Byla 2-562-798/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „AS Development“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės – Balynienės, Nijolės Piškinaitės, kolegijos pirmininko (pranešėjo) Antano Rudzinsko, teismo posėdyje rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. V. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 26 d. nutarties, priimtos pagal pareiškėjo R. V. G. prašymą dėl kreditorinio reikalavimo dydžio patikslinimo civilinėje byloje, pradėtoje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „KD finansai“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „AS Development“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4pareiškėjas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „AS Development“ pirmos eilės kreditorius R. V. G. pateikė prašymą dėl kreditorinių reikalavimų patikslinimo, kuriuo prašė: 1) jo kreditorinį reikalavimą padidinti 1 042,63 Eur suma; 2) išreikalauti iš BUAB „AS Development“ bankroto administratoriaus UAB „Mandarlita“ jo darbo laiko apskaitos bei darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščius už laikotarpį nuo 2013 m. rugsėjo mėn. iki 2014 m. gegužės mėn. įskaitytinai; 3) išreikalauti iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus duomenis, kurių pagrindu nurodytas skyrius nelaikė jo apdraustu valstybiniu socialiniu draudimu už darbą pagal darbo sutartį su UAB „AS Development“ laikotarpiu nuo 2013 m. rugsėjo mėn. iki 2014 m. gegužės mėn. įskaitytinai. Nurodė, kad į pareiškėjui neišmokėto darbo užmokesčio sumą nebuvo įtrauktas darbo laikas nuo 2013 m. rugsėjo mėn. iki 2014 m. gegužės mėn. įskaitytinai.

5Suinteresuotas asmuo BUAB „AS Development“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Mandarlita“ atsiliepimu į prašymą prašė kreditoriaus prašymą dėl kreditorinio reikalavimo tikslinimo atmesti.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 26 d. nutartimi netenkino BUAB „AS Development“ pirmosios eilės kreditoriaus R. V. G. prašymo dėl finansinio reikalavimo patikslinimo.

7Teismas vertino, jog siekiant tinkamai išspręsti byloje kilusį klausimą, turi būti įvertintas dokumentų, kurių pagrindu kildinamas reikalavimas į BUAB „AS Development“, sudarymo aplinkybės ir teisėtumas. Iš į bylą pateiktos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro informacijos apie R. V. G.UAB „AS Development“ mokamą darbo užmokestį už laikotarpį nuo 2010 m. sausio mėn. iki 2014 m. gegužės mėn., taip pat iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažymos apie jo nedraudiminius laikotarpius nustatė, kad R. V. G. negavo jokio darbo užmokesčio ir nebuvo draustas socialiniu draudimu nuo 2013 m. rugsėjo mėn. iki 2014 m. gegužės mėn. Teismas nesutiko su kreditoriaus teiginiais, jog minėtuoju laikotarpiu nebuvo jokio pagrindo sustabdyti jo socialinį draudimą, neįskaičiuoti jo darbo laiko bei nemokėti atlyginimo, nes buvo darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, kurie buvo parduoti bankroto administratoriui, ir kuriuose nurodoma, kad jis minėtuoju laikotarpiu dirbo po 2 val. kiekvieną darbo dieną. Pirma, byloje esantys UAB „AS Development“ 2013 m. rugsėjo – 2014 m. gegužės mėn. R. V. G. darbo laiko apskaitos žiniaraščiai yra netinkamai pasirašyti, nes juose yra tik paties R. V. G. parašai, tačiau nėra už apskaitą atsakingo buhalterio parašo. Tai reiškia, kad pats kreditorius užpildė žiniaraščius, kuriais grindžia savo kreditorinį reikalavimą, taip pat nėra jokių duomenų apie šių žiniaraščių užpildymo laiką ir vietą, todėl juos laikė nepatikimais. Antra, į bylą pateikti vien tik darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, o ne darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiai, kuriuose ir turėtų būti nurodoma visa informacija apie R. V. G. atlyginimą. Bylos medžiaga patvirtino, kad ginčui aktualūs darbo užmokesčio žiniaraščiai bankroto administratoriui perduoti nebuvo, todėl bankroto administratorius visiškai pagrįstai vadovavosi viešųjų registrų teikiama informacija. Teisės aktuose nustatyta tvarka nepaneigti registro duomenys laikomi tiksliais, be to, valstybės institucijų išduoti dokumentai turi dilesnę įrodomąją galią. Galiausiai, byloje esantis UAB „AS Development“ 2013-08-28 Sprendimu Nr. 1 buvo paneigti R. V. G. teiginiai, jog nebuvo jokio pagrindo neskaičiuoti jam darbo užmokesčio ginčui aktualiu laikotarpiu. Duomenų, kad R. V. G. ginčijo minėtą akcininko sprendimą, į bylą nepateikta. Tai nustatęs teismas neturėjo pagrindo tenkinti prašymo dėl įrodymų išreikalavimo iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus bei bankroto administratoriaus, kadangi nagrinėjamam klausimui išspręsti surinkti visi reikalingi duomenys bei nustatytos visos reikšmingos aplinkybės. Juolab, kad iki bankroto bylos iškėlimo būtent R. V. G. buvo BUAB „AS Development“ direktorius, todėl jam turi būti žinomos visos aplinkybės susijusios su bendrovės dokumentų (jų kiekiu, apimtimi ir pan.) perdavimu bankroto administratoriui. Atkreipė dėmesį, jog proceso šalys privalo elgtis sąžiningai bei nepiktnaudžiauti savo teisėmis. R. V. G. prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patikslinimo pateikė teismo posėdyje, kuriame buvo sprendžiamas klausimas dėl įmonės pabaigos. Tokiais veiksmais kreditorius tik prisidėjo prie bankroto proceso prailginimo, nors, kaip minėta, jis iki pat bankroto bylos iškėlimo buvo bendrovės direktorius, todėl visos aplinkybės bei visi duomenys, išnagrinėti šioje byloje, jam turėjo būti žinomi iš anksto.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Apeliantas R. V. G. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015-11-26 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patikslinti BUAB „AS Development“ pirmos eilės kreditoriaus R. V. G. kreditorinio reiklavaimo dydį, jį padidinant 1 042,63 Eur suma. Nurodė šiuos nesutikimo su skundžiama nutartimi argumentus:

9Pirma. Pirmosios instancijos teismas grubiai pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 185 straipsnį nei padarė neteisingas išvadas. Paaiškino, jog apelianto darbo laiko apskaitos žiniaraščiai už laikotarpį nuo 2013 rugsėjo mėn. iki 2014 m. gegužės mėn. yra paruošti laikantis 2004-01-27 Vyriausybės nutarimo „Dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimų. Teigia, jog aplinkybė, kad žiniaraščiai nėra pasirašyti buhalterio, šių dokumentų negaliojančiais nedaro. Kadangi įmonėje laikotarpiu nuo 2013 m. rugsėjo mėn. iki 2014 m. gegužės mėn. dirbo tik direktorius, todėl jam ir teko pareiga pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Pažymėjo, jog darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, nuo 2014 m. birželio mėn. iki apelianto atleidimo iš darbo (2014 m. lapkričio mėn.), nepasirašyti buhalterio, bankroto administratoriui jokių abejonių nesukėlė ir buvo pripažinti tinkami kreditorinio reikalavimo dydžiui apskaičiuoti.

10Antra. Valstybinio socilainio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus duomenų bazė apie apelianto valstybinio socialinio draudimo stažo laikotarpį nuo 2013 m. rugsėjo iki 2014 m. gegužės mėn. yra suformuota melagingų dokumentų pagrindu, kadangi dokumentus apie neva apelianto padarytas pravaikštas teikė UAB „KD finansai“ direktorius K. D., kuriam nebuvo suteikti įgaliojimai. Todėl, pasak apelianto, neteisingi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus duomenys nėgali būti pripažįstami kaip turintys didesnę įrodomąją galią.

11Trečia. Bankroto administratoriaus pateiktas 2013-08-28 vienintelio akcininko A. V. sprendimas Nr. 1 apeliantui nebuvo žinomas bei apie jo egzistavimą apeliantas sužinojo tik 2015-12-08. Pažymėjo, jog akcininko sprendime Nr. 1 nėra nurodyta kokiomis datomis apeliantas padarė pravaikštas. Teismui nesukėlė abejonių faktas, jog pravaikštos fiksuotos į ateitį. Teigia, jog imsis priemonių 2013-08-28 vienintelio akcininko A. V. sprendimą Nr. 1 nuginčyti.

12Ketvirta. Mano, kad bankroto administratoriaus siekis kuo greičiau užbaigti BUAB „AS Development“ bankroto procedūrą gali sąlygoti ir aplinkybės, kurioms esant bus nuslėptas padaryto nusikaltimo faktas. Pažymėjo, kad pirmosios instancijos teisme paašikėjus faktui apie pravaikštas, BUAB „AS Development“ antros eilės kreditorius Valstybinio socilainio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius įgijo teisę į savo kreditorinio reikalavimo dydžio perskaičivimą (t. II, b. l. 92 – 95).

13Suinteresuotas asmuo BUAB „AS Development“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Mandarlita“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti ir palikti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Nurodė, jog administratoriui nebuvo perduoti 2011-2014 m. darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiai, kurie yra pagrindas kreditoriaus R. V. G. kreditorinio reikalavimo dydį apskaičiuoti. Nesant darbo užmokesčio žiniaraščių, administratorius vadovavosi Valstybinio socilainio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pateiktais duomenimis. Teigia, jog pagal pateiktus darbo laiko apskaitos žiniaraščius kreditorinio reiklavaimo dydis negali būti tikslinamas, nes juose nėra nurodytos priskaičiuoto atlyginimo sumos. Ši aplinkybė apeliantui buvo žinoma nuo 2014-12-12, tačiau apeliantas iki 2015-09-18 jokių prašymų nereiškė. Mano, jog tokiais veiksmais apeliantas vilkina bankroto procesą. Pažymėjo, jog 2013-08-28 vienintelio akcininko A. V. sprendimas Nr. 1 administratoriui buvo perduotas kartu su kitais įmonės dokumentais bei 2014-12-12 elektroniniu laišku administratorius informavo apeliantą apie fiksuotas pravaikštas. Papildomai nurodė, jog administratoriui nėra žinoma kas ir pagal kieno nurodymus teikė informaciją Valstybinio socilainio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui (t. II, b. l. 99 – 100).

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir išvados

14Apeliacijos objektas – atsisakymo tenkinti kreditoriaus prašymą, dėl kreditorinio reikalavimo dydžio patikslinimo, pagrįstumas ir teisėtumas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais ir patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

15Byloje nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismas 2014-07-16 nutartimi iškėlė atsakovui UAB „AS Development“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Mandarlita“ (t. I, b. l. 126 – 127). Lietuvos apeliacinis teismas 2014-10-16 nutartimi paliko Vilniaus apygardos teismo 2014-07-16 nutartį nepakeistą (t. I, b. l. 176 – 179). Vilniaus apygardos teismo 2015-02-02 nutartimi patvirtinti įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai, tarp kurių – ir pirmos eilės kreditoriaus R. V. G. 19 949,05 Eur dydžio finansinis reikalavimas, kilęs iš darbo teisinių santykių (t. I, b. l. 202 – 203). Vilniaus apygardos teismo 2015-04-17 nutartimi UAB „AS Development“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (t. II, b. l. 21 – 22). Vilniaus apygardos teisme 2015-07-14 gautas bankroto administratoriaus prašymas dėl įmonės pabaigos (t. II, b. l. 27), kuris buvo paskirtas nagrinėti Vilniaus apygardos teisme 2015-09-21 žodinio proceso tvarka (t. II, b. l. 39). Vilniaus apygardos teismui 2015-09-21 bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „AS Development“ pirmos eilės kreditorius R. V. G. pateikė prašymą dėl kreditorinių reikalavimų patikslinimo (t. II, b. l. 44 – 45).

16Pirmosios instancijos teismas apelianto parengtus darbo laiko apskaitos žiniaraščius už laikotarpį nuo 2013 rugsėjo mėn. iki 2014 m. gegužės mėn. laikė nepatikimais, kadangi jie nepasirašyti už apskaitą atsakingo buhalterio ir nėra jokių duomenų apieš šių žiniaraščių užpildymo laiką ir vietą. Apeliantas teigia, jog darbo laiko apskaitos žiniaraščiai už laikotarpį nuo 2013 rugsėjo mėn. iki 2014 m. gegužės mėn. yra paruošti laikantis 2004-01-27 Vyriausybės nutarimo reikalavimų, o aplinkybė, kad žiniaraščiai nėra pasirašyti buhalterio, šių dokumentų negaliojančiais nedaro.

17Pagal CPK 185 straipsnio nuostatas, įtvirtinančias laisvo įrodymų vertinimo principą, galutinai ir privalomai įrodymus vertina teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu (CPK 176 straipsnis). Įrodymų vertinimo ypatumą nagrinėjamoje byloje nulemia tai, kad šis ginčas yra kilęs iš darbo teisinių santykių dėl darbo užmokesčio paskaičiavimo bei jo išmokėjimo. Todėl taikant įrodymų vertinimo taisykles yra svarbios CPK 177 straipsnio nuostatos, apibrėžiančios įrodinėjimo priemonių leistinumą (Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 4, 10 straipsniai). Darbo užmokesčio apskaičiavimo, mokėjimo bei šių operacijų apskaitymo tvarka įstatyme taip pat yra griežtai reglamentuota (DK 201 straipsnis, Darbo sutarties įstatymas, Socialinio draudimo įstatymas). Taigi įstatymų leidėjas, imperatyvai reglamentuodamas finansinių operacijų įforminimą, siekė, kad buhalterinė apskaita būtų tvarkoma tokiu būdu, jog iškilus ginčams dėl bendrovės pinigų panaudojimo teisėtumo, darbo užmokesčio paskaičiavimo, kaip yra nagrinėjamu atveju ir kt., būtų galima tiksliai nustatyti bei patikrinti atliktų apelianto reiškiamo kreditorinio reikalavimo pagrindą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. sausio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-352/2010).

18Visose įmonėse, nepaisant pasirinktos darbo apmokėjimo sistemos, turi būti surašomi šie su darbo apmokėjimu susiję dokumentai: 1) darbo sutartis, 2) darbo laiko apskaitos žiniaraštis, 3) darbuotojo atlyginimų priskaitymą fiksuojantis dokumentas (asmens sąskaita; darbo užmokesčio žiniaraštis), 4) darbo užmokesčio išmokėjimą pagrindžiantys dokumentai. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 25 straipsnio 1 d. 8 punktas įpareigoja darbdavį organizuoti darbuotojų dirbto darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą. Žiniaraščio forma ir jos pildymo tvarka patvirtinta Vyriausybės 2004-01-27 nutarimu Nr. 78 „Dėl Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas). Taigi, darbo laiko apskaitos žiniaraštis yra kontrolinis dokumentas (jo forma griežtai reglamentuota) įmonėse, kuriose taikoma laikinė darbo apmokėjimo sistema, šiame dokumente užfiksuotas faktiškai kiekvieno darbuotojo dirbtas laikas yra pagrindas apskaičiuoti darbuotojo darbo užmokestį.

19Darbo užmokesčio žiniaraštis naudojamas per mėnesį darbuotojams priskaičiuotoms ir išskaičiuotoms sumoms, susijusioms su darbo santykiais, atvaizduoti, žinioms apie darbuotojams išmokėtą darbo užmokestį užfiksuoti. Tačiau šio ginčo atveju ir kas yra svarbiausia tvirtinant ginčytiną kreditorinį reikalavimą, jog darbo užmokesčio žiniaraščiai į bylą iš viso nėra pateikti. Bankroto administratoriaus paaiškinimais, darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose nėra nurodytos priskaičiuoto atlyginimo sumos, o darbo užmokesčio žiniaraščiai administratoriui nebuvo pateikti (CPK 178 straipsnis). Šalių paaiškinimai yra vienas iš bylos įrodymų (CPK 177 straipsnio 1, 2 dalys).

20Remiantis contra spoliatorem prezumpcija šaliai nepateikus ar atsisakius pateikti įrodymą, reikia laikyti egzistuojant tai šaliai pačius nepalankiausius faktus, kuriuos tas nepateiktas įrodymas būtų patvirtinęs (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. sausio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-60-687/2016).

21Iš byloje esančio 2014-12-12 elektroninio susirašinėjimo matyti, jog administratorius informavo R. V. G. apie negerai sudarytus 2014 m. sausio - gegužės mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kuriuose nurodoma, jog apeliantas dirbo 2 val., o SoDros pateiktoje informacijoje nurodyta, jog tuo laikotarpiu apeliantas nedirbo, todėl ragino informaciją patikslinti; taip pat nurodė, jog administratoriui nebuvo perduoti darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščiai už 2011 – 2014 m. (t. II, b. l. 83). Taigi, apeliantas nuo 2014-12-12 žinojo aplinkybes dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščių ir SoDros duomenų neatitikties, tačiau, nei administratoriui, nei teismui jokių paaiškinimų, pareiškimų, pretenzijų, kt. įrodymų neteikė.

22Administratorius, neturėdamas UAB „AS Development“ darbo užmokesčio žiniaraščių, 2014-12-15 teikdamas teismui tvirtinti apelianto kreditorinį reikalavimą, rėmėsi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pateiktais duomenimis (t. II,. b. l. 146 - 147). Vilniaus apygardos teismo 2015-02-02 nutartimi patvirtino BUAB „AS Development“ pirmos eilės kreditoriaus R. V. G. 19 949,05 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą, susijusį su iš darbo teisiniais santykiais (t. I, b. l. 202 – 203). Pažymėtina, jog pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 26 straipsnio 6 dalį nutartis dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti atskiruoju skundu gali skųsti tik administratorius ir kreditoriai, kuriems jos priimtos. Kiti kreditoriai šias nutartis gali skųsti tik jeigu jomis patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija 72 Eur ir skundą paduodančio kreditoriaus patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija 72 Eur. Apeliantas Vilniaus apygardos teismo 2015-02-02 nutarties, kuria buvo patvirtintas R. V. G. 19 949,05 Eur dydžio kreditorinis reikalavimas, apeliacine tvarka neskundė.

23Pagal ĮBĮ 26 straipsnio nuostatas kreditorių reikalavimus bei atsisakymą nuo jų tvirtina teismas; kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu taip pat tvirtinami teismo nutartimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalis nustato, kad teismas, pripažinęs įmonę bankrutavusia ir priėmęs nutartį ją likviduoti dėl bankroto, patvirtina kiekvieno kreditoriaus patikslintų reikalavimų sumą. Taigi, nei ĮBĮ, nei civilinio proceso įstatymai, nei teismų praktika nedraudžia patikslinti, ginčyti teismo patvirtintus bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus iki bankroto bylos pabaigos, jeigu bankroto byloje dalyvaujantis asmuo motyvuotai nurodo svarbias priežastis, dėl kurių anksčiau negalėjo pateikti prašymo dėl kreditorių reikalavimų patikslinimo ar paduoti atskirojo skundo dėl teismo nutarties, kuria patvirtinti įmonės kreditorių reikalavimai, kreditoriai turi teisę ginčyti ir kitų kreditorių patvirtintų reikalavimų dydžius (ĮBĮ 26 straipsnio 5 dalis, ĮBĮ 10 straipsnio 1 d., CPK 3 straipsnio 6 dalis).

24Vilniaus apygardos teismo 2015-04-17 nutartimi buvo patvirtintas patikslintas Vilniaus apygardos teismo 2015-02-02 nutartimi patvirtintas BUAB „AS Development“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas, tame tarpe ir pirmos eilės kreditoriaus R. V. G. 19 949,05 Eur dydžio kreditorinis reikalavimas (t. II, b. l. 22). Vilniaus apygardos teismo 2015-04-17 nutarties apeliantas taip pat neskundė. Apeliantas tik teismo posėdžio dėl įmonės pabaigos pripažinimo dieną (2015-09-21) pateikė teismui prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patikslinimo (t. II, b. l. 44).

25Pažymėtina, kad apeliantas nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokių motyvuotų argumentų, susijusių su priežastimis, kurios jam sutrukdė pateikti prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patikslinimo iki bankroto administratoriui kreipiantis į teismą dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo BUAB „AS Development“ bankroto byloje ar paduoti atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2015-02-02 ir (ar) 2015-04-17 nutarčių.

26Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad kreditoriai turi ne tik teisę ginti savo teises ir teisėtus interesus bankroto procese, bet ir procesinę pareigą juos atlikti tinkamai ir nepraleidžiant įstatymų nustatytų terminų bei nepaneigiant bankroto procesui keliamų tikslų, tame tarpe ir siekiant kiek įmanoma operatyvaus bankroto proceso vykdymo ir užbaigimo. <...> teisingumo vykdymo procesinė veikla įgyvendinama griežtai laikantis proceso įstatymo reikalavimų. Vienas iš esminių reikalavimų, nuo kurio tinkamo įgyvendinimo priklauso ne tiek ginčo dėl teisės teisingas išsprendimas materialiąja prasme, kiek teisės į bylos išsprendimą per įmanomai trumpiausią laiką (šią teisę garantuoja Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis, CPK 7 straipsnis ir kt.) realus užtikrinimas yra proceso nuoseklumas. Jeigu teisingumo vykdymo procesinė veikla galėtų būti įgyvendinama ne nuosekliai atskiruose etapuose sprendžiant skirtingo pobūdžio procesinius klausimus, būtų ne tik neužtikrintas operatyvus bylos išsprendimas, bet ir dėl procesinės netvarkos įsivyrautų teisinis netikrumas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1684/2012).

27Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog teisės aktuose nustatyta tvarka nepaneigti registro duomenys laikomi tiksliais, be to, valstybės institucijų išduoti dokumentai turi didesnę įrodomąją galią; byloje esančiu UAB „AS Development“ 2013-08-28 Sprendimu Nr. 1 buvo paneigti R. V. G. teiginiai, jog nebuvo jokio pagrindo neskaičiuoti jam darbo užmokesčio ginčui aktualiu laikotarpiu. Apelianto nuomone, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus duomenų bazė apie aplianto valstybinio socialinio draudimo stažo laikotarpį nuo 2013 m. rugsėjo iki 2014 m. gegužės mėn. yra suformuota melagingai pateiktų dokumentų apie pravaikštas pagrindu. Taip pat 2013-08-28 UAB „AS Development“ vienintelio akcininko A. V. sprendimas Nr. 1 neįrodo neva padarytų pravaikštų.

28Ginčuose, kylančiuose iš darbo teisinių santykių, darbdaviui, nagrinėjamu atveju bankrutuojančios bendrovės administratoriui, tenka pareiga pagrįsti minimų finansinių operacijų atlikimą (CPK 178 straipsnis). Teisėjų kolegijos nuomone, šioje byloje, siekdamas pagrįsti savo atsikirtimus, bankroto administratorius pateikė pakankamus įrodymus (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ataskaitas, vienintelio akcininko sprendimą, darbo užmokesčio žiniaraščius, elektroninio susirašinėjimo duomenis).

29Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pranešimų apie apdraustųjų nedraudiminius laikotarpius nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2013-09-02 iki 2013-09-30, nuo 2013-10-01 iki 2013-10-31, nuo 2013-11-04 iki 2013-11-29, nuo 2013-12-02 iki 2013-12-31, nuo 2014-01-02 iki 2014-01-31, nuo 2014-02-03 iki 2014-02-28, nuo 2014-03-03 iki 2014-03-31, nuo 2014-04-04 iki 2014-04-30, nuo 2014-05-02 iki 2014-05-30 įforminti neatvykimo į darbą faktai – pravaikštos; (t. II, b. l. 47, 48, 50, 52, 54, 56, 57). Visus pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui pateikė įgaliotas asmuo K. D.. Apeliantas teigia, kad UAB „KD finansai“ direktorius K. D. nepagrįstai (galbūt ir neteisėtai) pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pranešimus apie apelianto pravaikštas, kadangi UAB „KD finansai“ buhalterinės apskaitos duomenų netvarkė nuo 2013 m. balandžio mėn. (t. I, b. l. 89 – 90), o laikotarpiu nuo 2014 m. sausio mėn. duomenys apie apelianto pravaikštas buvo pateikti neturint įgaliojimo pateikti (pasirašyti) valstybinio socialinio draudimo pranešimus. Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2012-12-10 gauto įgaliojimo pasirašyti socialinio draudimo pranešimus matyti, jog UAB „AS Develpoment“ direktorius R. V. G. buvo išdavęs įgaliojimą K. D. iki 2013-12-31 (t. II, b. l. 58). Iš 2013-12-13 gauto įgaliojimo atstovauti santykiuose su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis matyti, kad UAB „AS Develpoment“ direktorius R. V. G.iki 2015-12-31 išdavė K. D. įgaliojimą pateikti (pasirašyti) valstybinio socialinio draudimo pranešimus (t. II, b. l. 59). Administratorius teigia, jog jam nėra žinoma kas ir pagal kieno suteiktus įgaliojimus pateikė informaciją Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui.

30Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantui nėra užkertamas kelias aiškintis faktines aplinkybes, susijusias su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pateiktų pranešimų apie apelianto pravaikštas teisėtumu bei ginti savo pažeistas teises ir interesus ne šioje bankroto byloje.

31Atskirajame skunde nurodoma, jog apeliantas imsis priemonių nuginčyti 2013-08-28 UAB „AS Development“ vienintelio akcininko A. V. sprendimą Nr. 1, tačiau tokių duomenų jis į bylą nepateikė. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, jog ieškinys dėl 2013-08-28 UAB „AS Development“ vienintelio akcininko A. V. sprendimo Nr. 1 teisėtumo teismams nėra pareikštas. Iš 2013-08-28 UAB „AS Development“ vienintelio akcininko A. V. sprendimo Nr. 1, matyti, kad akcininkas nusprendė nuo 2013-09-01 UAB „AS Development“ direktoriui R. V. G. nepriskaičiuoti darbo užmokesčio pagal sudarytą darbo sutartį ir fiksuoti pravaikštą, taip pat UAB „KD finansai“ direktoriui K. D. neskaičiuoti UAB „AS Development“ direktoriui R. V. G. darbo užmokesčio pagal darbo sutartį nuo 2013-09-01. Šiame sprendime buvusio BUAB „AS Development“ vadovo neatvykimo į darbą faktą savo parašais patvirtino UAB „GS Keramika“ ir UAB „SIV statyba“ direktoriai (t. II, b.l. 72). Teisėjų kolegijos vertinimu, 2013-08-28 UAB „AS Development“ vienintelio akcininko A. V. sprendimas Nr. 1 yra galiojantis, todėl juo nesivadovauti nėra teisinio pagrindo.

32Bankroto proceso atveju bankrutuojančios įmonės teisių gynimas yra susijęs su viešuoju interesu. Teismų praktikoje išaiškinta, kad teismas tvirtina kreditoriaus reikalavimą tik tokiu atveju, jei byloje galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais; ar reikalavimas pagrįstas, teismas sprendžia, įvertinęs tokio reikalavimo pagrindą – sandorius, ūkines operacijas, apskaitos, mokėjimo dokumentus, kitus įrodymus, kuriais grindžiamas kreditoriaus nurodyto dydžio reikalavimas į bankrutuojančią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012).

33Apibendrinus išdėstytą konstatuotinos šios byloje nustatytos faktinės aplinkybės, kad: 1) apeliantas nuo 2014-12-12 žinojo apie darbo laiko apskaitos žiniaraščių ir SoDros duomenų neatitikimą, 2) administratorius, neturėdamas UAB „AS Development“ darbo užmokesčio žiniaraščių, 2014-12-15 pateikė teismui tvirtinti apelianto kreditorinį reikalavimą, remdamasis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pateiktais duomenimis, tačiau byloje nėra įrodymų, jog apeliantas ėmėsi atitinkamų veiksmų (teikė paaiškinimus, pareiškimus, pretenzijas ir pan.), 3) apeliantas Vilniaus apygardos teismo 2015-02-02 nutarties, kuria buvo patvirtintas BUAB „AS Development“ pirmos eilės kreditoriaus R. V. G. 19 949,05 Eur dydžio kreditorinis reikalavimas ir Vilniaus apygardos teismo 2015-04-17 nutarties, kuria buvo patvirtintas patikslintas Vilniaus apygardos teismo 2015-02-02 nutartimi patvirtintas BUAB „AS Development“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas, tame tarpe ir pirmos eilės kreditoriaus R. V. G.19 949,05 Eur dydžio kreditorinis reikalavimas, neskundė, 4) jokių motyvuotų paaiškinimų, susijusių su priežastimis, kurios apeliantui sutrukdė pateikti prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patikslinimo iki bankroto administratoriui kreipiantis į teismą dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo BUAB „AS Development“ bankroto byloje ar paduoti atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2015-02-02 ir (ar) 2015-04-17 nutarčių teismui nepateikė, 5) įrodymų, paneigiančių Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus duomenis į bylą nepateikta, 6) 2013-08-28 UAB „AS Development“ vienintelio akcininko A. V. sprendimas Nr. 1, kurio nuspręsta nuo 2013-09-01 UAB „AS Development“ direktoriui R. V. G. nepriskaičiuoti darbo užmokesčio pagal sudarytą darbo sutartį ir fiksuoti pravaikštą yra galiojantis.

34Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų egzistuojant realią galimybę tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013; 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2015 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje 2A-498-241/2015).

35Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad kreditorius R. V. G., turintis teisę ginti savo teises ir teisėtus interesus bankroto procese, netinkamai pasinaudojo savo procesine pareiga atitinkamus veiksmus atlikti tinkamai ir nepraleidžiant įstatymų nustatytų terminų bei siekdama nepaneigti bankroto procesui keliamų tikslų, tame tarpe ir kiek įmanoma operatyvesnio bankroto proceso vykdymo ir užbaigimo, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurios keisti atskirojo skundo nurodytais argumentais nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

36Kiti ginčo šalių procesiniuose dokumentuose išdėstyti argumentai taip pat neturi esminės reikšmės teisingam ginčo išsprendimui, todėl dėl jų teisėjų kolegija atskirai nepasisako.

37Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą (nutartį) nėra suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą ar apeliacinės instancijos teismui išsamiai pakartoti pirmosios instancijos teismo argumentus, kuriems jis pritaria. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Helle v. Finland, judgment of 19 December 1997, Reports1997-VIII, p. 2930, par. 59-60, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2009, 2010-03-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, 2011-02-15 nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-52/2011).

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

39skundą atmesti.

40Palikti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 26 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. pareiškėjas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB)... 5. Suinteresuotas asmuo BUAB „AS Development“, atstovaujamas bankroto... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 26 d. nutartimi netenkino BUAB... 7. Teismas vertino, jog siekiant tinkamai išspręsti byloje kilusį klausimą,... 8. Apeliantas R. V. G. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 9. Pirma. Pirmosios instancijos teismas grubiai pažeidė Lietuvos Respublikos... 10. Antra. Valstybinio socilainio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus... 11. Trečia. Bankroto administratoriaus pateiktas 2013-08-28 vienintelio akcininko... 12. Ketvirta. Mano, kad bankroto administratoriaus siekis kuo greičiau užbaigti... 13. Suinteresuotas asmuo BUAB „AS Development“, atstovaujamas bankroto... 14. Apeliacijos objektas – atsisakymo tenkinti kreditoriaus prašymą, dėl... 15. Byloje nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismas 2014-07-16 nutartimi iškėlė... 16. Pirmosios instancijos teismas apelianto parengtus darbo laiko apskaitos... 17. Pagal CPK 185 straipsnio nuostatas, įtvirtinančias laisvo įrodymų vertinimo... 18. Visose įmonėse, nepaisant pasirinktos darbo apmokėjimo sistemos, turi būti... 19. Darbo užmokesčio žiniaraštis naudojamas per mėnesį darbuotojams... 20. Remiantis contra spoliatorem prezumpcija šaliai nepateikus ar atsisakius... 21. Iš byloje esančio 2014-12-12 elektroninio susirašinėjimo matyti, jog... 22. Administratorius, neturėdamas UAB „AS Development“ darbo užmokesčio... 23. Pagal ĮBĮ 26 straipsnio nuostatas kreditorių reikalavimus bei atsisakymą... 24. Vilniaus apygardos teismo 2015-04-17 nutartimi buvo patvirtintas patikslintas... 25. Pažymėtina, kad apeliantas nei pirmosios instancijos teismui, nei... 26. Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad kreditoriai turi... 27. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog teisės aktuose nustatyta tvarka... 28. Ginčuose, kylančiuose iš darbo teisinių santykių, darbdaviui, nagrinėjamu... 29. Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus... 30. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantui nėra užkertamas kelias aiškintis... 31. Atskirajame skunde nurodoma, jog apeliantas imsis priemonių nuginčyti... 32. Bankroto proceso atveju bankrutuojančios įmonės teisių gynimas yra susijęs... 33. Apibendrinus išdėstytą konstatuotinos šios byloje nustatytos faktinės... 34. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų... 35. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad kreditorius R. V. G., turintis... 36. Kiti ginčo šalių procesiniuose dokumentuose išdėstyti argumentai taip pat... 37. Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą (nutartį) nėra suprantama kaip... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1... 39. skundą atmesti.... 40. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 26 d. nutartį...