės I. S. veiklą ir bendrai su ja sukčiavimo būdu įgijo didelės vertės svetimą turtą. Nors apeliantas teigia jog visus dokumentus, susijusius su asmenų įdarbinimu Norvegijoje, klastojo I. S., o jis pats jokių dokumentų šiame epizode neklastojo, tačiau pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką bendrininkavimas – tai bendra kelių asmenų veikla, todėl visos dėl veikos kilusios pasekmės inkriminuojamos kiekvienam iš bendrininkų, nepriklausomai nuo kiekvieno iš jų vaidmens, veiksmų pobūdžio bei intensyvumo ir indėlio į nusikaltimo padarymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-235/2001).

52Kiti nuteistojo apeliacinio skundo argumentai, susiję su per dukros G. sąskaitą jam I. S. pervestomis pinigų sumomis, palaikytais asmeniniais intymiais santykiais su I. S., A. M. ir kitomis moterimis, galimos automobilio vagystės ir t. t., nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, ir esminės reikšmės byloje surinktų įrodymų vertinimui dėl apelianto kaltės neturi, todėl dėl jų nepasisakoma. Pažymėtina ir tai, jog Europos Žmogaus Teisių Teismo ir suformuotoje teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Van de Hurk prieš Olandiją; 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje Helle prieš Suomiją).

53Dėl bausmės

54Teisėjų kolegija nesutinka su nuteistojo B. S. teiginiu, kad jam paskirta bausmė yra per griežta. Pažymėtina, kad bausmės paskirtis – galutinis rezultatas, kurio nustatydama ir taikydama bausmes siekia valstybė. Lietuvos Respublikos BK 41 str. įstatymo leidėjo įtvirtinti bausmės skyrimo tikslai sudaro vieningą bausmės paskirtį. Minėtas straipsnis numato, jog bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ir apriboti asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Teisingumo principo realizavimas pirmiausia suponuoja tai, kad bausmė būtų adekvati (proporcinga) nusikalstamai veikai. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, kurie yra viena iš svarbiausių teisėto, pagrįsto ir teisingo nubaudimo garantijų, įtvirtinti Lietuvos Respublikos BK 54 str. Lietuvos Respublikos BK 54 str. 2 d. nurodyta, kad, skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamos veikos motyvus, tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

55Apeliantas padarė keturis nesunkius ir vieną sunkų tyčinius nusikaltimus, dalį šių veikų įvykdė bendrininkaudamas. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas nuteistojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažino tai, kad jis pilnai pripažino savo kaltę, dėl padaryto nuoširdžiai gailisi. Todėl dar kartą atsižvelgti į minėtą aplinkybę ir švelninti bausmę nuteistajam nėra jokio pagrindo. Nors apeliantas teigia, kad nusikalstamas veikas padarė dėl sunkios materialinės padėties, su tokiu apelianto teiginiu nesutiktina. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, nusikalstama veika, padaryta dėl labai sunkios turtinės arba beviltiškos kaltininko padėties, yra tokia aplinkybė, kuri apibūdina ne tik objektyvias nusikalstamos veikos prielaidas, bet ir jos subjektą. Kaltininkui susiklostė tokios objektyvios išorinio gyvenimo aplinkybės, kurios padarė tiesioginį poveikį jo elgesio pasirinkimui, t. y. vadovaudamasis savo vertybinėmis orientacijomis jis taip įvertina konkrečiai jam susidariusią gyvenimo situaciją, kad išeitį randa tik darydamas nusikalstamą veiką. Pažymėtina ir tai, kad beviltiška kaltininko padėtis visuomet yra fakto klausimas, kurį teismas kiekvieną kartą nustato atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes. Kaip matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos, nuteistasis praeityje teistas aštuonis kartus, tame tarpe ir už analogiškas nusikalstamas veikas, naujas nusikalstamas veikas padarė neišnykus teistumui, baustas administracine tvarka, iki nusikalstamų veikų padarymo niekur nedirbo, jo paties teigimu, gaudavo socialines pašalpas. Taigi, nėra pagrindo konstatuoti, jog apelianto materialinė būklė buvo tokia sunki ar beviltiška, jog būtų pripažinta atsakomybę lengvinančia aplinkybe, o padarytos nusikalstamos veikos, už kurias jis nuteistas pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu, laikytinos apelianto pasirinkto gyvenimo būdo pasekme. Be to, konstatuotina, kad byloje surinkta charakterizuojanti medžiaga neigiamai apibūdina nuteistąjį. Nors jis ir turi du nepilnamečius vaikus, tačiau juos išlaiko I. S., nes apeliantas laiką leidžia įkalinimo įstaigose. Pažymėtina ir tai, kad pagal Lietuvos Respublikos BK 27 str. 1 d., asmuo, jau teistas už tyčinio nusikaltimo padarymą, jeigu teistumas už jį neišnykęs ar nepanaikintas įstatymų nustatyta tvarka, vėl padaro tyčinį nusikaltimą, yra laikomas recidyvistu ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 56 str. 1 d., recidyvistui už tyčinio nusikaltimo padarymą paprastai skiriama laisvės atėmimo bausmė, didesnė negu konkretaus baudžiamojo įstatymo straipsnio sankcijos vidurkis. Nepaisant to, skirdamas bausmes pagal atskiras B. S. inkriminuotas veikas, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tai, kad nuteistasis prisipažino bei gailisi dėl padarytų nusikalstamų veikų ir skyrė jam švelnesnes, nei Lietuvos Respublikos BK 203 str., 300 str. 1 d. ir 182 str. 2 d. sankcijų vidurkiuose numatytas bausmes, nors, kaip jau paminėta aukščiau, vadovaujantis baudžiamojo įstatymo nuostatomis, recidyvistui už naujai padarytą nusikalstamą veiką paprastai skiriama bausmė didesnė nei straipsnio sankcijoje įtvirtintos bausmės vidurkis. Todėl konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmę nuteistajam, nepažeidė Lietuvos Respublikos BK 41 str. įtvirtintų bausme siekiamų tikslų ir Lietuvos Respublikos BK 54 str. nustatytų bendrųjų bausmės skyrimo pagrindų.

56Vis dėlto sutiktina su apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai bendrino nuteistajam paskirtas bausmes. Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d. numatyta, kad jeigu padarytos kelios nusikalstamos veikos, teismas paskiria bausmę už kiekvieną nusikalstamą veiką atskirai, po to paskiria galutinę subendrintą bausmę. Skirdamas galutinę subendrintą bausmę, teismas gali bausmes apimti arba visiškai ar iš dalies jas sudėti. Šio straipsnio 5 d. 2 p numatyta, kad bausmių apėmimą teismas taiko, kai padarytos nusikalstamos veikos labai skiriasi pagal pavojingumą ir priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų rūšims ar kategorijoms pagal šio kodekso 10 ar

5711 straipsnius. Iš apelianto padarytų nusikalstamų veikų tik viena priskiriama sunkių nusikaltimų kategorijai, tuo tarpu likusios keturios veikos priskiriamos nesunkių nusikaltimų kategorijai, taigi konstatuotina, kad jo padarytos nusikalstamos veikos labai skiriasi pagal savo pavojingumą, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo vadovautis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 5 d. 1 ir 2 p. ir nuteistajam pagal atskirus baudžiamojo įstatymo straipsnius paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu.

58Nors apeliantas skunde prašo apeliacinės instancijos teismą subendrinti jam skundžiamu nuosprendžiu paskirtą bausmę su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 18 d. nuosprendžiu paskirta bausme, tačiau vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 347 str. nuostatomis, kai nuteistajam yra kitų visiškai ar iš dalies neįvykdytų nuosprendžių, apie kuriuos nežinojo vėliausią nuosprendį priėmęs teismas, šis teismas pats ar kitas tos pačios pakopos arba aukštesnysis teismas pagal vėliausiojo nuosprendžio vykdymo vietą privalo priimti sprendimą, kokia tvarka bus vykdomos bausmės, numatytos visiškai ar iš dalies neįvykdytuose nuosprendžiuose. Taigi, klausimą dėl B. S. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 18 d. ir skundžiamu nuosprendžiais paskirtų bausmių vykdymo nutartimi išspręs pirmosios instancijos teismas, t. y. Vilniaus miesto apylinkės teismas, o ne nuteistojo apeliacinį skundą nagrinėjantis apeliacinės instancijos teismas.

59Dėl Lietuvos Respublikos BK 54 str. 3 d. taikymo I. S. atžvilgiu

60Nuteistoji I. S. apeliaciniu skundu prašė sušvelninti jai nuosprendžiu paskirtą bausmę ir taikyti bausmės vykdymo atidėjimą. Nagrinėjamu atveju, I. S. yra nuteista už nesunkaus bei sunkaus nusikaltimų padarymą (Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. 182 str. 2 d.) ir nors jai paskirta devynių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, bet faktas, kad ji nuteista už sunkaus nusikaltimo padarymą sudaro kliūtį jos atžvilgiu taikyti Lietuvos Respublikos BK 75 str. 1 d. numatytą bausmės vykdymo atidėjimą. Tačiau pagal baudžiamąjį įstatymą, jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę (Lietuvos Respublikos BK 54 str. 3 d.). Teismų praktikoje vadovaujamasi nuomone, kad taikydamas Lietuvos Respublikos BK 54 str. 3 d. nuostatas, teismas turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas šiam asmeniui už šios nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui. Kartu akcentuojama, kad taikyti Lietuvos Respublikos BK 54 str. 3 d. nuostatas galima, kai nėra Lietuvos Respublikos BK 62 str. nurodytų pagrindų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2003 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 40 „Dėl teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas, reglamentuojančias nuosprendžio surašymą“ 3.1.13 p.).

61Nuteistoji iš esmės nuo pat baudžiamojo proceso pradžios ikiteisminio tyrimo instancijoms atskleidė viską, kas jai buvo žinoma apie nusikalstamos veikos aplinkybes, gailėjosi dėl savo elgesio. Todėl pirmosios instancijos teismas tai, kad nuteistoji prisipažino padariusi Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d. ir 300 str. 1 d. numatytas nusikalstamas veikas, nuoširdžiai gailisi, pagrįstai pripažino jos atsakomybę lengvinančia aplinkybe (Lietuvos Respublikos BK 59 str. 1 d. 2 p.). Iš bylos medžiagos matyti, kad nuteistoji viena išlaiko du mažamečius vaikus, jos šeimos materialinė padėtis yra sunki. Nuteistoji nuosekliai ir pagrįstai tvirtino, jog į nusikalstamos veikos darymą buvo įtraukta savo ne kartą už analogiškas veikas teisto sutuoktinio. I. S. praeityje neteista, administracine tvarka nebausta, alkoholiu ir psichotropinėmis medžiagomis nepiktnaudžiauja. Iš Valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos informacijos matyti, kad I. S. nuo 2011 m. birželio 14 d. iki 2013 m. spalio 8 d. buvo vaiko priežiūros atostogose, o jau nuo 2013 m. spalio 9 d. pradėjo dirbti VšĮ „Pašilaičių restorane“ ir ten dirba iki šiol. Suprantama, kad šios aplinkybės nepašalina I. S. padarytų sunkios ir nesunkios veikų pavojingumo, nesumažina jos kaltės, tačiau, kolegijos nuomone, yra pagrindas taikyti jos atžvilgiu švelnesnę bausmę ir kartu apsaugoti nuteistosios I. S. bei jos šeimos narių prigimtinius ir svarbiausius socialinius interesus.

62Kolegijos nuomone, nuteistosios asmenybė, jos gyvenimo pokyčiai bei kitos, iš esmės išimtinės bylos aplinkybės rodo, kad bausmės tikslai šioje byloje gali būti pasiekiami paskyrus I. S. švelnesnę nei straipsnio sankcijoje numatyta bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu. Kita vertus, pasiuntus I. S. atlikti devynerių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, ji prarastų darbą, galimybę aprūpinti šeimą, o taip pat ir savo vaikus, nes yra tikimybė, kad jie būtų atiduoti į globos įstaigą, t. y. būtų pažeisti I. S. šeimos ir kiti socialiniai santykiai, nuteistosios vaikai patirtų psichologinę traumą. Taigi, nuteistosios pasiuntimas atlikti realios laisvės atėmimo bausmės neatitiktų Lietuvos Respublikos BK 41 str. 2 d. 5 p. reikalavimo, kad bausmė turi užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Vadinasi, atsižvelgiant į visas bylos aplinkybes, nuteistajai pirmosios instancijos teismo parinkta laisvės atėmimo bausmė iš esmės nedera su teisingumo principo reikalavimais, o jos tikslai gali būti pasiekti ir paskyrus jai laisvės apribojimo bausmę. Taigi, nagrinėjamu atveju, yra pagrindas vadovautis Lietuvos Respublikos BK 54 str. 3 d. nuostatomis, paskiriant jai švelnesnę bausmę, negu numatyta įstatymo ( Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d.) sankcijoje. I. S. skirtina laisvės apribojimo bausmė, jos trukmę nustatant artimą įstatyme numatytam bausmės vidurkiui (Lietuvos Respublikos BK 48 str. 2 d.). Kartu pabrėžtina tai, kad kolegija, priimdama šį procesinį sprendimą, nuteistajai I. S. suteikia galimybę įrodyti, kad jos padarytos nusikalstamos veikos buvo atsitiktinio pobūdžio, nulemtos nepalankiai susiklosčiusių jos gyvenimo aplinkybių, ir kad ji yra pasiryžusi savo darbu ir doru elgesiu įrodyti, jog laikysis teismo paskirtų įpareigojimų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Taip pat, atsižvelgiant į I. S. atsakomybę švelninančią aplinkybę bei į tai, kad ji anksčiau neteista, augina du mažamečius vaikus, dirba, jai už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. skirtina bausmė, nesusijusi su laisvės atėmimu – bauda. Atsižvelgiant į išdėstytą, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 14 d. nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo (Lietuvos Respublikos BPK 328 str. 1 p.) ir neteisingai paskirtos bausmės (Lietuvos Respublikos BPK 328 str. 2 p.)

63Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p., 328 str. 1 p., 2 p.,

Nutarė

64nuteistojo B. S. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies, I. S. apeliacinį skundą tenkinti visiškai. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 14 d. nuosprendį pakeisti.

65Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., 2 p., B. S. pagal Lietuvos Respublikos BK 203 str. 1 d., 300 str. 1 d. (du epizodai), 24 str. 4 d., 300 str. 1 d. 182 str. 2 d. paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu ir galutinę subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą dvejiems metams šešiems mėnesiams.

66I. S. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. nubausti 70 MGL dydžio, t. y. 9100,00 Lt (devynių tūkstančių vieno šimto litų) bauda.

67Taip pat ją pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 54 str. 3 d., nubausti laisvės apribojimu vieneriems metams.

68Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 5 d. 1 p., paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu ir galutinę bausmę paskirti laisvės apribojimą vieneriems metams, įpareigojant ją toliau dirbti arba registruotis darbo biržoje, būti namuose nuo 22.00 val. iki 06.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu, o taip pat atlyginti dalį, t. y. ne mažiau kaip 4000,00 Lt (keturis tūkstančius litų), nusikalstamomis veikomis padarytos žalos.

69Likusią nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 6 d., paskirtos bausmės... 3. Tuo pačiu nuosprendžiu I. S. pripažinta kalta ir nubausta - pagal Lietuvos... 4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 5 d., paskirtos bausmės... 5. Nukentėjusiųjų civilinių ieškovų pareikšti civiliniai ieškiniai dėl... 6. Nukentėjusiojo civilinio ieškovo V. P. civilinis ieškinys tenkintas... 7. Nukentėjusiųjų civilinių ieškovų N. Ž., Ž. N., P. S. ir A. J.... 8. Tuo pačiu nuosprendžiu nuteista ir A. M., tačiau jos apeliacinis skundas... 9. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 10. B. S. nuteistas už tai, kad laikotarpiu nuo 2010 m. rugpjūčio mėnesio iki... 11. jis, turėdamas tikslą savo ir bendrininko naudai apgaule įgyti svetimą... 12. po to, A. M. veikiant pagal išankstinį susitarimą ir vykdant jo nurodymus,... 13. po to jis, tęsdamas nusikalstamą veiką, surado UAB „L.“ patalpas,... 14. bei žinodamas, kad UAB „L.“ jokios realios ūkinės komercinės veiklos... 15. Tokiu būdu jis, laikotarpiu nuo 2010 m. rugpjūčio mėnesio 2010 m. spalio 29... 16. Taip pat B. S. ir A. M. nuteisti už tai, kad veikdami bendrininkų grupėje... 17. Taip pat B. S. nuteistas už tai, kad fiktyviai paskirtos UAB „L.“... 18. jis, 2010 m. rugpjūčio mėnesį, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai... 19. 2010 m. rugpjūčio mėnesį, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku ir... 20. ir veikdamas pagal 2010 m. rugpjūčio 27 d. A. M. vykdant jo nurodymus... 21. be to jis, fiktyviai paskirtos UAB „L.“ direktorės A. M. įgaliojimo... 22. ir veikdamas pagal 2010 m. rugsėjo 30 d. A. M. vykdant jo nurodymus... 23. Taip pat B. S. ir I. S. nuteisti už tai, kad laikotarpiu nuo 2010 m.... 24. B. S. ir I. S. tyčia, turėdami tikslą savo naudai apgaule įgyti svetimą... 25. po to, I. S., iš anksto susitarusi ir vykdydama B. S. nurodymus, laikotarpiu... 26. tačiau po sutarčių pasirašymo UAB „L.“ įdarbinimo Norvegijoje... 27. 62 asmenimis bei netikrų dokumentų pagrindu už tariamas paslaugas savo... 28. Apeliaciniu skundu nuteistoji I. S. prašo peržiūrėti jos bylą ir skirti... 29. Nurodo, kad jai paskirta bausmė yra per griežta, nes ji praeityje neteista,... 30. Apeliaciniu skundu B. S. prašo patikrinti bylą, įvertinti surinktus... 31. Apeliantas skunde nurodo, kad apkaltinamajame nuosprendyje nepaneigti... 32. Apeliaciniame skunde nuteistasis teigia, kad visiškai nesuprasdamas jam... 33. Toliau apeliaciniame skunde nuteistasis pripažįsta, kad pagamino netikrą... 34. Apeliantas skunde nurodo, kad teismas nepateikė įrodymų, jog įmonė buvo... 35. Nurodo, kad I. S. tuo metu paskutines savaites gyveno Vaiko ir motinos... 36. Toliau skunde apeliantas nurodo, kad I. S. parodymus pakeitė, kai būdamas... 37. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistoji I. S. prašė tenkinti jos... 38. B. S. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, I. S. apeliacinis skundas... 39. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau tekste BPK) 320... 40. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos BPK... 41. Dėl Lietuvos Respublikos BK 203 str. 2 d. numatytos nusikalstamos veikos... 42. Pagal Lietuvos Respublikos BK 203 str. 2 d. atsako tas, kas įsteigė ar... 43. Dėl Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. numatytos nusikalstamos veikos,... 44. Akcentuotina, kad dėl nurodytos veikos apeliantas pirmosios instancijos teisme... 45. Liudytoja N. S. (I.), duodama parodymus pirmosios instancijos teisme nurodė,... 46. Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo... 47. Dėl Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d. , 300 str. 1 d., 182 str. 2 d.... 48. Kaip matyti iš apeliacinio skundo argumentų, apeliantas iš dalies... 49. Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d. nustatyta, kad organizatorius yra asmuo,... 50. 50 sutarčių. Būtent jis į išnuomotą ofisą atvežė kompiuterį ir... 51. 40 000,00 Lt ji į rankas atidavė B. S., kuris ateidavo prie ( - )-ojo, namo,... 52. Kiti nuteistojo apeliacinio skundo argumentai, susiję su per dukros G.... 53. Dėl bausmės... 54. Teisėjų kolegija nesutinka su nuteistojo B. S. teiginiu, kad jam paskirta... 55. Apeliantas padarė keturis nesunkius ir vieną sunkų tyčinius nusikaltimus,... 56. Vis dėlto sutiktina su apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios... 57. 11 straipsnius. Iš apelianto padarytų nusikalstamų veikų tik viena... 58. Nors apeliantas skunde prašo apeliacinės instancijos teismą subendrinti jam... 59. Dėl Lietuvos Respublikos BK 54 str. 3 d. taikymo I. S. atžvilgiu... 60. Nuteistoji I. S. apeliaciniu skundu prašė sušvelninti jai nuosprendžiu... 61. Nuteistoji iš esmės nuo pat baudžiamojo proceso pradžios ikiteisminio... 62. Kolegijos nuomone, nuteistosios asmenybė, jos gyvenimo pokyčiai bei kitos,... 63. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p.,... 64. nuteistojo B. S. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies, I. S. apeliacinį... 65. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., 2 p., B.... 66. I. S. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. nubausti 70 MGL dydžio, t.... 67. Taip pat ją pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d, vadovaujantis Lietuvos... 68. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 5 d. 1 p., paskirtas bausmes... 69. Likusią nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....