Byla 2-1745/2014
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 6 d. nutarties dalies, kuria atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Hostel Irmuna“ bankroto byloje buvo patvirtintas kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ reikalavimas, tenkinamas trečiąja eile

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš Konstantino Gurino (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Danguolės Martinavičienės ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens R. B. (kreditorės) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 6 d. nutarties dalies, kuria atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Hostel Irmuna“ bankroto byloje buvo patvirtintas kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ reikalavimas, tenkinamas trečiąja eile.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutartimi atsakovui UAB „Hostel Irmuna“ buvo iškelta bankroto byla, o įmonės administratoriumi paskirtas UAB „Savetim“.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 6 d. nutartimi patvirtino atsakovo BUAB „Hostel Irmuna“ kreditorių reikalavimus, tame tarpe kreditoriaus UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ 72240,75 Lt dydžio reikalavimą, tenkintiną trečiąja eile.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

8Trečiasis asmuo (kreditorius) R. B. atskirajame skunde prašo: pripažinti negaliojančia 2013 m. spalio 25 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. 2013/10/25-VM; panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 6 d. nutarties dalį dėl kreditoriaus UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ 72 240,75 Lt dydžio reikalavimo patvirtinimo ir netvirtinti šio kreditoriaus reikalavimo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. 2011 m. sausio 19 d. tarp R. M. (nuomotojo) ir R. B., kaip buvusios BUAB „Hostel Irmuna“ vadovės (nuomininko), buvo sudaryta patalpų nuomos sutartis. Sutarties galiojimo laikotarpiu R. B. atliko patalpų remonto ir kitus pagerinimo darbus, kurių bendra vertė – 96 637,70 Lt. Nuomotojas apie tai žinojo ir su tuo sutiko. Susidarius nuomininko įsiskolinimui dėl nesumokėto nuomos mokesčio, R. M., V. M. ir R. B. susitarė, kad ši įsiskolinimo suma bus sumažinta proporcingai sumai, kuri buvo investuota į turto pagerinimą. Šalių susitarimo dėl įskaitymo faktą patvirtina ne tik nuomotojo neprieštaravimas dėl atliekamų remonto darbų, bet ir 2013 m. rugpjūčio mėnesį tarp šalių įvykęs elektroninis susirašinėjimas dėl įskaitymo taikymo, kurio metu buvo derinamos konkrečios detalės, siekiant nustatyti tikslią investicijų į patalpas sumą.
 2. 2014 m. spalio 25 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartis Nr. 2013/10/25-VM, kuria V. M. ir R. M., kaip pradiniai kreditoriai, perleido savo 139 180,53 Lt reikalavimo teisę, kylančią iš 2011 m. sausio 19 d. patalpų nuomos sutarties su UAB „Hostel Irmuna“, naujajam kreditoriui UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“, yra niekinė ir negaliojanti:
  1. 2014 m. spalio 25 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartyje nesusitarus dėl kainos, ši sutartis laikytina dovanojimo sutartimi, kuri laikytina negaliojančia šalims nesilaikius notarinės formos reikalavimų (CK 6.469 str. 2 d., 1.93 str. 3 d.);
  2. Esant įvykusiam nuomos sutarties šalių priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymui, 2014 m. spalio 25 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartis Nr. 2013/10/25-VM laikytina negaliojančia dėl CK 6.102 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų imperatyvių teisės normos reikalavimų nesilaikymo, kadangi buvo perleistas nebeegzistuojantis reikalavimas, kurio atžvilgiu negalimas išieškojimas.
 3. CK 6.501 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad kai nuomininkas nuomotojo leidimu išnuomotą daiktą pagerina, jis turi teisę į turėtų šiam tikslui būtinų išlaidų atlyginimą, išskyrus tuos atvejus, kai įstatymai arba sutartis numato ką kita. Iš faktinių aplinkybių matyti, kad R. B. pagrįstai laikė, kad V. M. ir R. M. pritarė patalpų pagerinimo darbų atlikimui ir pagerinimo sumą įskaitė į R. B. įsiskolinimo R. M. ir V. M. sumą. Iš patalpų nuomotojų buvo gautas ne tik raštiškas sutikimas atlyginti patalpų pagerinimo išlaidas, įskaitant R. B. investuotą sumą į UAB „Hostel Irmuna“ įsiskolinimą nuomotojams, bet šiems darbams buvo pritarta ir konkliudentiniais nuomotojo veiksmais.

9Trečiasis asmuo UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 6 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Apeliantės reikalavimas, kuriuo nurodoma, kad UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ pateiktas reikalavimas skolininkui UAB „Hostel Irmuna“ turi būti sumažintas atlikus į R. B. turėtų 96 637,70 Lt dydžio turto pagerinimo išlaidų įskaitymą, yra negalimas, nes prieštarauja ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkte įtvirtintam draudimui.
 2. Nagrinėjamu atveju nebuvo sąlygų, būtinų įskaitymo atsiradimui:

102.1. Atsakovas BUAB „Hostel Irmuna“ neturėjo galiojančios reikalavimo teisės nuomotojų (pradinių kreditorių) atžvilgiu. Vadovaujantis Patalpų nuomos sutarties 1.1.2 ir 1.2.9 punktuose įtvirtintomis nuostatomis, nuomininkas patalpų perplanavimą ir (ar) remontą sutartyje numatytai veiklai vykdyti galėjo atlikti tik pagal tarpusavyje suderintą projektą ir darbų atlikimo grafiką, o patalpų perplanavimui ir pertvarkymui buvo būtinas nuomotojo raštiškas suderinimas. Nagrinėjamu atveju nebuvo sutartyje numatyta forma išreikšto nuomotojo sutikimo. Apelianto teiginiai, kad nuomotojai apie remontą žinojo ir sutiko, yra nepagrįsti, nes viena iš priežasčių, kodėl buvo nutraukta nuomos sutartis, kaip matyti iš 2013 m. rugpjūčio 26 d. pradinių kreditorių rašto, buvo reikalavimų patalpų remontui, numatytų Patalpų nuomos sutarties 1.2.9 punkte, nesilaikymas. 2013 m. rugsėjo 6 d. atsakyme į 2013 m. rugsėjo 4 d. UAB „Hostel Irmuna“ raštą pradiniai kreditoriai dar kartą pažymėjo, kad BUAB „Hostel Irmuna“ nepašalino nuomos sutarties 1.2.9 p. reikalavimų pažeidimų. Atsakovas BUAB „Hostel Irmuna“ 2013 m. rugsėjo 4 d. atsakyme į 2013 m. rugpjūčio 28 d. pranešimą, 2013 m. rugsėjo 10 d. atsakyme į 2013 m. rugsėjo 9 d. V. M. elektroninį laišką pripažino pradinių kreditorių reikalavimą atstatyti patalpas į pradinę padėtį ir siūlė suderinti dėl to sąlygas.

112.2. Atsakovo BUAB „Hostel Irmuna“ reikalavimo teisė nebuvo apibrėžta. Trečiojo asmens R. B. skaičiavimai dėl 96 637,70 Lt reikalavimo teisės nėra patvirtinti įrodymais. Trečiasis asmuo pateikė vos tris PVM sąskaitas – faktūras bendrai 4 829,34 Lt sumai. Nesant įrodymų, neįmanoma patikrinti, kurie iš atliktų darbų gali būti atskirti be žalos patalpoms ar vertintini kaip einamasis remontas (CK 6.493 str.). Be to, už visą nurodytą pinigų sumą atlikti darbai taip pat negali būti priskirti patalpų pagerinimo darbams, nes jais patalpos buvo pritaikytos BUAB „Hostel Irmuna“ poreikiams (apgyvendinimo ir senelių namų veiklai vykdyti). Kadangi patalpų pagerinimas nuomininko reikmėms nėra nuomotojo patalpų pagerinimas, todėl tokios išlaidos šiems darbams taip pat negali būti įskaitytos. Tam tikri remonto darbai savaime nereiškia, kad daiktas yra pagerintas.

122.3. Apeliantės argumentai dėl įskaitymo yra nepagrįsti, nes iš elektroninio susirašinėjimo duomenų matyti, jog šalys tarėsi dėl galimo įskaitymo ir tam nustatė terminą (2013 m. rugpjūčio 26 d. pranešimas), tačiau toks susitarimas nebuvo priimtas. CK 6.181 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu derybų metu viena iš šalių pareiškia, kad sutarties ji nelaikys sudaryta tol, kol nebus susitarta dėl tam tikrų sąlygų, arba tol, kol susitarimas nebus atitinkamai įformintas, sutartis laikoma nesudaryta tol, kol šalys dėl tų sąlygų nesusitaria arba savo susitarimo atitinkamai neįformina.

133. Apeliantės atskirojo skundo argumentai dėl reikalavimo teisių perleidimo sutarties negaliojimo CK 6.102 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu teisiniu pagrindu, yra nepagrįsti, kadangi įskaitymas nebuvo atliktas ir atsakovo BUAB „Hostel Irmuna“ prievolė pradinių kreditorių atžvilgiu nebuvo pasibaigusi. Be to, 2013 m. birželio 30 d. pradiniai kreditoriai ir atsakovas BAUB „Hostel Irmuna“ pasirašė skolos suderinimo aktą, kuriame nurodė, kad pagal nuomos sutartį atsakovas skolingas pradiniams kreditoriams (nuomotojams) 109 452 Lt sumą, apskaičiuotą be delspinigių ir nuomos mokesčio už 2013 m. liepos mėnesį. Pradiniai kreditoriai 2013 m. rugpjūčio 14 d. raginimu taip pat pareikalavo apmokėti 102 405,18 Lt įsiskolinimo sumą (į šią sumą nebuvo įtrauktas nuomos mokestis už liepos – rugsėjo mėnesius, delspinigiai). Pradiniai kreditoriai turėjo teisinį pagrindą iš nuomininko reikalauti netesybų, kurios galėjo būti reikalavimo teisių perleidimo sutarties dalyku.

144. Reikalavimo teisių perleidimo sutarties forma atitiko CK 6.103 straipsnyje keliamus reikalavimus: ji, kaip ir pagrindinė prievolė, sudaryta rašytine forma, yra atlygintinė, apie reikalavimo teisių perleidimą buvo išsiųsti pranešimai tiek BUAB „Hostel Irmuna“ registruotos buveinės adresu, tiek asmeniškai šios įmonės direktorei.

15Atsakovas BUAB „Hostel Irmuna“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo tenkinti atskirajame skunde pareikštą apelianto prašymą. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Iš 2011 m. sausio 19 d. Patalpų nuomos sutarties priede Nr. 3 pateikto turto aprašymo matyti, kad nuomotojai žinojo, jog patalpos turi rimtų ir esminių trūkumų ir negali būti eksploatuojamos pagal tikslinę paskirtį (maitinimo ir apgyvendinimo veiklai), nes perduodamo turto 30 proc. patalpų reikalingas einamasis remontas, nebaigta dažyti 60 proc. fasado, neatlikta vidinių angokraščių apdaila ir pan. Iš VĮ Registrų centro 2011 m. birželio 7 d. išrašo taip pat matyti, kad patalpų fizinio nusidėvėjimo procentas – 35 proc. Patalpų nuomos sutartyje nėra numatyta, kad nuomininkas privalo atlikti patalpų remontą savo lėšomis, nuomotojui neatlyginant nuomininkui šių jo išlaidų. Šios sutarties 1.1.2.1 punkte numatyta, kad nuomotojas privalo leisti nuomininkui atlikti patalpų perplanavimą ir/ar remontą sutartyje numatytai veiklai vykdyti.
 2. 2011 m. sausio 19 d. Patalpų nuomos sutartimi nuomininkui perduotos patalpos neatitiko reikalavimų, kad jas nuomininkas iš karto naudotų pagal paskirtį ir pažeidė CK 6.163 straipsnyje įtvirtintas pareigas elgtis sąžiningai, atskleisti nuomininkui visą žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės sutarčiai sudaryti. Atsakovo UAB „Hostel Irmuna“ 2011 m. vasario 1 d. sudaryta komisija nustatė, kad sutarties priede Nr. 3 aprašyta patalpų būklė neatitinka realios perduodamų patalpų būklės, nes einamasis remontas reikalingas daugiau nei 30 proc. nuomojamų patalpų. Apžiūrėjusi patalpas komisija patvirtino preliminarų normaliai apgyvendinimo paslaugų veiklai vykdyti būtinų atlikti darbų sąrašą, kad patalpos būtų tinkamos naudotis pagal jų tikslinę paskirtį viešbučio – svečių namų veiklai, atsižvelgiant į būtinus teisės aktų reikalavimus. 2011 m. vasario 2 d. UAB „Hostel Irmuna“ vienintelė akcininkė R. B. priėmė sprendimą atlikti visus komisijos nurodytus darbus, nes patalpoms remontas buvo būtinas, kad atsakovas galėtų vykdyti sutartyje numatytą veiklą.
 3. Atsakovo UAB „Hostel Irmuna“ direktorė 2013 m. rugsėjo 6 d. atsakyme į nuomotojų 2013 m. rugpjūčio 26 d. pranešimą apie patalpų nuomos nutraukimą patalpų savininkams pateikė visą sąrašą darbų su priedais, kurie buvo atlikti adresu ( - ). Pastato savininkų atsakymo, jog jie nesutinka su darbais arba atliktų darbų dalimi, nebuvo gauta. Tai įrodo, kad dėl patalpų remonto nuomotojai pretenzijų neturi ir patalpos su visais pagerinimais perduodamos geranoriškai susitarus. Atsakovo atlikti pagerinimai liko nuomotojo patalpose. Nutraukęs nuomos sutartį su atsakovu, nuomotojas sudarė susitarimą su nauju nuomininku UAB „Užupio namas“, kuris galėjo iš karto vykdyti analogišką veiklą jau įrengtose ir apgyvendinimo paslaugų teikimui pritaikytose patalpose.
 4. Visa apeliantės nurodyta išlaidų suma buvo įtraukta į atsakovo 2011 metų sąnaudas – turto remonto sąnaudas, dėl ko visos nurodytos išlaidos yra faktiškai patirtos ir realios.

16R. M. (pradinė kreditorė) atsiliepime į atskirąjį skundą su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

171. Atsakovas nederino su nuomotoju remonto darbų atlikimo, o R. M. apie juos nežinojo, nes beveik pusę metų per vienerius metus praleisdavo užsienyje. Būnant Lietuvoje jai ir jos atstovui nebuvo leidžiama atžiūrėti visų patalpų, motyvuojant kambarių užimtumu. Todėl dalies atliktų darbų ji nematė tol, kol atsakovas neatlaisvino patalpų.

182. Atsakovui niekada nebuvo žadėta užskaityti remonto išlaidų. Remiantis nuomos sutarties 1.2.7 punktu, nuomininkas įsipareigojo atlikti būtinus remontus (einamuosius, kapitalinius ir kitus) savo lėšomis.

193. Nuomos sutartis su R. B. buvo pasirašyta 2010 m. lapkričio 21 d., o priedas Nr. 3 pasirašytas 2010 m. gruodžio 12 d. Tik R. B. prašymu nuomotojas pasirašė kitą sutartį su UAB „Hostel Irmuna“. Abi sutartys yra vienodos. Dar vykstant deryboms, prieš pirmos sutarties pasirašymą, tiek ir vėliau, pasirašius pirmąją sutartį, buvo galimybė tikrinti patalpas. Antros sutarties pasirašymas įrodo, kad R. B. beveik du mėnesius naudojo išsinuomotą turtą ir turėjo pakankamai laiko įsitikinti jo kokybe ir tinkamumu veiklos vykdymui. Nuomotojas priede Nr. 3, nurodydamas išnuomojamo turto trūkumus, elgėsi sąžiningai.

204. Iki nuomos sutarčių pasirašymo su apeliante ir atsakovu, patalpose apgyvendinimo veiklą vykdė viešoji įstaiga „Paupio jaunimo nakvynės namai“ ir V. M. pagal individualios veiklos registracijos pažymėjimą. Todėl perduoto patalpos buvo tinkamos vykdyti jaunimo nakvynės namų veiklą. UAB „Hostel Irmuna“ niekada neveikė kaip viešbutis ar svečių namai.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Bankroto proceso tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai ar iš dalies tenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Vienas bankroto procese spręstinų klausimų yra bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimų tvirtinimas. Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų tenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis buvo tenkinami visų kreditorių reikalavimai.

23Tam, kad būtų nustatyta, ar kreditoriaus reikalavimas pagrįstas, jis turi būti patikrintas. Reikalavimo patikrinimo stadija, einanti prieš jo patvirtinimą, reikšminga ne tik kreditoriaus reikalavimą reiškiančiam, bet ir kitiems kreditoriams, ir yra būtina kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo sąlyga. Pažymėtina, kad pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius pagal kreditoriaus bei įmonės pateiktus apskaitos dokumentus, ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas. Taigi, administratoriaus pateiktas teismui tvirtinti kreditorių reikalavimų sąrašas nereiškia šių reikalavimų nenuginčijimo, nes teismas nėra įpareigotas tvirtinti visų be išimties administratoriaus pripažintų reikalavimų.

24Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad jei kreditoriaus reikalavimo pagrįstumas dar nėra nustatytas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, bankroto byloje pareikštas kreditoriaus reikalavimas pagal savo teisinę prigimtį atitinka ieškinį, kuris, jei skolininkui nebūtų iškelta bankroto byla, būtų reiškiamas ir nagrinėjamas savarankiškoje civilinėje byloje. Tokio kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialųjį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012).

25Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje suformuota nuostata, kad bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tada tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, jog toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Tačiau, atsižvelgiant į viešojo intereso egzistavimą bankroto bylose, kuris, be kita ko, užtikrinamas, kai bankrutuojančios įmonės kreditoriais pripažįstami teisėtą reikalavimo teisę turintys asmenys, teismas jose turi būti aktyvus ir, nesant byloje pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo, imtis priemonių išaiškinti kreditoriaus reikalavimo patvirtinimui reikšmingas aplinkybes. Tai apima ir teisę rinkti įrodymus (CPK 179 str., ĮBĮ 9 str. 2 d. 6 p.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011; 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-545/2011). Taigi, bankroto bylą nagrinėjantis teismas turėtų siekti, kad kreditoriaus reikalavimo pagrįstumas ir dydis būtų nustatyti jo tvirtinimo stadijoje. Tai padėtų užtikrinti bankroto procedūrų sklandumą, kreditorių reikalavimų tenkinimo proporcijų stabilumą, išvengti atlikto reikalavimų tenkinimo koregavimo.

26Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 19 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Hostel Irmuna“, šios įmonės bankroto administratoriumi paskirdamas UAB „Savetim“. Ši nutartis įsiteisėjo, kai Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. kovo 13 d. nutartimi minėtą nutartį paliko nepakeistą. Kreditorius UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ 2014 m. balandžio 21 d. kreipėsi į atsakovo BUAB „Hostel Irmuna“ bankroto administratorių, prašydamas patvirtinti jo 139 180,53 Lt reikalavimą atsakovo bankroto byloje. Atsakovo BUAB „Hostel Irmuna“ administratorius 2014 m. gegužės 29 d. teismui pateikė spręsti tiek neginčijamų, tiek ginčijamų reikalavimų patvirtinimo klausimą. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 6 d. nutartimi patvirtino administratoriaus neginčijamus kreditorių reikalavimus, inter alia kreditoriaus UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ 72 240,75 Lt reikalavimą, tenkintiną trečiąja eile, o dėl likusios administratoriaus ginčijamos šio kreditoriaus reikalavimo dalies teisėtumo ir pagrįstumo nutarė spręsti teismo posėdyje.

27Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog kreditorius UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ savo reikalavimą skolininkui BUAB „Hostel Irmuna“ įgijo 2013 m. spalio 25 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutarties Nr. 2013/10/25-VM pagrindu, kuria pradiniai kreditoriai V. M. ir R. M. perleido savo 139 180,53 Lt dydžio reikalavimo teisę skolininko UAB „Hostel Irmuna“ atžvilgiu naujajam kreditoriui UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“. Pradinių kreditorių reikalavimo teisės atsiradimo teisinis pagrindas – 2011 m. sausio 19 d. Patalpų nuomos sutartis, kuria R. M. (nuomotoja) išnuomojo UAB „Hostel Irmuna“ (nuomininkui) patalpas, esančias ( - ), žemės sklypą, inventorių ir apgyvendinimo paslaugų verslo priemones nuomininko ūkinės komercinės veiklos, susijusios su apgyvendinimo paslaugų teikimu ir senelių namų veikla, vykdymui. Nuomotojo, kaip pradinio kreditoriaus, reikalavimo teisė nuomininkui UAB „Hostel Irmuna“ atsirado šiam nevykdžius bei netinkamai vykdžius savo prievoles pagal 2011 m. sausio 19 d. Patalpų nuomos sutartį dėl avanso ir nuomos mokesčio sumokėjimo.

28Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutarties dalimi atsakovo BUAB „Hostel Irmuna“ bankroto byloje patvirtino kreditoriaus UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ 72 240,75 Lt dydžio reikalavimą, tenkintiną trečiąja eile. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties motyvuojamosios dalies, pirmosios instancijos teismas patvirtino visus bankroto administratoriaus pateiktus tvirtinti atsakovo kreditorių reikalavimus, įskaitant ir kreditoriaus UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ reikalavimo dalį, kurios neginčijo administratorius, nurodydamas, kad administratorius ir kiti suinteresuoti asmenys neprieštarauja šių reikalavimų patvirtinimui.

29Atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 6 d. nutarties, kuria patvirtintas kreditoriaus UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ 72 240,75 Lt reikalavimas, panaikinimo padavė kreditorė R. B.. Atskirasis skundas grindžiamas skolininko BUAB „Hostel Irmuna“ (nuomininko) prievolės pradinio kreditoriaus (nuomotojo) atžvilgiu pasibaigimu įskaitymu (CK 6.130 str.). Apeliantė nurodo, jog atsakovo BUAB „Hostel Irmuna“ prievolė, kurios pagrindu UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ reiškia savo reikalavimą atsakovo bankroto byloje, pasibaigė po to, kai buvo įskaitytas priešpriešinis vienarūšis atsakovo BUAB „Hostel Irmuna“ reikalavimas pradiniam kreditoriui (nuomotojui) dėl 96 637,70 Lt išlaidų, turėtų išnuomotų patalpų pagerinimui, atlyginimo. Be to, apeliantė R. B. atskirajame skunde kelia naują reikalavimą dėl 2013 m. spalio 25 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutarties Nr. 2013/10/25-VM pripažinimo negaliojančia, kuris nebuvo pareikštas nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, tuo pažeisdama CPK 312 straipsnyje įtvirtintą draudimą.

30Kadangi kreditoriaus UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ reikalavimo patikrinimo stadijos metu, kurią atliko atsakovo BUAB „Hostel Irmuna“ bankroto administratorius, o taip pat pirmosios instancijos teisme sprendžiant šio kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo klausimą aplinkybės dėl pradinio kreditoriaus (nuomotojo) R. M. reikalavimo pasibaigimo įskaitymu nebuvo vertinamos, apeliacinė instancijos teismas pripažįsta, jog nagrinėjamu atveju nebuvo atskleista sprendžiamo klausimo dėl kreditoriaus UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ reikalavimo patikrinimo atsakovo BUAB „Hostel Irmuna“ bankroto byloje esmė. Todėl pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į atskirajame skunde nurodytas naujas aplinkybes, kuriomis apeliantė grindžia skundžiamos teismo nutarties dalies neteisėtumą ir nepagrįstumą ir kurios nebuvo žinomos bankroto administratoriui atliekant kreditoriaus UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ reikalavimo patikrinimą, o taip pat atsižvelgdamas į atskirajame skunde naujai pareikštą reikalavimą, siekdamas užtikrinti bankroto proceso tikslų bei proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą, vadovaujantis CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 dalimi, turėjo pats panaikinti skundžiamą nutarties dalį.

31Pažymėtina, jog apeliacinės instancijos teismas yra kompetentingas spręsti tiek fakto, tiek teisės klausimus, todėl dažniausiai gali ištaisyti pirmosios instancijos teismo klaidas. Bylos perdavimo nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui atvejai yra riboti įstatymo, konkretūs tokio perdavimo pagrindai nustatyti CPK 327 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas panaikina apskųstą teismo sprendimą ir perduoda bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009). Kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, todėl kreditoriaus reikalavimų tvirtinimo procese sprendžiant, ar buvo atskleista bylos esmė, taikytinos tos pačios taisyklės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011).

32Teisėjų kolegija, įvertinusi civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo argumentus sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, tvirtindamas ginčytiną kreditoriaus UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ 72 240,75 Lt dydžio finansinį reikalavimą BUAB „Hostel Irmuna“ bankroto byloje, nenustatė ir neišsiaiškino aplinkybių dėl pradinio kreditoriaus R. M. (nuomotojo) reikalavimo skolininkui UAB „Hostel Irmuna“, kylančio iš 2011 m. sausio 19 d. Patalpų nuomos sutarties, dalies pasibaigimo priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymu, neišsireikalavo ir netyrė įrodymų, kurių pagrindu kildinamos priešpriešinės vienarūšės prievolės bei kreditoriaus „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ reikalavimo teisės skolininkui UAB „Hostel Irmuna“ pasibaigimas. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismo nutartis skundžiamoje dalyje naikintina ir, vadovaujantis CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktu, UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ 72 240,75 Lt dydžio finansinio reikalavimo BUAB „Hostel Irmuna“ bankroto byloje tvirtinimo klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nes pagal byloje tirtinų aplinkybių apimtį ir pobūdį šio klausimo negalima išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Pažymėtina, jog bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu kreditoriaus UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ reikalavimo tvirtinimo procese pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 136 straipsnio 1-2 dalyse įtvirtintomis taisyklėmis, tuo pačiu turėtų spęsti trečiojo asmens R. B. pareikšto reikalavimo dėl 2013 m. spalio 25 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutarties Nr. 2013/10/25-VM pripažinimo negaliojančiu priėmimo klausimą.

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

34Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 6 d. nutarties dalį, kurioje buvo patvirtintas kreditoriaus UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ 72 240,75 Lt reikalavimas, tenkintinas trečiąja eile, atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „ Hostel Irmuna“ bankroto byloje, ir perduoti šį klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutartimi atsakovui UAB... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 6 d. nutartimi patvirtino atsakovo... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 8. Trečiasis asmuo (kreditorius) R. B. atskirajame skunde prašo: pripažinti... 9. Trečiasis asmuo UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ atsiliepime į... 10. 2.1. Atsakovas BUAB „Hostel Irmuna“ neturėjo galiojančios reikalavimo... 11. 2.2. Atsakovo BUAB „Hostel Irmuna“ reikalavimo teisė nebuvo apibrėžta.... 12. 2.3. Apeliantės argumentai dėl įskaitymo yra nepagrįsti, nes iš... 13. 3. Apeliantės atskirojo skundo argumentai dėl reikalavimo teisių perleidimo... 14. 4. Reikalavimo teisių perleidimo sutarties forma atitiko CK 6.103 straipsnyje... 15. Atsakovas BUAB „Hostel Irmuna“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 16. R. M. (pradinė kreditorė) atsiliepime į atskirąjį skundą su atskiruoju... 17. 1. Atsakovas nederino su nuomotoju remonto darbų atlikimo, o R. M. apie juos... 18. 2. Atsakovui niekada nebuvo žadėta užskaityti remonto išlaidų. Remiantis... 19. 3. Nuomos sutartis su R. B. buvo pasirašyta 2010 m. lapkričio 21 d., o... 20. 4. Iki nuomos sutarčių pasirašymo su apeliante ir atsakovu, patalpose... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Bankroto proceso tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų... 23. Tam, kad būtų nustatyta, ar kreditoriaus reikalavimas pagrįstas, jis turi... 24. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad jei kreditoriaus reikalavimo... 25. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje... 26. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 19 d.... 27. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog kreditorius UAB „Žvilgsnis iš... 28. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutarties dalimi... 29. Atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 6 d.... 30. Kadangi kreditoriaus UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ reikalavimo... 31. Pažymėtina, jog apeliacinės instancijos teismas yra kompetentingas spręsti... 32. Teisėjų kolegija, įvertinusi civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 34. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 6 d. nutarties dalį,...