Byla 2SA-304-781/2012
Dėl leidimo įgyvendinti teismo pripažintą teisę, suinteresuoti asmenys VĮ Registrų centras, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, antstolis V. M., A. P., S. P.-F., J. J

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jūratė Varanauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo A. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės prašymą dėl leidimo įgyvendinti teismo pripažintą teisę, suinteresuoti asmenys VĮ Registrų centras, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, antstolis V. M., A. P., S. P.-F., J. J.,

Nustatė

2Pareiškėjas A. P. 2012-07-17 kreipėsi į Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą (t. 3, b. l. 74-76), prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. A2-7838-535/2012 (buvęs Nr.2-119-603/2009) pagal pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės prašymą dėl leidimo įgyvendinti teismo pripažintą teisę, suinteresuoti asmenys VĮ Registrų centras, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, antstolis V. M., A. P., S. P. – F., J. J. dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, kurios bylos nagrinėjimo metu jam nebuvo ir negalėjo būti žinomos, nurodydamas, kad pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui 2011-02-02 teikdama prašymą Nr. A 104-488-(3.11,1-TD) leisti realizuoti Vilniaus miesto savivaldybės teisę, pripažintą įsiteisėjusiais Lietuvos Respublikos ūkinio teismo 1996-0521 ir 1997-0121 sprendimais, išieškant pagal vykdomuosius raštus teismo priteistą 31 554, 31 Lt skolą ir 11 548, 87 Lt delspinigių bei 44 598, 37 Lt skolą ir delspinigius iš likviduotai UAB „Dieona“ priklausančio nekilnojamojo turto – buto, esančio ( - ), iš esmės pažeidė CPK 633 straipsnio 1 dalies, 638 straipsnio 1-2 dalių, 639 straipsnio 1-9 dalies, 642 straipsnio, 643 straipsnio 1-8 dalių įtvirtintas vykdymo proceso dalyvių teises, kadangi vykdomuosius raštus šioje byloje antstolis 2003 metais grąžino išieškotojui (CPK 641 straipsnio 1-2 dalys), t.y. išieškojimo atsisakė, o kitą šalį – skolininką UAB „Dieona“ likvidavus, vykdomoji byla buvo nutraukta (CPK 629 straipsnio 1 dalies 1-6 punktai, 630 straipsnio 1-3 dalys, 632 straipsnio 2-3 dalys), o vykdomieji dokumentai su antstolio žyma grąžinti juos išdavusioms institucijoms. Taip pat pareiškėjas prašė tinkamai išspręsti išieškotojo teisių perėmimo vykdymo procese klausimą (CPK 596 straipsnio 1-2 dalys); panaikinti Vilniaus m. 2 apylinkė teismo 2009 m. sausio 21 d. nutartį ir atmesti Vilniaus miesto savivaldybės 2007-10-10 Nr. A104-3570(17.1.14.-TD-3) prašymą dėl leidimo realizuoti teismo pripažintą teisę išieškoti iš likviduotai UAB „Dieona“ priklausančio turto; spręsti klausimą dėl neteisėtų teisėjo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-119-603/2009 ir 487 701,00 Lt turtinės bei 1,5 mln. Lt neturtinės žalos atlygimo; atleisti jį nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų (CPK 83 str. 1 d. 6 p.).

3Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepime į prašymą dėl proceso atnaujinimo (t.3, b. l. 89-94) prašė pareiškėjo A. P. prašymą atmesti ir skirti jam 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę šios sumos priteisiant Vilniaus miesto savivaldybės naudai. Nurodė, kad pareiškėjas teikia ne tik nepagrįstą prašymą, bet ir piktnaudžiauja teise į teisminę gynybą. Pareiškėjas nenurodė jokių naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti jam žinomos bylos nagrinėjimo metu. Prašymas grąžinti vykdomuosius raštus nėra tapatus išieškojimo atsisakymui, todėl klaidingas aplinkybių suvokimas ir subjektyvus jų traktavimas, nepripažintinas naujai pareiškėjui paaiškėjusiomis aplinkybėmis. Pažymėjo, kad pareiškėjas yra praleidęs CPK 368 straipsnio l dalyje nustatytą 3 (trijų) mėnesių terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti, kadangi pareiškėjo nurodomos aplinkybės, susijusios su vykdomuosiuose raštuose nurodyta vykdomųjų raštų grąžinimo išieškotojui žyma, pagal pareiškėjo 2011 m. balandžio 26 d pasirašytą atskirąjį skundą jau nagrinėtos Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 28 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2S-1546-603/2011.

4Suinteresuotas asmuo antstolis V. M. atsiliepime į prašymą dėl proceso atnaujinimo (t. 3, b. l. 103-104) su prašymu nesutiko bei nurodė, kad pareiškėjas ne kartą dalyvavo teismo nagrinėjamose bylose, susijusiose su skolos išieškojimu ir UAB „Dieona“, todėl puikiai žinojo (turėjo žinoti) visą vykdomosios bylos medžiagą, įskaitant ir faktą, jog 2003 m. gruodžio 16 d. vykdomasis dokumentas, tuo metu vykdytas antstolio V. S., išieškotojo prašymu buvo grąžintas išieškotojui, o 2003 m. gruodžio 22 d. pateiktas vykdyti antstoliui V. M.. Tai, kad vykdomasis dokumentas buvo grąžintas išieškotojui, nereiškia išieškojimo atsisakymo ir vykdomosios bylos nutraukimo, nes vykdymo proceso metu galiojusios CPK nuostatos įpareigojo nutraukiant vykdomąją bylą gauti teismo rezoliuciją. Šiuo atveju teismo rezoliucijos dėl vykdomosios bylos nutraukimo vykdomuosiuose dokumentuose ar antstolio patvarkymuose nėra, todėl pareiškėjo teiginiai, jog išieškotojas buvo atsisakęs išieškojimo, yra nepagrįsti. Pažymėjo, kad teismo nutartis civ. byloje Nr.2-119-603/2009, kurios procesą siekiama atnaujinti, įsiteisėjo 2009-12-21, tuo tarpu prašymas atnaujinti procesą pateiktas 2012-07-16, t.y. praėjus daugiau, nei dviem su puse metų nuo nutarties įsiteisėjimo.

5Suinteresuotas asmuo S. P. – F. atsiliepime į prašymą dėl proceso atnaujinimo (t.3, b. l. 100) nurodė, kad nedalyvavo UAB „Dieona“ veikloje, todėl neturi suinteresuotumo šia byla ir prašo ją nagrinėti teismo nuožiūra.

6Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi (t. 3, b. l. 127-129) atsisakė atnaujinti procesą civilinėje byloje. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad apie žymas vykdomuosiuose raštuose pareiškėjas žinojo civilinės bylos Nr. 2-119-603/2009 nagrinėjimo metu, todėl pripažino, kad nėra pagrindo teigti, jog apie vykdomųjų raštus jis sužinojo prašymo atnaujinti procesą pateikimo teismui metu. Prašymą grąžinti vykdomuosius raštus teismas nepripažino tapačiu išieškojimo atsisakymui. Atsižvelgęs į tai, kad pareiškėjas Vilniaus apygardos teismui teikė atskirąjį skundą, pasirašytą 2011 m. balandžio 26 d., dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-04-21 nutarties, kuriame nurodė tas pačias aplinkybes, susijusias su vykdomuosiuose raštuose nurodyta vykdomųjų raštų grąžinimo išieškotojui žyma, teismas pripažino, kad pareiškėjas padavė prašymą dėl proceso atnaujinimo praleidęs CPK 368 straipsnio l dalyje numatytą 3 (trijų) mėnesių terminą. Taip pat teismas atkreipė dėmesį į tai, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. sausio 21 d. nutartis (civ. byla Nr.2-119-603/2009) buvo peržiūrėta tiek apeliacine, tiek kasacine tvarka, todėl CPK 366 straipsnio l dalies 9 punkte numatytu pagrindu ši civilinė byla negali būti atnaujinta.

7Pareiškėjas A. P. atskirajame skunde (t.3, b. l. 130-132) prašo panaikinti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartį ir klausimą dėl proceso civilinėje byloje Nr. 2-119-603/2009 atnaujinimo išspręsti iš esmės. Tvirtina, kad Vilniaus miesto savivaldybė, remdamasi Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2009 m. sausio 21 d. nutartimi, neteisėtai vykdo Lietuvos Respublikos ūkinio teismo 1996-05-21 ir 1997-01-21 įsiteisėjusius sprendimus pagal vykdomuosius raštus, kurie 2003 m. antstolio patvarkymu yra grąžinti išieškotojams – Vilniaus miesto tarybai ir Vilniaus miesto valdybai. Minėta 2009 m. sausio 21 d. nutartis, kuria Vilniaus miesto savivaldybei leista išieškoti iš likviduotos UAB „Dieona“ turto, iš esmės pažeidžia vykdymo proceso normas, numatytas CPK 596 straipsnio 1-2 dalyse, 633 straipsnio 1-2 dalyse, 638 straipsnio 1-2 dalyse, 641 straipsnio 1-2 dalyse, 642 straipsnyje, todėl procesas šioje civilinėje byloje turi būti atnaujintas CPK 366 straipsnio 2, 7 ir 9 dalyse numatytais pagrindais. Pažymi, jog Vilniaus miesto savivaldybė įstatymo nustatyta tvarka nėra perėmusi Vilniaus miesto tarybos ir Vilniaus miesto valdybos teises šiame vykdymo procese, o butas, esantis ( - ), priklauso ne 2003 m. sausio 23 d. likviduotai ir iš juridinių asmenų registro išregistruotai UAB „Dieona“, bet fiziniam asmeniui – pareiškėjui.

8Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepimu į atskirąjį skundą (t. 3, b. l. 145-149) prašo pareiškėjo A. P. atskirąjį skundą atmesti ir skirti jam 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę šios sumos priteisiant Vilniaus miesto savivaldybės naudai. Pažymi, jog pareiškėjas atskirajame skunde pirmosios instancijos nutarties neteisėtumo pagrindų nenurodo, o iš naujo kelia vykdymo (išieškojimo) proceso teisėtumo ir pagrįstumo klausimą. Mano, kad turėtų būti įvertinta, ar pareiškėjas nepiktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, ar pareiškėjo pateiktas nepagrįstas atskirasis skundas negali būti pripažintas nesąžiningu (CPK 95 straipsnis), kadangi pareiškėjas dalyvavo visuose teismo procesuose, susijusiuose su išieškojimu iš likviduotos UAB „Dieona“ turto, nuolat nurodė tuos pačius argumentus, nors dėl jų yra pasisakyta įsiteisėjusiuose teismų sprendimuose, tokiu būdu trikdydamas teismų darbą bei pažeisdamas išieškotojo interesus. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjo prašymo atnaujinti procesą šioje byloje CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu, kadangi Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. sausio 21 d. nutartis buvo peržiūrėta kasacine tvarka. Kasacinės instancijos teismas 2009 m. gruodžio 21 d. nutartyje (c. b. Nr. 3K-3-364/2009) išaiškino, jog Vilniaus miesto savivaldybė turi teisę įgyvendinti savo, kaip išieškotojo, teises vykdymo procese iš likviduotos UAB „Dieona“ turto – buto ( - ). Pažymi, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009 m. sausio 21 d. nutartyje įvertino visas vykdymo procesui reikšmingas aplinkybes, todėl iš naujo peržiūrėti vykdymo proceso teisėtumą išieškotojo teisės išieškoti iš konkretaus skolininko turto pagrįstumo aspektu nėra teisinio pagrindo. Dėl atskirojo skundo motyvų, susijusių su vykdymo proceso šalių subjektiškumu – Vilniaus miesto savivaldybės teise tęsti vykdymo procesą – nurodo, kad ši Vilniaus miesto savivaldybės teisė yra numatyta savivaldybių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose bei pripažinta minėtais teismų sprendimais, todėl teismo tvarka iš naujo negali būti ginčijama.

9Suinteresuotas asmuo antstolis V. M. atsiliepime į atskirąjį skundą (t. 3, b. l. 152-153) prašo jį atmesti kaip neteisėtą ir nepagrįstą. Pažymi, kad pareiškėjui A. P. visa vykdomųjų bylų medžiaga, taip pat faktas, jog 2003 m. gruodžio 16 d. vykdomieji dokumentai išieškotojo prašymu buvo grąžinti išieškotojui, o 2003 m. gruodžio 22 d. vėl pateikti vykdyti, buvo žinoma. Vykdomojo dokumento grąžinimas išieškotojui nereiškia, kad išieškotojas atsisakė išieškojimo ir vykdomoji byla yra nutraukta, nes tuo metu vykdomosios bylos nutraukimą rezoliucija turėjo patvirtinti teismas, o tokios rezoliucijos vykdomuosiuose dokumentuose nėra. Nurodo, kad prašoma atnaujinti civilinė byla yra peržiūrėta tiek apeliacine, tiek kasacine tvarka, dėl to negali būti atnaujinta CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu, o apie pareiškėjo nurodomas aplinkybes, kurias jis įvardina kaip naujai paaiškėjusias, žinojo dar 2009 metais, todėl yra praleidęs CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytą 3 (trijų) mėnesių terminą prašymui atnaujinti procesą pateikti.

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio arba atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis).

12Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo bei atsiliepimų į jį argumentus, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, įvertinęs aplinkybes, susijusias su prašymo atnaujinti procesą civilinėje byloje turiniu, nors ir bereikalingai tikrino, ar pareiškėjo nurodytos aplinkybės atitinka pripažintas aplinkybių, kurios yra pagrindas atnaujinti civilinę bylą, nuostatas, priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti skunde įvardintos aplinkybės prielaidų nesudaro.

13Proceso atnaujinimas – tai išimtinė (ekstraordinarinė) įsiteisėjusių teismų sprendimų ar nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės forma, kurio paskirtis – ištaisyti esmines teisines ar faktines klaidas, jeigu jų pasitaikytų anksčiau teismų priimtuose procesiniuose dokumentuose, tačiau tik tuo atveju, jeigu suinteresuotas asmuo nebeturi galimybės pažeistas teises ir interesus apginti kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės instancinės sistemos būdais arba kitų teisių bei įstatymų saugomų interesų gynimo būdų nėra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2007; 2007 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-380/2007; 2007 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007; 2008 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-499/2008; 2010 m. gegužės 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-183/2010; 2011 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-183/2011ir kt.). Pareiškėjo įvardinti proceso atnaujinimo pagrindai vertintini visų bylos aplinkybių kontekste, siekiant patikrinti, ar jie leidžia pagrįstai abejoti priimtų teismo sprendimų (nutarčių) teisėtumu ir/ar pagrįstumu. Asmenys, prašantys atnaujinti procesą, privalo elgtis sąžiningai ir šiuo institutu nepiktnaudžiauti: proceso atnaujinimo institutas negali būti naudojamas kaip priemonė dar kartą pabandyti išspręsti ginčą savo naudai, pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-7-57/2008, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-403/2008; 2010 m. gegužės 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-183/2010 ir kt.). Dėl prašymo atnaujinti procesą padavimo termino

14Nusprendęs priimti prašymą atnaujinti procesą, teismas patikrina, ar šis prašymas paduotas nepraleidus CPK 368 straipsnyje nustatyto termino ir ar egzistuoja CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti proceso atnaujinimo pagrindai, t. y. teisiškai reikšmingi faktai, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas, peržiūrint bylą instancine tvarka (CPK 370 straipsnio 2 dalis). Tokiu teisiniu reglamentavimu iš esmės siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui šiuo išimtiniu procesiniu institutu. CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per 3 (tris) mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Siekdamas užtikrinti teisinių santykių stabilumą, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų (CPK 7 str.) laikymąsi, užkirsti kelią piktnaudžiavimui procesinėmis teisėmis, įstatymų leidėjas, nustatydamas termino kreiptis dėl proceso atnaujinimo pradžią, įpareigoja atsižvelgti ne tik į pareiškėjo nurodomą sužinojimo momentą, bet ir įvertinti, kada asmuo objektyviai turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą, veikdamas atitinkamoje situacijoje kaip bonus pater familias, t. y. apdairiai, atidžiai ir rūpestingai, kaip tokioje situacijoje privalėtų elgtis protingas, atidus ir sąžiningas asmuo.

15Bylos medžiagos duomenys patvirtina, kad civilinę bylą pagal pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos prašymą dėl leidimo įgyvendinti teismo pripažintą teisę, suinteresuoti asmenys VĮ Registrų centras, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, antstolis V. M., A. P., S. P. - F, J. J. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas išnagrinėjo 2009 m. sausio 21 d. nutartimi – leido Vilniaus miesto savivaldybei realizuoti teisę, pripažintą jai įsiteisėjusiais Lietuvos Respublikos ūkinio teismo 1996 m. gegužės 21 d. bei 1997 m. sausio 21 d. sprendimais, išieškant pagal vykdomuosius raštus teismo priteistą 31 554,31 Lt skolą, 11 548,87 Lt delspinigių bei 44 598,37 Lt skolą ir delspinigius iš likviduotai UAB „Dieona“ priklausančio nekilnojamojo turto – buto, esančio ( - ) (t.2, b. l. 202-204). Kaip matyti iš bylos medžiagos, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. gruodžio 21 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. nutartį, kuria apeliacinės instancijos teismas panaikino Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. sausio 21 d. nutartį ir išsprendė klausimą iš esmės – atmetė pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės prašymą leisti nukreipti išieškojimą pagal Lietuvos Respublikos ūkinio teismo 1996 m. gegužės 21 d. ir 1997 m. sausio 21 d. sprendimus į minėtą butą, esantį ( - ) (t.2, b. l. 270-275), ir paliko galioti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. sausio 21 d. nutartį (t. 3, b. l. 62-67). Taigi ši galutinė ir neskundžiama kasacinio teismo nutartis, kuria patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės teisė įgyvendinti Lietuvos Respublikos ūkinio teismo 1996 m. gegužės 21 d. ir 1997 m. sausio 21 d. sprendimais pripažintą teisę išieškoti pagal vykdomuosius raštus iš likviduotai UAB „Dieona“ priklausančio turto, įsiteisėjo nuo jos priėmimo dienos – 2009 m. gruodžio 21 d. (CPK 362 straipsnis).

16Pareiškėjas prašyme atnaujinti bylos nagrinėjimą tvirtina, jog bylos nagrinėjimo metu jam nebuvo žinoma apie 2003 metais išieškotojui grąžintus vykdomuosius raštus, ką pareiškėjas vertina kaip išieškojimo atsisakymą (CPK 641 straipsnio 1-2 dalys) ir vykdymo proceso šioje byloje nutraukimą (CPK 630 straipsnio 1-3 dalys, 632 straipsnio 2-3 dalys). Kaip minėta, prašymas atnaujinti procesą gali būti paduodamas per 3 (tris) mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą (CPK 368 straipsnio 1 d.). Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas 2011 m. balandžio 26 d. Vilniaus apygardos teismui teikiamame atskirajame skunde dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 21 d. nutarties (civ. bylos Nr. 2-3136-863/2011) nurodė tas pačias aplinkybes, susijusias su Lietuvos Respublikos ūkio teismo 1996 ir 1997 metais išduotų vykdomųjų raštų 2003 m. grąžinimu išieškotojui (t.3, b. l. 95-97). Išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjo prašyme atnaujinti procesą išdėstytos aplinkybės jam buvo žinomos jau 2011 m. balandžio 26 d., todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai termino kreiptis dėl proceso atnaujinimo pradžios momentu laikė 2011 m. balandžio 26 d. ir tuo pagrindu sprendė, jog pareiškėjas, 2012 m. liepos 7 d. kreipdamasis su prašymu dėl proceso atnaujinimo, praleido CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti.

17CPK 370 straipsnio, reglamentuojančio prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo metu teismo atliekamų procesinių veiksmų eiliškumą bei turinį, 2 ir 3 dalyse įtvirtinta antroji prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo stadija – priimto prašymo atnaujinti procesą nagrinėjamas teismo posėdyje, kur teismas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai teismas nusprendžia prašymą nagrinėti žodinio proceso tvarka, sprendžia, ar prašymas paduotas nepraleidus termino, nustatyto šio Kodekso 368 straipsnyje, ir ar pagrįstas šio Kodekso 366 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais. Bylos nagrinėjimo ribos šiame etape reiškia patikrinimą, ar egzistuoja aplinkybės, su kuriomis įstatymo siejama galimybė ir būtinybė nagrinėti bylą pakartotinai. Taigi konstatavus, jog įstatymo nustatytos galimybės, kurią riboja prašymo atnaujinti procesą padavimo termino laikymasis (CPK 368 straipsnio 1 dalis), pareiškėjas neturi, t.y. praleido įstatymo nustatytą terminą kreiptis dėl proceso atnaujinimo, tikrinti, ar jo prašymas yra pagrįstas 366 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais, teismas neturi. Tokią išvadą leidžia daryti CPK 370 straipsnyje išdėstytų prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo veiksmų eiliškumas: konkrečių CPK 366 straipsnio 1 dalyje numatytų pagrindų civilinės bylos procesui atnaujinti egzistavimas nustatinėjimas tik po to, kai konstatuojama, kad nėra praleisti CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatyti prašymo padavimo terminai. Kitaip tariant, proceso atnaujinimo pagrindų vertinimas yra išvestinis ir atliekamas tik priėmus teigiamą sprendimą dėl prašymo padavimo termino.

18Išdėstytų aplinkybių kontekste teismas sprendžia, kad pareiškėjos prašymas atnaujinti procesą yra paduotas praleidus CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatyto 3 (trijų) mėnesių terminą, todėl nustatęs šią aplinkybę ir nesant pareiškėjo prašymo šį terminą atnaujinti, pirmosios instancijos teismas neturėjo spręsti dėl pagrindų atnaujinti šį procesą egzistavimo (CPK 366 straipsnio 1 dalis), tačiau perteklinis motyvavimas šiuo atveju skundžiamos nutarties teisėtumui įtakos neturi, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

19Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 10 Lt sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnį, 96 straipsnio 6 dalį, bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos.

20Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jūratė Varanauskaitė, rašytinio proceso... 2. Pareiškėjas A. P. 2012-07-17 kreipėsi į Vilniaus miesto 2 apylinkės... 3. Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepime į prašymą dėl... 4. Suinteresuotas asmuo antstolis V. M. atsiliepime į prašymą dėl proceso... 5. Suinteresuotas asmuo S. P. – F. atsiliepime į prašymą dėl proceso... 6. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi (t. 3,... 7. Pareiškėjas A. P. atskirajame skunde (t.3, b. l. 130-132) prašo panaikinti... 8. Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepimu į atskirąjį... 9. Suinteresuotas asmuo antstolis V. M. atsiliepime į atskirąjį skundą (t. 3,... 10. Atskirasis skundas netenkintinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio arba atskirojo... 12. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą,... 13. Proceso atnaujinimas – tai išimtinė (ekstraordinarinė) įsiteisėjusių... 14. Nusprendęs priimti prašymą atnaujinti procesą, teismas patikrina, ar šis... 15. Bylos medžiagos duomenys patvirtina, kad civilinę bylą pagal pareiškėjo... 16. Pareiškėjas prašyme atnaujinti bylos nagrinėjimą tvirtina, jog bylos... 17. CPK 370 straipsnio, reglamentuojančio prašymo atnaujinti procesą... 18. Išdėstytų aplinkybių kontekste teismas sprendžia, kad pareiškėjos... 19. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 20. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 21. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartį palikti...