Byla A-261-1186-14

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Dainiaus Raižio, teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų A. S. individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės „Drongo“, E. N. individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės „Lenkora“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 29 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų A. S. individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės „Drongo“, E. N. individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės „Lenkora“ skundą atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, trečiuoju suinteresuotu asmeniu byloje dalyvaujant valstybės uždarajai akcinei bendrovei „Devintoji banga“, dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4pareiškėjai A. S. individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė „Drongo“ (toliau – ir UAB „Drongo“), E. N. individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė „Lenkora“ (toliau – ir UAB „Lenkora“) (toliau – ir pareiškėjai) skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą (b. l. 5-9), prašydami panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 10 d. įsakymą Nr. AD1-867 „Dėl leidimo egzempliorių vežti keleivius nustatytu maršrutu“, kuriuo panaikinti trečiojo suinteresuoto asmens „Devintoji banga“ (toliau – ir UAB „Devintoji banga“) išduoto leidimo Nr. 9/12-MT keturi egzemplioriai Nr. 3, 12, 14, 22 vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais.

5Nurodė, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos išduotu leidimu Nr. 9/12-MT UAB „Devintoji banga“ leista vežti keleivius Klaipėdos mieste maršrutu Nr. 9 „Miesto ligoninė – Vingio g. – Miesto ligoninė“ iki 2017 m. rugsėjo 3 d. Leidimas išduotas 23 egzemplioriais, nes UAB „Devintoji banga“ nurodytą maršrutą privalo aptarnauti 23 transporto priemonėmis. Pareiškėjams išduoti leidimo egzemplioriai Nr. 3, 12, 14, 22. Pagal 2012 m. rugsėjo 4 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Devintoji banga“ keleivių vežimo maršrutiniais taksi sutarties Nr. J9-909 3.21 punktą nuo 2012 m. lapkričio 5 d. pagal bendradarbiavimo sutartis negali dirbti daugiau kaip pusė maršrutą aptarnaujančių transporto priemonių. Pareiškėjai teigė, jog maršrutą aptarnaudavo būtent pagal bendradarbiavimo sutartis. Nurodė, kad UAB „Devintoji banga“ valdyba 2012 m. spalio 6 d. nutarė sudaryti bendradarbiavimo sutartis tik su kai kuriais akcininkais, o 2012 m. spalio 22 d. valdyba nutarė, kad įmonėms, su kuriomis nesudaromos bendradarbiavimo sutartys, iki 2012 m. spalio 26 d. suteikiama galimybė perkelti veiklą į UAB „Devintoji banga“, to nepadarius – iki 2012 m. spalio 29 d. privaloma grąžinti leidimus vežti keleivius. Nesutikdami su UAB „Devintoji banga“ valdybos sprendimais, juos ir 2012 m. rugsėjo 4 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Devintoji banga“ keleivių vežimo maršrutiniais taksi sutarties Nr. J9-909 3.21 punktą pareiškėjai ginčija Klaipėdos miesto apylinkės teisme. Šis teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė ginčijamų aktų galiojimą, todėl pareiškėjai tęsė veiklą – vežė keleivius maršrutu Nr. 9. Pažymėjo, jog UAB „Drongo“ vadovui R. D. (R. D.) ir E. N. individualios įmonės savininkui E. N. surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolai už tai, kad jie vežė keleivius, neturėdami leidimo, tačiau Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 28 d. ir 2013 m. kovo 18 d. nutarimais administracinių teisės pažeidimų bylos nutrauktos nesant pažeidimų sudėties. Nurodė, jog 2013 m. kovo 21 d. laikraštyje „Klaipėda“ paskelbta, jog prarasti UAB „Devintoji banga“ priklausantys leidimai Nr. 3, 12, 14, 22 laikytini negaliojančiais, yra neteisinga informacija, nes leidimo egzempliorių originalus pareiškėjai turi iki šiol. Argumentavo, jog ginčijamu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. AD1-867 nepagrįstai panaikinti senieji leidimo egzemplioriai ir 2013 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. AD1-871 išduoti nauji, nes panaikintus leidimo egzempliorius pareiškėjai turi ir nėra jų praradę.

6Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjų skundą (b. l. 98-100) prašė jį atmesti.

7Nurodė, jog pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 3-62 patvirtintų Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 21 punktą kompetentinga įstaiga (savivaldybės administracija), sudariusi su vežėju sutartį, išduoda jam leidimą vežti keleivius sutartyje nurodytu maršrutu. Leidimų egzempliorių išduodama tiek, kiek transporto priemonių reikia keleiviams vežti. Taisyklių 24 punkte nurodyta, jog leidimas negali būti perduotas kitam vežėjui, išskyrus bendradarbiavimo atvejį pagal Taisyklių 31 punktą. Nurodė, jog pagal 2012 m. rugsėjo 4 d. su UAB „Devintoji banga“ sudarytą keleivių vežimo maršrutiniais taksi sutartį Nr. J9-909 išdavė leidimą Nr. 9/12MT 23 egzemplioriais, nes UAB „Devintoji banga“ maršrutą turi aptarnauti 23 transporto priemonėmis. Argumentavo, jog leidimas 23 egzemplioriais išduotas 2012 m. rugsėjo 17 d., t. y. iki 2012 m. lapkričio 5 d., nuo kurios pagal bendradarbiavimo sutarties 3.21 punktą negali dirbti daugiau kaip pusė maršrutą aptarnaujančių transporto priemonių. Teigė, jog UAB „Devintoji banga“ nusprendus nebendradarbiauti su pareiškėjais, jie privalėjo grąžinti leidimus, tačiau to nepadarė. Pažymėjo, jog civilinėje byloje Nr. 2-535-618/2013, kurioje pareiškėjai ginčija bendradarbiavimo sutarties 3.21 punktą ir UAB „Devintoji banga“ valdybos sprendimus, Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-294-265/2013 panaikinta Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 23 d. nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Pagal Taisyklių 28 punktą praradusiam leidimą vežėjui išduodamas naujas leidimas, jam pateikus paaiškinimą apie leidimo praradimo aplinkybes. UAB „Devintoji banga“ pateikė pagrįstą prašymą panaikinti pareiškėjų neteisėtai valdomus leidimo egzempliorius, todėl buvo priimtas ginčijamas įsakymas. Atsakovo teigimu, pareiškėjai praradimo sąvoką nepagrįstai susiaurina, nes šiuo atveju praradimas siejamas ne su žinojimu, kur yra daiktas, o su prarasta valdymo teise.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Devintoji banga“ atsiliepime į pareiškėjų skundą (b. l. 117-119) su juo nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

9Teigė, jog Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pagrįstai panaikino leidimo Nr. 9/12-MT vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais egzempliorius Nr. 3, 12, 14, 22, kuriuos turi ir negrąžina pareiškėjai. Nurodė, jog keleivių vežimo sutartis yra sudaryta ne su pareiškėjais, o su UAB „Devintoji banga“ ir jai išduotas leidimas Nr. 9/12-MT, todėl pareiškėjai neteisėtai negrąžina leidimo egzempliorių. Teigė, jog pagal galiojančią 2012 m. rugsėjo 4 d. sutartį su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija dėl keleivių vežimo turi būti sudarytos naujos bendradarbiavimo sutartys. Pabrėžė, kad su pareiškėjais UAB „Devintoji banga“ bendradarbiavimo sutarčių nesudarė.

10II.

11Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2013 m. lapkričio 29 d. sprendimu (b. l. 153–156) pareiškėjų skundą atmetė.

12Nustatytų faktinių ir teisnių aplinkybių pagrindu teismas konstatavo, jog Taisyklių požiūriu būtent UAB „Devintoji banga“ yra vežėjas, kuriai išduotas leidimas vežti keleivius. Tai, kad pareiškėjai turi UAB „Devintoji banga“ akcijų, nagrinėjamoje administracinėje byloje nekeičia teisinio vertinimo (b. l. 49-57).

13Iš bylos duomenų ir informacinės teismų sistemos LITEKO duomenų teismas nustatė, jog Klaipėdos miesto apylinkės teisme (proceso Nr. 06-3-12127-2012-9) yra nagrinėjama civilinė byla dėl UAB „Devintoji banga“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2012 m. rugsėjo 4 d. sudarytos keleivių vežimo maršrutiniais taksi sutarties Nr. J9-909 3.21 punkto, UAB „Devintoji banga“ 2012 m. spalio 6 d. ir 2012 m. spalio 22 d. valdybos posėdžių nutarimų galiojimo ir UAB „Devintoji banga“ įpareigojimo toliau tęsti bendradarbiavimo sutartis aptarnauti maršrutą Nr. 9 su visais esamais vežėjais. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 23 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas tarp atsakovų UAB „Devintoji banga“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2012 m. rugsėjo 4 d. sudarytos keleivių vežimo maršrutiniais taksi sutarties Nr. J9-909 3.21 punkto galiojimas ir atsakovo UAB „Devintoji banga“ 2012 m. spalio 6 d. valdybos posėdžio nutarimų galiojimas ir UAB „Devintoji banga“ įpareigota tęsti bendradarbiavimo sutartis aptarnauti maršrutą Nr. 9 su visais esamais vežėjais. Teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartimi panaikintas UAB „Devintoji banga“ įpareigojimas tęsti bendradarbiavimo sutartis aptarnauti maršrutą Nr. 9 su visais esamais vežėjais, kurios galiojo iki 2012 m. rugsėjo 2 d. (b. l. 18-20). Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-351-513/2013 taip pat konstatuota, jog teismas neturi teisės įpareigoti atsakovą UAB „Devintoji banga“ sudaryti bendradarbiavimo sutartis, todėl nėra teisinio pagrindo taikyti tokią laikinąją apsaugos priemonę ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartis palikta nepakeista (b. l. 24-28). Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-294-265/2013 panaikinta Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 23 d. nutartis ir visos ja pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (b. l. 83-84).

14Pirmosios instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, šios aplinkybės neturi įtakos nagrinėjamos administracinės bylos aplinkybių teisiniam vertinimui. Konstatuota, jog pareiškėjai nepagrįstai apribojo UAB „Devintoji banga“ teisę valdyti ir disponuoti išduoto leidimo Nr. 9/12-MT keturiais egzemplioriais Nr. 3, 12, 14, 22, todėl UAB „Devintoji banga“ ir atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pagrįstai vertino situaciją kaip leidimo praradimą. Pripažinti pagrįstais atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens argumentai, jog šiuo atveju praradimo sąvoka apima ne tik žinojimą, kur yra daiktas, bet ir prarastą jo valdymo teisę. Pagal Taisyklių 28 punktą praradusiam leidimą vežėjui išduodamas naujas leidimas, jam pateikus paaiškinimą apie leidimo praradimo aplinkybes. Trečiasis suinteresuotas asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai 2013 m. kovo 14 d. pateikė prašymą panaikinti leidimo Nr. 9/12-MT egzempliorius Nr. 3, 12, 14, 22 nurodydamas, jog pareiškėjai negrąžina jiems pasirašytinai išduotų leidimų (b. l. 103). Teismo vertinimu, atsakovas, vadovaudamasis Taisyklių 28 punktu, pagrįstai panaikino šiuos leidimo egzempliorius (b. l. 102). Ginčijamas įsakymas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl panaikinti jį skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo. Pareiškėjų skundas atmestas kaip nepagrįstas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 88 str. 1 p.).

15III.

16Pareiškėjai A. S. individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė „Drongo“, E. N. individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė „Lenkora“ pateikė apeliacinį skundą (b. l. 160-163), kuriame prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 29 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų skundą patenkinti. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

17Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino faktines aplinkybes bei netinkamai pritaikė materialiosios teisės normas (ABTĮ 140 str. 1 d. 2 p., 143 str.). Teismas įrodymų tyrimą atliko paviršutiniškai bei neišsamiai, netinkamai taikė materialinės teisės normas bei nepakankamai motyvavo procesinį sprendimą.
 2. Pirmosios instancijos teismas visiškai neįvertino faktinių aplinkybių apie tai, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir UAB „Devintoji banga“ 2012 m. rugsėjo 4 d. sudarė keleivių vežimo maršrutiniais taksi sutartį Nr. J9-909, pagal kurios 3.21 punktą nuo 2012 m. lapkričio 5 d. pagal bendradarbiavimo sutartis negali dirbti daugiau kaip pusė maršrutą aptarnaujančių transporto priemonių. Pareiškėjai maršrutą Nr. 9 aptarnaudavo pagal bendradarbiavimo sutartis t. y. UAB „Devintoji banga“ pasitelkdavo kitus asmenis (savo akcininkų valdomas įmones) aptarnauti maršrutą Nr. 9. UAB „Devintoji banga“ 2012 m. spalio 6 d. valdybos posėdyje buvo nutarta bendradarbiavimo sutartis sudaryti tik su akcininkais (akcininkų valdomomis įmonėmis) UAB „Samvik“, I.Į „Priapas“, I.Į „Tarnas“, G. T. I.Į., I. Š. I.Į., UAB „Vežesta“, UAB „Gveža“, I.Į. „Klaipėdos ekspedicija“, UAB „Eutagra“, o UAB „Devintoji banga“ 2012 m. spalio 22 d. valdybos posėdyje buvo nutarta, kad įmonėms, su kuriomis nuspręsta nesudaryti bendradarbiavimo sutarčių, suteikiama galimybė iki 2012 m. spalio 26 d. perkelti savo veiklą į UAB „Devintoji banga“, o to nepadarius iki 2012 m. spalio 29 d. privaloma grąžinti leidimus vežti keleivius. Pareiškėjai nesutiko su tokiais sprendimais, todėl Klaipėdos miesto apylinkės teisme iškėlė civilinę dėl 2012 m. rugsėjo 4 d. keleivių vežimo maršrutiniais taksi sutarties 3.21 punkto ir UAB „Devintoji banga“ 2012 m. spalio 6 d., 2012 m. spalio 22 d. valdybos nutarimų pripažinimo negaliojančiais. Šioje civilinėje byloje Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 8 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė 2012 m. rugsėjo 4 d. keleivių vežimo maršrutiniais taksi sutarties 3.21 punkto ir UAB „Devintoji banga“ 2012 m. spalio 6 d. valdybos nutarimo galiojimą, o Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. vasario 28 d. nutartimi Nr. 2S-351-513/2013 paliko minėtą nutartį nepakeistą.
 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 8 d. nutartyje nurodė, kad iš dalies pakeičia 2012 m. spalio 23 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, t. y. sustabdo tarp atsakovų UAB „Devintoji banga“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2012 m. rugsėjo 4 d. sudarytos keleivių vežimo maršrutiniais taksi sutarties Nr. J9-909 3.21 punkto galiojimą ir atsakovo UAB „Devintoji banga“ 2012 m. spalio 6 d. valdybos nutarimų galiojimą (bendradarbiavimo sutarčių sudarymą su kitais vežėjais). Be to, Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 30 d. nutartimi taikė papildomas laikinąsias apsaugos priemones pagal pareiškėjų (ieškovų) prašymus ir sustabdė 2012 m. spalio 22 d. valdybos posėdžio nutarimų galiojimą. Teismas šios nutarties aprašomojoje dalyje nurodė, kad UAB „Devintoji banga“ nepaiso 2012 m. spalio 23 d. nutartimi pritaikytų ir 2012 m. lapkričio 8 d. nutartimi pakeistomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis nustatytų apribojimų, 2012 m. spalio 22 d. (dėl rašybos techninės klaidos nurodytas 11 mėn.) sušaukė dar vieną valdybos posėdį, kurio metu buvo toliau svarstomi klausimai, dėl kurių yra kilęs ginčas nagrinėjamoje civilinėje byloje.
 4. Esant sustabdytam įpareigojimo grąžinti leidimus galiojimui, pareiškėjai toliau tęsė veiklą t. y. turimų leidimų pagrindu vežė keleivius maršrutu Nr. 9. Prieš pareiškėjus tęsiančius veiklą Klaipėdos mieste vežti keleivius maršrutu Nr. 9 buvo imtasi administracinių priemonių – surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai pareiškėjo UAB „Drongo“ vadovui R. D. ir pareiškėjo E. N. individualios įmonės savininkui E. N. už tai, kad jie vežė keleivius Klaipėdos mieste maršrutu Nr. 9, tačiau Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013 m. vasario 28 d. nutarimu ir 2013 m. kovo 18 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo bylas nutraukė, nesant administracinio teisės pažeidimo. Be to, UAB „Devintoji banga“ minėtoje Klaipėdos miesto apylinkės teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje kreipėsi į teismą prašydama taikyti laikinąsias pasaugos priemones – uždrausti pareiškėjams vykdyti keleivių vežimo veiklą Klaipėdos mieste maršrutu Nr. 9, tačiau Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013 m. vasario 28 d. nutartimi šį prašymą atmetė.
 5. 2013 m. kovo 21 d. laikraštyje „Klaipėda“ buvo atspausdintas tokio turinio skelbimas: „Prarastus UAB „Devintoji banga“ priklausančius leidimus Nr. 12, Nr. 22, Nr. 3 ir Nr. 14 (vežti keleivius Klaipėdos mieste ir priemiestyje nurodytu maršrutu) laikyti negaliojančiais. Kreiptasi į Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją dėl naujų leidimų išdavimo (vietoje prarastų leidimų).“ Tačiau akivaizdu, kad leidimai Nr. 3, Nr. 12, Nr. 14 ir Nr. 22 nėra prarasti, todėl pareiškėjai 2013 m. kovo 23 d. vietiniame laikraštyje „Klaipėda“ ir 2013 m. kovo 25 d. respublikiniame dienraštyje „Lietuvos rytas“ paskelbė paneigimus, nurodydami, kad paskelbta informacija yra klaidinga, o leidimus turi pareiškėjai. Be to, pareiškėjų atstovas advokatas M. M. 2013 m. kovo 25 d. pranešimu informavo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių, kad UAB „Devintoji banga“ pranešimas neatitinka realios tikrovės ir yra klaidinantis, pateikė paneigimus, bei paprašė neišduoti leidimų Nr. 3, Nr. 12, Nr. 14 ir Nr. 22 ar jų dublikatų. Taigi, iš to, kas išdėstyta akivaizdu, kad leidimų praradimo fakto nėra, t. y. leidimus turi ir jais naudojasi pareiškėjai (siaurąją bei plačiąja prasme). Klaipėdos miesto savivaldybės administracija nepagrįstai šiuo pagrindu išdavė naujus leidimus, dėl to skundžiamas 2013 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. AD1-867 yra neteisėtas ir turi būti panaikintas. Nebuvo galima panaikinti juridinę reikšmę turinčių dokumentų, kurių valdymas, naudojimas bei disponavimas buvo apsaugotas 2012 m. lapkričio 30 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi. Ir toliau yra grubiai pažeidinėjamos pareiškėjų teisės bei nevykdomos įsiteisėjusios Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 8 d. ir 2012 m. lapkričio 30 d. nutartys, 2013 m. vasario 28 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-351-513/2013.
 6. Keleivių vežimas Klaipėdos mieste maršrutu Nr. 9 yra pareiškėjų verslas ir pragyvenimo šaltinis. Todėl pareiškėjai, šiuo metu netekę teisės užsiimti teisėta veikla, kiekvieną dieną patiria didelius materialinius nuostolius dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos bei UAB „Devintoji banga“ monopolinio susitarimo. Pagal susiklosčiusią ilgalaikę praktiką UAB „Devintoji banga“ sudaro bendradarbiavimo sutartis su vežėjais, kurie yra UAB „Devintoji banga“ akcininkai (akcininkų įmonės). UAB „Devintoji banga“ buvo tam ir įsteigta, kad vežėjai savarankiškai veždami keleivius maršrutu Nr. 9, tai darytų per UAB „Devintoji banga“. UAB „Devintoji banga“ akcininkų teisėti lūkesčiai visą laiką buvo toliau vykdyti savo verslą – keleivių vežimą maršrutu Nr. 9. Teisė vežti šiuo maršrutu keleivius nėra apribota ar panaikinta, t. y. UAB „Devintojo banga“ veikia tų pačių leidimų (tik pratęstų) pagrindu, kuriuos iki UAB „Devintoji banga“ įsteigimo turėjo dabartiniai UAB „Devintoji banga“ akcininkai, tarp jų ir pareiškėjai (įmonių savininkai). Taigi pareiškėjai (pareiškėjų savininkai) nėra pašaliniai asmenys, jie visą laiką iki ir po UAB „Devintoji banga“ įsteigimo naudojosi leidimais vežti keleivius maršrutu Nr. 9, vadinasi turėjo ir turi teisėtus lūkesčius šią veiklą tęsti, dėl ko šiuo metu yra ginčijamasi keliose civilinėse bylose. Todėl pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė bei išplėstai aiškino Taisyklių 28 punktą, juolab nepaisė minėtų Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutarčių bei Klaipėdos apygardos teismo nutarties dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių apimties UAB „Devintoji banga“ atžvilgiu, t. y. neįvertino visų skunde nurodytų faktinių bei teisinių pagrindų, todėl padarė netinkamas išvadas.

18Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsiliepime į apeliacinį skundą, pateiktame elektroninių ryšių priemonėmis, prašo jį atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

19Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Pareiškėjai savo apeliaciniame skunde nenurodė iš esmės jokių svarių argumentų, dėl kurių būtų galima pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti. Vėl dėsto aplinkybes apie taikytas laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-535-618/2013. Atsakovas tiek savo atsiliepime, tiek teismo posėdžio metu nurodė, kad pareiškėjai klaidina teismą, nenurodydami visų aplinkybių, nuslėpdami reikšmingą informaciją apie tai, kaip ir iki kokio momento leidimų egzemplioriai buvo išduoti pareiškėjams. Iš Taisyklių 24 punkte įtvirtintos nuostatos akivaizdu, kad teisėtą keleivių vežimo veiklą, esant bendradarbiavimo atvejui, lemia dvi aplinkybės: leidimo turėjimas ir bendradarbiavimo sutarčių sudarymas. Pareiškėjai šį reglamentavimą visiškai ignoruoja. Todėl pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėjai nepagrįstai apribojo UAB „Devintoji banga“ teisę valdyti ir disponuoti išduoto leidimo Nr. 9/12-MT keturiais egzemplioriais Nr. 3, 12, 14, 22.
 2. Pareiškėjai nurodo ne visą informaciją apie taikytas laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-535-618/2013. Atsakovas byloje pateikė Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2S-294-265/2013, iš kurios turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės buvo panaikintos ir klausimas išspręstas iš esmės – ieškovų prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo atmestas. Todėl nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai dėl neva galiojančių laikinųjų apsaugos priemonių.
 3. Akivaizdu, kad UAB „Devintoji banga“ leidimo egzempliorius buvo praradusi, neatsižvelgiant į tai, kad žinojo, pas ką jie yra, bet valdymo teisė buvo prarasta. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino Taisyklių 28 punkto nuostatas.
 4. Pagal Taisyklių 28 punktą, tam, kad būtų išduodamas naujas leidimas, pakanka, kad vežėjas kreiptųsi į kompetentingą instituciją, pateikdamas paaiškinimą. UAB „Devintoji banga“, gindama savo teises, motyvuotu prašymu kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją, o ši, būdama viešojo administravimo institucija, administracinius aktus priima paisydama įstatymo viršenybės principo, įtvirtinto Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte. Nagrinėjamu atveju atsakovo priimtas 201 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. AD1-867 visiškai atitinka teisinį reglamentavimą.
 5. Pareiškėjai nei nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, nei apeliaciniame skunde nenurodo nei vieno teisės akto, kuriam priimtas 2013 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. AD1-867 prieštarauja. Pagal ABTĮ 3 straipsnio 2 dalies prasmę, administracinis aktas gali būti panaikintas tik nustačius, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kuriu institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus. Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos paskirstymo tarp bylos šalių taisyklę, kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis ji remiasi, teikdama savo reikalavimus bei atsikirtimus, t. y. įrodymus pateikia proceso šalys ir kiti proceso dalyviai (ABTĮ 57 str. 4 d.). Pareiškėjai nepateikė svarių argumentų, nenurodė teisės akto, kuriam skundžiamas įsakymas prieštarauja, dėl šių priežasčių pareiškėjų apeliacinio skundo reikalavimas nepagristas.
 6. Pirmosios instancijos teismas, atlikęs išsamų aplinkybių ir įrodymą tyrimą, pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstai nusprendė, kad ginčijamas įsakymas yra teisėtas ir pagristas. Teismas atsižvelgė į visus proceso šalių išdėstytus argumentus, pateiktus įrodymus ir priėmė pagrįstą bei teisėtą sprendimą.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Pareiškėjai, nesutikdami su pirmosios instancijos tesimo sprendimu, apeliacinį skundą grindžia nesutikimu dėl materialiosios teisės taikymo ginčo santykiams ir netinkamų faktinių aplinkybių vertinimu, kuris pasireiškė netinkamu teismo sprendimo motyvavimu.

23Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad tinkamas faktinių aplinkybių vertinimas bei teisės taikymas sprendžiant ginčą yra neatsiejamai susiję. Tik nustačius teisiškai reikšmingus faktus, kurie yra būtini tinkamam teisės taikymui, priimtas sprendimas gali būti pripažintas teisėtu ir pagristu.

24Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje akcentuojama, kad ABTĮ įtvirtintas laisvo įrodymų vertinimo principas, reiškia, jog jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, o įrodymus teismas vertina pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu bylos aplinkybių visumos išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais (ABTĮ 57 str. 6 d.). Nei vienos proceso šalies pateikta įrodymų interpretacija teismui nėra privaloma (2012 m. gegužės 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-95/2012). Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodoma, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (žr., pvz., 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje van de Hurk prieš Nyderlandus).

25Pirmosios instancijos teismas nustatė visas svarbias aplinkybes, būtinas teisingam bylos išsprendimui, ir objektyviai jas ištyrė, todėl turėjo pagrindą pripažinti, kad pareiškėjai be teisėto pagrindo valdė UAB „Devintoji banga“ išduoto leidimo Nr. 9/12-MT keturis egzempliorius Nr. 3, 12, 14, 22, keleivių vežimui vietinio susisiekimo maršrutais. Pareiškėjai nepateikė priešingų įrodymų ir šių išvadų nepaneigė. Pažymėtina, kad teisė į išduotą leidimą taip pat buvo paneigta ir Klaipėdos miesto apylinkės tesimo 2014 m. balandžio 22 d. sprendimu (civilinė byla Nr. 2-513-323/2014) (LITEKO informacinės sistemos duomenys). Šis teismo sprendimas nagrinėjamam administraciniam ginčui turi prejudicinę reikšmę ir faktai, nustatyti įsiteisėjusiu sprendimu civilinėje byloje, iš naujo neįrodinėtini administracinėje byloje (ABTĮ 58 str. 2 d.) .

26Atsakovas, nustatęs, kad minėti leidimai be teisėto pagrindo yra valdomi pareiškėjų ir negrąžinami teisėtam valdytojui UAB „Devintoji banga“, remdamasi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 patvirtintų Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių 28 punktu, turėjo pagrindą pripažinti išduotus leidimus prarastais. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino pareiškėjų ginčijamą įsakymą teisėtu ir pareiškėjų skundą atmetė kaip nepagrįstą.

27Remdamasi šiais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino teisės aktus, reguliuojančius ginčo santykius, bei faktines ginčo aplinkybes, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, atitinkantį ABTĮ 86 straipsnio reikalavimus. Todėl apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29pareiškėjų A. S. individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės „Drongo“, E. N. individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės „Lenkora“ apeliacinį skundą atmesti.

30Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. pareiškėjai A. S. individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė... 5. Nurodė, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos išduotu leidimu... 6. Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsiliepime į... 7. Nurodė, jog pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Devintoji... 9. Teigė, jog Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pagrįstai panaikino... 10. II.... 11. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2013 m. lapkričio 29 d. sprendimu... 12. Nustatytų faktinių ir teisnių aplinkybių pagrindu teismas konstatavo, jog... 13. Iš bylos duomenų ir informacinės teismų sistemos LITEKO duomenų teismas... 14. Pirmosios instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, šios aplinkybės... 15. III.... 16. Pareiškėjai A. S. individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė... 17. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  18. Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsiliepime į... 19. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pareiškėjai... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Pareiškėjai, nesutikdami su pirmosios instancijos tesimo sprendimu,... 23. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad tinkamas... 24. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje akcentuojama, kad ABTĮ... 25. Pirmosios instancijos teismas nustatė visas svarbias aplinkybes, būtinas... 26. Atsakovas, nustatęs, kad minėti leidimai be teisėto pagrindo yra valdomi... 27. Remdamasi šiais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 29. pareiškėjų A. S. individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės... 30. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 29 d. sprendimą... 31. Nutartis neskundžiama....