Byla e2S-199-580/2019
Dėl antstolės V. M. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė V. M., SIA „B2Kapital“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūra Marija Strumskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos J. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 29 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos J. V. skundą dėl antstolės V. M. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė V. M., SIA „B2Kapital“.

2Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5pareiškėja prašė panaikinti antstolės 2018-08-31 patvarkymą Nr. S1-41992, kuriuo nustatyta areštuoto turto vertė, ir 2018-10-11 patvarkymą Nr. S1-43242, kuriuo paskelbtos nekilnojamojo turto varžytynės. Nurodė, kad 2018-10-11 skolininkė sužinojo apie areštuoto žemės ūkio paskirties sklypo paskelbtas varžytynes bei turto vertės nustatymą. Skolininkės teisė dalyvauti išieškojimo procese buvo suvaržyta. Ji negalėjo pateikti kvalifikuoto specialisto areštuoto turto vertės nustatymo ar pateikti motyvuotų prieštaravimų.

62.

7Suinteresuotas asmuo antstolė V. M. 2018-10-17 patvarkymu atsisakė tenkinti skolininkės skundą. Nurodė, kad skolininkės skundas yra neaiškus ir deklaratyvus, ji nenurodė, kokia yra reali turto vertė, ką pažeidė antstolė. Skolininkei visi dokumentai įteikti pasirašytinai. Skolininkė siekia vilkinti išieškojimo procesą.

83.

9Suinteresuotas asmuo SIA „B2Kapital“ su pareiškėjos skundu nesutiko ir nurodė, kad skundas yra nepagrįstas, nes pareiškėja buvo tinkamai informuota apie visus atliekamus vykdymo veiksmus.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. lapkričio 29 d. nutartimi pareiškėjos skundą atmetė. Apylinkės teismas nurodė, kad:

134.1.

14antstolė V. M. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0015/15/18752 dėl skolos išieškojimo iš skolininkės J. V. išieškotojo SIA „B2Kapital“ naudai. Antstolė 2018-10-11 priėmė patvarkymą Nr. S1-43242 dėl varžytynių paskelbimo ir 2018-08-31 patvarkymą Nr. S1-41992 dėl turto vertės nustatymo. Patvarkymas priimtas 2018-08-31, o pareiškėja skundą antstolei pateikė tik 2018-10-15, nurodydama, kad apie skundžiamą patvarkymą sužinojo tik 2018-10-11 iš savo dukros. Tačiau 2018-08-31 patvarkymas 2018-09-04 įteiktas pareiškėjos vyrui P. V.. Toks įteikimas laikomas tinkamu. Nors pareiškėja teigė, kad jos teisė dalyvauti išieškojimo procese buvo suvaržyta, tačiau pareiškėja apie visus vykdymo veiksmus informuojama tinkamai, ji turi atstovą. Pareiškėja praleido 20 dienų terminą apskųsti 2018-08-31 patvarkymą ir jis nėra atnaujinamas, todėl pareiškėjos skundą dėl 2018-08-31 patvarkymo atmetė;

154.2.

16pareiškėja skunde nepasisakė dėl 2018-10-11 patvarkymo, kuriuo paskelbtos varžytynės, neteisėtumo. Šis patvarkymas skundžiamas tuo pagrindu, kad pareiškėja laiko neteisėtu 2018-08-31 patvarkymą dėl turto vertės nustatymo. Kadangi 2018-08-31 patvarkymas nėra naikinamas, skundas atmestas ir šioje dalyje. Skolininkė skundžia daugelį antstolės veiksmų, tačiau jos skundai netenkinami. Skolininkė siekia vilkinti išieškojimo procesą, veiksmai turi piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis požymių.

17III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

185.

19Pareiškėja atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 29 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos skundą tenkinti bei panaikinti antstolės 2018-08-31 ir 2018-10-11 patvarkymus. Nurodė, kad:

205.1.

21pareiškėja nesutinka su pirmos instancijos teismo išvadomis, kad jos skundai ar prašymai yra piktnaudžiavimas teise. Teismas nevertino svarbių aplinkybių susijusių su pareiškėjos asmeniu – ji yra senyvo amžiaus, nėra verslininkė, išvaržomas paskutinis nekilnojamas turtas, yra grąžinusi daugiau kaip pusę skolos kreditoriui;

225.2.

23teismas neišnagrinėjo pareiškėjos prašymo pašalinti iš proceso suinteresuoto asmens atstovą UAB “Skolų rizikos sprendimai”. CPK nenumato juridinio asmens teisės atstovauti kitam juridiniam asmeniui civiliniame procese;

245.3.

25pareiškėja 2018-10-11 iš dukters sužinojo, kad antstolė 2018-10-11 priėmė patvarkymą Nr. S1-43242 dėl varžytynių paskelbimo, o 2018-08-31 priėmė patvarkymą S1-41992 dėl turto vertės nustatymo. Pareiškėja nepraleido termino skundui dėl antstolio veiksmų paduoti. Pareiškėja skunde buvo nurodžiusi, kad jei teismas laikys, kad terminas praleistas, prašo jį atnaujinti. Nuo susižinojimo apie skundžiamus patvarkymus iki skundo padavimo praėjo tik 4 dienos, pareiškėja elgėsi rūpestingai ir sąžiningai. Teismas nevertino, kad pareiškėjos sutuoktiniui yra 79 metai, jis dėl senyvo amžiaus ir ligų turi atminties sutrikimų ir kitų sveikatos problemų, kurios įtakojo, jog pareiškėjai nebuvo realiai perduotas patvarkymas;

265.4.

27Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas pareiškėjos dukters skundą, 2018-11-27 nutartyje c. b. Nr. 2S-2977-603/2018 konstatavo, kad išieškojimo nukreipimas į D. V. motinos J. V. turtą (žemės sklypą), kurio vertė apie 15 700 Eur, būtų neprotingas, kadangi vykdomosiose bylose išieškoma suma būtų išieškoma ne iš vieno, o dviejų nekilnojamojo turto objektų, tai nepagrįstai pažeistų skolininkių turtinius interesus. Ši byla turi prejudicinį ryšį ir jų aplinkybės turi būti vertinamos neatsiejamai;

285.5.

29pareiškėjai nebuvo žinoma apie priimtus patvarkymus ir ji negalėjo pateikti motyvuotų prieštaravimų bei kvalifikuoto specialisto areštuoto turto vertės nustatymo ar pasinaudoti įstatymo suteiktomis teisėmis apskųsti antstolio veiksmus, todėl yra pažeisti reikalavimai dėl parduodamo turto vertės bei kainos nustatymo ir skolininko teisės bei teisėti interesai.

306.

31Suinteresuotas asmuo antstolė V. M. prašė atskirąjį skundą atmesti. Nurodė, kad:

326.1.

33teiginiai apie atstovo pašalinimą nesusiję su skolininkės skundu dėl antstolės veiksmų. Byloje paaiškinimus teikė ir išieškotojo SIA „B2Kapital“ įgaliotas teisininkas, t. y. asmuo, turintis teisę atstovauti išieškotoją teisminiame procese;

346.2.

35Vilniaus apygardos teismo 2018-11-27 nutartis c. b. Nr. 2S-2977-603/2018 priimta po solidarios skolininkės skundo dėl antstolės veiksmų išnagrinėjimo ir nutarties įsiteisėjimo. Vilniaus miesto apylinkės teismas nutartimi c. b. Nr. e2YT-35725-465/2018 solidarios skolininkės skundą dėl antstolės veiksmų atmetė. Nutartis įsiteisėjo 2018-11-06, todėl nutartis neturi prejudicinės galios;

366.3.

37Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-10-18 nutartimi c. b. Nr. 2YT-38587-918/2018 sustabdė elektronines varžytynes Nr. 161065 iki bus išnagrinėtas pareiškėjos skundas, todėl paskelbtos varžytynės buvo atšauktos ir nėra vykdomos;

386.4.

39skolininkė aktyviai įgyvendina teisę skųsti antstolės veiksmus, tačiau su antstole nebendradarbiauja. Skolininkė jokių objektyvių įrodymų dėl kitokios turto rinkos vertės nepateikė, jos veiksmai nukreipti ne į neva pažeistų savo teisių gynimą, o išieškojimo proceso vilkinimą, kas nesuderinama su sąžiningo skolininko elgesiu vykdymo procese.

407.

41Suinteresuotas asmuo SIA „B2Kapital“ prašė atskirąjį skundą atmesti. Nurodė, kad:

427.1.

43teismas padarė pagrįstą išvadą, kad pareiškėja skundžia daugelį antstolės veiksmų vien siekdama piktnaudžiauti ir vilkinti išieškojimo procesą. Skolos išieškojimas vyksta pagal galiojantį vykdomąjį dokumentą, vykdymo procese antstolė atliko tik būtinus vykdymo veiksmus;

447.2.

452018-11-15 suinteresuoto asmens atstovas teisininkas E. B. pateikė patikslintus paaiškinimus. Jis yra tinkamas atstovas, dokumentai pateikti suinteresuoto asmens SIA „B2Kapital“ vardu ir interesais;

467.3.

47skolos išieškojimas vykdomas nuo 2015 m. Vykdomojoje byloje yra pareiškėjos 2017-04-25 prašymas parduoti jos areštuotą turtą pasiūlytam pirkėjui, kas patvirtina, kad pareiškėja žinojo apie skolos išieškojimą;

487.4.

49pareiškėja nepateikė duomenų, kurie leistų abejoti turto vertintojo kvalifikacija ir profesionalumu bei nustatytos vertės teisingumu.

50IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

51Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

528.

53Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

549.

55Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, nenustatė.

5610.

57Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 29 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjos skundas dėl antstolės veiksmų, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas. Byloje kilo teisinis ginčas dėl skolininkei priklausančio nekilnojamojo turto vertės, skolininkei skundžiant antstolės 2018-08-31 patvarkymą Nr. S1-41992, kuriuo nustatyta areštuoto turto vertė, ir 2018-10-11 patvarkymą Nr. S1-43242, kuriuo paskelbtos nekilnojamojo turto varžytynės.

5811.

59Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėja praleido 20 dienų terminą apskųsti 2018-08-31 patvarkymą ir jo neatnaujino. Kasacinis teismas, formuodamas CPK 512 straipsnio aiškinimo ir taikymo praktiką, nurodė, kad šiame straipsnyje nustatytas dvidešimties dienų terminas, skaičiuotinas nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, gali būti atnaujinamas, jeigu jis praleistas dėl svarbių priežasčių, o devyniasdešimt dienų terminas, kuris skaičiuojamas nuo skundžiamo veiksmo atlikimo, yra naikinimasis ir, jį praleidus, teismo nebegali būti atnaujinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjos S. V. skundą dėl antstolio veiksmų, bylos Nr. 3K-3-143/2008; 2014 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. J. v. V. J. ir kt., bylos Nr. 3K-3-578/2014). Svarbu tai, kad šių terminų tikslas – sudaryti sąlygas kuo operatyvesniam, ekonomiškesniam (CPK 7 straipsnis) ir realiam teismų bei kitų institucijų ir pareigūnų priimtų sprendimų įvykdymui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjos V. J. skundą dėl notaro veiksmų, bylos Nr. 3K-3-557/2007).

6012.

61Bylos duomenimis nustatyta, kad vienas iš skundžiamų patvarkymų buvo priimtas 2018-08-31; pareiškėja skundą antstolei pateikė 2018-10-15, teigdama, kad apie skundžiamą patvarkymą sužinojo 2018-10-11 iš savo dukros; nors 2018-08-31 patvarkymas buvo įteiktas 2018-09-04 jos vyrui, tačiau jis neperdavė pareiškėjai skundžiamo patvarkymo. Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad apeliantė skundą dėl antstolės veiksmų pateikė, praleidusi įstatyme nustatytą terminą, tačiau pareiškėjos nurodomos aplinkybės, susijusios su jos sutuoktinio amžiumi bei sveikatos būkle, teismo vertinimu, sudaro teisinį pagrindą atnaujinti terminą skųsti antstolės veiksmus, pasibaigus jų apskundimo terminui. CPK 78 straipsnio 1 dalis nurodo, jog asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Atsižvelgtina į tai, kad apeliantė nėra verslininkė, terminas dėl 2018-08-31 patvarkymo apskundimo praleistas nežymiai, pareiškėja aktyviai ėmėsi ginti savo teises, pakankamai skubiai pateikė skundą dėl antstolio veiksmų. Pareiškėjos nurodytos aplinkybės, jog jai 2018-08-31 patvarkymas nebuvo perduotas jo gavimo dieną (2018-09-04), yra labai tikėtinos tiek vertinant pareiškėjos veiksmų vykdymo procese aktyvumą, tiek nurodytus patvarkymą priėmusio sutuoktinio ypatumus. Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką dėl CPK 512 straipsnyje numatytų terminų praleidimo klausimu, taip pat į tai, kad tiek pateiktame skunde dėl antstolės veiksmų, tiek ir atskirajame skunde pareiškėja prašo atnaujinti praleistą terminą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad yra pagrindas tokį prašymą tenkinti.

6213.

63Pirmosios instancijos teismas iš esmės nenagrinėjo pareiškėjos skundo dėl 2018-10-11 patvarkymo. Šio patvarkymo apskundimui terminas nebuvo praleistas, todėl teismas turėjo pagrindą įvertinti antstolės veiksmų teisėtumą. Pareiškėjos skundo argumentai atmesti vien dėl termino apskųsti 2018-08-31 patvarkymą praleidimo. Nustačius, jog buvo svarbios priežastys termino apskųsti 2018-08-31 patvarkymą atnaujinimui, sprendžiama, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino apeliantės skunde pateiktų argumentų dėl antstolės veiksmų teisėtumo. Šis klausimas apeliacinės instancijos teisme negali būti iš esmės išnagrinėtas, nes skundžiamos nutarties kontekste klausimas turėtų būti nagrinėjamas visiškai naujais esminiais aspektais, kurie pirmosios instancijos teisme nebuvo tiriami, o tai reiškia, jog yra pagrindas konstatuoti klausimo esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti klausimą dėl pareiškėjos skundo dėl antstolės veiksmų nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-196/2009) (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

6414.

65Apeliantė teigia, kad CPK nenumato juridinio asmens teisės atstovauti kitam juridiniam asmeniui civiliniame procese. Bylą nagrinėjantis teismas ex officio turi patikrinti atstovavimo tinkamumą atstovo teisės atstovauti, įgalinimų įforminimo ir teisių apimties aspektais. CPK 55 straipsnyje numatyta, kad bylas juridinių asmenų vardu teisme veda jų vienasmeniai valdymo organai, o įstatymuose ir steigimo dokumentuose nustatyta tvarka – kitų organų nariai ir dalyviai fiziniai asmenys, veikiantys pagal įstatymuose ar steigimo dokumentuose jiems suteiktas teises ir pareigas. Šiais atvejais laikoma, kad bylą veda pats juridinis asmuo. Juridinių asmenų atstovais pagal pavedimą teisme taip pat gali būti advokatai ir advokatui padėjėjai, turintys jų praktikai vadovaujančio advokato rašytinį leidimą atstovauti konkrečioje byloje taip pat kiti asmenys, numatyti CPK 56 straipsnio 1 dalies 3 punkte bei 2 dalyje. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą, viena vertus, sutiktina su apeliante, kad UAB „Skolų rizikos sprendimai“ negalėjo būti kreditoriaus SIA „B2Kapital“ atstovu, tačiau, kita vertus, iš bylos duomenų matyti, kad 2018-11-15 kreditorius, atstovaujamas teisininko E. B., pateikė patikslintus paaiškinimus.

6615.

67Pareiškėja nesutinka su apylinkės teismo išvada, jog ji piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, teikdama skundus ir prašymus. CPK 95 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, kad dalyvaujančio byloje asmens veiksmai laikytini piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, jeigu dalyvaujantis byloje asmuo nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010; 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013). Kasacinio teismo praktikoje taip pat yra nurodyta, kad piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis reiškia naudojimąsi procesine teise ne pagal jos paskirtį; piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra objektyvus elgesys, kuris nustatomas remiantis objektyviais išoriniais jo pasireiškimo požymiais; piktnaudžiavimas yra ne tik tada, kai veiksmas sukelia materialinę žalą, bet ir tada, kai kenkia teisinei sistemai, objektyviai neatitinka sąžiningo elgesio standartų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-256-915/2016).

6816.

69Nors nagrinėjamu atveju suinteresuoti asmenys pagrįstai nurodo, kad skolininkė aktyviai įgyvendina savo teisę skųsti antstolės veiksmus, tačiau ši aplinkybė, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pakankama konstatuoti skolininkės nesąžiningą naudojimąsi procesinėmis teisėmis. Teisės ginti savo interesus įgyvendinimas šioje situacijoje nevertintinas kaip vykdymo proceso vilkinimas. Pažymėtina, kad nors pirmosios instancijos teismas ir pasisakė, kad skolininkės veiksmai turi piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis požymių, tačiau šiuo atveju netaikė CPK 95 straipsnio 2 dalyje numatytos sankcijos. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

70pareiškėjos J. V. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

71Atnaujinti terminą antstolės V. M. 2018-08-31 patvarkymui paskųsti.

72Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 29 d nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūra Marija... 2. Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. pareiškėja prašė panaikinti antstolės 2018-08-31 patvarkymą Nr. S1-41992,... 6. 2.... 7. Suinteresuotas asmuo antstolė V. M. 2018-10-17 patvarkymu atsisakė tenkinti... 8. 3.... 9. Suinteresuotas asmuo SIA „B2Kapital“ su pareiškėjos skundu nesutiko ir... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. lapkričio 29 d. nutartimi... 13. 4.1.... 14. antstolė V. M. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0015/15/18752 dėl skolos... 15. 4.2.... 16. pareiškėja skunde nepasisakė dėl 2018-10-11 patvarkymo, kuriuo paskelbtos... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 18. 5.... 19. Pareiškėja atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 20. 5.1.... 21. pareiškėja nesutinka su pirmos instancijos teismo išvadomis, kad jos skundai... 22. 5.2.... 23. teismas neišnagrinėjo pareiškėjos prašymo pašalinti iš proceso... 24. 5.3.... 25. pareiškėja 2018-10-11 iš dukters sužinojo, kad antstolė 2018-10-11... 26. 5.4.... 27. Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas pareiškėjos dukters skundą,... 28. 5.5.... 29. pareiškėjai nebuvo žinoma apie priimtus patvarkymus ir ji negalėjo pateikti... 30. 6.... 31. Suinteresuotas asmuo antstolė V. M. prašė atskirąjį skundą atmesti.... 32. 6.1.... 33. teiginiai apie atstovo pašalinimą nesusiję su skolininkės skundu dėl... 34. 6.2.... 35. Vilniaus apygardos teismo 2018-11-27 nutartis c. b. Nr. 2S-2977-603/2018... 36. 6.3.... 37. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-10-18 nutartimi c. b. Nr.... 38. 6.4.... 39. skolininkė aktyviai įgyvendina teisę skųsti antstolės veiksmus, tačiau su... 40. 7.... 41. Suinteresuotas asmuo SIA „B2Kapital“ prašė atskirąjį skundą atmesti.... 42. 7.1.... 43. teismas padarė pagrįstą išvadą, kad pareiškėja skundžia daugelį... 44. 7.2.... 45. 2018-11-15 suinteresuoto asmens atstovas teisininkas E. B. pateikė... 46. 7.3.... 47. skolos išieškojimas vykdomas nuo 2015 m. Vykdomojoje byloje yra pareiškėjos... 48. 7.4.... 49. pareiškėja nepateikė duomenų, kurie leistų abejoti turto vertintojo... 50. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 51. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 52. 8.... 53. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 54. 9.... 55. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 56. 10.... 57. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m.... 58. 11.... 59. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėja praleido 20 dienų... 60. 12.... 61. Bylos duomenimis nustatyta, kad vienas iš skundžiamų patvarkymų buvo... 62. 13.... 63. Pirmosios instancijos teismas iš esmės nenagrinėjo pareiškėjos skundo dėl... 64. 14.... 65. Apeliantė teigia, kad CPK nenumato juridinio asmens teisės atstovauti kitam... 66. 15.... 67. Pareiškėja nesutinka su apylinkės teismo išvada, jog ji piktnaudžiauja... 68. 16.... 69. Nors nagrinėjamu atveju suinteresuoti asmenys pagrįstai nurodo, kad... 70. pareiškėjos J. V. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 71. Atnaujinti terminą antstolės V. M. 2018-08-31 patvarkymui paskųsti.... 72. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 29 d nutartį...