Byla 2-693-241/2017
Dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 12 d. nutarties, kuria nutraukta uždarosios akcinės bendrovės „EGO business“ restruktūrizavimo byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „EGO business“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 12 d. nutarties, kuria nutraukta uždarosios akcinės bendrovės „EGO business“ restruktūrizavimo byla.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 29 d. nutartimi UAB „EGO business“ iškelta restruktūrizavimo byla, restruktūrizavimo administratoriumi paskirta UAB „Restruktūrizuoju.lt“, nustatytas 6 mėnesių nuo nutarties įsiteisėjimo dienos terminas parengti ir pateikti teismui restruktūrizavimo planą ir kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus; 2016 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi patvirtintas restruktūrizuojamos įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris pildytas 2016 m. rugsėjo 13 d. nutartimi. Kauno apygardos teismo 2016 m. spalio 13 d. nutartimi pratęstas restruktūrizavimo plano pateikimo teismui terminas vienam mėnesiui – iki 2016 m. gruodžio 7 d.
 2. 2016 m. lapkričio 29 d. teisme gautas restruktūrizavimo administratorės UAB „Restruktūrizuoju.lt“ prašymas nutraukti UAB „EGO business“ restruktūrizavimo bylą, motyvuojant tuo, kad kreditoriai 2016 m. lapkričio 25 d. susirinkime priėmė nutarimą netvirtinti atsakovės restruktūrizavimo plano.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Kauno apygardos teismas 2016 m. gruodžio 12 d. nutartimi UAB „EGO business“ restruktūrizavimo bylą nutraukė; įpareigojo restruktūrizavimo administratorę atlikti Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ir ĮRĮ) 7 straipsnio 11 ir 12 punkte nustatytus veiksmus, išaiškino ĮRĮ 28 straipsnio 2 ir 4 dalies nuostatas.
 2. Teismas nustatė, kad per ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalyje nustatytą 6 mėnesių nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos terminą, kuris 2016 m. spalio 13 d. nutartimi buvo pratęstas vienam mėnesiui – iki 2016 m. gruodžio 7 d., atsakovės restruktūrizavimo planas teismui tvirtinti nebuvo pateiktas, nes pagal administratorės pateiktus duomenis, kreditorių susirinkimas 78,03 proc. balsų dauguma nepritarė restruktūrizavimo planui. Įvertinęs šias aplinkybes ir vadovaudamasis ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas nutraukė UAB „EGO business“ restruktūrizavimo bylą.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

9

 1. Atsakovė RUAB „EGO business“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 12 d. nutartį ir klausimą dėl restruktūrizavimo plano tvirtinimo ir restruktūrizavimo bylos nutraukimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas skundžiamą nutartį priėmė neišreikalavęs jos priėmimui reikalingų dokumentų, neįvertinęs teisingam restruktūrizavimo bylos nutraukimo klausimo išsprendimui reikšmingų aplinkybių, neįvertinęs parengto restruktūrizavimo plano turinio. Įmonė laiku parengė restruktūrizavimo planą, kad kreditorių susirinkimas galėtų jį patvirtinti, o administratorė galėtų jį pateikti teismui nepažeidžiant nustatytų terminų. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, privalėjo įvertinti šiuos atsakovės veiksmus, išsiaiškinti, ar planas buvo parengtas, bei įvertinti priežastis, dėl kurių parengtas planas nebuvo patvirtintas kreditorių susirinkime.
  2. Atsakovės kreditorių sąraše VMI prie LR FM kreditorinio reikalavimo dydis sudaro 47,99 proc., o VSDFV kreditorinio reikalavimo dydis sudaro 31,87 proc. visų restruktūrizavimo byloje teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų. Šie kreditoriai įgavo monopolinę įtaką įmonės restruktūrizavimo bylos eigai, atsakovės bankroto atveju savo reikalavimų patenkinimą jie galėtų gauti pirmiau už kitus kreditorius. Dėl šių priežasčių minėti kreditoriai piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi, pritraukdami ir ragindami kitus kreditorius netvirtinti restruktūrizavimo plano, taip siekdami sutrukdyti restruktūrizavimo pagalba atkurti stabilią įmonės finansinę padėtį.
  3. Restruktūrizavimo byla iš esmės nutraukta tik dėl to, kad pati įmonė nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių restruktūrizavimo plano parengimą, o teismas tokių įrodymų neišsireikalavo. Šios aplinkybės leidžia manyti, kad yra pagrindas skundžiamą nutartį panaikinti, nes teismas, neturėdamas įrodymų ir jų neišsireikalavęs, nenurodęs atsakovei, kokius duomenis ji turi pateikti, restruktūrizavimo bylą nutraukė, neįsitikinęs ir neištyręs, ar yra restruktūrizavimo galimybė, ar jos nėra, nukrypo nuo aukštesnės instancijos teismų praktikos ir pažeidė pareigą būti aktyviam, siekiant teisingo bylos išnagrinėjimo.
 2. Kreditorius VSDFV Kauno skyrius atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.
  1. Atsiliepime nurodoma, kad restruktūrizavimo plano nepateikimas yra savarankiškas pagrindas pagal ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktą nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą. Atsakovei buvo nustatytas maksimalus įstatyme numatytas terminas, kurį teismas pratęsė įstatymo leistinam vienam mėnesiui. Atsakovė parengė restruktūrizavimo plano projektą ir jį bei administratorės išvadą dėl plano įgyvendinimo galimybių pateikė kreditorių susirinkimui. Kreditoriai 2016 m. spalio 11 d. ir 2016 m. lapkričio 25 d. susirinkime balsavo prieš atsakovės restruktūrizavimo plano patvirtinimą, planui nepritarė 78,03 procentai visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos. Su restruktūrizavimo plano nuostatomis kreditoriai nesutiko iš esmės dėl to, kad atsakovė nevykdė ĮRĮ 8 straipsnio 4 punkte nustatytų prievolių mokėti visas einamąsias įmokas. Jeigu nepasiektas įmonės dalyvių ir kreditorių susitarimas ir dėl to nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas, tai įmonės restruktūrizavimo byla turi būti nutraukta ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu.
 3. Atsakovės UAB „EGO business“ restruktūrizavimo administratorė UAB „Restruktūrizuoju.lt“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo ginčo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria nutraukta įmonės restruktūrizavimo byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ar pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas nagrinėjamoje byloje nenustatyta, todėl nagrinėtinas skundo teisinis ir faktinis pagrindas.
 2. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo tikslas yra sudaryti sąlygas įmonėms, turinčioms laikinų finansinių sunkumų ir nenutraukusioms ūkinės ir komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ar išvengti bankroto (ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalis). Pagal ĮRĮ 8 straipsnį nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos įmonė naudojasi prievolių vykdymo lengvatomis: uždraudžiamas įmonės piniginių prievolių vykdymas, apribojamas turto perleidimas, sustabdomas netesybų ir palūkanų skaičiavimas, sustabdomas išieškojimo pagal vykdomuosius dokumentus vykdymas ir kt. Tam, kad šiuo laikotarpiu būtų užtikrinta teisinga įmonės ir jos kreditorių interesų pusiausvyra bei išlaikytas proporcingumo principas privačius kreditorių interesus ribojant dėl įmonės veiklos išsaugojimo galimybės, restruktūrizavimo byla turi vykti operatyviai, laikantis ĮRĮ nustatytų procesinių terminų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2013).
 3. Restruktūrizavimo plano nustatytais terminais nepateikimas yra savarankiškas pagrindas nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Šios teisės normos iš esmės yra imperatyvios ir jose nustatyti terminai yra naikinamieji, kuriems pasibaigus baigiasi tam tikra teisė ar pareiga. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką, teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrįstumo minėtu pagrindu, turi įvertinti realias restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui tvirtinti galimybes (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-169-798/2017 ir joje nurodytą teismų praktiką).
 4. Nagrinėjamoje byloje iškėlus atsakovei restruktūrizavimo bylą buvo nustatytas maksimalus šešių mėnesių terminas parengti ir pateikti teismui restruktūrizavimo planą, taip pat buvo pasinaudota ĮRĮ numatyta galimybe vieną kartą ne ilgiau kaip vienam mėnesiui pratęsti šioje dalyje nustatytą terminą (ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalis) ir administratoriaus prašymu teismas 2016 m. spalio 13 d. nutartimi pratęsė minėtą terminą iki 2016 m. gruodžio 7 d. Atsakovė parengė restruktūrizavimo plano projektą ir pateikė jį kreditorių susirinkimui. Kreditorių susirinkimui taip pat buvo pateikta administratoriaus išvada dėl plano įgyvendinimo galimybių. Atsakovės kreditorė VMI prie FM pateikė pastabas dėl plano ir jo įgyvendinimo galimybių bei balsavo prieš šio plano patvirtinimą, prieš atsakovės restruktūrizavimo plano patvirtinimą balsavo ir kreditorius VSDFV Kauno skyrius. Atsakovės restruktūrizavimo plano projektui nepritarė kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma (37 560,33 Eur) sudaro 78,03 procentus visų (48 138,07 Eur) teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos.
 5. Restruktūrizavimo proceso, kaip įmonės veiklos pertvarkymo bei jos įsipareigojimų kreditoriams modifikavimo, prigimtis lemia tam tikro pačios įmonės dalyvių ir kreditorių susitarimo būtinybę, šis susitarimas pasiekiamas įgyvendinant ĮRĮ nustatytas procedūras, inter alia svarstant ir tvirtinant restruktūrizavimo planą. Tam, kad vyktų restruktūrizavimo procesas, restruktūrizavimo planui turi pritarti įmonės kreditoriai. Tai reglamentuota IRĮ 14 straipsnio 3 dalyje – kreditorių susirinkimas pritaria restruktūrizavimo plano projektui, jeigu už tai balsuoja kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos. Įmonės ir jos kreditorių santykiai restruktūrizavimo proceso metu, derinant jų, kaip prievolės šalių, valią, yra grindžiami dispozityviuoju reguliavimo metodu, kurio esmė yra apsaugoti abiejų prievolės šalių interesus – tiek skolininko interesą tęsti savo veiklą, tiek kreditoriaus interesą dėl skolininko prievolių jo atžvilgiu tinkamo įvykdymo. Todėl nepasiekus susitarimo dėl tolimesnės restruktūrizavimo proceso eigos, restruktūrizuojamos įmonės valdymo organui, atsakingam už restruktūrizavimo plano rengimą, neįtikinus įmonės kreditorių įmonės verslo plano pagrįstumu ir perspektyvumu, nėra pagrindo juridinio asmens teisei restruktūrizuotis teikti pirmenybę, tokiu būdu varžant kreditorių interesus ir lūkesčius.
 6. Apeliantė nepagrįstai akcentuoja restruktūrizavimo tikslų prioritetą, visiškai ignoruodama kreditorių autonomijos ir prerogatyvos principą. Tiek galiojantis teisinis reguliavimas, tiek teisminė praktika įmonės galimybę restruktūrizuotis ir užtikrinti veiklos tęstinumą laiko prioritetine tiek, kiek tai susiję su prielaidomis išvengti bankroto situacijos. Tačiau šis restruktūrizavimo galimybės prioritetas turi atitikti ir užtikrinti kreditorių interesus, t. y. įmonės lūkesčiai nėra priešpastatomi kreditorių interesams. Apeliantės siekis kvestionuoti planui nepritarusių kreditorių interesus nepaneigia teismo išvados dėl pagrindo nutraukti atsakovės restruktūrizavimo bylą pagrįstumo.
 7. Nustatytos faktinės aplinkybės (nutarties 11 punktas) ir teisinio reglamentavimo, numatančio būtinumą gauti kreditorių pritarimą įmonės restruktūrizavimo plano projektui, analizė (nutarties 12 punktas) sudaro pagrindą spręsti, kad nagrinėjamu atveju atsakovė neturi realios galimybės pateikti teismui restruktūrizavimo plano projektą, nes jam kreditoriai nepritarė. Tokia išvada paneigia apeliantės siekį teisme įvertinti parengto restruktūrizavimo plano, neturinčio kreditorių pritarimo, turinį ir lemia atskirojo skundo prašymo perduoti pirmosios instancijos teismui plano projekto tvirtinimo ir restruktūrizavimo bylos nutraukimo klausimus nagrinėti iš naujo nepagrįstumą.
 8. Nustatytais terminais restruktūrizavimo plano nepateikus teismui dėl to, kad nepasiektas įmonės dalyvių ir kreditorių susitarimas, teismas turi nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Nagrinėjamu atveju toks susitarimas nebuvo pasiektas kreditoriams nepritarus atsakovės pateikto restruktūrizavimo plano projektui, todėl administratorė pagrįstai kreipėsi į teismą dėl atsakovės restruktūrizavimo bylos nutraukimo ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu.
 9. Atskirojo skundo argumentai apie aktyvų teismo vaidmenį restruktūrizavimo bylose ir ĮRĮ normų teismui suteikiamą teisę pareikalauti papildomos informacijos ir dokumentų, atsižvelgiant į aukščiau aptartą teisinį reglamentavimą ir suformuotą teismų praktiką, neturi jokios teisinės reikšmės teisingam nagrinėjamo ginčo išsprendimui.
 10. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė ir įvertino nagrinėjamam klausimui svarbias faktines aplinkybes, tinkamai aiškino ir taikė ĮRĮ nuostatas, reglamentuojančias įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimą, nuo formuojamos teismų praktikos nenukrypo, todėl nutraukdamas atsakovės restruktūrizavimo bylą priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kuri paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalis 1 punktas). Atskirojo skundo argumentai šios išvados nepaneigia.

12Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

13Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai