Byla e2-526-381/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal kreditorės bankrutavusios akcinės bendrovės banko Snoras atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 14 d. nutarties, kuria atmestas kreditorės bankrutavusios akcinės bendrovės banko Snoras skundas dėl bankrutavusios tikrosios ūkinės bendrijos „Energija“ 2019 m. rugpjūčio 2 d. kreditorių komiteto nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu panaikinimo civilinėje byloje pagal ieškovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei tikrajai ūkinei bendrijai „Energija“, tretieji asmenys byloje – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Capital Investment“

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 24 d. nutartimi tikrajai ūkinei bendrijai „Energija“ iškelta bankroto byla, jos administratore paskirta uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Mokumo valdymo sprendimai“. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 13 d. nutartimi patvirtintas atsakovės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris patikslintas vėlesnėmis teismo nutartimis. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 14 d. nutartimi atsakovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

62.

7Tikrosios ūkinės bendrijos „Energija“ (toliau – BTŪB „Energija“ arba Bendrija) kreditorė bankrutavusi akcinė bendrovė bankas Snoras (toliau – BAB bankas Snoras arba Bankas) 2019 m. spalio 25 d. kreipėsi į teismą su skundu dėl BTŪB „Energija“ 2019 m. rugpjūčio 2 d. kreditorių komiteto nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu panaikinimo, kuriuo prašė: 1) panaikinti 2019 m. rugpjūčio 2 d. BTŪB „Energija“ kreditorių komiteto posėdžio nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu „Dėl BTŪB „Energija“ turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo“; 2) nustatyti tokią BTŪB „Energija“ turto pardavimo tvarką: 2.1) Šis BTŪB „Energija“ turtas pardavinėjamas atskirais vienetais: 2.1.1) Butas/Patalpa – Butas, unikalus Nr. ( - ), ir žemės sklypo dalis 19/55, unikalus Nr. ( - ); 2.1.2) Negyvenamosios patalpos – pagalbinės patalpos, unikalus Nr. ( - ); 2.2) Nustatoma pradinė turto pardavimo kaina: 2.2.1) Butas/Patalpa – Butas, unikalus Nr. ( - ), ir žemės sklypo dalis 19/55, unikalus Nr. ( - ) – 135 000 Eur; 2.2.2) Negyvenamosios patalpos – pagalbinės patalpos, unikalus Nr. ( - ) – 10 000 Eur; 2.3) Nepardavus turto iš pirmųjų varžytynių, toliau nekilnojamasis turtas parduodamas iš viešųjų varžytynių, 20 proc. mažesne negu pradinė kaina; 2.4) Nepardavus turto iš antrųjų varžytynių, toliau nekilnojamasis turtas parduodamas iš viešųjų varžytynių, 40 proc. mažesne negu pradinė kaina; 2.5) Nepardavus turto iš trečiųjų varžytynių, toliau nekilnojamasis turtas parduodamas iš viešųjų varžytynių, 60 proc. mažesne negu pradinė kaina, 2.6) Įpareigoti bankroto administratorę, skelbiant apie turto pardavimą puslapyje evarzytynes.lt, įdėti ne mažiau kaip keturias parduodamo turto nuotraukas.

83.

9Pareiškėja skunde nurodė, kad 2019 m. rugpjūčio 8 d. Lietuvos apeliacinis teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1164-407/2019 patvirtino BAB bankas Snoras 101 349 Eur finansinį reikalavimą BTŪB „Energija“ atžvilgiu, įtraukiant pareiškėją į hipotekos kreditorių sąrašus. 2019 m. rugsėjo 9 d. pareiškėja kreipėsi į BTŪB „Energija“ bankroto administratorę UAB „Mokumo valdymo sprendimai“, prašydama pateikti informaciją apie Bendrijos bankroto procedūrą. 2019 m. spalio 10 d. kreditorė elektroniniu paštu gavo 2019 m. spalio 9 d. pranešimą, kuriame nurodyta, kad (be kita ko): a) UAB „Vertinimo partneriai“ 2019 m. vasario mėn. atliko BTŪB „Energija“ nekilnojamojo turto vertinimą – Bendrijos labiausiai tikėtina (galima) nekilnojamojo turto vienetų, įvertintų individualiai, kaina rinkoje galėtų siekti bendrą 391 000 Eur sumą; b) 2019 m. rugpjūčio 2 d. kreditorių komitetas nusprendė BTŪB „Energija“ bei jos tikrajam nariui V. D. (V. D.) priklausantį turtą parduoti kompleksu kaip vieną turtinį vienetą; c) varžytynės dėl turto komplekso pardavimo bus skelbiamos artimiausiu metu. 2019 m. spalio 11 d. elektroniniu paštu bankroto administratorė pareiškėjai atsiuntė parduodamo turto sąrašą, kuriame nurodyta, kad kaip vienas turtinis kompleksas parduodami 6 butai, 2 negyvenamosios paskirties patalpos, 5 žemės sklypai/jų dalys, pastatai, įvairūs inžineriniai įrenginiai, esantys 4 skirtingose savivaldybėse (( - )).

104.

112019 m. rugpjūčio 2 d. BTŪB „Energija“ kreditorių komitetas antruoju darbotvarkės klausimu „Dėl BTŪB „Energija“ turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo“ patvirtino kreditorės UAB „Prekybos namai „V.V.V.“ pateiktą nutarimo projektą, kuriame siūloma nustatyti bendrą pradinę 500 000 Eur turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių kainą, neįvykus pirmosioms varžytynėms, antrose varžytynėse turtą pardavinėti tokiomis pačiomis sąlygomis ir tvarka už bendrą 450 000 Eur pardavimo kainą, neįvykus pirmosioms ir antrosioms varžytynėms, nustatyti, kad visas BTŪB „Energija“ nekilnojamas ir kilnojamas turtas kaip bendras kompleksas parduodamas už didžiausią pirkėjo pasiūlytą kainą (jokia minimali parduodamo turto kaina nebuvo nustatyta).

125.

13Pareiškėja teigia, kad skundžiamas nutarimas priimtas neskaidriai. Nutarimo projektą dėl bendrovės turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo pateikė UAB „Prekybos namai „V.V.V.“, kuri yra glaudžiai susijusi su BTŪB „Energija“ bei jos tikruoju nariu V. D.. Todėl neatmestina, kad pasiūlymas buvo teikiamas V. D. iniciatyva, „prisidengiant“ UAB „Prekybos namai „V.V.V.“ vardu. Nutarimą priėmęs kreditorių komitetas buvo sudarytas patvirtinant V. D. pasiūlymą įtraukti į komiteto sudėtį kreditorius, kurie yra glaudžiai susiję su juo arba turi itin menką finansinį interesą Bendrijos atžvilgiu.

146.

15Skundžiamu nutarimu patvirtintas Bendrijos turto pardavimo būdas – parduodant visus nekilnojamojo turto objektus (33 turto vienetai) kaip vieną kompleksą – yra nepagrįstas, aiškiai neprotingas bei nesąžiningas. Visi nekilnojamojo turto objektai nėra funkciškai susiję vienas su kitu, išsidėstę keturiose savivaldybėse, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad jie sudaro vientisą turtinį kompleksą, susietą tarpusavio sąsajumu ir vientisumu. Turto kompleksinis pardavimas itin susiaurina potencialių pirkėjų ratą, o kartu užkerta kelią pirkėjams varžytis tarpusavyje, siūlant didesnes kainas už jiems patrauklius nekilnojamojo turto vienetus.

167.

17BTŪB „Energija“ turto kaina buvo nustatyta remiantis ne turto vertinimu, bet vadovaujantis konsultacinėmis pažymomis, kurios negali būti laikomos lygiavertėmis įstatymų nustatyta tvarka atliktam objektyviam turto vertinimui.

188.

19Nutarimu sukuriama situacija, kada 391 000 Eur vertės turtas gali būti parduotas už bet kokią kainą, nenustatant minimaliosios ribos, t. y. sudarytos sąlygos turtą įsigyti pasiūlius kainą, kuri nėra siejama su turto verte ir nustačius itin trumpą pasiūlymų pateikimo terminą (iki 2019 m. gruodžio 2 d.). Todėl tokia turto pardavimo tvarka, kada turto nepardavus pirmose ir antrose varžytynėse, jį leidžiama parduoti už didžiausią pasiūlytą kainą, neatitinka nei Bendrijos, nei jos kreditorių turtinių interesų.

209.

21BTŪB „Energija“ kreditorių komitetas nusprendė kaip vieną turtinį kompleksą pardavinėti tiek įkeistą, tiek neįkeistą turtą. Tokiu atveju, jeigu Bendrijos turtas nebūtų parduotas varžytynėse, hipotekos kreditorės (BAB banko Snoras) teisė perimti įkeistą turtą būtų ribota, nes pardavinėjamas visas (tiek įkeistas, tiek neįkeistas) BTŪB „Energija“ nekilnojamojo turto paketas kompleksu, o ne atskiri turto vienetai.

2210.

23BTŪB „Energija“ kreditorių komitetas netinkamai įgyvendina savo kompetenciją, yra nereprezentatyvus ir veikia priešingai Bendrijos ir jos kreditorių interesams. Dėl to konstatuotinas pagrindas BTŪB „Energija“ turto pardavimo tvarką nustatyti teismo nutartimi.

2411.

25Atsakovė BTŪB „Energija“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Mokumo valdymo sprendimai“, atsiliepime prašė sustabdyti šią civilinę bylą iki bus išnagrinėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėjama civilinė byla Nr. e3K-3-520-XX/2019, atmesti pareiškėjos skundą.

2612.

27Atsakovė nurodė, kad dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. rugpjūčio 8 d. nutarties, kuria buvo patvirtintas BAB banko Snoras finansinis reikalavimas, Bendrijos kreditorė UAB „Prekybos namai „V. V. V.“ pateikė kasacinį skundą, kuris Lietuvos Aukščiausiojo Teismo buvo priimtas ir nagrinėjamas civilinėje byloje Nr. e3K-3-520-XX/2019. Dėl to spręstinas šios civilinės bylos nagrinėjimo sustabdymo klausimas. Iki galutinai paaiškės, ar BAB bankas Snoras yra BTŪB „Energija“ kreditorė, tolesnis šios bylos nagrinėjimas nėra galimas.

2813.

29Pareiškėjos atstovui advokatui M. T. prieiga prie BTŪB „Energija“ elektroninės bankroto bylos medžiagos buvo suteikta patenkinus 2018 m. gruodžio 20 d. ir 2018 m. gruodžio 21 d. prašymus. Kreditorių komiteto protokolas (kuriame įrašytą nutarimą ginčija pareiškėja) teismui buvo pateiktas 2019 m. rugpjūčio 13 d. Tuo metu pareiškėja jau buvo Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi pripažinta ir patvirtinta Bendrijos kreditore. BAB bankas Snoras turėjo tiek pareigą, tiek ir visas objektyvias galimybes susipažinti su skundžiamu nutarimu dar 2019 m. rugpjūčio 14 d. (t. y. kitą darbo dieną po teikimo teismui). Todėl skundas teismui pateiktas praleidus jo pateikimo terminą (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnio 5 dalis).

3014.

31BAB bankas Snoras nepateikė jokių įrodymų, kad 2019 m. rugpjūčio 2 d. BTŪB „Energija“ kreditorių komiteto nutarimas antruoju darbotvarkės klausimu būtų akivaizdžiai ekonomiškai nepagrįstas ir neatitinkantis Bendrijos kreditorių interesų. Savo nuomonę dėl nutarimo neteisėtumo pareiškėja iš esmės grindžia informacijos apie realizuojamą turtą, kurios įvertinimas yra subjektyvus dalykas, vertinimu, pateikiant tik hipotetinio pobūdžio argumentus, nesudarančius pagrindo abejoti priimto nutarimo teisėtumu. BAB bankas Snoras nepateikė jokių įrodymų, kad jos nurodyta dalies turto pardavimo kaina yra laikytina ekonomiškai pagrįsta ir yra rinkos kaina, o kaina, patvirtinta skundžiamu nutarimu yra akivaizdžiai ekonomiškai nepagrįsta ir rinkoje būtų galima gauti didesnę sumą.

3215.

33Kreditorių komitetas patvirtino ne galutinę, o tik pradinę turto pardavimo kainą. Kreditorių komiteto patvirtinta pradinė turto pardavimo kaina nepažeidė kreditorių interesų, kadangi turto viešo pardavimo procedūros esmė yra parduoti turtą už kuo didesnę kainą, tačiau galutinė kaina priklauso nuo pasiūlos ir paklausos (rinkos) dėsnių. Sprendimas parduoti turtą kaip vieną objektą (visetą, kompleksą) maksimaliai užtikrina, kad Bendrijai priklausantis turtas bus parduotas už didžiausią kainą bei nebus pažeistas vienas iš esminių bankroto tikslų – operatyviai užbaigti bankrutavusios bendrijos bankroto procedūras, taip pat nedidės išlaidos, susijusios su turto išsaugojimu. Pareiškėjos samprotavimai yra neracionalūs ir neekonomiški, susiję su papildomomis išlaidomis ir negarantuojantys, kad skundu reikalaujamos atskirų trijų objektų turto pardavimo pajamos bus didesnės ir sudarys galimybę didesne apimtimi patenkinti Bendrijos kreditorių reikalavimus, nei turto komplekso pardavimas.

3416.

35Nors BAB bankas Snoras savo skunde teigia, kad BTŪB „Energija“ kreditorių komitetas netinkamai įgyvendina savo kompetenciją ir dėl to konstatuotinas pagrindas Bendrijos turto pardavimo tvarką nustatyti teismo nutartimi, tačiau, pareikšdama tokį teiginį (tegul ir deklaratyvų), kartu nurodo tik norimą trijų nekilnojamojo turto objektų (iš 33) pardavimo tvarką, likusių nekilnojamojo turto objektų pardavimo tvarkos pareiškėja nenurodo.

36II.

37Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

3817.

39Vilniaus apygardos teismas 2020 m. sausio14 d. nutartimi skundą atmetė.

4018.

41Teismas nustatęs, kad priimant skundžiamą 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimą, posėdyje dalyvavo trys iš penkių BTŪB „Energija“ kreditorių komiteto narių, t. y. daugiau kaip pusė narių, ir už nutarimą balsavo visi trys posėdyje dalyvavę nariai, konstatavo, kad balsavimo ir nutarimo priėmimo procedūrinių pažeidimų nebuvo (ĮBĮ 25 straipsnio 4 dalis).

4219.

43Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 12 d. nutartimi patvirtino BAB bankas Snoras hipoteka užtikrintų finansinių reikalavimų eilės 101 349,02 Eur reikalavimą. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs kreditorės UAB „Prekybos namų „V. V. V.“ atskirąjį skundą, 2019 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 12 d. nutartį paliko nepakeistą. Dėl to nutartis, kuria patvirtintas BAB bankas Snoras hipoteka užtikrintas 101 349,02 Eur dydžio finansinis reikalavimas, yra įsiteisėjusi. Atsižvelgdamas į tai, teismas laikė, jog šiuo metu BAB bankas Snoras yra BTŪB „Energija“ kreditorė, turinti visas įstatyme numatytas kreditoriaus teises, taip pat ir teisę skųsti kreditorių komiteto priimtus nutarimus. Vien tai, kad dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. rugpjūčio 8 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-1164-407/2019, yra paduotas ir priimtas nagrinėti kasacinis skundas, minėtų aplinkybių nepaneigia, o taip pat nesudaro pagrindo šios civilinės bylos sustabdymui.

4420.

45Įvertinęs bankroto administratorės teismui 2019 m. rugpjūčio 13 d. pateiktą 2019 m. rugpjūčio 2 d. BTŪB „Energija“ kreditorių komiteto posėdžio protokolą Nr. 2, teismas nustatė, jog antruoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas patvirtinti BTŪB „Energija“ turto pardavimo tvarką ir kainą pagal kreditorės UAB „Prekybos namų „V. V. V.“ pateiktą pasiūlymą, tačiau turto pardavimo tvarka ir kaina kreditorių komiteto posėdžio protokole nėra detalizuota, o posėdžio protokole nurodomas Priedas Nr. 2 (kreditorės pasiūlymas dėl turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo) teismui taip pat nebuvo pateiktas. Atsižvelgdamas į tai, teismas padarė išvadą, kad pareiškėja išsamiau susipažinti su BTŪB „Energija“ turto pardavimo tvarka ir kaina iš karto po posėdžio protokolo pateikimo teismui neturėjo jokių galimybių.

4621.

47Iš kartu su pareiškėjos skundu pateiktų dokumentų teismas nustatė, kad BAB bankas Snoras 2019 m. rugsėjo 3 d. raštu kreipėsi į BTŪB „Energija“ bankroto administratorę dėl informacijos apie BTŪB „Energija“ bankroto procedūrą, taip pat ir informaciją apie BTŪB „Energija“ turto vertinimą ir inicijuotas Bendrijai priklausančio turto pardavimo procedūras, gavimo. Bankroto administratorė visą prašytą informaciją pareiškėjai pateikė kartu su 2019 m. spalio 10 d. elektroniniu paštu siųstu 2019 m. spalio 9 d. Pranešimu Nr. 19/10/09/01. Būtent nuo 2019 m. spalio 10 d. BAB bankas Snoras sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamo nutarimo turinį, t. y. gavo pakankamai informacijos, kad galėtų suvokti savo teisių pažeidimą. Remiantis nustatytu, teismas sprendė, kad keturiolikos dienų terminas skundui dėl kreditorių komiteto 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo paduoti skaičiuotinas nuo 2019 m. spalio 10 d. Pareiškėja skundą teismui pateikė 2019 m. spalio 24 d., t. y. nepraleisdama įstatymo nustatyto termino skundui paduoti.

4822.

49Teismas nustatė, kad 2017 m. gruodžio 6 d. vykusiame BTŪB „Energija“ kreditorių susirinkime dvyliktuoju darbotvarkės klausimu „Dėl turto pardavimo tvarkos nustatymo“ buvo nutarta įpareigoti bankroto administratorę atlikti Bendrijos turto inventorizaciją, po kurios, apklausos būdu apklausiant ne mažiau kaip tris turto vertinimą atliekančias įmones, pasirinkti vertinimo įmonę, kuri atliks BTŪB „Energija“ nekilnojamojo turto vertinimą, pasirenkant pigiausią pasiūlymą; atlikus vertinimą, pavesti kreditorių komitetui nuspręsti dėl tolesnės turto pardavimo tvarkos. UAB „Vertinimo partneriai“ 2019 m. vasario 15 d. konsultacinėje pažymoje nustatyta, jog labiausiai tikėtina (galima) BTŪB „Energija“ nekilnojamojo turto vienetų, įvertintų individualiai, kaina rinkoje galėtų siekti bendrą 391 000 Eur sumą. Kreditorių komitetas 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu patvirtino turto pardavimo tvarką ir kainą pagal kreditorės UAB „Prekybos namų „V. V. V.“ pateiktą pasiūlymą (projektą), kuriame numatyta: visą BTŪB „Energija“ turtą pardavinėti kaip bendrą kompleksą; nustatyti bendrą pradinę 500 000 Eur pardavimo iš pirmųjų varžytynių kainą; neįvykus pirmosioms varžytynėms, antrose varžytynėse turtą pardavinėti tokiomis pačiomis sąlygomis ir tvarka už bendrą 450 000 Eur pardavimo kainą; neįvykus pirmosioms ir antrosioms varžytynėms, nustatyti, kad visas BTŪB „Energija“ nekilnojamas ir kilnojamas turtas kaip bendras kompleksas parduodamas už didžiausią pirkėjo pasiūlytą kainą. Remdamasis nustatytu, teismas nurodė, kad duomenų, jog BTŪB „Energija“ priklausančio turto kaina yra per maža, neatitinkanti rinkos kainų, į bylą nėra pateikta. Teisės aktuose nėra numatyta draudimo visą bankrutuojančios įmonės turtą parduoti kaip vieną turtinį kompleksą. Įrodymų, patvirtinančių, kad toks turto pardavimo būdas būtų ekonomiškai nenaudingas bankrutavusiai Bendrijai bei kreditoriams byloje nėra. Teismas sprendė, kad pareiškėja savo teiginių, jog atskirai parduoti Bendrijos turtą galima už didesnę vertę, nepagrindė jokiais įrodymais, taipogi nepateikė teismui jokių įrodymų ir motyvuotų paaiškinimų, kad priimtas skundžiamas nutarimas būtų akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingas.

5023.

51Atsižvelgdamas į tai, kad nekilnojamas ir kilnojamas Bendrijos turtas kaip bendras kompleksas parduodamas už didžiausią pirkėjo pasiūlytą kainą, t. y. nenustatant minimalios turto pardavimo kainos būtų pardavinėjamas tik tuo atveju, jei neįvyktų net dvejos varžytynės, teismas tokį turto pardavimo būdą laikė racionaliu ir protingu, siekiant realaus turto pardavimo ir atsiskaitymo su kreditoriais. Teismas pažymėjo, kad iš kreditorės UAB „Prekybos namai „V.V.V“ pateikto projekto, kuriuo remiantis skundžiamu kreditorių komiteto nutarimu buvo patvirtinta BTŪB „Energija“ turto pardavimo tvarka ir kaina, matyti, jog turto pardavimo už didžiausią pirkėjo pasiūlytą kainą atveju, bankroto administratorei pavesta su potencialiu pirkėju suderinti visas pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas ir pateikti tvirtinti kreditorių komitetui. Tuo remdamasis, teismas akcentavo, kad turto pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas turės patvirtinti kreditorių komitetas, priimdamas nutarimą, o kreditoriai, nesutikdami su kreditorių komiteto nutarimu patvirtintomis turto pirkimo–pardavimo sutarties sąlygomis, taip pat ir su sutarties sąlygomis, nustatančiomis turto pardavimo kainą, turės teisę tokį nutarimą skųsti įstatymo nustatyta tvarka.

5224.

53Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju kreditorių deleguotiems asmenims (kreditorių komitetui) nutarus, kad siūloma turto pardavimo tvarka ir kaina yra atitinkanti daugumos interesus, pavienės kreditorės (pareiškėjos) veiksmai šiuo atveju sudaro pagrindą spręsti, kad ji galimai siekia išskirtinai jai, bet ne likusiems kreditoriams, naudingų sprendimų priėmimo. Taip pat pareiškėja nepateikė teismui jokių duomenų, pagrindžiančių skundžiamo nutarimo priėmimo procedūros neskaidrumą.

54I.

55Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

5625.

57Kreditorė BAB bankas Snoras atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 14 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – kreditorės skundą tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

5827.1.

59Bendrijai priklausantys 33 nekilnojamojo turto vienetai kaip atskiri nekilnojamieji daiktai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, jų funkcinė paskirtis yra savarankiška (žemės sklypai, butai, pastatai ir pan.). Nekilnojamas turtas išsidėstęs keturiose savivaldybėse, taigi, vien daiktų lokacijos prasme akivaizdu, kad nekilnojamojo turto objektai išsiskiria ir dauguma daiktų tarpusavio fizinio ryšio su kitais daiktais neturi. Dėl to nebuvo jokio pagrindo pardavinėti tarpusavyje nesusijusius objektus kaip vieną turto kompleksą.

6027.2.

61Atskirų objektų kaip vieno pardavimas yra galimas tik siekiant naudingiausio turto realizavimo tiek ekonominiu, tiek visų teisėtų kreditorių ir skolininko interesų derinimo aspektu, t.y. turtas gali (bet neprivalo) būti parduodamas kaip vienas turtinis kompleksas, jei tokiu būdu turtas įgytų didesnę rinkos vertę, jo pardavimo organizavimo sąnaudos sumažėtų, turtas būtų likvidesnis kaip vienas vienetas bei atitinkamai tokiu būdu būtų užtikrinti bankrutuojančio asmens ir kito skolininko bei jų kreditorių turtiniai interesai. Nagrinėjamu atveju šios sąlygos nėra išpildytos.

6227.3.

63Pardavinėjant visus objektus kaip vieną turto vienetą sukuriama situacija, kad pirkėjas privalo įsigyti ne tik jį dominantį objektą (pvz., butą), bet pirkti absoliučiai nereikalingus objektus. Pirkėjų ratas, parduodant BTŪB „Energija“ turtą atskirais vienetais, būtų didesnis. Toks turto pardavimo būdas, kai parduodamas vienas nekilnojamojo turto objektas, o ne tarpusavio ryšio neturintys butai, žemės sklypai, inžineriniai statiniai ir pan., yra racionalesnis, rinkoje atskiri nekilnojamojo turto vienetai yra paklausesni ir likvidesni, kartu su didesne pasiūla auga ir turto vertė (kaina). Atitinkamai turtą realizavus didesne kaina, būtų padengta didesnė kreditorių reikalavimų dalis. Tai, kad paklausa pirkti visą bendrovės turtą vienu kartu yra nedidelė, patvirtina ir faktas, kad jau paskelbtos antrosios turto varžytynės.

6427.4.

65Skundžiamame nutarime taip pat nėra numatyta turto pardavimo tvarka, taikytina nepavykus turto parduoti dvejose varžytynėse, t. y. lieka neaišku, kaip bus išviešinta galimybė įsigyti turtą, kokiu terminu ir pan., kas leidžia abejoti turto pardavimo procedūrų skaidrumu. Tai, kad vėliau kreditorius galėtų skųsti turto perleidimo sandorį, neeliminuoja fakto, kad turtas, kurį galima įsigyti už kainą, kuri nesiejama su jo verte, gali (ir tikėtina – bus) perleistas pusvelčiui. Atitinkamai naujų ginčų rizika išauga maksimaliai, o turtą įgijus sąžiningam trečiajam asmeniui, restitucijos taikymas būtų itin komplikuotas.

6627.5.

67BTŪB „Energija“ kreditorių komitetas nusprendė kaip vieną turtinį kompleksą pardavinėti tiek įkeistą, tiek neįkeistą turtą. Tokiu atveju, jeigu turtas nebūtų parduotas varžytynėse, hipotekos kreditoriaus teisė perimti įkeistą turtą būtų ribota, nes pardavinėjamas visas (tiek įkeistas, tiek neįkeistas) Bendrijos nekilnojamojo turto paketas kompleksu, o ne atskiri turto vienetai. Tokiu nutarimu paneigta esminė hipotekos kreditoriaus (pareiškėjos) teisė nukreipti išieškojimą tik į įkeistą turtą, pasinaudojant galimybe konkretų turtinį objektą (o ne visą kompleksą) perimti savo nuosavybėn. Be to, pats Bankas yra bankrutuojanti bendrovė, privalanti aktyviai ginti savo interesus tam, kad būtų maksimaliai patenkinti Banko kreditorių, nukentėjusių nuo bankroto proceso, poreikiai.

6827.6.

69Nutarimo projektą dėl Bendrijos turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo pateikė UAB „Prekybos namai „V.V.V.“, glaudžiai susijusi su BTŪB „Energija“ bei jos tikruoju nariu V. D.. Būtent dėl UAB „Prekybos namai „V.V.V.“ skundų Banko kreditorinio reikalavimo patvirtinimas užtruko beveik du metus, taip sudarant kliūtis priimti sprendimus ir aktyviai dalyvauti BTŪB „Energija“ kreditorių sprendimų priėmimo procesuose. Nutarimą priėmęs kreditorių komitetas buvo sudarytas patvirtinant V. D. pasiūlymą įtraukti į komiteto sudėtį kreditorius, kurie yra glaudžiai susiję su juo arba turi itin menką finansinį interesą Bendrijos atžvilgiu. Suvokiant, kad turto komplekso pardavimas sulauks itin menko pirkėjų susidomėjimo (o galbūt ir visai nesulauks) yra sudaromos sąlygos turtą įsigyti didžiausia pasiūlyta kaina, be minimalios ribos. Tokiu būdu siekiama ne patenkinti daugumos kreditorių interesus, bet sudaryti sąlygas Bendrijos turtą perimti V. D. ir su juo susijusiems suinteresuotiems asmenims.

7027.7.

71Pirmosios instancijos teismas iš esmės neįvertino ir apskritai nepasisakė dėl pareiškėjo argumentų, kad buvo pažeistos jo, kaip hipotekos kreditoriaus teisės, kad 33 tarpusavyje nesusiję turto objektai negali būti parduodami kaip turto kompleksas, kad kreditorių komitetas yra nereprezentatyvus ir veikia vieno asmens interesais. Teismas, ginčijamoje nutartyje iš viso nepasisakydamas dėl šių motyvų ir neatsakydamas į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, neatskleidė bylos esmės, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai. Dėl šių procesinių teisės normų pažeidimų ginčijama nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, todėl turi būti panaikinta.

7226.

73Atsakovė BTŪB „Energija“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

7426.1.

75Apeliacinis procesas skirtas ne ginčo nagrinėjimo pakartojimui, o pirmosios instancijos teismo padarytų teisės ir (ar) fakto klaidų ištaisymui, tačiau apeliantė iš esmės prašo ne patikrinti šioje byloje priimtos skundžiamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, o iš naujo nagrinėti tą patį ginčą, remiantis lygiai tais pačiais argumentais, kurie buvo ištirti pirmosios instancijos teismo. Apeliantė savo teises gina netinkamai ir turėjo, visų pirma, tikslinti savo skundą, antra, pateikti įrodymus ir papildomus argumentus, paneigdama BTŪB „Energija“ nurodytas aplinkybes. Skundo nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu pareiškėja savo teisių pažeidimo įrodyti faktiškai net nesiekė ir toliau netinkamai įgyvendina savo teisę į apeliaciją. Tokiuose apeliantės veiksmuose galima įžvelgti piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis požymių.

7626.2.

77Apeliantė siekia, kad būtų pakeista tik trijų nekilnojamojo turto objektų pardavimo tvarka. Tačiau pradiniame ir atskirajame skunde nurodomos aplinkybės yra abstraktaus pobūdžio ir negali būti pripažintos tinkamomis ir pagrįstomis, patvirtinančiomis neteisingą BTŪB „Energija“ turto vertės nustatymą. Apeliantės samprotavimai yra neracionalūs ir neekonomiški, susiję su papildomomis išlaidomis ir negarantuojantys, kad reikalaujamos atskirų trijų objektų turto pardavimo pajamos bus didesnės ir sudarys galimybę didesne apimtimi patenkinti Bendrijos kreditorių reikalavimus, nei turto komplekso pardavimas. Apeliantė nepateikė jokių įrodymų, kad jos nurodyta dalies turto pardavimo kaina yra laikytina ekonomiškai pagrista ir yra rinkos kaina. Priešingai, varžytynės, kaip turto realizavimo būdas, pačios savaime užtikrina galimybę visiems suinteresuotiems asmenims dalyvauti pirkime siūlant parduodamo turto kainą. Tokiu būdu objektyviai nustatoma parduodamo turto kaina.

7826.3.

79Apeliantė teigia, jog visas BTŪB „Energija“ turtas gali būti parduotas pusvelčiui, tačiau kartu siekia pakeisti tik trijų nekilnojamojo turto objektų pardavimo tvarką. Bylą nagrinėjančiam teismui pareiškėja nepateikė jokių objektyvių rašytinių įrodymų dėl to, kad turto pardavimo kaina buvo nustatyta nepagrįstai. Savo ruožtu Bankas, būdamas suinteresuotas BTŪB „Energija“ turto realizavimu už didžiausią kainą, gali tiek pats jį įsigyti (kaip nurodo –pusvelčiui) ir realizuoti jį gaudamas pelną, tiek, dėdamas maksimalias pastangas, gali ieškoti potencialių pirkėjų, jei mano, kad BTŪB „Energija“ kreditoriai patvirtino tvarką, kuri neatitinka jo interesų.

8026.4.

81Bankroto procesas yra kolektyvinis procesas, kuriame ginami ne pavienio kreditoriaus, o kreditorių visumos interesai, nepaisant to, kad tas pavienis kreditorius ir būtų hipotekos kreditorius. Hipotekos kreditoriaus interesai negali būti suabsoliutinami. Maksimaliu kreditorių reikalavimų patenkinimu yra suinteresuoti visi kreditoriai, nes už didesnę kainą pardavus įkeistą turtą ir didesne dalimi ar visiškai patenkinus įkaito turėtojo (hipotekos kreditoriaus) reikalavimą, savo reikalavimų patenkinimo didesne apimtimi gali tikėtis ir kiti kreditoriai.

8226.5.

83BTŪB „Energija“ kreditorių komitetas įgyvendina ir priima sprendimus pagal kompetenciją, jų ekonominio pagrįstumo apeliantė ne tik nepaneigė, tačiau net nebandė paneigti leistinais rašytiniais įrodymais, o turto pardavimo tvarkos tariamą ydingumą grindė tik savo subjektyviais samprotavimais. Tam, kad teismas galėtų pats spręsti Bendrijos turto pardavimo tvarkos ir kainos klausimus, turi būti konstatuotas bankroto proceso vilkinimas ir kreditorių susirinkimo kompetencijos neįgyvendinimas. Šių aplinkybių apeliantas neįrodinėja.

8426.6.

85Dėl dalies argumentų, kuriuos, anot apeliantės, teismas ignoravo, jis išties pasisakė. Net jei pirmosios instancijos teismas išties nebūtų pasisakęs dėl dalies skundo argumentų, tai negali būti laikoma esminiu atitinkamų CPK nuostatų pažeidimu, nes nutartimi buvo atsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, o pati byla buvo išspręsta teisingai.

8627.

872020 m. kovo 5 d. atsakovė BTŪB „Energija“ pateikė prašymą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. vasario 26 d. nutartimi šioje byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių – BTŪB „Energija“ 2019 m. rugpjūčio 2 d. kreditorių komiteto nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu vykdymo sustabdymo iki bus išnagrinėta byla pagal pareiškėjos BAB banko Snoras atskirąjį skundą, panaikinimo. Prašymas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

8827.1.

89Pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintas, nepagrįstai nesuteikus galimybės Bendrijai pareikšti savo pozicijos dėl tokio apeliantės prašymo.

9027.2.

91Pareiškėjos reikalavimas yra preliminariai nepagrįstas, tai patvirtina aplinkybė dėl apeliantės skundo netenkinimo pirmosios instancijos teisme.

9227.3.

932020 m. sausio 9 d. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs apeliantės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 4 d. nutarties, kuria buvo netenkintas jos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovei, pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą. Apeliacinės instancijos teismas tokį savo sprendimą grindė pareiškėjos abstraktaus pobūdžio aplinkybėmis, nepatvirtinančiomis neteisingos Bendrijos turto vertės nustatymo. Nagrinėjamu atveju iš esmės nepasikeitus jokioms bylos aplinkybėmis, pareiškėjos prašymas buvo tenkintas nepagrįstai.

9427.4.

95Bendrijos turto pardavimo tvarka atitinka daugumos Bendrijos kreditorių interesus, o pareiškėjo subjektyvus interesas negali būti priešpriešinamas Bendrijos daugumos kreditorių interesams. BAB banko Snoras savo veiksmais vilkina Bendrijos turto pardavimo procedūras.

9627.5.

97Pareiškėjo prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodyta aplinkybė dėl dalies Bendrijos turto neradimo bei neatlygintino naudojimo neatitinka tikrovės. Pareiškėjas neišreiškė noro apžiūrėti visą Bendrijai priklausantį nekilnojamą turtą. Aplinkybė, jog į kai kuriuos nekilnojamojo turto objektus patekti nepavyko, savaime nereiškia, kad tokio turto nėra.

98I.

99Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10028.

101Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

10229.

103Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas kreditorės skundas dėl kreditorių komiteto nutarimo panaikinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

10430.

105Skundžiamas BTŪB „Energija“ kreditorių komiteto nutarimas priimtas 2019 m. rugpjūčio 2 d., BAB bankas Snoras skundą dėl šio nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu panaikinimo pateikė 2019 m. spalio 25 d., kurį pirmosios instancijos teismas išsprendė vadovaudamasis iki 2019 m. gruodžio 31 d. galiojusio Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nuostatomis. Todėl sprendžiant klausimą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumo, taikytinos skundžiamo kreditorių komiteto nutarimo priėmimo ir skundo teismui pateikimo metu galiojusio ĮBĮ nuostatos (Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 155 straipsnis).

10631.

107Bylos duomenimis BTŪB „Energija“ kreditorių susirinkimas 2017 m. gruodžio 6 d. išrinko kreditorių komitetą. ĮBĮ nustatyta, kad kreditorių komitetas kontroliuoja, kaip vyksta bankroto procesas, administratoriaus veiklą, gina kreditorių interesus laikotarpiais tarp kreditorių susirinkimų, taip pat įgyvendina kitas kreditorių susirinkimo nustatytas teises (ĮBĮ 25 straipsnio 2, 3 dalys). Jeigu kreditorių susirinkimas nenusprendė kitaip, kreditorių komitetas iš esmės gali turėti tokias pačias teises ir pareigas, kaip ir kreditorių susirinkimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-482-798/2018).

10832.

109Kasacinis teismas savo praktikoje dėl kreditorių komiteto teisės parduoti bankrutavusios įmonės turtą įgyvendinimo yra išaiškinęs, kad bankrutavusios įmonės turto pardavimo kainos tvirtinimas yra įmonės kreditorių susirinkimo (komiteto) kompetencijai priskirtas klausimas (ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas), tačiau teisės aktuose nėra išsamiai reglamentuoti bankrutavusiai įmonei priklausančio turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo kriterijai. Todėl sprendžiant šiuos klausimus, turi būti taikoma įstatymo analogija arba teisės analogija – bendrieji civilinės teisės principai: teisingumas, protingumas, sąžiningumas (CK 1.5 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2053/2011) bei vadovaujamasi teismų praktikos išaiškinimais. Kreditorių susirinkimas (komitetas), priimdamas nutarimą parduoti įmonės turtą, turi nustatyti tokią šio turto pardavimo tvarką ir kainą, kuri atitiktų tiek įmonės, tiek ir daugumos kreditorių interesus. Kreditorių susirinkimas (komitetas), įgyvendindamas įstatyme įtvirtintą kompetenciją, parduodamo turto kainą paprastai nustato įvertinęs ją ekonominio naudingumo aspektu, taip pat atsižvelgdamas į kitus veiksnius – realią galimybę parduoti turtą, potencialią turto realizavimo trukmę ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-196/2017, 33 punktas). Sprendžiant dėl bankrutavusios įmonės turto pardavimo kainos ir tvarkos kreditorių susirinkime (komitete), o apskundus kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimą – teisme, turi būti atsižvelgiama į pagrindinį bankroto procedūrų tikslą, t. y. maksimalų kreditorių reikalavimų patenkinimą. Šis tikslas pasiekiamas, kai turto pardavimo kaina ir tvarka nustatomos įvertinus siekiamo parduoti turto specifiką, potencialius pirkėjus, rinkos svyravimus, taip pat turto pardavimo trukmės įtaką bankroto proceso eigai, administravimo išlaidų dydžiui ir kreditorių reikalavimų patenkinimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-356-915/2017, 38 punktas).

11033.

111Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad jeigu visi įmonės kreditoriai sutinka su pasiūlyta pradine turto pardavimo kaina ar pardavimo būdu bei tvarka, parduodamo turto įvertinimo gali būti ir nereikalaujama, nes parduodamo įmonės turto kainą turi įgaliojimus tvirtinti kreditorių susirinkimas (kreditorių komitetas) (ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas). Tačiau jeigu dėl įmonės turto pardavimo kainos, būdų ar tvarkos kyla ginčas, įmonės bankroto administratorius paprastai turėtų organizuoti parduodamo turto įvertinimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2053/2011, 2013 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1298/2013, 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1222-798/2018, 24 punktas).

11234.

113Pasisakant dėl teismo vaidmens sprendžiant kreditorių kompetencijai priskirtus klausimus, yra nurodyta, kad jei kreditorių susirinkimas vengia įgyvendinti savo kompetenciją arba dėl kreditorių grupės intereso nulemiama situacija, kai priimamais sprendimais pažeidžiamas bankroto proceso operatyvumas, vilkinamas būtinųjų procedūrų atlikimas, teismas, siekdamas bankroto procedūrų efektyvumo, bankroto proceso operatyvumo, tam tikrais išskirtiniais atvejais gali įsiterpti į kreditorių kompetencijai priklausančio klausimo sprendimą. Teismas, įvertinęs faktines aplinkybes, kreditorių, turinčių balsų daugumą, veiksmus (neveikimą), jų priimamų sprendimų įtaką operatyviam ir veiksmingam bankroto proceso užbaigimui, atsižvelgdamas į protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus, gali nustatyti turto pardavimo tvarką ir pradinę parduodamo turto kainą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-196-313/2017, 28 punktas). Tačiau teismas turi ribotą tokių sprendimų kontrolę. Nustatęs, kad kreditorių priimtas nutarimas pažeidžia imperatyviąsias teisės normas arba prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnis), teismas gali panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, nurodydamas padarytus pažeidimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-196/2017, 25 punktas).

11435.

115Pirmosios instancijos teismas, pagrįstai nenustatęs procedūrinių BTŪB „Energija” kreditorių komiteto 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu „Dėl BTŪB „Energija“ turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo“ priėmimo tvarkos pažeidimų, pareiškėjos BAB bankas Snoras skundo argumentus, jog minėtu nutarimu nustatyta turto pardavimo tvarka nesudaro sąlygų parduoti Bendrijai priklausantį turtą už didžiausią kainą, vertino kaip deklaratyvius. Apeliantė atskirajame skunde teigia, kad skundžiamu nutarimu nustatytas turto pardavimo būdas – parduodant visus tarpusavyje nesusijusius turto objektus (taip pat įkeistus ir neįkeistus) kaip kompleksą bei, neįvykus pirmosioms ir antrosioms varžytynėms, nenustatant minimalios turto pardavimo kainos yra nepagrįstas, neprotingas ir ekonomiškai nenaudingas, pažeidžiantis jos, kaip hipotekos kreditorės, interesus. Pareiškėja tvirtina, kad turto pardavimo tvarkos nustatymo procedūros kelia pagrįstų abejonių. Dėl nurodytų aplinkybių apeliantė nurodė esant pagrindą Bendrijos turto pardavimo tvarką nustatyti teismo nutartimi.

11636.

117Bylos duomenimis BTŪB „Energija“ kreditorių komitetas, 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu patvirtinęs Bendrijos turto pradavimo tvarką ir kainą pagal jos kreditorės UAB „Perkybos namai „V.V.V.“ pasiūlymą, nutarė (1) visą BTŪB „Energiją“ turtą pardavinėti kaip bendrą kompleksą, (2) nustatyti bendrą pradinę 500 000 Eur turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių kainą, (3) neįvykus pirmosioms varžytynėms, antrose varžytynėse turtą pardavinėti tokiomis pačiomis sąlygomis ir tvarka už bendrą 450 000 Eur pardavimo kainą, (4) neįvykus pirmosioms ir antrosioms varžytynėms, nustatyti, kad visas BTŪB „Energija“ nekilnojamas ir kilnojamas turtas kaip bendras kompleksas parduodamas už didžiausią pirkėjo pasiūlytą kainą.

11837.

119Iš teismui pateikto BTŪB „Energija“ nekilnojamojo turto sąrašo bei informacijos iš Elektroninių varžytynių ir aukcionų portalo nustatyta, kad Bendrijai nuosavybės teise priklauso 33 nekilnojamojo turto objektai: 5 butai ir 1 bendrabučio patalpos – ( - ); 2 negyvenamosios paskirties patalpos – kabinetas, adresu ( - ), ir pagalbinės patalpos, adresu ( - ); 2 pastatai ir 1 kiemo statiniai – karvidė, adresu ( - ), administracinis pastatas, adresu ( - ), ir tuo pačiu adresu esantys kiemo statiniai; 11 statinių kompleksas (elektros skydinė, garažas, sandėlis, vandentiekio vamzdynas, antžeminė elektros tinklų kabelinė linija, lietaus kanalizacijos vamzdynas, fekalinės kanalizacijos vamzdynas, požeminis-antžeminis šilumos tinklų vamzdynas, požeminė elektros tinklų kabelinė linija, kiemo statiniai, gaisro rezervuaras), esantis ( - ); 5 žemės sklypai/ jų dalys – žemės sklypas ( - ), ½ žemės sklypo dalis ( - ), ½ žemės sklypo dalis ( - ), 19/55 žemės sklypo dalis ( - ), žemės sklypas ( - ); 6 inžineriniai tinklai (požeminis elektros kabelis, vandentiekis, fekalinė kanalizacija, 2 arteziniai gręžiniai, valymo įrenginiai) esantys ( - ). Bylos duomenimis dalis nurodyto Bendrijai priklausančio nekilnojamojo turto – butas, esantis ( - ), bei pagalbinės patalpos, esančios ( - ), hipotekos lakštų pagrindu yra įkeistas pareiškėjai BAB bankas Snoras. Informacija, pateikta iš Elektroninių varžytynių ir aukcionų portalo, taip pat patvirtina, kad Bendrijai nuosavybės teise priklauso kilnojamas turtas – lengvasis automobilis LADA VIS 23461 NIVA, ekskavatorius Fiat Kobelco E215 LC Evolution ir vikšrinis ekskavatorius HOLAND E195. Visą šį turtą (nekilnojamąjį ir kilnojamąjį, įkeistą ir neįkeistą) Bendrija parduoda varžytynėse kaip turtinį kompleksą.

12038.

121Turtinis kompleksas, kaip civilinių teisių objektas, – bendros ūkinės paskirties vienijamų daiktų visuma (CK 1.110 straipsnio 2 dalis). Aukščiau nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad tik dalis Bendrijai priklausančio turto galėtų būti vertinama kaip turtinis kompleksas, pavyzdžiui, 11 statinių kompleksas esantis ( - ), inžineriniai tinklai (6 vnt.), esantys ( - ), arba administracinis pastatas, adresu ( - ), ir tuo pačiu adresu esantys kiemo statiniai, butas, esantis ( - ) ir 19/55 žemės sklypo dalis ( - ), tačiau likę išvardinti BTŪB „Energija“ priklausančio turto objektai ne tik nėra susiję vieni su kitais bendra funkcine paskirtimi, tačiau kai kurie turto objektai yra išsidėstę skirtingose savivaldybėse. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog teisės aktuose nėra įtvirtintas draudimas visą bankrutuojančios įmonės turtą parduoti kaip vieną turtinį kompleksą. Tačiau tokia aplinkybė savaime nepatvirtina, jog šiuo nagrinėjamu atveju toks viso Bendrijai priklausančio turto pardavimas yra ekonomiškai naudingiausias pačiai Bendrijai ir jos kreditoriams.

12239.

123Kaip teisingai nurodė pareiškėja, iš esmės vadovaudamasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014, pateiktais išaiškinimais, atskirų objektų kaip vieno pardavimas yra galimas tik siekiant naudingiausio turto realizavimo tiek ekonominiu, tiek visų kreditorių ir skolininko interesų derinimo aspektu. Atsakovė, teigdama, kad pareiškėja nepateikė jos teiginius patvirtinančių įrodymų dėl skundžiamu BTŪB „Energija“ kreditorių komiteto nutarimu priimto sprendimo parduoti visą Bendrijos turtą kaip bendrą kompleksą netinkamumo, analogiškai neįrodė, kad skundžiamas nutarimas antruoju darbotvarkės klausimu pagrįstas bei pasieks kreditorių reikalavimų maksimalaus patenkinimo tikslą. Priešingai, nagrinėjamu atveju įrodymų, kad būtent toks tarpusavyje fiziškai nesusijusių, skirtingos funkcinės paskirties, didelio kiekio bei skirtingose savivaldybėse išsidėsčiusių nekilnojamojo turto objektų pardavimas kaip turtinio komplekso yra ekonomiškai naudingiausias bankrutuojančiai Bendrijai, byloje nėra. Nors atsakovė teigia, kad skundžiamu nutarimu nustatytas pardavimo būdas užtikrina, kad Bendrijai priklausantis turtas bus parduotas už didžiausią kainą ir operatyviai, tačiau į bylą pateikta informacija iš Elektroninių varžytynių ir aukcionų portalo patvirtina, kad turtinio komplekso pardavimas dvejose varžytynėse nesudomino nei vieno pirkėjo. Ši aplinkybė patvirtina pareiškėjos teiginius, kad nustatytas turto pardavimo būdas susiaurina potencialių pirkėjų ratą. Pritartina pareiškėjai, kad turto pardavimo būdas, kai parduodamas vienas nekilnojamojo turto objektas, o ne tarpusavio ryšio neturintys butai, žemės sklypai, inžineriniai statiniai ir pan., yra racionalesnis, rinkoje atskiri nekilnojamojo turto vienetai yra paklausesni ir likvidesni bei didina jų vertę. Atitinkamai turtą realizavus didesne kaina, būtų padengta didesnė kreditorių reikalavimų dalis. Pirmosios instancijos teismas šių pareiškėjos argumentų nevertino ir dėl nustatyto turto pardavimo būdo iš esmės nepasisakė. Tuo tarpu byloje nesant duomenų, pagrindžiančių kreditorių komiteto nutarimo pagrįstumą pagal maksimalaus ekonominio naudingumo kriterijų, nėra pagrindo spręsti, kad skundžiamas nutarimas užtikrina deramą kreditorių interesų apsaugą, priešingai, atsiranda grėsmė apskritai turto nerealizuoti už realią jo rinkos vertę, neatsiradus viso turto, kaip bendro komplekso, pirkėjo. Skundžiamu nutarimu net nenustačius minimalios parduodamo turto kainos po to, kai neįvyksta dvejos varžytynės, yra grėsmė Bendrijos turtą parduoti už neadekvačiai mažą, rinkos vertės neatitinkančią, kainą. Jau vien dėl nurodytų priežasčių ginčijamas BTŪB „Energija” nutarimas antruoju darbotvarkės kausimu vertintinas kaip nepagrįstas.

12440.

125Be to, Elektroninių varžytynių ir aukcionų portale pateikta informacija patvirtina, kad Bendrija jai priklausantį kilnojamąjį turtą (lengvasis automobilis LADA VIS 23461 NIVA, ekskavatorius Fiat Kobelco E215 LC Evolution ir vikšrinis ekskavatorius HOLAND E195) varžytynėse taip pat siekia parduoti su šios nutarties 37 punkte nurodytais nekilnojamojo turto objektais, t. y. kaip turtinio komplekso sudedamąją dalį. Tačiau iš į bylą pateikto 2020 m. vasario 12 d. BTŪB „Energija“ kreditorių komiteto posėdžio protokolo Nr. 5 Priedo Nr. 1 matyti, kad bankroto administratorė, atsakinėdama į pareiškėjos atstovų klausimus, patvirtino, kad skelbiant viso Bendrijos turto pardavimą kompleksu kaip vieno turtinio vieneto, atskirai nebuvo nustatinėjama kilnojamojo turto vertė.

12641.

127Vadovaudamasis nutarties 32 – 33 punktuose nurodyta teismų praktika bei nutarties 37 – 40 punktuose nustatytomis bylos aplinkybėmis ir išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiamu kreditorių komiteto nutarimu nustatyta Bendrijos turto pardavimo tvarka bei kaina neatitinka bendrųjų teisės principų (CK 1.5 straipsnis), bankrutavusios įmonės ir jos kreditorių interesų.

12842.

129Minėta, kad BAB bankas Snoras yra BTŪB „Energija“ kreditorė, turinti 101 349,02 Eur dydžio finansinį reikalavimą, kurio užtikrinimui hipotekos lakštų pagrindu įkeistas Bendrijai priklausantis turtas – butas, esantis ( - ), bei pagalbinės patalpos, esančios ( - ). CK 4.170 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta hipotekos kreditoriaus pirmenybės teisė patenkinti hipoteka užtikrintą reikalavimą iš įkeisto daikto vertės pirmiau už kitus skolininko kreditorius. Ši hipotekos kreditoriaus teisė taip pat išlieka ir skolininko bankroto procese – ĮBĮ normos nesuteikia kitiems kreditoriams teisių į hipoteka įkeisto turto pardavimo lėšas, pažeidžiant hipotekos kreditoriaus prioritetinę teisinę padėtį, išskyrus kai įkeistas turtas parduodamas už didesnę kainą, negu yra patvirtinta įkeitimu užtikrintų reikalavimų suma. Remiantis ĮBĮ 34 straipsniu, įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai tenkinami pirmiausia iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą, arba perduodant įkeistą turtą. Jei įkeistas turtas parduodamas už didesnę kainą negu įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrintų reikalavimų suma, šių lėšų likutis skiriamas kitų kreditorių reikalavimams tenkinti šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka. Taigi, ĮBĮ 34 straipsnyje yra nustatyta įkeitimo (hipotekos) kreditoriaus pirmumo teisė patenkinti savo reikalavimus iš lėšų, gautų pardavus įkeistą bankrutuojančio skolininko turtą. Šios teisės normos paskirtis yra nurodyti, kad kiti kreditoriai negali pretenduoti į lėšas, gautas pardavus įkeistą turtą tol, kol iš pardavus įkeistą turtą gautų lėšų nebus patenkintas įkeitimu (hipoteka) užtikrintas kreditoriaus reikalavimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-P-537/2011). Kasacinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad šio ĮBĮ straipsnio negalima aiškinti plečiamai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-279-687/2015).

13043.

131Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad BTŪB „Energija“ hipotekos kreditorei BAB bankas Snoras įkeistą turtą Bendrijos kreditorių komitetas nutarė pardavinėti kartu su visu kitu atsakovei priklausančiu neįkeistu turtu kaip turtinį kompleksą. Lietuvos apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į aukščiau pateiktas ĮBĮ normų nuostatas bei kasacinio teismo išaiškinimus, pritaria pareiškėjai, kad tokiu būdu yra pažeidžiamos pareiškėjos, kaip hipotekos kreditorės teisės bei interesai. ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad kai pirkėjas sumoka visą kainą už nupirktą įkeistą turtą, įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui priklausanti suma, atskaičius administravimo išlaidoms apmokėti kreditorių susirinkimo (komiteto) patvirtintą sumą, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios kainos gavimo dienos turi būti pervesta į įkaito turėtojo, hipotekos kreditoriaus nurodytą sąskaitą. Tuo tarpu parduodant visą Bendrijai priklausantį turtą (tiek įkeistą, tiek neįkeistą) kaip turtinį kompleksą, iš esmės nėra galimybės nustatyti, kokia buvo konkretaus pareiškėjai įkeisto ir varžytynėse parduoto turto pardavimo kaina ir, atitinkamai, kokia apimtimi buvo patenkinti hipotekos kreditorės reikalavimai iš parduoto įkeisto turto, nes nėra galimybės nustatyti, kokia suma turtinio komplekso pardavimo varžytynėse buvo padidinta įkeisto turto pardavimo kaina ir kokia suma – neįkeisto turto pardavimo kaina. Nuo įkeisto turto pardavimo kainos priklauso, kokio dydžio lėšų likutis turi būti skiriamas kitų kreditorių reikalavimams tenkinti, jeigu įkeistas turtas parduodamas už didesnę kainą negu įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrintų reikalavimų suma (ĮBĮ 34 straipsnis), arba kokio dydžio įkaito turėtojo ar hipotekos kreditoriaus reikalavimas lieka nepatenkintas pardavus įkeistą turtą, kuris gali būti tenkinamas pagal ĮBĮ 35 straipsnio taisykles. Vadovaujantis ĮBĮ 35 straipsnio 6 dalimi, kiekviename etape kiekvienos paskesnės eilės kreditorių reikalavimai tenkinami tik po to, kai visiškai patenkinti atitinkamo etapo pirmesnės eilės kreditorių reikalavimai. Tai reiškia, jog įkeistą turtą parduodant su visu kitu Bendrijai priklausančiu turtu kaip turtinį kompleksą, tokiu būdu gali būti pažeistos ne tik hipotekos kreditorės, bet ir visų kitų Bendrijos kreditorių teisės.

13244.

133Skundžiamu nutarimu nustatytas turto pardavimo būdas taip pat apriboja pareiškėjos, kaip hipotekos kreditorės, galimybes pasinaudoti ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalyje nustatyta teise perimti varžytynėse neparduotą įkeistą turtą už varžytynėse nustatytą pradinę pardavimo kainą, o kai varžytynės neįvyko dėl to, kad pirkėjas per nustatytą terminą nesumoka visos sumos, – už tą kainą, kuria jis buvo perkamas paskelbtose neįvykusiose varžytynėse; įkaito turėtojas, hipotekos kreditorius ne vėliau kaip per 20 dienų nuo varžytynių dienos su tokiu pasiūlymu gali kreiptis į kreditorių susirinkimą (komitetą). Kreditorių komitetui nutarus visą Bendrijai priklausantį turtą pardavinėti kaip turtinį kompleksą, pareiškėja netenka teisės įstatymo numatytais atvejais pasinaudoti galimybe konkretų jai įkeistą turtą (o ne visą turtinį kompleksą) perimti savo nuosavybėn. Todėl ir dėl nurodytų argumentų ginčijamas BTŪB „Energija” nutarimas antruoju darbotvarkės kausimu apeliacinės instancijos teismo vertinamas kaip neteisėtas.

13445.

135Atsižvelgdamas į aukščiau nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas skundžiamos teismo nutarties išvadas, kad BTŪB „Energija” kreditorių komitetas nustatė tinkamą, t. y. racionalų ir ekonomiškai naudingiausią atsakovės turto pardavimo būdą, t. y. kai visas Bendrijos turtas pardavinėjamas kaip turtinis kompleksas, pripažįsta nepagrįstomis.

13646.

137Atskirajame skunde pareiškėja BAB bankas Snoras prašė teismo nustatyti BTŪB „Energija“ priklausančio ir jai įkeisto turto pardavimo tvarką. Minėta, kad bankroto bylą nagrinėjantis teismas nevykdo bankroto administravimo procedūrų ir savo sprendimais paprastai negali išspręsti klausimų, kurie priskirtini kitų bankroto teisinių santykių dalyvių (kreditorių susirinkimo, komiteto) kompetencijai. Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiamas ne tik teismo galimybių įsiterpti į kreditorių kompetencijai priskirtų klausimų sprendimą išimtinumas, bet ir teismo įsiterpimui būtinos sąlygos – bankroto proceso vilkinimo bei kreditorių susirinkimo kompetencijos neįgyvendinimo konstatavimas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju aplinkybių, kurios leistų spręsti BTŪB „Energijos“ kreditorių komitetą nevykdant jam įstatymo nustatytų pareigų, byloje nėra. Vien ta aplinkybė, kad kreditorių komitetas nutarimu nustatė iš esmės ekonomiškai nenaudingą ir teisės aktų reikalavimų neatitinkančią Bendrijai priklausančio turto pardavimo tvarką, neleidžia daryti išvados apie bankroto procedūrų vilkinimą. Apeliantės argumentai apie neskaidrų skundžiamo nutarimo priėmimą, kurie grindžiami kreditorių komiteto narių ryšiais su tikruoju BTŪB „Energija“ nariu V. D., nesudaro pagrindo teismui pačiam spręsti Bendrijos kreditorių kompetencijai priskirtus klausimus. Kita vertus, pati pareiškėja atskirajame skunde prašo nustatyti ne viso Bendrijai priklausančio turto, tačiau tik trijų nekilnojamojo turto objektų pardavimo tvarką ir kainą, kurią grindžia tik jai žinomais duomenimis.

13847.

139Apibendrindamas šioje nutartyje išdėstytus argumentus, Lietuvos apeliacinis teismas sprendžia, kad Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 14 d. nutartis naikintina ir byloje priimamas naujas procesinis sprendimas – kreditorės bankrutavusios akcinės bendrovės bankas Snoras skundas tenkinamas iš dalies, panaikinant 2019 m. rugpjūčio 2 d. BTŪB „Energija“ kreditorių komiteto nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu „Dėl BTŪB „Energija“ turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo“, šį klausimą grąžinant iš naujo spręsti kreditorių komitetui. Kreditorės bankrutavusios akcinės bendrovės bankas Snoras skundo dalis, kuria teismo prašoma nustatyti bankrutavusios tikrosios ūkinės bendrijos „Energija“ turto dalies pardavimo tvarką ir kainą, netenkintina.

14048.

141Grąžindamas klausimą dėl Bendrijos turto pardavimo kainos ir tvarkos kreditorių komitetui spręsti iš naujo, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog UAB „Vertinimo partneriai“ 2019 m. vasario mėn. atliko BTŪB „Energija“ nekilnojamojo turto vertinimą ir nustatė, kad Bendrijos labiausiai tikėtina (galima) nekilnojamojo turto vienetų, įvertintų individualiai, kaina rinkoje galėtų siekti bendrą 391 000 Eur sumą. Vienok, byloje esanti UAB „Vertinimo partneriai“ 2019 m. vasario 15 d. konsultacinė pažyma dėl galimos turto kainos rinkoje nelaikytina vertinimo ataskaita Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo prasme. Tokio pobūdžio dokumentas yra tik informacinio (konsultacinio) pobūdžio dokumentas, kurį užsakovas gali naudoti savo nuožiūra. Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme, įtvirtinančiame turto arba verslo vertės nustatymo principus, vertinimo pagrindus ir atvejus, turto arba verslo vertintojų ir vertinimo įmonių veiklos pagrindus ir veiklos priežiūrą, teises, pareigas ir atsakomybę, keliamus reikalavimus (1 straipsnis), numatyta, kad turto arba verslo vertinimas yra turto ir (arba) verslo vertės nustatymas pagal atitinkamą turto arba verslo vertinimo metodą, kurio taikymo procedūros ir tvarka nustatytos Turto ir verslo vertinimo metodikoje (2 straipsnio 12 dalis). Turto arba verslo vertinimo ataskaitoje be kitų privalomų nurodyti duomenų (Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 1-9 punktai) turi būti nurodytos sąlygos ir aplinkybės, kurios galėtų turėti įtakos turto arba verslo vertinimui ir į kurias nebuvo atsižvelgta, nurodant motyvus; turto arba verslo vertinimo metodai (metodų deriniai) ir metodų taikymo būdai; vertinamo turto arba verslo aprašymas; turto arba verslo vertės nustatymo pagrindimas, pateikiant turto arba verslo vertės skaičiavimus; išvada dėl turto arba verslo vertės (Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 10-14 punktai). Šiuo atveju iš byloje esančios konsultacinės pažymos matyti, kad ji nepatvirtina atsakovei priklausančio nekilnojamojo turto realios rinkos vertės, o yra tik informacinis dokumentas. Konsultacinėje pažymoje nustatyta, kad joje informacija nustatyta pagal užsakovo pateiktą informaciją – Nekilnojamojo turto registro išrašų kopijas, kadastrinių matavimų bylas, nuotraukas ir kt. Tuo tarpu iš pareiškėjos į bylą pateikto 2020 m. vasario 19 d. Turto apžiūros protokolo matyti, kad pareiškėjos atstovui kartu su BTŪB „Energija“ atstovu apžiūrint Bendrijai priklausantį nekilnojamąjį turtą, dalies nekilnojamojo turto objektų nerasta, dalyje pastebėti defektai (garažas užlietas vandeniu, gaisro rezervuaras užbetonuotas ir kt.). Šios aplinkybės neabejotinai turi reikšmės sprendžiant Bendrijai priklausančio turto rinkos vertės nustatymo klausimą.

14249.

143Atsižvelgdamas į nurodytas bei nutartyje nustatytas aplinkybes, BTŪB „Energija“ kreditorių komitetas, pakartotinai spręsdamas klausimą dėl BTŪB „Energija“ turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo, turėtų spręsti dėl Bendrijai priklausančio turto – nekilnojamojo ir kilnojamojo – vertės nustatymo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu, tokiu būdu siekiant nustatyti realią atsakovei priklausančių turtinių vienetų vertę individualiai ir (arba) turtinių kompleksų, kuriuose Bendrijai priklausantys turto objektai susiję bendra ūkine paskirtimi, vertę, jeigu kreditorių komitetas nutartų turtą parduoti kaip kelis turtinius kompleksus. Kadangi hipotekos kreditorius prieštarauja, kad jam įkeistas turtas būtų įvertintas ir parduodamas kaip sudedamoji viso įmonės turtinio komplekso dalis, šis turtas turi būti įvertintas ir parduodamas atskirai, išskyrus kai įkeistą turtą parduoti kaip turtinį kompleksą yra ekonomiškai naudingiau, pvz., butą, esantį ( - ) ir 19/55 žemės sklypo dalį ( - ). Likęs Bendrijos turtas turėtų būti parduodamas kreditorių komiteto nustatyta tvarka ir įvertintas individualiai arba kaip atskiri turtiniai kompleksai, atsižvelgiant į atskirų parduodamų objektų bendrą ūkinę paskirtį, taip pat į bankrutavusios įmonės turto pardavimo principus, siekiant maksimaliai patenkinti visų įmonės kreditorių reikalavimus. Iš esmės tik išsiaiškinus realią kiekvieno objekto rinkos vertę, galima objektyviai spręsti dėl ekonomiškai naudingiausios turto pardavimo tvarkos, t. y. nustatyti, kurių turto objektų pardavimas atskirai, o kurių – tam tikrame turtiniame komplekse – yra naudingiausias Bendrijai ir jos kreditoriams. Dėl prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo

14450.

145Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. vasario 26 d. nutartimi patenkino pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – sustabdė BTŪB „Energija“ 2019 m. rugpjūčio 2 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu „Dėl BTŪB „Energija“ turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo“ vykdymą iki bus išnagrinėta byla pagal pareiškėjos atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties panaikinimo. 2020 m. kovo 5 d. atsakovė pateikė prašymą panaikinti minėta apeliacinės instancijos teismo nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

14651.

147Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo BAB banko Snoras atskirąjį skundą, nutarė panaikinti 2019 m. rugpjūčio 2 d. BTŪB „Energija“ kreditorių komiteto nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu „Dėl BTŪB „Energija“ turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo“ ir klausimą dėl BTŪB „Energija“ turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo grąžinti iš naujo spręsti kreditorių komitetui (nutarties 47 punktas). Atsižvelgiant į priimtą procesinį sprendimą, nei pagrindo palikti galioti 2020 m. vasario 26 d. nutartimi byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 150 straipsnis), nei pastarąsias panaikinti (CPK 149 straipsnis), nėra, kadangi išnyko laikinųjų apsaugos priemonių taikymo objektas. Dėl nurodytų aplinkybių atsakovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo nenagrinėjamas. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

14852.

149Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama, atitinkamai pakeičiamas bylinėjimosi išlaidų tarp bylos šalių paskirstymas (CPK 93 straipsnio 5 dalis). Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

15053.

151Iš į bylą pateiktų duomenų matyti, kad pareiškėjas BAB bankas Snoras pirmosios instancijos teisme teikė prašymą dėl 1 183,98 Eur bylinėjimosi išlaidų už suteiktas teisines paslaugas priteisimo, kurias grindė Teisinių paslaugų suvestine, kurioje nurodyti visi pirminį atsiskaitymą patvirtinantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros numeris ir data, mokėjimo nurodymo numeris ir mokėjimo data, sumokėta suma).

15254.

153Atsakovė BTŪB „Energija“ pirmosios instancijos teisme teikė prašymą dėl 2 500 Eur teisinės pagalbos išlaidų priteisimo, kurias grindė 2020 m. sausio 3 d. sąskaita bei Atliktų darbų aktu.

15455.

155Remiantis CPK 98 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas; dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu; šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

15656.

157Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. balandžio 19 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-189-969/2017, spręsdamas klausimą dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimą (CPK 98 straipsnio 1 dalis), remdamasis kasacinio teismo 2017 m. sausio 19 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-88-686/2017, išaiškino, kad pagrindžiant išlaidas advokato pagalbai apmokėti nebūtina pateikti pirminių įrodymų (mokėjimo nurodymų, pinigų priėmimo kvitų ir kt.), nes pakankamu įrodymu laikoma advokato, advokatų profesinės bendrijos ar partnerystės pagrindais veikiančio advokatų susivienijimo (toliau visi apibendrintai vadinami advokatų kontora) atsakingo asmens (pvz., vyr. finansininko) pasirašytas patvirtinimas – pažyma, kurioje turi būti nurodyti šie duomenys: 1) teismas, kuriam adresuojama pažyma; 2) bylos, kurioje teikta advokato ar advokato padėjėjo pagalba, numeris; 3) sumos (atskirai) už kiekvieną iš advokato ar advokato padėjėjo suteiktų paslaugų (procesinių dokumentų parengimą, atstovavimą); 4) patvirtinimas, kad klientas su advokatų kontora yra atsiskaitęs. Plėtodamas CPK 98 straipsnio 1 dalies aiškinimą, kasacinis teismas taip pat nurodė, kad advokatų kontoros patvirtinimas, jog klientas su ja yra atsiskaitęs, apima ir esminių atsiskaitymą patvirtinančių dokumentų duomenų nurodymą. Konkrečiai, be formalaus patvirtinimo apie kliento atsiskaitymą su advokatų kontora, teismui adresuotoje pažymoje turi būti nurodyti visų pirminių atsiskaitymą patvirtinančių dokumentų (sąskaitų, mokėjimo nurodymų, pinigų priėmimo kvitų ar kt.) pavadinimai, numeriai, juose nurodytos sumos ir datos.

15857.

159Teismas, atsižvelgdamas į nurodytą kasacinio teismo CPK 98 straipsnio 1 dalies išaiškinimą, sprendžia, kad atsakovės BTŪB „Energija“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme nepagrįstas, nes iš kartu su prašymu pateiktos PVM sąskaitos faktūros ir Atliktų darbų akto nėra galimybės nustatyti, kad atsakovė su jai teisines paslaugas teikusiu advokatu yra atsiskaičiusi. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjo skundą, bylinėjimosi išlaidų atsakovei taip pat nepriteisė.

16058.

161Iš pareiškėjo pateiktos Teisinių paslaugų suvestinės nustatyta, kad už skundo rengimą pareiškėjas patyrė 1 177,93 Eur išlaidas bei 6,05 Eur už skundo pateikimą per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą.

16259.

163CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio (toliau – Rekomendacijos). Remiantis Rekomendacijų nuostatomis už skundo dėl kreditorių komiteto nutarimo, kuris savo esme ir pobūdžiu prilyginamas ieškiniui, parengimą, maksimali priteistina suma yra 3 223 Eur (( 1 289 Eur (užpraėjusio, t. y. 2019 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis) x 2,5 (už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį Rekomendacijų 8.2. punktas)). Nustatyta aplinkybė patvirtina, kad pareiškėjo už skundo parengimą prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma (1 177,93 Eur) neviršija Rekomendacijose nustatyto maksimalaus dydžio. Tačiau teisėjų kolegijos vertinimu skundo pateikimo per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą įkainojimas 6,50 Eur neatitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų (CPK 3 straipsnio 1 dalis), todėl prašymas priteisti išlaidas už skundo per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą pateikimą netenkinamas.

16460.

165Pareiškėja skunde pirmosios instancijos teismui teikė du reikalavimus: panaikinti 2019 m. rugpjūčio 2 d. BTŪB „Energija“ kreditorių komiteto posėdžio nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu bei nustatyti BTŪB „Energija“ turto dalies pardavimo tvarką ir kainą. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad tenkinamas tik vienas iš dviejų pareiškėjos skundo reikalavimų, atitinkamai priteisia pareiškėjui iš atsakovės 589 Eur (1 177,93 Eur/ 2) bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme.

16661.

167BTŪB „Energija“ taip pat pateikė prašymą dėl 657 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme priteisimo, kurias grindė 2020 m. kovo 5 d. sąskaita. Atsakovei nepateikus jokių kitų įrodymų, iš kurių būtų galima spręsti, kad atsakovė su jai teisines paslaugas teikusiu advokatu yra atsiskaičiusi, prašymas dėl šių išlaidų priteisimo netenkinamas.

168Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

169Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 14 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – kreditorės bankrutavusios akcinės bendrovės bankas Snoras skundą tenkinti iš dalies.

170Panaikinti 2019 m. rugpjūčio 2 d. bankrutavusios tikrosios ūkinės bendrijos „Energija“ kreditorių komiteto nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu „Dėl BTŪB „Energija“ turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo“ ir klausimą dėl bankrutavusios tikrosios ūkinės bendrijos „Energija“ turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo grąžinti iš naujo spręsti kreditorių komitetui.

171Kitą kreditorės bankrutavusios akcinės bendrovės bankas Snoras skundo dalį, kuria teismo prašoma nustatyti bankrutavusios tikrosios ūkinės bendrijos „Energija“ turto dalies pardavimo tvarką ir kainą, atmesti.

172Priteisti bankrutavusiai akcinei bendrovei „Snoras“ (juridinio asmens kodas 112025973) iš bankrutavusios tikrosios ūkinės bendrijos „Energija“ (juridinio asmens kodas 120202619) 589 Eur (penkis šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 24 d. nutartimi tikrajai ūkinei... 6. 2.... 7. Tikrosios ūkinės bendrijos „Energija“ (toliau – BTŪB „Energija“... 8. 3.... 9. Pareiškėja skunde nurodė, kad 2019 m. rugpjūčio 8 d. Lietuvos apeliacinis... 10. 4.... 11. 2019 m. rugpjūčio 2 d. BTŪB „Energija“ kreditorių komitetas antruoju... 12. 5.... 13. Pareiškėja teigia, kad skundžiamas nutarimas priimtas neskaidriai. Nutarimo... 14. 6.... 15. Skundžiamu nutarimu patvirtintas Bendrijos turto pardavimo būdas –... 16. 7.... 17. BTŪB „Energija“ turto kaina buvo nustatyta remiantis ne turto vertinimu,... 18. 8.... 19. Nutarimu sukuriama situacija, kada 391 000 Eur vertės turtas gali būti... 20. 9.... 21. BTŪB „Energija“ kreditorių komitetas nusprendė kaip vieną turtinį... 22. 10.... 23. BTŪB „Energija“ kreditorių komitetas netinkamai įgyvendina savo... 24. 11.... 25. Atsakovė BTŪB „Energija“, atstovaujama bankroto administratorės UAB... 26. 12.... 27. Atsakovė nurodė, kad dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. rugpjūčio 8... 28. 13.... 29. Pareiškėjos atstovui advokatui M. T. prieiga prie BTŪB „Energija“... 30. 14.... 31. BAB bankas Snoras nepateikė jokių įrodymų, kad 2019 m. rugpjūčio 2 d.... 32. 15.... 33. Kreditorių komitetas patvirtino ne galutinę, o tik pradinę turto pardavimo... 34. 16.... 35. Nors BAB bankas Snoras savo skunde teigia, kad BTŪB „Energija“ kreditorių... 36. II.... 37. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 38. 17.... 39. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. sausio14 d. nutartimi skundą atmetė.... 40. 18.... 41. Teismas nustatęs, kad priimant skundžiamą 2019 m. rugpjūčio 2 d.... 42. 19.... 43. Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 12 d.... 44. 20.... 45. Įvertinęs bankroto administratorės teismui 2019 m. rugpjūčio 13 d.... 46. 21.... 47. Iš kartu su pareiškėjos skundu pateiktų dokumentų teismas nustatė, kad... 48. 22.... 49. Teismas nustatė, kad 2017 m. gruodžio 6 d. vykusiame BTŪB „Energija“... 50. 23.... 51. Atsižvelgdamas į tai, kad nekilnojamas ir kilnojamas Bendrijos turtas kaip... 52. 24.... 53. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju kreditorių deleguotiems asmenims... 54. I.... 55. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 56. 25.... 57. Kreditorė BAB bankas Snoras atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 58. 27.1.... 59. Bendrijai priklausantys 33 nekilnojamojo turto vienetai kaip atskiri... 60. 27.2.... 61. Atskirų objektų kaip vieno pardavimas yra galimas tik siekiant naudingiausio... 62. 27.3.... 63. Pardavinėjant visus objektus kaip vieną turto vienetą sukuriama situacija,... 64. 27.4.... 65. Skundžiamame nutarime taip pat nėra numatyta turto pardavimo tvarka,... 66. 27.5.... 67. BTŪB „Energija“ kreditorių komitetas nusprendė kaip vieną turtinį... 68. 27.6.... 69. Nutarimo projektą dėl Bendrijos turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo... 70. 27.7.... 71. Pirmosios instancijos teismas iš esmės neįvertino ir apskritai nepasisakė... 72. 26.... 73. Atsakovė BTŪB „Energija“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį... 74. 26.1.... 75. Apeliacinis procesas skirtas ne ginčo nagrinėjimo pakartojimui, o pirmosios... 76. 26.2.... 77. Apeliantė siekia, kad būtų pakeista tik trijų nekilnojamojo turto objektų... 78. 26.3.... 79. Apeliantė teigia, jog visas BTŪB „Energija“ turtas gali būti parduotas... 80. 26.4.... 81. Bankroto procesas yra kolektyvinis procesas, kuriame ginami ne pavienio... 82. 26.5.... 83. BTŪB „Energija“ kreditorių komitetas įgyvendina ir priima sprendimus... 84. 26.6.... 85. Dėl dalies argumentų, kuriuos, anot apeliantės, teismas ignoravo, jis... 86. 27.... 87. 2020 m. kovo 5 d. atsakovė BTŪB „Energija“ pateikė prašymą dėl... 88. 27.1.... 89. Pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintas,... 90. 27.2.... 91. Pareiškėjos reikalavimas yra preliminariai nepagrįstas, tai patvirtina... 92. 27.3.... 93. 2020 m. sausio 9 d. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs apeliantės... 94. 27.4.... 95. Bendrijos turto pardavimo tvarka atitinka daugumos Bendrijos kreditorių... 96. 27.5.... 97. Pareiškėjo prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodyta... 98. I.... 99. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 100. 28.... 101. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 102. 29.... 103. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 104. 30.... 105. Skundžiamas BTŪB „Energija“ kreditorių komiteto nutarimas priimtas 2019... 106. 31.... 107. Bylos duomenimis BTŪB „Energija“ kreditorių susirinkimas 2017 m.... 108. 32.... 109. Kasacinis teismas savo praktikoje dėl kreditorių komiteto teisės parduoti... 110. 33.... 111. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad jeigu visi įmonės kreditoriai... 112. 34.... 113. Pasisakant dėl teismo vaidmens sprendžiant kreditorių kompetencijai... 114. 35.... 115. Pirmosios instancijos teismas, pagrįstai nenustatęs procedūrinių BTŪB... 116. 36.... 117. Bylos duomenimis BTŪB „Energija“ kreditorių komitetas, 2019 m.... 118. 37.... 119. Iš teismui pateikto BTŪB „Energija“ nekilnojamojo turto sąrašo bei... 120. 38.... 121. Turtinis kompleksas, kaip civilinių teisių objektas, – bendros ūkinės... 122. 39.... 123. Kaip teisingai nurodė pareiškėja, iš esmės vadovaudamasi Lietuvos... 124. 40.... 125. Be to, Elektroninių varžytynių ir aukcionų portale pateikta informacija... 126. 41.... 127. Vadovaudamasis nutarties 32 – 33 punktuose nurodyta teismų praktika bei... 128. 42.... 129. Minėta, kad BAB bankas Snoras yra BTŪB „Energija“ kreditorė, turinti 101... 130. 43.... 131. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad BTŪB „Energija“ hipotekos kreditorei... 132. 44.... 133. Skundžiamu nutarimu nustatytas turto pardavimo būdas taip pat apriboja... 134. 45.... 135. Atsižvelgdamas į aukščiau nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos... 136. 46.... 137. Atskirajame skunde pareiškėja BAB bankas Snoras prašė teismo nustatyti... 138. 47.... 139. Apibendrindamas šioje nutartyje išdėstytus argumentus, Lietuvos apeliacinis... 140. 48.... 141. Grąžindamas klausimą dėl Bendrijos turto pardavimo kainos ir tvarkos... 142. 49.... 143. Atsižvelgdamas į nurodytas bei nutartyje nustatytas aplinkybes, BTŪB... 144. 50.... 145. Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. vasario 26 d. nutartimi patenkino... 146. 51.... 147. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo BAB banko Snoras... 148. 52.... 149. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama,... 150. 53.... 151. Iš į bylą pateiktų duomenų matyti, kad pareiškėjas BAB bankas Snoras... 152. 54.... 153. Atsakovė BTŪB „Energija“ pirmosios instancijos teisme teikė prašymą... 154. 55.... 155. Remiantis CPK 98 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 156. 56.... 157. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. balandžio 19 d. nutartyje, priimtoje... 158. 57.... 159. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytą kasacinio teismo CPK 98 straipsnio 1... 160. 58.... 161. Iš pareiškėjo pateiktos Teisinių paslaugų suvestinės nustatyta, kad už... 162. 59.... 163. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato... 164. 60.... 165. Pareiškėja skunde pirmosios instancijos teismui teikė du reikalavimus:... 166. 61.... 167. BTŪB „Energija“ taip pat pateikė prašymą dėl 657 Eur bylinėjimosi... 168. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 169. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 14 d. nutartį ir... 170. Panaikinti 2019 m. rugpjūčio 2 d. bankrutavusios tikrosios ūkinės bendrijos... 171. Kitą kreditorės bankrutavusios akcinės bendrovės bankas Snoras skundo... 172. Priteisti bankrutavusiai akcinei bendrovei „Snoras“ (juridinio asmens kodas...