Byla 1-149-626/2018
Dėl kaktikaulio įspaustinio ir kaukolės pamatų lūžių atitinka sunkų sveikatos sutrikdymo mastą (pagal Sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklių 6.6.1. punktą)

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Vitalija Norkūnaitė, sekretoriaujant Jolitai Žylienei, dalyvaujant prokurorui Gyčiui Normantui, kaltinamajam M. K. ir jo gynėjai advokatei Svetlanai Radionovai, nukentėjusiajai R. K., vertėjui R. S.,

2viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje M. K., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, neteistas, administracine tvarka nebaustas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau –BK) 135 straipsnio 2 dalies 3 punktą.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4M. K. 2017-10-28, apie 2.00 val., name, esančio ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, žodinio konflikto metu dešinės rankos kumščiu tyčia smūgiavo savo sutuoktinei R. K. į kairį smilkinį, vėliau jai apėjus lovą ir atsistojus priešais, jis tyčia dešinės rankos kumščiu sudavė du kartus į kaktą, tuo padarydamas nukentėjusiajai poodines kraujosruvas kaktos dešinėje, dešinės akies vokuose su kraujosruva dešinės akies obuolio junginėje, dešinio smilkinio – skruosto srityse, skeveldrinį įspaustinį kaktikaulio lūžį kaktinio sinuso srityje pereinantį į kaukolės pamato priekinę daubą su galvos smegenų sumušimo židinukais dešinėje kaktinėje skiltyje dešinės akiduobės ir dešinio žandikaulio sinuso sienelių lūžiais, nosies pertvaros ir kaulų lūžiais, poodinės kraujosruvos kairės akies vokuose, kairio smilkinio – skruosto srityse, sužalojimai visumoje dėl kaktikaulio įspaustinio ir kaukolės pamatų lūžių atitinka sunkų sveikatos sutrikdymo mastą (pagal Sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklių 6.6.1. punktą).

5Kaltinamasis M. K. teisme savo kaltę pripažino visiškai ir teismui paaiškino, kad nukentėjusioji R. K. yra jo sutuoktinė, su kuria santuokoje gyvena apie 28 metus, iki įvykio gyveno kartu, vedė bendrą ūkį, turi du suaugusius vaikus, iš kurių vienas su savo šeima gyvena viename name. 2017-10-27 su žmona vėlai vakare grįžo iš svečių, buvo išgėręs apie 50 g. degtinės, bet apsvaigęs nuo alkoholio nesijautė, pradėjo priekaištauti žmonai dėl jai kitų vyrų rodomo dėmesio, dėl ko jis patyrė didelį stresą ir buvo labai susijaudinęs, tą dieną gėrė vaistus nuo spaudimo, galimai vieną kartą sudavė žmonai į veidą, tačiau šio smūgio neatsimena, atsimena tik, kad žmonai apibėgus aplink lovą, jis sudavė jai kumščiu du kartus į veidą. Žmonai pradėjo bėgti kraujas, į kambarį atėjo jų sūnus ir žmoną išsivedė. Kitos dienos ryte jis išėjo į darbą. Nuo to laiko jis su žmona negyvena, anksčiau su žmona nekonfliktuodavo, smurto prieš ją nenaudojo.

6Kaltinamojo M. K. kaltė padarius BK 135 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatytą nusikalstamą veiką įrodyta jo parodymais bei nuoširdžiu prisipažinimu ir šiais teismo posėdyje ištirtais bei teisiamojo posėdžio protokole detaliai užfiksuotais asmenų parodymais ir kitais bylos duomenimis:

7 - nukentėjusiosios R. K. teisme duotais parodymais, kad 2017-10-28, apie 2.00 val., jis su vyru grįžo iš svečių namo, jai jau gulint lovoje, jos sutuoktinis pardėjo jai priekaištauti dėl svečiuose kitų vyrų jai rodomo dėmesio ir viena kartą trenkė kumščiu į kairį smilkinį, dėl ko ji aukštielninka nukrito lovoje, dėl to nieko nesusimušė. Po to ji pati atsikėlė, apibėgo aplink lovą, tačiau vyras vėl jai trenkė du kartus į tarpuakį, jai pradėjo bėgti kraujas. Tuomet į kambarį atėjo sūnus ir išskyrė ją ir jos vyrą. Tuo metu jos sutuoktinis svečiuose buvo išgėręs apie 50 g degtinės, girtas nebuvo, tačiau buvo kažkoks neadekvatus, buvo labai agresyvus ir nelabai orientavosi aplinkoje. Tą vakarą policija ir greitoji medicinos pagalba nebuvo kviečiama, bet ryte ji jautėsi labai blogai, negalėjo pakilti iš lovos, todėl buvo iškviesta med. pagalba ir ji buvo išvežta į ligoninę, kur gydėsi iki 2017-11-06. Nuo to laiko ji gyvena pas savo motiną, su vyru susitaikė, bet dar svarsto apie tolimesnį gyvenimą kartu;

8- BPK 276 straipsnio 1 dalies 2 punkto tvarka pagarsintais, liudytojo R. K. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, kad jis su savo žmona ir dviem vaikais gyvena gyvenamojo namo antrame aukšte, o pirmame aukšte gyvena jo tėvai – motina R. K. ir tėvas - M. K.. 2017-10-27 tėvai buvo svečiuose, namo grįžo po vidurnakčio, tiksliai laiko neatsimena. Jis, būdamas antrame aukšte, girdėjo, kaip pirmame aukšte jo tėvai barėsi, garsiai kalbėjo, o po to išgirdo, kaip kažkas nukrito, todėl jis nusileido į pirmą aukštą, į tėvų miegamąjį, pamatė, kad jo motina guli ant lovos, veidu žemyn, o tėvas kambaryje stovėjo ir nieko nedarė. Kai jo motina pakėlė galvą, jis pastebėjo, kad buvo kruvinas jos veidas. Jis nuvedė motiną nusiprausti, ir nuvedė ją į kitą kambarį, kur ji liko nakčiai, o tėvas liko miegoti miegamajame. Kas nutiko, jam tėvai nepaaiškino, bet jis pastebėjo, kad tuo metu tėvai buvo neblaivūs. Ryte motina jam pasakė, kad negali atsikelti, kad jai svaigsta galva, todėl jai buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba ir atvykę medikai išvežė ją į ligoninę. Anksčiau jo tėvas prieš šeimos narius nesmurtavo, toks atvejis pirmas. Tėvas alkoholį vartoja retai, saikingai, tačiau dažnai būna nervingas ir impulsyvus (b. l. 62);

9- liudytojos D. K. teisme duotais parodymais, kurie yra tokie pat kaip ir liudytojo R. K.;

10- 2017-10-28 R. K. pareiškimu apie padarytą nusikalstamą veiką ir proceso veiksmų atlikimo protokolu, kuriame nurodyta, jog 2017-10-28, apie 2 val., namuose adresu ( - ), jos sutuoktinis M. K. sudavė ne mažiau kaip 3 smūgius jai į galvą (b.l. 3-5);

11- Vilniaus apskrities VPK Patrulių rinktinės 5 –ojo būrio vyr. patrulio V. K. 2017-10-28 tarnybiniu pranešimu, kuriame nurodyta, kad 2017-10-28, apie 17 val., M. K. sulaikymą VPK budėtojo nurodymu adresu ( - ) (b. l. 13);

12- ataskaitų žiūrykle, kurioje pažymėta, kad 2017-10-28 13.13 val., gautas Respublikinės Vilniaus universiteto ligoninės pranešimas, kad 2017-10-28, apie 10.24 val., greitoji medicininė pagalba pristatė R. K., kuri paaiškino, kad 2017-10-27, apie 2 val., namuose ją sumušė vyras, diagnozė: kaukolės skelto lūžimas (b.l. 14);

13- 2017-10-28 įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota įvykio vietos – gyvenamojo namo, esančio ( - ), apžiūra. Šiame protokole nurodyta, kad ant miegamajame esančios dvigulės lovos, ant paklodžių, šalia lovos ant grindų matyti dėmės, panašios į kraują; iš įvykio vietos paimti DNR nuoplovos (b. l. 15 – 20);

14- 2017-11-23 R. K. apžiūros protokolu, kuriame specialistas nurodė, kad R. K. nustatytas veido ir galvos sumušimas, pasireiškęs kaktos minkštųjų audinių patinimu, nosies pertvaros. Dešinės pusės viršutinio žandikaulio , dešinės akiduobės viršutinės, vidinės, apatinės sienelių, kaktikaulio skeveldriniu impresiniu lūžiais ir galvos smegenų sumušimu, kas galėjo būti padaryta kietu buku daiktu, mažiausiai vienu trauminiu poveikiu: sužalojimai vertinti sunkiu sveikatos sutrikdymu, kadangi atitinka Sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklių 6.6.1.punktą dėl kaukolės skliauto įspaustinio ir kaukolės pamato kaulų lūžių (b. l. 40);

15- 2017-12-06 specialisto O. D. paaiškinimo protokolu, iš kurio matyti, kad specialistas nurodė, kad pakartotini trauminiai poveikiai į tą pačią vietą neužsifiksuoja, todėl pasisakyti, ar R. K. buvo daugiau nei vienas trauminis poveikis, nėra galimybių. R. K. medicininių duomenų apie tai, kad buvo sužalota ir kairio smilkinio sritis, nėra ir galimybių pasisakyti, ar buvo R. K. suduoti smūgiai į kairio smilkinio sritį (b. l. 42);

16- Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus Specialisto išvada Nr. G3626/2017(01), kurioje nurodyta, kad R. K. nustatyta poodinės kraujosruvos kaktos dešinėje, dešinės akies vokuose su kraujosruva dešinės akies obuolio junginėje, dešinio smilkinio – skruosto srityse, skeveldrinis įspaustinis kaktikaulio lūžis kaktinio sinuso srityje pereinantis į kaukolės pamato priekinę daubą su galvos smegenų sumušimo židinukais dešinėje kaktinėje skiltyje, dešinės akiduobės ir dešinio žandinio sinuso sienelių lūžiai, nosies pertvaros ir kaulų lūžiai, poodinės kraujosruvos kairės akies vokuose, kairio smilkinio – skruosto srityse; sužalojimai padaryti kietu buku daiktu, galimai 2017-10-28; sužalojimai padaryti ne ilgai trukus vienas po kito; sužalojimai visumoje dėl kaktikaulio įspaustinio ir kaukolės pamato lūžių atitinka sunkų sveikatos sutrikdymo mastą, kairių smilkinio – skruosto sričių ir kairės akies vokų poodinės kraujosruvos, atskirai nuo aukščiau minėtų sužalojimų atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą; sužalojimai padaryti mažiausiai dviem trauminiais poveikiai (b. l. 46-48). Įrodymų vertinimas

17Iš šių įrodymais pripažintinų duomenų matyti, kad kaltinamajame akte nurodytos ir kaltinamajam inkriminuojamos faktinės aplinkybės nustatytos teisingai. Nusikalstamos veikos aplinkybės proceso dalyviams ir teismui nekelia abejonių, ginčo dėl jų nėra, todėl teismas plačiau jų neanalizuoja.

18Teismas, atsižvelgdamas į paminėtas aplinkybes bei ištyręs byloje esančius duomenis apie padarytos veikos faktines aplinkybes, įrodymus, kurie tarpusavyje susiję, konstatuoja, jog nukentėjusiajai sužalojimas, sukėlęs jai sunkų sveikatos sutrikdymą, buvo padarytas kaltinime nurodytu laiku, vietoje ir būdu, taip pat, kad tarp kaltinamojo M. K. padarytos veikos (trijų smūgių kumščiu nukentėjusiajai į kairį smilkinį ir į kaktą) ir padarinių (padarė nukentėjusiajai poodines kraujosruvas kaktos dešinėje, dešinės akies vokuose su kraujosruva dešinės akies obuolio junginėje, dešinio smilkinio – skruosto srityse, skeveldrinį įspaustinį kaktikaulio lūžį kaktinio sinuso srityje pereinantį į kaukolės pamato priekinę daubą su galvos smegenų sumušimo židinukais dešinėje kaktinėje skiltyje dešinės akiduobės ir dešinio žandikaulio sinuso sienelių lūžiais, nosies pertvaros ir kaulų lūžiais, poodinės kraujosruvos kairės akies vokuose, kairio smilkinio – skruosto srityse) yra priežastinis ryšys, t. y. nukentėjusiosios sunkus sveikatos sutrikdymas yra tiesioginis kaltinamojo veikos rezultatas.

19Byloje nėra objektyvių duomenų ir teisminio nagrinėjimo metu nenustatyta, jog kaltinamasis M. K. nukentėjusiąją R. K. sužalojo gindamasis nuo jos pavojingo kėsinimosi į jo sveikatą ar gyvybę ar, kad kaltinamasis nukentėjusiąją tyčia sužalojo staiga labai susijaudinęs dėl paties nukentėjusiosios neteisėto poelgio, bei kad kaltinamojo veiksmai yra greitas atsakas į tai. Kaltinamasis, suduodamas kumščiu tris kartus nukentėjusiajai į veidą, padarė tyčinę veiką ir tokia jo tyčinė veika vertintina pagal pasekmes.

20Tiek kaltinamasis, tiek nukentėjusioji teisme patvirtino, jog jie iki įvykio gyveno apie 28 metus santuokoje, turi du vaikus, vedė bendrą ūkį, taigi, jie laikytini šeimos nariais, kas pripažintina kaltinamojo padarytos nusikalstamos veikos kvalifikuojančiu požymiu. Todėl kaltinamojo veika teisingai kvalifikuota pagal BK 135 straipsnio 2 dalies 3 punktą (BK 248 straipsnio 2 dalis, CK 3.229 straipsnis). Bausmės skyrimas

21Pagal teismų praktiką kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką nustatomas tada, kai kaltininkas pripažįsta visas esmines kvalifikacijai reikšmingas objektyvias padarytos nusikalstamos veikos aplinkybes ir tai daro neverčiamas byloje surinktų įrodymų. Nuoširdus gailėjimasis dėl padaryto nusikaltimo nustatomas tada, kai kaltininkas ne tik laisva valia prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką, bet taip pat kritiškai vertina savo elgesį, išgyvena dėl padarytų veiksmų ir stengiasi sušvelninti padarytos veikos padarinius. Teismas, net ir įvertindamas aplinkybę, jog tuojau pat po nukentėjusios sužalojimo M. K. nepadėjo savo sutuoktinei, neiškvietė pagalbos, ryte taip pat nesidomėjo nukentėjusiosios būkle, atkreipia dėmesį, jog visgi pastarasis viso proceso metu prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, atsiprašė nukentėjusiosios ir parodė, jog gailisi dėl to, ką padarė. Taigi, byloje yra pagrindas pripažinti kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, jog jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi dėl savo veiksmų (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

22Kaltinamojo atsakomybę sunkina tai, kad jis nusikalto būdamas apsvaigęs nuo alkoholio. Šios aplinkybės kaltinamasis neginčijo ir pripažino, kad būtent alkoholis turėjo įtakos jo elgesiui nukentėjusiosios atžvilgiu. Taigi, apsvaigimas nuo alkoholio turėjo įtakos ir nusikalstamos veikos padarymui. Todėl ši aplinkybė, vadovaujantis BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktu, pripažintina sunkinančia kaltinamojo atsakomybę.

23Skirdamas bausmę kaltinamajam M. K., teismas vadovaujasi bausmės paskirtimi (BK 41 straipsnis), bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais (BK 54 straipsnis), kitomis bausmės skyrimo taisyklėmis ir atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą, kaltinamojo asmenybę. Teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis įvykdė baigtą, tyčinį nusikaltimą, kuris įstatymų leidėjo priskiriamas prie labai sunkių (BK 11 straipsnio 6 dalis), sukėlęs sunkius padarinius – sunkų kito žmogaus sveikatos sutrikdymą, nusikaltimas padarytas esant tiesioginei tyčiai.

24Už BK 135 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatytą nusikaltimą įstatymas numato vienintelę bausmę – laisvės atėmimą nuo 2 iki 12 metų. Pagal baudžiamąjį įstatymą, jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę (BK 54 straipsnio 3 dalis). Taikydamas BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, teismas turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas šiam asmeniui už šios nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinės bylos Nr. 2K-77/2007, 2K-413/2007, 2K-424/2007, 2K-251/2008, 2K-39/2009, 2K-212/2010, 2K-226/2010). Teisingumo principas reiškia ne tik nusikalstamos veikos, jos padarymo aplinkybių, kaltininko asmenybės įvertinimą. Ne mažiau svarbus šia prasme yra ir nuo nusikaltimo nukentėjusių asmenų teisėtų interesų suvokimas ir siekis juos saugoti bei baudžiamajame įstatyme numatytomis priemonėmis ginti. Dėl to bausmė teisinga, kai ją skiriant įvertinami ir kaltininko, ir nukentėjusiojo interesai, kai nė vieniems iš jų nesuteikiama prioritetinė reikšmė. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad skiriant bausmę taip pat negali būti ignoruojamos ar neįvertinamos dėl nusikaltimo prarastos vertybės, jų svarba, vieta vertybių hierarchijoje (kasacinė byla Nr. 2K-7-576/2006).

25Šioje baudžiamojoje byloje nustatyta, kad kaltinamasis anksčiau neteistas, administracine tvarka nebaustas, į psichiatrinę ir narkologinę įskaitas neįrašytas, po jam inkriminuojamo įvykio nėra padaręs jokių teisės pažeidimų, byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad kaltinamasis piktnaudžiautų alkoholiniais gėrimais, jis turi sveikatos problemų – yra 30 procentų darbingas, tačiau dirba, turi pastovų legalų pajamų šaltinį, darbe ir seniūno charakterizuojamas teigiamai, visiškai atlygino žalą valstybinei ligonių kasai, susitaikė su nukentėjusiąja, pastaroji pretenzijų jam neturi ir prašo teismo neskirti kaltinamajam su laisvės atėmimu susijusios bausmės, kaltinamasis daugiau jos atžvilgiu nesmurtavo, nekonfliktuoja su ja, po įvykio jis nuoširdžiai paaiškino visas nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, bei tai, kad pats teisiamasis procesas turėjo didelės prevencinės reikšmės jo asmenybei. Taikyti byloje BK 62, 75 straipsnių nuostatas pagrindo nėra. Kita vertus, būtent šios teigiamai kaltinamojo asmenybę apibūdinančios aplinkybės turi būti laikomos išimtinėmis, nes jos rodo, kad kaltinamasis nėra neigiamai orientuota, pavojinga visuomenei asmenybė, nėra tiek pavojingas, kad galima būtų daryti išvadą, jog bausmės tikslai bus pasiekti, skiriant realią terminuotą laisvės atėmimo bausmę, o priešingai rodo, jog bausmės tikslai kaltinamajam gali būti pasiekiami ir skiriant švelnesnę bausmę nei sankcijoje numatyta bausmė, nes kitu atveju straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui. Todėl kaltinamajam skiriama švelnesnė nei įstatyme numatyta bausmė - laisvės apribojimas maksimaliam laikui (BK 48 straipsnis), ir, atsižvelgiant į tai, kad inkriminuojamas smurtinis nusikaltimas buvo padarytas prieš šeimos narį ir jam esant neblaiviam, kas įtakojo nusikaltimo padarymą, kaltinamasis įpareigojamas per teismo nustatytą laikotarpį dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose ir nevartoti alkoholio (BK 48 straipsnio 7 dalis).

26Į bausmės laiką įskaitytinas kaltinamojo sulaikymo laikas nuo 2017-10-28 iki 2017-10-30 (dvi paros), prilyginant vieną laisvės atėmimo dieną dviem laisvės apribojimo dienoms (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso – toliau – BPK) 140 straipsnio 9 dalis, BK 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto b) papunktis). Dėl kardomosios priemonės

27Kaltinamajam M. K. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti - paliktina galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo (b. l. 82). Dėl daiktų, turinčių reikšmės bylai išnagrinėti

28Nuosprendžiui įsiteisėjus iš įvykio vietos paimti du DNR konteineriai su nuoplovomis, saugomi Vilniaus apskrities vyriausiojo komisariato Aptarnavimo skyriaus ūkio poskyrio daiktinių įrodymų sandėlyje (b. l. 21, 22), naikintini (BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktas). D. V. ligonių kasos ieškinio

29Valstybinės ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ikiteisminio tyrimo metu buvo pareiškusi patikslintą civilinį ieškinį dėl 1 020,40 Eur žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžetui atlyginimo už nukentėjusiosios gydymą asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

30Vilniaus teritorinė ligonių kasa 2018-02-13 informavo teismą, kad M. K. atlygino PSDF biudžetui padarytą turtinę žalą, ir, kad dėl to Vilniaus teritorinė ligonių kasa atsiako civilinio ieškinio, patvirtino, kad jiems yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 1 dalyje ir 294 straipsnio 2 dalyje numatyto ieškinio atsisakymo teisinės pasekmės.

31BPK 112 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad civilinis ieškovas turi teisę atsisakyti pareikšto civilinio ieškinio iki to laiko, kol teismas neišėjęs į pasitarimų kambarį priimti nuosprendžio.

32Atsižvelgiant į tai, kad civilinis ieškovas Vilniaus teritorinė ligonių kasa atsisakė civilinio ieškinio, procesas dėl civilinio ieškinio nutrauktinas.

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297- 299 straipsniais, 301-308 straipsniais, 313 straipsniu,-

Nutarė

34M. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 135 straipsnio 2 dalies 3 punkte, ir, pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, skirti jam laisvės apribojimo bausmę dvejiems metams, įpareigojant jį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos vienerius metus nevartoti alkoholio ir per vienerius metus dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.

35Į bausmės laiką įskaityti M. K. sulaikymo laiką nuo 2017-10-28 iki 2017-10-30 (dvi paras), prilyginant vieną laisvės atėmimo dieną dviem laisvės apribojimo dienoms.

36Kardomąją priemonę, paskirtą M. K. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti - palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, panaikinti – nuosprendžiui įsiteisėjus.

37Nuosprendžiui įsiteisėjus iš įvykio vietos paimtus du DNR konteinerius su nuoplovomis, sunaikinti.

38Procesą dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos civilinio ieškinio dėl nukentėjusiojo gydymosi išlaidų nutraukti.

39Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Vitalija... 2. viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. M. K. 2017-10-28, apie 2.00 val., name, esančio ( - ), būdamas apsvaigęs nuo... 5. Kaltinamasis M. K. teisme savo kaltę pripažino visiškai ir teismui... 6. Kaltinamojo M. K. kaltė padarius BK 135 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatytą... 7. - nukentėjusiosios R. K. teisme duotais parodymais, kad 2017-10-28, apie 2.00... 8. - BPK 276 straipsnio 1 dalies 2 punkto tvarka pagarsintais, liudytojo R. K.... 9. - liudytojos D. K. teisme duotais parodymais, kurie yra tokie pat kaip ir... 10. - 2017-10-28 R. K. pareiškimu apie padarytą nusikalstamą veiką ir proceso... 11. - Vilniaus apskrities VPK Patrulių rinktinės 5 –ojo būrio vyr. patrulio V.... 12. - ataskaitų žiūrykle, kurioje pažymėta, kad 2017-10-28 13.13 val., gautas... 13. - 2017-10-28 įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota įvykio... 14. - 2017-11-23 R. K. apžiūros protokolu, kuriame specialistas nurodė, kad R.... 15. - 2017-12-06 specialisto O. D. paaiškinimo protokolu, iš kurio matyti, kad... 16. - Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus Specialisto išvada... 17. Iš šių įrodymais pripažintinų duomenų matyti, kad kaltinamajame akte... 18. Teismas, atsižvelgdamas į paminėtas aplinkybes bei ištyręs byloje... 19. Byloje nėra objektyvių duomenų ir teisminio nagrinėjimo metu nenustatyta,... 20. Tiek kaltinamasis, tiek nukentėjusioji teisme patvirtino, jog jie iki įvykio... 21. Pagal teismų praktiką kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą... 22. Kaltinamojo atsakomybę sunkina tai, kad jis nusikalto būdamas apsvaigęs nuo... 23. Skirdamas bausmę kaltinamajam M. K., teismas vadovaujasi bausmės paskirtimi... 24. Už BK 135 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatytą nusikaltimą įstatymas... 25. Šioje baudžiamojoje byloje nustatyta, kad kaltinamasis anksčiau neteistas,... 26. Į bausmės laiką įskaitytinas kaltinamojo sulaikymo laikas nuo 2017-10-28... 27. Kaltinamajam M. K. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 28. Nuosprendžiui įsiteisėjus iš įvykio vietos paimti du DNR konteineriai su... 29. Valstybinės ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ikiteisminio... 30. Vilniaus teritorinė ligonių kasa 2018-02-13 informavo teismą, kad M. K.... 31. BPK 112 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad civilinis ieškovas turi teisę... 32. Atsižvelgiant į tai, kad civilinis ieškovas Vilniaus teritorinė ligonių... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-... 34. M. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 135 straipsnio 2... 35. Į bausmės laiką įskaityti M. K. sulaikymo laiką nuo 2017-10-28 iki... 36. Kardomąją priemonę, paskirtą M. K. – rašytinį pasižadėjimą... 37. Nuosprendžiui įsiteisėjus iš įvykio vietos paimtus du DNR konteinerius su... 38. Procesą dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos... 39. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui...