Byla 2S-308-56/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Petro Jaržemskio,

2kolegijos teisėjų Ritos Kisielienės, Danutės Kutrienės,

3rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos A. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2010 m. spalio 18 d. nutarties, kuria pareiškėjos A. Š. pareiškimas dėl daikto įgijimo įgijamąja senatimi paliktas nenagrinėtu, suinteresuoti asmenys VĮ Registrų centras“, VĮ ,,Valstybės turto fondas“, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija.

4Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5I.Ginčo esmė

6Pareiškėja A. Š. su pareiškimu kreipėsi į teismą ir prašė nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgijamąją senatį faktą, kad garažas (unikalus Nr. ( - ) (, registro Nr. ( - ), esantis ( - ) Vilniuje, nuosavybės teise priklauso A. Š..

7Nurodė, kad pareiškėjai, kaip pergyvenusiai sutuoktinį B.S. Š., buvo išduotas nuosavybės teisės liudijimas į ½ dalį viso bendro turto. Pareiškėjos visas bendras paveldėtas turtas buvo automobilis VAZ-2101. Vilniaus m. Lenino rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas 1964 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. 1525 leido mainytis garažais S.I. R., boksas Nr. 50, ( - ) gatvėje, su B.S. Š., pastačiusį boksą Nr. 14, Smėlio gatvėje. Atliekant mainus garažas dar nebuvo pastatytas, nebuvo jokių numerių, todėl garažo numeris buvo nurodytas pagal projektą. Tačiau pastačius garažus pareiškėjos vyrui atiteko ne 50 numeris, o garažas pažymėtas 61 numeriu, nes pastačius garažus paaiškėjo, kad jų numeriai neatitinka projektinių numerių, nes jie buvo sukeisti. Pareiškėja būdama teisėta paveldėtoja nuosavybės teisių į garažą nebuvo įregistravusi iki kreipimosi į teismą dienos, o pats garažas teisiškai nebuvo įregistruotas nei valstybės, nei jokio trečiojo asmes vardu, todėl pareiškėja būdama įsitikinusi, kad daiktą sąžinibngai, nepartraukiamai valdant visą laiką, ji įgijo teisę įgyti nuosavybės teises į daiktą įgijamąja senatimi.

8Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamentas atsiliepime į pareiškimą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

9Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Registrų centras, Vilniaus filialas atsiliepime į ieškinį į pareiškimą prašė jį nagrinėti teismo nuožiūra, nes teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi suinteresuotas asmuo neturė, kadangi vykdė tik įstatymų nustatytas Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo funkcijas.

10Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į pareiškimą prašė jį palikti nenagrinėtu, kaip paduotą nesilaikant ikiteisminės ginčo sureguliavimo tvarkos arba pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą, kadangi pareiškėja garažą įgijo be įgijamosios senaties būdu, o kitu būdu pastatant naują daiktą – garažą, o vėliau priėmė palikimą.

11Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija (teisių perėmėjas - Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos) atsiliepimu į pareiškimą prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra.

12Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Valstybės turto fondas atsiliepime į pareiškimą prašė pareiškimą atmesti.

13II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

14Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2010 m. spalio 18 d. nutartimi pareiškimas paliktas nenagrinėtu.

15Teismas pažymėjo, kad pripažinus pareiškėjos dalyvavimą teismo posėdyje būtinu, ji į teismo posėdį 2010 m. rugpjūčio 30 d. neatvyko. Pareiškėjos atstovas paaiškino, kad pareiįjėja išvykusi į Izraelį, tačiau įrodymų, patvirtinančių šią aplinkybę nepateikė, svarbių priežasčių, pateisinančių pareiškėjos neatvykimą nenurodė, todėl teismas, negalėdamas išsiaiškinti nei kokiomis sąlygomis, nei kodėl būtent tarp S.I. R. ir B.S. Š. galimai įvyko manai, remiantis Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 443 straipsnio 3 ir 8 dalimis, į bylos nagrinėjimą suinteresuotu asmeniu įtraukė S.I. R. ir įpareigojo pareiškėjos atstovą advokatą A. P. pateikti duomenis apie į bylą suinteresuotu asmeniu įtrauktą S.I. R. pagal CPK 111 straipsnio 2 dalies 2 punktą bei jam įteiktinus procesinio dokumento ir jo priedų nuorašus. Pareiškėjos atstovas nustatytu terminu duomenų ir dokumento nuorašo nepateikė, todėl teismas 2010 m. rugsėjo 17 d. nutartimi pakartotinai įpareigojo juos pateikti. Pareiškėjos atstovas pateikė pažymą iš Gyventojų registro tarnybos, kurioje nurodyta, kad be papildomų duomenų negalima nustatyti S.I. R. gyvenamosios vietos. Pažymėtina, kad advokatas, kreipdamasis į tarnybą, nenurodė S.I. R. nei gimimo datos, nei asmens kodo. Į 2010 m. spalio 4 d. vykusį teismo posėdį pareiškėja neatvyko. Jos atstovas paaiškino, kad ji žinojo, jog teismo posėdis neįvyks, nes S.I. R. neatvyks, kadangi teismui nėra pateikti duomenys apie jo gyvenamąją vietą ir jam nebus pranešta apie teismo posėdį. Esant nurodytoms aplinkybėms teismas siekdamas teisingo ir greito bylos išnagrinėjimo, įpareigojo advokatą per septynias dienas nuo teismo posėdžio dienos pateikti duomenis dėl kreipimosi į archyvą, kad galėtų išsiaiškinti, kokių pagal jo pateiktą užklausą Vilniaus apskrities archyvui nebuvo gauta dokumentų, iš kurių būtų galima nustatyti S.I. R. gimimo datą, gyvenamąją vietą bei duomenis dėl B.S. Š. galimai vykdyto garažo statybos finansavimo ir mainų. Advokatas 2010 m. spalio 13 d. pateikė teismui D. P. 2009 m. birželio 9 d. ir 2007 m. vasario 15 d. rašytus prašymus Vilniaus apskrities archyvui, tačiau įrodymų, kad jis pats aiškinosi dėl S.I. R. duomenų ir įvykusių galimų mainų nepateikė. Teismo vertinimu pareiškėja du kartus neatvyko į teismo posėdį, nors jos dalyvavimas teismo posėdžiuose yra pripažintas būtinu, jos atstovas nepateikė S.I. R. duomenų, jam įteiktinų procesinio dokumento ir jo priedų nuorašų, todėl laikytina kad tiek pareiškėja, tiek jos atstovas nevykdė savo procesinių pareigų, todėl teismas sprendė, kad subjektinės teisės įgyvendinimas pažeidžiant imperatyviąsias teisės normas, kito asmens teises arba nesąžiningas savo teisės įgyvendinimas laikomas piktnaudžiavimu teise (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2009). Kadangi pareiškimo trūkumai teismo nustatytu terminu nepašalinti, todėl, remiantis Civilinio proceso kodekso 296 straipsnio 1 dalies 11 punktu, pareiškimas dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo paliktas nenagrinėtu.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

17Pareiškėja A. Š. atskiruoju skundu prašo nutartį panaikinti ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui.

18Nurodo, kad pareiškime pareiškėja nurodė visus procesinio dokumento elementus, todėl teismo išvada, jog ieškinys neatitinka Civilinio proceso kodekso 111 ir 135 straipsnių reikalavimų nepagrįsta. Teismas spręsdamas klausimą dėl S.I. R. įtraukimo ir procesinių dokumentų jam įteikimo klausimą buvo įpareigojęs pareiškėjos atstovą nustatyti jo gyvenamąją vietą ar pateikti bet kokią kitą informaciją apie nurodyta asmenį. Pareiškėjos atstovas ėmėsi visų įmanomų priemonių siekdamas nustatyti S.I. R. gyvenamąją vietą, tačiau dėl dokumentų trūkumų jos nustatyti nepavyko, todėl teismas turėjo teisinį pagrindą spręsti dėl procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu, tačiau teismas šio klausimo net nesvarstė. Tuo labiau, jog nagrinėjant bylą apie teismo posėdžius du kartus buvo skelbiama vietinėje ir respublikinėje spaudoje. Esant nurodytiems argumentams prmos instancijos teismo nutartis naikintina.

19Suinteresuoti asmenys Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamentas, Valstybės įmonė Registrų centras, Vilniaus filialas, Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Valstybės įmonė Valstybės turto fondas atsiliepimuose prašo atskirąjį skundą atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą.

20Vilniaus apygardos teisme 2011 m. balandžio 29 d. buvo gautas pareiškėjos A. Š. paeiškimas apie pareiškimo atsisakymą.

21Nurodė, kad pareiškėja atsisako nuo pareiškimo civilinėje byloje dėl nuosavybės teisės įgijimo įgijamąja senatimi fakto nustatymo dėl garažo esančio ( - ), Vilniuje (unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ). Pareiškėjai atsisakymo nuo ieškinio pasekmės yra žinomos.

22Atsisakymas nuo ieškinio priimtinas, civilinė byla nutrauktina.

23Pagal Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 1 dalį, bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako nuo ieškinio.

24Pareiškėja A. Š. pateikė teismui atsisakymą nuo pareiškimo, patvirtino, kad jai yra žinomos atsisakymo nuo pareiškimo bei bylos nutraukimo pasekmės (b.l. 214)

25Pagal byloje esančius duomenis, teismas daro išvadą, kad šis pareiškimas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms bei viešajam interesui (LR CPK 42 str. 2 d.). Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, yra pagrindas pareiškėjos A. Š. atsisakymą nuo pareiškimo civilinėje byloje pagal A. Š. pareiškimą dėl daikto įgijimo įgijamąja senatimi, priimti ir civilinę bylą nutraukti (LR CPK 293 str. 1 d. 4 p.).

26Teismas pažymi, kad priėmus atsisakymą nuo ieškinio ieškovas praranda teisę pakartotinai kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (LR CPK 293 str. 1 d. 4 p., 294 str. 2 d.).

27Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi ieškovui atsisakius ieškinio jam grąžintini 75 procentai paduodant ieškinį sumokėto žyminio mokesčio. Bylos duomenys rodo, kad paduodama pareiškimą pareiškėja sumokėjo 132,00 Lt žyminio mokesčio, todėl atsisakius ieškinio jai grąžintina 99 Lt žyminio mokesčio.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 2dalimi, 140 straipsniu, 293 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

29Priimti pareiškėjos A. Š. atsisakymą nuo pareiškimo ir šią civilinę bylą nutraukti.

30Grąžinti pareiškėjai A. Š. a.k. ( - ) 99 Lt sumokėto žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos teisėjų Ritos Kisielienės, Danutės Kutrienės,... 3. rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 4. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. I.Ginčo esmė... 6. Pareiškėja A. Š. su pareiškimu kreipėsi į teismą ir prašė nustatyti... 7. Nurodė, kad pareiškėjai, kaip pergyvenusiai sutuoktinį B.S. Š., buvo... 8. Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės... 9. Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Registrų centras, Vilniaus filialas... 10. Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija... 11. Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija (teisių... 12. Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Valstybės turto fondas atsiliepime į... 13. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 14. Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2010 m. spalio 18 d. nutartimi... 15. Teismas pažymėjo, kad pripažinus pareiškėjos dalyvavimą teismo posėdyje... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 17. Pareiškėja A. Š. atskiruoju skundu prašo nutartį panaikinti ir bylą... 18. Nurodo, kad pareiškime pareiškėja nurodė visus procesinio dokumento... 19. Suinteresuoti asmenys Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės... 20. Vilniaus apygardos teisme 2011 m. balandžio 29 d. buvo gautas pareiškėjos A.... 21. Nurodė, kad pareiškėja atsisako nuo pareiškimo civilinėje byloje dėl... 22. Atsisakymas nuo ieškinio priimtinas, civilinė byla nutrauktina.... 23. Pagal Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 1 dalį, bet kurioje proceso... 24. Pareiškėja A. Š. pateikė teismui atsisakymą nuo pareiškimo, patvirtino,... 25. Pagal byloje esančius duomenis, teismas daro išvadą, kad šis pareiškimas... 26. Teismas pažymi, kad priėmus atsisakymą nuo ieškinio ieškovas praranda... 27. Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi ieškovui... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 42... 29. Priimti pareiškėjos A. Š. atsisakymą nuo pareiškimo ir šią civilinę... 30. Grąžinti pareiškėjai A. Š. a.k. ( - ) 99 Lt sumokėto žyminio mokesčio....