Byla 2-151-178/2011
Dėl neteisetu veiksmu uždraudimo

1Vilniaus apygardos teismo teisejas Alvydas Poškus,

2sekretoriaujant Gintarei Blechertaitei,

3dalyvaujant ieškovo atstovams K. K., R. T., T. K.,

4atsakovui V. S.,

5atsakovu atstovams M. J., G. M.,

6viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo uždarosios akcines bendroves „Senojo bokšto klinika“ ieškini atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Svalbono klinika“ (ankstesnis pavadinimas UAB „Bokšto klinika“), V. S. del neteisetu veiksmu uždraudimo.

7Teismas, išnagrinejes byla,

8n u s t a t e :

9Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo:

101) pripažinti, kad atsakovas V. S. atliko nesažiningos konkurencijos veiksmus, isteigdamas juridini asmeni su pavadinimu, klaidinanciai panašiu i ieškovo pavadinima;

112) pripažinti, kad atsakovai pažeide Lietuvos Respublikos Konkurencijos istatymo 16 straipsnio 1 dalies 4 ir 6 punktus;

123) uždrausti atsakovams tiesiogiai ar netiesiogiai siulyti ieškovo darbuotojams nutraukti darbo sutartis ir pereiti dirbti i atsakovu imone bei ipareigoti ateityje susilaikyti nuo tokiu veiksmu;

134) uždrausti atsakovams tiesiogiai ar netiesiogiai siulyti ieškovo klientams pereiti pas atsakova ir sudaryti su jais medicinos paslaugu teikimo sutartis bei ipareigoti ateityje susilaikyti nuo tokiu veiksmu.

14Nurodo, kad ieškovas yra medicinos klinika, teikianti medicinos paslaugas nuo 1997 m. Ieškovo akcijos priklauso dviems asmenims: Z. L. priklauso 56 % akciju, V. S. 44 % akciju. V. S., buves ieškovo direktorius, budamas UAB „Senojo bokšto klinika“ akcininku, 2009 m. spalio 12 d. isteige konkuruojanti ukio subjekta - UAB „Bokšto klinika“ (dabartinis pavadinimas UAB „Svalbono klinika“), kuris užsiima analogiška veikla kaip ieškovas, atsakovai perviliojo ir pervilioja ieškovo darbuotojus bei klientus. Taigi, atsakovai atliko ir atlieka veiksmus, pažeidžiancius Lietuvos Respublikos Konkurencijos istatymo (toliau – Konkurencijos istatymas) 16 straipsnio 1 dalyje itvirtinta draudima ukio subjektams atlikti bet kuriuos veiksmus, prieštaraujancius ukines veiklos sažiningai praktikai ir geriems paprociams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ukio subjekto galimybems konkuruoti. Del šios priežasties ieškovas, vadovaudamasis Konkurencijos istatymo 17 straipsnio 1 dalimi, kreipiasi i teisma del neteisetu veiksmu nutraukimo.

15Atsakovas V. S. samoningai atliko nesažiningos konkurencijos veiksmus, nes isteige juridini asmeni su pavadinimu klaidinanciai panašiu i ieškovo pavadinima: ieškovo pavadinimas - UAB „Senojo bokšto klinika“, o naujai isteigtos bendroves pavadinimas buvo UAB „Bokšto klinika“. Taigi, pavadinime sutapo net du žodžiai, turintys esmine reikšme asmenims atskiriant viena juridini asmeni nuo kito. Be to, atsakovai atliko ir kitus veiksmus, klaidinancius esamus ir potencialius ieškovo klientus. Interneto svetaineje www.bokstoklinika.lt buvo paskelbta, jog UAB „Bokšto klinika“ adresas yra toks pat kaip ieškovo- Tilžes g. 11, Šiauliai, taip pat buvo paskelbta tikroves neatitinkanti informacija, kad klinika atidare nauja korpusa, t.y. klientams buvo samoningai sudaromas ispudis, kad UAB „Bokšto klinika“ yra susijusi su ieškovu ir tesia jo veikla. Panašaus pobudžio informacija - kad UAB „Bokšto klinika“ yra susijusi su UAB „Senojo bokšto klinika“, kad tesia jos veikla ir kt. - buvo 2009 m. gruodžio 30-31 d. buvo paskelbta ir užsakomuosiuose straipsniuose laikrašciuose „Šiauliai plius“ bei “Šiauliu naujienos“. Ši informacija neatitinka tikroves ir pripažintina klaidinancia. Atsakovai ant ieškovo pastato irenge reklaminius stendus su informacija, jog atitinkami gydytojai dirba kitame korpuse, priklausanciame atsakovui. Taigi, tokiais veiksmais V. S. sieke pasinaudoti jau keliolika metu veikiancio ieškovo reputacija ir pakenkti jo veiklai. Atsakovai perviliojo iš ieškovo visus antro lygio specialistus bei kitus darbuotojus. Daugelis ieškovo antro lygio specialistu tuo pat metu - 2009 m. gruodžio 12-17 d. pateike ieškovui prašymus išeiti iš darbo savo noru nuo 2009 m. gruodžio 30 d. ar 31 d. Visi asmenys nutrauke darbo santykius su ieškovu, pradejo dirbti UAB „Bokšto klinika“. Ieškovo darbuotoju perviliojimas tesesi ir veliau. Po ieškovo darbuotoju perviliojimo, buvo pradeta pervilioti ir ieškovo klientus. Nuo 2010 m. sausio men. buvo gauta nemažai klientu prašymu del asmens ambulatoriniu korteliu išdavimo, nes klientai pradejo naudotis UAB „Bokšto klinika“ paslaugomis. Be to, atsakovas V. S., nutraukus darbo santykius su ieškovu, tebebudamas akcininku, sieke surinkti kuo daugiau naudingos informacijos apie ieškova, reikalavo konfidencialios informacijos.

16Atsakovai ieškinio nepripažino. Teigia, kad visu pirma ieškinys procesine prasme yra ydingas, nes juo nera siekiama apginti pažeistos teises ar istatymo saugomo intereso. Be to, ieškovas apskritai neirode Konkurencijos istatymo 16 straipsnio pažeidimo. Nurode, kad ne vienas iš ieškinyje nurodytu atsakovu veiksmu neprieštarauja konkurencijos tvarka reglamentuojantiems teises aktams. Ieškovas nepagristai teigia, jog isteigto naujo juridinio asmens pavadinimas klaidino klientus, kad atsakovai skleide tikroves neatitinkancia informacija apie ieškova, kad bande pasinaudoti ieškovo reputacija, ar kad viliojo ieškovo darbuotojus ir klientus. UAB „Senojo bokšto klinika“ ir UAB „Bokšto klinika“ pavadinimai yra pakankamai skirtingi, kad suinteresuotas asmuo galetu identifikuoti tam tikra juridini asmeni. Ieškovo verslas yra šeimos verslas, kuri padejo V. S. su sutuoktine, ieškovui buvo „perduotas“ ju vaistines pavadinimas „Senasis bokštas“, toks pavadinimas visa laika buvo siejamas su V. S. šeimos praktika. Be to, medicinos istaigos klientai paprastai buna prisiriše ne prie konkrecios medicinos istaigos, o prie tam tikru specialistu. Todel istaigos pavadinimas nelaikytinas itin reikšmingu faktoriumi sprendžiant del konkurencijos sažiningumo, be to, ieškovo pavadinimas ir atsakovo ankstesnis pavadinimai yra pakankamai skirtingi, ju klaidinimo galimybe byloje nera irodyta. UAB „Bokšto klinika“ pavadinimas šiuo metu yra pakeistas i UAB „Svalbono klinika“. Atsakovai nesieke pasinaudoti ieškovo reputacija, nes pats V. S. yra aukšto lygio specialistas. Stendai su informacija ant ieškovo pastato buvo pakabinti ne tam, kad suklaidintu klientus, o tam, kad jiems padetu susiorientuoti kur kokie gydytojai dirba. Atsakovu veiksmuose nebuvo samoningo siekio sukurti ispudi, kad UAB „Bokšto klinika“ yra susijusi su UAB „Senojo bokšto klinika“. Iš faktiniu aplinkybiu matyti, jog abi šias klinikas ikure tas pats asmuo - V. S., 2009 m. buvo pastatytas naujas korpusas, atsakovo klinikoje dirba dalis pas ieškova dirbusiu specialistu ir kt. Butent per šias aplinkybes nepriklausomai nuo kieno nors valios ir pasireiškia kliniku sasajumas, todel to publikavimas negali buti laikomas turinciu itakos sažiningai verslo praktikai ar konkurencijai. Atsakovai niekada neviliojo ieškovo darbuotoju, o del mediku darbo specifikos ju viliojimas konkurencijos teises normu prasme apskritai neimanomas. Tai, kad dalis ieškovo darbuotoju, kuriuos su V. S. sieja ilgameciai asmeniniai santykiai, perejo dirbti pas atsakova buvo salygota asmeniniu ir laisvu kiekvieno iš perejusiu darbuotoju apsisprendimu. Atsakovai taip pat neviliojo ir ieškovo klientu, nes tam objektyviai nera jokiu galimybiu - pacientas visada pats pasirenka gydymosi istaiga.

17Ieškinys tenkintas iš dalies.

18Ieškinys iš esmes yra grindžiamas Konkurencijos istatymo nuostatomis del nesažiningos konkurencijos.

19Visu pirma pažymetina, kad teismas iš dalies sutinka su atsakovu argumentais del ieškovu suformuluotu reikalavimu ydingumo, o konkreciai – del pirmuju dvieju reikalavimu. Šioje byloje 2010 m. gruodžio 9 d. priimtoje nutartyje jau mineta (t. 2 b.l. 301-302), kad Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra konstataves, kad jeigu ieškovas pareiškia reikalavima, kuris negali sukurti jokiu objektyviu padariniu, teismas, motyvuodamas netiksliu ieškinio dalyko nurodymu, turi nustatyti termina trukumams pašalinti. Neteisetu veiksmu pripažinimas yra civilines atsakomybes (sutartines ar deliktines), kaip vieno iš pažeistos teises gynimo budu, sudeties elementas (LAT 2008 m. spalio 13 d. nutartis civ. b. Nr. 3K-3-485/2008). Vienok šiuo atveju, net ir šalinant ieškinio trukumus (ir iš dalies juos pašalinus), ieškovas pirmuosius du reikalavimus pateike ir patikslintame ieškinyje, nors jie yra ne pažeistos teises gynybos budas, o viena iš salygu, suteikianciu ieškovui teise reikalauti neteisetu veiksmu nutraukimo pagal Konkurencijos istatymo 17 straipsnio 1 dali. Pažymetina, kad butent toki pažeistu teisiu gynybos buda – reikalauti neteisetu veiksmu nutraukimo – nurodo ieškinyje ir pats ieškovas. Todel sprendžiant ši ginca pirmieji du reikalavimai, ir vertintini ne kaip savarankiški materialiniai reikalavimai, o kaip viena iš salygu (ne)tenkinant treciaji ir ketvirtaji reikalavimus, kurie vertintini kaip materialiniai reikalavimai Konkurencijos istatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyto neteisetu veiksmu nutraukimo kontekste. Taip pat šiame kontekste pažymetina, kad tam, jog butu tenkinamas reikalavimas uždrausti neteisetus veiksmus, turi buti irodyta, kad tokie veiksmai buvo ir tebera atliekami arba del buvusiu atliktu neteisetu veiksmu yra reali tikimybe, kad jie vel gali buti atliekami (CPK 12, 178 str.).

20Kaip mineta, ieškinys grindžiamas Konkurencijos istatymu. Šio istatymo 1 straipsnio 2 dalis nustato, kad šis istatymas reglamentuoja konkurencija ribojancia ar galincia riboti viešojo administravimo subjektu bei ukio subjektu veikla ir nesažiningos konkurencijos veiksmus, nustato šiu subjektu teises, pareigas ir atsakomybe bei konkurencijos ribojimo ir nesažiningos konkurencijos kontroles Lietuvos Respublikoje teisinius pagrindus. Ukio subjektas – imones, ju junginiai (asociacijos, susivienijimai, konsorciumai ir pan.), istaigos ar organizacijos, ar kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, kurie vykdo ar gali vykdyti ukine veikla Lietuvos Respublikoje arba kuriu veiksmai daro itaka ar ketinimai, jeigu butu igyvendinti, galetu daryti itaka ukinei veiklai Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo subjektai laikomi ukio subjektais, jeigu jie vykdo ukine veikla (Konkurencijos istatymo 3 straipsnio 4 dalis). Šio istatymo 3 straipsnio 9 dalis apibrežia konkurentu savoka – tai ukio subjektai, kurie toje pacioje atitinkamoje rinkoje susiduria arba gali susidurti su tarpusavio konkurencija. Šiu istatyminiu nuostatu kontekste bei sutinkant su atsakovo nurodomais argumentais, ieškinys atsakovui V. S. kaip fiziniam asmeniui, teismo nuomone, yra apskritai pareikštas nepagristai, nes jis negali buti vertinamas kaip ukio subjektas ir konkurentas aptariamo istatymo prasme. Jo, kaip naujai isteigtos bendroves vadovo, veiksmai sukuria teises ir pareigas bendrovei (CK 2.81 str. 1 d.).

21Byloje iš esmes nera ginco, kad ieškovas ir atsakovas (juridinis asmuo) laikytini konkurentais Konkurencijos istatymo prasme. Todel detaliau del to teismas nepasisako.

22Teismo nuomone, bylos duomenys patvirtina, kad ieškovo teiginiai del Konkurencijos istatymo 16 straipsnio 1 dalies 4, 6 punktu pažeidimo yra pagristi.

23Tarp šaliu nera esminio ginco del to, kad po atsakovo isteigimo didžioji dalis specialistu, iki tol dirbusiu pas ieškova, perejo dirbti pas atsakova. Darbuotoju perejimas ivyko faktiškai tuo paciu metu – 2009 m. pabaigoje (t. 1 b.l. 54-68). Pažymetina, kad iš atsakovo 2009 m. spalio 23 d. pranešimo Šiauliu teritorines ligoniu kasos direktoriui Nr.S-2 ir jo priedu matyti, kad dar tuomet, kai atsakovas buvo tik isisteiges, o specialistai dirbo pas ieškova, atsakovas teike duomenis apie pas ji dirbsiancius ieškovo specialistus (t. 1 b.l. 89-95). Jau vien tokia ivykiu eiga per se leistu daryti pakankamai tiketina išvada, kad atsakovas buvo organizaves darbuotoju perejima pas ji ir suderines tai su jais iš anksto. Dar daugiau, dalis byloje apklaustu liudytoju ir parode, kad atsakovo vadovas tiesiogiai siule jiems palikti ieškova ir pereiti dirbti pas ji (t. 3 b.l. 51-52, 82-86), t.y. visiškai patvirtino mineta išvada. Todel esant minetoms aplinkybems yra pagrindas konstatuoti Konkurencijos istatymo 16 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimu pažeidima. Atmestini atsakovo argumentai neva del mediku darbo specifikos (specialistai šiuo atveju dirbo kaip valandininkai), ju viliojimas Konkurencijos istatymo prasme neimanomas –nepaisant ju darbo trukmes faktas yra tai, kad pas ieškova ju nebeliko ir jie atsidure pas atsakova jo tiesiogines itakos rezultate. Minetos teismo išvados apie istatymo pažeidima, teismo nuomone, nešalina ir ilgameciu asmeniniu V. S. santykiu su specialistais pobudis, nes nera pateikta jokiu irodymu, kad jie butu pereje pas atsakova bet kuriuo atveju (t.y. ir atsakovui nedarant jiems itakos), be to, bet kuriuo atveju akivaizdu, kad tokiais santykiais buvo siekiama pasinaudoti stiprinant savo prestiža ir menkinant konkurento (ieškovo) statusa.

24Teismas iš esmes sutinka su ieškovo teiginiais, kad atsakovas buvo paskelbes tikroves neatitinkancia informacija 2009 m. gruodžio 31 d. savaitraštyje „Šiauliai plius“, 2009 m. gruodžio 30 d. laikraštyje „Šiauliu naujienos“ (t. 2 b.l. 34-30). Šiu publikaciju turinys leidžia daryti išvada, kad atsakovas buvo pristatomas ne kaip savarankiškas naujas juridinis asmuo, o siejamas su ieškovo veiklos testinumu, jo antrinio lygio paslaugu išskyrimu, taigi, savo reputacijos pakelimui tam tikra prasme pasitelkiant ieškovo „idirbi“ medicinos paslaugu rinkoje. Iš esmes tas pat pasakytina ir apie ieškovo nurodoma internetiniame tinklalapyje patalpinta informacija. Taciau minetos aplinkybes, leidžiancios konstatuoti nesažiningos konkurencijos požymius, teismo nuomone, turint galvoje ieškinyje pareikštu reikalavimu pobudi, esmines reikšmes konkreciu reikalavimu (ne)tenkinimui neturi. Todel del ju, taip pat del kitu ieškovo argumentu, kurie neitakoja treciojo ir ketvirtojo ieškinio reikalavimu išsprendimo, teismas išsamiau nepasisako.

25Ieškiniu prašoma uždrausti atsakovams tiesiogiai ar netiesiogiai siulyti ieškovo darbuotojams nutraukti darbo sutartis ir pereiti dirbti i atsakovu imone bei ipareigoti ateityje susilaikyti nuo tokiu veiksmu, taip pat uždrausti atsakovams tiesiogiai ar netiesiogiai siulyti ieškovo klientams pereiti pas atsakova ir sudaryti su jais medicinos paslaugu teikimo sutartis bei ipareigoti ateityje susilaikyti nuo tokiu veiksmu. Teismo vertinimu, ieškovo reikalavimu tenkinimo atveju savoka „uždrausti siulyti ...“ visiškai apima tiek tiesiogini, tiek netiesiogini siulyma (pasleptas siulymas taip pat yra siulymas) ir kartu ipareigoja ateityje susilaikyti nuo tokiu veiksmu. Todel tokios reikalavimu formuluotes („...tiesiogiai ar netiesiogiai...“, „...ipareigoti ateityje susilaikyti nuo tokiu veiksmu“) yra perteklines ir nepasako nieko daugiau, ko neapimtu „uždrausti siulyti ...“.

26Taigi, jau virš mineta, kad konstatuojamas Konkurencijos istatymo 16 straipsnio 1 dalies 4 punkto pažeidimas, neatmestina, kad tokia pati situacija, netenkinus ieškinio treciojo reikalavimo, gali kartotis. Todel šis reikalavimas tenkinamas.

27Kitas reikalavimas yra susijes su atsakovo siulymais klientams pereiti pas ji. Kaip jau virš mineta, tam, kad nutraukti (uždrausti) kokius nors neteisetus veiksmus, visu pirma turi buti nustatyta, kad tokio pobudžio veiksmai buvo atliekami. Vienok pagal i byla pateiktus irodymus teismas sprendžia, kad jie nera pakankami tokiu veiksmu konstatavimui.

28Iš tikruju, i byla yra pateikti duomenys, kad daug ieškovo klientu perejo pas atsakova (t. 2 b.l. 31-191). Taciau ieškovas nepateike iš esmes jokiu irodymu, kad atsakovas pats butu siules klientams atsisakyti ieškovo teikiamu paslaugu ir pereiti (“viliojes“) pas ji, t.y. tokiu budu itakojes ju apsisprendima. Galiojantys teises aktai suteikia pacientams teise patiems rinktis gydymo istaiga, vienok paprastai netgi ne gydymo istaiga (jos pavadinimas, statusas ir pan.), o butent gydytojas (jo kvalifikacija, patirtis, paciento pasitikejimas juo, bendravimo trukme ir t. t.) lemia paciento pasirinkima ar tolesni bendravima. Juo labiau, tai pasakytina apie tuos atvejus, kai pacientas jau turi „savo“ gydytoja (kaip yra nagrinejamu atveju), kuris paprastai keiciamas tik tuo atveju, kai gydytoju pradedama nebepasitiketi. Kaip mineta, šiuo atveju nepateikta irodymu, kad buve ieškovo klientai buvo itakoti atsakovo pasiulymo, taip pat nera pateikta irodymu, kad atsakovas butu atkalbinejes nuo ieškovo paslaugu naujus klientus ir ikalbinejes jiems savo paslaugas. Del paminetu aplinkybiu teismo nuomones šiuo atveju nekeicia ir ieškovo pateikti irodymai - stendas su informacija, kad specialistai dirba naujame korpuse (t. 2 b.l. 236-237). Priešingu atveju ateityje esamo ieškovo paciento savanoriška kreipimasi pas „savo“ gydytoja specialista, šiuo metu dirbanti pas atsakova, galima butu ivertinti kaip paciento perejima pagal atsakovo siulyma, t.y. faktiškai ketvirtojo ieškinio reikalavimo pažeidima. Del to neatmestina, kad del dvieju ukio subjektu gincu galetu buti pažeidžiama pacientu teise pasirinkti gydytoja. Todel teismo nuomone, nors specialistu perviliojimas tam tikru laipsniu netiesiogiai reiškia ir ieškovo klientu elgesio, kaip išvestinio iš specialistu perejimo, itakojima, ketvirtasis ieškinio reikalavimas, kaip nepakankamai irodytas, atmetamas.

29Šalys pateike irodymus apie turetas išlaidas už advokato pagalba – ieškovas 24 008,67 Lt, atsakovas 15 035,02 Lt sumai. Taciau teismas sprendžia, kad šios išlaidos šalims neatlygintinos. Šiame kontekste pažymetina, kad jos akivaizdžiai viršija CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatytus ribojimus netgi vertinant maksimaliais vertinimais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. isakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba (paslaugas) maksimalaus dydžio, tuo tarpu bylos išskirtinumas sudetingumo prasme abejotinas.

30Iš esmes tenkinamas vienas ieškovo reikalavimas, kitas reikalavimas atmetamas. Atitinkamai tokiu atveju šalys turetu atlyginti viena kitai po puse turetu šio pobudžio išlaidu, taigi, po lygiai (CPK 93 str. 2 d.). Vien ta aplinkybe, kad viena šalis (ieškovas) turejo šiu išlaidu daugiau, esant paminetoms aplinkybems, neduoda pakankamo pagrindo priteisti jai skirtuma nuo daugiau sumoketos sumos. Juo labiau, kad ieškovas šias sumas sumokejo dar tuo metu, kai byla buvo tik pradeta nagrineti (2009 m. gruodi - 2010 m. balandi, o pirmasis teismo posedis ivyko tik 2010 m. gegužes 3 d.), per kelias saskaitas nurodant atstovavimo išlaidas ir atskirojo skundo (beje, pripažinto nepagristu) surašyma (t. 2 b.l. 270-276), nors nežinant nei kiek truks byla, nei kokia bus jos apimtis ir pan.

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 268 straipsniais,

Nutarė

32Ieškini tenkinti iš dalies.

33Uždrausti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Svalbono klinika“ siulyti ieškovo uždarosios akcines bendroves „Senojo bokšto klinika“ darbuotojams nutraukti darbo sutartis ir pereiti dirbti pas atsakova.

34Kita ieškinio dali ir ieškini atsakovui V. S. atmesti.

35Priteisti iš uždarosios akcines bendroves „Svalbono klinika“ 131 Lt žymini mokesti uždarajai akcinei bendrovei „Senojo bokšto klinika“.

36Priteisti iš uždarosios akcines bendroves „Senojo bokšto klinika“ ir uždarosios akcines bendroves „Svalbono klinika“ po 80,65 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybei.

37Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant apeliacini skunda Vilniaus apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisejas Alvydas Poškus,... 2. sekretoriaujant Gintarei Blechertaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovams K. K., 4. atsakovui V. S.,... 5. atsakovu atstovams M. J., G. M.,... 6. viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo uždarosios... 7. Teismas, išnagrinejes byla,... 8. n u s t a t e :... 9. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo:... 10. 1) pripažinti, kad atsakovas V. S. atliko nesažiningos... 11. 2) pripažinti, kad atsakovai pažeide Lietuvos Respublikos Konkurencijos... 12. 3) uždrausti atsakovams tiesiogiai ar netiesiogiai siulyti ieškovo... 13. 4) uždrausti atsakovams tiesiogiai ar netiesiogiai siulyti ieškovo klientams... 14. Nurodo, kad ieškovas yra medicinos klinika, teikianti medicinos paslaugas nuo... 15. Atsakovas V. S. samoningai atliko nesažiningos... 16. Atsakovai ieškinio nepripažino. Teigia, kad visu pirma ieškinys procesine... 17. Ieškinys tenkintas iš dalies.... 18. Ieškinys iš esmes yra grindžiamas Konkurencijos istatymo nuostatomis del... 19. Visu pirma pažymetina, kad teismas iš dalies sutinka su atsakovu argumentais... 20. Kaip mineta, ieškinys grindžiamas Konkurencijos istatymu. Šio istatymo 1... 21. Byloje iš esmes nera ginco, kad ieškovas ir atsakovas (juridinis asmuo)... 22. Teismo nuomone, bylos duomenys patvirtina, kad ieškovo teiginiai del... 23. Tarp šaliu nera esminio ginco del to, kad po atsakovo isteigimo didžioji... 24. Teismas iš esmes sutinka su ieškovo teiginiais, kad atsakovas buvo paskelbes... 25. Ieškiniu prašoma uždrausti atsakovams tiesiogiai ar netiesiogiai siulyti... 26. Taigi, jau virš mineta, kad konstatuojamas Konkurencijos istatymo 16... 27. Kitas reikalavimas yra susijes su atsakovo siulymais klientams pereiti pas ji.... 28. Iš tikruju, i byla yra pateikti duomenys, kad daug ieškovo klientu perejo pas... 29. Šalys pateike irodymus apie turetas išlaidas už advokato pagalba –... 30. Iš esmes tenkinamas vienas ieškovo reikalavimas, kitas reikalavimas... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 268... 32. Ieškini tenkinti iš dalies.... 33. Uždrausti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei 34. Kita ieškinio dali ir ieškini atsakovui V. S. atmesti.... 35. Priteisti iš uždarosios akcines bendroves „Svalbono... 36. Priteisti iš uždarosios akcines bendroves „Senojo bokšto klinika“ ir... 37. Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...