Byla e2-22362-454/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Artūras Šafronas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „MEGIS“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „GUDARA“, ieškinį atsakovui E. M. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškinyje prašo priteisti iš atsakovo ieškovei 18368,52 Eur žalos atlyginimą; 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas pagal proceso metu pateiktus dokumentus.

5Ieškovė ieškinyje nurodo, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 23 d. nutartimi UAB „MEGIS“ iškelta bankroto byla, įmonės administratore paskirta UAB „GUDARA“. 2017 m. birželio 5 d. ir 2017 m. rugsėjo 13 d. nutartimis bendrovės bankroto byloje patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai, iš viso 18368,52 Eur sumai. Atsakovu pagal reiškiamą ieškinį yra buvęs bendrovės vadovas (valdymo organas) E. M.. Atsakovas, būdamas bendrovės vadovu, nesielgė rūpestingai, atidžiai bei apdairiai ir laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo. Kaip matyti iš bankroto byloje pateikto VSDFV Kauno skyriaus pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ir finansinio reikalavimo, mokestinės nepriemokos susidarė nuo 2006, kai tuo tarpu bankroto byla iškelta tik 2017 m. kovo 23 d. paties kreditoriaus VSDFV Kauno skyriaus iniciatyva. Darytina išvada, kad UAB „MEGIS“ nuo 2006 metų nemoki. Nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsakovas padarė žalą kreditoriams. Šio imperatyvaus įpareigojimo pažeidimą patvirtina faktas, kad bankroto byla bendrovei iškelta kreditoriaus VMI iniciatyva. Jei vadovas įmonei tapus nemokiai pažeidžia pareigą inicijuoti bankroto bylą, nuo to momento atsiradę ar padidėję įmonės įsipareigojimai kreditoriams laikomi žala. Visi bendrovės nepadengti įsipareigojimai, prisiimti po to, kai bendrovė tapo nemokia, vertinami kaip žala, nes jei vadovas laiku būtų inicijavęs bankroto bylą, šie įsipareigojimai nebūtų atsiradę. Visi bankroto byloje patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai kyla iš prievolių, atsiradusių po 2006 metų, kai bendrovė veiklą vykdė būdama nemoki. Kaip minėta, 2017 m. birželio 5 d. ir 2017 m. rugsėjo 13 d. nutartimis bendrovės bankroto byloje patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai, iš viso 18368,52 Eur sumai. Atsakovo neteisėtas neveikimas ir pareigos kreiptis dėl įmonės bankroto bylos inicijavimo pažeidimas tiesiogiai sąlygojo įmonės finansinių įsipareigojimų kreditoriams susiformavimą / didėjimą. Atsakovo kaltė preziumuojama ir paneigti šią prezumpciją turi atsakovas.

6Atsakovui adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinio kopija ir teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį) įteikti 2018 m. rugpjūčio 21 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalimi – per atsakovo šeimos narį. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

7CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Teismas

konstatuoja:

9Teismas, atlikęs formalų ieškovės rašytinių įrodymų, pateiktų per elektroninių paslaugų portalą (EPP), vertinimą nustatė, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 23 d. nutartimi UAB „MEGIS“ iškelta bankroto byla, įmonės administratore paskirta UAB „GUDARA“. 2017 m. birželio 5 d. ir 2017 m. rugsėjo 13 d. nutartimis bendrovės bankroto byloje patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai, iš viso 18368,52 Eur sumai. Nuo 2006 m. gegužės 30 d. bendrovės vadovas buvo atsakovas. Bankroto byla iškelta kreditoriaus VSDFV Kauno skyriaus iniciatyva. Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: 2017 m. kovo 23 d. Kauno apygardos teismo nutartis; 2017 m. birželio 5 d. Kauno apygardos teismo nutartis; 2017 m. rugsėjo 13 d. Kauno apygardos teismo nutartis; JAR išrašas; VSDF pareiškimas su priedais ir finansinis reikalavimas; kreditorių finansiniai reikalavimai.

10Pažymėtina, kad atsakovas atsiliepimo nepateikė, bylos eiga nesidomėjo, buvo pasyvus, nesinaudojo rungimosi teise. Atlikus formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą ir pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

11Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.246–6.249 straipsniai). Bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

12CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Bendrovės vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1–4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Atsakovas, būdamas įmonės vadovu privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus bei kitus teisės aktus, tačiau savo veiksmais netinkamai atliko vadovo funkcijas, t. y. laiku ir tinkamai nesumokėjus įmokų ir mokesčių į biudžetus, laiku neatsiskaičius už paslaugas, padarė žalą įmonei. Atsakovo kaltė įrodyta byloje esančiais įrodymais (CPK 177 straipsnis), todėl ieškovei iš atsakovo priteistinas 18368,52 Eur žalos atlyginimas (CK 6.249 straipsnis, 6.263 straipsnio 2 dalis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis).

13Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovo atžvilgiu priimamas sprendimas už akių – ieškinį patenkinti ir priteisti 18368,52 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. rugpjūčio 13 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 1.137 straipsnis, 2.87 straipsnio 7 dalis, 6.38 straipsnis, CK 6.249 straipsnio 1 dalis, 6.263 straipsnio 2 dalis).

15Iš atsakovo valstybei priteistinas 413,00 Eur žyminis mokestis (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 80 straipsnio 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnis), nuo kurio sumokėjimo ieškovė atleista CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyta tvarka.

16Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteisimos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo (TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu, 287 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

18ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti iš atsakovo E. M., a. k. ( - ) ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „MEGIS“, į. k. 300572552, atstovaujamai bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „GUDARA“, 18368,52 Eur (aštuoniolika tūkstančių tris šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus 52 ct) žalos atlyginimą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. rugpjūčio 13 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Priteisti iš atsakovo E. M., a. k. ( - ) 413,00 Eur (keturis šimtus trylika eurų 00 ct) žyminį mokestį. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą atsakovo pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

21Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau gali Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnyje nustatyta tvarka sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Šalis, kurios prašymu teismas priėmė sprendimą už akių, turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Artūras Šafronas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė ieškinyje prašo priteisti iš atsakovo ieškovei 18368,52 Eur... 5. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 23 d.... 6. Atsakovui adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinio kopija ir teismo... 7. CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių,... 8. Teismas... 9. Teismas, atlikęs formalų ieškovės rašytinių įrodymų, pateiktų per... 10. Pažymėtina, kad atsakovas atsiliepimo nepateikė, bylos eiga nesidomėjo,... 11. Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės... 12. CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo... 13. Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo... 14. Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovo atžvilgiu priimamas sprendimas už... 15. Iš atsakovo valstybei priteistinas 413,00 Eur žyminis mokestis (CPK 79... 16. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279... 18. ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti iš atsakovo E. M., a. k. ( - ) ieškovei bankrutavusiai uždarajai... 20. Priteisti iš atsakovo E. M., a. k. ( - ) 413,00 Eur (keturis šimtus trylika... 21. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 22. Šalis, kurios prašymu teismas priėmė sprendimą už akių, turi teisę per...