Byla 2A-121-117/2015
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Norfos mažmena“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos tesimo 2014 m. gegužės 20 d. sprendimo dalies, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Serneta“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Norfos mažmena“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Serneta“ pareikštu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „Norfos mažmena“ 681 551,16 Lt skolą, 490 716,84 Lt delspinigius, 457 306,99 Lt palūkanas, 9 procentų dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

5Pareikštus reikalavimus ieškovas grindė tuo, kad atsakovas neapmoka jam išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų už suteiktas komunalines paslaugas laikotarpiu nuo 2006 m. balandžio mėn. iki 2009 m. vasario mėn. Dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo atsakovas taip pat turi sumokėti delspinigius ir kompensuojamąsias palūkanas.

6Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad su ieškovu yra ne tik visiškai atsiskaitęs, bet netgi permokėjęs. Ieškovo pateiktos PVM sąskaitos-faktūros atsakovo niekada nebuvo įteiktos, taigi jis negalėjo pažeisti ir prievolės jas apmokėti. Ieškovo reikalavimai kildinami iš periodinių mokėjimų, todėl jo reikalavimams priteisti įsiskolinimą, paskaičiuotą iki 2008 m. rugsėjo mėn., taikytinas 5 metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 9 dalis).

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 20 d. sprendimu ieškinį atmetė. Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas 2006 m. vasario 23 d. sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį (toliau ir Sutartis Nr. 1), kuria ieškovas atsakovui išnuomojo patalpas, esančias ( - ). 2006 m. kovo 14 d. šalys sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį (toliau ir Sutartis Nr. 2), kuria ieškovas atsakovui išnuomojo patalpas, esančias ( - ). Šiomis sutartimis šalys susitarė, kad be nuomos mokesčio atsakovas pagal ieškovo pateiktas sąskaitas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos sumokės mokesčius už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, šiluminę energiją, komunalines ir ryšių paslaugas.

8Ieškovo, kaip patalpų nuomotojo, teises ir pareigas pagal Sutartis yra perėmęs trečiasis asmuo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“: pagal Sutartį Nr. 1 nuo 2007 m. rugsėjo 10 d., o pagal Sutartį Nr. 2 nuo 2008 m. sausio 29 d. Būtent nuo nurodytų datų atsakovas už suteiktas komunalines paslaugas Sutarčių 4.10. punktuose nustatyta tvarka atsiskaito su trečiuoju asmeniu UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“. Taigi ieškovas nepagrįstai ir neteisėtai reikalauja apmokėti PVM sąskaitas-faktūras, išrašytas remiantis Sutartimi Nr. 1 po 2007 m. rugsėjo 10 d., ir remiantis Sutartimi Nr. 2 po 2008 m. sausio 29 d.

9Teismas nurodė, kad iš byloje atsakovo pateiktų ieškovo išrašytų ir atsakovo gautų PVM sąskaitų-faktūrų bei atsakovo mokėjimo pavedimų matyti, kad atsakovas yra apmokėjęs visas ieškovo už ginčo laikotarpį remiantis sutartimis išrašytas bei atsakovui pateiktas PVM sąskaitas-faktūras (CPK 185 straipsnis). Įrodymų, kad į pirmines ir atsakovo apmokėtas PVM sąskaitas-faktūras nebūtų įtraukęs visų komunalinių paslaugų sąnaudų, ieškovas nepateikė, todėl teismas sprendė, jog ieškovas neįrodė turintis reikalavimo teisę į atsakovą pagal PVM sąskaitas-faktūras, pateiktas kartu su ieškiniu, kurio išrašytos: pagal Sutartį Nr. 1 nuo 2006 m. gegužės mėn. iki 2007 m. rugsėjo 10 d., ir pagal Sutartį Nr. 2 nuo 2006 m. gegužės mėn. iki 2008 m. sausio 29 d.

10Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad atsakovas prašo iš ieškovo priteisti turėtas advokato teisinės pagalbos išlaidas rengiant atsiliepimus į ieškinį, atskirąjį skundą bei atstovaujant teismo posėdžiuose, tačiau atsakovo atsiliepimai į ieškinį ir atskirąjį skundą parengti iki 2014 m. kovo 12 d., kai atsakovas sudarė atstovavimo sutartį su advokate. Be to, iš atsiliepimų turinio ir rekvizitų aišku, kad juos parengė atsakovo darbuotojai. Taigi, pirmosios instancijos teismo vertinimu, atsakovas be pagrindo prašo priteisti neva turėtas advokato teisinės pagalbos išlaidas nurodytiems procesiniams dokumentams parengti. Teismas atkreipė dėmesį, kad prašyme priteisti bylinėjimosi išlaidas atsakovas teigia, kad dėl kiekvieno teismo posėdžio jis patiria 150 Lt atstovavimo išlaidų, tačiau šių išlaidų apmokėjimą patvirtinančių įrodymų atsakovas nepateikė. Pagal proceso įstatymą gali būti atlygintos tik realiai turėtos – ne tik patirtos, bet ir apmokėtos, o ne tikėtinos, bylinėjimosi išlaidos (CPK 93, 98 straipsniai).

  1. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atsakovas UAB „Norfos mažmena“ prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 20 d. sprendimo dalį, kuria netenkintas atsakovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir priteisti 1500 Lt už atsiliepimo į ieškinį ir atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą bei 150 Lt už kiekvieną posėdį. Pripažinti priteistas išlaidas administravimo išlaidomis. Apeliacinį skundą grindžia tuo, jog pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į visus byloje esančius įrodymus ir nepagrįstai atmetė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų pritesimo. Aplinkybė, jog sąskaitos faktūros už atsiliepimo į apeliacinį ir atsiliepimo į atskirąjį skundus buvo išrašytos anksčiau negu sutartis dėl atstovavimo byloje, nepaneigia atsakovo teisės reikalauti nurodytų išlaidų atlyginimo, kadangi tarp atsakovo ir jo atstovo buvo sudaryta 2011 m. rugpjūčio 4 d. teisinių paslaugų sutartis dėl nuolatinio ir tęstinio pobūdžio teisinių paslaugų teikimo, kurios pagrindu ir buvo ruošiami šie procesiniai dokumentai. Pirmosios instancijos teismui iškilus neaiškumų dėl nurodytų išlaidų pagrįstumo, anot apelianto, teismas turėjo galimybę šias aplinkybes išsiaiškinti teismo posėdyje. Pažymėjo, atstovavimo posėdžiuose išlaidos taip pat turėtų būti priteistos, nepriklausomai nuo to, kad jų apmokėjimo dokumentai nebuvo pateikti, kadangi sąskaitos faktūros būna išrašomos ir apmokamos vėliau. Vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika prašo priteistas išlaidas pripažinti administravimo išlaidomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013).

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašė skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Nurodė, kad apeliantas 1500 Lt dydžio išlaidas už atsiliepimų į ieškinį ir atskirąjį skundą parengimą grindžia 2013 m. gruodžio 3 d. PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) 6 352,50 Lt sumai ir sąskaita faktūra Nr. 018 9 075 Lt dydžio sumai, kurios išrašytos 2011 m. rugpjūčio 4 d. teisinių paslaugų sutarties pagrindu, o ne sutarties, kuria remiantis advokatė J. J. atstovauja UAB “Norfos mažmena” interesus Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1599-345/2014, todėl teismas visiškai pagrįstai atmetė atsakovo prašymą priteisti šia bylinėjimosi išlaidas. Be to, kadangi apelianto prašoma priteisti suma ir pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose nurodyta suma nesutampa, ieškovo nuomone, apeliantas neįvykdė pareigos tinkamai pagrįsti ir pateikti teismui apskaičiavimus, kokiu pagrindu ir kokiu būdu buvo apskaičiuota prašoma priteisti 1500 Lt dydžio suma be PVM už procesinių dokumentų parengimą. Atkreipė dėmesį, jog atsiliepimą į ieškinį pasirašė atsakovo direktorius, o atsiliepimą į atskirąjį skundą atsakovo teisininkė, todėl teismas pagrįstai sprendė, jog iki 2014 m. kovo 12 d. būtent šie asmenys ir atstovavo atsakovą. Apeliantas prašymą priteisti po 150 Lt dydžio sumą už vieną posėdį grindžia 2014 m. birželio 3 d. PVM sąskaita faktūra, kuri, anot ieškovo, negali būti laikoma tinkamu įrodymu, kadangi pateikta po bylos išnagrinėjimo iš esmės, o tai prieštarauja CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatoms. Ieškovas nesutinka su apelianto argumentais, jog šios bylinėjimosi išlaidos priskirtinos administravimo išlaidoms. Ši byla buvo inicijuota prieš bankroto bylos iškėlimą ieškovui UAB „Serneta“, t.y. ginčas inicijuotas ne bankroto administratoriaus ir ne bankroto proceso metu, todėl apeliantas visiškai nepagrįstai reikalauja, jog bylinėjimosi išlaidos būtų apmokomos iš bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Šios apeliacijos objektas yra pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria išspręstas atsakovų prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas.

14Apeliantas pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria atmestas atsakovo prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas neteisėtumą ir nepagrįstumą įrodinėja tuo, jog netinkamai buvo įvertinti į bylą pateikti bylinėjimosi išlaidas patvirtinantys įrodymai, kadangi aplinkybė, jog sąskaitos faktūros už atsiliepimo į apeliacinį ir atsiliepimo į atskirąjį skundus buvo išrašytos anksčiau negu sutartis dėl atstovavimo byloje, nepaneigia atsakovo teisės reikalauti nurodytų išlaidų atlyginimo, kadangi tarp atsakovo ir jo atstovo buvo sudaryta 2011 m. rugpjūčio 4 d. teisinių paslaugų sutartis dėl nuolatinio ir tęstinio pobūdžio teisinių paslaugų teikimo, kurios pagrindu ir buvo ruošiami šie procesiniai dokumentai.

15Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog atsakovo atstovė 2014 m. gegužės 13 d. vykusiame pirmosios instancijos teismo posėdyje pateikė teismui 2014 m. vasario 3 d. PVM sąskaitą faktūrą NOR Nr. 018, 2013 m. gruodžio 3 d. PVM sąskaitą faktūrą NOR Nr. 017 bei šių faktūrų priedus, iš kurių matyti, jog atsakovas patyrė 1000 Lt išlaidų už atsiliepimo į ieškinį surašymą bei 500 Lt už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą (t. 2, b.l. 159-162). Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, vadovavosi aplinkybe, jog atsakovas sudarė atstovavimo sutartį su advokate šioje byloje 2014 m. kovo 12 d., tuo tarpu šie procesiniai dokumentai buvo pateikti iki atstovavimo sutarties sudarymo, todėl laikė, kad atsakovas be pagrindo prašo priteisti neva turėtas advokato teisinės pagalbos išlaidas nurodytiems procesiniams dokumentams parengti.

16Teisėjų kolegija pažymi, jog 2014 m. kovo 12 d. sutartimi dėl teisinių paslaugų teikimo, advokatei J. J. pavesta atstovauti UAB „Norfos mažmena“ Vilniaus apygardos teisme pagal BUAB „Serneta“ ieškinius UAB „Norfos mažmena“ dėl skolų pagal nuomos sutartis priteisimo, kliento vardu reikšti prašymus, pasirašyti ir teikti teismui procesinius dokumentus. Šios sutarties 2 punkte numatyta, jog atlyginimas ir kitos sąlygos tarp šalių yra aptartos kita sutartimi(t.2., b.l. 145). Kartu su apeliaciniu skundu apeliantas pateikė teismui tarp atsakovo ir advokatės 2011 m. rugpjūčio 4 d. sudarytą sutartį dėl teisinių paslaugų teikimo, kuria šalys buvo susitarusios dėl teisinių paslaugų teikimo principų bei šalių teisių ir pareigų (t.2, b.l. 179-180). Be to teismui pateiktos elektroninių laiškų kopijos bei kopija iš advokatės kompiuterinės programos, iš kurių matyti, jog atsiliepimą advokatė paruošė ir išsiuntė atsakovui 2013 m. gruodžio 6 d.(t.2., b.l.175-176).

17Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog byloje esantys įrodymai patvirtina, jog atsakovas patyrė 1500 Lt išlaidų už atsiliepimo į ieškinį ir atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą. Pirmosios instancijos teismui prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas ir sąskaitas faktūras, patvirtinančias patirtas minėtas bylinėjimosi išlaidas, atsakovo atstovė pateikė teismo posėdžio metu, tačiau pirmosios instancijos teismas, jokių aplinkybių dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų bei kilusių abejonių dėl jų pagrįstumo nesiaiškino. Atsižveldgama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog apelianto argumentai dėl nepagrįstai atmesto reikalavimo priteisti 1500 Lt bylinėjimosi išlaidų yra pagrįsti ir sudaro pagrindą šioje dalyje pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir tenkinti atsakovo reikalavimą priteisti 1500 Lt bylinėjimosi išlaidų.

18Apeliantas taip pat įrodinėja, jog atstovavimo posėdžiuose išlaidos taip pat turėtų būti priteistos, nepriklausomai nuo to, kad jų apmokėjimo dokumentai nebuvo pateikti, kadangi sąskaitos faktūros būna išrašomos ir apmokamos vėliau.

19Teisėjų kolegija, nesutikdama su nurodytu argumentu, pažymi, jog vadovaujantis CPK 98 straipsnio 1 dalimi šalis privalo pateikti teismui prašymą dėl išlaidų už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas, bei šių išlaidų paskaičiavimą ir pagrindimą iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Kadangi atsakovo atstovė išlaidų paskaičiavimo už dalyvavimą teismo posėdžiuose bei šių išlaidų pagrindimo teismui iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė atsakovo prašymą dėl išlaidų už atstovavimą teismo posėdžiuose priteisimo.

20Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes sprendžia, jog yra pagrindas pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pakeisti, priteisiant iš ieškovo atsakovo naudai 1500 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme.

21Atsakovas kreipdamasis į teismą su apeliaciniu skundu sumokėjo 1250 Lt plius PVM už apeliacinio skundo surašymą (t.2., b.l. 212-215). Atsižvelgiant į tai, jog atsakovo apeliacinis skundas patenkintas iš dalies, atsakovo prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų suma mažintina ir iš ieškovo atsakovui priteistina 800 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 2 d., 98 str. 1 d.).

22Dėl bylinėjimosi išlaidų apmokėjimo iš administravimui skirtų išlaidų

23Iš byloje esančių duomenų matyti, jog ieškovas UAB „Serneta“ su ieškiniu atsakovui kreipėsi į teismą 2013 m. spalio 18 d.(t.1, b.l. 1). UAB „Serneta“ 2013 m. rugsėjo 11 d. nutartimi buvo iškelta bankroto byla. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo buvo palikta nepakeista (t.2, b.l. 116). Taigi nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos ieškovo atstovu šioje byloje tapo bankroto administratorius, kuris privalėjo ginti bankrutuojančios įmonės ir jų kreditorių interesus, įvertinti iki bankroto bylos iškėlimo pareikšto reikalavimo pagrįstumą bei spręsti dėl tolimesnės bylos eigos. Todėl nepaisant to, jog ginčas inicijuotas ne bankroto administratoriaus ir ne bankroto proceso metu, tačiau bylą išnagrinėjus po bankroto bylos ieškovui iškėlimo ir atmetus ieškovo reikalavimus, bankrutuojančiai įmonei tenka pareiga atlyginti atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

24Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal teismų formuojamą praktiką, įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, piniginė prievolė, atsiradusi išsprendus procesinį bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, priskirtina prie šios bankrutavusios įmonės administravimo išlaidų, dėl ko kreditorių reikalavimai dėl tokių lėšų grąžinimo tenkintini ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka kartu su kitomis administravimo išlaidomis (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2097/2012, 2013 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-700/2013). Teisėjų kolegija konstatuoja, jog ieškovo piniginė prievolė sumokėti atsakovui bylinėjimosi išlaidas atitinka administravimo išlaidų sampratą pagal savo teisinę prigimtį ir paskirtį, todėl šios išlaidos priskirtinos įmonės administravimo išlaidoms ir turi būti atlyginamos ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 20 d. sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pakeisti, priteisiant iš ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Serneta“ (juridinio asmens kodas 125327217) atsakovui akcinei bendrovei „Norfos mažmena“ (juridinio asmens kodas 110778328) 434,43 eurų (1500 Lt) bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, atlyginant šias išlaidas iš ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Serneta“ (juridinio asmens kodas 125327217) bankroto administravimo išlaidų.

27Priteisti iš ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Serneta“ (juridinio asmens kodas 125327217) atsakovui akcinei bendrovei „Norfos mažmena“ (juridinio asmens kodas 110778328) 231,70 eurų (800 Lt) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginant šias išlaidas iš ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Serneta“ (juridinio asmens kodas 125327217) bankroto administravimo išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas BUAB „Serneta“ pareikštu ieškiniu prašė priteisti iš... 5. Pareikštus reikalavimus ieškovas grindė tuo, kad atsakovas neapmoka jam... 6. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti, priteisti iš... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 20 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 8. Ieškovo, kaip patalpų nuomotojo, teises ir pareigas pagal Sutartis yra... 9. Teismas nurodė, kad iš byloje atsakovo pateiktų ieškovo išrašytų ir... 10. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad atsakovas prašo iš ieškovo... 11. Atsakovas UAB „Norfos mažmena“ prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašė skundžiamą pirmosios... 13. Šios apeliacijos objektas yra pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis,... 14. Apeliantas pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria atmestas... 15. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog atsakovo atstovė 2014 m.... 16. Teisėjų kolegija pažymi, jog 2014 m. kovo 12 d. sutartimi dėl teisinių... 17. Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija... 18. Apeliantas taip pat įrodinėja, jog atstovavimo posėdžiuose išlaidos taip... 19. Teisėjų kolegija, nesutikdama su nurodytu argumentu, pažymi, jog... 20. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes sprendžia, jog yra... 21. Atsakovas kreipdamasis į teismą su apeliaciniu skundu sumokėjo 1250 Lt plius... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų apmokėjimo iš administravimui skirtų išlaidų... 23. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog ieškovas UAB „Serneta“ su... 24. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal teismų formuojamą praktiką, įmonės,... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 26. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 20 d. sprendimo dalį dėl... 27. Priteisti iš ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės...