Byla 2-6014-730/2011
Dėl skolos už suteiktas paslaugas, delspinigiu, palukanu, bylinejimosi išlaidu priteisimo

1Klaipedos miesto apylinkes teismo teiseja Erinija Kazlauskiene, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškini atsakovui V. K. del skolos už suteiktas paslaugas, delspinigiu, palukanu, bylinejimosi išlaidu priteisimo ir

2n u s t a t e:

3ieškovas pareiške reikalavima priteisti jam iš atsakovo 708,00 Lt skola už ryšio paslaugas, 2220,29 Lt delspinigiu, 422,74 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidu, 5 procentu dydžio metines palukanas nuo priteistos 3351,03 Lt sumos nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir bylinejimosi išlaidas (101,00 Lt žyminis mokestis). Reikalavimo pagrindu nurode aplinkybes, kad atsakovui nevykdant 2000-12-19 skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugu teikimo sutarties Nr. A844497-3,1-199 ieškovui padaryti 708,00 Lt nuostoliu.

4Atsakovas atsiliepimo i ieškini nepateike, procesiniai dokumentai atsakovui iteikti viešo paskelbimo budu (Lietuvos Respublikos CPK 130 straipsnis), ieškovas ieškinyje pateike prašyma, atsakovui nepateikus atsiliepimo i ieškini, priimti sprendima už akiu, todel yra pagrindas byloje priimti sprendima už akiu (Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Byloje pateiktu irodymu formalus vertinimas sudaro pagrinda išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagristas (Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Nustatytos faktines bylos aplinkybes. 2000-12-19 tarp pirminio kreditoriaus UAB ,,Tele 2“ ir atsakovo buvo sudaryta skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugu teikimo sutartis Nr. A844497-3,1-199 (b.l. 16 - 19). Sutarties 1.1 punktu ieškovas isipareigojo teikti atsakovui skaitmeninio korinio (GSM) ryšio paslaugas, sutartyje numatytas papildomas paslaugas, perduoti naudotis SIM kortele, o atsakovas isipareigojo tinkamai naudotis ryšio paslaugomis ir už suteiktas paslaugas atsiskaityti Sutartyje numatyta tvarka pagal išrašytas saskaitas (b.l. 17). Sutarties 6.5 punktu atsakovas, praleides mokejimu terminus, isipareigojo moketi 0,1 % delspinigiu už kiekviena praleista diena, skaiciuojant nuo laiku neapmoketos sumos (b.l. 18). Ieškovas pateike atsakovui PVM saskaitas –fakturas: 2000-12-31 Nr. 012A444897; 2001-01-31 Nr. 101A444897; 2001-02-28 Nr. 102A444897; 2001-03-31 Nr. 103A444897; 2001-04-30 Nr. 104A444897: 2001-05-31 Nr. 105A444897; 2001-06-30 Nr. 106A444897; 2001-07-31 Nr. 107A444897; 2001-08-31 Nr. 108A444897; 2001-09-30 Nr. 109A444897; 2001-10-31 Nr. 110A444897; 2001-11-31 Nr. 111A444897; 2001-12-31 Nr. 112A444897; 2002-01-31 Nr. 201A444897; 2002-02-28 Nr. 202A444897; 2002-03-31 Nr. 203A444897; 2002-04-30 Nr. 204A444897; 2002-05-31 Nr. 205A444897; 2002-06-31 Nr. 206A444897 – 708,00 Lt sumai už ryšio paslaugas (b.l. 23 - 41). Atsakovas neatsiskaite už suteiktas paslaugas tarp šaliu sudarytoje sutartyje nustatytu terminu ir jam nevykdant sutartiniu isipareigojimu susidares isiskolinimas yra 3351,03 Lt, tai yra 708,00 Lt isiskolinimas už suteiktas paslaugas, 2220,29 Lt delspinigiai, 422,74 ikiteisminio išieškojimo išlaidos.

82009-03-31 sutartimi isiskolinimo iš atsakovo reikalavimo teise pirminio kreditoriaus UAB ,,Tele2“ buvo perleista naujajam kreditoriui – ieškovui (b.l. 6-9).

9Remiantis nustatytomis faktinemis bylos aplinkybemis, pripažistama, kad tarp reikalavimo perleidejo ir atsakovo sudarytos paslaugu pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, jiems atsirado prievoles, tai yra reikalavimo perleidejas igijo pareiga parduoti atsakovui sutartyje numatytas paslaugas, o atsakovas igijo pareiga sumoketi reikalavimo perleidejui sutartyje numatyta perkamu paslaugu kaina. Nenustatytos aplinkybes, kad reikalavimo perleidejas sutarties pagrindu atsiradusias prievoles vykde netinkamai. Atsakovas savo sutartiniu isipareigojimu nevykde, tai yra praleido sutartimi nustatytus prievoles ivykdymo terminus, taip pažeide savo prievole, atsiradusia jam tarp šaliu sudarytos sutarties pagrindu. Todel atsakovui yra pagrindas taikyti sutartine civiline atsakomybe, jis turi pareiga atlyginti prievoles pažeidimu atsiradusius nuostolius (Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 dalis, 6.71 straipsnis, 6.245 straipsnio 1 dalis, 3 dalis, 6.350 straipsnio 1 dalis, 6.360 straipsnio 1 dalis, 6.716 straipsnio 4 dalis). Kadangi reikalavimo perleidejas savo reikalavimo teise i turtines žalos atlyginima iš atsakovo perleido ieškovui, todel atsakovas turi šia pareiga ivykdyti ieškovui, aplinkybiu, kad reikalavimas negalejo buti perleistas, pažeidžia atsakovo interesus, nenustatyta (Lietuvos Respublikos CK 6.101-6.102 straipsniai).

10Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.73 straipsni , teismas turi teise ir pareiga kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nera neprotingai dideles. Pagal Lietuvos Aukšciausiojo Teismo formuojama praktika teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsniu nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelemis ir del to jas mažinti, ir spresdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrecios bylos aplinkybes (šaliu sutartiniu santykiu pobudi, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievoles verte, prievoles pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtu nuostoliu dydi ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sažiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šaliu interesu pusiausvyros. Netesybos gali buti mažinamos tik tiek, kad netaptu mažesnes už kreditoriaus patirtus nuostolius. (LAT 2007-03-05 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilineje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Teismo nuomone, atsižvelgiant i visumoje formuojama teismu praktika, vertinant šaliu sutartiniu santykiu pobudi, prievoles verte, prievoles pažeidimo aplinkybes, delspinigiu suma yra neprotingai didele, delspinigiu dydis tris kartus viršija skolos dydi. Tuo pagrindu, vadovaujantis teisingumo, sažiningumo principais, delspinigiai mažintini, priteisiant 0,1 % dydžio delspinigius už 180 dienu laikotarpi, tai yra 127,44 Lt (708*0,1 %*180 dienu = 127,44 Lt) delspinigiu.

11Ieškovo prašomas priteisti 422,74 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidu sudaro darbuotojo užmokestis, komunaliniai patarnavimai, darbo priemones, patalpu nuoma, kompiuteriu nusidevejimas ir kt. (b. l. 45). Ieškovas nepateikia irodymu, objektyviai pagrindžianciu aplinkybes, kad faktiškai ieškovas šias išlaidas patyre (Lietuvos Respublikos CPK 178 straipsnis). Ieškovas vykdo ukine – komercine veikla, kuriai vykdyti yra butini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todel išlaidos bendroves tiesioginei ukinei - komercinei veiklai vykdyti negali buti laikomos Lietuvos Respublikos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis. Tuo pagrindu pripažistama, kad ieškovo reikalavimas del 422,74 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidu yra nepagristas, todel atmestinas.

12Ieškovui iš atsakovo yra pagrindas priteisti 5 procentus metiniu palukanu už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki visiško teismo sprendimo ivykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos 2000 m. liepos 18 d. civilinio kodekso patvirtinimo, isigaliojimo ir igyvendinimo istatymo Nr. VIII-1864 46 straipsnis).

13Iš atsakovo yra pagrindas priteisti bylinejimosi išlaidas ieškovui proporcingai patenkintu reikalavimu daliai (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

15ieškini tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo V. K., asmens kodas ( - ) gyvenancio – ( - ), 708,00 Lt (septynis šimtus aštuonis Lt 00 ct) skola už suteiktas paslaugas, 127,44 Lt (viena šimta dvidešimt septynis Lt 44 ct) delspinigiu, viso 835,44 Lt (aštuonis šimtus trisdešimt penkis Lt 44 ct), 5 procentus metiniu palukanu nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme 2011-04-05 iki visiško teismo sprendimo ivykdymo, 68,00 Lt (šešiasdešimt aštuonis Lt 00 ct) žyminio mokescio ir 234,03 Lt (du šimtus trisdešimt keturis Lt 03 ct) procesiniu dokumentu iteikimo išlaidu, ieškovui UAB „Gelvora“, buveine Žalgirio g. 114, Vilniuje, imones kodas 125164834, atsiskaitomosios saskaitos Nr. LT027044060000310074, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

17Panaikinti 2011-04-06 nutartimi atsakovui taikytas laikinasias apsaugos priemones ivykdžius teismo sprendima.

18Atsakovas V. K. negali šio sprendimo skusti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, taciau per 20 dienu nuo jo priemimo dienos turi teise paduoti Klaipedos miesto apylinkes teismui pareiškima del sprendimo už akiu peržiurejimo.

19Ieškovas UAB „Gelvora“ per 30 dienu nuo šio sprendimo priemimo dienos turi teise paduoti apeliacini skunda Klaipedos apygardos teismui per Klaipedos miesto apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai