Byla 2-113-901/2016
Dėl dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Spalvienė, sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei E. M., atsakovui K. P. ir jo atstovei advokatei I. P., atsakovo K. V. P. atstovei advokatei I. M.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo VĮ „Kuršėnų miškų urėdija“ ieškinį atsakovams K. V. P. ir K. P. dėl dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo,

Nustatė

3ieškovas VĮ „Kuršėnų miškų urėdija“ prašo teismo pripažinti negaliojančia 2013 m. spalio 22 d. dovanojimo sutartį, kuria K. P. neatlygintinai perleido žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), savo tėvui K. V. P., taikyti restituciją ir grąžinti šį žemės sklypą K. P. nuosavybėn; priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Ieškovo atstovė paaiškino, kad Šiaulių rajono apylinkės teismas 2001 m. lapkričio 23 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-926-01/2001 priteisė VĮ „Kuršėnų miškų urėdija“ naudai iš atsakovo K. P. įmonės 95 828,71 Lt (27 753,91 Eur) skolos ir delspinigių. Teismo sprendimas yra įsiteisėjęs ir perduotas vykdyti antstolei Vaivai Šimkienei, tačiau iki šiol nėra įvykdytas. Individualios įmonės turto neužtekus padengti skolą, išieškojimas yra nukreiptas į asmeninį jos savininko K. P. turtą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 2.50 str. 4 d., Individualių įmonių įstatymo 2 str. 1 d., LAT 2013-07-25 nutartis c.b. Nr. 3K-3-419/2013). 2015-01-27 antstolė V. Šimkienė informavo ieškovą, kad, vykdant vykdomąsias bylas, buvo realizuotas K. P. nuosavybės teise priklausęs žemės sklypas, esantis ( - )., u/n ( - ). K. P. su pardavimu nesutiko ir kreipėsi į teismą. Šiaulių apygardos teismas 2010-05-11 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: pripažino negaliojančiu turto pardavimo iš varžytinių aktą ir pritaikė restituciją, grąžindamas K. P. žemės sklypą. Po restitucijos taikymo paaiškėjo, kad K. P. padovanojo restitucijos pagrindu jam grąžintą žemės sklypą savo tėvui K. V. P.. K. P., žinodamas apie nuo 2001 m. vykdomą išieškojimą ieškovo naudai ir restitucijos pagrindu atgautą žemės sklypą neatlygintinai perleisdamas savo tėvui tikslingai mažino savo turimą turtą, vengdamas vykdyti įsipareigojimus ieškovui ir tuo pažeidė ieškovo kaip kreditoriaus interesus. Ieškovas, turėdamas neginčytiną reikalavimo teisę ir K. P. įmonei neturint turto, savo reikalavimą galėjo nukreipti į įmonės savininko K. P. turtą, tačiau dėl jo sudarytos žemės sklypo dovanojimo sutarties šie ieškovo reikalavimai nebegali būti įvykdyti, nes, sudarius ginčijamą sandorį, likusio K. P. turto nepakanka ieškovo reikalavimams įvykdyti. Sandorio šalys yra nesąžiningos, kadangi K. P. 2013-10-22 dovanojimo sutartimi perleido žemės sklypą savo tėvui, taip siekdamas išvengti skolos VĮ „Kuršėnų miškų urėdija“ dengimo. Jokių įrodymų apie tai, kad atsakovas dovanojimu dengė tariamus įsiskolinimus savo tėvui nepateikta. Ieškovo atstovė nesutinka, kad yra praleista ieškinio senatis, kadangi apie tai, kad skolininkas padovanojo žemės sklypą, ieškovas sužinojo tik iš antstolės 2015-01-27 rašto. Duomenų, kada tiksliai šis raštas įteiktas išieškotojus nėra išlikę. Išieškotojas neturėjo pareigos pastoviai domėtis apie skolininko turtą ir vykdomą išieškojimą, kadangi sprendimą vykdo ir duomenis apie skolininko turtą renka, į jį nukreipia išieškojimą tam valstybės įgaliotas pareigūnas – antstolis.

4Atsakovas K. P. nepateikė atsiliepimo į ieškinį, nors net du kartus jo prašymu šis terminas pratęstas, teismo posėdyje nesutiko su ieškovo ieškiniu, prašė taikyti ieškinio senatį. Teigia, kad teismams 2003-06-16 turto pardavimo iš varžytynių aktą pripažinus negaliojančiu dėl itin mažos sklypo pardavimo kainos ir pritaikius restituciją natūra, grąžinant žemės sklypą buvusiam savininkui, tuo metu jis manydamas, kad išieškojimas VĮ „Kuršėnų miškų urėdija“ dėl senaties buvo nutrauktas, kadangi turėjo didelių skolų tėvui, šį sklypą nutarė jam perleisti, o skolas tėvui patvirtinančius vekselius bendru sutarimu jie sunaikino. Teigia, kad tuo metu antstoliai iš jo išieškojo tik išlaidas valstybei. Nemano, kad dovanojimo sandorio šalys buvo nesąžiningos.

5Atsakovas K. V. P. su ieškovo ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Rašytiniuose paaiškinimuose nurodo, kad dovanojimo sutartis VĮ Registrų centre įregistruota 2013-10-23, šie duomenys yra vieši ir visiems prieinami, todėl ieškovas turėjo apie tai žinoti nuo šių duomenų įregistravimo. Dėl to teigia, kad ieškovas praleido 1 metų ieškinio senaties terminą, numatytą CK 6.472 str., kurį teismo prašo taikyti ir ieškinį atmesti dėl senaties. Teigia, kad atsakovas yra sąžininga sandorio šalis ir turėjo teisę iš sūnaus gauti dovanojimo sutarties pagrindu žemės sklypą, esantį ( - )., u/n ( - ), kadangi buvo jo kreditorius. 1995 m. jo sūnus K. P. įkūrė individualią įmonę. K. V. P. sūnui buvo paskolinęs pinigų šiam verslui: 1995 m. lentpjūvės įkūrimui bei medienos pirkimui paskolino 50000 Lt bei 30000 Lt paskolino įrangos lentpjūvei susipirkimui, kad sūnus galėtų vykdyti verslą, viso paskolino 80 000 Lt. Vėliau K. P. buvo nuteistas, įmonės statusas įregistruotas kaip likviduojama nuo 2012 m. Atsakovas rėmė sūnų finansiškai, nes savo lėšų jis neturėjo, jokių skolų atsakovui sūnus negalėjo grąžinti. Teigia, kad už visas skolas K. V. P. sūnus buvo parašęs eilę vekselių, kuriais įsipareigojo skolas grąžinti. 2013-10-22 dieną, kai buvo pasirašyta žemės sklypo, esančio ( - )., dovanojimo sandoris, jie visus vekselius sunaikino, todėl šiuo metu jų pateikti teismui nebeturi galimybės, kadangi laikė, kad sūnus su atsakovu pilnai atsiskaitė, perleisdamas žemės sklypą. Pažymėjo, kad žemės sklypo vertė yra mažesnė nei atsakovo kaip kreditoriaus reikalavimai atsakovui K. P., o kitų reikalavimų jis nereiškia, todėl vykdomojoje byloje, kurioje VĮ „Kuršėnų miškų urėdija“ yra išieškotojas, netrukdo šiam kreditoriui išsiieškoti K. P. skolas, nors pareiškus tokį reikalavimą, ieškovo kaip kreditoriaus galimybės išsiieškoti skolas, sumažėtų. Laiko, kad ieškovo teisės nėra pažeistos ir remiantis CK 6.66 str. pagrindu jos negali būti ginamos, todėl ieškinys turi būti atmestas.

6Ieškinys tenkintinas.

7Tiek iš šalių ir jų atstovių paaiškinimų, tiek civilinės ir vykdomosios Nr. 0071/05/00883 medžiagos nustatyta, kad pradžiai iš K. P. įmonės, kuri dabar yra likviduojama, vėliau, neužtekus įmonės turto nuo 2005 m. iš šios įmonės savininko K. P. buvo vykdomas 95828,71 Lt (27753,91 Eur) skolos ir delspinigių išieškojimas pagal Šiaulių rajono apylinkės teismo 2001-11-23 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-926-01/2001 VĮ „Kuršėnų miškų urėdija“ naudai. Antstolė Vaiva Šimkienė, užklausus duomenis apie K. P. turimą turtą, sąskaitas ir darbovietes, išieškojimą dar 2006 m. nukreipė į skolininko darbovietę UAB „Daimileta“, o 2015 m. į skolininko darbovietę UAB „Kaslina“. Teismų duomenų bazės LITEKO duomenimis nenustatyta, kad išieškojimas būtų sustabdytas, taikyti kiti apribojimai išieškant skolą VĮ „Kuršėnų miškų urėdija“ naudai. K. P. skundas dėl antstolės veiksmų dėl vykdomosios bylos užbaigimo Šiaulių apylinkės teismo 2015-11-10 nutartimi civ. byloje Nr. 2-9462-949/2015 atmestas, nutartis įsiteisėjusi.

8Taip pat iš proceso dalyvių paaiškinimų ir Teismų duomenų bazės LITEKO matyti, kad iš K. P. nuo 2001 m. buvo vykdomas išieškojimas tuo metu nepilnamečių vaikų L. P., gim. 1992-01-21, ir G. P., gim. 1993-11-26, gyvenančių su R. P., naudai dėl periodinio išlaikymo priteisimo pagal 1997-01-23 nutarimą, kurio dydis buvo pakeistas 2001-01-02 nutarimu, vėliau pakeistas Šiaulių rajono apylinkės teismo 2006-12-13 sprendimu civilinėje byloje Nr. N2-487-394/2006. Iš K. P. buvo vykdomas išieškojimas ir sūnaus E. P., gim. 1990-06-28, gyvenusio su atsakove E. P., naudai pagal 2000-05-22 Šiaulių rajono apylinkės teismo nutarimą, kuris pakeistas Šiaulių rajono apylinkės teismo 2006-12-13 sprendimu civilinėje byloje Nr. N2-487-394/2006, bei nepilnamečių sūnaus G. P., gim. 2001-07-14, ir dukros E. P., gim. 2005-05-23, gyvenančių su vaikų motina L. P., naudai pagal įsiteisėjusį Šiaulių apylinkės teismo 2016-02-17 įsakymą civilinėje byloje Nr. eL2-2356-1003/2016. Iš Teismų duomenų bazės ir civilinėje byloje esančios antstolės V. Šimkienės 2015-09-24 užklausos matyti, kad ginčijamo dovanojimo sandorio sudarymo metu ir VĮ „Kuršėnų miškų urėdija“ ieškinio padavimo Šiaulių apylinkės teismui metu iš K. P. buvo vykdoma ir daugiau išieškojimų Šiaulių r. PK, valstybės ir kitų kreditorių naudai (44-50 b.l.).

9Iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-03-15 nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2012 matyti, kad išnagrinėjus K. P. kasacinį skundą paliktas galioti Šiaulių apygardos teismo 2010-05-11 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-130-372/2010, kuriuo pripažintas negaliojančiu 2003-06-16 Turto pardavimo iš varžytinių aktas Nr. 71-6145, kuriuo (vykdant išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 71-6144/2003 dėl išlaikymo išieškojimo pagal R. P. pateiktą vykdomąjį raštą) iš varžytinių buvo parduotas K. P. priklausantis žemės sklypas, u/n 9160-0001-0055, esantis ( - )., kuriuo taip pat nuspręsta taikyti restituciją ir grąžinti K. P. jam priklausiusį šį žemės sklypą, o atsakovui V. Ž. iš ieškovo K. P. priteisti 900 Lt, sumokėtų už varžytinėse parduotą žemės sklypą.

10Iš nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, kad vos tik buvo panaikintas areštas šiam sklypui atsakovai K. P. ir K. V. P. 2013-10-22 notarine tvarka sudarė šio žemės sklypo dovanojimo sutartį, pagal kurią atsakovas K. P. savo tėvui K. V. P. padovanojo žemės sklypą, u/n ( - ), esantį ( - ). (8-10 b.l.).

11Tokį dovanojimo sandorį actio Pauliana pagrindu šioje byloje ginčija vienas iš K. P. kreditorių - VĮ „Kuršėnų miškų urėdija“, kurio naudai skola iki šiol nėra išieškota nuo 2001 m.

12Actio Pauliana instituto paskirtis – ginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu mažinama kreditoriaus galimybė gauti visišką savo reikalavimo patenkinimą. Atsižvelgiant į tai, kad actio Pauliana instituto taikymas reiškia tam tikrą sutarties laisvės principo apribojimą, pripažinti sandorį negaliojančiu šiuo pagrindu bei taikyti teisines pasekmes galima tik esant CK 6.66 straipsnyje nustatytų sąlygų visetui, kad būtų užkirstas kelias galimam kreditoriaus piktnaudžiavimui šiuo institutu ir nepagrįstam skolininko teisių suvaržymui. Kasacinio teismo praktikoje išskiriamos tokios actio Pauliana instituto taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-03-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2013, 2013-07-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-419/2013 ir kt.). Teismas pažymi, kad actio Pauliana taikyti reikia nustatyti visas paminėtas šio instituto taikymo sąlygas.

13Taigi, priešingai nei teigia atsakovas K. P., teismų nustatyta ir iš vykdomų bylų išrašo matyti, jog kreditoriaus VĮ „Kuršėnų miškų urėdija“ reikalavimo teisė egzistavo tuo metu, kai buvo sudarytas ginčijamas dovanojimo sandoris. Esant prieš tai minėtoms aplinkybėms, akivaizdu, kad ieškovas turi galiojančią reikalavimo teisę šiam atsakovui.

14Dėl kreditoriaus (ieškovo) teisių pažeidimo sudarant dovanojimo sandorį

15CK 6.66 straipsnio 1 dalyje išvardyti atvejai, iš kurių įrodžius bent vieną, teismas turi pagrindą pripažinti, kad skolininko sudaryti sandoriai pažeidė kreditoriaus teises, t. y. kad sandoriu padaryta žalos skolininko mokumo sumažėjimo linkme. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad formuluotė „kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės“ reiškia, jog teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, gali konstatuoti kreditoriaus teisių pažeidimo atvejus, kurie neišvardyti teisės normoje; svarbu yra tai, kad tokių pažeidimų kvalifikavimas sietinas su prievolių kreditoriui nevykdymu ir skolininko galimybių tokias prievoles įvykdyti ateityje pasikeitimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-167/2012). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad, nustatinėjant actio Pauliana instituto taikymo sąlygą – kitokį kreditoriaus teisių pažeidimą, būtina atkreipti dėmesį į tai, jog kreditoriaus teises gali pažeisti sandoriai, kurie, nors ir nesukėlė bendro skolininko nemokumo, tačiau sumažino turto, į kurį gali būti nukreipiamas išieškojimas, vertę, ir sumažėjusios vertės turto neužtenka kreditoriaus finansiniams reikalavimams patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-12-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-535/2007, 2008-06-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-262/2008). Taigi, teismui sprendžiant dėl sandorio, kreditoriaus prašomo pripažinti negaliojančiu actio Pauliana pagrindu, kaip pažeidžiančio kreditoriaus teises, būtina nustatyti, kad sumažėja realios galimybės skolininkui atsiskaityti su kreditoriumi ir įvykdyti prievolę. Ši actio Pauliana taikymo sąlyga yra vertinamojo pobūdžio.

16Išklausius šalių ir jų atstovų paaiškinimus, susipažinus su vykdomąja byla Nr. 0071/05/00883 akivaizdu, kad po ginčijamo sandorio sudarymo skolininkas neturi jokio nekilnojamo ir kilnojamo turto, į kurį galima nukreipti išieškojimą, nukreipus antstolei išieškojimą į skolininko darbovietę trečios eilės išieškotojas VĮ „Kuršėnų miškų urėdija“ praktiškai jokių pinigų negauna, kadangi iš šio skolininko vykdoma daugybė išieškojimų kitų kreditorių naudai, tarp kurių yra ir išlaikymo vaikams išieškojimas (CPK 753 str., 754 str.). Atsakovai niekuo apart savo paaiškinimais nepagrindė savo teiginių, kad skolininkui padovanojus tėvui žemės sklypą, šis tariamai nurašė skolas, kad skolų vertė viršijo sklypo vertę ir taip tariamai nenukentėjo kiti kreditoriai (netgi tie, kurie turi pirmenybę išieškant skolas ir K. P.) (CPK 178 str.). Be to atsakovų paaiškinimai net nesutapo dėl sumų ir laikotarpių kada kiek skolinta, pagal kokius vekselius ir pan. Atsakovo K. P. teiginius dėl to, kad po Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-03-15 nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2012 priėmimo iš jo tariamai buvo išieškoma tik nedidelės sumos valstybei, kad jo įsitikinimu išieškojimas VĮ „Kuršėnų miškų urėdija“ dėl senaties turėjo būti nutrauktas ir kad tariamai dovanojimo sandoris nepažeis šio išieškotojo interesų paneigia tiek vykdomosios bylos medžiaga, kur matyti tuo metu buvę išieškojimai ne tik valstybei, bet ir paties skolininko K. P. skundas dėl antstolės veiksmų dėl šios vykdomosios bylos nutraukimo jau po padovanojimo, kuris Šiaulių apylinkės teismo 2015-11-10 nutartimi civ. byloje Nr. 2-9462-949/2015 atmestas. Šioje nutartyje, kuri apeliacinės instancijos teismo palikta nepakeista, pažymėta, kad iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad 2008-09-01 antstolė priėmė patvarkymą areštuoti skolininko K. P. pinigines lėšas pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 2-926-01 ir kitus vykdomuosius dokumentus, taigi skolininkui 2008 metais turėjo būti žinoma, kad vykdomoji byla nebuvo užbaigta ir skolos išieškojimas yra tęsiamas. Nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai) (CPK 182 str. 3 p.).

17Bylos medžiaga patvirtina, kad pagal ginčo sandorį neatlygintinai perleisdamas atsakovui K. V. P. VĮ Registrų centro duomenimis 43 898 Lt (12713,74 Eur) vidutinės rinkos vertės žemės sklypą atsakovas K. P. žymiai pablogino savo turtinę padėtį ir atitinkamai ieškovo ir kitų kreditorių galimybes patenkinti savo reikalavimus, taip pažeisdamas ieškovo teises (CPK 185 str.).

18Dėl ieškinio senaties termino

19Remiantis CK 6.66 str. 3 d. kreditorius ginčyti skolininko sudarytus sandorius, pareikšdamas actio Pauliana ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, turi teisę per vienerių metų ieškinio senaties terminą. Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o ši teisė atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužino arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 str. 1 d.). Nenustatyta CK 6.472 str. nustatytų sąlygų (kad kėsintąsi į dovanotoją, kad apdovanotasis su jam dovanotu turtu, turinčiu dovanotojui didelės neturtinės reikšmės, elgiasi taip, kad kyla reali to turto žuvimo grėsmė) taikyti senatį pagal šį straipsnį, kaip rašytiniuose paaiškinimuose prašo atsakovas K. V. P.. Todėl vadovaujamasi CK 6.66 str. 3 d. nuostatomis.

20Iš bylos medžiagos ir ieškovo atstovės paaiškinimų matyti, kad apie ginčijamą sandorį VĮ „Kuršėnų miškų urėdija“ sužinojo tik iš antstolės 2015-01-27 rašto, ieškinys teismui pateiktas 2015-07-10, t.y. po nepilno pusmečio kai ieškovas sužinojo apie jo pažeistas teises. Teismas nesutinka su atsakovų ir jų atstovių teiginiais, kad apie skolininko žemės sklypo dovanojimą, kai šis buvo areštuotas kitose vykdomosiose bylose, ieškovas tariamai turėjo sužinoti iš karto po tokio sandorio įregistravimo Nekilnojamo turto registre, ir kad išieškotojas tariamai privalėjo pastoviai tikrinti Registro duomenis ir nuolat domėtis vykdomąja byla, kur antstolė išieškojimą buvo nukreipus į skolininko pajamas, gaunamas iš darbovietės. Taip pat nesutiktina su jų teiginiais, kad ieškovui turėjo būti žinoma bylos eiga ir priimtas galutinis sprendimas dėl 2003-06-16 žemės sklypo varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu byloje, kurioje VĮ „Kuršėnų miškų urėdija“ nebuvo proceso dalyvis. Atsakovams nepateikus įrodymų, kad ieškovas sužinojo ar turėjo sužinoti anksčiau nei 2015-01-27 apie ginčijamą dovanojimo sandorį, ką teigia atsakovai (CPK 178 str.), akivaizdu, kad ieškovas nepraleido vienerių metų termino ieškiniui pareikšti.

21Dėl ginčijamo sandorio sudarymo privalomumo

22Sandoris gali būti ginčijamas actio Pauliana pagrindu, tik jeigu jis neprivalėjo būti sudarytas (CK 6.66 str.1 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas sąlygą „neprivalėjo“ aiškina kaip teisinės prievolės sudaryti sandorį neturėjimą. Privalėjimas sudaryti sandorį – vienas iš imperatyvų, ribojančių sutarčių sudarymo laisvę (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-01-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006). Sprendžiant dėl ginčo sandorio sudarymo privalomo pobūdžio, yra svarbu tinkamai įvertinti faktines bylos aplinkybes, t. y. nustatyti ir įvertinti, kokiu tikslu buvo sudarytas sandoris ir ar jį buvo būtina sudaryti tam, kad būtų įvykdytos kitų sutarčių sąlygos ir visiškai atsiskaityta su kreditoriumi, ir pan.

23Atsakovas K. P. savo teiginių, kad buvo skolingas savo tėvui dideles pinigų sumas, duotas verslui, nepagrindė jokiais rašytiniais įrodymais (paskolos sutartimis, vekseliais), be to teikdamas paaiškinimus negalėjo įvardyti tikslių sumų kada ir kiek jam tėvas davė, kokios datos ir iki kada turėtuose apmokėti vekseliuose šie įsipareigojimai įforminti. Teismas tokius atsakovų jokiais įrodymais nepagrįstus teiginius vertina kaip gynybinę jų poziciją sprendžiant klausimą dėl neatlygintinio ir ieškovo bei kitų kreditorių interesus pažeidžiančio sandorio pripažinimo negaliojančiu. Pastebėtina, kad tą patį sandorį actio Pauliana pagrindu siekia nuginčyti Šiaulių apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-12-291/2016 kita K. P. kreditorė – R. P..

24Teismo vertinimu, atsakovo nurodytos ginčo sandorio sudarymo priežastys, nelaikytinos tais imperatyvais, sukėlusiais jam neišvengiamą teisinę pareigą sudaryti sandorį.

25Dėl sandorių šalių nesąžiningumo

26Taikant actio Pauliana institutą turi būti nustatomas tiek skolininko, tiek trečiojo asmens nesąžiningumas, kai ginčijamas atlygintinis sandoris, o kai neatlygintinis – tik skolininko nesąžiningumas (CK 6.66 straipsnio 1, 2 dalys) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-06-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-262/2008, 2011-09-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2011).

27CK 6.465 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad pagal dovanojimo sutartį viena šalis (dovanotojas) neatlygintinai perduoda turtą ar turtinę teisę (reikalavimą) kitai šaliai (apdovanotajam) nuosavybės teise arba atleidžia apdovanotąjį nuo turtinės pareigos dovanotojui ar trečiajam asmeniui.

28Pagal CK 6.67 straipsnio 1 punktą preziumuojama, kad kreditoriaus teisėtus interesus pažeidusio sandorio šalys buvo nesąžiningos, jeigu skolininkas sudarė sandorį su savo sutuoktiniu, vaikais, tėvais ar kitais artimaisiais giminaičiais.

29Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad 2013-10-22 žemės sklypo, esančio ( - )., u/n ( - ), dovanojimo sutartis sudaryta tarp tėvo ir sūnaus, kuris tėvui neatlygintinai perleido šį sklypą. Akivaizdu, kad atsakovai sudarydami sandorį buvo nesąžiningi. Atsakovų niekuo nepagrįsti ir neįrodyti teiginiai apie tokiu būdu tariamai nurašytas K. P. skolas tėvui nepateisina K. P. nesąžiningumo kitų kreditorių atžvilgiu sumažinant savo mokumą ir pažeidžiant kreditorių reikalavimo tenkinimo eilę.

30Nustačius actio Pauliana instituto taikymo sąlygų visetą, ieškinys yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

31Atsakovų K. P. ir K. V. P. 2013-10-22 sudaryta dovanojimo sutartis (notarinio registro Nr. 5432), pagal kurią K. P. savo tėvui K. V. P. padovanojo žemės sklypą, esantį ( - )., u/n ( - ), pripažintina negaliojančia.

32Pripažinus sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu taikoma restitucija (CK 6.145 str.), todėl 2013-10-22 dovanojimo sutartimi K. V. P. padovanotas žemės sklypas, esantis ( - )., u/n ( - ), grąžintinas K. P. nuosavybėn.

33Kiti šalių argumentai, rašytiniai įrodymai bei nustatytos bylos aplinkybės, teismo nuomone, sprendimui įtakos neturi, todėl teismas plačiau dėl jų nepasisako.

34Įsiteisėjus sprendimui panaikinti 2015-07-13 nutartimi byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones - žemės sklypo, esančio ( - )., unikalus Nr. ( - ), areštą.

35Dėl bylinėjimosi išlaidų

36Ieškinį patenkinus, tenkintinas ieškovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovui priteistina po 190,50 Eur žyminio mokesčio už ieškinio reikalavimus, taip pat po 1393,70 Eur atstovavimo išlaidų, kurios atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, proceso trukmę, advokatės atstovavimo teisme laiką, į kurį advokatė vykdavo iš Vilniaus į Šiaulius, neviršija rekomenduojamų priteisti dydžių, be to būtent dėl atsakovų nesavalaikių prašymų ir jų kaltės ne kartą teko atidėti teismo posėdžius (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.). Viso iš kiekvieno atsakovo ieškovo naudai priteistina po 1584,20 Eur bylinėjimosi išlaidų.

37Ieškinį pilnai patenkinus, iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina po 10,30 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.)

38Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 259 str., 263 str., 265 str., 268–270 straipsniais, 279 str., CK 6.66 str., 6.146 str., 6.147 str.,

Nutarė

39Ieškinį tenkinti.

40Pripažinti negaliojančia 2013 m. spalio 22 d. dovanojimo sutartį, kuria K. P., a.k. ( - ) neatlygintinai perleido žemės sklypą, esantį ( - )., unikalus Nr. ( - ), savo tėvui K. V. P., a.k. ( - ) (notarinio registro Nr. 5432).

41Taikyti restituciją natūra – grąžinti K. P. nuosavybėn žemės sklypą, esantį ( - )., unikalus Nr. ( - ).

42Priteisti ieškovui VĮ „Kuršėnų miškų urėdija“, j. a. k. 175651638, lygiomis dalimis iš atsakovų K. P. ir K. V. P. po 1584,20 Eur bylinėjimosi išlaidų.

43Priteisti valstybei lygiomis dalimis iš atsakovų K. P. ir K. V. P. po 10,30 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

44Įsiteisėjus sprendimui panaikinti 2015-07-13 nutartimi byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones - žemės sklypo, esančio ( - )., unikalus Nr. ( - ), areštą.

45Įsiteisėjus sprendimui grąžinti antstolei vykdomąją bylą Nr. 0071/05/00883.

46Įsiteisėjus sprendimui nusiųsti jo kopijas VĮ Registrų centrui ir Turto arešto registro tvarkytojui.

47Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Spalvienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. ieškovas VĮ „Kuršėnų miškų urėdija“ prašo teismo pripažinti... 4. Atsakovas K. P. nepateikė atsiliepimo į ieškinį, nors net du kartus jo... 5. Atsakovas K. V. P. su ieškovo ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti.... 6. Ieškinys tenkintinas. ... 7. Tiek iš šalių ir jų atstovių paaiškinimų, tiek civilinės ir vykdomosios... 8. Taip pat iš proceso dalyvių paaiškinimų ir Teismų duomenų bazės LITEKO... 9. Iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-03-15 nutarties civilinėje byloje Nr.... 10. Iš nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, kad vos tik buvo panaikintas... 11. Tokį dovanojimo sandorį actio Pauliana pagrindu šioje byloje ginčija vienas... 12. Actio Pauliana instituto paskirtis – ginti kreditorių nuo nesąžiningų... 13. Taigi, priešingai nei teigia atsakovas K. P., teismų nustatyta ir iš... 14. Dėl kreditoriaus (ieškovo) teisių pažeidimo sudarant dovanojimo sandorį ... 15. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje išvardyti atvejai, iš kurių įrodžius bent... 16. Išklausius šalių ir jų atstovų paaiškinimus, susipažinus su vykdomąja... 17. Bylos medžiaga patvirtina, kad pagal ginčo sandorį neatlygintinai... 18. Dėl ieškinio senaties termino... 19. Remiantis CK 6.66 str. 3 d. kreditorius ginčyti skolininko sudarytus... 20. Iš bylos medžiagos ir ieškovo atstovės paaiškinimų matyti, kad apie... 21. Dėl ginčijamo sandorio sudarymo privalomumo... 22. Sandoris gali būti ginčijamas actio Pauliana pagrindu, tik jeigu jis... 23. Atsakovas K. P. savo teiginių, kad buvo skolingas savo tėvui dideles pinigų... 24. Teismo vertinimu, atsakovo nurodytos ginčo sandorio sudarymo priežastys,... 25. Dėl sandorių šalių nesąžiningumo ... 26. Taikant actio Pauliana institutą turi būti nustatomas tiek skolininko, tiek... 27. CK 6.465 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad pagal dovanojimo sutartį viena... 28. Pagal CK 6.67 straipsnio 1 punktą preziumuojama, kad kreditoriaus teisėtus... 29. Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad 2013-10-22 žemės sklypo, esančio ( -... 30. Nustačius actio Pauliana instituto taikymo sąlygų visetą, ieškinys yra... 31. Atsakovų K. P. ir K. V. P. 2013-10-22 sudaryta dovanojimo sutartis (notarinio... 32. Pripažinus sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu taikoma restitucija... 33. Kiti šalių argumentai, rašytiniai įrodymai bei nustatytos bylos... 34. Įsiteisėjus sprendimui panaikinti 2015-07-13 nutartimi byloje taikytas... 35. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 36. Ieškinį patenkinus, tenkintinas ieškovo prašymas dėl bylinėjimosi... 37. Ieškinį pilnai patenkinus, iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina po... 38. Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 259 str., 263 str., 265 str.,... 39. Ieškinį tenkinti.... 40. Pripažinti negaliojančia 2013 m. spalio 22 d. dovanojimo sutartį, kuria K.... 41. Taikyti restituciją natūra – grąžinti K. P. nuosavybėn žemės sklypą,... 42. Priteisti ieškovui VĮ „Kuršėnų miškų urėdija“, j. a. k. 175651638,... 43. Priteisti valstybei lygiomis dalimis iš atsakovų K. P. ir K. V. P. po 10,30... 44. Įsiteisėjus sprendimui panaikinti 2015-07-13 nutartimi byloje taikytas... 45. Įsiteisėjus sprendimui grąžinti antstolei vykdomąją bylą Nr.... 46. Įsiteisėjus sprendimui nusiųsti jo kopijas VĮ Registrų centrui ir Turto... 47. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui,...