Byla B2-641-267/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei ECAA Europe, uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB), tretiesiems asmenims East China Automobile Association Ltd, UAB „Vaivorykštė“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Acemark Enterprises Limited pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei ECAA Europe, uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB), tretiesiems asmenims East China Automobile Association Ltd, UAB „Vaivorykštė“,

Nustatė

2Pareiškėjas Acemark Enterprises Limited pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ECAA Europe, UAB. Nurodo, kad tarp pareiškėjo Acemark Enterprises Limited ir atsakovės ECAA Europe, UAB 2012 m. vasario 17 d. buvo sudaryta sutartis Nr. 1388/02/12, kurios pagrindu pareiškėjas atsakovei pristatė 23 konteinerius automobilių dalių, už kuriuos atsakovė sutartyje numatyta tvarka su pareiškėju pilnai neatsiskaitė, liko skolinga pareiškėjui 7339,49 eurų, neįskaitant palūkanų ir netesybų, tai patvirtina Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-10-14 sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 2-4325-676/2013. Kadangi ECAA Europe, UAB vengė įvykdyti savo prievolę pagal sutartį Nr. 1388/02/12, pareiškėjas Acemark Enterprises Limited LTD 2013-07-30 raštu įspėjo atsakovę, kad per 30 dienų laikotarpį nuo šio pranešimo įteikimo dienos nesumokėjus 7339,49 eurų skolos, pareiškėjas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, tačiau ECAA Europe, UAB, atsakydama į pareiškėjo įspėjimą, nurodė, kad su skola nesutinka ir atsisako ją grąžinti. Mano, kad toks atsakovės pareiškimas suteikia pagrindą Acemark Enterprises Limited manyti, kad atsakovės finansinė būklė yra itin sunki ir ECAA Europe UAB galimai yra nemoki. Bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Atenergo“.

3Atsakovė ECAA Europe, UAB pateikė teismui atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir prašo pareiškimą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad ši civilinė byla turi būti nutraukta atsižvelgiant į tai, kad Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gruodžio 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1224-357/2013 jau išsprendė klausimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo. Taip pat nurodo, kad į bylą nėra pateikta jokių įrodymų, jog atsakovės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į bendrovės balansą įrašyto turto vertės, nėra jokių akivaizdžių įrodymų, kad atsakovė negalėtų vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams ir tokių įsipareigojimų vykdymą būtų pradelsusi ir, kad tai kaip nors lemtų įmonės mokumą. Pažymi, kad pareiškėjas kartu su pareiškimu pateikė tikrovės neatitinkančią ir klaidinančią informaciją, kadangi atsakovė ne tik, kad nėra skolinga pareiškėjui, atvirkščiai, pareiškėjas (kartu su skola dėl iš pareiškėjo priteistų bylinėjimosi išlaidų atsakovei kitose civilinėse bylose) yra skolingas atsakovei net 1164506,00 Lt sumą, dėl kurios priteisimo artimiausiu metu atsakovė ketina kreiptis į teismą su ieškiniu. Be to, East China Automobile Association Ltd taip pat nėra atsakovės kreditorius, priešingai nei teigia pareiškėjas, pareiškėjo dukterinė įmonė East China Automobile Association Ltd net gi yra atsakovės skolininkė ir atsiliepimo patiekimo dieną atsakovei (kartu su skola dėl iš East China Automobile Association Ltd priteistų bylinėjimosi išlaidų atsakovei kitose civilinėse bylose) pati yra skolinga net 65546,65 Lt sumą. Galiausiai atsakovė nurodo, kad ji motyvuotai pareiškėjui atsakė dėl ko nėra sutinkama su pareiškėjo nepagrįstu reikalavimu, informavo, jog nėra jokio faktinio ir teisinio pagrindo inicijuoti bankroto bylos atsakovei iškėlimą, informavo, kad atsakovė yra moki įmonė, todėl jeigu su tuo pareiškėjas nesutiko, jis turėjo teisę kreiptis nebent į bendrosios kompetencijos teismą su civiliniu ieškiniu dėl esą egzistuojančios skolos priteisimo, o ne su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo mokumo kriterijus atitinkančiam juridiniam asmeniui (atsakovei), todėl pareiškėjas akivaizdžiai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Dėl to, prašo pareiškėjui skirti maksimalią 20000 Lt baudą už piktnaudžiavimą teise, 50 proc. skirtinos baudos pervedant (sumokant) atsakovei. Atsakovė taip pat prašo iš pareiškėjo Acemark Enterprises Limited atsakovei ECAA Europe, UAB priteisti atsakovės patirtas 3000,00 Lt bylinėjimosi išlaidas.

4Trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“ pateikė atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, kuriame prašo atsisakyti tenkinti pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei ECAA Europe, UAB iškėlimo ir pareiškėjui Acemark Enterprises Limited skirti 20000,00 Lt baudą už piktnaudžiavimą teise, 50 proc. nustatytos baudos pervedant atsakovei ECAA Europe, UAB į jos atsiskaitomąją banko sąskaitą, iš pareiškėjo trečiajam asmeniui UAB „Vaivorykštė“ priteisti 200,00 Lt bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodoma, kad 2013-12-19 Šiaulių apygardos teismo nutartimi atsisakyta tenkinti UAB „Autoprofilis“ bei trečiojo asmens East China Automobile Association Ltd pareiškimus dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, Lietuvos apeliacinis teismas 2014-02-17 nutartimi Šiaulių apygardos teismo nutartį paliko nepakeistą. Nurodo, kad pareiškėjas sąmoningai siekia apsunkinti atsakovę, sutrikdyti jos veiklą ir siekia, kad teismas pritaikytų laikinąsias apsaugos priemones bei nesąžiningai stengiasi gauti kuo daugiau informacijos apie atsakovės finansinę padėtį ir kt. dokumentus, kuriuos naudoja kitose civilinėse bylose. Be to, UAB „Vaivorykštė“ patvirtina atsakovės teiginius ir pažymi, kad yra suinteresuota, kad atsakovė vykdytų veiklą ir tokiu būdu grąžintų jai suteiktą kreditą, 2013-02-24 tarp UAB „Vaivorykštė“ ir atsakovės sudarytos Paskolos sutarties Nr. 1.2/02 24 skolos grąžinimo terminas nėra pasibaigęs, todėl tai nėra pradelstas įsipareigojimas.

5Trečiasis asmuo East China Automobile Association Ltd, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų pareiškėjo pusėje, nurodė, kad įmonei East China Automobile Association Ltd nuosavybės teise priklauso 35 proc. visų bendrovės ECAA Europe, UAB akcijų. Lietuvos arbitražo teisme nagrinėjama civilinė byla, kurioje East China Automobile Association Ltd pareiškė ieškinį ir prašo iš atsakovės priteisti 414001,62 EUR skolą, o tai patvirtina, kad East China Automobile Association Ltd yra atsakovės kreditorius. Taip pat nurodo, kad East China Automobile Association Ltd, vykdydamas savo prisiimtus įsipareigojimus, atsakovės naudai atliko mokėjimus įmonei Acemark Enterprises Limited, kurie sudaro 414001,62 EUR sumą, todėl mano, kad byloje pateikti duomenys neginčijamai patvirtina atsakovės skolą įmonei Acemark Enterprises Limited 7339,49 EUR sumai, bei įmonei East China Automobile Association Ltd skolą 414001,62 EUR sumai.

6Atsisakytina kelti bankroto bylą.

7Pareiškėjo Acemark Enterprises Limited reikalavimas iškelti atsakovei ECAA Europe, UAB bankroto bylą yra pareikštas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 4 str. 2 punkto pagrindu, kai „įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais priimtų turtinių įsipareigojimų“.

8Pagal ĮBĮ 9 str. 5 dalies 1 punktą bankroto byla keliama, kai įmonė yra nemoki. ĮBĮ 2 str. 8 dalyje nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi ieškinys gali būti tenkinamas ir bankroto byla įmonei gali būti iškeliama tik nustačius abi įmonės nemokumą apsprendžiančias sąlygas – negalėjimą laiku atsiskaityti su kreditoriais ir pradelstos skolos turi viršyti pusę į balansą įrašyto turto vertės.

9Sisteminė bankroto procesą reglamentuojančių teisės normų analizė leidžia spręsti, kad bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Minėtos teisės normos iš esmės yra viešosios teisės normos ir jų tikslas pašalinti iš apyvartos nemokius rinkos dalyvius. Vadovaujantis teismų praktika bankroto bylose, pradedant bankroto procesą, t. y. iškeliant bankroto bylą, yra svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar įmonė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant įmonę, kaip veikiantį rinkos dalyvį.

10Atsakovė, siekdama įrodyti savo mokumą, pateikė teismui duomenis apie ECAA Europe, UAB finansinę padėtį. Iš atsakovės į bylą pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad pagal 2013-12-31 balansą įmonės viso turto vertė sudarė 4118358 Lt, iš jo 38637 Lt ilgalaikis turtas, ir 4079721 Lt trumpalaikis turtas. Pagal minėtą balansą, įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 2831743 Lt, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 285199 Lt. Pagal 2013-12-31 pelno (nuostolių) ataskaitą, įmonės 2013 metų pelnas sudarė 4485 Lt, ir nors ši suma nėra didelė, ji rodo, kad įmonė veikė pelningai. Atsakovė taip pat pateikė ir 2014-01-31 balansą, kuriame nurodoma įmonės turto vertė – 4379004 Lt, kurį sudaro ilgalaikis turtas – 36624 Lt, ir trumpalaikis turtas – 4342380 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 2878787 Lt, tačiau per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 332243 Lt, o pagal 2014-01-31 pelno (nuostolių) ataskaitą, įmonės pelnas 2014 metų pradžioje sudarė net 47266 Lt. Teismui pateikti ir pradelstų įsipareigojimų sąrašai, pagal kuriuos 2014-01-24 pradelstos bendrovės skolos sudarė 29387,90 Lt, 2014-02-26 – pradelstų skolų neliko. Kaip matyti iš šių sąrašų, įmonės ilgalaikės skolos šiuo metu sudaro 2546543,52 Lt, tačiau nei vienos iš jų nėra pradelstos, įmonės kreditorė UAB „Vaivorykštė“, įtraukta trečiuoju asmeniu šioje byloje, nurodė, kad ji yra suinteresuota, jog atsakovė vykdytų veiklą ir grąžintų jai suteiktą kreditą, o 2013-02-24 tarp UAB „Vaivorykštė“ ir atsakovės sudarytos Paskolos sutarties Nr. 1.2/02 24 skolos grąžinimo terminas nėra pasibaigęs. Kaip matyti iš šių atsakovės pateiktų dokumentų, akivaizdu, kad pradelsti įsipareigojimai neviršija 50 procentų įmonės turto, atsakovė tiek 2013 m., tiek iki 2014 m. sausio mėn. veikė pelningai, o 2014 m. pradžioje neliko įmonės pradelstų įsipareigojimų, įmonė turi didelės vertės turto, todėl atsakovė laikytina mokia ir pelningai veikiančia įmone. Nagrinėjamu atveju svarbu ir tai, kad Šiaulių apygardos teismas 2013-12-19 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2‑1224‑357/2013 atsisakė kelti bankroto bylą atsakovei, konstatavęs, kad ECAA Europe, UAB yra moki, o Lietuvos apeliacinis teismas šią nutartį civilinėje byloje Nr. 2-327/2014 2014-02-17 nutartimi paliko nepakeistą. Pareiškėjas Acemark Enterprises Limited nagrinėjamu atveju neįrodė, kad tiek nuo Šiaulių apygardos teismo, tiek nuo Lietuvos apeliacinio teismo priimtų nutarčių atsakovės finansinė padėtis iš esmės pasikeitė, t. y. pablogėjo, todėl pagrindo kelti bankroto bylą atsakovei ECAA Europe, UAB nėra.

11Pasisakant tiek dėl atsakovės argumentų dėl pareiškėjo ir trečiojo asmens East China Automobile Association Ltd nebuvimo atsakovės kreditoriais, tiek dėl pareiškėjo ir minėto trečiojo asmens argumentų apie atsakovės skolas ir jų dydžius, pažymėtina, kad aplinkybė, ar bylą inicijavęs asmuo iš tiesų yra kreditorius, nustatoma tik išsprendus šio asmens reikalavimo tvirtinimo klausimą jau iškeltoje bankroto byloje (ĮBĮ 26 str. 1 d.), o tuomet, kai atsakovas ginčija pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytą įsiskolinimą, šis įsiskolinimas paprastai tiesiog neįskaičiuojamas į bendrą pradelstų įsipareigojimų sumą.

12Atkreiptinas dėmesys, kad trečiojo asmens East China Automobile Association Ltd prašymai išreikalauti į bylą rašytinius įrodymus apie pareiškėjo, atsakovės ir šio trečiojo asmens tarpusavio įsipareigojimus yra nepagrįsti, nes tokie rašytiniai įrodymai galėtų turėti reikšmės sprendžiant šių juridinių asmenų tarpusavio turtinius ginčus ginčo teisenos tvarka, o ne klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

13Apibendrindamas tai, kas pasakyta, teismas sprendžia, kad iš visų atsakovės pateiktų jos finansinės atskaitomybės dokumentų, pasirašytų įmonės vadovo, galima daryti pagrįstą išvadą, kad nėra akivaizdžių pagrindų kelti atsakovei bankroto bylą, todėl pareiškėjo argumentai, susiję su įmonės nemokumu, laikytini paneigtais. Atsižvelgiant į tai, nenustačius pagrindų, numatytų ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje, bankroto bylai iškelti, atsisakytina kelti bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 4 d.).

14Atsakovė ir trečiasis asmuo UAB ,,Vaivorykštė“ prašo skirti pareiškėjui baudą dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pateikiant nepagrįstą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pagal CPK 95 straipsnį baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo) nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjas piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis. Pažymėtina, kad asmeniui, laikančiam save įmonės kreditoriumi, teisė kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo yra numatyta įstatymo, pareiškėjas kreipėsi į teismą pagal įstatyme nustatytą tvarką (ĮBĮ 6 str. 2 d.). Dėl to, nenustačius pareiškėjo nesąžiningumo, teisinio pagrindo skirti jam baudą nėra.

15Atsakovė nurodė, kad turėjo 3000 Lt išlaidas, susijusias su atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo parengimu (1 t., 193–194 b. l.), o trečiasis asmuo UAB ,,Vaivorykštė“ prašo priteisti 200 Lt išlaidas už atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo parengimą (2 t., 10–21 b. l.). Tiek atsakovė, tiek trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“ minėtas išlaidas sumokėjo VšĮ ,,Kultūros vizija“. Tačiau pažymėtina, kad tiek atsakovė, tiek trečiasis asmuo UAB ,,Vaivorykštė“ yra juridiniai asmenys, kurie turi turėti tam tikrus resursus, susijusius su teisinių veiksmų atlikimu, profesionalias teisines paslaugas teikia advokatai ar advokato padėjėjai, bet ne kitas juridinis asmuo, o CPK 98 straipsnis, kuris reglamentuoja teisinės pagalbos išlaidų atlyginimą, kalba tik apie advokatus ir advokato padėjėjus. Tokią poziciją dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo yra išdėstęs Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-02-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-320/2014). Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, atsakovės ir trečiojo asmens prašymai dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkintini.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 13 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 str.,

Nutarė

17Atsisakyti kelti bankroto bylą atsakovei ECAA Europe, UAB.

18Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai