Byla 2-513-323/2014
Dėl įpareigojimo grąžinti ir pratęsti leidimus vežti keleivius ir sudaryti sutartis, bei prašymų nutraukti sutartis, leidimų bei licencijų kortelių perdavimo pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus UAB „Drongo“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Devintoji banga“

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, sekretoriaujant Ingridai Jušenkienei, dalyvaujant vertėjai V. R., ieškovų A. S. IĮ atstovei R. S., E. N. IĮ atstovui E. N., trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus UAB „Drongo“ atstovui R. D., ieškovų ir trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus UAB „Drongo“ atstovams advokatams Mindaugui Martinaičiui ir Sigitui Čepui, atsakovės atstovams V. M., G. N., trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų UAB „Devintoji banga“ atstovams A. P., advokatei Vitai Litinskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų A. S. IĮ, E. N. IĮ, UAB „Lenkora“, A. K. IĮ, J. P. IĮ ieškinį atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl įpareigojimo grąžinti ir pratęsti leidimus vežti keleivius ir sudaryti sutartis, bei prašymų nutraukti sutartis, leidimų bei licencijų kortelių perdavimo pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus UAB „Drongo“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Devintoji banga“,

Nustatė

2ieškovai ieškiniu kreipėsi į teismą, prašo teismo pripažinti negaliojančiais ieškovų prašymus leisti perrašyti UAB „Devintoji banga“ išduotus leidimus ir licencijų korteles vežti keleivius nustatytu maršrutu, įpareigoti atsakovę Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją grąžinti ieškovams išduotus ir kitam vežėjui UAB „Devintoji banga“ perrašytus leidimus ir licencijas vežti keleivius nustatytu maršrutu Nr. 9 (Miesto ligoninė – Vingio g. – Miesto ligoninė), pratęsti leidimų galiojimo terminą ir sudaryti maršruto aptarnavimo sutartis ne trumpesniam kaip trijų metų terminui. Nurodė, kad yra įregistravę įmones (kai kurių veikla nutraukta), kurių veikla susijusi su keleivių pervežimais maršrutiniais taksi Klaipėdos mieste. Pagal atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos išduotus leidimus eilę metų vežė keleivius Klaipėdos mieste atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos nustatytais maršrutais. Pažymėjo, kad sutartys buvo sudaromos trejų metų terminui ir jam pasibaigus visuomet, jei vežėjas nepažeisdavo nustatytų taisyklių ir Maršrutų aptarnavimo sutarties sąlygų, būdavo pratęsiamos tam pačiam terminui. Po kurio laiko atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija nepratęsė ieškovų turimų leidimų, o išdavė laikinuosius leidimus bei sudarė Laikinąsias maršruto aptarnavimo sutartis, pagal kurias ieškovams suteikta teisė laikinai trims mėnesiams teikti keleivių vežimo paslaugas iki kol konkurso būdu bus parinktas vienintelis vežėjas maršrutui aptarnauti. Šie laikinieji leidimai ir laikinosios sutartys buvo kelis kartus pratęsiamos. Laiko, kad laikinųjų sutarčių sudarymas, laikinųjų leidimų išdavimas ir jų galiojimo termino daugkartinis pratęsimas nepažeidė Susisiekimo ministro 1997-04-15 įsakymu Nr. 130 patvirtintų „Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisyklių“ nustatytą tvarką. Be to, paaiškino, kad konkursas neįvyko (atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija panaikino konkurso sąlygas), naujų vežėjų konkurso būdu parinkta nebuvo, todėl ieškovams turi būti grąžinti jiems išduoti leidimai bei pratęstas jų galiojimo terminas, sudarytos sutartys ne trumpesniam nei trejų metų terminui. Taip pat nurodė, kad atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai reikalaujant, grasinant nenaudingais ekonominiais padariniais (atviro konkurso organizavimu), tvirtinant, kad keleivių pervežimo sutartis bus sudaroma su vieninteliu konkretaus maršruto vežėju, 2004 m. kovo – balandžio mėnesiais prieš savo valią parašė prašymus nutraukti sutartis, atsisakyti išduotų leidimų, ir perduoti juos vieninteliam maršrute vežėjui UAB „Devintoji banga“. Pažymėjo, kad ekonominis spaudimas ir grasinimai buvo realūs, kadangi ieškovai buvo susipažinę su konkurso sąlygomis ir žinojo, jog bus parinktas vienintelis vežėjas, o kiti praras galimybę dirbti. Neturėdami kitos protingos alternatyvos, norėdami išsaugoti galimybę vykdyti keleivių pervežimo veiklą, prieš savo valią sutiko, kad būtų išduoti laikinieji leidimai, kol bus parinktas vienintelis vežėjas, o vėliau grąžino išduotus leidimus bei licencijų korteles Klaipėdos miesto savivaldybės Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyriui, ant atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos paruoštų blankų užpildė prašymus juos perrašyti parinktam vieninteliam vežėjui. Užpildžius šiuos iš anksto paruoštus blankus atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2004 m. perrašė ieškovų leidimus UAB „Devintoji banga“, kuri kaip vienintelis vežėjas, teikiantis keleivių vežimo paslaugas maršrutu Nr. 9 (Miesto ligoninė – Vingio g. – Miesto ligoninė), gavo leidimą iki

32017-09-03 vežti keleivius minėtu maršrutu. Paaiškino, kad UAB „Devintoji banga“ iki 2012-09-04 sudarydavo bendradarbiavimo sutartis, tarp jų ir su ieškovais (išskyrus ieškovą J. P.), pagal kurias pavesdavo vežti keleivius leidime nurodytu maršrutu. Tačiau 2012 m. rugsėjo mėn. ieškovams buvo pasiūlyta savo transporto priemones perduoti UAB „Devintoji banga“ už simbolinę kainą, o ieškovams tai padaryti atsisakius, UAB „Devintoji banga“ atsisakė sudaryti keleivių vežimo maršrutiniais taksi bendradarbiavimo sutartis su ieškovais, tuo tarpu atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija nesutiko su ieškovais sudaryti laikinų sutarčių bei grąžinti paimtų leidimų. Ieškovai laiko, kad jų atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai 2004 m. parašyti prašymai nutraukti su jais sutartis, perrašyti jų leidimus kitam vežėjui yra negaliojantys, kadangi parašyti grasinimų nenaudingais ekonominiais padariniais įtakoje; nesant šių aplinkybių ieškovai sau akivaizdžiai nenaudingų sandorių nebūtų sudarę, todėl tokie ieškovų parašyti prašymai dėl jiems išduotų leidimų perrašymo ir sutarčių nutraukimo, adresuoti atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, pripažintini negaliojančiais, kaip sudaryti dėl vykdyto ekonominio spaudimo. Taip pat, ieškovų parašyti prašymai dėl jiems išduotų leidimų perrašymo ir sutarčių nutraukimo pripažintini negaliojančiais kaip prieštaraujantys imperatyvioms įstatymo normoms. Paaiškino, kad atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija negalėjo tenkinti minėtų ieškovų prašymų, kadangi pagal Susisiekimo ministro 1997-04-15 įsakymu Nr. 130 patvirtintų „Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisyklių“ 6.5 punktą draudžiama konkrečiam vežėjui išduotą leidimą vežti keleivius perrašyti kitam vežėjui. Todėl atsakovė, net ir esant ieškovų prašymui, negalėjo perrašyti jų leidimų kitam vežėjui (t. 1, b.l. 2-8, 90-96).

4Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovų teiginiai apie patirtą ekonominį spaudimą yra bendro pobūdžio, nepagrįsti jokiais įrodymais, kaip ir aplinkybės dėl atsakovės reikalavimo ar grasinimo perrašyti leidimus UAB „Devintoji banga“. Pabrėžė, jog sandorių negaliojimo institutas turi dvejopą paskirtį – užtikrinti civilinių santykių teisėtumą bei šių santykių stabilumą, įgytų teisių gerbimą, jų ilgaamžiškumą. Pažymėjo, kad sandorio, sudaryto giežtai nesilaikant įstatymo raidės, tačiau neprieštaraujančio įstatymui, panaikinimas, neatitiktų sutarties laisvės, teisinio apibrėžtumo ir teisingumo principų. Šiuo atveju ieškovai reikalauja grąžinti į padėtį, buvusią 2004 m., kuomet keleivių vežimo paslaugas teikė daug vežėjų, kai šiuo metu Klaipėdoje sukurta nauja viešojo transporto sistema, kur paslaugas maršrute teikia vienas vežėjas. Nurodė, kad vienas iš Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano tikslų – užtikrinti šiuolaikišką, integruotą ir patikimą miesto susisiekimo sistemą, kurioje maršrutą aptarnauja vienas vežėjas. Laiko, kad ieškovai ieškiniu siekia pakeisti strateginio plano tikslus, kurie jau įgyvendinti. Pažymėjo, kad Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano tikslo, pagal kurį maršrutą aptarnauja vienas vežėjas, atitikimas įstatymų reikalavimams buvo patikrintas teismų, ir Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas galutine 2007-12-17 nutartimi išaiškino, jog savivaldybės turi teisę nustatyti keleivių vežimo sąlygas dėl maršrutų aptarnavimo ir Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimas dėl vieno vežėjo maršrutui aptarnauti parinkimo buvo priimtas neviršiant kompetencijos, bei teisės aktų nepažeidė. Tuo tarpu ieškovų reikalavimai prieštarauja sukurtai viešojo transporto sistemai ir praktiškai neįgyvendinami (t. 1, b.l. 165-168).

5Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Devintoji banga“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovų prašymas panaikinti jų sudarytus vienašalius sandorius – prašymus perrašyti jiems išduotus leidimus vežti keleivius – kaip sudarytus ekonominio spaudimo įtakoje reiškia reikalavimą nuginčyti sandorį. Paaiškino, kad pagal CK 1.79 straipsnį šalis netenka teisės nuginčyti sandorį, jei ji jį patvirtino. Sandorio patvirtinimas preziumuojamas, kai šalis sandorį visiškai ar iš dalies įvykdo. Nurodė, kad ieškovai ne kartą patvirtino savo išreikštą valią perrašyti UAB „Devintoji banga“ leidimus: ieškovai tapo UAB „Devintoji banga“ akcininkais, iki 2012 m. rudens dirbo pagal darbo ir bendradarbiavimo sutartis, t.y. visus devynerius metus ieškovai savo veiksmais patvirtino sudarytus vienašalius sandorius, o siekis juos nuginčyti atsirado pasikeitus darbo formai, atsiradus naujoms sutarties dėl keleivių vežimo sąlygoms. Taip pat nurodė, kad ieškovų reikalavimas panaikinti jų sudarytus vienašalius sandorius kaip prieštaraujančius imperatyvioms įstatymo normoms negali būti tenkinamas, kadangi Susisiekimo ministro 1997-04-15 įsakymu Nr. 130 patvirtintų „Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisyklių“ 6.5 punktas draudžia savavališkai perduoti leidimą kitam vežėjui. Be to, Susisiekimo ministras

62006-02-14 patvirtino naujas „Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisykles“, kurių 17-22 punktai numato, jog vežti keleivius tam tikru maršrutu skelbiamas konkursas, ir keleivių vežimo sutartis sudaroma su konkursą laimėjusiu vežėju. Laiko, kad pasikeitus keleivių vežimo taisyklėms nėra teisinės galimybės ieškovams grąžinti (išduoti) leidimus vykdyti keleivių pervežimą, kadangi konkursą laimėjo UAB „Devintoji banga“, su kuria sudaryta pervežimo sutartis. Taip pat pažymėjo, kad ieškovai nepagrįstai reikalauja grąžinti jiems licencijas vežti keleivius, kadangi ieškovai A. K. IĮ, A. S. IĮ, UAB „Lenkora“ turi galiojančias licencijas, su kuriomis iki šiol vykdo keleivių pervežimo veiklą, tuo tarpu ieškovo E. N. IĮ licencija buvo panaikinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kuris nenuginčytas, todėl yra galiojantis. Laiko, kad esant nenuginčytam tokiam įsakymui negalima grąžinti juo panaikintų licencijų (t. 1, b.l. 123-126).

7Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB „Drongo“ pateikė ieškinį, prašo teismo pripažinti negaliojančiu S. L. IĮ, kurios teisių perėmėjas yra UAB „Drongo“, 2004-03-26 prašymą leisti perrašyti UAB „Devintoji banga“ išduotą leidimą ir licencijos kortelę vežti keleivius nustatytu maršrutu, įpareigoti atsakovę Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją grąžinti UAB „Drongo“ priklausančią ir kitam vežėjui UAB „Devintoji banga“ perrašytą leidimą Nr. 9-L14/MT ir licencijos kortelę vežti keleivius nustatytu maršrutu Nr. 9 (Miesto ligoninė – Vingio g. – Miesto ligoninė), pratęsti leidimo galiojimo terminą ir sudaryti maršruto aptarnavimo sutartį ne trumpesniam kaip trijų metų terminui. Ieškinys grindžiamas analogiškais motyvais ir argumentais kaip ir ieškovų ieškinys (t. 2, b.l. 3-9).

8Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB „Drongo“ ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą. Ieškinio nepagrįstumą grindžia tais pačiais motyvais, išdėstytais atsiliepime į ieškovų ieškinį, todėl prašo vadovautis atsiliepime į ieškovų ieškinį išdėstytą atsakovės pozicija (t. 2, b.l. 40-41).

9Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Devintoji banga“ pateikė atsiliepimą į trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB „Drongo“ ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad UAB „Drongo“ negali būti laikoma S. L. IĮ teisių perėmėja, kadangi S. L. IĮ pasibaigė ją likvidavus, o ne perėmus jos teises. Laiko, kad UAB „Drongo“ neturi nei materialinės, nei procesinės teisės reikšti ieškinį, todėl ieškinys turi būti atmestas kaip pareikštas netinkamo ieškovo (t. 2, b.l. 37-38).

10Teismo posėdžio metu ieškovų bei trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus UAB „Drongo“ atstovai ieškinius palaiko, prašo juos tenkinti ieškiniuose išdėstytų motyvų ir argumentų pagrindu. Papildomai paaiškino, jog atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija vieną maršrutą aptarnaujančias sutartis sudaro ne su vienu vežėju, kaip nurodyta Strateginiame plane, o viename maršrute su keletu vežėju. Tačiau su ieškovais sutartys nėra sudaromos, taip iškreipiant konkurencijos sąlygas bei pažeidžiant šalių lygiateisiškumo principą. Laiko, kad aplinkybės, jog ieškovai bei trečiasis asmuo UAB „Drongo“ ieškinius pareiškė po devynių metų nuo ginčo prašymų pateikimo reikšmės neturi, nes ieškiniai pareikšti nepraleidus bendrojo ieškinio senaties termino, ir gali būti reiškiami bet kada ieškinio senaties ribose, juolab, kad UAB „Devintoji banga“ veiklą vykdo tuo pagrindu, kad ieškovai atsisakė savo turėtų leidimų. Pažymėjo, kad ieškiniai reiškiami CK 1.91 straipsnio pagrindu, t.y. prieš ieškovus ir trečiąjį asmenį su savarankiškais reikalavimais UAB „Drongo“ buvo panaudotas ekonominis spaudimas: atsakovė 2004 m. pareikalavo atsisakyti turimų leidimų, grasino, jog bus skelbiamas konkursas vienintelio vežėjo parinkimui ir ieškovai neteks galimybės vykdyti keleivių pervežimo veiklos. Tačiau konkursas buvo atšauktas, ieškovams atsisakius leidimų UAB „Devintoji banga“ naudai. Antrą kartą ekonominis spaudimas buvo panaudotas 2012 m., kuomet UAB „Devintoji banga“ pareikalavo perrašyti ieškovų nuosavybės teise turimas transporto priemones UAB „Devintoji banga“ nuosavybėn. Be to, atsisakymai nuo leidimų prieštarauja imperatyviai įstatymo normai – draudimui konkrečiam vežėjui išduotą leidimą vežti keleivius perrašyti kitam vežėjui. Maža to, ieškiniai grindžiami ir CK 1.86 straipsnio pagrindu, kadangi atsisakymai nuo leidimų ir licencijų kortelių buvo sudaryti tik dėl akių – prašymai buvo pateikti vėliau, nei atsakovė perrašė leidimus UAB „Devintoji banga“ naudai. Be to, teismas turi vadovautis Klaipėdos apygardos teismo 2005-07-07 nutartyje suformuluotu precedentu, kadangi situacija yra analogiška ir nėra pasikeitusi.

11Teismo posėdžio metu ieškovo E. N. IĮ atstovas E. N. ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad civilinę bylą iškėlė dėl to, kad UAB „Devintoji banga“ 2012 m. nurodė, kad vežėjai liks tiks samdomais darbuotojais, atsisakė sudaryti su vežėjais bendradarbiavimo sutartis, nurodė perrašyti turimas transporto priemones. Paaiškino, kad nuo 2012 m. norėjo kreiptis į teismą dėl UAB „Devintoji banga“ perrašytų leidimų, licencijų kortelių grąžinimo, tačiau bijojo likti be darbo. Jei nebūtų atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos reikalavimų UAB „Devintoji banga“ savo nuosavybėj turėti daugiau kaip pusę automobilių, ir pastarajai nepradėjus reikalauti iš ieškovų perrašyti savo automobilius, būtų ir toliau dirbęs UAB „Devintoji banga“ ir pastarajai nuomojęs savo automobilį.

12Teismo posėdžio metu ieškovo A. S. IĮ atstovė ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti ieškinyje išdėstytų motyvų ir argumentų pagrindu.

13Teismo posėdžio metu trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus

14UAB „Drongo“ atstovas R. D. ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti ieškinyje išdėstytų motyvų ir argumentų pagrindu. Nurodė, kad 2004-12-22 nupirko iš S. L. automobilį vežti keleivius su leidimu vykdyti šią veiklą, tačiau pirkimo – pardavimo sutarties neturi. Be to, S. L., pardavęs automobilį, įmonės akcijų nepardavė.

15Teismo posėdžio metu atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovai su ieškiniais nesutinka, prašo juos atmesti atsiliepime į ieškovų ieškinį išdėstytų motyvų ir argumentų pagrindu. Paaiškino, kad tam tikrais maršrutais keleivius veža ne vienas vežėjas teismo sprendimo pagrindu. Pažymėjo, kad šioje byloje šiuo sprendimu vadovaujantis negalima, kadangi praėjo ilgas laiko tarpas, pasikeitė teisiniai, visuomeniniai santykiai, pasikeitė viešojo transporto sistema.

16Teismo posėdžio metu trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų

17UAB „Devintoji banga“ atstovai su ieškiniais nesutinka, prašo juos atmesti atsiliepimuose į ieškinius išdėstytų motyvų ir argumentų pagrindu. Paaiškino, kad licencijos išduodamos konkrečiai įmonei, licencijų kortelės išduodamos tam tikrai konkrečiai transporto priemonei, leidimai išduodami tam tikram terminui, kol galioja sutartis, šis terminas greičiausi yra pasibaigęs, todėl juos grąžinti ieškovams nėra pagrindo, šie reikalavimai yra betiksliai. Nurodė, kad UAB „Devintoji banga“ įgijo teisę vežti keleivius be konkurso, buvo tęsiamos senos sutartys. Pažymėjo, kad UAB „Lenkora“ ir UAB „Drongo“ yra netinkami ieškovai, kadangi jie negali būti laikomi individualių įmonių teisių ir pareigų perėmėjais. Taip pat prašo taikyti sutrumpintą trijų mėnesių ieškinio senaties terminą, kadangi ginčo prašymai, kuriuos prašoma pripažinti negaliojančiais, laikytini juridinio asmens organo sprendimais, kuriems nuginčyti taikomas sutrumpintas ieškinio senaties terminas.

18Ieškiniai atmestini.

19Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovai E. N. IĮ, A. S. IĮ turėjo išduotus leidimus vežti keleivius Klaipėdos mieste ir priemiestyje maršrutu Nr. 9 (t. 1, b.l. 30, 48, 56) bei licencijas, licencijų korteles vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais (t. 1, b.l. 36, 37, 47, 53). 2004 m. ieškovai A. S. IĮ, E. N. IĮ pasirašė sutikimus dėl naujos įmonės steigimo aptarnauti maršrutinio taksi maršrutą Nr. 9, pagal kuriuos sutiko, kad maršruto Nr. 9 vežėjai steigtų naują įmonę, kuri apjungtų visus (daugumą) šio maršruto vežėjų (t. 1, b.l. 57). Tuo pagrindu ieškovai A. S. IĮ, E. N. IĮ pateikė prašymus perrašyti jų turimus leidimus vežti keleivius UAB „Devintoji banga“ (t. 1, b.l. 29, 46). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2004-06-08 įsakymu Nr. AD1-758 panaikino ieškovams A. S. IĮ, E. N. IĮ išduotas licencijas ir licencijų korteles (t. 1, b.l. 77-81). Ieškovai A. S. IĮ, E. N. IĮ taip pat tapo naujos įmonės akcininkais (t. 1, b.l. 49-51). Su ieškovų A. S. IĮ, E. N. IĮ savininkais UAB „Devintoji banga“ sudarė darbo sutartis bei su pačiais ieškovais keleivių vežimo maršrutiniais taksi bendradarbiavimo sutartis (t. 1, b.l. 127-156, t. 2, b.l. 72-77). Ieškovai prašo pripažinti negaliojančiais jų prašymus leisti perrašyti UAB „Devintoji banga“ išduotus leidimus ir licencijų korteles vežti keleivius nustatytu maršrutu, bei įpareigoti atsakovę Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją grąžinti ieškovams išduotus ir kitam vežėjui UAB „Devintoji banga“ perrašytus leidimus ir licencijas vežti keleivius nustatytu maršrutu Nr. 9 (Miesto ligoninė – Vingio g. – Miesto ligoninė), remiantis trimis pagrindais: tokie ieškovų prašymai surašyti ekonominio spaudimo ir grasinimo įtakoje (CK 1.91 straipsnio 1 dalis), jie prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 straipsnio 1 dalis), bei yra surašyti tik dėl akių (CK 1.86 straipsnio 1 dalis). Dėl ekonominio spaudimo ir realaus grasinimo

20CK 1.91 straipsnio 1 dalyje nustatytas savarankiškas sandorio pripažinimo negaliojančiu pagrindas – negalioja sandoris, sudarytas dėl ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo panaudoti tokį spaudimą. Ieškovai, vadovaudamiesi CK 1.91 straipsniu, ir prašydami pripažinti jų prašymus leisti perrašyti turėtus leidimus ir licencijų korteles vežti keleivius nustatytu maršrutu negaliojančiais, nurodo, kad tokius prašymus parašė ne laisva valia, o paveikti atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės admininistracijos atstovų daryto ekonominio spaudimo – grasinimų, jog bus paskelbtas konkursas, su kurio sąlygomis ieškovai buvo susipažinę, vieninteliam vežėjui maršrute parinkti, pas kurį kiti vežėjai galės dirbti darbo sutarties pagrindu, o vežėjai, neperrašę savo leidimų parinktam vieninteliam vežėjui, iš viso praras galimybę dirbti. CK 1.91 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad realiu grasinimu laikomas kitos sandorio šalies ar trečiojo asmens grasinimas panaudoti ekonominio spaudimo priemones ekonomiškai silpnesnę ar iš esmės ekonomiškai priklausomą sandorio šalį priversti, kad ši sudarytų jai ypač ekonomiškai nenaudingą sandorį. Teismų praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad tam, jog būtų galima pripažinti sandorį sudarytu dėl ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo, būtina šių sąlygų visuma: 1) kitas asmuo reikalavo sudaryti sutartį; 2) grasino ekonominiais pagrindais, kurių atsiradimas priklausė nuo jo nesąžiningų veiksmų; 3) sandoris sudarytas akivaizdžiai nenaudingomis jį sudariusiam asmeniui sąlygomis; 4) nesant ekonominio spaudimo, sandoris nebūtų sudarytas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-11-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-574/2006; 2011-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-258/2011; 2012-11-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2012; 2014-01-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-14/2014; kt.). Pagal CK 1.91 straipsnio 4 dalį nustatydamas, buvo ar ne realaus grasinimo faktas, teismas turi atsižvelgti į šalies, kuriai buvo grasinta, amžių, finansinę būklę, lytį, veiksmų pobūdį ir kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Kiekvienoje konkrečioje byloje aptariamu pagrindu ginčijamo sandorio vertinimas priklauso nuo individualių byloje nustatytų jo sudarymo aplinkybių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-06-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-281/2011).

21Nagrinėjamu atveju ginčo prašymų surašymo metu (2004 m. kovo – balandžio mėn.) galiojusio Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnis numatė nebaigtinį savarankiškų savivaldybės funkcijų sąrašą, kurio 14 punktas savivaldybei priskyrė kitas savarankiškąsias funkcijas, kurios nepriskirtos valstybės institucijoms (akto redakcija, galiojusi nuo 2004-01-07 iki 2004-04-30). Ginčui aktuali Kelių transporto kodekso redakcija (galiojusi nuo 2002-04-09 iki 2004-04-30) numatė, kad savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos valdo ir organizuoja keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais ir lengvaisiais automobiliais taksi. Savivaldybių institucijos pagal savo kompetenciją leidžia vežėjams privalomus teisės aktus (4 straipsnio 3 dalis). Šiuo metu galiojantis teisinis reglamentavimas šioje srityje yra nepasikeitęs: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 33 punktas numato, kad keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas, lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas yra savarankiškosios (Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nustatytos) savivaldybių funkcijos. Taigi, savivaldybė, vykdydama teisės aktais priskirtas keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo funkcijas, veikia viešojo administravimo srityje, kartu, įgyvendindama jai suteiktus įgaliojimus, sudaro sutartis dėl keleivių vežimo vietiniais maršrutais paslaugos teikimo (CK 6.807 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovų veiksmai, atskleidžiant maršrutus aptarnaujantiems vežėjams, tarp jų ir ieškovams, ketinimus pertvarkyti keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais ir lengvaisiais automobiliais taksi sistemą Klaipėdos mieste iš šias paslaugas teikiančių daugelio vežėjų į vienintelį maršrutą aptarnaujantį vežėją, negali būti suprantami kaip ekonominis spaudimas, kadangi tokiais veiksmais iš esmės buvo įgyvendinama atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo funkcija. Pažymėtina, kad teisėti vienos šalies reikalavimai, kylantys iš įstatymų ar sutarties, jų nevykdymo padarinių išaiškinimas, esamų alternatyvų įvardijimas, siūlymas kitai šaliai imtis tam tikrų veiksmų, norint toliau vykdyti veiklą, negali būti vertinami kaip ekonominis spaudimas ar realus grasinimas. Taigi, atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos veiksmai reformuojant miesto transporto (keleivių vežimo) paslaugų teikimo sritį iš daugelio vežėjų į vienintelį maršruto vežėją, siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir efektyvų šių paslaugų teikimą, bei jos atstovų veiksmai, atskleidžiant šiuos siekius, t.y. nuo 2002 m. pradėtas susirinkimų vežėjams organizavimas, būsimos keleivių vežimo tvarkos nurodymas bei siūlymas vežėjams, norintiems ir toliau vykdyti vežimo paslaugų teikimo veiklą, jungtis į vieną įmonę, alternatyvos nurodymas - kad priešingu atveju keleivių vežimo veikla negalės būti užsiimama, esant aukščiau paminėtam įstatyminiam pagrindui, negali būti pripažįstami ekonominiu spaudimu. Byloje taip pat nenustatyta, kad atsakovės atstovų pasiūlymas jungtis į vieną įmonę, aptarnausiančią devintąjį maršrutą, buvo daromas įstatymo draudžiamais veiksmais, t. y. ieškovams padarius neteisėtą poveikį, kuris lėmė, kad jie prieš savo valią ir sau nenaudingomis sąlygomis sutiko jungtis į vieną įmonę ir jos naudai surašė ginčo prašymus, atsisakydami turėtų leidimų ir licencijų kortelių (CPK 178 straipsnis). Esant tokioms aplinkybėms, byloje konstatuotinas ieškinio nepagrįstumas CK 1.91 straipsnio 1 dalies pagrindu.

22Pažymėtina, kad nepagrįstas ieškovų prašymas sprendžiant šį ginčą vadovautis Klaipėdos apygardos teismo apeliacine tvarka 2005-07-07 priimta nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-633-3/2005, kurioje buvo sprendžiamas analogiškas ginčas. Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. ir 2007 m. spalio 24 d. nutarimuose, pasisakydamas dėl teismo precedento reikšmės, yra pažymėjęs, kad Konstitucijoje įtvirtinta bendrosios kompetencijos teismų instancinė sistema turi funkcionuoti taip, jog būtų sudarytos prielaidos formuotis vienodai (nuosekliai, neprieštaringai) bendrosios kompetencijos teismų praktikai, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, t. y. jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų. Teismams sprendžiant bylas precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. precedentas taikomas tik tose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į tos bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktines aplinkybes ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas. Bendrosios kompetencijos teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti koreguojama ir nauji teismo precedentai tų kategorijų bylose gali būti kuriami tik tada, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina, konstituciškai pagrindžiama ir pateisinama.

23Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad bendrosios kompetencijos teismų susisaistymas savo pačių sukurtų precedentų (sprendimų analogiškose bylose) bei žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų susaistymas aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sprendimų (precedentų tų kategorijų bylose) neišvengiamai suponuoja tai, kad teismai turi vadovautis tokia atitinkamų teisės nuostatų (normų, principų) turinio, taip pat šių teisės nuostatų taikymo samprata, kokia buvo suformuota ir kokia buvo vadovaujamasi taikant tas nuostatas ankstesnėse bylose, inter alia anksčiau sprendžiant analogiškas bylas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-12-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-591/2008). Tačiau teismų precedentų, kaip teisės šaltinių, reikšmės negalima pervertinti, juolab suabsoliutinti. Remtis teismų precedentais reikia itin apdairiai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nuosekliai pasisakoma, kad vadovautis teismų praktika teismai turi ne a priori, bet atsižvelgdami į konkrečioje nagrinėjamoje byloje nustatytų aplinkybių kontekstą. Be to, būtina vadovautis bendraisiais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CK 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-10-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-364/2007). Nagrinėjamoje byloje teismas, pripažindamas, kad ieškovų ieškinyje minima byla pagal savo faktines aplinkybes analogiška šiai bylai, tačiau atsižvelgęs į precedento sukūrimo laiką (2005 m.), į tai, kad jis yra pavienis atvejis, įvertinęs sprendimo argumentacijos įtikinamumą, jos lakoniškumą, per šį daugiau nei devynerių metų laikotarpį įvykusius reikšmingus socialinius, ekonominius pokyčius keleivių vežimo maršrutiniais taksi srityje, sprendžia, kad teismų praktika tokio pobūdžio bylose nėra suformuluota (susiklosčiusi), bei kad yra neišvengiamas, objektyviai būtinas pagrindas ją koreguoti priimant priešingą nei minimoje byloje sprendimą. Dėl prašymų prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms

24CK 1.80 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Ieškovai nurodo, kad jų prašymai dėl jiems išduotų leidimų perrašymo pripažintini negaliojančiais kaip prieštaraujantys imperatyvioms įstatymo normoms, kadangi pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997-04-15 įsakymu Nr. 130 patvirtintų Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 6.5. punktą draudžiama konkrečiam vežėjui išduotą leidimą vežti keleivius perrašyti kitam vežėjui. Ginčui aktualiu laikotarpiu galiojusių Taisyklių (neteko galios nuo 2006-02-24) redakcijos 6.5. punkto 1 papunktis numatė, kad transporto priemonėje turi būti leidimo originalas; jis negali būti perduotas kitam vežėjui. Leidimas turi būti pateikiamas keleivinio kelių transporto priemonių kontrolės teisę turinčiam pareigūnui reikalaujant. Iš šio akivaizdu, kad ieškovai šią teisės normą aiškina siaurinamai ir izoliuotai nuo kito šio punkto papunkčio. Taisyklių (neteko galios nuo 2006-02-24) 6.5. punkto 2 papunktis numato, kad vežėjui, turinčiam kompetentingos įstaigos išduotą leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu, pavedus keleivius vežti kitam licenciją turinčiam vežėjui, transporto priemonėje turi būti notaro patvirtintos leidimo vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu ir sutarties su vežėju, kuriam išduotas leidimas, kopijos. Šiuo metu galiojančių Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 patvirtintų Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių 31 punktas numato, kad vežėjas, turintis kompetentingos įstaigos išduotą leidimą vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu, gali sudaryti bendradarbiavimo sutartį su kitu šių taisyklių II ir III skyriuose nustatytus reikalavimus atitinkančiu vežėju ir pavesti jam vežti keleivius leidime nurodytu maršrutu pagal šių taisyklių reikalavimus ir sutartyje nustatytas sąlygas. Vežėjas, ketinantis sudaryti tokią sutartį, apie tai turi informuoti leidimą išdavusią kompetentingą įstaigą ir pateikti jai informaciją apie vežėją, su kuriuo ketina sudaryti bendradarbiavimo sutartį, bei šių taisyklių 17.3–17.6 punktuose nurodytus šio vežėjo dokumentus. Kompetentinga įstaiga, gavusi nurodytą informaciją ir dokumentus, turi per 14 dienų patikrinti, ar siūlomas vežėjas atitinka nustatytus reikalavimus. Jeigu siūlomas vežėjas atitinka šiuos reikalavimus, vežėjas, turintis kompetentingos įstaigos išduotą leidimą, sudaro su kitu vežėju bendradarbiavimo sutartį ir pateikia ją kompetentingai įstaigai. Kompetentinga įstaiga patvirtina tiek vežėjų bendradarbiavimo sutarties kopijų egzempliorių, kiek vežėjui yra išdavusi leidimų egzempliorių, kuriuos vežėjas perduoda kitam vežėjui, su kuriuo sudarė bendradarbiavimo sutartį. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, akivaizdu, kad teisės aktuose yra tvirtintas draudimas be kompetetingos institucijos leidimo (pritarimo) perduoti (perrašyti) turimą leidimą vežti keleivius kitam vežėjui, o ne draudimas apskirtai perrašyti (perduoti) leidimą kitam vežėjui, kaip tai siaurinamai aiškina ieškovai. Esant tokioms aplinkybėms, byloje konstatuotinas ieškinio nepagrįstumas CK 1.80 straipsnio 1 dalies pagrindu. Dėl prašymų negaliojimo CK 1.86 straipsnio 1 dalies pagrindu

25CK 1.86 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad tik dėl akių (neketinant sukurti teisinių pasekmių) sudarytas sandoris negalioja. Ieškovai ieškinyje nurodo, kad jiems yra žinoma, jog kiti vežėjai (I. P. IĮ, D. V. IĮ) prašymus kitam vežėjui perrašyti išduotus leidimus ir licencijų korteles vežti keleivius nustatytu maršrutu surašė vėliau nei atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atliko juose prašomus atlikti veiksmus, t.y. prašymų surašymas buvo tik formalumas, kadangi visi veiksmai buvo atlikti iki jų pateikimo. Pažymėtina, kad bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia ieškovo pareikštas ieškinys. CPK 13 straipsnyje įtvirtintas dispozityvumo principas įgyvendinamas ieškovui pasirenkant tiek ieškinio dalyką (reikalavimą, kurį jis reiškia bylos atsakovui), tiek ieškinio faktinį pagrindą (aplinkybes, kuriomis pareikštas reikalavimas grindžiamas). Šie du esminiai ieškinio elementai ir sudaro bylos nagrinėjimo teisme ribas, kurias peržengti teismui draudžiama (CPK 265 str. 2 d.). Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl ieškovų surašytų prašymų leisti perrašyti UAB „Devintoji banga“ naudai išduotus leidimus ir licencijų korteles vežti keleivius nustatytu maršrutu teisėtumo, kitų, byloje nedalyvaujančių asmenų rašyti prašymai, jų surašymo bei tenkinimo datos, kiti atsakovės veiksmai šių asmenų atžvilgiu nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, todėl ieškinys šiuo pagrindu kaip neteisėtas ir nepagrįstas atmestinas. Dėl sutrumpinto ieškinio senaties termino taikymo

26Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų UAB „Devintoji banga“ atstovė baigiamųjų kalbų metu pateikė prašymą taikyti byloje sutrumpintą 3 mėnesių ieškinio senaties terminą. Nurodė, jog ginčo prašymai, kuriuos prašoma pripažinti negaliojančiais, laikytini juridinio asmens organo sprendimais, kuriems nuginčyti taikomas sutrumpintas ieškinio senaties terminas. Su tokia pozicija sutikti negalima. CK 1.125 straipsnio 4 dalis numato, kad sutrumpintas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams pripažinti juridinio asmens organų sprendimus negaliojančiais. Kasacinis teismas, aiškindamas CK 1.125 straipsnio 4 dalyje nustatyto sutrumpinto 3 mėnesių ieškinio senaties termino taikymą reikalavimams dėl juridinio asmens organų sprendimų pripažinimo negaliojančiais, nurodė, kad ši norma taikoma, kai byloje yra pareikšti reikalavimai dėl juridinio asmens organų sprendimų pripažinimo negaliojančiais, bet netaikoma dėl šių sprendimų pagrindu sudarytų sandorių pripažinimo negaliojančiais. Kartu kasacinis teismas nurodė, kad sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu, nepriklausomai nuo to, ar pripažintas negaliojančiu juridinio asmens organo sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-04-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-230/2005). Nagrinėjamu atveju ieškovai pareiškė ieškinį dėl vienašalių sandorių - prašymų pripažinimo negaliojančiais, o ne dėl juridinio asmens valdymo organų priimtų sprendimų perrašyti turimus leidimus ir licencijų korteles kitam vežėjui pripažinimo negaliojančiais, todėl šiems reikalavimams netaikomas sutrumpintas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas. Esant tokioms aplinkybėms, trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų UAB „Devintoji banga“ atstovės prašymas byloje taikyti sutrumpintą 3 mėnesių ieškinio senaties terminą atmestinas kaip nepagrįstas. Dėl UAB „Lenkora“ ir UAB „Drongo“ teisės reikšti ieškininius reikalavimus

27Ieškovas UAB „Lenkora“ nurodo, kad yra F. A. IĮ teisių perėmėjas, trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB „Drongo“ nurodo, kad yra S. L. IĮ teisių perėmėjas. Iš byloje esančių Juridinių asmenų registro išrašų matyti, kad F. A. IĮ iš Juridinių asmenų registro išregistruota 2005-10-14 (t. 1, b.l. 60), UAB „Lenkora“, nurodanti esanti F. A. IĮ teisių perėmėja, Juridinių asmenų registre įregistruota 2010-12-17, t.y. po penkerių metų nuo F. A. IĮ išregistravimo (t. 1, b.l. 157). S. L. IĮ iš Juridinių asmenų registro išregistruota 2009-01-05 (t. 2, b.l. 39), UAB „Drongo“, nurodanti esanti S. L. IĮ teisių perėmėja, Juridinių asmenų registre įregistruota 2012-07-25 (t. 2, b.l. 23-24). Pažymėtina, kad teisių perėmimas visada įvyksta juridinių asmenų reorganizavimo ir pertvarkymo atvejais, kadangi po juridinio asmens reorganizavimo (pertvarkymo) visada lieka vienas ar daugiau jo veiklą tęsiančių asmenų, kuriems pereina pasibaigusio ar pertvarkyto juridinio asmens teisės ir pareigos (CK 2.99 str., 2.104 str.). Juridiniams asmenims pasibaigus likvidavimo keliu, teisių perėmimas paprastai negalimas, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai likviduoto juridinio asmens teisės ir pareigos gali pereiti kitiems asmenims. Nagrinėjamoje byloje tiek F. A. IĮ, tiek S. L. IĮ baigėsi (iš Juridinių asmenų registro išregistruotos) dėl likvidavimo (t. 2, b.l. 39), byloje nenustatyti pagrindai, kuriems esant galimas pasibaigusių dėl likvidavimo asmenų F. A. IĮ , S. L. IĮ materialinių teisių perėmimas, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad UAB „Lenkora“ bei UAB „Drongo“ yra likviduotų juridinių asmenų - personalinių įmonių materialiųjų subjektinių teisių ir su jomis susijusių bei iš jų kylančių procesinių teisių perėmėjai. Esant tokioms aplinkybėms, ieškinys ieškovo UAB „Lenkora“ atžvilgiu bei trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB „Drongo“ ieškinys atmestini kaip pareikšti netinkamų ieškovų (CPK 45 str.). Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas, kiti procesiniai klausimai

28Ieškovas J. P. IĮ pateikė teismui atsisakymą nuo ieškinio ir byla jo atžvilgiu nutraukta 2013-07-12 nutartimi (t. 1, b.l. 121, 160). 2014-03-19 teisme buvo gautas ieškovo A. K. IĮ pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo, prašo civilinę bylą jo atžvilgiu nutraukti (t. 2, b.l. 92). Kadangi toks atsisakymas nuo ieškinio neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, todėl jis priimtinas, byla ieškovo A. K. IĮ atžvilgiu nutrauktina (CPK 140 str. 1 d., 293 str. 1 d. 4 p.).

29Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises (įskaitant teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą) ir procesines pareigas, išskyrus teisę pakeisti ieškinio pagrindą ir dalyką, padidinti arba sumažinti ieškinio reikalavimus, atsisakyti ieškinio, pripažinti ieškinį arba sudaryti taikos sutartį (CPK 47 str. 2 d.). Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Devintoji banga“ pateikė duomenis apie patirtas 3000,00 Lt bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (t. 2, b.l. 191-192). Atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos sudėtingumą, ginčo pobūdį, bylos nagrinėjimo laiką, trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų UAB „Devintoji banga“ atstovės atliktus procesinius veiksmus – parengtus procesinius dokumentus (parengti atsiliepimas į ieškinį, atsiliepimas į trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB „Drongo“ ieškinį), atstovavimo teismo posėdžiuose laiką, taip pat atsižvelgiant į Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytus dydžius, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, konstatuotina, kad yra faktinis ir teisinis pagrindas priteisti trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų UAB „Devintoji banga“ iš ieškovų A. S. IĮ, E. N. IĮ, UAB „Lenkora“, trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus UAB „Drongo“ patirtas 3000,00 Lt bylinėjimosi išlaidas, t.y. iš kiekvieno po 750,00 Lt (CPK 3 str. 1 d., 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

30Pagal 2011-11-17 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10,00 Lt. Teismas patyrė 30,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios priteistinos iš ieškovų A. S. IĮ, E. N. IĮ, UAB „Lenkora“, bei trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus UAB „Drongo“ valstybės naudai (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 93, 96 straipsniai).

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 - 270 straipsniais, teismas

Nutarė

32civilinę bylą dalyje ieškovo A. K. IĮ atžvilgiu nutraukti, ieškovui atsisakius nuo ieškinio.

33Kitoje dalyje ieškinius atmesti.

34Priteisti trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų UAB „Devintoji banga“ iš ieškovų A. S. IĮ, E. N. IĮ, UAB „Lenkora“, trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus UAB „Drongo“ po 750,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

35Priteisti iš ieškovų A. S. IĮ, E. N. IĮ, UAB „Lenkora“, trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus UAB „Drongo“ po 7,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybės naudai.

36Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė,... 2. ieškovai ieškiniu kreipėsi į teismą, prašo teismo pripažinti... 3. 2017-09-03 vežti keleivius minėtu maršrutu. Paaiškino, kad UAB „Devintoji... 4. Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą... 5. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Devintoji... 6. 2006-02-14 patvirtino naujas „Leidimų vežti keleivius reguliaraus... 7. Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB „Drongo“ pateikė... 8. Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą... 9. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Devintoji... 10. Teismo posėdžio metu ieškovų bei trečiojo asmens, pareiškiančio... 11. Teismo posėdžio metu ieškovo E. N. IĮ atstovas E. N. ieškinį palaiko,... 12. Teismo posėdžio metu ieškovo A. S. IĮ atstovė ieškinį palaiko, prašo... 13. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus... 14. UAB „Drongo“ atstovas R. D. ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti... 15. Teismo posėdžio metu atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės... 16. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų... 17. UAB „Devintoji banga“ atstovai su ieškiniais nesutinka, prašo juos... 18. Ieškiniai atmestini.... 19. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovai E. N. IĮ, A. S. IĮ turėjo... 20. CK 1.91 straipsnio 1 dalyje nustatytas savarankiškas sandorio pripažinimo... 21. Nagrinėjamu atveju ginčo prašymų surašymo metu (2004 m. kovo –... 22. Pažymėtina, kad nepagrįstas ieškovų prašymas sprendžiant šį ginčą... 23. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad bendrosios kompetencijos teismų... 24. CK 1.80 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad imperatyvioms įstatymo normoms... 25. CK 1.86 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad tik dėl akių (neketinant sukurti... 26. Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų UAB... 27. Ieškovas UAB „Lenkora“ nurodo, kad yra F. A. IĮ teisių perėmėjas,... 28. Ieškovas J. P. IĮ pateikė teismui atsisakymą nuo ieškinio ir byla jo... 29. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 30. Pagal 2011-11-17 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 -... 32. civilinę bylą dalyje ieškovo A. K. IĮ atžvilgiu nutraukti, ieškovui... 33. Kitoje dalyje ieškinius atmesti.... 34. Priteisti trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų... 35. Priteisti iš ieškovų A. S. IĮ, E. N. IĮ, UAB „Lenkora“, trečiojo... 36. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...