Byla 2S-351-513/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovų A. L., A. S., A. K., R. D. (R. D.), E. N., A. G. (A. G.) ir atsakovo UAB „Devintoji banga“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-11-08 nutarties pagal ieškovų A. L., A. S., A. K., R. D. (R. D.), E. N., A. G. (A. G.) ir A. K. prašymą atsakovams UAB „Devintoji banga“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-10-23 nutartimi tenkino ieškovų prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teismui pareiškimo dienos – sustabdė tarp atsakovų UAB „Devintoji banga“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2012-09-04 sudarytos keleivių vežimo maršrutiniais taksi sutarties Nr. J9-909 3.21 punkto galiojimą ir atsakovo UAB „Devintoji banga“ 2012-10-06 valdybos posėdžio nutarimų galiojimą bei įpareigojo atsakovą UAB „Devintoji banga“ toliau tęsti bendradarbiavimo sutartis aptarnauti maršrutą Nr. 9 su visais esamais vežėjais.

3Teisme gauti atsakovų UAB „Devintoji banga“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai atskirieji skundai dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-10-23 nutarties, kuriuo atsakovai prašo panaikinti teismo 2012-10-23 nutartį ir ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

4Ieškovai 2012-11-07 pateikė teismui ieškinį atsakovams dėl sandorių ir valdybos nutarimų pripažinimo negaliojančiais, kuriuo prašo pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Devintoji banga“ 2012-09-04 sudarytos keleivių vežimo maršrutiniais taksi sutarties Nr. J9-909 3.21 punktą, pripažinti negaliojančiais nuo priėmimo momento UAB „Devintoji banga“ 2012-10-06 ir 2012-10-22 valdybos posėdžių nutarimus, pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento A. K. ir UAB „Devintoji banga“ sudarytą 2012-07-24 transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartį bei A. K. ir UAB „Devintoji banga“ 2012-07-24 sudarytą transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartį ir taikyti restituciją. Taip pat prašė palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-10-23 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti UAB „Devintoji banga“ transporto priemones Mercedes Benz, valstybinis Nr. ( - ) jos saugotoju paskiriant A. K., ir Mercedes Benz, valstybinis Nr ( - ) jos saugotoju paskiriant A. K., uždraudžiant jomis disponuoti, bet leidžiant valdyti ir naudoti pagal paskirtį.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-11-08 nutartimi atsakovų Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Devintoji banga“ atskiruosius skundus tenkino iš dalies. Teismas pakeitė Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-10-23 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – panaikino įpareigojimą atsakovei UAB „Devintoji banga“ toliau tęsti bendradarbiavimo sutartis aptarnauti maršrutą Nr. 9 su visais esamais vežėjais ir paliko galioti atsakovų UAB „Devintoji banga“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2012-09-04 sudarytos keleivių vežimo maršrutiniais taksi sutarties Nr. J9-909 3.21 punkto galiojimo sustabdymą ir atsakovo UAB „Devintoji banga“ 2012-10-06 valdybos posėdžio nutarimų galiojimo sustabdymą. Teismas taip pat tenkino ieškovų prašymą papildomai taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovui UAB „Devintoji banga“ nuosavybės teise priklausančias transporto priemones Mercedes Benz, valstybinis Nr. ( - ) ir Mercedes Benz, valstybinis Nr. ( - ) uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, bet neuždraudžiant areštuoto turto valdyti ir juo naudotis. Transporto priemonės Mercedes Benz, valstybinis Nr. ( - ) saugotoju paskyrė ieškovą A. K.. Transporto priemonės Mercedes Benz, valstybinis Nr. ( - ) saugotoju paskyrė ieškovą A. K.. Teismas panaikino įpareigojimą toliau tęsti bendradarbiavimo sutartis aptarnauti maršrutą Nr. 9 su visais esamais vežėjais, nes šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir šio kodekso nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams (CK 6.156 straipsnio 1 dalis); asmenys patys savo nuožiūra sprendžia su kuo sudaryti sutartis, niekas negali asmenų įpareigoti sudaryti sutartis su konkrečiais asmenimis. Teismas padarė išvadą, kad neturi teisės įpareigoti atsakovą UAB „Devintoji banga“ sudaryti bendradarbiavimo sutartis, todėl nėra pagrindo taikyti laikinąją apsaugos priemonę įpareigoti atsakovą UAB „Devintoji banga“ toliau bendradarbiauti su ieškovais.

6Ieškovai A. L., A. S., A. K., R. D., E. N., A. G. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-11-08 nutarties dalį kuria iš dalies patenkinti atsakovų atskirieji skundai ir pakeista Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-10-23 nutartis bei išspręsti klausimą iš esmės – Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-10-23 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad CPK 145 str. 1 d. 12 nustatyta, jog laikinosios apsaugos priemonės gali būti įpareigojimas atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti. Teismas matydamas realią grėsmę žalai atsirasti, turi teisę iki bus išnagrinėta civilinė byla nustatyti atitinkamus įpareigojimus. Ieškovai mano, kad šiuo atveju žala yra akivaizdi, kadangi jeigu šios bylos nagrinėjimo metu ieškovai neteiks vežimo paslaugų maršrutu Nr. 9, tai jie bylos nagrinėjimo laikotarpiu negaus jokių pajamų. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės UAB „Devintoji banga“ toliau tęsti bendradarbiavimo sutartis aptarnauti maršrutą Nr. 9 su visais esamais vežėjais yra proporcingos ir ekonomiškai pagrįstos, kadangi užkirs kelią žalai atsirasti, o tuo pačiu nepadarys žalos kitiems asmenims, nes nereikės galvoti būdų, kaip pasitelkti papildomas transporto priemones tam, kad UAB „Devintoji banga“ maršrutą aptarnautų 23 transporto priemonės

7Atsakovas UAB „Devintoji banga“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-11-08 nutarties dalį dėl atsakovo UAB „Devintoji banga“ 2012-10-06 valdybos posėdžio nutarimų galiojimo; atsakovo UAB „Devintoji banga“ nuosavybės teise priklausančių transporto priemonių Mercedes Benz, valstybinis Nr. ( - ) ir Mercedes Benz, valstybinis Nr. ( - ) arešto galiojimą. Nurodo, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-11-08 nutartimi paliko galioti tarp atsakovų UAB „Devintoji banga“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2012-09-04 sudarytos keleivių vežimo maršrutiniais taksi sutarties Nr. J9-909 3.21 punkto galiojimo sustabdymą ir atsakovo UAB „Devintoji banga“ 2012-10-06 valdybos posėdžio nutarimų galiojimo sustabdymą. Atsakovas teigia, kad teismas rėmėsi vien tik tuo, jog ieškovai, pareiškę ieškinį, ginčija tarp atsakovų 2012-09-04 sudarytos keleivių vežimo maršrutiniais taksi sutarties Nr. J9-909 3.21 punktą bei UAB „Devintoji banga“ 2012-10-06 valdybos posėdžio nutarimus. Atsakovas pažymi, kad tai nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi teismas privalo nurodyti, kodėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas 2012-10-06 UAB „Devintoji banga“ valdybos posėdžio nutarimams turėtų būti panaikintas kaip betikslis, kadangi nelikus įpareigojimo tęsti bendradarbiavimo sutartis su visais esamais vežėjais, tokių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neteko prasmės.

8Ieškovai A. L., A. S., A. K., R. D., E. N., A. G. Klaipėdos apygardos teismui pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atsakovo UAB „Devintoji banga“ atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir neteisėtą. Nurodo, kad atsakovas UAB „Devintoji banga“ piktnaudžiauja savo įgaliojimas, neatsižvelgdamas į 2012-10-23, 2012-11-08 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutarčių turinį, kurios įpareigojo atsakovą susilaikyti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų, kol nebus išspręstas ginčas teisme. Eilinį kartą sušaukė valdybos posėdį, kurio metu nusprendė taikyti neteisėtas ir nepagrįstas poveikio priemones ieškovų atžvilgiais.

9Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos apygardos teismui pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo ieškovų atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-11-08 nutarties atmesti. Nepagrįsti ieškovų argumentai, kad UAB „Devintoji banga“ nesudarydama bendradarbiavimo sutarčių su ieškovų įmonėmis, neužtikrina maršruto aptarnavimo. Atsakovas UAB „Devintoji banga“ šiuo metu visiškai užtikrina maršruto aptarnavimą, tinkamai vykdo 2012-09-04 keleivių vežimo maršrutiniais taksi sutarties Nr. J9-909 priede nustatytą maršruto aptarnavimo tvarkaraštį.

10Atskirieji skundai atmestini.

11Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis).

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis).

13Nuostata, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirojo skundo ribų (CPK 320 straipsnio 2 dalis), reiškia, jog, pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir neanalizuoja teisėtumo ir pagrįstumo tų sprendimo dalių, kurios nėra skundžiamos. Antra, ši norma reiškia, kad apskųsto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus.

14CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Konstatuotina, kad laikinosios apsaugos priemonės yra kompleksas teismo taikomų po vieną ar kelias priemonių dėl atsakovui priklausančio turto (kilnojamojo, nekilnojamojo, lėšų, turtinių teisių) nuosavybės teisių apribojimų ir kitų įpareigojimų, draudimų ar veiksmų sustabdymo, kuriais siekiama užtikrinti sprendimo, kuris bus priimtas ateityje, įvykdymą bei kartu išvengti teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimo arba pasidarymo nebeįmanomu. Taigi laikinosios apsaugos priemonės yra atsakovui ar jo turtui teismo taikomos procesinės priemonės, kuriomis nesprendžiamas tarp šalių kilęs materialusis teisinis ginčas, o tik imamasi įstatymuose nustatytų priemonių, kad ateityje, šalių ginčą išsprendus, būtų neapsunkintas ir apskritai būtų įmanomas priimto sprendimo įvykdymas (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-02-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2010).

15Pagrindinė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą reglamentuojančio CPK XI skyriaus penktojo skirsnio teisės normų paskirtis ir tikslas yra užtikrinti laikiną ginčo objekto apsaugos mechanizmą ir būsimo teismo sprendimo įvykdymą. CPK 145 straipsnyje numatytos galimos laikinosios apsaugos priemonės, t. y. įpareigojimas atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti; kitos įstatymuose numatytos ar teismo pritaikytos priemonės, kurių nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 145 straipsnio 1 dalies 12, 13 punktai). Teismui, taikančiam CPK 145 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima. Teismas atkreipia dėmesį, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nesprendžia ginčo tarp šalių, o tik patikrina, ar yra pagrindas jas taikyti. Pažymėtina, kad proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kai laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai yra pagrindas manyti, kad jų nepritaikius būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Šiuo atveju teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka, kad būtų taikomos prašomos laikinosios apsaugos priemonės. Teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones atsižvelgia į tai, kokio pobūdžio byla nagrinėjama, į ieškinio reikalavimų rūšį ir dydį, šalies veiksmus ir kitas reikšmingas bylai aplinkybes.

16Nagrinėjamu atveju ginčas yra dėl atsakovų Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Devintoji banga“ 2012-09-04 sudarytos keleivių vežimo maršrutiniais taksi sutarties Nr. J9-909 3.21 punkto; dėl atsakovo UAB „Devintoji banga“ 2012-10-06 ir 2012-10-22 valdybos posėdžių nutarimų; A. K. ir UAB „Devintoji banga“ sudarytos 2012-07-24 transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutarties bei A. K. ir UAB „Devintoji banga“ 2012-07-24 sudarytos transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutarties.

17Skundžiama 2012-11-08 nutartimi pirmosios instancijos teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė tarp atsakovų UAB „Devintoji banga“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2012-09-04 sudarytos keleivių vežimo maršrutiniais taksi sutarties Nr. J9-909 3.21 punkto galiojimą ir atsakovo UAB „Devintoji banga“ 2012-10-06 valdybos posėdžio nutarimų galiojimą, taip pat teismas areštavo atsakovui UAB „Devintoji banga“ nuosavybės teise priklausančias transporto priemones Mercedes Benz, valstybinis Nr. ( - ) ir Mercedes Benz, valstybinis Nr. ( - ) uždrausdamas areštuotu turtu disponuoti, tačiau neuždraudžiant areštuoto turto valdyti ir juo naudotis. Transporto priemonės Mercedes Benz, valstybinis Nr. ( - ) saugotoju paskyrė ieškovą A. K.. Transporto priemonės Mercedes Benz, valstybinis Nr. ( - ) saugotoju paskyrė ieškovą A. K.. Ieškovai atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamos nutarties dalį kuria panaikintas įpareigojimas atsakovui UAB „Devintoji banga“ toliau tęsti bendradarbiavimo sutartis aptarnauti maršrutą Nr. 9 su visais esamais vežėjais. Atsakovas UAB „Devintoji banga“ atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamos nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių dėl įmonės 2012-10-06 valdybos posėdžio nutarimų.

18Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į reiškiamus ieškinio reikalavimus bei laikinųjų apsaugos priemonių pobūdį, sutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje padarytomis išvadomis, kad atsižvelgiant į tai, jog 2012-09-04 sudaryta nauja keleivių vežimo maršrutiniais taksi sutartis, visos tarp UAB „Devintoji banga“ ir ieškovų sudarytos bendradarbiavimo sutartys galiojo iki 2012-09-02, taigi šios sutarties pagrindu UAB „Devintoji banga“ turi sudaryti naujas bendradarbiavimo sutartis su vežėjais, siekiant užtikrinti savo pareigų pagal keleivių vežimo maršrutiniais taksi sutartį tinkamą įvykdymą, bei į tai, kad tarp atsakovo UAB „Devintoji banga“ ir ieškovų iki šiol nesudarytos naujos bendradarbiavimo sutartys, konstatuotina, jog teismas neturi teisės įpareigoti atsakovą UAB „Devintoji banga“ sudaryti bendradarbiavimo sutartis, todėl nėra pagrindo taikyti laikinąją apsaugos priemonę įpareigoti atsakovą UAB „Devintoji banga“ toliau bendradarbiauti su ieškovais. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atsakovo UAB „Devintoji banga“ atskirojo skundo argumentus dėl laikinųjų apsaugos priemonių dėl įmonės 2012-10-06 valdybos posėdžio nutarimų panaikinimo, sprendžia, kad nėra pagrindo naikinti teismo 2012-10-23 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovo UAB „Devintoji banga“ 2012-10-06 valdybos posėdžio nutarimų galiojimo sustabdymo, nes skundžiamo valdybos posėdžio nutarimais buvo nuspręsta dėl leidimų vežti keleivius Klaipėdos mieste dalijimosi, dėl akcininkų teisių, dėl dokumentų pateikimo, pasiūlymo aptarnauti Tauralaukį ir kt., todėl nepagrįstas teiginys, jog panaikinus įpareigojimus tolesnis valdybos posėdžio nutarimų galiojimo sustabdymas nebetenka prasmės. Ieškovai ginčija ir transporto priemonių pirkimo–pardavimo sutartis, todėl būtina užtikrinti daiktų saugumą, byloje nėra duomenų, kad atsakovui UAB „Devintoji banga“ nuosavybės teise priklausančią transporto priemonę Mercedes Benz, valstybinis Nr. ( - ) teisėtu pagrindu valdo ne saugotoju paskirtas A. K., todėl sutikti su apelianto argumentais nėra pagrindo (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 1 p., 147 str. 5 d.10 p.).

19Kiti atskirųjų skundų argumentai susiję su ieškinio reikalavimais ir bus nagrinėjami Klaipėdos miesto apylinkės teisme civilinėje byloje Nr. 2-535-618/2013, todėl šioje byloje nenagrinėtini.

20Pažymėtina, kad ieškovas A. K. nuo ieškinio atsisakė, o pirmosios instancijos teismas 2012-11-26 nutartimi pakeitė skundžiamos nutarties dalį dėl transporto priemones Mercedes Benz, valstybinis Nr. ( - ) arešto ir šią dalį panaikino (t. 1, b. l. 169–170). Atsakovas UAB „Devintoji banga“ atskiruoju skundu taip pat prašo panaikinti skundžiamos nutarties dalį dėl transporto priemonės Mercedes Benz, valstybinis Nr. ( - ) Esant šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad atsakovo UAB „Devintoji banga“ atskirojo skundo dalis dėl transporto priemonės Mercedes Benz, valstybinis Nr. ( - ) arešto panaikinimo neteko objekto, todėl apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis, 338 straipsnis).

21Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atskiruosiuose skunduose išdėstytais motyvais nėra pagrindo keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

22Vadovaudamasi CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 336-339 straipsniais, teismas

Nutarė

23Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-11-08 nutartį palikti nepakeistą.

24Apeliacinį procesą pagal atsakovo UAB „Devintoji banga“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-11-08 nutarties, kuria areštuota atsakovui UAB „Devintoji banga“ nuosavybės teise priklausanti transporto priemonė Mercedes Benz, valstybinis Nr. ( - ) nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj,... 2. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-10-23 nutartimi tenkino ieškovų... 3. Teisme gauti atsakovų UAB „Devintoji banga“ ir Klaipėdos miesto... 4. Ieškovai 2012-11-07 pateikė teismui ieškinį atsakovams dėl sandorių ir... 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-11-08 nutartimi atsakovų Klaipėdos... 6. Ieškovai A. L., A. S., A. K., R. D., E. N., A. G. pateikė atskirąjį... 7. Atsakovas UAB „Devintoji banga“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 8. Ieškovai A. L., A. S., A. K., R. D., E. N., A. G. Klaipėdos apygardos teismui... 9. Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos apygardos... 10. Atskirieji skundai atmestini.... 11. Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės,... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Nuostata, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas... 14. CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 15. Pagrindinė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą... 16. Nagrinėjamu atveju ginčas yra dėl atsakovų Klaipėdos miesto savivaldybės... 17. Skundžiama 2012-11-08 nutartimi pirmosios instancijos teismas taikė... 18. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į reiškiamus ieškinio... 19. Kiti atskirųjų skundų argumentai susiję su ieškinio reikalavimais ir bus... 20. Pažymėtina, kad ieškovas A. K. nuo ieškinio atsisakė, o pirmosios... 21. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atskiruosiuose skunduose... 22. Vadovaudamasi CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 336-339... 23. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-11-08 nutartį palikti nepakeistą.... 24. Apeliacinį procesą pagal atsakovo UAB „Devintoji banga“ atskirąjį...