Byla e2-8606-793/2018
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant Agnei Baranauskaitei, dalyvaujant ieškovės bankrutavusios Valstybinio visuomeninio maitinimo įmonės „Burės“ (toliau ir BVVMĮ „Burės), atstovaujamos bankroto administratoriaus mažosios bendrijos „Nemokumas“, atstovui Nerijui Jurčiukoniui, atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės atstovams Ingai Patapaitei ir Linui Ališauskui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios Valstybinio visuomeninio maitinimo įmonės „Burės“, atstovaujamos bankroto administratoriaus mažosios bendrijos „Nemokumas“, ieškinį atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybei dėl žalos atlyginimo priteisimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5ieškovė BVVMĮ „Burės“, atstovaujama bankroto administratoriaus MB „Nemokumas“ (toliau ir Įmonė), kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės 4 353,28 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. birželio 8 d. nutartimi patenkino Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus (toliau – VSDFV Klaipėdos skyrius) pareiškimą ir VVMĮ „Burės“ iškėlė bankroto bylą. Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gegužės 9 d. nutartimi patvirtinta likviduojamos VVMĮ „Burės“ supaprastinto bankroto proceso administravimo išlaidų sąmata – 2 280,00 Eur administratoriaus atlyginimas (plius mokėtini mokesčiai) ir 1 731,28 Eur administravimo išlaidas, iki Įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Teigia, jog Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1995 m. gegužės 24 d. sprendimu buvo nuspręsta likviduoti VVMĮ „Burės“. Nors Klaipėdos miesto savivaldybės taryba VVMĮ „Burės“ įgyvendina savininko teises, tačiau nuo 1995 m., t. y. nuo sprendimo likviduoti Įmonę, jokių veiksmų, susijusių su VVMĮ „Burės“ veikla, nesiėmė. VVMĮ „Burės“ esant nemokumo būsenoje, savivaldybė nevykdė įstatymu nustatytos pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos Įmonei iškėlimo. Atsakovė, nevykdydama Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nustatytų pareigų, savo neveikimu prisiėmė neigiamus padarinius, t. y. žalos atsiradimo riziką. Teigia, kad atsižvelgiant į tai, jog Įmonės bankroto administratorius bankroto administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ir visas bankroto procedūras įvykdė savo lėšomis, o atsakovė, būdama Įmonės savininkė ir turėdama pareigą Įmonei tapus nemokia kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo Įmonei, to nepadarė, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 11 punktu Klaipėdos miesto savivaldybė turi atlyginti bankroto administravimo išlaidų sąmatą.

62.

7Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Teigia, kad Klaipėdos miesto taryba 1995 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 18 nusprendė likviduoti Įmonę bei paskyrė šios Įmonės likvidatorių. Atsakovės teigimu, likvidatorius prisiėmė riziką, sutikdamas likviduoti Įmonę, kad gali patirti dėl to sąnaudų, tačiau dėl bankroto bylos iškėlimo nesikreipė. Teigia, jog informaciją apie tai, kad Įmonei iškelta bankroto byla, gavo tik po bylos iškėlimo, t. y. 2016 m. liepos 14 d., todėl savivaldybė neturėjo galimybės dalyvauti bankroto bylos nagrinėjime bei pareikšti savo pozicijos dėl priimtų sprendimų. Be to, pažymi, kad atsakovė, taip pat nebuvo informuota apie 2016 m. spalio 6 d. vykusį Įmonės kreditorių susirinkimą, kuriame buvo patvirtinta bankrutavusios įmonės administravimo išlaidų sąmata. Atsakovės teigimu, įstatymu deleguotos pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo neatlikimas (neveikimas) nėra susijęs tiesioginiu priežastiniu ryšiu su kreditorinių reikalavimų įmonei dydžiu. Atsakovė nežinojo ir negalėjo žinoti apie kreditoriaus VSDFV Klaipėdos skyrius reikalavimą likviduojamai Įmonei bei Įmonės nemokumą, todėl neturėjo objektyvios galimybės inicijuoti Įmonės bankroto bylos iškėlimą. Pažymi, kad VSDFV Klaipėdos skyriaus veiksmai, kai po 21 metų kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos Įmonei iškėlimo, padarė įtaką žalos atsiradimui ir didėjimui. Atsakovės teigimu, ieškovės netinkamas ir aplaidus pareigų vykdymas sąlygojo ginčo išlaidų atsiradimą pagal akivaizdžiai neperspektyvius reikalavimus.

83.

9Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Teigia, kad valstybė niekada nebuvo BVVMĮ „Burės“ savininkė. Iki 2006 m. Įmonės savininkė buvo Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, o po 2006 m. birželio 1 d. Įmonės savininku tapo Klaipėdos miesto savivaldybė. Atsakovė, kaip Įmonės savininkė, mirus likvidatoriui nesiėmė priemonių ir nesikreipė dėl bankroto bylos VVMĮ „Burės“ iškėlimo, todėl privalo atlyginti bankroto administravimo išlaidas. Pabrėžė, jog Įmonės turtas dar 1995 metais buvo mažesnis už Įmonės įsiskolinimus penkis kartus, o 1997 m. įmonė turto nebeturėjo. Patvirtino, kad po bankroto bylos iškėlimo, atsakovei buvo išsiųsti dokumentai, informuojantys apie VVMĮ „Burės“ bankroto bylos iškėlimą. Sprendimą likviduoti įmonę priėmė Klaipėdos miesto taryba, kuri įgyvendino savininko teises. Pats Įmonės savininkas nuo 1991 m. nesikeitė, keitėsi tik subjektas įgyvendinantis savininko teises. Pabrėžė, jog atsakovei sužinojus apie VVMĮ „Burės“ iškeltą bankroto bylą, ji turėjo teisę prašyti ją įtraukti suinteresuotu asmeniu bankroto byloje, tačiau to nepadarė.

104.

11Atsakovės atstovas Linas Ališauskas su ieškiniu nesutiko. Teigia, jog susidariusioje situacijoje savivaldybė, apskritai, nėra tinkamas atsakovas. Nurodė, kad BVVMĮ „Burės“ yra valstybinė Įmonė, todėl savivaldybė nėra su ja susijusi. Netgi tuo atveju, jeigu būtų pripažinta, kad Klaipėdos miesto savivaldybė yra tinkama atsakovė, nenustatytos visos civilinės atsakomybės kilimo sąlygos – nagrinėjamu atveju nėra atsakovės kaltės – savivaldybė nebuvo įtraukta į Įmonės bankroto procesą, negalėjo pateikti prieštaravimų dėl bankroto administravimo sąmatos ir pan. Teigia, jog nagrinėjamu atveju yra administratoriaus kaltė, kad atsakovė nebuvo įtraukta į BVVMĮ „Burės“ bankroto bylą. Atsižvelgiant į tai teigia, jog žalos atlyginimas iš savivaldybės nėra galimas.

12Teismas konstatuoja:

13ieškinys tenkintinas visiškai.

145.

15Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos miesto tarybos sprendimu Nr. 18 nuspręsta likviduoti VVMĮ „Burės“; Įmonės likvidatoriumi skirti P. S. – VVMĮ „Burės“ direktorių valdybos pirmininką; įpareigoti likvidatorių įstatymo nustatyta tvarka spręsti klausimus, susijusius su Įmonės likvidavimu; sprendimo vykdymo kontrolę pavesti Savivaldybės nuosavybės ir Prekybos ir visuomeninio maitinimo skyriams (1 t., e. b. l. 11). VVMĮ „Burės“ likvidatorius P. S. 2011 m. rugpjūčio 10 d. mirė. (1 t., e. b. l. 153). Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. birželio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-676-538/2016 pagal kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ieškinį iškėlė bankroto bylą VVMĮ „Burės“, bankroto administratoriumi paskyrė MB „Nemokumas“ (1 t., e. b. l. 28-29, 43). Nutartis įsiteisėjo 2016 m. birželio 19 d. 2016 m. spalio 13 d. nutartimi BVVMĮ „Burės“ taikytas supaprastintas bankroto procesas (1 t., e. b. l. 7). Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gegužės 9 d. nutartimi patvirtinta likviduojamos VVMĮ „Burės“ administravimo išlaidų sąmata – 2 280,00 Eur administratoriaus atlyginimas (plius mokėtini mokesčiai) ir 1 731,28 Eur administravimo išlaidos, iki Įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro (1 t., e. b. l. 40-41).

166.

17Ieškovė BVVMĮ „Burės“, atstovaujama bankroto administratoriaus, prašo priteisti iš atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės 4 353,28 Eur žalos atlyginimo, argumentuodama, jog Klaipėdos miesto savivaldybės taryba VVMĮ „Burės“ įgyvendina savininko teises, tačiau nuo 1995 m. jokių veiksmų, susijusių su VVMĮ „Burės“ veikla nesiėmė, nors Įmonė buvo nemoki.

187.

19Atsakovė su ieškiniu nesutinka teigdama, kad nenustatytos visos civilinės atsakomybės kilimo sąlygos – susidariusioje situacijoje nėra Klaipėdos miesto savivaldybės kaltės. Atsakovė nebuvo įtraukta į BVVMĮ „Burės“ bankroto procesą, negalėjo pareikšti prieštaravimų dėl administravimo išlaidų sąmatos. Be to, Klaipėdos miesto savivaldybės teigimu, ji, apskritai, nėra tinkama atsakove.

208.

21Nagrinėjamu atveju sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą būtina nustatyti šias faktines aplinkybes, kokia buvo BVVMĮ „Burės“ finansinė padėtis, ir, ar atsirado (jei atsirado, tai nuo kada) Įmonės vadovui (savininkui) pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, bei koks yra atsakovės – Klaipėdos miesto savivaldybės santykis su bankrutavusia Įmone, t. y. ar atsakovė įgyvendina BVVMĮ „Burės“ savininko teises.

229.

23Sprendimo 5 punkte jau nustatyta, kad Klaipėdos miesto tarybos sprendimu Nr. 18 nuspręsta likviduoti VVMĮ „Burės“ ir Įmonės likvidatoriumi skirti P. S., kuris įpareigotas spręsti klausimus, susijusius su Įmonės likvidavimu. Kadangi Įmonės likvidatorius ( - ) mirė, todėl būtina nustatyti, kas turėjo perimti Įmonės vadovavimą likvidavimo procesui.

2410.

25Byloje esantis Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija patvirtina, kad BVVMĮ „Burės“ teisinė forma – savivaldybės įmonė. P. S. Įmonės likvidatoriumi buvo paskirtas 1995 m. gegužės 24 d., jo įgaliojimų pabaiga – 2016 m. birželio 19 d. Laikotarpiu nuo 1991 m. sausio 9 d. iki 2006 m. birželio 1 d. VVMĮ „Burės“ savininko teises ir pareigas įgyvendino Klaipėdos miesto savivaldybės taryba (juridinio asmens kodas 188691433), kuri 2006 m. rugpjūčio 9 d. išregistruota (1 t., e. b. l. 101), o nuo 2006 m. birželio 1 d. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija tapo Klaipėdos miesto savivaldybės taryba (juridinio asmens kodas 111114376). Minėto išplėstinio išrašo 6.1., 6.1.1. punktai patvirtina, kad nuo 1991 m. sausio 9 d. BVVMĮ „Burės“ savininke yra Klaipėdos miesto savivaldybė (juridinio asmens kodas 111100775). Šios teismo nustatytos faktinės aplinkybės paneigia atsakovės argumentus, kad Klaipėdos miesto savivaldybė yra netinkama atsakovė. Priešingai, byloje esančių rašytinių įrodymų visuma patvirtina, kad atsakovė – Klaipėdos miesto savivaldybė (nors ir keitėsi Klaipėdos miesto savivaldybės veiklos formos) yra BVVMĮ „Burės“ savininkė – šiuos duomenis patvirtina oficialus rašytinis įrodymas – VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro išrašas – kuris nėra nuginčytas, todėl yra galiojantis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 197 str. 2 d.). Tuo tarpu, atsakovė teismui nepateikė jokių duomenų, sudarančių pgrįstą pagrindą abejoti VĮ „Registrų centras“ esančia informacija, ar ją paneigtų (CPK 178 str.). Atsakovė nagrinėjamu atveju neįrodė, kad 2006 m. rugpjūčio 9 d. išregistravus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybą (instituciją, įgyvendinusią VVMĮ „Burės“ savininkės teises ir pareigas), jai neperėjo savininkės teisės į ieškovę ir neatiteko pareigos, susijusios su ieškovės veikla.

2611.

27Be to, pažymėtina, jog Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. birželio 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-538-524/2018 išnagrinėjęs ieškovės apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2017 m. lapkričio 22 d. sprendimo (kuriuo buvo atmestas ieškovės ieškinys civilinę bylą pirmosios instancijos teisme nagrinėjant pirmą kartą) konstatavo, jog pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.108 straipsnio 2 dalį juridinių asmenų dalyviai, kreditorių susirinkimas, juridinių asmenų registro tvarkytojas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti juridinį asmenį, privalo paskirti likvidatorių (2011 m. birželio 21 d. redakcija žin., 2011, Nr. 85-4130, XI-1484,), todėl mirus VVMĮ „Burės“ likvidatoriui P. S. (2011 m. rugpjūčio 10 d.), atsakovė negalėjo palikti Įmonės be kito likvidatoriaus arba pats dalyvis turėjo perimti vadovavimą savivaldybės Įmonei, paskirdamas kitą atsakingą asmenį.

2812.

29Nustačius, kad atsakovė yra BVVMĮ „Burės“ savininkė, reikšminga yra Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 9 dalyje apibrėžta „savininkas“ sąvoka, kuri nustato, jog savininkas – įmonės dalyvis: akcininkas ar akcininkų grupė, kuriam priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, individualios įmonės savininkas, dalininkas, narys ir valstybės, savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Vadovaujantis nurodytu teisiniu reglamentavimu darytina išvada, kad VVMĮ „Burės“ savininkei – nagrinėjamu atveju atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybei taikytinos ĮBĮ nuostatos, numatančios pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais (ĮBĮ 8 str. 1 d.).

3013.

31Kadangi nustatyta, jog atsakovė įgyvendina BVVMĮ „Burės“ savininkės teises ir pareigas, bei jai taikytinos ĮBĮ nuostatos, būtina atskleisti, kokia buvo Įmonės finansinė padėtis mirus likvidatoriui (2011 m. rugpjūčio 10 d.).

3214.

33ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtintas pagrindinis bankroto bylos iškėlimo pagrindas – įmonės nemokumas. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies nuostatas, įmonės nemokumas tai – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Laiku nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovas (savininkas) prisiima riziką dėl pareigos padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsiradimo (ĮBĮ 8 str. 4 d.). ĮBĮ nėra tiesiogiai įvardyta konkretaus termino, per kurį, atsiradus bankroto bylos iškėlimo pagrindams, įmonės vadovas (savininkas) privalo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

3415.

35Byloje esantis 1995 m. liepos 1 d. likvidacinio balanso paaiškinimas patvirtina, kad VVMĮ „Burės“ turtas įvertintas 11 740,69 Eur (40 538,27 Lt), o įsiskolinimai – 61 035,89 Eur (210 744,73 Lt), t. y. Įmonės įsiskolinimas penkis kartus viršijo į balansą įrašyto turto vertę (1 t., e. b. l. 23-25, 26). Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. birželio 8 d. nutartyje, kuria VVMĮ „Burės“ iškelta bankroto byla pagal ieškovės VSDFV Klaipėdos skyrius ieškinį konstatuota, jog „<<iš pateiktų duomenų matyti, kad atsakovė nekilnojamojo ir registruotino kilnojamojo turto neturi, o skola ieškovui sudaro 3 747,76 Eur. Be to, atsakovė jau nuo 1995 m. skolinga ieškovui, nors ir buvo įspėta, skolos nesumokėjo“ (1 t., e. b. l. 28-29). Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog VVMĮ „Burės“ 1995 m. balandžio – rugsėjo mėn. turėjo apdraustųjų asmenų, todėl Įmonė privalėjo mokėti nustatyto dydžio valstybinio socialinio draudimo įmokas. Kadangi VVMĮ „Burės“ nuo 1995 m. rugsėjo 30 d. neturėjo apdraustųjų asmenų, todėl prievolė mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas pasibaigė. Ieškovei laiku nesumokėjus valstybinio socialinio draudimo įmokų susidarė 3 747,76 Eur skola (įskaitant delspinigius). Atsižvelgiant į tai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius VVMĮ „Burės“ išsiuntė 2013 m. gruodžio 13 d. raštą Nr. IB-113 „Dėl pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl valstybinės visuomeninio maitinimo įmonės „Burės“ bankroto bylos iškėlimo“. Minėtame rašte nurodyta, jog iki 2013 m. gruodžio 11 d. Įmonė privalėjo sumokėti 3 747,76 Eur (12 940,25 Lt) skolą (5 727,08 Lt įmokų ir 7 213,17 Lt delspinigių). Minėtas pranešimas grįžo neįteiktas (2 t., e. b. l. 25). VSDFV Klaipėdos skyrius VVMĮ „Burės“ išsiuntė 2015 m. gegužės 15 d. raštą Nr. IB-53 „Dėl pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl valstybinės visuomeninio maitinimo įmonės „Burės“ bankroto bylos iškėlimo“, kuris taip pat grįžo neįteiktas. VSDFV Klaipėdos skyrius pakartotinai VVMĮ „Burės“ išsiuntė 2015 m. gegužės 15 d. raštą Nr. IB-53 „Dėl pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl valstybinės visuomeninio maitinimo įmonės „Burės“ bankroto bylos iškėlimo“ su 2015 m. liepos 14 d. lydraščiu Nr. (8.1)SI-36170, kuris 2015 m. liepos 16 d. buvo įteiktas (2 t., e. b. l. 27-29). Įmonei nesumokėjus 3 747,76 Eur skolos, VSDFV Klaipėdos skyrius kreipėsi į teismą dėl VVMĮ „Burės“ bankroto bylos iškėlimo. Šiame sprendimo punkte nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą konstatuoti, kad 2011 m. rugpjūčio 10 d. mirus VVMĮ „Burės“ likvidatoriui P. S. VVMĮ „Burės“ buvo nemoki – jokio turto neturėjo, tuo tarpu skola VSDFV Klaipėdos skyriui siekė 3 747,76 Eur. Byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, jog po VVMĮ „Burės“ likvidatoriaus mirties iki bankroto bylos Įmonei iškėlimo atsakovė, kaip VVMĮ „Burės“ savininkė, būtų ėmusis aktyvių veiksmų, siekiant spręsti susidariusią situaciją ir padengti VVMĮ „Burės“ turimą įsiskolinimą VSDFV Klaipėdos skyriui ar kreipusis į teismą dėl bankroto bylos VVMĮ „Burės“ iškėlimo.

3616.

37Pažymėtina, jog sprendžiant klausimą dėl civilinės atsakomybės įmonės vadovui (savininkui) taikymo būtina nustatyti visas jos sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 str.). Tokio pobūdžio bylose ieškovas privalo įrodyti ne tik neteisėtus atsakovo veiksmus, bet ir padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 str.).

3817.

39Teismas nesutinka su atsakovės argumentais, kad nagrinėjamu atveju nėra įrodyta Klaipėdos miesto savivaldybės kaltė. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad tiek juridinio asmens dalyviai, tiek valdymo organai savo veikloje privalo elgtis taip, kad dėl jų veikimo ar neveikimo bendrovė nesukeltų žalos tretiesiems asmenims. Ši pareiga atitinka CK 6.263 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą bendro pobūdžio pareigą asmenims laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; kt.). Taigi sukėlęs įmonei, kartu ir jos kreditoriams žalą, inter alia pažeisdamas pareigą kreiptis dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, atsakingas asmuo – įmonės vadovas ir (ar) dalyvis – turi pareigą ją atlyginti, nepaisant to, ar tokia pareiga atitinkamu įmonės veikimo laikotarpiu buvo konkrečiai nustatyta Įmonių bankroto įstatyme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2014).

4018.

41Nagrinėjamu atveju aktualios ĮBĮ redakcijos (po VVMĮ „Burės“ likvidatoriaus mirties) 8 straipsnio 1 dalis taip pat nustatė pareigą įmonės vadovui, įmonės savininkui kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu įmonės negali atsiskaityti su kreditoriais (2010 m. lapkričio 4 d. redakcija žin., 2010, Nr. 137-6988 XI-1087). Šioje civilinėje byloje nustačius, kad atsakovei įgyvendinant VVMĮ „Burės“ savininkės teisės ir pareigas, ir esant situacijai, jog VVMĮ „Burės“ buvo nemoki, tačiau nesikreipus į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, Klaipėdos miesto savivaldybė pažeidė ĮBĮ įtvirtintą pareigą. Dėl tokio atsakovės neveikimo, kreditoriaus VSDFV Klaipėdos skyriaus iniciatyva, VVMĮ „Burės“ buvo iškelta bankroto byla. Iškėlus Įmonei bankroto bylą, Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gegužės 9 d. nutartimi patvirtinta BVVMĮ „Burės“ administravimo išlaidų sąmata 2 280,00 Eur atlyginimas bankroto administratoriui plius mokėtini mokesčiai (342,00) ir 1 731,28 Eur administravimo išlaidų, iš viso 4 353,28 Eur. Kadangi bankroto administratorius bankroto procedūras vykdė savo lėšomis, todėl atsakovei nesikreipus laiku dėl VVMĮ „Burės“ bankroto bylos iškėlimo, susidarė 4 353,28 Eur dydžio žala, už kurios atsiradimą yra atsakinga atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybė.

4219.

43Atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti atsakovės argumentai, kuriuose Klaipėdos miesto savivaldybė teigia, jog atsakovės kaltės nėra, kadangi savivaldybė, apskritai, nebuvo įtraukta į Įmonės bankroto procesą, todėl negalėjo pateikti prieštaravimų dėl administravimo sąmatos. Pažymėtina, jog bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovės bankroto administratorius 2016 m. lapkričio 23 d. pretenzija „Dėl BVVMĮ „Burės“ bankroto administravimo išlaidų atlyginimo“ kreipėsi į atsakovę, ragindamas atlyginti 4 625,00 Eur bankroto administravimo išlaidų. Prie pretenzijos atsakovei buvo pateiktos Klaipėdos apygardos teismo nutartys dėl bankroto bylos Įmonei iškėlimo ir kiti dokumentai (1 t., e. b. l. 8-9). Klaipėdos miesto savivaldybė į pretenziją nereagavo ir su bankroto administratoriumi neatsiskaitė. Be kita ko, pažymėtina, jog Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, išnagrinėjusi BVVMĮ „Burės“ 2016 m. liepos 13 raštą, pateikė bankroto administratoriui dokumentus, susijusius su VVMĮ „Burės“ (1 t., e. b. l. 10-26). Nurodyti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovei dar 2016 m. lapkričio mėn. (galimai dar anksčiau – nagrinėjant minėtą bankroto administratoriaus 2016 m. liepos 13 d. raštą) buvo žinoma apie VVMĮ „Burės“ bankroto bylos iškėlimą, nepaisant to, Klaipėdos miesto savivaldybė nesiėmė aktyvių veiksmų ir nesikreipė į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl jos įtraukimo į BVVMĮ „Burės“ bankroto bylą. Be kita ko, pabrėžtina, jog bankroto administravimo sąmata buvo patvirtinta tik 2017 m. gegužės 9 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi, t. y. tuo metu, kai atsakovė jau buvo informuota apie VVMĮ „Burės“ bankroto bylos iškėlimą (2016 m. lapkričio 23 d. pretenzija), todėl Klaipėdos miesto savivaldybės argumentai, kad jai nebuvo suteikta galimybė pateikti prieštaravimus dėl bankroto administravimo sąmatos laikytini nepagrįstais. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog Klaipėdos apygardos teismas, nagrinėdamas ieškovės VSDFV Klaipėdos skyriaus ieškinį dėl VVMĮ „Burės“ bankroto bylos iškėlimo ir manydamas, jog į procesą būtina įtraukti Klaipėdos miesto savivaldybę, tai būtų galėjęs padaryti savo iniciatyva. Tuo tarpu VVMĮ „Burės“ bankroto administratorius buvo paskirtas 2016 m. birželio 8 d. nutartimi iškėlus VVMĮ „Burės“ bankroto bylą, todėl iki bankroto bylos Įmonei iškėlimo bankroto administratorius neturėjo galimybės prašyti į bylos nagrinėjimą įtraukti Klaipėdos miesto savivaldybę.

4420.

45Teismo nustatytų ir įvertintų aplinkybių pagrindu konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju nustatytos visos civilinės atsakomybės atsakovei kilimo sąlygos – Klaipėdos miesto savivaldybė, būdama VVMĮ „Burės“ savininkė, Įmonei esant nemokiai, po VVMĮ „Burės“ likvidatoriaus P. S. mirties (( - )) neįvykdė ĮBĮ įtvirtintos pareigos kreiptis į teismą dėl VVMĮ „Burės“ bankroto bylos iškėlimo. Atsakovei nesikreipus dėl bankroto bylos VVMĮ „Burės“ iškėlimo ir VVMĮ „Burės“ bankroto bylą iškėlus kreditoriaus VSDFV Klaipėdos skyriaus iniciatyva, buvo padaryta žala, kurią sudaro BVVMĮ „Burės“ bankroto administratoriaus administravimo išlaidos. Tarp atsakovės neteisėtų veiksmų (nesikreipimo dėl bankroto bylos iškėlimo) ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys, nes, būtent, Klaipėdos miesto savivaldybės, kaip Įmonės savininkės, pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos VVMĮ „Burės“ iškėlimo nevykdymas sąlygojo situaciją, kai Įmonė negali įvykdyti įsipareigojimo sumokėti administratoriui jam priklausančio atlyginimo ir jo patirtų būtinų bankroto administravimo išlaidų.

4621.

47Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalį, prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją kreditoriui ar administratoriui atsako solidariai.

4822.

49Sprendžiant dėl bankroto administravimo išlaidų priteisimo pažymėtina, jog byloje yra duomenys, patvirtinantys, kad BVVMĮ „Burės“ bankroto administratorius patyrė 1 731,28 Eur bankroto administravimo išlaidų (1 t., e. b. l. 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 42, 72-74), o 2 280,00 Eur atlyginimas bankroto administratoriui plius mokėtini mokesčiai (342,00 Eur) patvirtintas Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gegužės 9 d. nutartimi. Be to, pažymėtina, kad atsakovė nagrinėjamu atveju pačio žalos dydžio neginčijo.

5023.

51Esant nustatytoms aplinkybėms ieškovės ieškinys laikytinas pagrįstu ir įrodytu, todėl tenkintinas – iš atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės ieškovės BVVMĮ „Burės“, atstovaujamos bankroto administratoriaus MB „Nemokumas“, priteistini 4 353,28 Eur žalos atlyginimo.

5224.

53Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1 d.). Kadangi atsakovė praleido prievolės įvykdymo terminą, todėl iš Klaipėdos miesto savivaldybės priteistinos 5 procentų metinės palūkanos už priteistą 4 353,28 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. gegužės 24 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

54 Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

5525.

56Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovė nuo žyminio mokesčio byloje mokėjimo yra atleista CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu. Patenkinus ieškinį visiškai iš atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės valstybės naudai priteistini 98,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.).

5726.

58Ieškovė taip prašo priteisti iš atsakovės patirtas kelionės išlaidas.

5927.

60CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose, tačiau yra protingos, neperteklinės, būtinos, pagrįstos ir įrodytos. Tokiomis išlaidomis, priklausomai nuo konkrečių byloje įrodytų aplinkybių, pripažįstamos bylai būtinų dokumentų gavimo, kelionės ir panašios išlaidos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-104/2009; 2014 m. kovo 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-144/2014). Išlaidų pagrįstumo sąlyga reiškia, kad turėtas išlaidas būtina įrodyti.

6128.

62Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad bankroto administratorius pateikė teismui 2017 m. liepos 17 d. kasos kvitą, patvirtinantį, jog už kurą sumokėjo 40,49 Eur. ir 2017 m. rugsėjo 24 d. kasos kvitą, patirtinantį apie 47,90 Eur sumokėjimą už dyzeliną (1 t., e. b. l. 87). Nors Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad nagrinėjant civilinę bylą pirmosios instancijos teisme pirmą kartą 2017 m. liepos 17 d. ir 2017 m. rugsėjo 25 d. vyko teismo posėdžiai, kuriuose bankroto administratorius dalyvavo, tačiau pažymėtina, jog bankroto administratorius nepateikė teismui pakankamai duomenų, įrodančių prašomų priteisti kelionės išlaidų pagrįstumą. Byloje nėra pateikta kelionės kuro sąnaudų paskaičiavimo formulės, informacijos apie kuro kainą bei atstumą tarp miestų, duomenų apie transporto priemonės kuro sąnaudas. Nesant nurodytos informacijos teismas neturi galimybės įvertinti prašomų priteisti kelionės išlaidų pagrįstumo. Atsižvelgiant į tai, ieškovės prašymas dėl kelionės išlaidų priteisimo netenkintinas.

63Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 268 straipsniu, 269 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

64ieškinį tenkinti visiškai.

65Priteisti iš atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės 4 353,28 Eur (keturis tūkstančius tris šimtus penkiasdešimt tris Eur 28 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą 4 353,28 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. gegužės 24 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

66Priteisti iš atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės 98,00 Eur (devyniasdešimt aštuonis Eur 00 ct) žyminio mokesčio į valstybės biudžetą, sumokant jį į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, įmokos kodą – 5660, mokėjimo paskirtį – žyminis mokestis.

67Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. ieškovė BVVMĮ „Burės“, atstovaujama bankroto administratoriaus MB... 6. 2.... 7. Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir... 8. 3.... 9. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinį palaikė ir prašė jį... 10. 4.... 11. Atsakovės atstovas Linas Ališauskas su ieškiniu nesutiko. Teigia, jog... 12. Teismas konstatuoja:... 13. ieškinys tenkintinas visiškai.... 14. 5.... 15. Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos miesto tarybos sprendimu Nr. 18... 16. 6.... 17. Ieškovė BVVMĮ „Burės“, atstovaujama bankroto administratoriaus, prašo... 18. 7.... 19. Atsakovė su ieškiniu nesutinka teigdama, kad nenustatytos visos civilinės... 20. 8.... 21. Nagrinėjamu atveju sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą būtina nustatyti... 22. 9.... 23. Sprendimo 5 punkte jau nustatyta, kad Klaipėdos miesto tarybos sprendimu Nr.... 24. 10.... 25. Byloje esantis Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išplėstinis... 26. 11.... 27. Be to, pažymėtina, jog Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. birželio 7 d.... 28. 12.... 29. Nustačius, kad atsakovė yra BVVMĮ „Burės“ savininkė, reikšminga yra... 30. 13.... 31. Kadangi nustatyta, jog atsakovė įgyvendina BVVMĮ „Burės“ savininkės... 32. 14.... 33. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtintas pagrindinis bankroto bylos... 34. 15.... 35. Byloje esantis 1995 m. liepos 1 d. likvidacinio balanso paaiškinimas... 36. 16.... 37. Pažymėtina, jog sprendžiant klausimą dėl civilinės atsakomybės įmonės... 38. 17.... 39. Teismas nesutinka su atsakovės argumentais, kad nagrinėjamu atveju nėra... 40. 18.... 41. Nagrinėjamu atveju aktualios ĮBĮ redakcijos (po VVMĮ „Burės“... 42. 19.... 43. Atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti atsakovės argumentai, kuriuose... 44. 20.... 45. Teismo nustatytų ir įvertintų aplinkybių pagrindu konstatuotina, jog... 46. 21.... 47. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalį, prisiėmęs riziką administratorius, kuris... 48. 22.... 49. Sprendžiant dėl bankroto administravimo išlaidų priteisimo pažymėtina,... 50. 23.... 51. Esant nustatytoms aplinkybėms ieškovės ieškinys laikytinas pagrįstu ir... 52. 24.... 53. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti... 54. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 55. 25.... 56. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 57. 26.... 58. Ieškovė taip prašo priteisti iš atsakovės patirtas kelionės išlaidas.... 59. 27.... 60. CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos su... 61. 28.... 62. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad bankroto administratorius pateikė... 63. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 64. ieškinį tenkinti visiškai.... 65. Priteisti iš atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės 4 353,28 Eur (keturis... 66. Priteisti iš atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės 98,00 Eur... 67. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos...